Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Soruları

ve ll
12. () Metaller Isı ve elektriği iletir.
W Metallerin fiziksel özellikeri metalik bağın yapısı ile açık-
lanır.
b) Negatif yüklü elektron denizi pozitif yüklü metal iyonları
arasındaki elektrostatik çekim kuvvetine iyonik bağ de-
nir.
Yukarıda verilen bilgileri öğrenci sırası ile doğru "D" ve
yanlış "Y" olarak sınıflandırmıştır.
Buna göre öğrenci hangi sonuca ulaşır?
D, D
B) Y Y D
D) D, Y.D
CEKY
E) D, D, Y
TYT KİMYA SB (2021)
3.
BF3
molekülü il
Uç tane orta
TO tane orta
III. Molekül pol:
ifadelerinden
A) Yalnız I
TYT KİMYA SB (2021)
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
ve ll 12. () Metaller Isı ve elektriği iletir. W Metallerin fiziksel özellikeri metalik bağın yapısı ile açık- lanır. b) Negatif yüklü elektron denizi pozitif yüklü metal iyonları arasındaki elektrostatik çekim kuvvetine iyonik bağ de- nir. Yukarıda verilen bilgileri öğrenci sırası ile doğru "D" ve yanlış "Y" olarak sınıflandırmıştır. Buna göre öğrenci hangi sonuca ulaşır? D, D B) Y Y D D) D, Y.D CEKY E) D, D, Y TYT KİMYA SB (2021) 3. BF3 molekülü il Uç tane orta TO tane orta III. Molekül pol: ifadelerinden A) Yalnız I TYT KİMYA SB (2021)
11.
Benzen (CH) apolar ve dimetil eter
(CH3 - O-CH3) polar bir moleküldür.
Buna göre,
1. C6H6 ve H₂O molekülleri arasında
II. CH3 - O-CH3 ve H₂O molekülleri arasında
III. CH ve CH3 - O-CH3 molekülleri arasında
yukarıdakilerden hangilerinde hidrojen bağı oluşur?
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
11. Benzen (CH) apolar ve dimetil eter (CH3 - O-CH3) polar bir moleküldür. Buna göre, 1. C6H6 ve H₂O molekülleri arasında II. CH3 - O-CH3 ve H₂O molekülleri arasında III. CH ve CH3 - O-CH3 molekülleri arasında yukarıdakilerden hangilerinde hidrojen bağı oluşur?
3
3. X, Y ve z elementleri ile ilgili, X 27
X'in atom numarası 9'dir.
• Y'nin atom numarası X'in atom numarasından iki
fazladır.
281
• X ile Z arasında oluşan bileşikte dört çift elektron
ortaklaşa kullanılmıştır.
X
bilgileri veriliyor;
Buna göre,
X ile Y iyonik bağlı YX bileşiğini oluşturur.
V. Y'nin değerlik elektron sayısı 1'dir.
III. X ile Z elementleri kovalent bağlı ZX4 bileşiğini
oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) 11 ye! 11
II
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
ÖSYM Soru
1. Saf b
hava
değiş
II. Bir m
zeltis
manla
III. Bir ga
tinda
ması
Yukarıda w
hangileri
A) Yalnız I
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
3 3. X, Y ve z elementleri ile ilgili, X 27 X'in atom numarası 9'dir. • Y'nin atom numarası X'in atom numarasından iki fazladır. 281 • X ile Z arasında oluşan bileşikte dört çift elektron ortaklaşa kullanılmıştır. X bilgileri veriliyor; Buna göre, X ile Y iyonik bağlı YX bileşiğini oluşturur. V. Y'nin değerlik elektron sayısı 1'dir. III. X ile Z elementleri kovalent bağlı ZX4 bileşiğini oluşturur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) 11 ye! 11 II B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III ÖSYM Soru 1. Saf b hava değiş II. Bir m zeltis manla III. Bir ga tinda ması Yukarıda w hangileri A) Yalnız I
Mogmer
9. X: 2) 8) 8) 2)
Y: 2) 6)
Z:2)8) 7)
Elektron katman dizilimleri yukarıda verilen X, Y ve Z
nötr atomları için,
1. X atomu elektron vermeye yatkındır.
II. Y ile Z atomları arasında oluşan bileşikte Y atomu bağ
elektronlarını daha çok çeker.
