Elektriksel Potansiyel Soruları

apatil-
daki
Elektrostatic
8. Yarıçapları arasındaki ilişki M > L > K olan nötr K, L, M
metal küreleri birbirine dokunacak biçimde dururken pozitif
elektrik yüklü iletken bir cisim Şekil - 1 deki gibi yaklaştırılıyor.
M
L
+
+
+
C) Az > Ax > Oy
Etki ile elektriklenme tamamlandıktan sonra K, L, M küreleri
birbirinden ayrılıyorlar. Özdeş ve nötr elektroskoplara K, L,
M küreleri Şekli - II deki gibi dokunduruluyorlar.
indî
+
K
K, L, M cisimleri elektroskoplara dokundurulduktan sonra
elektroskopların yaprakları arasındaki açı X te ax, Y de
ay Z de az olduğuna göre bu açılar arasında nasıl bir
ilişki vardır?
ende
cmillast
A) dx = dy = azob mició medieno
>
B) ay ay > Az
10 sin
Z
M
E) dx = az > Oy
D) ax> az > Oy
Miellid
halmalal
Esialsy (A
Fizik
Elektriksel Potansiyel
apatil- daki Elektrostatic 8. Yarıçapları arasındaki ilişki M > L > K olan nötr K, L, M metal küreleri birbirine dokunacak biçimde dururken pozitif elektrik yüklü iletken bir cisim Şekil - 1 deki gibi yaklaştırılıyor. M L + + + C) Az > Ax > Oy Etki ile elektriklenme tamamlandıktan sonra K, L, M küreleri birbirinden ayrılıyorlar. Özdeş ve nötr elektroskoplara K, L, M küreleri Şekli - II deki gibi dokunduruluyorlar. indî + K K, L, M cisimleri elektroskoplara dokundurulduktan sonra elektroskopların yaprakları arasındaki açı X te ax, Y de ay Z de az olduğuna göre bu açılar arasında nasıl bir ilişki vardır? ende cmillast A) dx = dy = azob mició medieno > B) ay ay > Az 10 sin Z M E) dx = az > Oy D) ax> az > Oy Miellid halmalal Esialsy (A
TEST-4
5.
Elektrik yükü bakımından nötr L çubuğu ve başlangıçta birbi-
rinden yeterince uzakta negatif yüklü K küresi bulunmaktadır.
Buna göre,
I. S anahtarını kapatmak
II. K küresini L çubuğuna yaklaştırmak
III. K küresini L çubuğundan uzaklaştırmak
IV. S anahtarını açmak
işlemleri hangi sırasıyla yapılırsa L çubuğu etkiyle elekt-
riklenmesi gerçekleşir?
A) |- ||- |||- IV
C) II – I – III – IV
E) IV - II - III - |
7.
B) I – II – IV – I||
D) II-IV-III - |
Fizik
Elektriksel Potansiyel
TEST-4 5. Elektrik yükü bakımından nötr L çubuğu ve başlangıçta birbi- rinden yeterince uzakta negatif yüklü K küresi bulunmaktadır. Buna göre, I. S anahtarını kapatmak II. K küresini L çubuğuna yaklaştırmak III. K küresini L çubuğundan uzaklaştırmak IV. S anahtarını açmak işlemleri hangi sırasıyla yapılırsa L çubuğu etkiyle elekt- riklenmesi gerçekleşir? A) |- ||- |||- IV C) II – I – III – IV E) IV - II - III - | 7. B) I – II – IV – I|| D) II-IV-III - |
14. Pozitif yüklü X ve Y cisimlerinin çevresindeki eş potansiyel
eğrilerinin bir kısmı şekildeki gibidir.
K
X
+q M
D) I ve III
Y
+q
Buna göre;
1. +q yüklü cisim K'den L'ye götürülürse elektriksel kuvvet
iş yapar.
