Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mekanik Enerji Soruları

şağıdaki 7. Aşağıdaki tabloda, fizik laboratuvarında deney yapan bir
öğrencinin, sürtünmesiz ortamda hareket eden farklı cisimlere
ait ölçtüğü kütle, hız ve yükseklik değerleri verilmiştir.
ndaki
C
en
A)
B)
C)
D)
E)
Deney 1
Deney 2
Deney 3
Deney 4:
1.3
Kütle (kg)
0,5
1
2
3
Hız (m/s)
4
3
2
1
DENEME-8
En Büyük Potansiyel Enerji
Deney 1
Deney 2
Deney 3.
Deney 4
Deney 4
Yükseklik (m)
2
4
Buna göre; cisimlerin en büyük potansiyel enerji ve en
büyük kinetik enerjiye sahip olduğu deneyler hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
6
8
ZET KO
ROE
SOR
En Büyük Kinetik Enerji
Deney 1
Deney 3
Deney 2
Deney 4
Deney 2
mah
3.10.8=240
Roten
Fizik
Mekanik Enerji
şağıdaki 7. Aşağıdaki tabloda, fizik laboratuvarında deney yapan bir öğrencinin, sürtünmesiz ortamda hareket eden farklı cisimlere ait ölçtüğü kütle, hız ve yükseklik değerleri verilmiştir. ndaki C en A) B) C) D) E) Deney 1 Deney 2 Deney 3 Deney 4: 1.3 Kütle (kg) 0,5 1 2 3 Hız (m/s) 4 3 2 1 DENEME-8 En Büyük Potansiyel Enerji Deney 1 Deney 2 Deney 3. Deney 4 Deney 4 Yükseklik (m) 2 4 Buna göre; cisimlerin en büyük potansiyel enerji ve en büyük kinetik enerjiye sahip olduğu deneyler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 6 8 ZET KO ROE SOR En Büyük Kinetik Enerji Deney 1 Deney 3 Deney 2 Deney 4 Deney 2 mah 3.10.8=240 Roten
i (28-40) alanlarına ait toplam 40 soru vardır.
ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3. Denge konumu O noktası olan bir yay x kadar sıkıştırılıp
ucuna m kütleli bir cisim bağlanarak serbest bırakılıyor.
To
5
Buna göre,
+
Yay sabiti daha büyük olsaydı cismin K noktasından
O noktasına gelme süresi artardı.
K
II. K-O noktaları arasında cisme etki eden net kuvetin
değeri sabittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Sürtünmeler önemsiz)
A) Yalnız
III. Cismin kütlesi 2m olsaydı O noktasından geçerken
hızı daha az olurdu.
D) Ive II
20
X
B) Yalnız IL
1kx²
=
O
E) II ve III
2
1mi²
C)Yalnız tit
4. Sürtünmelerin önemsiz olduğu Şekil 1, 2 ve 3'teki düze-
neklerde kullanılan yaylar özdeş olup m kütleli cisim 20,
2m kütleli cisim 4m kütleli cisim süratiyle atılıyor.
30°
Fizik
Mekanik Enerji
i (28-40) alanlarına ait toplam 40 soru vardır. ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Denge konumu O noktası olan bir yay x kadar sıkıştırılıp ucuna m kütleli bir cisim bağlanarak serbest bırakılıyor. To 5 Buna göre, + Yay sabiti daha büyük olsaydı cismin K noktasından O noktasına gelme süresi artardı. K II. K-O noktaları arasında cisme etki eden net kuvetin değeri sabittir. yargılarından hangileri doğrudur? (Sürtünmeler önemsiz) A) Yalnız III. Cismin kütlesi 2m olsaydı O noktasından geçerken hızı daha az olurdu. D) Ive II 20 X B) Yalnız IL 1kx² = O E) II ve III 2 1mi² C)Yalnız tit 4. Sürtünmelerin önemsiz olduğu Şekil 1, 2 ve 3'teki düze- neklerde kullanılan yaylar özdeş olup m kütleli cisim 20, 2m kütleli cisim 4m kütleli cisim süratiyle atılıyor. 30°
BİLİMLERİ TESTİ
ji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
in ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3. Kendisine römork bağlı olan bir traktör römorku yatay
F kadar büyüklükte kuvvet ile şekildeki gibi çekiyor.
