Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Işığın Tanecik Modeli Soruları

1. Rüzgar etkisi ile hareket eden bir yelkenlinin rüz-
gar kesildikten sonra durması
II. Bir futbolcunun vurduğu futbol topunun bir süre
sonra durması
III. Atmosfere giren gök taşlarının bir süre sonra ateş
topuna dönüşmesi
Yukarıda verilen olaylardan hangileri hareket eden
nesneler ile ortam arasında bir sürtünme kuvveti
olduğunu doğrular?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
Tys/c
E) I, II ve III
nog
C) I ve III
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
1. Rüzgar etkisi ile hareket eden bir yelkenlinin rüz- gar kesildikten sonra durması II. Bir futbolcunun vurduğu futbol topunun bir süre sonra durması III. Atmosfere giren gök taşlarının bir süre sonra ateş topuna dönüşmesi Yukarıda verilen olaylardan hangileri hareket eden nesneler ile ortam arasında bir sürtünme kuvveti olduğunu doğrular? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II Tys/c E) I, II ve III nog C) I ve III
4.
Compton saçılma deneyi, "ışığın dalga mi yoksa parçacık
mi olduğu" sorusunun yanıtını bulmak için yapılmış
meşhur bir deney olup, serbest elektron üzerine foton
gönderilerek yapılır.
Gelen foton
Saçılan
foton
www.
Saçılan
elektron
Fant
D) I ve II
Hava
Bir fizikçi, Compton saçılması deneyi ile elde ettiği
saçılan fotonları kullanarak young deneyi yapmak istiyor.
Deneyde gelen fotonun frekansını sabit tutup, saçılan
fotunun saçılma açısını değiştirerek deneyini tekrarlıyor.
Buna göre,
1. Saçılan elektronun enerjisi azalıyorsa, girişim
desenindeki saçak genişliği azalır.
Ekran
II. Saçılan elektronun enerjisi artıyorsa, ekran üzerinde
oluşan saçak sayısı artar.
III. Saçılan elektronun enerjisi azalıyorsa, ekran üzerinde
oluşan saçak sayısı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
6. Işığ
göz
De
ko
B
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
4. Compton saçılma deneyi, "ışığın dalga mi yoksa parçacık mi olduğu" sorusunun yanıtını bulmak için yapılmış meşhur bir deney olup, serbest elektron üzerine foton gönderilerek yapılır. Gelen foton Saçılan foton www. Saçılan elektron Fant D) I ve II Hava Bir fizikçi, Compton saçılması deneyi ile elde ettiği saçılan fotonları kullanarak young deneyi yapmak istiyor. Deneyde gelen fotonun frekansını sabit tutup, saçılan fotunun saçılma açısını değiştirerek deneyini tekrarlıyor. Buna göre, 1. Saçılan elektronun enerjisi azalıyorsa, girişim desenindeki saçak genişliği azalır. Ekran II. Saçılan elektronun enerjisi artıyorsa, ekran üzerinde oluşan saçak sayısı artar. III. Saçılan elektronun enerjisi azalıyorsa, ekran üzerinde oluşan saçak sayısı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III 6. Işığ göz De ko B
2. Bir mum alevinin noktasal ışık kaynağı
gibi davrandığını düşünürsek yaydığı
ışınlar şekildeki gibidir.
Metal para
Mum
411
Buna göre, metal para yüzeyindeki
ışık akısı;
Paranın aleve uzaklığına
II. Paranın yüzey alanına-
III. Paranın ışınlar karşısında duruş
E
-
21, II ve III
açısına
ifadelerindeki niceliklerden hangile-
rine bağlıdır?
A) Yalnız I
Cve III
BI ve Il
D) Ive III
Palme Yayınew
4.
Işık şiddeti I
1 deki siste
çevresindek
Ekran
A
Ekran
Buna gö
kaynağın
noktası ç
dınlanma
A) 1 B
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
2. Bir mum alevinin noktasal ışık kaynağı gibi davrandığını düşünürsek yaydığı ışınlar şekildeki gibidir. Metal para Mum 411 Buna göre, metal para yüzeyindeki ışık akısı; Paranın aleve uzaklığına II. Paranın yüzey alanına- III. Paranın ışınlar karşısında duruş E - 21, II ve III açısına ifadelerindeki niceliklerden hangile- rine bağlıdır? A) Yalnız I Cve III BI ve Il D) Ive III Palme Yayınew 4. Işık şiddeti I 1 deki siste çevresindek Ekran A Ekran Buna gö kaynağın noktası ç dınlanma A) 1 B
DENEME-11
11. Michelson ve Marley, evreni kaplayan ve içinde
ışık dalgalarının oluştuğu varsayılan bir ortamdan
oluşan esirin varlığını ispatlamak için şekildeki dü-
zenekle bir deney yaptılar.