II. -q yüklü cisim M'den K'ye götürülürse iş yapılmaz.
III. +q yüklü cisim L'den M'ye götürülürse elektriksel kuvve-
te karşı iş yapılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
L
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Elektriksel Potansiyel
14. Pozitif yüklü X ve Y cisimlerinin çevresindeki eş potansiyel eğrilerinin bir kısmı şekildeki gibidir. K X +q M D) I ve III Y +q Buna göre; 1. +q yüklü cisim K'den L'ye götürülürse elektriksel kuvvet iş yapar. II. -q yüklü cisim M'den K'ye götürülürse iş yapılmaz. III. +q yüklü cisim L'den M'ye götürülürse elektriksel kuvve- te karşı iş yapılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II L C) Yalnız III E) II ve III
Yalnız III
n ile +q
siz tutu-
şekil-
ma gö-
şaret-
az?
8. Yalıtkan düzlemde bulunan çembersel çizgi üzeri-
ne, birbirine eşit uzaklıkta, pozitif yüklü q, 2q, 3q
yükleri, çemberin merkezine de +Q yükü sabitlen-
miştir. +Q yüklü cisme +q yüklü cismin uyguladığı
elektriksel kuvvetin büyüklüğü F dir.
1.8.
The be
D) Yalnız I
A) 1
+q
+2q
B) 2
Buna göre, +Q yüklü cisme etki eden bileşke
elektrostatik kuvvetin büyüklüğü kaç F dir?
D) √3
E) 2√3
+Q
C) 3
+3q
Fizik
Elektriksel Potansiyel
Yalnız III n ile +q siz tutu- şekil- ma gö- şaret- az? 8. Yalıtkan düzlemde bulunan çembersel çizgi üzeri- ne, birbirine eşit uzaklıkta, pozitif yüklü q, 2q, 3q yükleri, çemberin merkezine de +Q yükü sabitlen- miştir. +Q yüklü cisme +q yüklü cismin uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F dir. 1.8. The be D) Yalnız I A) 1 +q +2q B) 2 Buna göre, +Q yüklü cisme etki eden bileşke elektrostatik kuvvetin büyüklüğü kaç F dir? D) √3 E) 2√3 +Q C) 3 +3q
6.
t
lç direnci önemsiz üreteç, özdeş dirençler ve K lambası ile
kurulan şekildeki elektrik devresinde K lambasının parlaklığı
P dir.
I
V
K
ar
K
D) II ve III
www
Bu devre elemanlarının farklı şekillerde bağlanması ile
oluşturulan I, II ve III nolu devreler aşağıdaki gibidir.
w
8000
www
V
K
V
||
Fen Bilimleri
www
K
Buna göre, I, II ve III nolu devrelerinin hangilerinde K
lambasının parlaklığı P kadardır?
A) Yalnız III
B) I ve II
en
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Elektriksel Potansiyel
6. t lç direnci önemsiz üreteç, özdeş dirençler ve K lambası ile kurulan şekildeki elektrik devresinde K lambasının parlaklığı P dir. I V K ar K D) II ve III www Bu devre elemanlarının farklı şekillerde bağlanması ile oluşturulan I, II ve III nolu devreler aşağıdaki gibidir. w 8000 www V K V || Fen Bilimleri www K Buna göre, I, II ve III nolu devrelerinin hangilerinde K lambasının parlaklığı P kadardır? A) Yalnız III B) I ve II en E) I, II ve III C) I ve III
S.12-)
5.
?)
+30q
S.13-)
9d
123
B
-129
*49 A
Aynı düzlem üzerinde bulunan +30q ve -12q yük-
lerinin etkisindeki +4q'luk yükün A noktasından B
noktasing teginması için gerekil olan iş kaç
(Sürtünmeler önemsizdir.)
kq² dir?
d
Fizik
Elektriksel Potansiyel
S.12-) 5. ?) +30q S.13-) 9d 123 B -129 *49 A Aynı düzlem üzerinde bulunan +30q ve -12q yük- lerinin etkisindeki +4q'luk yükün A noktasından B noktasing teginması için gerekil olan iş kaç (Sürtünmeler önemsizdir.) kq² dir? d
5.
