Paralel Yüklü Levhalar Soruları

3.
DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN - I
+ + + + + +
m v
+q
L
perde
Yükü q, kütlesi m olan bir parçacık, yüklü paralel levha-
lar arasına v hızı ile giriyor ve perdeye y kadar saparak
çarpıyor.
lang Buna göre, y mesafesi;
v: Parçacığın ilk hızı
L: Levhaların uzunluğu
d: Perdenin levhalara uzaklığı
A) Yalnız L
d
D) L ve d
atbindemie erop enin
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
(Yer çekimi ve sürtünmeler önemsizdir.)
B) Yalnız d
nabel Abig
E) v, L ve d
C) v ve L
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
3. DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN - I + + + + + + m v +q L perde Yükü q, kütlesi m olan bir parçacık, yüklü paralel levha- lar arasına v hızı ile giriyor ve perdeye y kadar saparak çarpıyor. lang Buna göre, y mesafesi; v: Parçacığın ilk hızı L: Levhaların uzunluğu d: Perdenin levhalara uzaklığı A) Yalnız L d D) L ve d atbindemie erop enin niceliklerinden hangilerine bağlıdır? (Yer çekimi ve sürtünmeler önemsizdir.) B) Yalnız d nabel Abig E) v, L ve d C) v ve L
Örnek - 4
Aralarında 12 cm uzaklık bulu-
nan özdeş iki iletken X ve Y lev-
halarına X ve Y levhalarına 300
V luk gerilim uygulanıyor.
X levhasından 5 cm uzaklıktaki
K noktasının potansiyeli V, Y
levhasından 5 cm uzaklıktaki L
noktasının potansiyeli Voluyor.
K'
A)
5/0
B) 2/2 C)
X
3
5
K
5 cm
VK
Buna göre
oranı kaçtır?
VL
(Y iletken levhasının elektrik potansiyeli sıfırdır.)
12 cm
7
D) //
L 5 cm
V = 300V
(E)
7
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
Örnek - 4 Aralarında 12 cm uzaklık bulu- nan özdeş iki iletken X ve Y lev- halarına X ve Y levhalarına 300 V luk gerilim uygulanıyor. X levhasından 5 cm uzaklıktaki K noktasının potansiyeli V, Y levhasından 5 cm uzaklıktaki L noktasının potansiyeli Voluyor. K' A) 5/0 B) 2/2 C) X 3 5 K 5 cm VK Buna göre oranı kaçtır? VL (Y iletken levhasının elektrik potansiyeli sıfırdır.) 12 cm 7 D) // L 5 cm V = 300V (E) 7
arasından çarpar.
laştırılırsa parça-
M nin aşağısın-
I ve II
msiz sistem-
cisim şekilde
üngesi
||
Buna göre parçacığın izleyeceği yörünge I, II ve III ile
gösterilenlerden hangileri gibi olabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
enthol megm
B) Yalnız
D) I ve Ill
V
+9
Düzgün elektrik alana şekildeki gibi dik giren m kütleli, q yüklü
bir parçacık düzgün doğrusal hareket yapmaktadır.
39
84
E) I ve III
tw
B) Yalnız II
E
C) Yalnız III
Buna göre,
1. Cismin yükü negatiftir.
DY...
II. Cisme etki eden elektriksel kuvvet elektrik alan yönünde-
dir.
III. Cisim daha hızlı atılırsa ivmeli hareket yapar.
yargılarından hangileri doğrudur?
