Işığın Tanecik Modeli Soruları

1. Rüzgar etkisi ile hareket eden bir yelkenlinin rüz-
gar kesildikten sonra durması
II. Bir futbolcunun vurduğu futbol topunun bir süre
sonra durması
III. Atmosfere giren gök taşlarının bir süre sonra ateş
topuna dönüşmesi
Yukarıda verilen olaylardan hangileri hareket eden
nesneler ile ortam arasında bir sürtünme kuvveti
olduğunu doğrular?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
Tys/c
E) I, II ve III
nog
C) I ve III
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
1. Rüzgar etkisi ile hareket eden bir yelkenlinin rüz- gar kesildikten sonra durması II. Bir futbolcunun vurduğu futbol topunun bir süre sonra durması III. Atmosfere giren gök taşlarının bir süre sonra ateş topuna dönüşmesi Yukarıda verilen olaylardan hangileri hareket eden nesneler ile ortam arasında bir sürtünme kuvveti olduğunu doğrular? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II Tys/c E) I, II ve III nog C) I ve III
Buna göre,
6. Yarıçapları r ve 2r olan kürelerin merkezlerinde noktasal K
ve Lışık kaynakları vardır. Her iki kürenin iç yüzeyinde
seçilen birer noktanın çevresindeki aydınlanma şiddetleri
eşittir,
UA
K
Cam
a
DENEME-1
Yarıçapır olan kürenin iç yüzeyindeki toplam ışık
akısı yarıçapı 2r olan küreninkinin yarısına eşittir.
L'nin ışık şiddeti, K'ninkinin dört katına eşittir.
Kaynakların yeri kendi aralarında değiştirildiğinde
kürelerin iç yüzeyindeki toplam ışık akıları önceki ile
aynı olur
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I've 11
2r
Ex ve III
C) Yalnız III
8
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
Buna göre, 6. Yarıçapları r ve 2r olan kürelerin merkezlerinde noktasal K ve Lışık kaynakları vardır. Her iki kürenin iç yüzeyinde seçilen birer noktanın çevresindeki aydınlanma şiddetleri eşittir, UA K Cam a DENEME-1 Yarıçapır olan kürenin iç yüzeyindeki toplam ışık akısı yarıçapı 2r olan küreninkinin yarısına eşittir. L'nin ışık şiddeti, K'ninkinin dört katına eşittir. Kaynakların yeri kendi aralarında değiştirildiğinde kürelerin iç yüzeyindeki toplam ışık akıları önceki ile aynı olur yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I've 11 2r Ex ve III C) Yalnız III 8
4.
Compton saçılma deneyi, "ışığın dalga mi yoksa parçacık
mi olduğu" sorusunun yanıtını bulmak için yapılmış
meşhur bir deney olup, serbest elektron üzerine foton
gönderilerek yapılır.
Gelen foton
Saçılan
foton
www.
Saçılan
elektron
Fant
D) I ve II
Hava
Bir fizikçi, Compton saçılması deneyi ile elde ettiği
saçılan fotonları kullanarak young deneyi yapmak istiyor.
Deneyde gelen fotonun frekansını sabit tutup, saçılan
fotunun saçılma açısını değiştirerek deneyini tekrarlıyor.
Buna göre,
1. Saçılan elektronun enerjisi azalıyorsa, girişim
desenindeki saçak genişliği azalır.
Ekran
II. Saçılan elektronun enerjisi artıyorsa, ekran üzerinde
oluşan saçak sayısı artar.
III. Saçılan elektronun enerjisi azalıyorsa, ekran üzerinde
oluşan saçak sayısı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
6. Işığ
göz
De
ko
B
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
4. Compton saçılma deneyi, "ışığın dalga mi yoksa parçacık mi olduğu" sorusunun yanıtını bulmak için yapılmış meşhur bir deney olup, serbest elektron üzerine foton gönderilerek yapılır. Gelen foton Saçılan foton www. Saçılan elektron Fant D) I ve II Hava Bir fizikçi, Compton saçılması deneyi ile elde ettiği saçılan fotonları kullanarak young deneyi yapmak istiyor. Deneyde gelen fotonun frekansını sabit tutup, saçılan fotunun saçılma açısını değiştirerek deneyini tekrarlıyor. Buna göre, 1. Saçılan elektronun enerjisi azalıyorsa, girişim desenindeki saçak genişliği azalır. Ekran II. Saçılan elektronun enerjisi artıyorsa, ekran üzerinde oluşan saçak sayısı artar. III. Saçılan elektronun enerjisi azalıyorsa, ekran üzerinde oluşan saçak sayısı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III 6. Işığ göz De ko B
3. Karanlık bir ortamda, küresel K ışık kaynağı ile saydam ol-
mayan küresel L ve M cisimleri şekildeki konumdadır.
