Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Lambalı Devreler Soruları

2.
direnci önemsenmeyen, potansiyel farkı V olan
üreteç, R direnci ve K lambasıyla şekildeki devre
kuruluyor.
R
M
www.
→ ok
K
YTOSAM
A
Buna göre direnç üzerindeki sürgü ok yönün
de çekilirse voltmetrenin gösterdiği potans
yel fark (V), ampermetrenin gösterdiği değe
(A), K lambasının gücü (PK) nasıl değişir?
VIAMA UMA
PK
A) Artar nainalA Değişmez nimi Değişmez
B) Azalır
Azalır implA Değişmez
C) Değişmez
Artar
D) Artar
E) Değişmez
Değişmez
Artar
Artar
amnsinoVA
Azalır
mible
Azalır
iteux amnüN02
heitt
Fizik
Lambalı Devreler
2. direnci önemsenmeyen, potansiyel farkı V olan üreteç, R direnci ve K lambasıyla şekildeki devre kuruluyor. R M www. → ok K YTOSAM A Buna göre direnç üzerindeki sürgü ok yönün de çekilirse voltmetrenin gösterdiği potans yel fark (V), ampermetrenin gösterdiği değe (A), K lambasının gücü (PK) nasıl değişir? VIAMA UMA PK A) Artar nainalA Değişmez nimi Değişmez B) Azalır Azalır implA Değişmez C) Değişmez Artar D) Artar E) Değişmez Değişmez Artar Artar amnsinoVA Azalır mible Azalır iteux amnüN02 heitt
10.
K
w
m
ww
www
M
Aw
Özdeş lamba ve özdeş üreteçlerle kurulan
devrelerde lambaların parlaklıkları arasında na-
sıl bir ilişki vardır?
(Üreteçlerin iç dirençleri önemsizdir.)
A) PK > PL > PM
C) PK > PL = PM
eww
E) PK > PL = PM
B) PK = PL = PM
D) PK <PL < PM
Fizik
Lambalı Devreler
10. K w m ww www M Aw Özdeş lamba ve özdeş üreteçlerle kurulan devrelerde lambaların parlaklıkları arasında na- sıl bir ilişki vardır? (Üreteçlerin iç dirençleri önemsizdir.) A) PK > PL > PM C) PK > PL = PM eww E) PK > PL = PM B) PK = PL = PM D) PK <PL < PM
3.
X
M
K
D) X ve Y
Z
(M)
Y
(M)
Şekildeki devrede bütün lambalar ışık vermektedir. Buna
göre, K kapatılıp L anahtarı açılırsa hangi lambalar ışık
vermeye devam eder?
A) Yalnız X
B) X ve Z
CZ ve T
E) X, Z ve I
Fizik
Lambalı Devreler
3. X M K D) X ve Y Z (M) Y (M) Şekildeki devrede bütün lambalar ışık vermektedir. Buna göre, K kapatılıp L anahtarı açılırsa hangi lambalar ışık vermeye devam eder? A) Yalnız X B) X ve Z CZ ve T E) X, Z ve I
B
5. Şekil I ve Il'deki elektrik devreleri özdeş lambalar
ve iç dirençleri önemsiz üreteçlerden kurulmuştur.
K anahtarı açık, L anahtarı kapalıdır.
(000)
000
K
X.
2
Şekil I
50
000
D) I ve III
2
000
#F
Şekil II
K anahtarı kapatılıp L anahtarı açılırsa,
X
I. X lambasının parlaklığı değişmez.
II. Y lambasının parlaklığı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
III. Şekil I'deki devrenin ışık verme süresi
azalır, Şekil Il'deki devreninki artar.
C) I ve II
E) II ve III
Fizik
Lambalı Devreler
B 5. Şekil I ve Il'deki elektrik devreleri özdeş lambalar ve iç dirençleri önemsiz üreteçlerden kurulmuştur. K anahtarı açık, L anahtarı kapalıdır. (000) 000 K X. 2 Şekil I 50 000 D) I ve III 2 000 #F Şekil II K anahtarı kapatılıp L anahtarı açılırsa, X I. X lambasının parlaklığı değişmez. II. Y lambasının parlaklığı artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II III. Şekil I'deki devrenin ışık verme süresi azalır, Şekil Il'deki devreninki artar. C) I ve II E) II ve III
7.