F
A
Buna göre F kuvveti etki ettiği sürece römorka ait;
1. hız,
II. ivme,
III. kinetik enerji
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
THE
Ayni sartian
E) I, II ve III
C) I ve III
partlardaki maddelerin ayrtadici özellikleri ile
an Enine
TY
5.
Fizik
Mekanik Enerji
BİLİMLERİ TESTİ ji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır. in ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Kendisine römork bağlı olan bir traktör römorku yatay F kadar büyüklükte kuvvet ile şekildeki gibi çekiyor. F A Buna göre F kuvveti etki ettiği sürece römorka ait; 1. hız, II. ivme, III. kinetik enerji niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III THE Ayni sartian E) I, II ve III C) I ve III partlardaki maddelerin ayrtadici özellikleri ile an Enine TY 5.
4)
2 kg kütleli içi dolu bir silindir yatay düzlemde yuvarlanıyor.
Silindir
Yatay (yer)
Silindirin, öteleme hızının 2 m/s olduğu bir anda sahip ol-
duğu toplam kinetik enerji kaç jouledür? (Islindir
mr²)
4) 6
B) 8
2 m/s
C) 10
D) 12
2
E) 16
E)
Fizik
Mekanik Enerji
4) 2 kg kütleli içi dolu bir silindir yatay düzlemde yuvarlanıyor. Silindir Yatay (yer) Silindirin, öteleme hızının 2 m/s olduğu bir anda sahip ol- duğu toplam kinetik enerji kaç jouledür? (Islindir mr²) 4) 6 B) 8 2 m/s C) 10 D) 12 2 E) 16 E)
Özdeş yayların ucuna m, 3m ve 2m kütleli cisimler Şekil 1,
ve Ill'teki gibi asılıp yaylar dengeye getirildiğinde yaylarda d
polanan esneklik potansiyel enerjileri sırasıyla E₁, E₂ ve E3¹
maktadır.
000000000
Şekil I
m
A) E₁ > E₂> E3
C) E3 > E₁ > E₂
-000000000
Şekil II
3m
000000000
E) E₂ > E₂ > E₁
Buna göre; E₁, E₂ ve E3 arasındaki ilişki nedir?
(Yayların kütlesi önemsizdir.)
2m
Şekil III
B) E₁ > E₂ > E₂
D) E₂ > E₁ > E₂
Fizik
Mekanik Enerji
Özdeş yayların ucuna m, 3m ve 2m kütleli cisimler Şekil 1, ve Ill'teki gibi asılıp yaylar dengeye getirildiğinde yaylarda d polanan esneklik potansiyel enerjileri sırasıyla E₁, E₂ ve E3¹ maktadır. 000000000 Şekil I m A) E₁ > E₂> E3 C) E3 > E₁ > E₂ -000000000 Şekil II 3m 000000000 E) E₂ > E₂ > E₁ Buna göre; E₁, E₂ ve E3 arasındaki ilişki nedir? (Yayların kütlesi önemsizdir.) 2m Şekil III B) E₁ > E₂ > E₂ D) E₂ > E₁ > E₂
FİZİK
kısmına işaretleyiniz.
H
I
Z
RENK
3. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda K noktasından ilk hız-
sız olarak harekete başlayan cisim şekildeki yörüngeyi izle-
yerek P noktasında duruyor.
Yatay
Yatay
Yatay
Yatay
K
HIZ DENEMESİ 6
M
D) II ve III
N
Buna göre,
L noktasındaki kinetik enerjisi M noktasındaki kinetik
enerjisinin iki katıdır.
II. N noktasından P noktasına doğru giderken cismin me-
kanik enerjisi azalır.