K)
küresel ışık
kaynağı
M X
D) X ve Z
•Y
•Z
K, L ve M nin merkezleri sayfa düzleminde olduğuna gö-
re, şekildeki X, Y, Z noktalarından hangileri küresel K
ışık kaynağından ışık almaz?
A) Yalnız Z
B) X ve Y
C) Y ve Z
E) X, Y ve Z
m..
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
3. Karanlık bir ortamda, küresel K ışık kaynağı ile saydam ol- mayan küresel L ve M cisimleri şekildeki konumdadır. K) küresel ışık kaynağı M X D) X ve Z •Y •Z K, L ve M nin merkezleri sayfa düzleminde olduğuna gö- re, şekildeki X, Y, Z noktalarından hangileri küresel K ışık kaynağından ışık almaz? A) Yalnız Z B) X ve Y C) Y ve Z E) X, Y ve Z m..
olan
sıra-
3.
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi ışığın tanecik-
ler şeklinde yayıldığını ifade etmiştir?
Shris
Christiann Huygens
B) Heinrich Rudolf Hertz
C) Isaac Newton
D) Thomas Young
E) James Clerk Maxwell
FEN BİLİMLERİ
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
olan sıra- 3. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi ışığın tanecik- ler şeklinde yayıldığını ifade etmiştir? Shris Christiann Huygens B) Heinrich Rudolf Hertz C) Isaac Newton D) Thomas Young E) James Clerk Maxwell FEN BİLİMLERİ
NMA
Işıkla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Elektromanyetik dalgadık.
B) Boşlukta ışık hızı ile yayılı
C) Doğrular boyunca yayılır.
D) Dalga özelliği göstermez.
E) Tanecik özelliği gösterir.
3?
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
NMA Işıkla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Elektromanyetik dalgadık. B) Boşlukta ışık hızı ile yayılı C) Doğrular boyunca yayılır. D) Dalga özelliği göstermez. E) Tanecik özelliği gösterir. 3?
1.
A)
B)
C)
D)
E)
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-14), Kimya (15-27), Biyol-
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının "FEN BİLİMLERİ" Testi için
Sırasıyla, magenta, cyan ve sarı ışık kaynaklarıyla
aydınlatılan K, L ve M odalarının içinde ellerinde be-
yaz renkli plakalar tutan öğrenciler bulunmaktadır.
K
Buna göre, odalardaki öğrenciler ellerindeki kır-
mızı, yeşil ve mavi ışık yayan fenerlerden hangi-
lerini kullanarak, plakaların beyaz görünmesini
sağlarlar?
L
K odasındaki
öğrenci
Yeşil
Yeşil
Kırmızı
Mavi
Mavi
M
L odasındaki M odasındaki
öğrenci
öğrenci
Mavi
Kırmızı
Kırmızı
Mavi
Mavi
Yeşil
Yeşil
Kırmızı
Kırmızı
Yeşil
Baunt
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
1. A) B) C) D) E) 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-14), Kimya (15-27), Biyol- 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının "FEN BİLİMLERİ" Testi için Sırasıyla, magenta, cyan ve sarı ışık kaynaklarıyla aydınlatılan K, L ve M odalarının içinde ellerinde be- yaz renkli plakalar tutan öğrenciler bulunmaktadır. K Buna göre, odalardaki öğrenciler ellerindeki kır- mızı, yeşil ve mavi ışık yayan fenerlerden hangi- lerini kullanarak, plakaların beyaz görünmesini sağlarlar? L K odasındaki öğrenci Yeşil Yeşil Kırmızı Mavi Mavi M L odasındaki M odasındaki öğrenci öğrenci Mavi Kırmızı Kırmızı Mavi Mavi Yeşil Yeşil Kırmızı Kırmızı Yeşil Baunt
layna = f
A)
C)
I ışını odak uzaklığı F olan çukur aynaya şekildeki gibi gön-
deriliyor.
F
Buna göre, I ışınının çukur aynadan ikinci yansıması
aşağıdakilerden hangisidir?
