Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum Soruları

Yere göre hızı v olan bir cisim, r yarıçaplı çember üze-
rinde düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Cisim,
aynı hız büyüklüğü ile 2r yarıçaplı çember üzerinde
düzgün çembersel hareket yapması sağlanıyor.
10m/s
Buna göre cismin
(Bir turu atma
1. Periyodu
sûresi
II. Açısal hızı
Tomis
III. Merkezcil ivmesi. 1
C. ↑
niceliklerinden hangileri ilk duruma göre azalır?
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
Yere göre hızı v olan bir cisim, r yarıçaplı çember üze- rinde düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Cisim, aynı hız büyüklüğü ile 2r yarıçaplı çember üzerinde düzgün çembersel hareket yapması sağlanıyor. 10m/s Buna göre cismin (Bir turu atma 1. Periyodu sûresi II. Açısal hızı Tomis III. Merkezcil ivmesi. 1 C. ↑ niceliklerinden hangileri ilk duruma göre azalır?
1. Şekildeki dart oyununda, oyuncular düşey düzlemde merkezi
etrafında sabit @ açısı ile dönen türdeş dairesel hedefe atış
yapıyor.
10
@
D) II ve III
14
12
5 20
19 3 17
18
Yatay
Sürtünmesiz sistemde oklar hedefe düşey düzleme dik
olacak şekilde saplanıyor ise,
1. Dairesel hedef tahtasının açısal momentumu değişmez.
II. Dairesel hedef tahtasının açısal hız büyüklüğü azalır.
III. Dairesel hedef tahtasının eylemsizlik momenti artar.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
Düşey
E) I, II ve III
MOYA
2
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
1. Şekildeki dart oyununda, oyuncular düşey düzlemde merkezi etrafında sabit @ açısı ile dönen türdeş dairesel hedefe atış yapıyor. 10 @ D) II ve III 14 12 5 20 19 3 17 18 Yatay Sürtünmesiz sistemde oklar hedefe düşey düzleme dik olacak şekilde saplanıyor ise, 1. Dairesel hedef tahtasının açısal momentumu değişmez. II. Dairesel hedef tahtasının açısal hız büyüklüğü azalır. III. Dairesel hedef tahtasının eylemsizlik momenti artar. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III Düşey E) I, II ve III MOYA 2
Ç
an şekildeki yüklü yatay paralel lev-
zıyla fırlatılan m kütleli parçacık ile
(-) yüklüdür.
ndan sapmadan ilerliyorsa nötrdür.
+) yüklüdür.
esinlikle doğrudur?
kimi ivmesi g'dir.)
Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
11.
Güneş
Güneş sistemindeki eliptik yörüngesinde dolanan bir geze-
gen, şekildeki konumundan L noktasına giderken, gezege-
ne ait;
P=m.le
I. açısal momentum,
II. açısal hız,
III. merkezcil kuvvet
C
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
(21
2rt
T
Gezegen
Il ve III
C) Yalnız ill
a
(+)
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
Ç an şekildeki yüklü yatay paralel lev- zıyla fırlatılan m kütleli parçacık ile (-) yüklüdür. ndan sapmadan ilerliyorsa nötrdür. +) yüklüdür. esinlikle doğrudur? kimi ivmesi g'dir.) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III 11. Güneş Güneş sistemindeki eliptik yörüngesinde dolanan bir geze- gen, şekildeki konumundan L noktasına giderken, gezege- ne ait; P=m.le I. açısal momentum, II. açısal hız, III. merkezcil kuvvet C niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II (21 2rt T Gezegen Il ve III C) Yalnız ill a (+)
10. Bir öğrenci, sürtünmesiz yatay masa üzerinde ipin ucunda
yatayda düzgün çembersel hareket yapan cismin, bağlı
olduğu ipin diğer ucunu ok yönünde biraz çekiyor ve cis-
min hareket yarıçapını küçültüyor.
A) Yalnız
Buna göre cismin;
I. Açısal momentumu değişmez.
II. Açısal hızının büyüklüğü artar.
III. İpteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü artar. X
yargılarından hangileri doğrudur?