Şekildeki devrede A ampermetresi 4 amper, V voltmetresi
ise 12 voltu gösteriyor.
12
4
R
www
V
A
it
Buna göre, 10 saniyede R direncinden açığa çıkan isi
enerjisi kaç jouledür?
A) 265
B) 480
C) 540
D) 670
E) 845
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
Fizik
Lambalı Devreler
7. Şekildeki devrede A ampermetresi 4 amper, V voltmetresi ise 12 voltu gösteriyor. 12 4 R www V A it Buna göre, 10 saniyede R direncinden açığa çıkan isi enerjisi kaç jouledür? A) 265 B) 480 C) 540 D) 670 E) 845 FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
3.
1
P
K
0000
L
0000
M
N
V
N
P
F
Şekildeki gibi kurulan bir elektrik devresinde öz-
deş ampullerden hangisinin parlaklığı en fazladır?
A) K B) L C) M
D) N
E) P
231
Buna gö
K lan
ve
L ve
H.
IV Pla
yargıla
A) I ve
Fizik
Lambalı Devreler
3. 1 P K 0000 L 0000 M N V N P F Şekildeki gibi kurulan bir elektrik devresinde öz- deş ampullerden hangisinin parlaklığı en fazladır? A) K B) L C) M D) N E) P 231 Buna gö K lan ve L ve H. IV Pla yargıla A) I ve
Şekilde elektrik devresinde özdeş K L lambalan-
nin dirençler le M direncinin her birinin değeri
F'dir.
Açık olan S anahtarı kapatıldığında K, L lamba-
larının parlaklığı için ne söylenebilir?
(Üretecin içdirenci önemsizdir.)
L
K
A) Artar
B) Artar
C) Artar
D) Azalır
E) Değişmez
Artar
Azalır
Değişmez
Azalır
Azalır
2015/YGS
Fizik
Lambalı Devreler
Şekilde elektrik devresinde özdeş K L lambalan- nin dirençler le M direncinin her birinin değeri F'dir. Açık olan S anahtarı kapatıldığında K, L lamba- larının parlaklığı için ne söylenebilir? (Üretecin içdirenci önemsizdir.) L K A) Artar B) Artar C) Artar D) Azalır E) Değişmez Artar Azalır Değişmez Azalır Azalır 2015/YGS
K
ww
ww
€
Artar
Artar
Söner
Söner
Söner
M
tıldığında K, L, M lambalarının
al değişir?
M
Azalır
Artar
Artar
Artar
Azalır
11.
A)
3
4
m
E) 2
Özdeş lambalarla kurulan şekildeki devre kaç
tane lamba aynı parlaklıkta ışık verir?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
7 23 4 5 6 7
A B B A CA
8 9 10 11
CDEEE
E) 8
2. Şekildeki el
sinden sıra
Buna gö
A) 4
Fizik
Lambalı Devreler
K ww ww € Artar Artar Söner Söner Söner M tıldığında K, L, M lambalarının al değişir? M Azalır Artar Artar Artar Azalır 11. A) 3 4 m E) 2 Özdeş lambalarla kurulan şekildeki devre kaç tane lamba aynı parlaklıkta ışık verir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 7 23 4 5 6 7 A B B A CA 8 9 10 11 CDEEE E) 8 2. Şekildeki el sinden sıra Buna gö A) 4
.vodafone TR 4G
Talina FL
I
20:29
1. Şekildeki elektrik devresi iç direnci önemsiz üreteç ve
özdeş 5 lamba ile oluşturulmuştur.
www
ww
#E
Bu devrede kaç tane lamba ışık verir?
A)
B) 2
D) 4
x
%61
E) 5
C
Fizik
Lambalı Devreler
.vodafone TR 4G Talina FL I 20:29 1. Şekildeki elektrik devresi iç direnci önemsiz üreteç ve özdeş 5 lamba ile oluşturulmuştur. www ww #E Bu devrede kaç tane lamba ışık verir? A) B) 2 D) 4 x %61 E) 5 C
63.
