Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Isıl Denge Soruları

3.
8
Aynı ortamda ve aynı şartlarda K, L saf sivlarına ait sıcaklık
grafiği şekildeki gibidir.
2T
Sıcaklık
Isı
Q = M. 92T
14D 54 12,75
D) I ve If
2T
T
Sıcaklık
2Q
3Q
M yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
6Q
it
L
20+mTQ=m.c. Af
Buna göre,
I. L'nin ısı sığası, K'nin ısı sığasından küçüktür. boyador.
II. K ve Laynı maddedir.
III. K'nin kütlesi, L'nin kütlesinden büyüktür.
Isi
E) e III
~ .
~M
MEAT
C) Yalnız III
en
bil
Fizik
Isıl Denge
3. 8 Aynı ortamda ve aynı şartlarda K, L saf sivlarına ait sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. 2T Sıcaklık Isı Q = M. 92T 14D 54 12,75 D) I ve If 2T T Sıcaklık 2Q 3Q M yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II 6Q it L 20+mTQ=m.c. Af Buna göre, I. L'nin ısı sığası, K'nin ısı sığasından küçüktür. boyador. II. K ve Laynı maddedir. III. K'nin kütlesi, L'nin kütlesinden büyüktür. Isi E) e III ~ . ~M MEAT C) Yalnız III en bil
2. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir ortamda bulunan kap-
taki suyun içerisine 40 gram buz parçası yavaşça bırakılıyor.
Yeterince beklendikten sonra kapta 10 gram buz kaldığı gö-
rülüyor.
Buna göre,
I. Başlangıçta suyun sıcaklığı 0°C'ın üzerindedir.
II. Son durumda kapta bulunan su kütlesi 30 gramdır.
III. Son durumda buzun sıcaklığı 0°C tır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Kaptan su taşmıiyor.)
A) Yalnız I
Dve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Isıl Denge
2. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir ortamda bulunan kap- taki suyun içerisine 40 gram buz parçası yavaşça bırakılıyor. Yeterince beklendikten sonra kapta 10 gram buz kaldığı gö- rülüyor. Buna göre, I. Başlangıçta suyun sıcaklığı 0°C'ın üzerindedir. II. Son durumda kapta bulunan su kütlesi 30 gramdır. III. Son durumda buzun sıcaklığı 0°C tır. yargılarından hangileri doğrudur? (Kaptan su taşmıiyor.) A) Yalnız I Dve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
Enerji, Hâl Değişimi, Isıl Denge
bu iki
liol-
8.
Deniz kenarında, ısıca yalıtılmış kapta bulunan 80 °C
sıcaklıktaki 100 g suya-40 °C sıcaklıkta 20 g buz ko-
nuluyor.
Buna göre, ısıl denge sağlandığında son fiziksel du-
rum için ne söylenebilir?
(Cbuz = 0,5 cal/g. °C,cu = 1 cal/g. °C, Lbuz = 80 cal/g)
A) 0 °C de 120 g su
B) 25 °C de 120 g su
C) 50 °C de 120 g su
D0°C de 20 g buz, 100 g su
E) 0 °C de, 100 g buz, 20 g su
saf
ir.
Fizik
Isıl Denge
Enerji, Hâl Değişimi, Isıl Denge bu iki liol- 8. Deniz kenarında, ısıca yalıtılmış kapta bulunan 80 °C sıcaklıktaki 100 g suya-40 °C sıcaklıkta 20 g buz ko- nuluyor. Buna göre, ısıl denge sağlandığında son fiziksel du- rum için ne söylenebilir? (Cbuz = 0,5 cal/g. °C,cu = 1 cal/g. °C, Lbuz = 80 cal/g) A) 0 °C de 120 g su B) 25 °C de 120 g su C) 50 °C de 120 g su D0°C de 20 g buz, 100 g su E) 0 °C de, 100 g buz, 20 g su saf ir.
8
TA
Kütleleri 2m ve m olan X, Y Sıvıları ısıca yalıtılmış bir
kapta karıştırıldığında, sıvıların sıcaklık - zaman gra-
fiği şekildeki gibi oluyor.
TA8.02.
ni kaçtır?
4T
A) 1/1
4
2T
T
0
Sıcaklık
X
B) 12/24
The 2 m (3
Y
2m
Sıvıların öz ısıları cx ve cy olduğuna göre, x ora-
3
Zaman
sh
C) 1 D) -²/3
5|5
E) 4
Fizik
Isıl Denge
8 TA Kütleleri 2m ve m olan X, Y Sıvıları ısıca yalıtılmış bir kapta karıştırıldığında, sıvıların sıcaklık - zaman gra- fiği şekildeki gibi oluyor. TA8.02. ni kaçtır? 4T A) 1/1 4 2T T 0 Sıcaklık X B) 12/24 The 2 m (3 Y 2m Sıvıların öz ısıları cx ve cy olduğuna göre, x ora- 3 Zaman sh C) 1 D) -²/3 5|5 E) 4
Oda ortamında bardaktaki çayın sıcaklığı 10 °C iken üzeri-
ne sıcak su eklendiğinde sıcaklığı 50 °C'ye çıkıyor.
