Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Paralel Yüklü Levhalar Soruları

3.
DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN - I
+ + + + + +
m v
+q
L
perde
Yükü q, kütlesi m olan bir parçacık, yüklü paralel levha-
lar arasına v hızı ile giriyor ve perdeye y kadar saparak
çarpıyor.
lang Buna göre, y mesafesi;
v: Parçacığın ilk hızı
L: Levhaların uzunluğu
d: Perdenin levhalara uzaklığı
A) Yalnız L
d
D) L ve d
atbindemie erop enin
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
(Yer çekimi ve sürtünmeler önemsizdir.)
B) Yalnız d
nabel Abig
E) v, L ve d
C) v ve L
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
3. DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN - I + + + + + + m v +q L perde Yükü q, kütlesi m olan bir parçacık, yüklü paralel levha- lar arasına v hızı ile giriyor ve perdeye y kadar saparak çarpıyor. lang Buna göre, y mesafesi; v: Parçacığın ilk hızı L: Levhaların uzunluğu d: Perdenin levhalara uzaklığı A) Yalnız L d D) L ve d atbindemie erop enin niceliklerinden hangilerine bağlıdır? (Yer çekimi ve sürtünmeler önemsizdir.) B) Yalnız d nabel Abig E) v, L ve d C) v ve L
Örnek - 4
Aralarında 12 cm uzaklık bulu-
nan özdeş iki iletken X ve Y lev-
halarına X ve Y levhalarına 300
V luk gerilim uygulanıyor.
X levhasından 5 cm uzaklıktaki
K noktasının potansiyeli V, Y
levhasından 5 cm uzaklıktaki L
noktasının potansiyeli Voluyor.
K'
A)
5/0
B) 2/2 C)
X
3
5
K
5 cm
VK
Buna göre
oranı kaçtır?
VL
(Y iletken levhasının elektrik potansiyeli sıfırdır.)
12 cm
7
D) //
L 5 cm
V = 300V
(E)
7
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
Örnek - 4 Aralarında 12 cm uzaklık bulu- nan özdeş iki iletken X ve Y lev- halarına X ve Y levhalarına 300 V luk gerilim uygulanıyor. X levhasından 5 cm uzaklıktaki K noktasının potansiyeli V, Y levhasından 5 cm uzaklıktaki L noktasının potansiyeli Voluyor. K' A) 5/0 B) 2/2 C) X 3 5 K 5 cm VK Buna göre oranı kaçtır? VL (Y iletken levhasının elektrik potansiyeli sıfırdır.) 12 cm 7 D) // L 5 cm V = 300V (E) 7
2.
K
+q
B)√3v
d
F
V
Potansiyel farkı V olan üreteç iletken paralel levhalara
şekildeki gibi bağlanıyor. K'den serbest bırakılan nokta-
sal +q yüklü tanecik L'den v hızıyla geçiyor.
d M
Buna göre, +q yüklü tanecik M levhasına hangi hızla
çarpar?
A) √2v
C) 2v
D) √5v E)√6v
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
2. K +q B)√3v d F V Potansiyel farkı V olan üreteç iletken paralel levhalara şekildeki gibi bağlanıyor. K'den serbest bırakılan nokta- sal +q yüklü tanecik L'den v hızıyla geçiyor. d M Buna göre, +q yüklü tanecik M levhasına hangi hızla çarpar? A) √2v C) 2v D) √5v E)√6v
par-
i gibi
=arp-
BE
Be
12. +q yüklü bir parçacık X levhasından şekildeki gibi
serbest bırakılıyor. Parçacığın K noktasındaki kine-
tik enerjisi Ek, L noktasındaki E₁ dir.
Buna göre,
Ek
EL
uzaklıklar eşittir.)
A)
1
3
+q
B)
2|3
K
E₁ = 90V
oranı kaçtır? (Düşey çizgiler arası
C)
E2 = 30V
5
19
6
7
E)
"kitabın başkenti"
3
4
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
par- i gibi =arp- BE Be 12. +q yüklü bir parçacık X levhasından şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Parçacığın K noktasındaki kine- tik enerjisi Ek, L noktasındaki E₁ dir. Buna göre, Ek EL uzaklıklar eşittir.) A) 1 3 +q B) 2|3 K E₁ = 90V oranı kaçtır? (Düşey çizgiler arası C) E2 = 30V 5 19 6 7 E) "kitabın başkenti" 3 4
6.
