Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yansıma Soruları

e
bidir.
j
epe-
ının
tleri Genel Müdürlüğü
10. Doğrusal bir su dalgası şekil-
deki gibi 1. engele doğru gön-
deriliyor.
Buna göre dalganın II. en-
gelden yansıdıktan sonraki
görüntüsü aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiş-
tir.
A)
30%
D)
130°
B)
bx
30%
L
E)
K
D
1. düz engel
20°
40%
II. düz engel
C)
K
60°
60°
1.
Fizik
Yansıma
e bidir. j epe- ının tleri Genel Müdürlüğü 10. Doğrusal bir su dalgası şekil- deki gibi 1. engele doğru gön- deriliyor. Buna göre dalganın II. en- gelden yansıdıktan sonraki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- tir. A) 30% D) 130° B) bx 30% L E) K D 1. düz engel 20° 40% II. düz engel C) K 60° 60° 1.
okte
Diğ
ra
C
Kırıcılık indisi n olan bir mercek, kırıcılık indisi n olan suya
ve hava ortamına şekildeki gibi konulmuştur.
Kırmızı renkli I, ışınının izlediği yol şekildeki gibidir.
N
1₂
sol
A) K noktasında
C) N-L arasında
K
Buna göre, kırmızı renkli 1₂ ışınının kendisi veya uzan-
tısı mercekten kırıldıktan sonra asal ekseni nerede ke-
ser? (Noktalar arası uzaklık eşittir. nm > nu)
B) N noktasında
D) K-L arasında
E) K noktasının sağında
Asal
eksen
SU
Fizik
Yansıma
okte Diğ ra C Kırıcılık indisi n olan bir mercek, kırıcılık indisi n olan suya ve hava ortamına şekildeki gibi konulmuştur. Kırmızı renkli I, ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. N 1₂ sol A) K noktasında C) N-L arasında K Buna göre, kırmızı renkli 1₂ ışınının kendisi veya uzan- tısı mercekten kırıldıktan sonra asal ekseni nerede ke- ser? (Noktalar arası uzaklık eşittir. nm > nu) B) N noktasında D) K-L arasında E) K noktasının sağında Asal eksen SU
Çözüm
için
Pekiştirme Soruları
1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekte düzlem aynaya
bakan gözlemcinin vücudunda görebildiği bölgenin alanı
S₁, çok uzun KL perdesinde görebildiği bölgenin alanı
S₂'dir.
K
P
Buna göre,
1. Gözlemci aynaya yaklaşırsa S₁ artar.
II. Ayna gözlemciye yaklaştırılırsa S, değişmez.
III. Ayna gözlemciye yaklaştırılırsa S₂ artar.
D) I ve H
ayna
yargılarından hangileri doğrudur?
(Bölmeler eşit aralıkadık
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
3.
O noktasınd:
K, L, M nokt
görüntüsür
A) Yalnız L
T@stokul
Şel
ha
ci
A
Fizik
Yansıma
Çözüm için Pekiştirme Soruları 1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekte düzlem aynaya bakan gözlemcinin vücudunda görebildiği bölgenin alanı S₁, çok uzun KL perdesinde görebildiği bölgenin alanı S₂'dir. K P Buna göre, 1. Gözlemci aynaya yaklaşırsa S₁ artar. II. Ayna gözlemciye yaklaştırılırsa S, değişmez. III. Ayna gözlemciye yaklaştırılırsa S₂ artar. D) I ve H ayna yargılarından hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıkadık A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III 3. O noktasınd: K, L, M nokt görüntüsür A) Yalnız L T@stokul Şel ha ci A
2. K, L, M noktasal cisimleri bir düzlem aynanın önüne
şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
G₁
G₂
K
ayna
M
Bu cisimlerden hangilerinin görüntüsünü G₁, G₂
noktalarında bulunan gözlemcilerin her ikisi de
görebilir?
AYalnız K'nin
C) Yalnız M'nin
E) L ve M'nin
B) Yalnız Emin
D) K ve L'oin
D) K ve L
5. 8 tane çelik bilye
yerleştirilmiştir.
