İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elektriksel Potansiyel Soruları

apatil-
daki
Elektrostatic
8. Yarıçapları arasındaki ilişki M > L > K olan nötr K, L, M
metal küreleri birbirine dokunacak biçimde dururken pozitif
elektrik yüklü iletken bir cisim Şekil - 1 deki gibi yaklaştırılıyor.
M
L
+
+
+
C) Az > Ax > Oy
Etki ile elektriklenme tamamlandıktan sonra K, L, M küreleri
birbirinden ayrılıyorlar. Özdeş ve nötr elektroskoplara K, L,
M küreleri Şekli - II deki gibi dokunduruluyorlar.
indî
+
K
K, L, M cisimleri elektroskoplara dokundurulduktan sonra
elektroskopların yaprakları arasındaki açı X te ax, Y de
ay Z de az olduğuna göre bu açılar arasında nasıl bir
ilişki vardır?
ende
cmillast
A) dx = dy = azob mició medieno
>
B) ay ay > Az
10 sin
Z
M
E) dx = az > Oy
D) ax> az > Oy
Miellid
halmalal
Esialsy (A
Fizik
Elektriksel Potansiyel
apatil- daki Elektrostatic 8. Yarıçapları arasındaki ilişki M > L > K olan nötr K, L, M metal küreleri birbirine dokunacak biçimde dururken pozitif elektrik yüklü iletken bir cisim Şekil - 1 deki gibi yaklaştırılıyor. M L + + + C) Az > Ax > Oy Etki ile elektriklenme tamamlandıktan sonra K, L, M küreleri birbirinden ayrılıyorlar. Özdeş ve nötr elektroskoplara K, L, M küreleri Şekli - II deki gibi dokunduruluyorlar. indî + K K, L, M cisimleri elektroskoplara dokundurulduktan sonra elektroskopların yaprakları arasındaki açı X te ax, Y de ay Z de az olduğuna göre bu açılar arasında nasıl bir ilişki vardır? ende cmillast A) dx = dy = azob mició medieno > B) ay ay > Az 10 sin Z M E) dx = az > Oy D) ax> az > Oy Miellid halmalal Esialsy (A
TEST-4
5.
Elektrik yükü bakımından nötr L çubuğu ve başlangıçta birbi-
rinden yeterince uzakta negatif yüklü K küresi bulunmaktadır.
Buna göre,
I. S anahtarını kapatmak
II. K küresini L çubuğuna yaklaştırmak
III. K küresini L çubuğundan uzaklaştırmak
IV. S anahtarını açmak
işlemleri hangi sırasıyla yapılırsa L çubuğu etkiyle elekt-
riklenmesi gerçekleşir?
A) |- ||- |||- IV
C) II – I – III – IV
E) IV - II - III - |
7.
B) I – II – IV – I||
D) II-IV-III - |
Fizik
Elektriksel Potansiyel
TEST-4 5. Elektrik yükü bakımından nötr L çubuğu ve başlangıçta birbi- rinden yeterince uzakta negatif yüklü K küresi bulunmaktadır. Buna göre, I. S anahtarını kapatmak II. K küresini L çubuğuna yaklaştırmak III. K küresini L çubuğundan uzaklaştırmak IV. S anahtarını açmak işlemleri hangi sırasıyla yapılırsa L çubuğu etkiyle elekt- riklenmesi gerçekleşir? A) |- ||- |||- IV C) II – I – III – IV E) IV - II - III - | 7. B) I – II – IV – I|| D) II-IV-III - |
14. Pozitif yüklü X ve Y cisimlerinin çevresindeki eş potansiyel
eğrilerinin bir kısmı şekildeki gibidir.
K
X
+q M
D) I ve III
Y
+q
Buna göre;
1. +q yüklü cisim K'den L'ye götürülürse elektriksel kuvvet
iş yapar.