MI. N noktasında cisim en büyük kinetik enerjiye sahiptir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
(Cismin boyutları göz önünde bulundurulmayacaktır.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I ve III
I ve II
Fizik
Mekanik Enerji
FİZİK kısmına işaretleyiniz. H I Z RENK 3. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda K noktasından ilk hız- sız olarak harekete başlayan cisim şekildeki yörüngeyi izle- yerek P noktasında duruyor. Yatay Yatay Yatay Yatay K HIZ DENEMESİ 6 M D) II ve III N Buna göre, L noktasındaki kinetik enerjisi M noktasındaki kinetik enerjisinin iki katıdır. II. N noktasından P noktasına doğru giderken cismin me- kanik enerjisi azalır. MI. N noktasında cisim en büyük kinetik enerjiye sahiptir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? (Cismin boyutları göz önünde bulundurulmayacaktır.) A) Yalnız I B) Yalnız II E) I ve III I ve II
5-)
6-)
Buna göre,
I.
II. Sistemin momentum değişimi sıfırdır
III.
L öğrencisine K'nin uyguladığı kuvvetin itmesi, L'nin
momentum değişimine eşit olur
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
K öğrencisinin momentum değişmi sıfırdır.
D) II ve III
Sürtünmelerin ihmal
edildiği ortamda K ve
L cisimleri 3v ve 4v
hızlarıyla x noktasın-
da çarpışıp yapışı-
yorlar.
K 3v
Buna göre, cisimler 2m
hangi yönde birlikte
hareket ederler?
A) 1
B) 2
K
C) 3
E) I, II ve III
X:
4v
C) I ve II
L 3m
D) 4
Yer
2
Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamlarda özdeş K ve L
cisimleri şekildeki gibi h yükseklikten aynı anda serbest
bırakılıyorlar.
E) 5
Buna göre,
1. Yere vardıklarında momentumlarının büyüklükleri
eşit olur.
3
5
Fizik
Mekanik Enerji
5-) 6-) Buna göre, I. II. Sistemin momentum değişimi sıfırdır III. L öğrencisine K'nin uyguladığı kuvvetin itmesi, L'nin momentum değişimine eşit olur yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II K öğrencisinin momentum değişmi sıfırdır. D) II ve III Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda K ve L cisimleri 3v ve 4v hızlarıyla x noktasın- da çarpışıp yapışı- yorlar. K 3v Buna göre, cisimler 2m hangi yönde birlikte hareket ederler? A) 1 B) 2 K C) 3 E) I, II ve III X: 4v C) I ve II L 3m D) 4 Yer 2 Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamlarda özdeş K ve L cisimleri şekildeki gibi h yükseklikten aynı anda serbest bırakılıyorlar. E) 5 Buna göre, 1. Yere vardıklarında momentumlarının büyüklükleri eşit olur. 3 5
vetle itilen
üzlemde
ustr
Kay
arasın-
zaçtır? (g = 10 m/s2)
gife
2
F = 20 N
D)
3+
OVE
2013
5 kg
ST
€ = 3
your yo
O
A) 3
K
Far 27.0
F = 12 N
K noktasında durmakta olan cisme yatay F = 12 N'lik
kuvvet uygulanarak cisim L noktasına kadar cekiliyor.
Cismin L noktasındaki kinetik enerjisi 30 joule oldu
ğuna göre, ısıya dönüşen (sürtünmeye harcanan)
enerji kaç joutedür?
B) 5
F
3 m
a₁
C) 6
DO
a2 11
a₂
yatay
D) 8
1242
e gittiği-
a3
E) 12
C) Yalnız III
ve Ill
CORIN
s sich a
Sürtünmesiz yatas
li cisimler, 2F vs
aldıklarında
110-) points
B5 4466
ili olarak aşağıdakilerden
ktir.