D) ve II
ip
B) Yalnız II
mr
J
To Fm
E) I, II ve III
m
C)Yalnız -HI
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
10. Bir öğrenci, sürtünmesiz yatay masa üzerinde ipin ucunda yatayda düzgün çembersel hareket yapan cismin, bağlı olduğu ipin diğer ucunu ok yönünde biraz çekiyor ve cis- min hareket yarıçapını küçültüyor. A) Yalnız Buna göre cismin; I. Açısal momentumu değişmez. II. Açısal hızının büyüklüğü artar. III. İpteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü artar. X yargılarından hangileri doğrudur? D) ve II ip B) Yalnız II mr J To Fm E) I, II ve III m C)Yalnız -HI
A
A
9. Sabit hızla ok yönünde hareket etmekte olan şekildeki
traktörün ön ve arka tekerlekleri aynı malzemelerden
yapılmış olup geometrik şekilleri aynıdır.
Tekerlekler ile yol arasındaki deformasyonlar önem-
senmediğine göre,
- AYT
A
Dön ve arka tekerleklerin ötelenme hızları eşittir.
II. Arka tekerleğin eylemsizlik momenti ön tekerleğin
eylemsizlik momentinden büyüktür.y
III Arka tekerleğin dönme kinetik enerjisi ön tekerleğin
dönme kinetik enerjisinden büyüktür.
1
yargılarından hangileri doğrudur?
Wi"
A) Yalnız
D) I ve II
-B) Yalnız II
C)Yalnız III
E) I, II ve III
GUR
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
A A 9. Sabit hızla ok yönünde hareket etmekte olan şekildeki traktörün ön ve arka tekerlekleri aynı malzemelerden yapılmış olup geometrik şekilleri aynıdır. Tekerlekler ile yol arasındaki deformasyonlar önem- senmediğine göre, - AYT A Dön ve arka tekerleklerin ötelenme hızları eşittir. II. Arka tekerleğin eylemsizlik momenti ön tekerleğin eylemsizlik momentinden büyüktür.y III Arka tekerleğin dönme kinetik enerjisi ön tekerleğin dönme kinetik enerjisinden büyüktür. 1 yargılarından hangileri doğrudur? Wi" A) Yalnız D) I ve II -B) Yalnız II C)Yalnız III E) I, II ve III GUR
(1.) Fizik biliminde momentum kavramı, çizgisel momentum
ve açısal momentum olarak ikiye ayrılabilir. Doğrusal
bir yörüngede hareket eden cisimlerin çizgisel momen-
tumunun yanında bu cismin bir eksen etrafında dönme
hareketi yaptığı düşünülür ise bir de açısal momentum
kavramından bahsedilir.
Açısal momentum ile ilgili olarak,
1. Yönü sağ el kuralı ile bulunabilir.
H. Açısal momentum vektörü, çizgisel momentum
vektörü ve konum vektörünün oluşturduğu düzleme
diktir.
III. Açısal momentum ile açısal hız vektörü her zaman
aynı yöndedir.
+
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız t
C) Yalnız-III
E) I, II ve III
align
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
(1.) Fizik biliminde momentum kavramı, çizgisel momentum ve açısal momentum olarak ikiye ayrılabilir. Doğrusal bir yörüngede hareket eden cisimlerin çizgisel momen- tumunun yanında bu cismin bir eksen etrafında dönme hareketi yaptığı düşünülür ise bir de açısal momentum kavramından bahsedilir. Açısal momentum ile ilgili olarak, 1. Yönü sağ el kuralı ile bulunabilir. H. Açısal momentum vektörü, çizgisel momentum vektörü ve konum vektörünün oluşturduğu düzleme diktir. III. Açısal momentum ile açısal hız vektörü her zaman aynı yöndedir. + yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız t C) Yalnız-III E) I, II ve III align
Merkezlerinden geçen ve düzlemlerine dik eksenler çev-
resinde eşit açısal hızlarla dönen şekildeki K çembersel
halkası ile L dairesel levhasının kütleleri ve yarıçapları bir-
birine eşittir.
w
Buna göre K nin,
1. Dönme eksenine göre eylemsizlik momenti
I.Donme eksenine göre açısal momentumunun büyük-
lüğü
117
A
III. Dönme kinetik enerjisi
niceliklerinden hangileri L ninkinden büyüktür?