II. -q yüklü cisim M'den K'ye götürülürse iş yapılmaz.
III. +q yüklü cisim L'den M'ye götürülürse elektriksel kuvve-
te karşı iş yapılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
L
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Elektriksel Potansiyel
14. Pozitif yüklü X ve Y cisimlerinin çevresindeki eş potansiyel eğrilerinin bir kısmı şekildeki gibidir. K X +q M D) I ve III Y +q Buna göre; 1. +q yüklü cisim K'den L'ye götürülürse elektriksel kuvvet iş yapar. II. -q yüklü cisim M'den K'ye götürülürse iş yapılmaz. III. +q yüklü cisim L'den M'ye götürülürse elektriksel kuvve- te karşı iş yapılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II L C) Yalnız III E) II ve III
Yalnız III
n ile +q
siz tutu-
şekil-
ma gö-
şaret-
az?
8. Yalıtkan düzlemde bulunan çembersel çizgi üzeri-
ne, birbirine eşit uzaklıkta, pozitif yüklü q, 2q, 3q
yükleri, çemberin merkezine de +Q yükü sabitlen-
miştir. +Q yüklü cisme +q yüklü cismin uyguladığı
elektriksel kuvvetin büyüklüğü F dir.
1.8.
The be
D) Yalnız I
A) 1
+q
+2q
B) 2
Buna göre, +Q yüklü cisme etki eden bileşke
elektrostatik kuvvetin büyüklüğü kaç F dir?
D) √3
E) 2√3
+Q
C) 3
+3q
Fizik
Elektriksel Potansiyel
Yalnız III n ile +q siz tutu- şekil- ma gö- şaret- az? 8. Yalıtkan düzlemde bulunan çembersel çizgi üzeri- ne, birbirine eşit uzaklıkta, pozitif yüklü q, 2q, 3q yükleri, çemberin merkezine de +Q yükü sabitlen- miştir. +Q yüklü cisme +q yüklü cismin uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F dir. 1.8. The be D) Yalnız I A) 1 +q +2q B) 2 Buna göre, +Q yüklü cisme etki eden bileşke elektrostatik kuvvetin büyüklüğü kaç F dir? D) √3 E) 2√3 +Q C) 3 +3q
6.
t
lç direnci önemsiz üreteç, özdeş dirençler ve K lambası ile
kurulan şekildeki elektrik devresinde K lambasının parlaklığı
P dir.
I
V
K
ar
K
D) II ve III
www
Bu devre elemanlarının farklı şekillerde bağlanması ile
oluşturulan I, II ve III nolu devreler aşağıdaki gibidir.
w
8000
www
V
K
V
||
Fen Bilimleri
www
K
Buna göre, I, II ve III nolu devrelerinin hangilerinde K
lambasının parlaklığı P kadardır?
A) Yalnız III
B) I ve II
en
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Elektriksel Potansiyel
6. t lç direnci önemsiz üreteç, özdeş dirençler ve K lambası ile kurulan şekildeki elektrik devresinde K lambasının parlaklığı P dir. I V K ar K D) II ve III www Bu devre elemanlarının farklı şekillerde bağlanması ile oluşturulan I, II ve III nolu devreler aşağıdaki gibidir. w 8000 www V K V || Fen Bilimleri www K Buna göre, I, II ve III nolu devrelerinin hangilerinde K lambasının parlaklığı P kadardır? A) Yalnız III B) I ve II en E) I, II ve III C) I ve III
S.12-)
5.
?)
+30q
S.13-)
9d
123
B
-129
*49 A
Aynı düzlem üzerinde bulunan +30q ve -12q yük-
lerinin etkisindeki +4q'luk yükün A noktasından B
noktasing teginması için gerekil olan iş kaç
(Sürtünmeler önemsizdir.)
kq² dir?
d
Fizik
Elektriksel Potansiyel
S.12-) 5. ?) +30q S.13-) 9d 123 B -129 *49 A Aynı düzlem üzerinde bulunan +30q ve -12q yük- lerinin etkisindeki +4q'luk yükün A noktasından B noktasing teginması için gerekil olan iş kaç (Sürtünmeler önemsizdir.) kq² dir? d
5.