F M
M
2F
too
FM
E)
"
F
B)
3F
D)
M
F M
fo
FM
B
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
layna = f A) C) I ışını odak uzaklığı F olan çukur aynaya şekildeki gibi gön- deriliyor. F Buna göre, I ışınının çukur aynadan ikinci yansıması aşağıdakilerden hangisidir? F M M 2F too FM E) " F B) 3F D) M F M fo FM B
7. Hava ortamında tek yarık düzeneğinde yapılan kırınım
deneyinde perde üzerinde oluşan saçaklar şekilde
verilmiştir. Merkezi aydınlık saçağın farklı iki tarafındaki
2. aydınlık saçak ile 3. karanlık saçak arasındaki uzak-
lik 11 mm dir.
210
2. Aydınlık saçak
dostek serisi
0. Aydınlık saçak
Ard arda gelen saçaklar arası mesafe saçak geniş-
liği olduğuna göre, şekle göre hesaplandığında
desende oluşan merkezi aydınlık saçağın genişliği
kaç mm dir?
A) 0,1
B) 0,2 C) 0,4 D) 2
3. Karanlık saçak
E) 4
1E 2D 3C 4B
9.
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
7. Hava ortamında tek yarık düzeneğinde yapılan kırınım deneyinde perde üzerinde oluşan saçaklar şekilde verilmiştir. Merkezi aydınlık saçağın farklı iki tarafındaki 2. aydınlık saçak ile 3. karanlık saçak arasındaki uzak- lik 11 mm dir. 210 2. Aydınlık saçak dostek serisi 0. Aydınlık saçak Ard arda gelen saçaklar arası mesafe saçak geniş- liği olduğuna göre, şekle göre hesaplandığında desende oluşan merkezi aydınlık saçağın genişliği kaç mm dir? A) 0,1 B) 0,2 C) 0,4 D) 2 3. Karanlık saçak E) 4 1E 2D 3C 4B 9.
2. Bir mum alevinin noktasal ışık kaynağı
gibi davrandığını düşünürsek yaydığı
ışınlar şekildeki gibidir.
Metal para
Mum
411
Buna göre, metal para yüzeyindeki
ışık akısı;
Paranın aleve uzaklığına
II. Paranın yüzey alanına-
III. Paranın ışınlar karşısında duruş
E
-
21, II ve III
açısına
ifadelerindeki niceliklerden hangile-
rine bağlıdır?
A) Yalnız I
Cve III
BI ve Il
D) Ive III
Palme Yayınew
4.
Işık şiddeti I
1 deki siste
çevresindek
Ekran
A
Ekran
Buna gö
kaynağın
noktası ç
dınlanma
A) 1 B
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
2. Bir mum alevinin noktasal ışık kaynağı gibi davrandığını düşünürsek yaydığı ışınlar şekildeki gibidir. Metal para Mum 411 Buna göre, metal para yüzeyindeki ışık akısı; Paranın aleve uzaklığına II. Paranın yüzey alanına- III. Paranın ışınlar karşısında duruş E - 21, II ve III açısına ifadelerindeki niceliklerden hangile- rine bağlıdır? A) Yalnız I Cve III BI ve Il D) Ive III Palme Yayınew 4. Işık şiddeti I 1 deki siste çevresindek Ekran A Ekran Buna gö kaynağın noktası ç dınlanma A) 1 B
B. dalga boylu ışıkla yapılan tek yarıkta girişim deneyin.
de, merkezi aydınlık saçağın her iki yanında oluşan 2.
karanlık saçaklar arasındaki uzaklık x₁, 2. aydınlık saçak-
lar arasındaki uzaklık da x₂ oluyor.
Buna göre
A)=1/12
X₁
X2
oranı kaçtır?
B) ³/5
nga
2
C)/3/13 D)
3+
4/5
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
B. dalga boylu ışıkla yapılan tek yarıkta girişim deneyin. de, merkezi aydınlık saçağın her iki yanında oluşan 2. karanlık saçaklar arasındaki uzaklık x₁, 2. aydınlık saçak- lar arasındaki uzaklık da x₂ oluyor. Buna göre A)=1/12 X₁ X2 oranı kaçtır? B) ³/5 nga 2 C)/3/13 D) 3+ 4/5
Şekilde verilen kaplarda eşit yükseklikte n₁, n₂ ve 3
indisli sıvılar vardır. Sıvı yüzeyinden eşit yükseklikteki nok-
talardan K, L ve M cisimlerine bakan gözlemciler, cisimleri
kendilerinden h, h, ve h uzaklıkta görmektedir.