Vicx4.13
A) Yalnız I
Lexua
E) II ve III
66
AYDIN YAYINLARI
C) Yalnız III
ja
Buna göre,
1. Cismin ilk h
II. Cismin yük
III. Cismin küt
niceliklerinde
min ivmeli ha
A) Yalnız I
D)
4. Yatay para
diği gibi ya
bulunan O
V
man
Yerçek
1. Cis
II. Ci
III. Le
yargı
sa ci
(Sürt
A) Y
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
arasından çarpar. laştırılırsa parça- M nin aşağısın- I ve II msiz sistem- cisim şekilde üngesi || Buna göre parçacığın izleyeceği yörünge I, II ve III ile gösterilenlerden hangileri gibi olabilir? A) Yalnız I D) I ve II enthol megm B) Yalnız D) I ve Ill V +9 Düzgün elektrik alana şekildeki gibi dik giren m kütleli, q yüklü bir parçacık düzgün doğrusal hareket yapmaktadır. 39 84 E) I ve III tw B) Yalnız II E C) Yalnız III Buna göre, 1. Cismin yükü negatiftir. DY... II. Cisme etki eden elektriksel kuvvet elektrik alan yönünde- dir. III. Cisim daha hızlı atılırsa ivmeli hareket yapar. yargılarından hangileri doğrudur? Vicx4.13 A) Yalnız I Lexua E) II ve III 66 AYDIN YAYINLARI C) Yalnız III ja Buna göre, 1. Cismin ilk h II. Cismin yük III. Cismin küt niceliklerinde min ivmeli ha A) Yalnız I D) 4. Yatay para diği gibi ya bulunan O V man Yerçek 1. Cis II. Ci III. Le yargı sa ci (Sürt A) Y
ü İletken ve Paralel Levhalar-Il
Sürtünmelerin ve yerçekiminin önemsenmediği düşey
düzlemde Şekil-l'deki iletken X levhasından serbest
bırakılan +q yüklü parçacık iletken Y levhasına çarpıyor.
Levhalar arasındaki uzaklık Şekil-ll'deki gibi artırılarak +q
yüklü parçacık yine X levhasından serbest bırakılıyor.
d --
--2d--
Y
F-4.V
7.
+q
V
Şekil-l
X
Buna göre;
1. Şekil-ll'de yükün Y Jevhasına gelme süresi
Şekil-l'dekine göre daha büyüktür.
A) Yalnız I
+q
II. Yükün Y levhasına çarpma hızı iki durumda da
eşittir.
D) I ve II
V
Şekil-II
III. Yükün kazandığı ivmenin büyüklüğü iki durumda da
eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Sürtünmelerin önemsenmediği hava ortamında düsey
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
ü İletken ve Paralel Levhalar-Il Sürtünmelerin ve yerçekiminin önemsenmediği düşey düzlemde Şekil-l'deki iletken X levhasından serbest bırakılan +q yüklü parçacık iletken Y levhasına çarpıyor. Levhalar arasındaki uzaklık Şekil-ll'deki gibi artırılarak +q yüklü parçacık yine X levhasından serbest bırakılıyor. d -- --2d-- Y F-4.V 7. +q V Şekil-l X Buna göre; 1. Şekil-ll'de yükün Y Jevhasına gelme süresi Şekil-l'dekine göre daha büyüktür. A) Yalnız I +q II. Yükün Y levhasına çarpma hızı iki durumda da eşittir. D) I ve II V Şekil-II III. Yükün kazandığı ivmenin büyüklüğü iki durumda da eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III Sürtünmelerin önemsenmediği hava ortamında düsey
RÇACIKLAR
Test - 7
4. Şekildeki yüklü paralel levhalar arasındaki K ve L nok-
talarının elektrik potansiyelleri sırasıyla 2V ve V'dir.
IF
Buna göre, K noktasındaki elektrik alan şiddeti aşa-
ğıdakilerden hangisine eşittir?
V
A) ad
V
B) ad
3d
C)
2d
D) Y
E) 2/
YC
d
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
RÇACIKLAR Test - 7 4. Şekildeki yüklü paralel levhalar arasındaki K ve L nok- talarının elektrik potansiyelleri sırasıyla 2V ve V'dir. IF Buna göre, K noktasındaki elektrik alan şiddeti aşa- ğıdakilerden hangisine eşittir? V A) ad V B) ad 3d C) 2d D) Y E) 2/ YC d
BEŞ TÜRK LİRASI
ANTENA
288 DÜZGÜN ELEKTRİKSEL ALAN VE SIĞA
SAD
5. -q yüklü cisim şekildeki düzgün elektrik alan içine se
dik olarak V hızıyla atılıyor.