K
www.
X
M
www.
iç direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalaria hazırlanan
şekildeki elektrik devresinde açık olan X anahtarı kapatılı-
yor.
Buna göre,
D) II ve III
1. K lambasının parlaklığı değişmez.
II. L lambasının parlaklığı azalır.
III. M lambasının parlaklığı değişmez.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve Il
E) I, II ve III
4-
Fizik
Lambalı Devreler
63. K www. X M www. iç direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalaria hazırlanan şekildeki elektrik devresinde açık olan X anahtarı kapatılı- yor. Buna göre, D) II ve III 1. K lambasının parlaklığı değişmez. II. L lambasının parlaklığı azalır. III. M lambasının parlaklığı değişmez. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve Il E) I, II ve III 4-
7.
8.
BBBBBB
Fen Bilimleri -B- Kitapçığı
www.
X
A) Yalnız I
K
www
Y
D) II ve III
+
<
www
N
İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalarla şekildeki
devre kuruluyor.
Buna göre,
I.
K anahtarı kapatılırsa X ve Y lambaları söner
II. K ve L anahtarları birlikte kapatılırsa T lambasının
B) Yalnız II
ww
parlaklığı artar.
III. K ve L anahtarları birlikte kapatılırsa Z lambasının
parklaklığı değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
T
C) I ve II
E) I, II ve III
TOO
Su
Ero
Fizik
Lambalı Devreler
7. 8. BBBBBB Fen Bilimleri -B- Kitapçığı www. X A) Yalnız I K www Y D) II ve III + < www N İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalarla şekildeki devre kuruluyor. Buna göre, I. K anahtarı kapatılırsa X ve Y lambaları söner II. K ve L anahtarları birlikte kapatılırsa T lambasının B) Yalnız II ww parlaklığı artar. III. K ve L anahtarları birlikte kapatılırsa Z lambasının parklaklığı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? T C) I ve II E) I, II ve III TOO Su Ero
İç direnci önemsiz üreteç ve X, Y ve Z lambaları ile
kurulan şekildeki düzenekte lambaların parlaklıkları sı-
rayla Px Py ve P₂'dir.
K
X
www
ww
Z
21
Buna göre, KL noktaları arasına X lambasına paralel
bir lamba daha bağlanırsa Px, Py ve Pz nasıl değişir?
A) Px artar, Py azalır, Pz değişmez.
B) Px azalır, Py artar, Pz değişmez.
C) Px ve P₂ değişmez, Py artar.
D) Px değişmez, Py ve Pz
artar.
E) Px ve Pz
azalır, Py artar.
Fizik
Lambalı Devreler
İç direnci önemsiz üreteç ve X, Y ve Z lambaları ile kurulan şekildeki düzenekte lambaların parlaklıkları sı- rayla Px Py ve P₂'dir. K X www ww Z 21 Buna göre, KL noktaları arasına X lambasına paralel bir lamba daha bağlanırsa Px, Py ve Pz nasıl değişir? A) Px artar, Py azalır, Pz değişmez. B) Px azalır, Py artar, Pz değişmez. C) Px ve P₂ değişmez, Py artar. D) Px değişmez, Py ve Pz artar. E) Px ve Pz azalır, Py artar.
PİYON
3. Özdeş lambalarla ku-
rulan şekildeki devre-
de 2 anahtarı açık, 1
anahtarı kapalıyken K
ve L lambaları ışık ver-
000
foo0
K
A) İkisininki de azalır.
B) İkisininki de artar
C) K'nınki azalır, L'ninki artar
D) K'nınki artar, L'ninki azalır
E) L söner, K'nınki azalır.
L
000
F
1
M
2
mektedir.
1 anahtarı açılıp, 2 anahtarı kapatılırsa lamba-
ların parlaklığı için ne söylenebilir?
