Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Su Dalgası Soruları

7.
Su dalgaları için,
I. Derin ortamdan sığ ortama geçerken dalga-
ların ilerleme doğrultusu normale yaklaşır.
II. Derin ortamdan sığ ortama geçen dalgaların
boyu küçülür.
III. Sığ ortamdan derin ortama geçen dalgaların
hızı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Et, ttve
C) Yalnız III
GARKLISISTEM
10
Fizik
Su Dalgası
7. Su dalgaları için, I. Derin ortamdan sığ ortama geçerken dalga- ların ilerleme doğrultusu normale yaklaşır. II. Derin ortamdan sığ ortama geçen dalgaların boyu küçülür. III. Sığ ortamdan derin ortama geçen dalgaların hızı artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II Et, ttve C) Yalnız III GARKLISISTEM 10
7. Şekilde rüzgar etkisi ile açık denizde oluşan dalgaların
sahile yaklaştıkça genliğinin arttığı ve bükülmeye başla-
dığı görülmektedir.
Buna göre;
Dalgalar sahile yaklaştıkça hızlanmaktadır.
Dalgaların bükülmesinin nedeni dalganın üst kısmı-
nın alt kısmından hızlı olmasıdır.
III Balgaların genliğinin artmasının nedeni arkadaki
dalgaların öndeki dalgalardan hızlı olmasıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
A) Yalnız I
D) II ve III.
CC) Ive
E) I, II ve III
9.
Fizik
Su Dalgası
7. Şekilde rüzgar etkisi ile açık denizde oluşan dalgaların sahile yaklaştıkça genliğinin arttığı ve bükülmeye başla- dığı görülmektedir. Buna göre; Dalgalar sahile yaklaştıkça hızlanmaktadır. Dalgaların bükülmesinin nedeni dalganın üst kısmı- nın alt kısmından hızlı olmasıdır. III Balgaların genliğinin artmasının nedeni arkadaki dalgaların öndeki dalgalardan hızlı olmasıdır. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız III A) Yalnız I D) II ve III. CC) Ive E) I, II ve III 9.
2. Deprem yerküre içinde meydana gelen sarsıntılardır.
Deprem dalgaları mekanik dalgalardır.
I Depremin meydana geldiği noktaya deprem üssü denir.
Yukarıda deprem ile ilgili verilen ifadelerden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I
B) I've 11
D) Il ve III
-C)tve III
E) I, II ve III
NARENX
Fizik
Su Dalgası
2. Deprem yerküre içinde meydana gelen sarsıntılardır. Deprem dalgaları mekanik dalgalardır. I Depremin meydana geldiği noktaya deprem üssü denir. Yukarıda deprem ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I've 11 D) Il ve III -C)tve III E) I, II ve III NARENX
pren-
edir?
gönü-
A) Yalnız sürat
B) Periyot ve frekans
sürat ve dalgaboyu
D) sürat, periyot, frekans ve dalgaboyu
E) Yalnız dalgaboyu
108
Bilgi: Doğrusal su dalgalar bir engelden yansıma yapar-
ken, engele normal ile a açı yapacak şekilde gelen dal-
galar aynı açı ile yansırjar.
F
K
30°
60% L
Sabit derinlikli dalga leğeninde engele şekildeki gibi
d eksenine paralel hızla gönderilen doğrusal KL atma
sının engelden yansımış hâli aşağıdakilerden hangis
dir?
A)
|K
Engel
d
d ekseni
30
Normal
ģi
11
109
Şekilde doğrusal UOA dalgasının ilerleme yönü verilmiştir.
Şel
Y
ikk
Y
B
h
A
Fizik
Su Dalgası
pren- edir? gönü- A) Yalnız sürat B) Periyot ve frekans sürat ve dalgaboyu D) sürat, periyot, frekans ve dalgaboyu E) Yalnız dalgaboyu 108 Bilgi: Doğrusal su dalgalar bir engelden yansıma yapar- ken, engele normal ile a açı yapacak şekilde gelen dal- galar aynı açı ile yansırjar. F K 30° 60% L Sabit derinlikli dalga leğeninde engele şekildeki gibi d eksenine paralel hızla gönderilen doğrusal KL atma sının engelden yansımış hâli aşağıdakilerden hangis dir? A) |K Engel d d ekseni 30 Normal ģi 11 109 Şekilde doğrusal UOA dalgasının ilerleme yönü verilmiştir. Şel Y ikk Y B h A
angel
angel
***00
Su derinligi-sabit olan bir dalga leğeninde iki engel
arasındaki w genişliğindeki aralığa gönderilen periyo-
dik doğrusal.dalgalar aralıktan geçtikten sonra şekil-
deki gibi yayılıyorlar.