Buna göre,
Ortemin izole olduğu
saylenmiyor
XÇayın sıcaklığı 5 katına çıkmıştır.
Isi ayb
II. Eklenen suyun sıcaklığı 95 °C'dir.
dabilr
HKÇayın aldığı enerji, sıcak suyun verdiği enerjiye eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız
B) I ve II
D) II ve H
C) I ve f
EI, II ve III
HEL
FABER CAS
Fizik
Isıl Denge
Oda ortamında bardaktaki çayın sıcaklığı 10 °C iken üzeri- ne sıcak su eklendiğinde sıcaklığı 50 °C'ye çıkıyor. Buna göre, Ortemin izole olduğu saylenmiyor XÇayın sıcaklığı 5 katına çıkmıştır. Isi ayb II. Eklenen suyun sıcaklığı 95 °C'dir. dabilr HKÇayın aldığı enerji, sıcak suyun verdiği enerjiye eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? A) Yalnız B) I ve II D) II ve H C) I ve f EI, II ve III HEL FABER CAS
ÖRNEK: 2 / ÖSYM
Su dolu çaydanlık ocağın üzerine koyuluyor ve t süre sonra
çaydanlıktaki sudan özdeş K ve L kaplarına, 3m ve 2m kütleli
su koyuluyor.
Buna göre,
1.
A) Yalnız I
3m
Çözüm
K
Çaydanlıktaki suyun t süresi boyunca iç enerjisi artar.
K'deki suyun iç enerjisi L'dekinden büyüktür.
II.
III. K ve L'deki suların ısıları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
de fo
B) Yalnız II
2m
D) II ve III
L
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Isıl Denge
ÖRNEK: 2 / ÖSYM Su dolu çaydanlık ocağın üzerine koyuluyor ve t süre sonra çaydanlıktaki sudan özdeş K ve L kaplarına, 3m ve 2m kütleli su koyuluyor. Buna göre, 1. A) Yalnız I 3m Çözüm K Çaydanlıktaki suyun t süresi boyunca iç enerjisi artar. K'deki suyun iç enerjisi L'dekinden büyüktür. II. III. K ve L'deki suların ısıları eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? de fo B) Yalnız II 2m D) II ve III L E) I, II ve III C) I ve II
1.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde kurak-
lık nedeniyle şehre su sağlayan bir gölün yüzeyine şekilde-
ki gibi kanserojen özelliği olmayan, milyonlarca özel plas-
tikten yapılmış içi bos siyah toplar bırakılmıştır. Böylece, bu
önlem sayesinde yılda 300 milyon dolar değerinde tasarruf
sağlanmıştır.
su
Buna göre, bu olayda aşağıdakilerden hangisinden söz
edilemez?
A) Toplar, gölün yüzey sıcaklığının artışını engelleme göre-
vi yapar.
porn remangeter
B) Göl yüzeyi gölgede kalarak buharlaşma öhlenmiş olur.
C) Göl suyu arttığında, ikinci sıradaki toplar su yüzeyine
inerek genişleyen yüzeyin güneş almasını önler.
D) Topların siyah seçilmesi, güneş ışınlarını ve ultraviyole
ışınlarını absorbe etmesi içindir.
E) Bu önlem, "Su her sıcaklıkta buharlaşma yapar" bilgisi
Azerine yapılmıştır.
2.
Fizik
Isıl Denge
1. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde kurak- lık nedeniyle şehre su sağlayan bir gölün yüzeyine şekilde- ki gibi kanserojen özelliği olmayan, milyonlarca özel plas- tikten yapılmış içi bos siyah toplar bırakılmıştır. Böylece, bu önlem sayesinde yılda 300 milyon dolar değerinde tasarruf sağlanmıştır. su Buna göre, bu olayda aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez? A) Toplar, gölün yüzey sıcaklığının artışını engelleme göre- vi yapar. porn remangeter B) Göl yüzeyi gölgede kalarak buharlaşma öhlenmiş olur. C) Göl suyu arttığında, ikinci sıradaki toplar su yüzeyine inerek genişleyen yüzeyin güneş almasını önler. D) Topların siyah seçilmesi, güneş ışınlarını ve ultraviyole ışınlarını absorbe etmesi içindir. E) Bu önlem, "Su her sıcaklıkta buharlaşma yapar" bilgisi Azerine yapılmıştır. 2.
3.