Tam yansımalı ayna
Yarı geçirgen
ayna
Paralel
Tam yansımalı
ayna
ışık
hüzmesi
Esir rüzgârı
Ekran
Esir rüzgarına paralel gelen ışık hüzmesi yarı ge-
çirgen aynadan geçerek ve yansıyarak iki yol iz-
leyip ekrana ulaşıyor. Bu ulaşan ışınlar bir girişim
gerçekleştiriyor. Esire paralel giden ışınlar geci-
keceğinden dolayı faz farkının olacağı ve böylece
girişim deseninin kayacağı öngürülüyor. Ancak bu
öngörü gerçekleşmiyor.
Buna göre,
Esir adı verilen ortam yoktur.
H. Işık kaynağın hızından etkilenir.
III. Işığın sürati bütün gözlemciler için aynıdır.
yargılarından hangileri Michelson-Morley de-
neyinin sonucundan çıkarılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalniz II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, Hve II
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
DENEME-11 11. Michelson ve Marley, evreni kaplayan ve içinde ışık dalgalarının oluştuğu varsayılan bir ortamdan oluşan esirin varlığını ispatlamak için şekildeki dü- zenekle bir deney yaptılar. Tam yansımalı ayna Yarı geçirgen ayna Paralel Tam yansımalı ayna ışık hüzmesi Esir rüzgârı Ekran Esir rüzgarına paralel gelen ışık hüzmesi yarı ge- çirgen aynadan geçerek ve yansıyarak iki yol iz- leyip ekrana ulaşıyor. Bu ulaşan ışınlar bir girişim gerçekleştiriyor. Esire paralel giden ışınlar geci- keceğinden dolayı faz farkının olacağı ve böylece girişim deseninin kayacağı öngürülüyor. Ancak bu öngörü gerçekleşmiyor. Buna göre, Esir adı verilen ortam yoktur. H. Işık kaynağın hızından etkilenir. III. Işığın sürati bütün gözlemciler için aynıdır. yargılarından hangileri Michelson-Morley de- neyinin sonucundan çıkarılmıştır? A) Yalnız I B) Yalniz II C) I ve II D) I ve III E) I, Hve II
6. Işığın iki davranış modeli vardır. Işık bazı olaylarda dalga,
bazı olaylarda ise tanecik özelliği ile ön plana çıkar.
Işık yapısı gereği yayılırken elektrik ve manyetik alanlardan
etkilenmez.
Buna göre, yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak,
1. Işığın frekansı vardır.
II.
Güneş'ten Dünya'ya gelen ışık Dünya'nın manyetik
alanı ile kutuplarda yoğunlaşır.
III. Elektrik alan yakınından geçen işığın doğrusallığı bo-
zulmaz.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
BT ve II
C) I ve III
D) ve III
E) I, II ve III
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
6. Işığın iki davranış modeli vardır. Işık bazı olaylarda dalga, bazı olaylarda ise tanecik özelliği ile ön plana çıkar. Işık yapısı gereği yayılırken elektrik ve manyetik alanlardan etkilenmez. Buna göre, yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak, 1. Işığın frekansı vardır. II. Güneş'ten Dünya'ya gelen ışık Dünya'nın manyetik alanı ile kutuplarda yoğunlaşır. III. Elektrik alan yakınından geçen işığın doğrusallığı bo- zulmaz. yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız BT ve II C) I ve III D) ve III E) I, II ve III
16. Planck hipotezine göre
1. Işık sadece dalga hâlinde yayılır.
II. Işınımın enerjisi kuantumludur.
Ill. Moleküllerin enerji seviyeleri sürekli olarak
değişir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
B
Durgun bir gözlemciye göre
1. Levhanın b uzunluğu
II. Levhanın a uzunluğu
III. Levhanın alanı
niceliklerinden hangileri de
A) Yalnız I
BI ve ll
D) II ve III
CET
20. Fotoelektrik etkinin kullan
kolaylaştıracak tasarımla:
Aşağıdakilerden hangisi
aki uygul:
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
16. Planck hipotezine göre 1. Işık sadece dalga hâlinde yayılır. II. Işınımın enerjisi kuantumludur. Ill. Moleküllerin enerji seviyeleri sürekli olarak değişir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III B Durgun bir gözlemciye göre 1. Levhanın b uzunluğu II. Levhanın a uzunluğu III. Levhanın alanı niceliklerinden hangileri de A) Yalnız I BI ve ll D) II ve III CET 20. Fotoelektrik etkinin kullan kolaylaştıracak tasarımla: Aşağıdakilerden hangisi aki uygul:
2
T
JUL
FİZİK TESTİ
APOIEMI
1. Bu testte 14 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretley
A Akım şiddeti
1.