21
O noktas
cisimle
görebil
A) 4
Fizik
Yansıma
2. K, L, M noktasal cisimleri bir düzlem aynanın önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. G₁ G₂ K ayna M Bu cisimlerden hangilerinin görüntüsünü G₁, G₂ noktalarında bulunan gözlemcilerin her ikisi de görebilir? AYalnız K'nin C) Yalnız M'nin E) L ve M'nin B) Yalnız Emin D) K ve L'oin D) K ve L 5. 8 tane çelik bilye yerleştirilmiştir. 21 O noktas cisimle görebil A) 4
Sebnog ldig stiller tele
6.
1-F
Tovil
Selçuk aşağıdaki şekillerde farklı konumlarda bulunan X, Y ve
Z aynalarına bakıyor
Buna göre, Selçuk'la ilgili;
1. Ayakkabılarını Z aynasında görebilir.
II. Saçlarını Y aynasına bakarak tarayabilir.
III. Kendi görüntüsünün tamamını X aynasında görebilir.
yargılarından hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
boia
C) Yalnız III
A) Yalnız I
2-0
3-E
D) Hve
4-A
B) Yalnız II
5-0
6-B
E) T, it ve
7-D
8-D
Fizik
Yansıma
Sebnog ldig stiller tele 6. 1-F Tovil Selçuk aşağıdaki şekillerde farklı konumlarda bulunan X, Y ve Z aynalarına bakıyor Buna göre, Selçuk'la ilgili; 1. Ayakkabılarını Z aynasında görebilir. II. Saçlarını Y aynasına bakarak tarayabilir. III. Kendi görüntüsünün tamamını X aynasında görebilir. yargılarından hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) boia C) Yalnız III A) Yalnız I 2-0 3-E D) Hve 4-A B) Yalnız II 5-0 6-B E) T, it ve 7-D 8-D
46. Saydam olmayan K, L, M ve N cisimleri ile bir
düzlem ayna şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
G
N
A) K ve M
M
G noktasından aynaya bakan gözlemci bu
be cisimlerden hangilerinin görüntülerini aynada
görebilir?
B) M ve N
Düzlem
ayna
D) L ve N
C) L ve M
E) , M ve N
Fizik
Yansıma
46. Saydam olmayan K, L, M ve N cisimleri ile bir düzlem ayna şekildeki gibi yerleştirilmiştir. G N A) K ve M M G noktasından aynaya bakan gözlemci bu be cisimlerden hangilerinin görüntülerini aynada görebilir? B) M ve N Düzlem ayna D) L ve N C) L ve M E) , M ve N
lgaların
pr.
makta-
iz III
121
NASIL SORULUR?
Derinliği sabit bir dalga leğeninde oluşturulan
KL doğrusal su dalgası önce X sonra Y enge-
line çarparak kendi üzerinden geri dönüyor.
Y engeli
K
40°
X engeli
Buna göre, engeller arasındaki açı a kaç
derecedir?
A) 40
B) 50. C) 60 D) 70 E) 80
görünümü
oluyor.
P
Buna gö
çen dalg
1. Hız
I. Dalga
III. Freka
nicelikle
A) Yalnı
D
pomod
Fizik
Yansıma
lgaların pr. makta- iz III 121 NASIL SORULUR? Derinliği sabit bir dalga leğeninde oluşturulan KL doğrusal su dalgası önce X sonra Y enge- line çarparak kendi üzerinden geri dönüyor. Y engeli K 40° X engeli Buna göre, engeller arasındaki açı a kaç derecedir? A) 40 B) 50. C) 60 D) 70 E) 80 görünümü oluyor. P Buna gö çen dalg 1. Hız I. Dalga III. Freka nicelikle A) Yalnı D pomod
Cevaplarınızı optik forma işaretleyiniz.
ezle-
or.
L
FİZİK
top-
ktası
dü-
e III
nde
şid-
3.
Aynı düzlemde bulunan I ve Il numaralı aynalardan oluş-
turulmuş sistemde X ışınının izlediği yol şekildeki gibidir.
X
A) 10
W
K
LOP
0
Buna göre aynalar arası açı a kaç derecedir?