Temas hâlindeki iki cismin arasındaki sıcaklık farkından
dolayı bu cisimler arasında aktarılan enerjiye "ısı" denir..
Buna göre, Isı ile ilgili,
I. SI'daki birimi kaloridir.
II. Bir sistemin sıcaklığından dolayı sahip olduğu enerji-
dir.
III. Türetilmiş bir büyüklüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Isıl Denge
3. Temas hâlindeki iki cismin arasındaki sıcaklık farkından dolayı bu cisimler arasında aktarılan enerjiye "ısı" denir.. Buna göre, Isı ile ilgili, I. SI'daki birimi kaloridir. II. Bir sistemin sıcaklığından dolayı sahip olduğu enerji- dir. III. Türetilmiş bir büyüklüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
it
5. Aynı maddeden yapılmış X ve Y tellerinin uzunlukları 2
L, yarıçapları r ve 2r'dir.
r
2r
B) 4
2L
C) 6
X teli
L
Y teli
X ve Y tellerinin dirençleri Rx ve Ry olduğuna göre -
Rx
oranı kaçtır?
Ry
A) 2
2
D) 8
E) 10
X ve
Rx
Ry
A) 1
ugres
K
C
Fizik
Isıl Denge
it 5. Aynı maddeden yapılmış X ve Y tellerinin uzunlukları 2 L, yarıçapları r ve 2r'dir. r 2r B) 4 2L C) 6 X teli L Y teli X ve Y tellerinin dirençleri Rx ve Ry olduğuna göre - Rx oranı kaçtır? Ry A) 2 2 D) 8 E) 10 X ve Rx Ry A) 1 ugres K C
6. Ortama ısı vermesine rağmen sıcaklığı değişmeyen bir
madde için; ha
I. Donma noktasında sıvı olabilir.
II. Taneciklerin toplam potansiyel enerjisi azalmaktadır.
III. Erime noktasında katı olabilir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Isıl Denge
6. Ortama ısı vermesine rağmen sıcaklığı değişmeyen bir madde için; ha I. Donma noktasında sıvı olabilir. II. Taneciklerin toplam potansiyel enerjisi azalmaktadır. III. Erime noktasında katı olabilir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III
Şekildeki silindir biçimli özdeş kaplarda 2h ve h yükseklik-
lerinde Tx sıcaklığında su vardır. Bu kaplara doluncaya ka-
dar Ty sıcaklığında su ilave edildiğinde kaplardaki karışım-
ların sıcaklıkları sırasıyla 30 °C ve 50 °C oluyor.
||
I w
Tx
A) Yalnız I
Isı alışverişi sadece sıvılar arasında olduğuna göre,
Tx sıcaklığı Ty sıcaklığından büyüktür.
II. Ty sıcaklığı Tx sıcaklığından büyüktür.
I. Isil denge durumundaki karışımlarla dolu olan kaplardaki sı-
vilar ısıca yalıtılmış bir ortamda karıştırılırsa karışımın denge
sıcaklığı 40 °C olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve II
h
yatay
B) Yalnız II
) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Isıl Denge
Şekildeki silindir biçimli özdeş kaplarda 2h ve h yükseklik- lerinde Tx sıcaklığında su vardır. Bu kaplara doluncaya ka- dar Ty sıcaklığında su ilave edildiğinde kaplardaki karışım- ların sıcaklıkları sırasıyla 30 °C ve 50 °C oluyor. || I w Tx A) Yalnız I Isı alışverişi sadece sıvılar arasında olduğuna göre, Tx sıcaklığı Ty sıcaklığından büyüktür. II. Ty sıcaklığı Tx sıcaklığından büyüktür. I. Isil denge durumundaki karışımlarla dolu olan kaplardaki sı- vilar ısıca yalıtılmış bir ortamda karıştırılırsa karışımın denge sıcaklığı 40 °C olur. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve II h yatay B) Yalnız II ) II ve III C) Yalnız III
8. Şekildeki ısıca yalıtılmış kapta bulunan 20 °C sıcaklığındaki
suyun içindeki ısıtıcı çalıştırıldıktan At süre sonra suyun
içindeki L noktası 25 °C oluyor.
%
Isıtıcı
20°C'de
su
P
M
.....
Buna göre, Isıtıcı çalıştırıldıktan At süre sonra K ve M
noktalarının sıcaklıkları kaç °C olabilir?