Anahtar
Anahtar
A) Yalnız 1
D) I ve II
Şekil 1
Şekil II
Özdeş pil ve lambalarla Şekil I ve Şekil Il'deki devreler
kuruluyor.
Li,<k
II. P, < P₂
III. t₂ <t₁
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Devrelerin ana kollarından geçen akım i, ve i2, lamba-
ların parlaklıkları P, ve P2, pillerin tükenme süreleri
ise t, ve t₂ olduğuna göre,
B) Yalnız II
P₁
TT
P₂
>>
C) Yalnız III
E) I, II ve III
ÖZDEB
YAYINLA
7.
6.
L
B
gr
A)
Şekildeki
nulan K ci
daha büyü
Düzenekte
görüntü
Fizik
Elektriksel Potansiyel
5. Anahtar Anahtar A) Yalnız 1 D) I ve II Şekil 1 Şekil II Özdeş pil ve lambalarla Şekil I ve Şekil Il'deki devreler kuruluyor. Li,<k II. P, < P₂ III. t₂ <t₁ ifadelerinden hangileri doğrudur? Devrelerin ana kollarından geçen akım i, ve i2, lamba- ların parlaklıkları P, ve P2, pillerin tükenme süreleri ise t, ve t₂ olduğuna göre, B) Yalnız II P₁ TT P₂ >> C) Yalnız III E) I, II ve III ÖZDEB YAYINLA 7. 6. L B gr A) Şekildeki nulan K ci daha büyü Düzenekte görüntü
3.
O merkezli çember üzerinde K ve L noktalarında bu-
lunan +q yüklerinin O noktasında oluşturduğu bileşke
elektrik alan şiddeti E, toplam potansiyel V'dir.
M
K
+q
O
A) Artar
B) Değişmez
C) Azalır
D) Artar
E) Azalır
Buna göre, L noktasındaki yük M noktasına geti-
rildiğinde E ve V'nin değişimi hakkında aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?
E
V
Değişmez
Değişmez
+q
Artar
Azalır
Değişmez
5. Şekildel
noktasal
rik alan
137
Buna
numu
aşağı
A) D
B) D
C) A
D)
E)
Fizik
Elektriksel Potansiyel
3. O merkezli çember üzerinde K ve L noktalarında bu- lunan +q yüklerinin O noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan şiddeti E, toplam potansiyel V'dir. M K +q O A) Artar B) Değişmez C) Azalır D) Artar E) Azalır Buna göre, L noktasındaki yük M noktasına geti- rildiğinde E ve V'nin değişimi hakkında aşağıda- kilerden hangisi söylenebilir? E V Değişmez Değişmez +q Artar Azalır Değişmez 5. Şekildel noktasal rik alan 137 Buna numu aşağı A) D B) D C) A D) E)
9₁ = 4q
A)-2
2d
93 = -9
Yalıtkan düzlemdeki yükleri sırasıyla 4q, q ve -q olan noktasal
91, 92 ve q3 yüklerinin aralarındaki uzaklıklar şekildeki gibi 2d
ve d'dir.
B)-1
q₂ = +q
Buna göre, q2 yükünün elektriksel potansiyel enerjisi kaç
kq²
dir? (k: Coulomb sabiti)
d
d
C) 1
D) 2
alaperiini hogan
E) 4
Fizik
Elektriksel Potansiyel
9₁ = 4q A)-2 2d 93 = -9 Yalıtkan düzlemdeki yükleri sırasıyla 4q, q ve -q olan noktasal 91, 92 ve q3 yüklerinin aralarındaki uzaklıklar şekildeki gibi 2d ve d'dir. B)-1 q₂ = +q Buna göre, q2 yükünün elektriksel potansiyel enerjisi kaç kq² dir? (k: Coulomb sabiti) d d C) 1 D) 2 alaperiini hogan E) 4
Elektrik yüklü X ve Y cisimlerinden oluşan sistemdeki potansi-
yel noktalarının birleştirilmesi ile çizilen eş potansiyel çizgileri
şekildeki gibidir.