A) Yalnız I
C) I ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
38
E) I, II ve III
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
Merkezlerinden geçen ve düzlemlerine dik eksenler çev- resinde eşit açısal hızlarla dönen şekildeki K çembersel halkası ile L dairesel levhasının kütleleri ve yarıçapları bir- birine eşittir. w Buna göre K nin, 1. Dönme eksenine göre eylemsizlik momenti I.Donme eksenine göre açısal momentumunun büyük- lüğü 117 A III. Dönme kinetik enerjisi niceliklerinden hangileri L ninkinden büyüktür? A) Yalnız I C) I ve III B) Yalnız II D) II ve III 38 E) I, II ve III
11. Ahmet, bir çekici Şekil 1 ve Şekil 2'deki konumlarda
parmağının ucunda dengede tutuyor. Çekicin metal
kısmı, ahşap olan sapından daha ağırdır.
TI
BD
Şekil 1
Şekil 2
Ahmet'in çekici hangi konumda daha kolay
dengeleyebileceği ve bunun nedeni ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Şekil 1'de daha kolay dengeler; çünkü bu konumda
çekicin Ahmet'in parmağına göre eylemsizlik momenti
daha büyüktür.
B) Şekil 1'de daha kolay dengeler; çünkü bu konumda
çekicin Ahmet'in parmağına göre eylemsizlik momenti
daha küçüktür.
C) Şekil 2'de daha kolay dengeler; çünkü bu konumda
çekicin Ahmet'in parmağına göre eylemsizlik momenti
daha küçüktür.
D) Şekil 2'de daha kolay dengeler; çünkü bu konumda
çekicin Ahmet'in parmağına göre eylemsizlik momenti
daha büyüktür.
E) Her iki durumda da çekici aynı kolaylıkta dengede tutar;
çünkü çekici dengede tutabilmek için Ahmet'in parmağı
ile uygulayacağı kuvvet çekicin ağırlığı kadardır.
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
11. Ahmet, bir çekici Şekil 1 ve Şekil 2'deki konumlarda parmağının ucunda dengede tutuyor. Çekicin metal kısmı, ahşap olan sapından daha ağırdır. TI BD Şekil 1 Şekil 2 Ahmet'in çekici hangi konumda daha kolay dengeleyebileceği ve bunun nedeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Şekil 1'de daha kolay dengeler; çünkü bu konumda çekicin Ahmet'in parmağına göre eylemsizlik momenti daha büyüktür. B) Şekil 1'de daha kolay dengeler; çünkü bu konumda çekicin Ahmet'in parmağına göre eylemsizlik momenti daha küçüktür. C) Şekil 2'de daha kolay dengeler; çünkü bu konumda çekicin Ahmet'in parmağına göre eylemsizlik momenti daha küçüktür. D) Şekil 2'de daha kolay dengeler; çünkü bu konumda çekicin Ahmet'in parmağına göre eylemsizlik momenti daha büyüktür. E) Her iki durumda da çekici aynı kolaylıkta dengede tutar; çünkü çekici dengede tutabilmek için Ahmet'in parmağı ile uygulayacağı kuvvet çekicin ağırlığı kadardır.
HR
eşit
Şekildeki sürtünmesiz sistemde özdeş X ve Y diskleri e
ve sabit o açısal hızlarıyla merkezleri etrafında dönüyor.
X
em
00
AYT-2
X diskinin üzerine m, Y diskinin üzerine 2m kütleli macun-
lar h yüksekliğinden serbest bırakılıyor. Macunlar disklere
yapıştığında X ve Y disklerinin bulunduğu sistemlerin açı
sal momentumları sırasıyla Lx ve Ly, açısal hızları da ox
ve oy oluyor.
