Akım ve Manyetik Alan Soruları

87. İki yüzü de ayna olarak kullanılabilen esnek bir lev-
hanın önüne Sekill'deki gibi bir cisim konulmuştur.
Cisim
Cisim
Sekill
Buna göre,
1. Şekil l'de cismin görüntüsü kendisi ile aynı
boydadır.
Cisim
T(
Sekil III
Sekill
II. Levha Sekil Il'deki gibi bükülürse cismin gerçek
görüntüsü oluşur.
III. Levha Şekil Ill'teki gibi bükülürse cismin görün-
tüsü kendisinden küçük oluşur.
D) II ve Ill
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Ive Ill
E) I, II ve III
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
87. İki yüzü de ayna olarak kullanılabilen esnek bir lev- hanın önüne Sekill'deki gibi bir cisim konulmuştur. Cisim Cisim Sekill Buna göre, 1. Şekil l'de cismin görüntüsü kendisi ile aynı boydadır. Cisim T( Sekil III Sekill II. Levha Sekil Il'deki gibi bükülürse cismin gerçek görüntüsü oluşur. III. Levha Şekil Ill'teki gibi bükülürse cismin görün- tüsü kendisinden küçük oluşur. D) II ve Ill yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) Ive Ill E) I, II ve III
dL d
-02
Sayfa düzleminden içeri ve dışan doğru yerleştirilmiş
tellerden i, 21, 1, 21 büyüklüğünde akım geçmektedir.
Buna göre, K ve L noktalarındaki manyetik alanla-
rın büyüklükleri oranı kaçtır?
A) 1
dK d
B)
12
B
B₂
C)
13
D) 2
E) 3
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
dL d -02 Sayfa düzleminden içeri ve dışan doğru yerleştirilmiş tellerden i, 21, 1, 21 büyüklüğünde akım geçmektedir. Buna göre, K ve L noktalarındaki manyetik alanla- rın büyüklükleri oranı kaçtır? A) 1 dK d B) 12 B B₂ C) 13 D) 2 E) 3
42.
Hava drencinin ihmal edildiği bir ortamda h yüksekliğin-
deki K noktasından hızı ile yatay olarak atılan cisim yer-
çekimi İvmesinin etkisinde yatayda x kadar yol alarak L
noktasına düşey hızı 20, yatay hızı olacak şekilde çar-
piyor.
Buna göre
A) 1
K
X
h
B) √2
oranı kaçtır?
C) √3
Yatay
D) 2
2+
E) √5
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
42. Hava drencinin ihmal edildiği bir ortamda h yüksekliğin- deki K noktasından hızı ile yatay olarak atılan cisim yer- çekimi İvmesinin etkisinde yatayda x kadar yol alarak L noktasına düşey hızı 20, yatay hızı olacak şekilde çar- piyor. Buna göre A) 1 K X h B) √2 oranı kaçtır? C) √3 Yatay D) 2 2+ E) √5
düzleme
tasal +q
hızla K,
arşı
da-
67
4.
Sayfa düzlemine şekildeki gibi yerleştirilen paralel iki
telden geçen i, ve i, akımlarının P noktasında oluştur-
duğu bileşke manyetik alan sıfırdır.
i, = i
| →→ 11
P
A) Iyönünde, 3i
C) yönünde, 4i
i, akımı Il yönünde, i şiddetinde olduğuna göre i
akımının yönü ve şiddeti için aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?
3d
B) Il yönünde, 3i
D) I yönünde, 4i
E) I yönünde, 5i
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
düzleme tasal +q hızla K, arşı da- 67 4. Sayfa düzlemine şekildeki gibi yerleştirilen paralel iki telden geçen i, ve i, akımlarının P noktasında oluştur- duğu bileşke manyetik alan sıfırdır. i, = i | →→ 11 P A) Iyönünde, 3i C) yönünde, 4i i, akımı Il yönünde, i şiddetinde olduğuna göre i akımının yönü ve şiddeti için aşağıdakilerden han- gisi söylenebilir? 3d B) Il yönünde, 3i D) I yönünde, 4i E) I yönünde, 5i
EXTRA
SARMAL
3
DENEME SINAVI
1. İç dirençleri önemsiz pillerle ve özdeş K, L, M, N ampul-
leri ile aşağıdaki elektrik devreleri oluşturulmuştur.
2V₂ī
2R
Ashe
2.