Kütlesi m, yükü +q olan noktasal bir cisim şekildeki paralel
levhalar arasına ilk hızsız bırakılıyor. Cismin P ve S
geçerken sahip olduğu kinetik enerjiler Ep
noktalarından
ve Es dir.
göre,
Yer çekimi kuvveti ve sürtünmeler önemsiz olduğuna
Ep
D
Es
d.d.d d
9=0
H
+9Q
S
TI
oranı kaçtır?
A) 1/1/2 B)
+
11/13
32²/3
E) 1
5.B 6.D
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
6. Kütlesi m, yükü +q olan noktasal bir cisim şekildeki paralel levhalar arasına ilk hızsız bırakılıyor. Cismin P ve S geçerken sahip olduğu kinetik enerjiler Ep noktalarından ve Es dir. göre, Yer çekimi kuvveti ve sürtünmeler önemsiz olduğuna Ep D Es d.d.d d 9=0 H +9Q S TI oranı kaçtır? A) 1/1/2 B) + 11/13 32²/3 E) 1 5.B 6.D
I to hod
2452.
942
A
8.10
qv
md
-4
+q
4 cm
V
V
Yükü +q olan parçacık serbest bırakılıyor.
Levhalar arasında parçacığa etkiyen elektriksel kuvvet
1 newton, parçacığın kütlesi 8-104 kg olduğuna göre,
karşı levhaya çarpma hızı kaç m/s dir?
(Yer çekimi kuvveti ve sürtünmeler önemsizdir.)
A) 4
B) 8
C) 10
D) 20
E) 40
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
I to hod 2452. 942 A 8.10 qv md -4 +q 4 cm V V Yükü +q olan parçacık serbest bırakılıyor. Levhalar arasında parçacığa etkiyen elektriksel kuvvet 1 newton, parçacığın kütlesi 8-104 kg olduğuna göre, karşı levhaya çarpma hızı kaç m/s dir? (Yer çekimi kuvveti ve sürtünmeler önemsizdir.) A) 4 B) 8 C) 10 D) 20 E) 40
K
+2q
2d
V₁=10V
F
Şekil - I
K
B) 5
M
2d
+q
Sürtünmelerin ve yer çekiminin önemsiz olduğu
ortamda, Şekil-I ve Şekil-II deki K ve M levhaları
önünden aynı anda serbest bırakılan eşit kütleli,
+2q ve +q yüklü tanecikler L ve N levhalarına aynı
anda çarpıyorlar.
C) 6
V₁ gerilimi 10V olduğuna göre, V₂ gerilimi kaç
volt tur?
A) 4
d
D) 10
V₂
HP
Şekil - II
3d
N
E) 20
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
K +2q 2d V₁=10V F Şekil - I K B) 5 M 2d +q Sürtünmelerin ve yer çekiminin önemsiz olduğu ortamda, Şekil-I ve Şekil-II deki K ve M levhaları önünden aynı anda serbest bırakılan eşit kütleli, +2q ve +q yüklü tanecikler L ve N levhalarına aynı anda çarpıyorlar. C) 6 V₁ gerilimi 10V olduğuna göre, V₂ gerilimi kaç volt tur? A) 4 d D) 10 V₂ HP Şekil - II 3d N E) 20
e
7. Yükü + 4.10
<-4
C olan bir cisim şekildeki gibi yük-
lenmiş düşey düzlemdeki paralel levhalar arasında
serbest bırakıldığında 2 m/s² ivme ile negatif yüklü
levhaya hareket ediyor.
+4.10 C
& = 180 V
d = 20 cm
+
Buna göre cismin kütlesi kaç gramdır?