Imax
2.
Potansiyel
fark
Bir fotosel devresine ait akım şiddeti potansiyel
fark grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, anoda çarpan elektronlar için,
1. Fotoseley, ve V₂ potansiyel
ve V potansiyel farkı uygulandı
ğında anoda eşit sayıda elektron düşer.
II. Fotosele V₂ potansiyel fark uygulandığında
anoda çarpan elektronların kinetik enerjisi V₁
e göre daha büyüktür.
III. Devre V, gerilimi ile çalışırken ışığın yalnız dal-
ga boyu azaltılırsa devre akımı değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
Dve III
maksimum akmi
E), II ve III
deproton
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
2 T JUL FİZİK TESTİ APOIEMI 1. Bu testte 14 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretley A Akım şiddeti 1. Imax 2. Potansiyel fark Bir fotosel devresine ait akım şiddeti potansiyel fark grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, anoda çarpan elektronlar için, 1. Fotoseley, ve V₂ potansiyel ve V potansiyel farkı uygulandı ğında anoda eşit sayıda elektron düşer. II. Fotosele V₂ potansiyel fark uygulandığında anoda çarpan elektronların kinetik enerjisi V₁ e göre daha büyüktür. III. Devre V, gerilimi ile çalışırken ışığın yalnız dal- ga boyu azaltılırsa devre akımı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II Dve III maksimum akmi E), II ve III deproton
AYDIN YAYINLARI
2
8. Bir ışık kaynağı 2 saniyede dalga boyu 3100 Å olan 1020
tane foton yayıyor.
Buna göre, bu ışık kaynağının ışık gücü kaç watt tir?
(hc = 12400 eV Å, 1 eV = 1,6-10-19 J)
●
A) 16
B) 32
C) 40
D) 64
E) 80
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
AYDIN YAYINLARI 2 8. Bir ışık kaynağı 2 saniyede dalga boyu 3100 Å olan 1020 tane foton yayıyor. Buna göre, bu ışık kaynağının ışık gücü kaç watt tir? (hc = 12400 eV Å, 1 eV = 1,6-10-19 J) ● A) 16 B) 32 C) 40 D) 64 E) 80
8. Işığın ikili doğası ile ilgili,
şiğin yansıması hem tanecik hem de dalga modeli
ile açıklanabilir.
II. Jeğin gölge oluşturması yalnızca tanecik modeli ile
açıklanabilir.
Işığın kırılması yalnız dalga modeli ile açıklanabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
VIN DEUT
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
8. Işığın ikili doğası ile ilgili, şiğin yansıması hem tanecik hem de dalga modeli ile açıklanabilir. II. Jeğin gölge oluşturması yalnızca tanecik modeli ile açıklanabilir. Işığın kırılması yalnız dalga modeli ile açıklanabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III VIN DEUT
10. Tek yarıkta kırınım deney dü-
zeneğinde yarığın bir kısmı şe-
kildeki gibi saydam olmayan
bir cisim ile kapatılırsa;
1. Saçak aralıkları artar.
II. Merkezi aydınlık saçak yuka-
ri yönde kayar.
III. Merkezi aydınlık saçak aşağı
yönde kayar.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
11. Tek yarıkta yapılan kırınım
deneyinde yarık genişliği
Işık Cisim
Fant
E) I ve III
Yukan
74>>>
Aşağı
Ekran
C) Yalnız III
n. karanlık
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
10. Tek yarıkta kırınım deney dü- zeneğinde yarığın bir kısmı şe- kildeki gibi saydam olmayan bir cisim ile kapatılırsa; 1. Saçak aralıkları artar. II. Merkezi aydınlık saçak yuka- ri yönde kayar. III. Merkezi aydınlık saçak aşağı yönde kayar. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II 11. Tek yarıkta yapılan kırınım deneyinde yarık genişliği Işık Cisim Fant E) I ve III Yukan 74>>> Aşağı Ekran C) Yalnız III n. karanlık
KİŞTİRME
3
4. Karanlık
X
8.
Ao
Tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde 4. karanlık
saçağın merkezi aydınlık saçağa uzaklığı x tir.
Buna göre, merkezi aydınlık saçak aralığı kaç
x'tir?