Buna göre,
1. Lx > Ly
11. Ly>L
III. x > wy X
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve lil
02m
h
C)Yalnız III
E) II ve III
AYT
9. H
iv
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
HR eşit Şekildeki sürtünmesiz sistemde özdeş X ve Y diskleri e ve sabit o açısal hızlarıyla merkezleri etrafında dönüyor. X em 00 AYT-2 X diskinin üzerine m, Y diskinin üzerine 2m kütleli macun- lar h yüksekliğinden serbest bırakılıyor. Macunlar disklere yapıştığında X ve Y disklerinin bulunduğu sistemlerin açı sal momentumları sırasıyla Lx ve Ly, açısal hızları da ox ve oy oluyor. Buna göre, 1. Lx > Ly 11. Ly>L III. x > wy X verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve lil 02m h C)Yalnız III E) II ve III AYT 9. H iv
için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
uz
mi
71
a
soru vardır.
3. Dönme ekseni düşey X-Y doğrultusu olan helezonik ve
sabit yarıçaplı kaydırağın K noktasından serbest bırakı-
lan cisim t süre sonra L noktasından geçmektedir.
AMA
D) I ve III
LY
Sürtünmeler ihmal edildiğine göre cisim K noktasın-
dan L noktasına doğru ilerlerken cismin dönme ekse-
nine göre;
4
1. açısal momentum,
II. eylemsizlik torku,
III. açısal hız
değerlerinden hangileri hareket boyunca sabit kalır?
A) Yalnız I
(BY Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
için ayrılan kısmına işaretleyiniz. uz mi 71 a soru vardır. 3. Dönme ekseni düşey X-Y doğrultusu olan helezonik ve sabit yarıçaplı kaydırağın K noktasından serbest bırakı- lan cisim t süre sonra L noktasından geçmektedir. AMA D) I ve III LY Sürtünmeler ihmal edildiğine göre cisim K noktasın- dan L noktasına doğru ilerlerken cismin dönme ekse- nine göre; 4 1. açısal momentum, II. eylemsizlik torku, III. açısal hız değerlerinden hangileri hareket boyunca sabit kalır? A) Yalnız I (BY Yalnız II C) I ve II E) II ve III
3. Şekil-1 deki düzenek merkez ekseni etrafında
w₁ açısal hızı ile dönerken, Şekil-2 deki düzenek
merkez ekseni etrafında w₂ açısal hızı ile dönüyor.
Düzeneklerin açısal momentumları birbirine eşit
olduğuna göre, oranı nedir? (Çubukların
ağırlıkları önemsizdir, I = mr²)
5 kg
2m
Şekil 1
2m
W₂
5 kg
A) 10 B) 5 C) 15
W₂
8 kg
5m
Şekil 2
20
20 E) 25
02
5m
8 kg
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
3. Şekil-1 deki düzenek merkez ekseni etrafında w₁ açısal hızı ile dönerken, Şekil-2 deki düzenek merkez ekseni etrafında w₂ açısal hızı ile dönüyor. Düzeneklerin açısal momentumları birbirine eşit olduğuna göre, oranı nedir? (Çubukların ağırlıkları önemsizdir, I = mr²) 5 kg 2m Şekil 1 2m W₂ 5 kg A) 10 B) 5 C) 15 W₂ 8 kg 5m Şekil 2 20 20 E) 25 02 5m 8 kg
87.
Açısal momentum ile ilgili.
1. Vektörel bir büyüklüktür.
#. Yönü sağ el kuralı ile bulunur.
III. Makro boyutta gezegenlerin Güneş etrafındaki hareketi
sırasında geçerli fiziksel bir niceliktir.
IV. Mikro boyutta elektronların çekirdek etrafındaki hareketin-
de açısal momentumdan bahsedilebilir.
V. Çizgisel momentum ve tork ile ilişkilendirilir.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
B) 2
A) 1
C) 3
D) 4
E) 5
90.