(Sürtünmeler önemsizdir. g = 10 m/s²)
estud
A) 15
B) 20
D) 30
C) 25
-
E) 45
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
e 7. Yükü + 4.10 <-4 C olan bir cisim şekildeki gibi yük- lenmiş düşey düzlemdeki paralel levhalar arasında serbest bırakıldığında 2 m/s² ivme ile negatif yüklü levhaya hareket ediyor. +4.10 C & = 180 V d = 20 cm + Buna göre cismin kütlesi kaç gramdır? (Sürtünmeler önemsizdir. g = 10 m/s²) estud A) 15 B) 20 D) 30 C) 25 - E) 45
13
A)
C) 1
D) 2 E) 3
20. Kütlesi 2 kg olan yüklü parçacık = 200 V olan üre-
tece bağlı paralel levhalar arasında şekildeki konum-
dan serbest bırakılıyor.
d - 50 cm
292
E = 200 V
Parçacığın yük miktarı q = 2.10 C olduğuna
göre, parçacığın karşı levhaya çarpma hızı kaç
m/s dir? (yer çekimi ve sürtünmeler önemsiz)
A) 0,2
B) 0,4
C) 0,5
D) 1
E) 2
2.1334
04
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
13 A) C) 1 D) 2 E) 3 20. Kütlesi 2 kg olan yüklü parçacık = 200 V olan üre- tece bağlı paralel levhalar arasında şekildeki konum- dan serbest bırakılıyor. d - 50 cm 292 E = 200 V Parçacığın yük miktarı q = 2.10 C olduğuna göre, parçacığın karşı levhaya çarpma hızı kaç m/s dir? (yer çekimi ve sürtünmeler önemsiz) A) 0,2 B) 0,4 C) 0,5 D) 1 E) 2 2.1334 04
5.
Evde bir kondansatör yapmak isteyen Vedat, iki alüminyum
folyo arasına mukavva koyuyor ve alüminyum levhaların
uçlarını Şekill'deki gibi iletken telle bir pile bağlıyor.
Kondansatör dolduktan sonra, alüminyum levhaları üre-
teçten ayırıp Şekil - Il'deki gibi iletken telle bir led lambaya
bağladığında, lamba bir anlık yanıp sönüyor.
Alüminyum folyo
Pil
Mukavva
Alüminyum folyo
Şekil I
Alüminyum folyo
Led
lamba
Mukavva
Alüminyum folyo
Şekil II
Buna göre, Vedat'ın
1. Mukavvanın kalınlığı iki katına çıkarılırsa, lambanın
yanma süresi artar.
II. Potansiyeli daha büyük bir pil kullanılırsa, kondansatörün
sığası artar.
III. Yüzey alanı daha büyük bir alüminyum levha kullanılırsa,
lambanın bir anlık parlaklığı artar.
yorumlarından hangileri doğru olur?
A) I, II ve III
B) I ve III
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) Yalnız I
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
5. Evde bir kondansatör yapmak isteyen Vedat, iki alüminyum folyo arasına mukavva koyuyor ve alüminyum levhaların uçlarını Şekill'deki gibi iletken telle bir pile bağlıyor. Kondansatör dolduktan sonra, alüminyum levhaları üre- teçten ayırıp Şekil - Il'deki gibi iletken telle bir led lambaya bağladığında, lamba bir anlık yanıp sönüyor. Alüminyum folyo Pil Mukavva Alüminyum folyo Şekil I Alüminyum folyo Led lamba Mukavva Alüminyum folyo Şekil II Buna göre, Vedat'ın 1. Mukavvanın kalınlığı iki katına çıkarılırsa, lambanın yanma süresi artar. II. Potansiyeli daha büyük bir pil kullanılırsa, kondansatörün sığası artar. III. Yüzey alanı daha büyük bir alüminyum levha kullanılırsa, lambanın bir anlık parlaklığı artar. yorumlarından hangileri doğru olur? A) I, II ve III B) I ve III C) Yalnız III D) Yalnız II E) Yalnız I
Örnek: (9
eis m
Tepelen
w = Fson-il
prof
OK Y 2V 3V
L
M
it
uv
Birbirine paralel olarak tutulan özdeş ve iletken levhalara bir
üreteç şekildeki gibi bağlandıktan sonra bir elektron K nok-
tasından serbest bırakıldığında elektron L noktasından E ki-
netik enerjisiyle geçmektedir.