M
f
L noktasının elektriksel potansiyeli K noktasının elekt-
riksel potansiyelinden büyük olduğuna göre,
1. Küreler (-) yüklüdür.
II. L ve M noktalarındaki elektriksel potansiyeller eşittir
III. +q yüklü bir parçacığı, K noktasından L noktasına ge-
tirirken elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
D) I ve II
Yalnız III
E) Il ve Ill
Fizik
Elektriksel Potansiyel
Elektrik yüklü X ve Y cisimlerinden oluşan sistemdeki potansi- yel noktalarının birleştirilmesi ile çizilen eş potansiyel çizgileri şekildeki gibidir. M f L noktasının elektriksel potansiyeli K noktasının elekt- riksel potansiyelinden büyük olduğuna göre, 1. Küreler (-) yüklüdür. II. L ve M noktalarındaki elektriksel potansiyeller eşittir III. +q yüklü bir parçacığı, K noktasından L noktasına ge- tirirken elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnızl B) Yalnız II D) I ve II Yalnız III E) Il ve Ill
14. Aralarındaki uzaklığı d olan yeterince uzun iletken
paralel levhaların uçlarına potansiyel farkı V olan bir
üreteç şekildeki gibi bağlandığında levhalar arasında
düzgün elektrik alan oluşturuluyor.
D
A) VK > VL > VM
C) VK = V₁ > VM
K
d
V
M
K, L, M noktalarındaki toprağa göre potansiyeller
VK, VL, VM olduğuna göre, VK, VL, VM arasındaki
ilişki nasıldır?
E) VM>VL>VK
BVK=VL = VM
D) VM VK = VL
n
Fizik
Elektriksel Potansiyel
14. Aralarındaki uzaklığı d olan yeterince uzun iletken paralel levhaların uçlarına potansiyel farkı V olan bir üreteç şekildeki gibi bağlandığında levhalar arasında düzgün elektrik alan oluşturuluyor. D A) VK > VL > VM C) VK = V₁ > VM K d V M K, L, M noktalarındaki toprağa göre potansiyeller VK, VL, VM olduğuna göre, VK, VL, VM arasındaki ilişki nasıldır? E) VM>VL>VK BVK=VL = VM D) VM VK = VL n
1.
Elektriksel Potansiyel-Iş
İletken içi boş pozitif yüklü bir kürenin elektriksel potan-
siyeli ile ilgili,
1. Kürenin üzerindeki her noktada eşittir. V
II. Kürenin içinde sıfırdır.
III. Küreden uzaklaştıkça azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız i
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
Fizik
Elektriksel Potansiyel
1. Elektriksel Potansiyel-Iş İletken içi boş pozitif yüklü bir kürenin elektriksel potan- siyeli ile ilgili, 1. Kürenin üzerindeki her noktada eşittir. V II. Kürenin içinde sıfırdır. III. Küreden uzaklaştıkça azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız i B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I ve III
rklı
cları
G
çine
eket
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
T₁V
T₁V
32
20
16
M
Lov
10. Şekildeki O noktasında bulunan +q yükünün K noktasında
oluşturduğu elektriksel potansiyeli 2V kadardır.
d
+q
O
2″r
t
O
21
d
d
d
-4q
OL
Buna göre, L noktasında bulunan -4q yükünün, M
noktasına taşınması durumunda yapılan işi veren
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4qV
B) 2qV
C) qV
D) -4qV E)-2qV
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Elektriksel Potansiyel
rklı cları G çine eket FEN BİLİMLERİ YAYINLARI T₁V T₁V 32 20 16 M Lov 10. Şekildeki O noktasında bulunan +q yükünün K noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyeli 2V kadardır. d +q O 2″r t O 21 d d d -4q OL Buna göre, L noktasında bulunan -4q yükünün, M noktasına taşınması durumunda yapılan işi veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 4qV B) 2qV C) qV D) -4qV E)-2qV Diğer sayfaya geçiniz.
