Isıl Denge Soruları

3.
8
Aynı ortamda ve aynı şartlarda K, L saf sivlarına ait sıcaklık
grafiği şekildeki gibidir.
2T
Sıcaklık
Isı
Q = M. 92T
14D 54 12,75
D) I ve If
2T
T
Sıcaklık
2Q
3Q
M yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
6Q
it
L
20+mTQ=m.c. Af
Buna göre,
I. L'nin ısı sığası, K'nin ısı sığasından küçüktür. boyador.
II. K ve Laynı maddedir.
III. K'nin kütlesi, L'nin kütlesinden büyüktür.
Isi
E) e III
~ .
~M
MEAT
C) Yalnız III
en
bil
Fizik
Isıl Denge
3. 8 Aynı ortamda ve aynı şartlarda K, L saf sivlarına ait sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. 2T Sıcaklık Isı Q = M. 92T 14D 54 12,75 D) I ve If 2T T Sıcaklık 2Q 3Q M yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II 6Q it L 20+mTQ=m.c. Af Buna göre, I. L'nin ısı sığası, K'nin ısı sığasından küçüktür. boyador. II. K ve Laynı maddedir. III. K'nin kütlesi, L'nin kütlesinden büyüktür. Isi E) e III ~ . ~M MEAT C) Yalnız III en bil
2. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir ortamda bulunan kap-
taki suyun içerisine 40 gram buz parçası yavaşça bırakılıyor.
Yeterince beklendikten sonra kapta 10 gram buz kaldığı gö-
rülüyor.
Buna göre,
I. Başlangıçta suyun sıcaklığı 0°C'ın üzerindedir.
II. Son durumda kapta bulunan su kütlesi 30 gramdır.
III. Son durumda buzun sıcaklığı 0°C tır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Kaptan su taşmıiyor.)
A) Yalnız I
Dve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Isıl Denge
2. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir ortamda bulunan kap- taki suyun içerisine 40 gram buz parçası yavaşça bırakılıyor. Yeterince beklendikten sonra kapta 10 gram buz kaldığı gö- rülüyor. Buna göre, I. Başlangıçta suyun sıcaklığı 0°C'ın üzerindedir. II. Son durumda kapta bulunan su kütlesi 30 gramdır. III. Son durumda buzun sıcaklığı 0°C tır. yargılarından hangileri doğrudur? (Kaptan su taşmıiyor.) A) Yalnız I Dve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
Enerji, Hâl Değişimi, Isıl Denge
bu iki
liol-
8.
Deniz kenarında, ısıca yalıtılmış kapta bulunan 80 °C
sıcaklıktaki 100 g suya-40 °C sıcaklıkta 20 g buz ko-
nuluyor.
Buna göre, ısıl denge sağlandığında son fiziksel du-
rum için ne söylenebilir?
(Cbuz = 0,5 cal/g. °C,cu = 1 cal/g. °C, Lbuz = 80 cal/g)
A) 0 °C de 120 g su
B) 25 °C de 120 g su
C) 50 °C de 120 g su
D0°C de 20 g buz, 100 g su
E) 0 °C de, 100 g buz, 20 g su
saf
ir.
Fizik
Isıl Denge
Enerji, Hâl Değişimi, Isıl Denge bu iki liol- 8. Deniz kenarında, ısıca yalıtılmış kapta bulunan 80 °C sıcaklıktaki 100 g suya-40 °C sıcaklıkta 20 g buz ko- nuluyor. Buna göre, ısıl denge sağlandığında son fiziksel du- rum için ne söylenebilir? (Cbuz = 0,5 cal/g. °C,cu = 1 cal/g. °C, Lbuz = 80 cal/g) A) 0 °C de 120 g su B) 25 °C de 120 g su C) 50 °C de 120 g su D0°C de 20 g buz, 100 g su E) 0 °C de, 100 g buz, 20 g su saf ir.