-q
riya
1. Hızı
11.
-q
Cismin hareketi sırasında;
A) Yalnız I
D) I ye l
İvmesi
Elektrik alan
Vo
STO
P_M_9
2721.29
R=qR
d
niceliklerinden hangileri değişmez?
(Yer çekimi ve hava sürtünməsi önemsenmeyecektir.)
B) Yalnız II
C) Yalnız III
ve III
Ma
11201₂20
20
2+ √2
t'
Fix
29.3.20
ka
Nihat Bilgin Yayıncılık
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
BEŞ TÜRK LİRASI ANTENA 288 DÜZGÜN ELEKTRİKSEL ALAN VE SIĞA SAD 5. -q yüklü cisim şekildeki düzgün elektrik alan içine se dik olarak V hızıyla atılıyor. -q riya 1. Hızı 11. -q Cismin hareketi sırasında; A) Yalnız I D) I ye l İvmesi Elektrik alan Vo STO P_M_9 2721.29 R=qR d niceliklerinden hangileri değişmez? (Yer çekimi ve hava sürtünməsi önemsenmeyecektir.) B) Yalnız II C) Yalnız III ve III Ma 11201₂20 20 2+ √2 t' Fix 29.3.20 ka Nihat Bilgin Yayıncılık
2.
K
+q
B)√3v
d
F
V
Potansiyel farkı V olan üreteç iletken paralel levhalara
şekildeki gibi bağlanıyor. K'den serbest bırakılan nokta-
sal +q yüklü tanecik L'den v hızıyla geçiyor.
d M
Buna göre, +q yüklü tanecik M levhasına hangi hızla
çarpar?
A) √2v
C) 2v
D) √5v E)√6v
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
2. K +q B)√3v d F V Potansiyel farkı V olan üreteç iletken paralel levhalara şekildeki gibi bağlanıyor. K'den serbest bırakılan nokta- sal +q yüklü tanecik L'den v hızıyla geçiyor. d M Buna göre, +q yüklü tanecik M levhasına hangi hızla çarpar? A) √2v C) 2v D) √5v E)√6v
3.
K L M N
m.
1
+q
#F
V
İletken paralel levhalar elektriksel potansiyel farkı V olan
üretece şekildeki gibi bağlanıyor. K'den noktasal +q yük-
lü tanecik N'den ise noktasal-2q yüklü tanecik aynı anda
serbest bırakılıyor.
E₂
m₂
-2q
B) - 32
Taneciklerin karşı levhaya ulaştığı andaki kinetik
E₁
enerjileri oranı
kaçtır?
A) 1/12
C) 12/12
D) 1
□ YAYINDA TEK E
E) 2
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
3. K L M N m. 1 +q #F V İletken paralel levhalar elektriksel potansiyel farkı V olan üretece şekildeki gibi bağlanıyor. K'den noktasal +q yük- lü tanecik N'den ise noktasal-2q yüklü tanecik aynı anda serbest bırakılıyor. E₂ m₂ -2q B) - 32 Taneciklerin karşı levhaya ulaştığı andaki kinetik E₁ enerjileri oranı kaçtır? A) 1/12 C) 12/12 D) 1 □ YAYINDA TEK E E) 2
Manyetizma
3. ÜNİTE Elektrik ve
9.
+q
A)
4
E
1
Buna göre, oranı kaçtır?
E
İletken paralel levhalar üreteçlere şekildeki gibi bağlanı-
yor. I ve II nolu tanecikler verilen konumlardan serbest
bırakılıyor. Taneciklerin karşı levhaya çarpma anındaki
kinetik enerjileri E, ve E,'dir. ev
11
+2q
B
C) 1
2d
F
2V
D) 2
sesti oll
E) 4
YAYINDA TEK BAŞA
12.
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
Manyetizma 3. ÜNİTE Elektrik ve 9. +q A) 4 E 1 Buna göre, oranı kaçtır? E İletken paralel levhalar üreteçlere şekildeki gibi bağlanı- yor. I ve II nolu tanecikler verilen konumlardan serbest bırakılıyor. Taneciklerin karşı levhaya çarpma anındaki kinetik enerjileri E, ve E,'dir. ev 11 +2q B C) 1 2d F 2V D) 2 sesti oll E) 4 YAYINDA TEK BAŞA 12.
6.
2
prò
2d 4d
N
A) qV
d
130⁰
+91300
K
B)
Özdeş ve iletken iki levha bir üretece şekildeki gibi bağ-
lanarak yükleniyor.
qV
2
K noktasında bulunan +q yükü L noktasına taşınırsa
elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş hangi bağıntı
L
√√3
ile hesaplanır? sin 30 = 2, cos 30 =
2
+4
qV
C) -
- V
4
D) qu
8
E)
qV
16
3. ÜNİTE Elektrik ve Mar
●
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
6. 2 prò 2d 4d N A) qV d 130⁰ +91300 K B) Özdeş ve iletken iki levha bir üretece şekildeki gibi bağ- lanarak yükleniyor. qV 2 K noktasında bulunan +q yükü L noktasına taşınırsa elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş hangi bağıntı L √√3 ile hesaplanır? sin 30 = 2, cos 30 = 2 +4 qV C) - - V 4 D) qu 8 E) qV 16 3. ÜNİTE Elektrik ve Mar ●
2.
0) Eile a azalır,
E) Elle ac
+
+
+
poslenü idip ble
ev m eli se lash+
+
almunol nelhey
na göre,
The ye
il sinfeY (
A) 4
Ex
+
+
BOK+
heb +
+
+
E₁
Şekil - I
Şekil - II
op anus
İki özdeş iletken levha aralarındaki uzaklık d kadarken
Şekil - I'deki gibi yükleniyor. Şekil - Il'de levhalar üre-
teçten ayrıldıktan sonra aralarındaki uzaklık 2d yapılıyor.
B) 2
la K ve L noktalarındaki elektrik alanı Ek ve E olduğu-
habitlesin
poin
oranı kaçtır?
2d
CLidiv
kactir ligner
Il sinieY (8
C) 1
2d
Ñ
D)
stolar
72
1
2d
-2
sinleY (A.
1
E)
- 4
TEK BASARIDA TEK O
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
2. 0) Eile a azalır, E) Elle ac + + + poslenü idip ble ev m eli se lash+ + almunol nelhey na göre, The ye il sinfeY ( A) 4 Ex + + BOK+ heb + + + E₁ Şekil - I Şekil - II op anus İki özdeş iletken levha aralarındaki uzaklık d kadarken Şekil - I'deki gibi yükleniyor. Şekil - Il'de levhalar üre- teçten ayrıldıktan sonra aralarındaki uzaklık 2d yapılıyor. B) 2 la K ve L noktalarındaki elektrik alanı Ek ve E olduğu- habitlesin poin oranı kaçtır? 2d CLidiv kactir ligner Il sinieY (8 C) 1 2d Ñ D) stolar 72 1 2d -2 sinleY (A. 1 E) - 4 TEK BASARIDA TEK O
7. Yüklü cismin etrafındaki elektrik alan çizgileri şekildeki
gibi modellenmiştir.
140
M
K
Buna göre,
K'den serbest bırakılan +1 coulombluk yük L'ye doğ-
ru sabit ivme ile hızlanır.
H. N'den serbest bırakılan -q yüklü cisim M'ye doğru
artan ivme ile hızlanır.
TN Bir test yükünü L'den M'ye taşırken elektriksel kuv-
vetlere karşı iş yapılmaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
BYalnız II
I ve II
CYalnız III
E) I, II ve III
EL Vulas EL VUNIAVA
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
7. Yüklü cismin etrafındaki elektrik alan çizgileri şekildeki gibi modellenmiştir. 140 M K Buna göre, K'den serbest bırakılan +1 coulombluk yük L'ye doğ- ru sabit ivme ile hızlanır. H. N'den serbest bırakılan -q yüklü cisim M'ye doğru artan ivme ile hızlanır. TN Bir test yükünü L'den M'ye taşırken elektriksel kuv- vetlere karşı iş yapılmaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I BYalnız II I ve II CYalnız III E) I, II ve III EL Vulas EL VUNIAVA
10.
+q
A) 1
+ Q V₂
-bo
B) ²
I
1
1
6x
12x
V₁
K noktasından serbest bırakılan yüklü bir cismin M
noktasına çarpmadan şekildeki yolu izleyebilmesi
için üreteçlerin potansiyel farklarının oranı
dir?
9.12.?
√30
D) 5/5/20
V₂
E) 6
ne-
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
10. +q A) 1 + Q V₂ -bo B) ² I 1 1 6x 12x V₁ K noktasından serbest bırakılan yüklü bir cismin M noktasına çarpmadan şekildeki yolu izleyebilmesi için üreteçlerin potansiyel farklarının oranı dir? 9.12.? √30 D) 5/5/20 V₂ E) 6 ne-
9.
Şekildeki paralel levha siste-
minde K levhasından serbest
bırakılan m kütleli +q yüklü
parçacık L levhasına E ka-
darlık kinetik enerji ile çarpı-
yor.
Parçacığın kütlesi 4 kat ar-
tırılıp d mesafesi yarıya dü-
şürüldüğünde yük miktarı
değiştirilmeyen parçacığın
L levhasına çarpma kinetik
enerjisi kaç E olur?
A) 8
B) 4
C) 1
+q
m
D)
F
V
E) 1/
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
9. Şekildeki paralel levha siste- minde K levhasından serbest bırakılan m kütleli +q yüklü parçacık L levhasına E ka- darlık kinetik enerji ile çarpı- yor. Parçacığın kütlesi 4 kat ar- tırılıp d mesafesi yarıya dü- şürüldüğünde yük miktarı değiştirilmeyen parçacığın L levhasına çarpma kinetik enerjisi kaç E olur? A) 8 B) 4 C) 1 +q m D) F V E) 1/
3.
L
= 10 m/s
q=+2 C
d=0,2 m
KA
Şekilde K noktasından yukarı yönde 10 m/s hızla atılan
2 C'luk bir yük L noktasına ulaştığı anda hızı sıfır oluyor.
Parçacığın kütlesi 10 gram olduğuna göre, V potan-
siyel farkı kaç volttur? (g = 10 m/s²)
A) 1,6 B) 1,2
C) 0,81
D) 0,6 E) 0,24
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
3. L = 10 m/s q=+2 C d=0,2 m KA Şekilde K noktasından yukarı yönde 10 m/s hızla atılan 2 C'luk bir yük L noktasına ulaştığı anda hızı sıfır oluyor. Parçacığın kütlesi 10 gram olduğuna göre, V potan- siyel farkı kaç volttur? (g = 10 m/s²) A) 1,6 B) 1,2 C) 0,81 D) 0,6 E) 0,24
2.
+q
K
B) 320
m
Kütlesi 3,2.10-17 kg olan q = 1,6.10-19 C yüklü bir cisim,
aralarında 10 cm uzaklık bulunan paralel levhaların K
noktasından serbest bırakılınca K'dan L'ye 2 s de ula-
şıyor. Üretecin uçları değiştirilip cisim L'den bırakılınca
K'ye 3 s de ulaşıyor.
Buna göre, üretecin potansiyeli kaç volttur?
(g = 10 m/s²)
A) 220
C) 390
D) 520
E) 560
2
Fizik
Paralel Yüklü Levhalar
2. +q K B) 320 m Kütlesi 3,2.10-17 kg olan q = 1,6.10-19 C yüklü bir cisim, aralarında 10 cm uzaklık bulunan paralel levhaların K noktasından serbest bırakılınca K'dan L'ye 2 s de ula- şıyor. Üretecin uçları değiştirilip cisim L'den bırakılınca K'ye 3 s de ulaşıyor. Buna göre, üretecin potansiyeli kaç volttur? (g = 10 m/s²) A) 220 C) 390 D) 520 E) 560 2