'K'
Göz
A
K
hoy quiis only
Göz
A
n₂
D) n₂>n₂>n₂
L
B) n₂>n₂>n₁
Göz
A
n3
hk > h₁ > h olduğuna göre, ortamların kırılma indisle-
ri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) n₁ >n₂>n
M
C) n₁ > n₂>n₂
E) n₂>n₂>n₂
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
Şekilde verilen kaplarda eşit yükseklikte n₁, n₂ ve 3 indisli sıvılar vardır. Sıvı yüzeyinden eşit yükseklikteki nok- talardan K, L ve M cisimlerine bakan gözlemciler, cisimleri kendilerinden h, h, ve h uzaklıkta görmektedir. 'K' Göz A K hoy quiis only Göz A n₂ D) n₂>n₂>n₂ L B) n₂>n₂>n₁ Göz A n3 hk > h₁ > h olduğuna göre, ortamların kırılma indisle- ri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) n₁ >n₂>n M C) n₁ > n₂>n₂ E) n₂>n₂>n₂
ve IV
eler.
rini incele
ele alır.
de
erda
5)
I. Otomatik musluk
6)
Al Ya
A) Yalnız
00
Yukarıda verilen otomatik musluk, mikrodalga fırın ve asansör gibi günlük hayatımızda kullandı-
ğımız araçların hangisi ya da hangilerinin çalışması ışık olayı ve ışığın yapısına bağlıdır?
Clyde 11
D) II ve III
E) I, II ve
BY Yalnız II
II. Mikrodalga fırın
III. Asansör
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
ve IV eler. rini incele ele alır. de erda 5) I. Otomatik musluk 6) Al Ya A) Yalnız 00 Yukarıda verilen otomatik musluk, mikrodalga fırın ve asansör gibi günlük hayatımızda kullandı- ğımız araçların hangisi ya da hangilerinin çalışması ışık olayı ve ışığın yapısına bağlıdır? Clyde 11 D) II ve III E) I, II ve BY Yalnız II II. Mikrodalga fırın III. Asansör
AYDI
5.
0
* Maksimum
kinetik enerji (eV)
8f
20f
Fotonların
frekansı
Bir fotoelektrik olayı deneyinde eşik enerjisi 6eV
olan X metali üzerine fotonlar düşürülüyor. Bu
deneyde sökülen elektronların maksimum kine-
tik enerjilerinin, metal üzerine düşürülen fotonların
frekansına göre değişimi şekildeki grafikte gösteril-
miştir.
Bu deneyde eşik enerjisi 9eV olan Y metali
kullanıldığında elektronların sökülebilmesi için
kullanılan fotonların frekansı en az kaç f olma-
lıdır?
A) 10
B) 11 C) 12 D) 13 E) 15
399
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
AYDI 5. 0 * Maksimum kinetik enerji (eV) 8f 20f Fotonların frekansı Bir fotoelektrik olayı deneyinde eşik enerjisi 6eV olan X metali üzerine fotonlar düşürülüyor. Bu deneyde sökülen elektronların maksimum kine- tik enerjilerinin, metal üzerine düşürülen fotonların frekansına göre değişimi şekildeki grafikte gösteril- miştir. Bu deneyde eşik enerjisi 9eV olan Y metali kullanıldığında elektronların sökülebilmesi için kullanılan fotonların frekansı en az kaç f olma- lıdır? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 15 399
3. Bir ortamdaki ses kaynağının frekans artırılırsa
yayılan sesin,
Yüksekliği
1.
V
II. Hızı X
III. Şiddeti
niceliklerinden hangileri kesinlikle artar?
A) Yalnız I
$
D) I ve II
B) Yalnız II
t
{iddett
C) Yalnız III
E ve III
CAP
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
3. Bir ortamdaki ses kaynağının frekans artırılırsa yayılan sesin, Yüksekliği 1. V II. Hızı X III. Şiddeti niceliklerinden hangileri kesinlikle artar? A) Yalnız I $ D) I ve II B) Yalnız II t {iddett C) Yalnız III E ve III CAP
13.) Madde dalgaları ile ilgili,
Elektron gibi parçacıklar bir yarıktan geçerken
kırınıma uğrayabilirler.
VI. Parçacıkların davranışı bazı durumlarda dalga
özelliği gösterebilir.
W. Madde dalgaları mekanik dalgalardır.
yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
ve ll
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Işığın Tanecik Modeli
13.) Madde dalgaları ile ilgili, Elektron gibi parçacıklar bir yarıktan geçerken kırınıma uğrayabilirler. VI. Parçacıkların davranışı bazı durumlarda dalga özelliği gösterebilir. W. Madde dalgaları mekanik dalgalardır. yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II ve ll D) II ve III E) I, II ve III