III. X ile Z iyonik bağlı bileşik oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve Ill
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Mogmer 9. X: 2) 8) 8) 2) Y: 2) 6) Z:2)8) 7) Elektron katman dizilimleri yukarıda verilen X, Y ve Z nötr atomları için, 1. X atomu elektron vermeye yatkındır. II. Y ile Z atomları arasında oluşan bileşikte Y atomu bağ elektronlarını daha çok çeker. III. X ile Z iyonik bağlı bileşik oluşturur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve Ill
Orbital Yayınları
10.
Apolar yapılı
O2 molekülü
Polar yapılı H₂O molekülü ile
etkileşen 02 molekülü
Yukarıda apolar bir molekül olan O₂'nin H₂O molekülüne
yaklaştığı anda, elektron yoğunluğundaki değişim gösteril-
miştir.
Bu etkileşim ile ilgili,
Polar bir molekül, simetrik elektron dağılımına sahip
olan apolar bir molekülün simetrisini bozmuştur.
02 molekülünün elektron yoğunluğundaki değişim kalı-
cıdır.
III Apolar moleküllerde elektron yoğunluğu her zaman si-
metrik olmayabilir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız t
B) Ive H
Dytive III
E) I, II ve t
C) I ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Orbital Yayınları 10. Apolar yapılı O2 molekülü Polar yapılı H₂O molekülü ile etkileşen 02 molekülü Yukarıda apolar bir molekül olan O₂'nin H₂O molekülüne yaklaştığı anda, elektron yoğunluğundaki değişim gösteril- miştir. Bu etkileşim ile ilgili, Polar bir molekül, simetrik elektron dağılımına sahip olan apolar bir molekülün simetrisini bozmuştur. 02 molekülünün elektron yoğunluğundaki değişim kalı- cıdır. III Apolar moleküllerde elektron yoğunluğu her zaman si- metrik olmayabilir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız t B) Ive H Dytive III E) I, II ve t C) I ve III
noda
dir.
laha
:I!!
0
11. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
London etkileşimi yalnızca apolar moleküller ve
soygazlarda görülür. Hepsinde
İki molekül arasında birden fazla moleküller ara-
Si etkileşim görülmez.
C) Kimyasal bağı oluşturan atomların elektronega-
tiflikleri arasındaki fark büyüdükçe iyonik bağın
karakteri artar.
PRETOR
Dipol-dipoletkileşimi apolar moleküllerde görü-
lür.
E Moleküler arası etkileşimler maddenin kimyasal
özelliklerinin belirlenmesinde etkindir.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
noda dir. laha :I!! 0 11. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? London etkileşimi yalnızca apolar moleküller ve soygazlarda görülür. Hepsinde İki molekül arasında birden fazla moleküller ara- Si etkileşim görülmez. C) Kimyasal bağı oluşturan atomların elektronega- tiflikleri arasındaki fark büyüdükçe iyonik bağın karakteri artar. PRETOR Dipol-dipoletkileşimi apolar moleküllerde görü- lür. E Moleküler arası etkileşimler maddenin kimyasal özelliklerinin belirlenmesinde etkindir.
7.
Van der Waals etkileşimleri ile ilgili;
Tüm zayıf etkileşimlerin genel adıdır.
H. Güçlü etkileşimlerdir.
II. Elektron ortaklaşması ile oluşur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız III
D)
ve
B) Ive
E)
C) Ive !!!
1. Il ve III
FTKİLESİMLER
dipol-iyon
KİMYA HIZ VE RENK SORU BANKASI
TÜNTER ARA
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
7. Van der Waals etkileşimleri ile ilgili; Tüm zayıf etkileşimlerin genel adıdır. H. Güçlü etkileşimlerdir. II. Elektron ortaklaşması ile oluşur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız III D) ve B) Ive E) C) Ive !!! 1. Il ve III FTKİLESİMLER dipol-iyon KİMYA HIZ VE RENK SORU BANKASI TÜNTER ARA
17.
1. İyonik katılar birbirinden bağımsız ha-
reket eder.
iyi
Katının eritilmesi ile tanecikler arasın-
daki bağları kopar.
III. Bir katının ısıtılması ile genleşme ger-
çekleşir.
Yukarıdakilerden hangileri kristal katı-
lar için genellikle doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız H
D) II ve III
Give III
E) I, II ve III
AS
leştirilmi
1.
II.
III.
IV.