Anahtar
Anahtar
A) Yalnız 1
D) I ve II
Şekil 1
Şekil II
Özdeş pil ve lambalarla Şekil I ve Şekil Il'deki devreler
kuruluyor.
Li,<k
II. P, < P₂
III. t₂ <t₁
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Devrelerin ana kollarından geçen akım i, ve i2, lamba-
ların parlaklıkları P, ve P2, pillerin tükenme süreleri
ise t, ve t₂ olduğuna göre,
B) Yalnız II
P₁
TT
P₂
>>
C) Yalnız III
E) I, II ve III
ÖZDEB
YAYINLA
7.
6.
L
B
gr
A)
Şekildeki
nulan K ci
daha büyü
Düzenekte
görüntü
Fizik
Elektriksel Potansiyel
5. Anahtar Anahtar A) Yalnız 1 D) I ve II Şekil 1 Şekil II Özdeş pil ve lambalarla Şekil I ve Şekil Il'deki devreler kuruluyor. Li,<k II. P, < P₂ III. t₂ <t₁ ifadelerinden hangileri doğrudur? Devrelerin ana kollarından geçen akım i, ve i2, lamba- ların parlaklıkları P, ve P2, pillerin tükenme süreleri ise t, ve t₂ olduğuna göre, B) Yalnız II P₁ TT P₂ >> C) Yalnız III E) I, II ve III ÖZDEB YAYINLA 7. 6. L B gr A) Şekildeki nulan K ci daha büyü Düzenekte görüntü
3.
O merkezli çember üzerinde K ve L noktalarında bu-
lunan +q yüklerinin O noktasında oluşturduğu bileşke
elektrik alan şiddeti E, toplam potansiyel V'dir.
M
K
+q
O
A) Artar
B) Değişmez
C) Azalır
D) Artar
E) Azalır
Buna göre, L noktasındaki yük M noktasına geti-
rildiğinde E ve V'nin değişimi hakkında aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?
E
V
Değişmez
Değişmez
+q
Artar
Azalır
Değişmez
5. Şekildel
noktasal
rik alan
137
Buna
numu
aşağı
A) D
B) D
C) A
D)
E)
Fizik
Elektriksel Potansiyel
3. O merkezli çember üzerinde K ve L noktalarında bu- lunan +q yüklerinin O noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan şiddeti E, toplam potansiyel V'dir. M K +q O A) Artar B) Değişmez C) Azalır D) Artar E) Azalır Buna göre, L noktasındaki yük M noktasına geti- rildiğinde E ve V'nin değişimi hakkında aşağıda- kilerden hangisi söylenebilir? E V Değişmez Değişmez +q Artar Azalır Değişmez 5. Şekildel noktasal rik alan 137 Buna numu aşağı A) D B) D C) A D) E)
9₁ = 4q
A)-2
2d
93 = -9
Yalıtkan düzlemdeki yükleri sırasıyla 4q, q ve -q olan noktasal
91, 92 ve q3 yüklerinin aralarındaki uzaklıklar şekildeki gibi 2d
ve d'dir.
B)-1
q₂ = +q
Buna göre, q2 yükünün elektriksel potansiyel enerjisi kaç
kq²
dir? (k: Coulomb sabiti)
d
d
C) 1
D) 2
alaperiini hogan
E) 4
Fizik
Elektriksel Potansiyel
9₁ = 4q A)-2 2d 93 = -9 Yalıtkan düzlemdeki yükleri sırasıyla 4q, q ve -q olan noktasal 91, 92 ve q3 yüklerinin aralarındaki uzaklıklar şekildeki gibi 2d ve d'dir. B)-1 q₂ = +q Buna göre, q2 yükünün elektriksel potansiyel enerjisi kaç kq² dir? (k: Coulomb sabiti) d d C) 1 D) 2 alaperiini hogan E) 4
Elektrik yüklü X ve Y cisimlerinden oluşan sistemdeki potansi-
yel noktalarının birleştirilmesi ile çizilen eş potansiyel çizgileri
şekildeki gibidir.