D) II ve III
Buna göre, aralıktan geçen dalgalanın kırınıma uğ-
raması için;
1 w genişliği azaltılmalı,
II. Dalga kaynağının frekansı azaltılmalı,
III. Dalga legenine bir miktar su eklenmeli
işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
Fizik
Su Dalgası
angel angel ***00 Su derinligi-sabit olan bir dalga leğeninde iki engel arasındaki w genişliğindeki aralığa gönderilen periyo- dik doğrusal.dalgalar aralıktan geçtikten sonra şekil- deki gibi yayılıyorlar. D) II ve III Buna göre, aralıktan geçen dalgalanın kırınıma uğ- raması için; 1 w genişliği azaltılmalı, II. Dalga kaynağının frekansı azaltılmalı, III. Dalga legenine bir miktar su eklenmeli işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
198
Periyodik su dagalanna 6 yankli bir stroboskop arkasın-
dan bakiyor. Stroboskop önce çok hızlı döndürülerek
yavaş yavaş frekansı azaltıyor. Dalgalar ilk kez duruyor
panduğurde strasbun incansmin8s¹ oltuğugic-
Duruyormuş gibi görünen iki dalga tepesi arasındaki
3 uzaklık 3 cm ise dalgalanın yayılma sürati kaç cm/s
By 112
C) 116 D) 118 E) 124
Fizik
Su Dalgası
198 Periyodik su dagalanna 6 yankli bir stroboskop arkasın- dan bakiyor. Stroboskop önce çok hızlı döndürülerek yavaş yavaş frekansı azaltıyor. Dalgalar ilk kez duruyor panduğurde strasbun incansmin8s¹ oltuğugic- Duruyormuş gibi görünen iki dalga tepesi arasındaki 3 uzaklık 3 cm ise dalgalanın yayılma sürati kaç cm/s By 112 C) 116 D) 118 E) 124
A)
C) M
K
B)
M
XXX
30°
40°
Su derinliği değişmeyen dalga leğeninde t = 0 anin-
daki konumu ve hareket yönü şekildeki gibi olan KLM
atmasının-L noktası doğrusal engele geldiği andaki
görünümü aşağıdakilerden hangisi gibidir?
40°
30°
M
40°
E)
K
L
50°
K.
M
M
50°
50°
50°
D)
K
K
*****
40°
A/
engel
40°
M
M
Yanıt Yay
Fizik
Su Dalgası
A) C) M K B) M XXX 30° 40° Su derinliği değişmeyen dalga leğeninde t = 0 anin- daki konumu ve hareket yönü şekildeki gibi olan KLM atmasının-L noktası doğrusal engele geldiği andaki görünümü aşağıdakilerden hangisi gibidir? 40° 30° M 40° E) K L 50° K. M M 50° 50° 50° D) K K ***** 40° A/ engel 40° M M Yanıt Yay
7. Dalga leğeninde oluşturulan periyodik su dalgaları-
nin dalga boyu;
I. Kaynağın frekansı
II. Dalga kaynağının hareket etmesi
III. Dalgaların genliği
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Fizik
Su Dalgası
7. Dalga leğeninde oluşturulan periyodik su dalgaları- nin dalga boyu; I. Kaynağın frekansı II. Dalga kaynağının hareket etmesi III. Dalgaların genliği niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II
7. Sabit derinlikteki X ortamından gönderilen özdeş K ve L
dalgalarının Y ve Z ortamlarında izlediği yollar şekildeki
gibidir.
X
fakir
erin
Vison H.
XOY
K
TURUNCU TEST-06
A) λ₂ > λx > λy
B) λx > λ₂ > Ay
C) λx > λy > λ₂ JuvD) Ay> λx > λ₂
Az
Az
E) λ₂ > λy > λx
=
Buna göre dalgaların X, Y ve Z ortamlarındaki dalga
boyları λx, λ, ve A₂ arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisidir?