Bun
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
17. 1. İyonik katılar birbirinden bağımsız ha- reket eder. iyi Katının eritilmesi ile tanecikler arasın- daki bağları kopar. III. Bir katının ısıtılması ile genleşme ger- çekleşir. Yukarıdakilerden hangileri kristal katı- lar için genellikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız H D) II ve III Give III E) I, II ve III AS leştirilmi 1. II. III. IV. Bun
11. I. C₂H5OH
II. NH3
III. C3Hg
Bu moleküllerin polar ve apolar olarak sınıflandırılması
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
ABONE
ve B)
C)
I
Polar
D)
11
Apolar
Apolarmenter Polar
Polar
Polar
Apolar
Polar
Apolar
E) Apolar
Polar
Apolar
Apolar
Polar
Polar
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
11. I. C₂H5OH II. NH3 III. C3Hg Bu moleküllerin polar ve apolar olarak sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) ABONE ve B) C) I Polar D) 11 Apolar Apolarmenter Polar Polar Polar Apolar Polar Apolar E) Apolar Polar Apolar Apolar Polar Polar
1. I. 0₂
II. CH3F
III. BH3
IV. H₂S
V. C₂H4
Yukarıda verilen moleküller kalıcı dipol ve geçici
(anlık) dipol içeren olarak sınıflandırılırsa aşağıdakiler-
den hangisi doğru olur? (₁H, 5B, 6C, 80, gF, 16S)
Kalıcı dipollük
-S
A) Tve III
B)
II ve IV
C) II, III ve IV
DH, IV ve V
E) Ive V
Geçici dipollük
II, IV ve V
I, III ve V
I ve V
I ve III
II, III ve IV
ÃO H
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1. I. 0₂ II. CH3F III. BH3 IV. H₂S V. C₂H4 Yukarıda verilen moleküller kalıcı dipol ve geçici (anlık) dipol içeren olarak sınıflandırılırsa aşağıdakiler- den hangisi doğru olur? (₁H, 5B, 6C, 80, gF, 16S) Kalıcı dipollük -S A) Tve III B) II ve IV C) II, III ve IV DH, IV ve V E) Ive V Geçici dipollük II, IV ve V I, III ve V I ve V I ve III II, III ve IV ÃO H
12.
TYT/Fen Bilimleri
11. Oda koşullarında bulunan aşağıdaki maddelerden
hangisinin kimyasal türü seçeneklerdeki herhangi
bir maddenin kimyasal türü ile aynı değildir?
A) Yemek tuzu
Nec
B) Oksijen gazı
C) Demir
D) Helyum
E) Su
0
Fe
lle
4120
2
1. Kütlece % 25 lik NaCl çözeltisi
II. Kütlece % 60 lik NaCl çözeltisi
III. Saf su
BAS
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
12. TYT/Fen Bilimleri 11. Oda koşullarında bulunan aşağıdaki maddelerden hangisinin kimyasal türü seçeneklerdeki herhangi bir maddenin kimyasal türü ile aynı değildir? A) Yemek tuzu Nec B) Oksijen gazı C) Demir D) Helyum E) Su 0 Fe lle 4120 2 1. Kütlece % 25 lik NaCl çözeltisi II. Kütlece % 60 lik NaCl çözeltisi III. Saf su BAS
12. Periyodik sistemin 7A grubunda bulunan X, Y, Z
atomlarının iyon yarıçapları tablodaki gibidir.
İyon yarıçapı (pm)
135
185
273
İyon
X > N
X™
Y
Buna göre, bu iyonların,Na ve 19K ile oluş-
turduğu iyonik bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Aynı koşullarda erime noktası en büyük olan
NaX tir.
B) K ile Z nin oluşturduğu bileşiğin iyonik karakteri
en yüksektir.
C) Aynı koşullarda KZ nin erime noktası KY den
düşüktür.
D) NaX oda koşullarında katı haldedir.
E) KX in sulu çözeltisi elektrolittir.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
12. Periyodik sistemin 7A grubunda bulunan X, Y, Z atomlarının iyon yarıçapları tablodaki gibidir. İyon yarıçapı (pm) 135 185 273 İyon X > N X™ Y Buna göre, bu iyonların,Na ve 19K ile oluş- turduğu iyonik bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Aynı koşullarda erime noktası en büyük olan NaX tir. B) K ile Z nin oluşturduğu bileşiğin iyonik karakteri en yüksektir. C) Aynı koşullarda KZ nin erime noktası KY den düşüktür. D) NaX oda koşullarında katı haldedir. E) KX in sulu çözeltisi elektrolittir.
KBr ve Pb(NO3)₂ bileşiklerinin sulu çözeltileri karıştırıldı-
ğında PbBr₂ katısı çökmektedir.