A)
1
4
B) -1/2
C) 1
D) 2
E) 4
CAP
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
KİŞTİRME 3 4. Karanlık X 8. Ao Tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde 4. karanlık saçağın merkezi aydınlık saçağa uzaklığı x tir. Buna göre, merkezi aydınlık saçak aralığı kaç x'tir? A) 1 4 B) -1/2 C) 1 D) 2 E) 4 CAP
skür-
tülür.
tece
zgün
SI X-
APOIEMI
4.
α
Çekirdek
(Ç)
Rutherford'un yaptığı deneyde atoma gönde-
rilen a++ tanecikleri, çekirdeğe rastladığında;
•Ç
... Ç
I. Geri dönme II. Sapma
III. İçinden geçme
olaylarından hangilerini gerçekleştirebilirler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I veya II
D) II veya lil
E) I, II veya III
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
skür- tülür. tece zgün SI X- APOIEMI 4. α Çekirdek (Ç) Rutherford'un yaptığı deneyde atoma gönde- rilen a++ tanecikleri, çekirdeğe rastladığında; •Ç ... Ç I. Geri dönme II. Sapma III. İçinden geçme olaylarından hangilerini gerçekleştirebilirler? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I veya II D) II veya lil E) I, II veya III
6.
K rengi
L rengi
Beyaz
Birleştikleri zaman beyaz ışık veren iki renk ışığa
birbirlerinin tamamlayıcı renkleri denir.
Bu bilgiye göre,
K rengi
L rengi
I.
Sari
Mavi
II.
Yeşil
Kırmızı
III.
Mavi
Yeşil
yargılarından hangileri olduğunda K ve L ren-
gine sahip ışınlar birbirinin tamamlayıcı rengi
olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
BENİM HOCAM
E) I ve Ill
5
larından ham
B
D) II ve III
A) Yalnız I
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
6. K rengi L rengi Beyaz Birleştikleri zaman beyaz ışık veren iki renk ışığa birbirlerinin tamamlayıcı renkleri denir. Bu bilgiye göre, K rengi L rengi I. Sari Mavi II. Yeşil Kırmızı III. Mavi Yeşil yargılarından hangileri olduğunda K ve L ren- gine sahip ışınlar birbirinin tamamlayıcı rengi olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II BENİM HOCAM E) I ve Ill 5 larından ham B D) II ve III A) Yalnız I
1. Doğrusal su dalgalarının dar bir aralıktan geçerek
büküldüğünü ve ışığın da böyle olacağını yani kırını-
ma uğrayacağını savunan prensip aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Young
B) Fresnell
C) Doppler
D) Huygens
E) Heisenberg
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
1. Doğrusal su dalgalarının dar bir aralıktan geçerek büküldüğünü ve ışığın da böyle olacağını yani kırını- ma uğrayacağını savunan prensip aşağıdakilerden hangisidir? A) Young B) Fresnell C) Doppler D) Huygens E) Heisenberg
DEĞERLENDİRME VF S**
Test 1
Tr
Einstein'ın özel görelilik kuramına göre
Fizik yasaları tüm eylemsiz referans sis-
temlerinde geçerlidir.
II. Işık hızına yakın bir hızla hareket eden
cismin boyu, durgun hâldeki boyundan
daha kısa ölçülür.
III. Işık hızı, gözlemci ve ışık kaynağının
hızından bağımsızdır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
DEĞERLENDİRME VF S** Test 1 Tr Einstein'ın özel görelilik kuramına göre Fizik yasaları tüm eylemsiz referans sis- temlerinde geçerlidir. II. Işık hızına yakın bir hızla hareket eden cismin boyu, durgun hâldeki boyundan daha kısa ölçülür. III. Işık hızı, gözlemci ve ışık kaynağının hızından bağımsızdır. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
2.
De Broglie, hareket hâlindeki taneciklerin de fotonlar gibi hem tanecik
hem de dalga doğasına sahip olduğunu belirtmiştir.
Buna göre atom çekirdeğinin çevresinde dolanan bir elektron için
I. Elektrona eşlik eden dalgaların enerjileri Einstein bağıntısına
uygundur.
II. Momentumları dalga boyuyla ters orantılıdır.
III. Momentumları kütleleriyle doğru orantılıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
2. De Broglie, hareket hâlindeki taneciklerin de fotonlar gibi hem tanecik hem de dalga doğasına sahip olduğunu belirtmiştir. Buna göre atom çekirdeğinin çevresinde dolanan bir elektron için I. Elektrona eşlik eden dalgaların enerjileri Einstein bağıntısına uygundur. II. Momentumları dalga boyuyla ters orantılıdır. III. Momentumları kütleleriyle doğru orantılıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur?