Lambalı Devreler Soruları

2.
direnci önemsenmeyen, potansiyel farkı V olan
üreteç, R direnci ve K lambasıyla şekildeki devre
kuruluyor.
R
M
www.
→ ok
K
YTOSAM
A
Buna göre direnç üzerindeki sürgü ok yönün
de çekilirse voltmetrenin gösterdiği potans
yel fark (V), ampermetrenin gösterdiği değe
(A), K lambasının gücü (PK) nasıl değişir?
VIAMA UMA
PK
A) Artar nainalA Değişmez nimi Değişmez
B) Azalır
Azalır implA Değişmez
C) Değişmez
Artar
D) Artar
E) Değişmez
Değişmez
Artar
Artar
amnsinoVA
Azalır
mible
Azalır
iteux amnüN02
heitt
Fizik
Lambalı Devreler
2. direnci önemsenmeyen, potansiyel farkı V olan üreteç, R direnci ve K lambasıyla şekildeki devre kuruluyor. R M www. → ok K YTOSAM A Buna göre direnç üzerindeki sürgü ok yönün de çekilirse voltmetrenin gösterdiği potans yel fark (V), ampermetrenin gösterdiği değe (A), K lambasının gücü (PK) nasıl değişir? VIAMA UMA PK A) Artar nainalA Değişmez nimi Değişmez B) Azalır Azalır implA Değişmez C) Değişmez Artar D) Artar E) Değişmez Değişmez Artar Artar amnsinoVA Azalır mible Azalır iteux amnüN02 heitt
6.
#
St
FF
N
K Özdeş lambalar ve üreteçler-
den kurulmuş elektrik devresi
ile ilgili olarak,
I. Işık şiddeti en fazla olan lamba
L dir.
A) Yalnız I
M
yargılarından hangileri doğrudur?
(Üreteçlerin iç direnci önemsizdir.)
B) Yalnız II
II. N lambası ışık vermez.
III. K ve M lambasının ışık şid-
detleri eşittir.
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Lambalı Devreler
6. # St FF N K Özdeş lambalar ve üreteçler- den kurulmuş elektrik devresi ile ilgili olarak, I. Işık şiddeti en fazla olan lamba L dir. A) Yalnız I M yargılarından hangileri doğrudur? (Üreteçlerin iç direnci önemsizdir.) B) Yalnız II II. N lambası ışık vermez. III. K ve M lambasının ışık şid- detleri eşittir. D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
) 1, Il ve IV
eis
ayinlan
4.
B)
1/2
2V= 1.2R
A) Yalnız I
UVOR mOdev Testi
P= Vi
= 1², R
= V²
R
Yal
D) I ve II
121
yargılarından hangileri doğrudur?
(Üreteçlerinin iç direnci önemsenmiyor.)
1
V = 21 2²
Özdeş pillerle ve özdeş lambalarla kurulan şekildeki devre-
de,
I. X ve Z lambalarının parlaklığı eşittir.
II. K pilinin tükenme süresi L pilininkine eşittir.
III. T lambasının parlaklığı, Y ninkinden fazladır.
D
B) Yalnız II
Z
ww
+
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Lambalı Devreler
) 1, Il ve IV eis ayinlan 4. B) 1/2 2V= 1.2R A) Yalnız I UVOR mOdev Testi P= Vi = 1², R = V² R Yal D) I ve II 121 yargılarından hangileri doğrudur? (Üreteçlerinin iç direnci önemsenmiyor.) 1 V = 21 2² Özdeş pillerle ve özdeş lambalarla kurulan şekildeki devre- de, I. X ve Z lambalarının parlaklığı eşittir. II. K pilinin tükenme süresi L pilininkine eşittir. III. T lambasının parlaklığı, Y ninkinden fazladır. D B) Yalnız II Z ww + E) II ve III C) Yalnız III
10.
K
w
m
ww
www
M
Aw
Özdeş lamba ve özdeş üreteçlerle kurulan
devrelerde lambaların parlaklıkları arasında na-
sıl bir ilişki vardır?
(Üreteçlerin iç dirençleri önemsizdir.)
A) PK > PL > PM
C) PK > PL = PM
eww
E) PK > PL = PM
B) PK = PL = PM
D) PK <PL < PM
Fizik
Lambalı Devreler
10. K w m ww www M Aw Özdeş lamba ve özdeş üreteçlerle kurulan devrelerde lambaların parlaklıkları arasında na- sıl bir ilişki vardır? (Üreteçlerin iç dirençleri önemsizdir.) A) PK > PL > PM C) PK > PL = PM eww E) PK > PL = PM B) PK = PL = PM D) PK <PL < PM
3.
X
M
K
D) X ve Y
Z
(M)
Y
(M)
Şekildeki devrede bütün lambalar ışık vermektedir. Buna
göre, K kapatılıp L anahtarı açılırsa hangi lambalar ışık
vermeye devam eder?
A) Yalnız X
B) X ve Z
CZ ve T
E) X, Z ve I
Fizik
Lambalı Devreler
3. X M K D) X ve Y Z (M) Y (M) Şekildeki devrede bütün lambalar ışık vermektedir. Buna göre, K kapatılıp L anahtarı açılırsa hangi lambalar ışık vermeye devam eder? A) Yalnız X B) X ve Z CZ ve T E) X, Z ve I
B
5. Şekil I ve Il'deki elektrik devreleri özdeş lambalar
ve iç dirençleri önemsiz üreteçlerden kurulmuştur.
K anahtarı açık, L anahtarı kapalıdır.
(000)
000
K
X.
2
Şekil I
50
000
D) I ve III
2
000
#F
Şekil II
K anahtarı kapatılıp L anahtarı açılırsa,
X
I. X lambasının parlaklığı değişmez.
II. Y lambasının parlaklığı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
III. Şekil I'deki devrenin ışık verme süresi
azalır, Şekil Il'deki devreninki artar.
C) I ve II
E) II ve III
Fizik
Lambalı Devreler
B 5. Şekil I ve Il'deki elektrik devreleri özdeş lambalar ve iç dirençleri önemsiz üreteçlerden kurulmuştur. K anahtarı açık, L anahtarı kapalıdır. (000) 000 K X. 2 Şekil I 50 000 D) I ve III 2 000 #F Şekil II K anahtarı kapatılıp L anahtarı açılırsa, X I. X lambasının parlaklığı değişmez. II. Y lambasının parlaklığı artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II III. Şekil I'deki devrenin ışık verme süresi azalır, Şekil Il'deki devreninki artar. C) I ve II E) II ve III
66
48.
X
000
000
N(8)
000
Özdeş üreteçler ve özdeş lambalar-
la oluşturulan şekildeki sistemlerde
X, Y ve Z lambalarının ly, ly ve Iz ışık
şiddetleri arasındaki ilişki aşağıda-
kilerden hangisidir?
(Üreteçlerin iç direnci önemsizdir.)
A) Ix>ly > Iz
C) Ix = ly = Iz
Y
000
E) ly > lx = 1₂
47. E
B) Ix > ly = Iz
D) Iz > ly > Ix
48. C
Fizik
Lambalı Devreler
66 48. X 000 000 N(8) 000 Özdeş üreteçler ve özdeş lambalar- la oluşturulan şekildeki sistemlerde X, Y ve Z lambalarının ly, ly ve Iz ışık şiddetleri arasındaki ilişki aşağıda- kilerden hangisidir? (Üreteçlerin iç direnci önemsizdir.) A) Ix>ly > Iz C) Ix = ly = Iz Y 000 E) ly > lx = 1₂ 47. E B) Ix > ly = Iz D) Iz > ly > Ix 48. C
52.
K
000
L
Anahtar 000 F
M
000
Şekildeki lambalar ve üreteçler k
aralarında özdeştir. Anahtar kap
ken üç lambada ışık vermektedir.
Buna göre;
1. Anahtar kapalıyken en parlak y
lamba M dir.
II. Anahtar açılırsa M nin parlakl
duruma göre değişmez.
III. Anahtar açıkken M ve K eşit pa
likta yanar.
51. A
yargılarından hangileri doğrudur
(Üreteçlerin iç direnci sıfırdır.)