Buna göre, tepkime ile ilgili;
1. Oluşan çözelti elektrolittir.
II. Seyirci iyonlar K ve NO™
III. Net iyon tepkimesi:
(suda)
+2Br
Pb²+
(suda)
PbBr2(k)
(suda)
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Pb Br.
3(suda)
3/6)
dır.
şeklindedir.
E
k² + Br¯ + Pb²+ + NO₂
C) I ve II
21,Ive III
+ KNO₂
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
KBr ve Pb(NO3)₂ bileşiklerinin sulu çözeltileri karıştırıldı- ğında PbBr₂ katısı çökmektedir. Buna göre, tepkime ile ilgili; 1. Oluşan çözelti elektrolittir. II. Seyirci iyonlar K ve NO™ III. Net iyon tepkimesi: (suda) +2Br Pb²+ (suda) PbBr2(k) (suda) yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III Pb Br. 3(suda) 3/6) dır. şeklindedir. E k² + Br¯ + Pb²+ + NO₂ C) I ve II 21,Ive III + KNO₂
4. Aşağıdaki tabloda A, ve moleküllerinin yapılarıyla il-
gili tabloda bazı bilgiler verilmiştir.
Molekül
Buna göre;
TII.
Molekül
Polarlığı
Polar
A) Yalnız I
Apolar
Apolar
Bağ
Polarlığı
Polar
1. ve molekülleri arasında London kuvvetleri vardır.
A ve molekülleri homojen karışım oluşturabilir.
molekülü CH4, molekülü CO₂ ve molekülü HCI
olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Ive Il
D) II ve III
Polar
Polar
E) I, II ve III
ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
4. Aşağıdaki tabloda A, ve moleküllerinin yapılarıyla il- gili tabloda bazı bilgiler verilmiştir. Molekül Buna göre; TII. Molekül Polarlığı Polar A) Yalnız I Apolar Apolar Bağ Polarlığı Polar 1. ve molekülleri arasında London kuvvetleri vardır. A ve molekülleri homojen karışım oluşturabilir. molekülü CH4, molekülü CO₂ ve molekülü HCI olabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Ive Il D) II ve III Polar Polar E) I, II ve III ve III
7.
I. H₂(s) →→→ H₂(g)
II. H₂O(s)→→→→→H₂(g) + O₂(g)
Jl. H₂(g) → H.(g) + H-(g)
Yukarıdaki olaylardan hangilerinde güçlü etkileşim kuv-
vetleri yenilmiştir?
A) Yalnız I
By
ve III
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
10. 1. X₂(g) +
2. Y₂(g)
Yukarıda
1. Her
11. Y-
lad
III. X-
yarg
A) Y
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
7. I. H₂(s) →→→ H₂(g) II. H₂O(s)→→→→→H₂(g) + O₂(g) Jl. H₂(g) → H.(g) + H-(g) Yukarıdaki olaylardan hangilerinde güçlü etkileşim kuv- vetleri yenilmiştir? A) Yalnız I By ve III B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III 10. 1. X₂(g) + 2. Y₂(g) Yukarıda 1. Her 11. Y- lad III. X- yarg A) Y
18. Helyum (He), Çinko (Zn), Metan (CH) ve Su (H₂O) madde-
lerinin normal kaynama noktaları aşağıda belirtilmiştir.
Normal kaynama noktası (°C)
Madde
He
Zn
CH4
H₂O
Buna göre,
1. Zn atomları arasındaki etkileşim kuvveti en fazladır.
Chaten
II. H₂O molekülleri arasındaki etkileşim kuvveti CH ten
daha azdır.
III. He atomları arasında zayıf, Zn atomları arasında güçlü
etkileşim görülür.
özelliklerinden hangileri yanlıştır?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
-269
1180
-161
100
E) II ve III
C) Yalnız III
11
/benimhocam
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
18. Helyum (He), Çinko (Zn), Metan (CH) ve Su (H₂O) madde- lerinin normal kaynama noktaları aşağıda belirtilmiştir. Normal kaynama noktası (°C) Madde He Zn CH4 H₂O Buna göre, 1. Zn atomları arasındaki etkileşim kuvveti en fazladır. Chaten II. H₂O molekülleri arasındaki etkileşim kuvveti CH ten daha azdır. III. He atomları arasında zayıf, Zn atomları arasında güçlü etkileşim görülür. özelliklerinden hangileri yanlıştır? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II -269 1180 -161 100 E) II ve III C) Yalnız III 11 /benimhocam