Buna göre, elektron M noktasından kaç E lik kinetik enerji
ile geçer?
(Noktalar arası uzaklıklar eşittir; yer çekimi ve sürtünmeler
önemsizdir
A) 1
B)√2
e √3
D) 2
E) 3
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
Örnek: (9 eis m Tepelen w = Fson-il prof OK Y 2V 3V L M it uv Birbirine paralel olarak tutulan özdeş ve iletken levhalara bir üreteç şekildeki gibi bağlandıktan sonra bir elektron K nok- tasından serbest bırakıldığında elektron L noktasından E ki- netik enerjisiyle geçmektedir. Buna göre, elektron M noktasından kaç E lik kinetik enerji ile geçer? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir; yer çekimi ve sürtünmeler önemsizdir A) 1 B)√2 e √3 D) 2 E) 3
9
Birbirine paralel, iletken X, Y, Z levhaları, emkleri £₁,
& olan üreteçlere Şekil I'deki gibi bağlanmıştır. to
anında v hızı ile levhaların arasındaki delikten geçen
bir elektronun hız-zaman grafiği Şekil il'deki gibidir.
20
5/2 d
d₂,
A hiz
5₂ U
&
28-
MEBLES
Şekil 1
Ez
N
3v
2v
(u + Ju), t
Ź
(2U+DU).
2
21 zaman
Şekil II
Buna göre,
1. &, > &'dir.
dd₂'dir.
Elektrona X, Y levhaları arasında etki eden kuvvet,
Y, Z levhaları arasında etki eden kuvvetten büyük-
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
ve !!!
plannin uclanna
4
(F=
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
9 Birbirine paralel, iletken X, Y, Z levhaları, emkleri £₁, & olan üreteçlere Şekil I'deki gibi bağlanmıştır. to anında v hızı ile levhaların arasındaki delikten geçen bir elektronun hız-zaman grafiği Şekil il'deki gibidir. 20 5/2 d d₂, A hiz 5₂ U & 28- MEBLES Şekil 1 Ez N 3v 2v (u + Ju), t Ź (2U+DU). 2 21 zaman Şekil II Buna göre, 1. &, > &'dir. dd₂'dir. Elektrona X, Y levhaları arasında etki eden kuvvet, Y, Z levhaları arasında etki eden kuvvetten büyük- yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II ve !!! plannin uclanna 4 (F=
AYT/Fen Bilimleri
5. Aralarındaki uzaklık d olan iletken paralel levhalar, gerilimi
V olan üretece bağlandığında, levhalar arasında oluşan
düzgün elektrik alanın büyüklüğü E, oluyor. Levhalar
arasındaki uzaklık 2d yapıldığında elektrik alan E₂, üreteç
kaldırılıp levhalar arasındaki uzaklık 3d yapıldığında elektrik
alanı E3 oluyor.
2d
3d
Ē₂
V
Buna göre; E₁, E2, E3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisidir?
A) E₂ = E3 < E₁
B) E₁ < E₂ = E3
C) E3 < E₂ < E₁
D) E₁ = E₂ = E3
E) E₁ < E₂ < E3
tw
↑
kx
↑
tui
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
AYT/Fen Bilimleri 5. Aralarındaki uzaklık d olan iletken paralel levhalar, gerilimi V olan üretece bağlandığında, levhalar arasında oluşan düzgün elektrik alanın büyüklüğü E, oluyor. Levhalar arasındaki uzaklık 2d yapıldığında elektrik alan E₂, üreteç kaldırılıp levhalar arasındaki uzaklık 3d yapıldığında elektrik alanı E3 oluyor. 2d 3d Ē₂ V Buna göre; E₁, E2, E3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A) E₂ = E3 < E₁ B) E₁ < E₂ = E3 C) E3 < E₂ < E₁ D) E₁ = E₂ = E3 E) E₁ < E₂ < E3 tw ↑ kx ↑ tui
TOX
8.