"X"
27V
Z
2¬X >Y
Uop 30?
1.
2.
Fizik
Su Dalgası
7. Sabit derinlikteki X ortamından gönderilen özdeş K ve L dalgalarının Y ve Z ortamlarında izlediği yollar şekildeki gibidir. X fakir erin Vison H. XOY K TURUNCU TEST-06 A) λ₂ > λx > λy B) λx > λ₂ > Ay C) λx > λy > λ₂ JuvD) Ay> λx > λ₂ Az Az E) λ₂ > λy > λx = Buna göre dalgaların X, Y ve Z ortamlarındaki dalga boyları λx, λ, ve A₂ arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? "X" 27V Z 2¬X >Y Uop 30? 1. 2.
Bir dalga leğeninde üretilen dalgaların üstten görünümü şe-
kildeki gibidir.
Kaynak
yargılarından hangileri olabilir?
A) Yatmız
Buna göre dalgaların bu şekilde görünmesinin nedeni,
Kaynağın frekansı zamanla azalmaktadır.
II. Leğenin derinliği kaynaktan uzaklaştıkça azalmaktadır.
III. Kaynağın titreşim genliği zamanla artmaktadır.
D) II ve I
A
B) Yalnız II
A
CE) I, II ve lit
C) Ive #F
Fizik
Su Dalgası
Bir dalga leğeninde üretilen dalgaların üstten görünümü şe- kildeki gibidir. Kaynak yargılarından hangileri olabilir? A) Yatmız Buna göre dalgaların bu şekilde görünmesinin nedeni, Kaynağın frekansı zamanla azalmaktadır. II. Leğenin derinliği kaynaktan uzaklaştıkça azalmaktadır. III. Kaynağın titreşim genliği zamanla artmaktadır. D) II ve I A B) Yalnız II A CE) I, II ve lit C) Ive #F
KARMA SORULAR 2
1. Boyutları aynı olan K ve L leğenlerinde üretilen periyodik
dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir.
Dalga söndürücü
Dalga söndürücü
2.
K
L
Dalga kaynağı
Dalga kaynağı
Dalga kaynaklarının periyotları aynı olduğuna göre,
XK ve L leğenlerindeki su derinlikleri aynıdır.
K leğeninde oluşturulan dalgaların hızları, L
leğenindekilere göre daha büyüktür.
III. L leğenindeki dalgaların frekansı K leğenindekilerle
aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D)Xve III
B) Yalnız III
E) INe III
Clive Il
Be
Bir dalga leğeninde oluşturulan periyodik su dalgalarının
görünümü şekil - I deki gibidir.
Fizik
Su Dalgası
KARMA SORULAR 2 1. Boyutları aynı olan K ve L leğenlerinde üretilen periyodik dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. Dalga söndürücü Dalga söndürücü 2. K L Dalga kaynağı Dalga kaynağı Dalga kaynaklarının periyotları aynı olduğuna göre, XK ve L leğenlerindeki su derinlikleri aynıdır. K leğeninde oluşturulan dalgaların hızları, L leğenindekilere göre daha büyüktür. III. L leğenindeki dalgaların frekansı K leğenindekilerle aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II D)Xve III B) Yalnız III E) INe III Clive Il Be Bir dalga leğeninde oluşturulan periyodik su dalgalarının görünümü şekil - I deki gibidir.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kı
1. Ali, balık avlamak için oltasını durgun göle atıyor.
Şamandıra göl yüzeyinde yüzerken Ali, şamandırayı
periyodik olarak oynatarak balıkların dikkatini çekmeye
çalışıyor. Titreşen şamadıra ise görseldeki gibi dalgalar
oluşturuyor.