K
ww
L
F F
K
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
1
Bu devrelerle ilgili,
1. K ve Lampulleri aynı parlaklıkta yanar.
II. K ve M ampulleri aynı parlaklıkta yanar.
III. N ampulü, L ampulünden daha uzun süre ışık
verir.
B) I ve II
Bu düzenek ile ilgili,
M
N
ww
2
1
46
E) I, II ve III
Emel, büyüklükleri farklı iki mıknatısı iplerle bağlayıp
yatay sürtünmesiz düzleme şekildeki gibi yerleştirmiştir.
✓
SAN
C) I ve III
yatay
1 3.
1
1
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
EXTRA SARMAL 3 DENEME SINAVI 1. İç dirençleri önemsiz pillerle ve özdeş K, L, M, N ampul- leri ile aşağıdaki elektrik devreleri oluşturulmuştur. 2V₂ī 2R Ashe 2. K ww L F F K yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III 1 Bu devrelerle ilgili, 1. K ve Lampulleri aynı parlaklıkta yanar. II. K ve M ampulleri aynı parlaklıkta yanar. III. N ampulü, L ampulünden daha uzun süre ışık verir. B) I ve II Bu düzenek ile ilgili, M N ww 2 1 46 E) I, II ve III Emel, büyüklükleri farklı iki mıknatısı iplerle bağlayıp yatay sürtünmesiz düzleme şekildeki gibi yerleştirmiştir. ✓ SAN C) I ve III yatay 1 3. 1 1
E
6.
Sürtünmesiz düzenekte özdeş mıknatıslar ve demir
bilye şekildeki gibi dengededir. İplerde oluşan gerilme
kuvvetleri T, ve T₂ mıknatıslar arasındaki manyetik
kuvvet F ve demir bilyenin ağırlığı G dir.
T₁
N S
A) Yalnız I
N
Buna göre,
1. T₁ = T₂
II.
F = T₁
III. T₂ = G
ifadelerinden hangileri doğrudur?
D) II ve III
S
B) Yalnız II
•
www
E) I, II ve III
17217777
T₂
Demir
C) I ve II
8
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
E 6. Sürtünmesiz düzenekte özdeş mıknatıslar ve demir bilye şekildeki gibi dengededir. İplerde oluşan gerilme kuvvetleri T, ve T₂ mıknatıslar arasındaki manyetik kuvvet F ve demir bilyenin ağırlığı G dir. T₁ N S A) Yalnız I N Buna göre, 1. T₁ = T₂ II. F = T₁ III. T₂ = G ifadelerinden hangileri doğrudur? D) II ve III S B) Yalnız II • www E) I, II ve III 17217777 T₂ Demir C) I ve II 8
plarıyla
y dir.
ük ve
çekim
e,
<tür.
r nok-
I ve II
amda
zgün
para-
geçi-
A)
11. r yarıçaplı bir çemberin üzerinden geçen i akımının
çemberin merkezinde oluşturduğu manyetik alan şid-
deti B =
-'ye eşittir.
B)
C)
2Kлi
r
Buna göre şekildeki O merkezli r ve 2r yarıçaplı
tellerden geçen i akımlarının O'da oluşturdukları
bileşke manyetik alanın yönü ve şiddeti için ne
söylenebilir?
(: Sayfa düzlemine dik içeri doğru
O: Sayfa düzlemine dik dışarı doğru)
D)
E)
Şiddet
3B
N N N N
2
B
2
3B
2
B
B
2
Fen Bilimleri
3B
B
Yön
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
plarıyla y dir. ük ve çekim e, <tür. r nok- I ve II amda zgün para- geçi- A) 11. r yarıçaplı bir çemberin üzerinden geçen i akımının çemberin merkezinde oluşturduğu manyetik alan şid- deti B = -'ye eşittir. B) C) 2Kлi r Buna göre şekildeki O merkezli r ve 2r yarıçaplı tellerden geçen i akımlarının O'da oluşturdukları bileşke manyetik alanın yönü ve şiddeti için ne söylenebilir? (: Sayfa düzlemine dik içeri doğru O: Sayfa düzlemine dik dışarı doğru) D) E) Şiddet 3B N N N N 2 B 2 3B 2 B B 2 Fen Bilimleri 3B B Yön
1. Şiddeti B olan düzgün manyetik alan içindeki X ve
Y tellerine L boyunca etki eden manyetik kuvvet Si-
rasıyla Fx ve Fy dir.
Jedan
OB
A) 1
4
L
53 X
O
Buna göre,
I
Manyetik Kuvvet -
Ek Ödev: Çap AYT Fizik SB,
i
Fx
oranı kaçtır?