Buna g
one
ylerin büyüklüğüne bağlıdır.
eylerin cinsine bağlıdır.
mi newtondir.
jik sürtünme kuvveti ol
Fizik
Mekanik Enerji
vetle itilen üzlemde ustr Kay arasın- zaçtır? (g = 10 m/s2) gife 2 F = 20 N D) 3+ OVE 2013 5 kg ST € = 3 your yo O A) 3 K Far 27.0 F = 12 N K noktasında durmakta olan cisme yatay F = 12 N'lik kuvvet uygulanarak cisim L noktasına kadar cekiliyor. Cismin L noktasındaki kinetik enerjisi 30 joule oldu ğuna göre, ısıya dönüşen (sürtünmeye harcanan) enerji kaç joutedür? B) 5 F 3 m a₁ C) 6 DO a2 11 a₂ yatay D) 8 1242 e gittiği- a3 E) 12 C) Yalnız III ve Ill CORIN s sich a Sürtünmesiz yatas li cisimler, 2F vs aldıklarında 110-) points B5 4466 ili olarak aşağıdakilerden ktir. Buna g one ylerin büyüklüğüne bağlıdır. eylerin cinsine bağlıdır. mi newtondir. jik sürtünme kuvveti ol
Kütleleri 2 kg ve 4 kg olan bloklar r= 30 cm yarıçaplı
makaradan geçirilen bir iple birbirine bağlanarak serbest
bırakıldığında ip, makara üzerinde kaymadan makarayı
döndürmekte ve bu sırada ipin 4 kg'lık kütleye bağlı olan
kısmındaki gerilme 28 N, 2 kg'lık kütleye bağlı olan
kısmındaki gerilme ise 26 N olmaktadır.
A) 0,02
B) 0,04
C) 0.06
28 N
D) 0.08
E) 0.10
ÖSYM
26 N
4 kg
Sürtünmeden kaynaklanan mekanik enerji kaybı
ihmal edildiğine göre makaranın dönme eksenine
göre eylemsizlik momenti kaç kg-m² dir?
(Yer çekimi ivmesi 10 m/s2 olup ipin kütlesi ihmal
edilecektir.)
2 kg
Çözebilenleri simdiden
tebrik ederim
oturalım ve deneyelim
yanlış cevaplayanlara
çözümü ileteceğim
DOĞRU CEVABIM
Fizik
Mekanik Enerji
Kütleleri 2 kg ve 4 kg olan bloklar r= 30 cm yarıçaplı makaradan geçirilen bir iple birbirine bağlanarak serbest bırakıldığında ip, makara üzerinde kaymadan makarayı döndürmekte ve bu sırada ipin 4 kg'lık kütleye bağlı olan kısmındaki gerilme 28 N, 2 kg'lık kütleye bağlı olan kısmındaki gerilme ise 26 N olmaktadır. A) 0,02 B) 0,04 C) 0.06 28 N D) 0.08 E) 0.10 ÖSYM 26 N 4 kg Sürtünmeden kaynaklanan mekanik enerji kaybı ihmal edildiğine göre makaranın dönme eksenine göre eylemsizlik momenti kaç kg-m² dir? (Yer çekimi ivmesi 10 m/s2 olup ipin kütlesi ihmal edilecektir.) 2 kg Çözebilenleri simdiden tebrik ederim oturalım ve deneyelim yanlış cevaplayanlara çözümü ileteceğim DOĞRU CEVABIM
42.
Sürtünmesiz yatay düzlemde
durmakta olan cisme yatay ve
sabit F kuvveti, x yolu boyunca
uygulanıyor.
Sadece cismin kütlesi daha büyük olsaydı,
1. x yolunu alma süresi artardı.
II. Kuwetin yaptığı iş değişmezdi.
III. Cisme aktarılan güç azalırdı.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
D) Ive Ill
B) Yalnız II
E) I, II ve III
is=fix
C) Ivell
Fizik
Mekanik Enerji
42. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan cisme yatay ve sabit F kuvveti, x yolu boyunca uygulanıyor. Sadece cismin kütlesi daha büyük olsaydı, 1. x yolunu alma süresi artardı. II. Kuwetin yaptığı iş değişmezdi. III. Cisme aktarılan güç azalırdı. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl D) Ive Ill B) Yalnız II E) I, II ve III is=fix C) Ivell
5.
kolmosain
yer değiştirmecte xpmamız
lazim
A) t vell
1662 2010
esret bir
cisim şeklini
Hangisinde esneklik potansiyel enerjisinden fayda-
lanılmaktadır?