Buna göre, oluşan su dalgalarının yayılma hızı;
I. Şamandıranın çapı,
II. suyun derinliği,
III. Şamandıranın birim zamandaki titreşim sayısı
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
3. F
C
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Dejan
Fizik
Su Dalgası
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kı 1. Ali, balık avlamak için oltasını durgun göle atıyor. Şamandıra göl yüzeyinde yüzerken Ali, şamandırayı periyodik olarak oynatarak balıkların dikkatini çekmeye çalışıyor. Titreşen şamadıra ise görseldeki gibi dalgalar oluşturuyor. Buna göre, oluşan su dalgalarının yayılma hızı; I. Şamandıranın çapı, II. suyun derinliği, III. Şamandıranın birim zamandaki titreşim sayısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III 3. F C C) Yalnız III E) I, II ve III Dejan
ilma
hr YhL
km)hL
ve birbirine
- atmanın iz-
rasında na-
<> > h₂
nx
su de
ÖRNEK: 15
Tandem Yayınları
ITEC
Derinlikleri h, ve h, olan ortamlardan birinde oluşturulan doğ
rusal su dalgalanının diğerine geçtiğindeki görünümü şekilde-
ki gibidir.
A) h, > h₂
Im
Su dalgalarının ortamlardaki frekanslan f, ve 1, olduğuna
göre h₁, h₂ ile 1, 12 arasındaki ilişki nasıldır?
Çözüm
FASİKÜL 15
D) h₂₂ > h₂
1₁ = 1/₂
ÖRNEK 16
7
♫
B) h₂h,
1₁ > 1/₂2
C) h₂> h₂
1₁ = 1₂
E) h₂>₂
1/2 > 1₁
0
ninda
Fizik
Su Dalgası
ilma hr YhL km)hL ve birbirine - atmanın iz- rasında na- <> > h₂ nx su de ÖRNEK: 15 Tandem Yayınları ITEC Derinlikleri h, ve h, olan ortamlardan birinde oluşturulan doğ rusal su dalgalanının diğerine geçtiğindeki görünümü şekilde- ki gibidir. A) h, > h₂ Im Su dalgalarının ortamlardaki frekanslan f, ve 1, olduğuna göre h₁, h₂ ile 1, 12 arasındaki ilişki nasıldır? Çözüm FASİKÜL 15 D) h₂₂ > h₂ 1₁ = 1/₂ ÖRNEK 16 7 ♫ B) h₂h, 1₁ > 1/₂2 C) h₂> h₂ 1₁ = 1₂ E) h₂>₂ 1/2 > 1₁ 0 ninda
1.
SIMULASYON
İki bölmeli bir dalga leğeninde bölmelerin herbirinde su de-
rinliği sabit ve birbirinden farklıdır.
Periyodik su dalgaları leğenin bir bölmesinden diğer
bölmesine geçerken dalgaların,
I. Yayılma hızları artar.
II. Frekansları artar.
III. Dalga boyları azalır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Su Dalgası
1. SIMULASYON İki bölmeli bir dalga leğeninde bölmelerin herbirinde su de- rinliği sabit ve birbirinden farklıdır. Periyodik su dalgaları leğenin bir bölmesinden diğer bölmesine geçerken dalgaların, I. Yayılma hızları artar. II. Frekansları artar. III. Dalga boyları azalır. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III
1.
İki bölmeli bir dalga leğeninde bölmelerin herbirinde su de-
rinliği sabit ve birbirinden farklıdır.
Periyodik su dalgaları leğenin bir bölmesinden diğer
bölmesine geçerken dalgaların,
1. Yayılma hızları artar.
II. Frekansları artar.
III. Dalga boyları azalır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
3.
Fizik
Su Dalgası
1. İki bölmeli bir dalga leğeninde bölmelerin herbirinde su de- rinliği sabit ve birbirinden farklıdır. Periyodik su dalgaları leğenin bir bölmesinden diğer bölmesine geçerken dalgaların, 1. Yayılma hızları artar. II. Frekansları artar. III. Dalga boyları azalır. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III 3.
al-
L
Bir dalga leğeninde üretilen periyodik dalgaların dalga bo-
yunu artırmak için;
leğene bir miktar daha su ekleme,
II. kaynağın titreşim frekansını artırma,
III. kaynağın titreşim genliğini artırma
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Il ya da III
C) I ya da II
E) I ya da Il ya da III
II
Fizik
Su Dalgası
al- L Bir dalga leğeninde üretilen periyodik dalgaların dalga bo- yunu artırmak için; leğene bir miktar daha su ekleme, II. kaynağın titreşim frekansını artırma, III. kaynağın titreşim genliğini artırma işlemlerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Il ya da III C) I ya da II E) I ya da Il ya da III II