8
X ve Y maddelerinin erime ve kaynama noktaları aşa-
ğıdaki çizelgede verilmiştir.
Madde Erime Noktası
X
Y
- 84 °C
- 38,9 °C
A) Yalnız I
Kaynama Noktası
aulo heben
Haznesinde bu maddelerin sıvıları olan X ve Y ter-
mometreleri ile ilgili;
1. X ile suyun kaynama noktası ölçülemez.
II. X; hasta termometresi olarak kullanılabilir.
78,5 °C
357 °C
III. Kaynama noktası 68 °C olan bir maddenin SIVI
halinin bütün sıcaklıkları Y termometresi ile ölçü-
lebilir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Fizik
Isıl Denge
8 X ve Y maddelerinin erime ve kaynama noktaları aşa- ğıdaki çizelgede verilmiştir. Madde Erime Noktası X Y - 84 °C - 38,9 °C A) Yalnız I Kaynama Noktası aulo heben Haznesinde bu maddelerin sıvıları olan X ve Y ter- mometreleri ile ilgili; 1. X ile suyun kaynama noktası ölçülemez. II. X; hasta termometresi olarak kullanılabilir. 78,5 °C 357 °C III. Kaynama noktası 68 °C olan bir maddenin SIVI halinin bütün sıcaklıkları Y termometresi ile ölçü- lebilir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II
9
Öz ısıları 2c, c olan m ve 4m kütleli sıvılar ısı alış ve-
rişi yaptığında denge sıcaklığı T°C oluyor.
COS
PC
Öz ısısı 2c olan sıvının sıcaklık değişimi 31 °
3T
2
olduğuna göre, öz ısısı c olan sıvının ilk sıcaklığı
kaç T °C dur?
nelhev
B) = 13
A) 1/14
(C) 21/1/2
D) 3/3/13
E) 3/
Fizik
Isıl Denge
9 Öz ısıları 2c, c olan m ve 4m kütleli sıvılar ısı alış ve- rişi yaptığında denge sıcaklığı T°C oluyor. COS PC Öz ısısı 2c olan sıvının sıcaklık değişimi 31 ° 3T 2 olduğuna göre, öz ısısı c olan sıvının ilk sıcaklığı kaç T °C dur? nelhev B) = 13 A) 1/14 (C) 21/1/2 D) 3/3/13 E) 3/
8
TA
Kütleleri 2m ve m olan X, Y Sıvıları ısıca yalıtılmış bir
kapta karıştırıldığında, sıvıların sıcaklık - zaman gra-
fiği şekildeki gibi oluyor.
TA8.02.
ni kaçtır?
4T
A) 1/1
4
2T
T
0
Sıcaklık
X
B) 12/24
The 2 m (3
Y
2m
Sıvıların öz ısıları cx ve cy olduğuna göre, x ora-
3
Zaman
sh
C) 1 D) -²/3
5|5
E) 4
Fizik
Isıl Denge
8 TA Kütleleri 2m ve m olan X, Y Sıvıları ısıca yalıtılmış bir kapta karıştırıldığında, sıvıların sıcaklık - zaman gra- fiği şekildeki gibi oluyor. TA8.02. ni kaçtır? 4T A) 1/1 4 2T T 0 Sıcaklık X B) 12/24 The 2 m (3 Y 2m Sıvıların öz ısıları cx ve cy olduğuna göre, x ora- 3 Zaman sh C) 1 D) -²/3 5|5 E) 4
21 ro
5
Bir kapta isil dengede su - buz karışımı vardır. Kar-
şımın sıcaklık - isi grafiği şekildeki gibidir.
Sıcaklık (°C)
libis
80
(0) 21
0
A) Yalnız I
800
Buna göre,
1. Su ve buz kütleleri eşittir.
II. Başlangıçta 10 g buz vardır.
ögon III. Başlangıçta su kütlesi buz kütlesinin iki katıdır.