Fy
(sin53° = 0,8, cos53° = 0,6)
B) 3
4
Y
C) / D) 1
BO
O
F
54
E)
E) 5/1
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
1. Şiddeti B olan düzgün manyetik alan içindeki X ve Y tellerine L boyunca etki eden manyetik kuvvet Si- rasıyla Fx ve Fy dir. Jedan OB A) 1 4 L 53 X O Buna göre, I Manyetik Kuvvet - Ek Ödev: Çap AYT Fizik SB, i Fx oranı kaçtır? Fy (sin53° = 0,8, cos53° = 0,6) B) 3 4 Y C) / D) 1 BO O F 54 E) E) 5/1
4. Bobin, üreteç ve iplere asılmış K, L mıknatıslarından olu-
şan sistem şekildeki gibi dengededir.
1
K
X
F
D) II ve III
V
Y
Buna göre;
1. K mıknatısının 1 bölgesi N kutbudur.
II. Bobinin X bölgesi S kutuplanmıştır.
III. L mıknatısının 2 bölgesi S kutbudur. V
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve ll
T
2
L
C) I ve III
E) I, II ve III
6. Di
yu
y
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
4. Bobin, üreteç ve iplere asılmış K, L mıknatıslarından olu- şan sistem şekildeki gibi dengededir. 1 K X F D) II ve III V Y Buna göre; 1. K mıknatısının 1 bölgesi N kutbudur. II. Bobinin X bölgesi S kutuplanmıştır. III. L mıknatısının 2 bölgesi S kutbudur. V yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve ll T 2 L C) I ve III E) I, II ve III 6. Di yu y
ağlı
stçe
eği-
lir.
ki ilk
-AYT)
8:54
022
ÖRNEK-19
Üzerinden i şiddetinde elektrik akımı geçen bükülmüş tel düz-
gün B manyetik alanı içerisinde şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Bu durumda telin KL, LM ve MN kısımlarına etki eden manyetik
kuvvetlerin büyüklükleri sırasıyla FKL FLM ve F MN
dir.
Yatay
Aa
K
sine (sin
a olduğuna göre; F KL' LM
gıdakilerden hangisidir?
> FMN
0
M
A) FKL > FLM>
C) FLM>FKLFM
F. ve F.
MN
N
MN
E) FKL = FLM > FMN
LMYKL MN
arasındaki ilişki aşa-
B) FKL>FMN
D) FKL = FLM = FMN
> F.
LM
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
ağlı stçe eği- lir. ki ilk -AYT) 8:54 022 ÖRNEK-19 Üzerinden i şiddetinde elektrik akımı geçen bükülmüş tel düz- gün B manyetik alanı içerisinde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bu durumda telin KL, LM ve MN kısımlarına etki eden manyetik kuvvetlerin büyüklükleri sırasıyla FKL FLM ve F MN dir. Yatay Aa K sine (sin a olduğuna göre; F KL' LM gıdakilerden hangisidir? > FMN 0 M A) FKL > FLM> C) FLM>FKLFM F. ve F. MN N MN E) FKL = FLM > FMN LMYKL MN arasındaki ilişki aşa- B) FKL>FMN D) FKL = FLM = FMN > F. LM
VİP Yayınları
12. Sayfa düzlemine dik, sonsuz uzunluktaki doğrusal K ve
L tellerinden şekilde belirtilen yönlerde sabit akımlar
geçmektedir.
K
d
A
2d
Tellerden geçen akımların A noktasında oluşturduğu
bileşke manyetik alan sıfır olduğuna göre,
1. Teller birbirine manyetik çekme kuvveti uygular.
II. K telinden geçen akımın şiddeti, L telinden geçen
akımın şiddetinin yarısına eşittir.
D) I ve III
III. K telinden geçen akım kesilirse A noktasındaki
manyetik alanın yönü L teline doğru olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
VİP Yayınları 12. Sayfa düzlemine dik, sonsuz uzunluktaki doğrusal K ve L tellerinden şekilde belirtilen yönlerde sabit akımlar geçmektedir. K d A 2d Tellerden geçen akımların A noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan sıfır olduğuna göre, 1. Teller birbirine manyetik çekme kuvveti uygular. II. K telinden geçen akımın şiddeti, L telinden geçen akımın şiddetinin yarısına eşittir. D) I ve III III. K telinden geçen akım kesilirse A noktasındaki manyetik alanın yönü L teline doğru olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II
A
Fen Bilimleri
7.