A) I, II ve III
C) I ve III
B)T ve ll
D) Yalnız I
E) Yalnız III
52.C
Mik
resi
Fizik
Lambalı Devreler
52. K 000 L Anahtar 000 F M 000 Şekildeki lambalar ve üreteçler k aralarında özdeştir. Anahtar kap ken üç lambada ışık vermektedir. Buna göre; 1. Anahtar kapalıyken en parlak y lamba M dir. II. Anahtar açılırsa M nin parlakl duruma göre değişmez. III. Anahtar açıkken M ve K eşit pa likta yanar. 51. A yargılarından hangileri doğrudur (Üreteçlerin iç direnci sıfırdır.) A) I, II ve III C) I ve III B)T ve ll D) Yalnız I E) Yalnız III 52.C Mik resi
Şekildeki elektrik devresi özdeş, X, Y, Z, T lambaları
K, L, N devre elemanları ile kurulmuştur.
ww
Z
M
ww
L
D) II ve III
K
ww
F
Devredeki lambalardan yalnız Y lambası yanmadığı-
na göre,
N
1. K bir ampermetre olabilir.
II. L ve N voltmetre olabilir.
III. L ve N anahtar ise L açık, N kapalıdır. V
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Lambalı Devreler
Şekildeki elektrik devresi özdeş, X, Y, Z, T lambaları K, L, N devre elemanları ile kurulmuştur. ww Z M ww L D) II ve III K ww F Devredeki lambalardan yalnız Y lambası yanmadığı- na göre, N 1. K bir ampermetre olabilir. II. L ve N voltmetre olabilir. III. L ve N anahtar ise L açık, N kapalıdır. V yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III
6.
6V₁=
+1
w'
+
w!
+
w!
+
B) 6
E
+
E
Buna göre, K ve L lambalarının ışık verme süreleri oran
kaçtır?
A) 12
iç direnci önemsenme-
yen özdeş üreteçlere
özdeş lambalar şekil-
deki gibi bağlanmıştır.)
C) 4
D) 3
tk
tL
E) 2
Fizik
Lambalı Devreler
6. 6V₁= +1 w' + w! + w! + B) 6 E + E Buna göre, K ve L lambalarının ışık verme süreleri oran kaçtır? A) 12 iç direnci önemsenme- yen özdeş üreteçlere özdeş lambalar şekil- deki gibi bağlanmıştır.) C) 4 D) 3 tk tL E) 2
sinin en az ol
u nasıl olmalı-
6.
A) t₁>t>t
I
els Fizik Son Bank
||
B) t > t > till
Sho
C) t > t > ₁
11.
D) 2
Özdeş üç lamba iç direnci önemsenmeyen üç özdeş üretece şekildeki I, II, III konumunda bağlanıyor.
Bu üç konum için üreteçlerin tükenme süreleri sırasıyla t₁, ti, ti olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
(Üreteçlerin iç dirençleri önemsizdir.)
www
D) t>t>t
www.
III
E) 1
E) 4 =>
95
Fizik
Lambalı Devreler
sinin en az ol u nasıl olmalı- 6. A) t₁>t>t I els Fizik Son Bank || B) t > t > till Sho C) t > t > ₁ 11. D) 2 Özdeş üç lamba iç direnci önemsenmeyen üç özdeş üretece şekildeki I, II, III konumunda bağlanıyor. Bu üç konum için üreteçlerin tükenme süreleri sırasıyla t₁, ti, ti olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? (Üreteçlerin iç dirençleri önemsizdir.) www D) t>t>t www. III E) 1 E) 4 => 95
zde
şık
kte
M, N
M ve
voo
Y
A)
B)
D)
L
ooo
E)
(000)
Şekildeki devrede lambalar özdeştir.
Anahtarların üçü de kapatılırsa K ve
L lambalarının parlaklıkları nasıl deği-
şir?
K
Artar
Azalır
Azalır
Artar
Değişmez
2i
ooo
voo
ooo
K
L
Azalır
Azalır
Artar
Artar
Değişmez
43.