1. Trambolinde zıplayan çocuk
II. Gerilerek fırlatılan paket lastiği
III Ruzgar türbinleri
B) ve
Dy Yalniz ileteE) I, II ve
Vektörel bir niceliktir.
B) ürtünen yüzeylerin büy
desisteme Sürtünen yüzeylerin cir
D 8 daki birimi newtong
Statik ve kinetik sürtü
CE
ayrılır.
Surtunme kuvveti ile ilgili o
hangisi yanlıştır?
C)Yalnız III
SI
Fizik
Mekanik Enerji
5. kolmosain yer değiştirmecte xpmamız lazim A) t vell 1662 2010 esret bir cisim şeklini Hangisinde esneklik potansiyel enerjisinden fayda- lanılmaktadır? 1. Trambolinde zıplayan çocuk II. Gerilerek fırlatılan paket lastiği III Ruzgar türbinleri B) ve Dy Yalniz ileteE) I, II ve Vektörel bir niceliktir. B) ürtünen yüzeylerin büy desisteme Sürtünen yüzeylerin cir D 8 daki birimi newtong Statik ve kinetik sürtü CE ayrılır. Surtunme kuvveti ile ilgili o hangisi yanlıştır? C)Yalnız III SI
daya
ndan
n-
le
ÖRNEK SORU
Adımı a olan bir ağaç vidası, b uzunluğundaki kolun ucuna,
şekildeki gibi sayfa düzlemine dik olarak uygulanan F kuvve-
ti ile ancak döndürülüyor.
-b nabrollenca
bonhid nabibisnes
gimruilob snin
ain
D) I ve III
OF
Buna göre vidadaki kuvvet kazancı;
I. vida adımını küçültmek,
II. kol uzunluğunu büyültmek,
III. kuvvetin büyüklüğünü artırmak
ÇÖZÜM
a
yen
işlemlerinden hangileri yapıldığında artar? (Ağacın vidaya
gösterdiği direngen kuvvetlerin bileşkesi sabittir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Fizik
Mekanik Enerji
daya ndan n- le ÖRNEK SORU Adımı a olan bir ağaç vidası, b uzunluğundaki kolun ucuna, şekildeki gibi sayfa düzlemine dik olarak uygulanan F kuvve- ti ile ancak döndürülüyor. -b nabrollenca bonhid nabibisnes gimruilob snin ain D) I ve III OF Buna göre vidadaki kuvvet kazancı; I. vida adımını küçültmek, II. kol uzunluğunu büyültmek, III. kuvvetin büyüklüğünü artırmak ÇÖZÜM a yen işlemlerinden hangileri yapıldığında artar? (Ağacın vidaya gösterdiği direngen kuvvetlerin bileşkesi sabittir.) A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II
2.
m
3m
Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan m ve 3m kütleli iki cismin
arasına bir yay sıkıştırılmış hâlde tutulmaktadır. Sistem serbest
bırakıldığında 3m kütleli cisim h kadar yüksekliğe çıkıyor.
Buna göre, m kütleli cisim kaç h yükseğe çıkar?
9
A) 1
B) 3
C)
D) 7
E) 9
2
5.
Fizik
Mekanik Enerji
2. m 3m Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan m ve 3m kütleli iki cismin arasına bir yay sıkıştırılmış hâlde tutulmaktadır. Sistem serbest bırakıldığında 3m kütleli cisim h kadar yüksekliğe çıkıyor. Buna göre, m kütleli cisim kaç h yükseğe çıkar? 9 A) 1 B) 3 C) D) 7 E) 9 2 5.