B) 20
D) 40
C) 30
TYT
E) 50
4. Özdeş karelere ayrılmış düzlemde X, Y ve Z noktasal ışık
kaynaklarıyla K, L ve M ışınları şekildeki gibidir.
5. K ve
ob şid-
mis
niso
Fizik
Yansıma
Cevaplarınızı optik forma işaretleyiniz. ezle- or. L FİZİK top- ktası dü- e III nde şid- 3. Aynı düzlemde bulunan I ve Il numaralı aynalardan oluş- turulmuş sistemde X ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. X A) 10 W K LOP 0 Buna göre aynalar arası açı a kaç derecedir? B) 20 D) 40 C) 30 TYT E) 50 4. Özdeş karelere ayrılmış düzlemde X, Y ve Z noktasal ışık kaynaklarıyla K, L ve M ışınları şekildeki gibidir. 5. K ve ob şid- mis niso
Örnek: 5
K
10°
2
Kışını şekildeki düzlem içindeki aynaya gönderildiğin-
de 1 şeklinde yansıyor.
Buna göre, K ışını sabit kalarak, ayna hangi yönde
kaç derece dönerse yansıyan ışın 2 gibi sistemi
terkeder?
Gözüm
Op
Fizik
Yansıma
Örnek: 5 K 10° 2 Kışını şekildeki düzlem içindeki aynaya gönderildiğin- de 1 şeklinde yansıyor. Buna göre, K ışını sabit kalarak, ayna hangi yönde kaç derece dönerse yansıyan ışın 2 gibi sistemi terkeder? Gözüm Op
Çukur ve düzlem aynadan oluşan optik sisteme şekildeki gi-
bi asal eksene paralel olarak gönderilen ışığın çukur aynanın
normali ile yaptığı açı 30° dir.
düzlem ayna
F
A) 15
130-
ışık
0
B) 30
Normal
Işık, çukur aynadaki ikinci yansıması sonrasında F nokta-
sından geçtiğine göre, 0 açısı kaç derecedir?
C) 45
D) 60
asal
eksen
E) 75
Fizik
Yansıma
Çukur ve düzlem aynadan oluşan optik sisteme şekildeki gi- bi asal eksene paralel olarak gönderilen ışığın çukur aynanın normali ile yaptığı açı 30° dir. düzlem ayna F A) 15 130- ışık 0 B) 30 Normal Işık, çukur aynadaki ikinci yansıması sonrasında F nokta- sından geçtiğine göre, 0 açısı kaç derecedir? C) 45 D) 60 asal eksen E) 75
8.
Yeterince uzun perdenin ar-
kasındaki
delikten düz
aynaya bakan gözlemci
perde üzerindeki K - L ara-
sını görmektedir.
Buna göre,
1.
Ayna perdeye yaklaş-
tırılırsa perdede gördü-
ğü alan artar.
Perde
K
II. Ayna perdeden uzaklaştırılırsa perdede gördü-
ğü alan değişmez.
O
III. Ayna O noktası etrafında ok yönünde 90°
dönerse perdede gördüğü alan önce artar,
sonra azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Yansıma
8. Yeterince uzun perdenin ar- kasındaki delikten düz aynaya bakan gözlemci perde üzerindeki K - L ara- sını görmektedir. Buna göre, 1. Ayna perdeye yaklaş- tırılırsa perdede gördü- ğü alan artar. Perde K II. Ayna perdeden uzaklaştırılırsa perdede gördü- ğü alan değişmez. O III. Ayna O noktası etrafında ok yönünde 90° dönerse perdede gördüğü alan önce artar, sonra azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
7.
Buna göre
İki düz ayna şekildeki gibi yerleştiriliyor. II. aynaya
paralel gelen işın I. aynadan n₁, II. aynadan n₂ kez
n2
yansıyarak sistemi terk ediyor.
A)
12
30°
n₁
n₂
oranı kaçtır?
B) 1 C)
3/2
||
D) 2
E)
5/3
Fizik
Yansıma
7. Buna göre İki düz ayna şekildeki gibi yerleştiriliyor. II. aynaya paralel gelen işın I. aynadan n₁, II. aynadan n₂ kez n2 yansıyarak sistemi terk ediyor. A) 12 30° n₁ n₂ oranı kaçtır? B) 1 C) 3/2 || D) 2 E) 5/3
TYT Fizik 09
5. Aynı noktadan çekilen iki fotoğrafdan; Şekil I'deki
fotoğraf durgun havada, Şekil Il'deki fotoğraf ise
fırtınalı havada çekilmiştir.