76
K L M N P
F
F=9₁ E
Coulomb kuvveti, yer çekimi ve sürtünmelerin
önemsiz olduğu şekildeki paralel levhalar ara-
sında -q yüklü m kütleli cisim K noktasından, +q
yüklü 3m kütleli cisim ise P noktasından aynı anda
serbest bırakılıyor.
Noktalar arası uzaklık eşit olduğuna göre,
I. Cisimlere etkiyen kuvvetler eşittir. V
II. Cisimler N noktasında çarpışır. X
III. Cisimler çarpıştıklarında enerjileri eşittir. V
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
1D
2B
5C
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
FOL
+q
-k k929
21000
153
pre E) I, II ve III
3E
4E
V
tď
stor
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
TOX 8. 76 K L M N P F F=9₁ E Coulomb kuvveti, yer çekimi ve sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki paralel levhalar ara- sında -q yüklü m kütleli cisim K noktasından, +q yüklü 3m kütleli cisim ise P noktasından aynı anda serbest bırakılıyor. Noktalar arası uzaklık eşit olduğuna göre, I. Cisimlere etkiyen kuvvetler eşittir. V II. Cisimler N noktasında çarpışır. X III. Cisimler çarpıştıklarında enerjileri eşittir. V yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III 1D 2B 5C ELEKTRİK VE MANYETİZMA FOL +q -k k929 21000 153 pre E) I, II ve III 3E 4E V tď stor
OF
Test 3 (Çıkmış Sınav Soruları)
1. Yatay ve birbirine paralel P, K metal levhaları ara-
sına m kütleli ve yüklü bir parçacık konmuştur. Bu
parçacık, I durumunda v, Il durumunda da 2v limit
hızıyla aşağı doğru gidiyor.
P
m
m
tv
2V
+
2v
+ + + +
m
?
K
Parçacığın III durumundaki limit hızının büyüklü-
ğü ve yönü nedir?
(Limit hız, sürükleyici kuvvetle doğru orantılıdır.)
A), aşağı doğru
B), yukarı doğru
D) v, aşağı doğru
C) O
K
E) v, yukarı doğru
P
+
+
||
(1985/11)
Nihat Bilgin Yayıncılık
3.
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
OF Test 3 (Çıkmış Sınav Soruları) 1. Yatay ve birbirine paralel P, K metal levhaları ara- sına m kütleli ve yüklü bir parçacık konmuştur. Bu parçacık, I durumunda v, Il durumunda da 2v limit hızıyla aşağı doğru gidiyor. P m m tv 2V + 2v + + + + m ? K Parçacığın III durumundaki limit hızının büyüklü- ğü ve yönü nedir? (Limit hız, sürükleyici kuvvetle doğru orantılıdır.) A), aşağı doğru B), yukarı doğru D) v, aşağı doğru C) O K E) v, yukarı doğru P + + || (1985/11) Nihat Bilgin Yayıncılık 3.
Yüklü İletken ve Paralel Levhalar-III
5.
Sürtünmelerin ve yerçekimin önemsenmediği ortamda
O noktasından serbest bırakılan +q yüklü parçacık
şekildeki paralel levhalar arasında hareket ediyor.
O
X
Z
+q
IT
-360.
O
-180
+180
DO
+
120V
180V
Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre parça-
cığın hızı nerede sıfır olur?
A) X noktası
B) X-Y arası
C) Y-Z arası
D) Z noktası
60
E) Z-T arası
0-x=120
T-X = 180
6.
Sürtünmelerin ve yerçekiminin önemsenmediği ortam-
da birbirine paralel K. L ve M levhaları
gorili.
IN DENİZİ
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
Yüklü İletken ve Paralel Levhalar-III 5. Sürtünmelerin ve yerçekimin önemsenmediği ortamda O noktasından serbest bırakılan +q yüklü parçacık şekildeki paralel levhalar arasında hareket ediyor. O X Z +q IT -360. O -180 +180 DO + 120V 180V Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre parça- cığın hızı nerede sıfır olur? A) X noktası B) X-Y arası C) Y-Z arası D) Z noktası 60 E) Z-T arası 0-x=120 T-X = 180 6. Sürtünmelerin ve yerçekiminin önemsenmediği ortam- da birbirine paralel K. L ve M levhaları gorili. IN DENİZİ