2. Mgh: Mgh₂ +/mu²
Om = 20m+ mv² =n=1,8m
50m=mv²
2
V²-100
25
V=10
Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz yolun K noktasından m kütleli cisim serbest bırakiliyor. Buna göre
cismin L noktasındaki hızı kaç m/s dir? (g-10 m/s²)
EP.
beaut
yatay
Epot = Ekn
klenmez, v
Fizik
Mekanik Enerji
2. Mgh: Mgh₂ +/mu² Om = 20m+ mv² =n=1,8m 50m=mv² 2 V²-100 25 V=10 Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz yolun K noktasından m kütleli cisim serbest bırakiliyor. Buna göre cismin L noktasındaki hızı kaç m/s dir? (g-10 m/s²) EP. beaut yatay Epot = Ekn klenmez, v
ÖRNEK SORU
Özdeş yaylar ile kurulmuş şekildeki düzenekler uçlarından eşit
miktar çekildiğinde yay sistemlerinde depolanan potansiyel
enerjiler Şekil - I'de E., Şekil - Il'de E₂ oluyor. sub
eeeeeee
4000000.
Teoooooo
Şekil - 1
E₁
E₂
10000-200
ÇÖZÜM
Buna göre,
oranı kaçtır?
elleller eller
0000
celllle celllll
Şekil - II
1408
1bl
Fizik
Mekanik Enerji
ÖRNEK SORU Özdeş yaylar ile kurulmuş şekildeki düzenekler uçlarından eşit miktar çekildiğinde yay sistemlerinde depolanan potansiyel enerjiler Şekil - I'de E., Şekil - Il'de E₂ oluyor. sub eeeeeee 4000000. Teoooooo Şekil - 1 E₁ E₂ 10000-200 ÇÖZÜM Buna göre, oranı kaçtır? elleller eller 0000 celllle celllll Şekil - II 1408 1bl
Citlesi
k basit
ki
ölçüyor.
sıfır
i ölçüyor.
iği sayısal
222
Sve III
AYT
14. Tuncay, sabit derinlikli bir dalga leğenine eşit zaman
aralıklarıyla su damlatan özdeş iki musluk kullanarak aynı
anda su damlatıyor. Bu durumda su yüzeyinde oluşan eşit
genlikli dairesel su dalgalarının bir anlık görünümü
şekildeki gibi oluyor.
A
D) Ave C
Po
Çember şeklinde çizilen düz çizgiler dalga tepelerini,
noktalı çizgiler dalga çukurlarını gösterdiğine göre
A, B ve C noktalarından hangileri dalgalar yayıldığı
süre içerisinde titreşim hareketi yapar?
A) Yalnız A
B) Yalnız B
E) B ve C
C) Yalnız C
16. Açık hava basıncının (P.) 1 atm
sistemdeki musluk sabit sıcaklıl
kapatılıyor.
N₂(g)
0,5 atm
Bu işlem sonucu, sızdırma
He gazının;
yoğunluk,
He(g)
1. basınç,
X III. basınç x hacim çarpır
niceliklerinden hangileri
A) Yalnız
B) Y
D) II ve
Fizik
Mekanik Enerji
Citlesi k basit ki ölçüyor. sıfır i ölçüyor. iği sayısal 222 Sve III AYT 14. Tuncay, sabit derinlikli bir dalga leğenine eşit zaman aralıklarıyla su damlatan özdeş iki musluk kullanarak aynı anda su damlatıyor. Bu durumda su yüzeyinde oluşan eşit genlikli dairesel su dalgalarının bir anlık görünümü şekildeki gibi oluyor. A D) Ave C Po Çember şeklinde çizilen düz çizgiler dalga tepelerini, noktalı çizgiler dalga çukurlarını gösterdiğine göre A, B ve C noktalarından hangileri dalgalar yayıldığı süre içerisinde titreşim hareketi yapar? A) Yalnız A B) Yalnız B E) B ve C C) Yalnız C 16. Açık hava basıncının (P.) 1 atm sistemdeki musluk sabit sıcaklıl kapatılıyor. N₂(g) 0,5 atm Bu işlem sonucu, sızdırma He gazının; yoğunluk, He(g) 1. basınç, X III. basınç x hacim çarpır niceliklerinden hangileri A) Yalnız B) Y D) II ve