K
M
A) 25 °C
25 °C
B) 25 °C
20 °C
C) 30 °C
15 °C
D) 30 °C
26 °C
E) 30 °C
22 °C
Fizik
Isıl Denge
8. Şekildeki ısıca yalıtılmış kapta bulunan 20 °C sıcaklığındaki suyun içindeki ısıtıcı çalıştırıldıktan At süre sonra suyun içindeki L noktası 25 °C oluyor. % Isıtıcı 20°C'de su P M ..... Buna göre, Isıtıcı çalıştırıldıktan At süre sonra K ve M noktalarının sıcaklıkları kaç °C olabilir? K M A) 25 °C 25 °C B) 25 °C 20 °C C) 30 °C 15 °C D) 30 °C 26 °C E) 30 °C 22 °C
2. Üzerinden akım geçen düz iletken telin çevre-
sinde oluşan manyetik alanla ilgili,
1. Telden uzaklaştıkça manyetik alan çizgileri
seyrekleşirken tele yaklaştıkça sıklaşır.
II. Bir noktadaki manyetik alan vektörü, o nokta-
dan geçen manyetik alan çizgisine teğettir.
III. Telin çevresinde oluşan manyetik alan, telin
bulunduğu düzleme diktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Isıl Denge
2. Üzerinden akım geçen düz iletken telin çevre- sinde oluşan manyetik alanla ilgili, 1. Telden uzaklaştıkça manyetik alan çizgileri seyrekleşirken tele yaklaştıkça sıklaşır. II. Bir noktadaki manyetik alan vektörü, o nokta- dan geçen manyetik alan çizgisine teğettir. III. Telin çevresinde oluşan manyetik alan, telin bulunduğu düzleme diktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
11. Sıcaklığı 12 °C olan orta boy bir çiviye çekiçle 10 kez vurul-
duğunda sıcaklığının 80 °C olduğu ölçülüyor.
Bu olayda çivi ile ilgili,
I. Tüm moleküllerinin kinetik enerjisi artmıştır.
II. Çiviye ısı verilmiştir
III. Çivinin iç enerjisi artmıştır. +
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
+
EN II ve III
BY
C) I ve III
Fizik
Isıl Denge
11. Sıcaklığı 12 °C olan orta boy bir çiviye çekiçle 10 kez vurul- duğunda sıcaklığının 80 °C olduğu ölçülüyor. Bu olayda çivi ile ilgili, I. Tüm moleküllerinin kinetik enerjisi artmıştır. II. Çiviye ısı verilmiştir III. Çivinin iç enerjisi artmıştır. + yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III + EN II ve III BY C) I ve III
la
a
9.
Sauna da oturan birisi tahtaya oturduğunda sıcaklığ
daha az hissederken tahta üzerindeki çiviye eli değor
ğinde eli yanmış sıcaklığı daha çok hissetmiştir.
Buna göre,
Tahtanın isi iletimi çividen daha azdır.
II.
Çivi tahtadan daha sıcaktır.
III. Tahta ve çivi ikisi de aynı sıcaklığa sahiptir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) Tive III
8. VIDEO
Fizik
Isıl Denge
la a 9. Sauna da oturan birisi tahtaya oturduğunda sıcaklığ daha az hissederken tahta üzerindeki çiviye eli değor ğinde eli yanmış sıcaklığı daha çok hissetmiştir. Buna göre, Tahtanın isi iletimi çividen daha azdır. II. Çivi tahtadan daha sıcaktır. III. Tahta ve çivi ikisi de aynı sıcaklığa sahiptir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) Tive III 8. VIDEO
4. Isı sığaları eşit olan X, Y, Z katı cisimlerinin ilk sıcaklık-
ları Tx, Ty, Tz dir. Yalnız X ile Y isi alış verişi yapacak bi-
çimde üst üste konulduğunda denge sıcaklığı 2T °C,
yalnız X ile Z üst üste konulduğunda denge sıcaklığı
5T °C, yalnız Y ile Z üst üste konulduğunda ise denge
sıcaklığı 4T °C oluyor.
Hal değişimi olmadığına göre, cisimlerin ilk sıcak-
lıkları arasındaki ilişki nedir?
A) Ty< Tx < Tz
Tx < Ty < Tz
2T
3
B) Tz < Ty < Tx
D) Ty < T₂ < Tx
O
E) Tz < Tx < Ty
Fizik
Isıl Denge
4. Isı sığaları eşit olan X, Y, Z katı cisimlerinin ilk sıcaklık- ları Tx, Ty, Tz dir. Yalnız X ile Y isi alış verişi yapacak bi- çimde üst üste konulduğunda denge sıcaklığı 2T °C, yalnız X ile Z üst üste konulduğunda denge sıcaklığı 5T °C, yalnız Y ile Z üst üste konulduğunda ise denge sıcaklığı 4T °C oluyor. Hal değişimi olmadığına göre, cisimlerin ilk sıcak- lıkları arasındaki ilişki nedir? A) Ty< Tx < Tz Tx < Ty < Tz 2T 3 B) Tz < Ty < Tx D) Ty < T₂ < Tx O E) Tz < Tx < Ty