(Le = 80 cal/g; Csu = 1 cal/g °C)
niceliklerinden hangileri doğrudur?
D) I ve II
Isı (cal)
2400
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Isıl Denge
21 ro 5 Bir kapta isil dengede su - buz karışımı vardır. Kar- şımın sıcaklık - isi grafiği şekildeki gibidir. Sıcaklık (°C) libis 80 (0) 21 0 A) Yalnız I 800 Buna göre, 1. Su ve buz kütleleri eşittir. II. Başlangıçta 10 g buz vardır. ögon III. Başlangıçta su kütlesi buz kütlesinin iki katıdır. (Le = 80 cal/g; Csu = 1 cal/g °C) niceliklerinden hangileri doğrudur? D) I ve II Isı (cal) 2400 B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
7
#levi (0
Tubu
Isı sığaları eşit olan K ve L sıvılarının sıcaklıkları sıra-
sıyla 10 °C ve 70 °C dir. Sivilar bir kapta karıştırılıyor.
Isıl dengeye gelinceye kadar sıvıların sıcaklık deği-
şimleri ATK ve ATL oluyor. (O
Isı alışverişi yalnız sıvılar arasında olduğuna gö-
ATK
re,
oranı kaçtır?
ATL
A) 1/12
tidae Nibhad
-|
B) 1/1/21
C) 1
D) 2
E) 4
Fizik
Isıl Denge
7 #levi (0 Tubu Isı sığaları eşit olan K ve L sıvılarının sıcaklıkları sıra- sıyla 10 °C ve 70 °C dir. Sivilar bir kapta karıştırılıyor. Isıl dengeye gelinceye kadar sıvıların sıcaklık deği- şimleri ATK ve ATL oluyor. (O Isı alışverişi yalnız sıvılar arasında olduğuna gö- ATK re, oranı kaçtır? ATL A) 1/12 tidae Nibhad -| B) 1/1/21 C) 1 D) 2 E) 4
İçinde su olan şekildeki I, II, III dereceli kaplarına sırasıyla
kesme şeker, demir ve buz parçası atılıyor.
Kesme şeker
su
Demir
D) II ve III
||
su
Buz
su
|||
Yeterince beklendiğinde hangi kaplardaki sıvı düzeyi,
cisimler suya ilk atıldıktan sonra denge sağlandığı ana
göre azalma olur? (Sıcaklık değişimi olmuyor.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Isıl Denge
İçinde su olan şekildeki I, II, III dereceli kaplarına sırasıyla kesme şeker, demir ve buz parçası atılıyor. Kesme şeker su Demir D) II ve III || su Buz su ||| Yeterince beklendiğinde hangi kaplardaki sıvı düzeyi, cisimler suya ilk atıldıktan sonra denge sağlandığı ana göre azalma olur? (Sıcaklık değişimi olmuyor.) A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
ci azaltıldığında
layısıyla kayna-
HÂL DEĞİŞİMİ
inin 1 gramını
ereken isi mik-
ndırılır.
da her sıcak-
li bir sıcaklık-
nama esna-
ez.
er doğru ise
sa, sırasıy-
D, D, D
YOU
10. Isı alan ya da veren X ve Y cisimlerinin bu işlemlerin
öncesindeki ve sonrasındaki sıcaklıkları aşağıda san-
tigrat (°C) ve kelvin (K) cinsinden verilmiştir.
İlk sıcaklık (°C)
Son sıcaklık (K)
283
263
X:
Y:
10
-23
Buna göre, bu işlemler sonunda;
I. X, hâl değiştirmiştir.
II. Y ısı almıştır.
III. X ve Y'nin iç enerjileri artmıştır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
tinis (A
E) I ve III
C) Yalnız III
1.