9. +q yüklü, m, 2m ve 3m kütleli X, Y ve Z cisimleri yalıtkan
iplerle Şekil-I, Şekil-Il ve Şekil-Ill'deki gibi dengeleniyor.
AAA
Y X
Şekil-II
Şekil-l
N
AVE3 > E₂> E₁
C) E₁ = E₂ = E3
Y
Buna göre Şekil-l, Şekil-Il ve Şekil-Ill'deki sistemlerin
elektriksel potansiyel enerjileri E₁, E₂ ve E3 olduğuna
göre bunlar arasındaki büyüklük ilişki nedir?
CE₁
E) E₂ = E₁ = E3
Şekil-III
B) E₁ > E₂ > E3
D) E₂> E3 > E₁
11
Fizik
Elektriksel Potansiyel
9. +q yüklü, m, 2m ve 3m kütleli X, Y ve Z cisimleri yalıtkan iplerle Şekil-I, Şekil-Il ve Şekil-Ill'deki gibi dengeleniyor. AAA Y X Şekil-II Şekil-l N AVE3 > E₂> E₁ C) E₁ = E₂ = E3 Y Buna göre Şekil-l, Şekil-Il ve Şekil-Ill'deki sistemlerin elektriksel potansiyel enerjileri E₁, E₂ ve E3 olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişki nedir? CE₁ E) E₂ = E₁ = E3 Şekil-III B) E₁ > E₂ > E3 D) E₂> E3 > E₁ 11
A
10 Elektrik yükü +q ve -q olan K, L cisimleri yalıtkan zemin
üzerinde şekildeki konumda tutulmakta iken O noktasında
oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel V, bileşke
elektrik alan büyüklüğü E'dir.
A)
B)
+q
BY
E)
d
X
d
K cismi ok yönünde hareket ettirilip X noktasına
yaklaştırılırken V ve E nasıl değişir?
V
Artar
Artar
Azalır
Azalır
Değişmez
d
-q
E
Artar
Azalır
Azalır
Artar
Artar V
Fizik
Elektriksel Potansiyel
A 10 Elektrik yükü +q ve -q olan K, L cisimleri yalıtkan zemin üzerinde şekildeki konumda tutulmakta iken O noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel V, bileşke elektrik alan büyüklüğü E'dir. A) B) +q BY E) d X d K cismi ok yönünde hareket ettirilip X noktasına yaklaştırılırken V ve E nasıl değişir? V Artar Artar Azalır Azalır Değişmez d -q E Artar Azalır Azalır Artar Artar V
nadan
Jo
bilin
14. Noktasal +8q ve -2q yükleri şekildeki konumlara yerleş-
tirilince +8q yükünün O noktasında oluşturduğu elektrik-
sel potansiyel 12 volt oluyor.
+8q
2d
60°
C) 8
0-29
Buna göre, O noktasındaki toplam elektriksel potan-
siyel kaç volttur?
A) 3
B) 6
D) -3
12
E)-6
12-
Fizik
Elektriksel Potansiyel
nadan Jo bilin 14. Noktasal +8q ve -2q yükleri şekildeki konumlara yerleş- tirilince +8q yükünün O noktasında oluşturduğu elektrik- sel potansiyel 12 volt oluyor. +8q 2d 60° C) 8 0-29 Buna göre, O noktasındaki toplam elektriksel potan- siyel kaç volttur? A) 3 B) 6 D) -3 12 E)-6 12-