Fizik
Lambalı Devreler
PİYON 3. Özdeş lambalarla ku- rulan şekildeki devre- de 2 anahtarı açık, 1 anahtarı kapalıyken K ve L lambaları ışık ver- 000 foo0 K A) İkisininki de azalır. B) İkisininki de artar C) K'nınki azalır, L'ninki artar D) K'nınki artar, L'ninki azalır E) L söner, K'nınki azalır. L 000 F 1 M 2 mektedir. 1 anahtarı açılıp, 2 anahtarı kapatılırsa lamba- ların parlaklığı için ne söylenebilir?
İç direnci önemsiz
özdeş üreteç, reosta,
direnç ve lamba ile
kurulu şekildeki dev-
rede X ve Y anahtar-
ları açıktır. Bu durum-
da lamba t süre ışık
vermektedir.
Buna göre
I.
Yalnız X anahta-
rını kapatmak
II.
III. Yalnız Y anahtarını kapatmak
ww
A) Yalnız I
Reosta sürgüsünü ok yönünde çekmek
D) I ve II
B) Yalnız II
RJ
ireteçler
Her seferinde üreteçlerin potansiyel farkları
aynı olduğuna göre işlemlerinden hangileri tek
başına yapılırsa lamba t süreden daha uzun ışık
verir?
E) II ve III
Lamba
ww
İc direnci önemsiz özdes üreteclorio la
AF
Yalnız III
Fizik
Lambalı Devreler
İç direnci önemsiz özdeş üreteç, reosta, direnç ve lamba ile kurulu şekildeki dev- rede X ve Y anahtar- ları açıktır. Bu durum- da lamba t süre ışık vermektedir. Buna göre I. Yalnız X anahta- rını kapatmak II. III. Yalnız Y anahtarını kapatmak ww A) Yalnız I Reosta sürgüsünü ok yönünde çekmek D) I ve II B) Yalnız II RJ ireteçler Her seferinde üreteçlerin potansiyel farkları aynı olduğuna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa lamba t süreden daha uzun ışık verir? E) II ve III Lamba ww İc direnci önemsiz özdes üreteclorio la AF Yalnız III
. İç direnci önemsiz özdeş K ve L üreteçlerine eşit büyük.
lükteki X ve Y dirençleri Şekil - I'deki gibi bağlanıyor.
I
A)
B)
C)
3
D)
E)
(V
X
Y
ww
Şekil - I
A
bu
Ampermetre
Azalır
Artar
Azalır
Artar
Değişmez
V
Devreden K üreteci ve X direnci Şekil - Il'deki gibi
çıkarıldığına göre, ampermetre ve voltmetrede oku-
nan değerler nasıl değişir?
V)
EeY
ww
L
A
T
V Şekil - II
Voltmetre
Artar
Değişmez
Değişmez
Azalır
Değişmez
Fizik
Lambalı Devreler
. İç direnci önemsiz özdeş K ve L üreteçlerine eşit büyük. lükteki X ve Y dirençleri Şekil - I'deki gibi bağlanıyor. I A) B) C) 3 D) E) (V X Y ww Şekil - I A bu Ampermetre Azalır Artar Azalır Artar Değişmez V Devreden K üreteci ve X direnci Şekil - Il'deki gibi çıkarıldığına göre, ampermetre ve voltmetrede oku- nan değerler nasıl değişir? V) EeY ww L A T V Şekil - II Voltmetre Artar Değişmez Değişmez Azalır Değişmez
6. Özdeş lambalar ve iç direnci önemsiz bir üreteçle
şekildeki elektrik devresi kuruluyor.
K
www
ww
M
(W)
N
w
P
6
Buna göre hangi lamba en parlak ışık verir?
A) K
B) L
C) M
D) N
E) P
8. Yay
gibi
düz
dep
B
A
Fizik
Lambalı Devreler
6. Özdeş lambalar ve iç direnci önemsiz bir üreteçle şekildeki elektrik devresi kuruluyor. K www ww M (W) N w P 6 Buna göre hangi lamba en parlak ışık verir? A) K B) L C) M D) N E) P 8. Yay gibi düz dep B A