Ali,
aral
ker
Fizik
Isıl Denge
ci azaltıldığında layısıyla kayna- HÂL DEĞİŞİMİ inin 1 gramını ereken isi mik- ndırılır. da her sıcak- li bir sıcaklık- nama esna- ez. er doğru ise sa, sırasıy- D, D, D YOU 10. Isı alan ya da veren X ve Y cisimlerinin bu işlemlerin öncesindeki ve sonrasındaki sıcaklıkları aşağıda san- tigrat (°C) ve kelvin (K) cinsinden verilmiştir. İlk sıcaklık (°C) Son sıcaklık (K) 283 263 X: Y: 10 -23 Buna göre, bu işlemler sonunda; I. X, hâl değiştirmiştir. II. Y ısı almıştır. III. X ve Y'nin iç enerjileri artmıştır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II tinis (A E) I ve III C) Yalnız III 1. Ali, aral ker
A
I
N
C
1
K
4. Isıca yalıtılmış ve iç yüzeyi yansıtıcı hale getirilmiş olan
büyükçe bir kutunun tavanına iplerle asılan şekildeki iki
kürenin ısı sığaları aynı, sıcaklıkları ise TK > TL'dir. Küreler
yeterince bekletiliyor.
K
Buna göre;
1.
Isı enerjisi değişimleri
II. Sıcaklık değişimleri
III. Son sıcaklıkları
İp
Hava
niceliklerinden hangileri eşit olur?
(Havanın ısı değişimi ihmal ediliyor.)
L
Fizik
Isıl Denge
A I N C 1 K 4. Isıca yalıtılmış ve iç yüzeyi yansıtıcı hale getirilmiş olan büyükçe bir kutunun tavanına iplerle asılan şekildeki iki kürenin ısı sığaları aynı, sıcaklıkları ise TK > TL'dir. Küreler yeterince bekletiliyor. K Buna göre; 1. Isı enerjisi değişimleri II. Sıcaklık değişimleri III. Son sıcaklıkları İp Hava niceliklerinden hangileri eşit olur? (Havanın ısı değişimi ihmal ediliyor.) L
Oplei
ÖRNEK - 7
20
Düşey kesiti verilen kapta yarı yüksekli-
ğine kadar 30°C'deki su ile doludur.
Buna göre,
Kap 20°C'deki su ile dolduru-
lursa karışımın denge sıcaklığı
25°C olur.
30°C su
h
M. Kap 20°C'deki zeytinyağı ile doldurulursa denge si-
caklığı 25°C olur.
III. Kap 40°C'deki su ile doldurulursa denge sıcaklığı
35°C olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
CAP
0%
dik
gir
alt
ma
de
mi
da
Su
ka
ola
Şe
kü
bu
er
Fizik
Isıl Denge
Oplei ÖRNEK - 7 20 Düşey kesiti verilen kapta yarı yüksekli- ğine kadar 30°C'deki su ile doludur. Buna göre, Kap 20°C'deki su ile dolduru- lursa karışımın denge sıcaklığı 25°C olur. 30°C su h M. Kap 20°C'deki zeytinyağı ile doldurulursa denge si- caklığı 25°C olur. III. Kap 40°C'deki su ile doldurulursa denge sıcaklığı 35°C olur. yargılarından hangileri doğrudur? CAP 0% dik gir alt ma de mi da Su ka ola Şe kü bu er
Oda ortamında bardaktaki çayın sıcaklığı 10 °C iken üzeri-
ne sıcak su eklendiğinde sıcaklığı 50 °C'ye çıkıyor.
Buna göre,
Ortemin izole olduğu
saylenmiyor
XÇayın sıcaklığı 5 katına çıkmıştır.