M
f
L noktasının elektriksel potansiyeli K noktasının elekt-
riksel potansiyelinden büyük olduğuna göre,
1. Küreler (-) yüklüdür.
II. L ve M noktalarındaki elektriksel potansiyeller eşittir
III. +q yüklü bir parçacığı, K noktasından L noktasına ge-
tirirken elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
D) I ve II
Yalnız III
E) Il ve Ill
Fizik
Elektriksel Potansiyel
Elektrik yüklü X ve Y cisimlerinden oluşan sistemdeki potansi- yel noktalarının birleştirilmesi ile çizilen eş potansiyel çizgileri şekildeki gibidir. M f L noktasının elektriksel potansiyeli K noktasının elekt- riksel potansiyelinden büyük olduğuna göre, 1. Küreler (-) yüklüdür. II. L ve M noktalarındaki elektriksel potansiyeller eşittir III. +q yüklü bir parçacığı, K noktasından L noktasına ge- tirirken elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnızl B) Yalnız II D) I ve II Yalnız III E) Il ve Ill
14. Aralarındaki uzaklığı d olan yeterince uzun iletken
paralel levhaların uçlarına potansiyel farkı V olan bir
üreteç şekildeki gibi bağlandığında levhalar arasında
düzgün elektrik alan oluşturuluyor.
D
A) VK > VL > VM
C) VK = V₁ > VM
K
d
V
M
K, L, M noktalarındaki toprağa göre potansiyeller
VK, VL, VM olduğuna göre, VK, VL, VM arasındaki
ilişki nasıldır?
E) VM>VL>VK
BVK=VL = VM
D) VM VK = VL
n
Fizik
Elektriksel Potansiyel
14. Aralarındaki uzaklığı d olan yeterince uzun iletken paralel levhaların uçlarına potansiyel farkı V olan bir üreteç şekildeki gibi bağlandığında levhalar arasında düzgün elektrik alan oluşturuluyor. D A) VK > VL > VM C) VK = V₁ > VM K d V M K, L, M noktalarındaki toprağa göre potansiyeller VK, VL, VM olduğuna göre, VK, VL, VM arasındaki ilişki nasıldır? E) VM>VL>VK BVK=VL = VM D) VM VK = VL n
1.
Elektriksel Potansiyel-Iş
İletken içi boş pozitif yüklü bir kürenin elektriksel potan-
siyeli ile ilgili,
1. Kürenin üzerindeki her noktada eşittir. V
II. Kürenin içinde sıfırdır.
III. Küreden uzaklaştıkça azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız i
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
Fizik
Elektriksel Potansiyel
1. Elektriksel Potansiyel-Iş İletken içi boş pozitif yüklü bir kürenin elektriksel potan- siyeli ile ilgili, 1. Kürenin üzerindeki her noktada eşittir. V II. Kürenin içinde sıfırdır. III. Küreden uzaklaştıkça azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız i B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I ve III
rklı
cları
G
çine
eket
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
T₁V
T₁V
32
20
16
M
Lov
10. Şekildeki O noktasında bulunan +q yükünün K noktasında
oluşturduğu elektriksel potansiyeli 2V kadardır.
d
+q
O
2″r
t
O
21
d
d
d
-4q
OL
Buna göre, L noktasında bulunan -4q yükünün, M
noktasına taşınması durumunda yapılan işi veren
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4qV
B) 2qV
C) qV
D) -4qV E)-2qV
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Elektriksel Potansiyel
rklı cları G çine eket FEN BİLİMLERİ YAYINLARI T₁V T₁V 32 20 16 M Lov 10. Şekildeki O noktasında bulunan +q yükünün K noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyeli 2V kadardır. d +q O 2″r t O 21 d d d -4q OL Buna göre, L noktasında bulunan -4q yükünün, M noktasına taşınması durumunda yapılan işi veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 4qV B) 2qV C) qV D) -4qV E)-2qV Diğer sayfaya geçiniz.