Şekil 1
Buna göre,
1. Şekil I'deki fotoğrafta güneş ışınları deniz
yüzeyinden düzgün olarak yansımıştır.
Şekil II
II. Şekil Il'deki fotoğrafta güneş ışınları deniz
yüzeyinden dağınık olarak yansımıştır.
III. Şekil Il'deki fotoğrafda güneş ışınların deniz
yüzeyinden yansıması, yansıma kurallarına
uymaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
1
1
1
1
7.
Fizik
Yansıma
TYT Fizik 09 5. Aynı noktadan çekilen iki fotoğrafdan; Şekil I'deki fotoğraf durgun havada, Şekil Il'deki fotoğraf ise fırtınalı havada çekilmiştir. Şekil 1 Buna göre, 1. Şekil I'deki fotoğrafta güneş ışınları deniz yüzeyinden düzgün olarak yansımıştır. Şekil II II. Şekil Il'deki fotoğrafta güneş ışınları deniz yüzeyinden dağınık olarak yansımıştır. III. Şekil Il'deki fotoğrafda güneş ışınların deniz yüzeyinden yansıması, yansıma kurallarına uymaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III 1 1 1 1 7.
Şekil - I ve Il'de düzlem ayna önünde duran Ahmet ve Emre yere göre ve
- hızlarıyla hareket ederken, düzlem aynalardan yere göre -20 ve hızla-
rıyla hareket ettirilmektedir.
9
Ahmet
Şekil - 1
-20
Emre
Şekil - II
16
2-0
Ahmet'in aynadaki görüntüsünün yere hızının büyüklüğü 0₁, Emre'nin
aynadaki görüntüsünün yere göre hızının büyüklüğü 2 olduğuna göre
₁ ve ₂ kaç olur?
Fizik
Yansıma
Şekil - I ve Il'de düzlem ayna önünde duran Ahmet ve Emre yere göre ve - hızlarıyla hareket ederken, düzlem aynalardan yere göre -20 ve hızla- rıyla hareket ettirilmektedir. 9 Ahmet Şekil - 1 -20 Emre Şekil - II 16 2-0 Ahmet'in aynadaki görüntüsünün yere hızının büyüklüğü 0₁, Emre'nin aynadaki görüntüsünün yere göre hızının büyüklüğü 2 olduğuna göre ₁ ve ₂ kaç olur?
6.
Buna göre,
A)=1/12/12
K ve L düz aynaları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bir gözlem-
ci O noktasından ok yönünde sabit hızla hareket ediyor. Göz-
lemcinin kendi görüntüsünü görme süresi K aynasında tk,
Laynasında t dir.
tk
tL
K
oranı kaçtır?
2
B) - 3
G
L
C) 1
D) -2/22
E) 2
Fizik
Yansıma
6. Buna göre, A)=1/12/12 K ve L düz aynaları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bir gözlem- ci O noktasından ok yönünde sabit hızla hareket ediyor. Göz- lemcinin kendi görüntüsünü görme süresi K aynasında tk, Laynasında t dir. tk tL K oranı kaçtır? 2 B) - 3 G L C) 1 D) -2/22 E) 2
2)
FATİH
Fatih, bir A4 kağıdına ismini büyük harflerle yazarak ve
düzlem aynayı şekildeki gibi yerleştirerek isminin aynadaki
görüntüsünü gözlemlemek istiyor. Yazının düzlem aynadaki
görüntüsü nasıldır?Şekil çizerek gösteriniz.( 1x5-5 puan)
Fizik
Yansıma
2) FATİH Fatih, bir A4 kağıdına ismini büyük harflerle yazarak ve düzlem aynayı şekildeki gibi yerleştirerek isminin aynadaki görüntüsünü gözlemlemek istiyor. Yazının düzlem aynadaki görüntüsü nasıldır?Şekil çizerek gösteriniz.( 1x5-5 puan)