Isi ayb
II. Eklenen suyun sıcaklığı 95 °C'dir.
dabilr
HKÇayın aldığı enerji, sıcak suyun verdiği enerjiye eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız
B) I ve II
D) II ve H
C) I ve f
EI, II ve III
HEL
FABER CAS
Fizik
Isıl Denge
Oda ortamında bardaktaki çayın sıcaklığı 10 °C iken üzeri- ne sıcak su eklendiğinde sıcaklığı 50 °C'ye çıkıyor. Buna göre, Ortemin izole olduğu saylenmiyor XÇayın sıcaklığı 5 katına çıkmıştır. Isi ayb II. Eklenen suyun sıcaklığı 95 °C'dir. dabilr HKÇayın aldığı enerji, sıcak suyun verdiği enerjiye eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? A) Yalnız B) I ve II D) II ve H C) I ve f EI, II ve III HEL FABER CAS
6.
Sıcaklıkları 5 °C, 20 °C olan şekildeki eşit kütleli X, Y cisimleri
isica yalıtılmış bir ortama konulduğunda denge sıcaklığı 10 °C
oluyor.
=3.c. At
Cy
5 °C
5. cx =10.cy
X
X, Y cisimlerinin öz ısıları sırasıyla Cx, Cy olduğuna göre,
oranı kaçtır?
B) //
A
20 °C
C) 1
D)=1/12/2
E) 1/2
Fizik
Isıl Denge
6. Sıcaklıkları 5 °C, 20 °C olan şekildeki eşit kütleli X, Y cisimleri isica yalıtılmış bir ortama konulduğunda denge sıcaklığı 10 °C oluyor. =3.c. At Cy 5 °C 5. cx =10.cy X X, Y cisimlerinin öz ısıları sırasıyla Cx, Cy olduğuna göre, oranı kaçtır? B) // A 20 °C C) 1 D)=1/12/2 E) 1/2
8.
2T
T
Sıcaklık(°C)
11
0 Q
Buna göre,
=
III
2Q 3Q Isı
Bir Isıtıcı ile ısıtılan 0 °C
deki saf bir katı cismin
sıcaklık - isi grafiği şe-
kildeki gibidir.
Cismin erime sıcaklığı T'dir.
II. Cismin katı hâldeki özıSISI ile sıvı hâldeki özi-
SISI birbirine eşttir.
III. Cismin sıcaklığı 2T iken sıvı hâldedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
11. Deniz seviy
tılmış bir ka
atıldığında
zamanla d
dir.
Buna göre
1. t= 0 anı
II. 0-t, zam
III. t = 0 an
yargılarınd
A) Yalnız I
D)
Fizik
Isıl Denge
8. 2T T Sıcaklık(°C) 11 0 Q Buna göre, = III 2Q 3Q Isı Bir Isıtıcı ile ısıtılan 0 °C deki saf bir katı cismin sıcaklık - isi grafiği şe- kildeki gibidir. Cismin erime sıcaklığı T'dir. II. Cismin katı hâldeki özıSISI ile sıvı hâldeki özi- SISI birbirine eşttir. III. Cismin sıcaklığı 2T iken sıvı hâldedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III 11. Deniz seviy tılmış bir ka atıldığında zamanla d dir. Buna göre 1. t= 0 anı II. 0-t, zam III. t = 0 an yargılarınd A) Yalnız I D)
VISI BUCU
de hiçin 3.
Açık hava (atmosfer) basıncı ile ilgili;
I. Deniz yüzeyinde en büyük değerindedik
II. Yukarılara çıkıldıkça artar.
III. Sıcaklık arttıkça azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve Ill
X
B) Yalnız II
E) I, II ve III
Tüplerdeki cw
C
nedeni,
Q
C) I ve II
Borular
Borul
olm
III. De
to
ve
93
Fizik
Isıl Denge
VISI BUCU de hiçin 3. Açık hava (atmosfer) basıncı ile ilgili; I. Deniz yüzeyinde en büyük değerindedik II. Yukarılara çıkıldıkça artar. III. Sıcaklık arttıkça azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve Ill X B) Yalnız II E) I, II ve III Tüplerdeki cw C nedeni, Q C) I ve II Borular Borul olm III. De to ve 93