9. +q yüklü, m, 2m ve 3m kütleli X, Y ve Z cisimleri yalıtkan
iplerle Şekil-I, Şekil-Il ve Şekil-Ill'deki gibi dengeleniyor.
AAA
Y X
Şekil-II
Şekil-l
N
AVE3 > E₂> E₁
C) E₁ = E₂ = E3
Y
Buna göre Şekil-l, Şekil-Il ve Şekil-Ill'deki sistemlerin
elektriksel potansiyel enerjileri E₁, E₂ ve E3 olduğuna
göre bunlar arasındaki büyüklük ilişki nedir?
CE₁
E) E₂ = E₁ = E3
Şekil-III
B) E₁ > E₂ > E3
D) E₂> E3 > E₁
11
Fizik
Elektriksel Potansiyel
9. +q yüklü, m, 2m ve 3m kütleli X, Y ve Z cisimleri yalıtkan iplerle Şekil-I, Şekil-Il ve Şekil-Ill'deki gibi dengeleniyor. AAA Y X Şekil-II Şekil-l N AVE3 > E₂> E₁ C) E₁ = E₂ = E3 Y Buna göre Şekil-l, Şekil-Il ve Şekil-Ill'deki sistemlerin elektriksel potansiyel enerjileri E₁, E₂ ve E3 olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişki nedir? CE₁ E) E₂ = E₁ = E3 Şekil-III B) E₁ > E₂ > E3 D) E₂> E3 > E₁ 11
A
10 Elektrik yükü +q ve -q olan K, L cisimleri yalıtkan zemin
üzerinde şekildeki konumda tutulmakta iken O noktasında
oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel V, bileşke
elektrik alan büyüklüğü E'dir.
A)
B)
+q
BY
E)
d
X
d
K cismi ok yönünde hareket ettirilip X noktasına
yaklaştırılırken V ve E nasıl değişir?
V
Artar
Artar
Azalır
Azalır
Değişmez
d
-q
E
Artar
Azalır
Azalır
Artar
Artar V
Fizik
Elektriksel Potansiyel
A 10 Elektrik yükü +q ve -q olan K, L cisimleri yalıtkan zemin üzerinde şekildeki konumda tutulmakta iken O noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel V, bileşke elektrik alan büyüklüğü E'dir. A) B) +q BY E) d X d K cismi ok yönünde hareket ettirilip X noktasına yaklaştırılırken V ve E nasıl değişir? V Artar Artar Azalır Azalır Değişmez d -q E Artar Azalır Azalır Artar Artar V
nadan
Jo
bilin
14. Noktasal +8q ve -2q yükleri şekildeki konumlara yerleş-
tirilince +8q yükünün O noktasında oluşturduğu elektrik-
sel potansiyel 12 volt oluyor.
+8q
2d
60°
C) 8
0-29
Buna göre, O noktasındaki toplam elektriksel potan-
siyel kaç volttur?
A) 3
B) 6
D) -3
12
E)-6
12-
Fizik
Elektriksel Potansiyel
nadan Jo bilin 14. Noktasal +8q ve -2q yükleri şekildeki konumlara yerleş- tirilince +8q yükünün O noktasında oluşturduğu elektrik- sel potansiyel 12 volt oluyor. +8q 2d 60° C) 8 0-29 Buna göre, O noktasındaki toplam elektriksel potan- siyel kaç volttur? A) 3 B) 6 D) -3 12 E)-6 12-