Sayfa düzleminden içeri düzgün bir manyetik alan içinde
bulunan sayfa düzlemindeki ray üzerinde L uzunluğun-
daki sürgülü çubuk rahatlıkla hareket ettirilebilmektedir.
A)
B)
C)
E)
Ⓡ
Çubuk v hızıyla çekilirken R direnci üzerinden geçen
akımın yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerin hangisin-
de doğru verilmiştir?
(Rayın ve çubuğun direnci ihmal edilmiştir.)
Akımın Yönü Akımın Büyüklüğü
2
1
1
A
2
1
B.v.L.R
B.v.L
R
B.v.L.R
B.v.L
R
B
B.v.L.R
2
A
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
A Fen Bilimleri 7. Sayfa düzleminden içeri düzgün bir manyetik alan içinde bulunan sayfa düzlemindeki ray üzerinde L uzunluğun- daki sürgülü çubuk rahatlıkla hareket ettirilebilmektedir. A) B) C) E) Ⓡ Çubuk v hızıyla çekilirken R direnci üzerinden geçen akımın yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerin hangisin- de doğru verilmiştir? (Rayın ve çubuğun direnci ihmal edilmiştir.) Akımın Yönü Akımın Büyüklüğü 2 1 1 A 2 1 B.v.L.R B.v.L R B.v.L.R B.v.L R B B.v.L.R 2 A
37. 10 µC luk bir yük, potansiyeli -50 volt olan bir
A noktasından, potansiyeli 250 volt olan bir B
noktasına giderken yapılan iş kaç joule olur?
A)-2-10-3
B)-3-10-3
C)-5-104
D) 2.10-³
E) 3.10 ³
40. YO
d
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
37. 10 µC luk bir yük, potansiyeli -50 volt olan bir A noktasından, potansiyeli 250 volt olan bir B noktasına giderken yapılan iş kaç joule olur? A)-2-10-3 B)-3-10-3 C)-5-104 D) 2.10-³ E) 3.10 ³ 40. YO d
M
ar
r-
te
44= B
11.
X().....
3
O
Y(i)
5
C) 3
4
Sayfa düzlemine dik X, Y tellerinden eşit şiddette
ve zıt yönlerde akımlar geçiyor.
Bu tellerin O noktasında oluşturduğu manyetik
alanların bileşkesi hangi ok yönündedir?
A) 1
B) 2
D) 4
E) 5
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
M ar r- te 44= B 11. X()..... 3 O Y(i) 5 C) 3 4 Sayfa düzlemine dik X, Y tellerinden eşit şiddette ve zıt yönlerde akımlar geçiyor. Bu tellerin O noktasında oluşturduğu manyetik alanların bileşkesi hangi ok yönündedir? A) 1 B) 2 D) 4 E) 5
6.
Bir çubuk mıknatıs yatay bir yüzeye şekildeki gibi yer-
leştirilmiştir.
K
N
5
2
S
Buna göre bu çubuk mıknatısın manyetik alanının
etkisinde bulunan Knoktasındaki alan vektörü şe-
kilde gösterilen numaralandırılmış yönlerden han-
gisi olabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
5
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
6. Bir çubuk mıknatıs yatay bir yüzeye şekildeki gibi yer- leştirilmiştir. K N 5 2 S Buna göre bu çubuk mıknatısın manyetik alanının etkisinde bulunan Knoktasındaki alan vektörü şe- kilde gösterilen numaralandırılmış yönlerden han- gisi olabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 5
12.
152
3iL
A) 3
d
O
d
K
d
M
3i
Birbirine paralel ve
sayfa düzlemine dik
olarak şekildeki gibi
yerleştirilmiş K, M, L
doğrusal tellerinden
sırayla i, 3i, 3i, akım-
ları geçmektedir.
K den geçen akımın O noktasında oluşturduğu
manyetik alanın büyüklüğü B olduğuna göre, O
noktasındaki toplam manyetik alan büyüklüğü
kaç B dir?
B) 3√2 C) √2
D) 5 E) 5√2
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
12. 152 3iL A) 3 d O d K d M 3i Birbirine paralel ve sayfa düzlemine dik olarak şekildeki gibi yerleştirilmiş K, M, L doğrusal tellerinden sırayla i, 3i, 3i, akım- ları geçmektedir. K den geçen akımın O noktasında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B olduğuna göre, O noktasındaki toplam manyetik alan büyüklüğü kaç B dir? B) 3√2 C) √2 D) 5 E) 5√2