Şe
aç
yar
Ana
ışık
A) X
C) Y
Fizik
Lambalı Devreler
zde şık kte M, N M ve voo Y A) B) D) L ooo E) (000) Şekildeki devrede lambalar özdeştir. Anahtarların üçü de kapatılırsa K ve L lambalarının parlaklıkları nasıl deği- şir? K Artar Azalır Azalır Artar Değişmez 2i ooo voo ooo K L Azalır Azalır Artar Artar Değişmez 43. Şe aç yar Ana ışık A) X C) Y
6. Şekil ve Il'deki elektrik devreleri özdeş lambalar
ve iç dirençleri önemsiz üreteçlerden kurulmuştur.
K anahtarı açık, Lanahtarı kapalıdır.
aç
K
+1
Şekil I
000
Şekil II
K anahtarı kapatılıp L anahtarı açılırsa,
I. X lambasının parlaklığı değişmez.
II. Y lambasının parlaklığı artar.
D) I ye L
000
X
III. Şekill'deki devrenin ışık verme süresi
azalır, Şekil Il'deki devreninki artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
BYalnız II
E) II ve
pee
6₂
C) I ve II
Si
Fizik
Lambalı Devreler
6. Şekil ve Il'deki elektrik devreleri özdeş lambalar ve iç dirençleri önemsiz üreteçlerden kurulmuştur. K anahtarı açık, Lanahtarı kapalıdır. aç K +1 Şekil I 000 Şekil II K anahtarı kapatılıp L anahtarı açılırsa, I. X lambasının parlaklığı değişmez. II. Y lambasının parlaklığı artar. D) I ye L 000 X III. Şekill'deki devrenin ışık verme süresi azalır, Şekil Il'deki devreninki artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I BYalnız II E) II ve pee 6₂ C) I ve II Si
Sekildeki elektrik-devresinde üreteçler ve dirençler özdeştir.
K
R
A) Yalnız K
R
Ampermetre
41
K, L, M anahtarlarından hangisi kapatılırsa ampermetrenin
gösterdiği değer artar? (Üreteçlerin iç direnci önemsizdir.)
R
D) Kya de L
C) Yalnız M
E)K ya da M
Fizik
Lambalı Devreler
Sekildeki elektrik-devresinde üreteçler ve dirençler özdeştir. K R A) Yalnız K R Ampermetre 41 K, L, M anahtarlarından hangisi kapatılırsa ampermetrenin gösterdiği değer artar? (Üreteçlerin iç direnci önemsizdir.) R D) Kya de L C) Yalnız M E)K ya da M
11.2
ÖRNEK-41
iç direnci önemsiz özdeş üreteçler ile özdeş lambalar kullanıla-
Irak I, II ve III numaralı devreler kuruluyor.
(M)
(W) WA
F
í
AN
(m)
(M)
Z
FFF
(M)
E) X=Y=Z
(my
||
Buna göre; I, II ve III devrelerindeki anahtarlar kapatıldı-
ğında X, Y ve Z lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Y = Z>X
B) X>Y>Z
C)Y>X=Z
D) X > Y=Z
Y
Öze
dak
Fizik
Lambalı Devreler
11.2 ÖRNEK-41 iç direnci önemsiz özdeş üreteçler ile özdeş lambalar kullanıla- Irak I, II ve III numaralı devreler kuruluyor. (M) (W) WA F í AN (m) (M) Z FFF (M) E) X=Y=Z (my || Buna göre; I, II ve III devrelerindeki anahtarlar kapatıldı- ğında X, Y ve Z lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Y = Z>X B) X>Y>Z C)Y>X=Z D) X > Y=Z Y Öze dak
7.
Şekildeki devrede A ampermetresi 4 amper, V voltmetresi
ise 12 voltu gösteriyor.
12
4
R
www
V
A
it
Buna göre, 10 saniyede R direncinden açığa çıkan isi
enerjisi kaç jouledür?
A) 265
B) 480
C) 540
D) 670
E) 845
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
Fizik
Lambalı Devreler
7. Şekildeki devrede A ampermetresi 4 amper, V voltmetresi ise 12 voltu gösteriyor. 12 4 R www V A it Buna göre, 10 saniyede R direncinden açığa çıkan isi enerjisi kaç jouledür? A) 265 B) 480 C) 540 D) 670 E) 845 FEN BİLİMLERİ YAYINLARI