Kondansa
şekildeki
Buna
LK
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
87. Açısal momentum ile ilgili. 1. Vektörel bir büyüklüktür. #. Yönü sağ el kuralı ile bulunur. III. Makro boyutta gezegenlerin Güneş etrafındaki hareketi sırasında geçerli fiziksel bir niceliktir. IV. Mikro boyutta elektronların çekirdek etrafındaki hareketin- de açısal momentumdan bahsedilebilir. V. Çizgisel momentum ve tork ile ilişkilendirilir. yargılarından kaç tanesi doğrudur? B) 2 A) 1 C) 3 D) 4 E) 5 90. Kondansa şekildeki Buna LK
2. ip cambazı Şekil I deki KL çubuğunu, Şekil II de MN
çubuğunu kullanarak ip üzerinde yürümektedir. Aynı
maddeden yapılmış, eşit kalınlıklı, türdeş çubuklardan KL, MN
den daha uzundur.
M
Şekil I
Şekil II
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Eylemsizlik momenti daha büyük olduğundan, MN ile
denge sağlamak daha kolaydır.
B) Eylemsizlik momenti daha büyük olduğundan, KL ile
denge sağlamak daha kolaydır.
C) Eylemsizlik momenti daha küçük olduğundan, MN ile
denge sağlamak daha kolaydır.
D) Eylemsizlik momenti daha küçük olduğundan, KL ile
denge sağlamak daha kolaydır.
E) Eylemsizlik momenti farklılığı denge sağlamaya etki
etmez.
CD YAYI
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
2. ip cambazı Şekil I deki KL çubuğunu, Şekil II de MN çubuğunu kullanarak ip üzerinde yürümektedir. Aynı maddeden yapılmış, eşit kalınlıklı, türdeş çubuklardan KL, MN den daha uzundur. M Şekil I Şekil II Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Eylemsizlik momenti daha büyük olduğundan, MN ile denge sağlamak daha kolaydır. B) Eylemsizlik momenti daha büyük olduğundan, KL ile denge sağlamak daha kolaydır. C) Eylemsizlik momenti daha küçük olduğundan, MN ile denge sağlamak daha kolaydır. D) Eylemsizlik momenti daha küçük olduğundan, KL ile denge sağlamak daha kolaydır. E) Eylemsizlik momenti farklılığı denge sağlamaya etki etmez. CD YAYI
III
7.
A) Yalnız K
D) K ve L
A
Şekildeki gibi birlikte dönen 2r ve 3r yarıçaplı K ve L dişlilerinin
kinetik enerjileri eşittir.
Iw
K
B) Yalnız L
2r
G
Dişlilerin eylemsizlik momentleri sırasıyla 1 ve 1 olduğu-
K
a gore, oranı kaçtır?
4
B)
E) K, L ve M
20
C) 1
Yr
It'
D)
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
III 7. A) Yalnız K D) K ve L A Şekildeki gibi birlikte dönen 2r ve 3r yarıçaplı K ve L dişlilerinin kinetik enerjileri eşittir. Iw K B) Yalnız L 2r G Dişlilerin eylemsizlik momentleri sırasıyla 1 ve 1 olduğu- K a gore, oranı kaçtır? 4 B) E) K, L ve M 20 C) 1 Yr It' D)
Akif, düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından
bir otomobil lastiğini ilk hızsız serbest bıraktığında lastik
kaymadan dönerek ilerliyor.
2.-15.11
Akif
Yatay--
K
v₁
O
M
Buna göre, otomobil lastiği için,
K'den L'ye giderken merkezinden geçen eksene göre
eylemsizlik momenti artar.
K'den L'ye giderken açısal hızının büyüklüğü artar.
L'den M'ye giderken merkezinden geçen eksene göre
açısal momentumu değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Yatay
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda bir ucu
itlonmis diğer ucuna da m
7. Büle
son
kor
Ay
ipi
bi
a
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
Akif, düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından bir otomobil lastiğini ilk hızsız serbest bıraktığında lastik kaymadan dönerek ilerliyor. 2.-15.11 Akif Yatay-- K v₁ O M Buna göre, otomobil lastiği için, K'den L'ye giderken merkezinden geçen eksene göre eylemsizlik momenti artar. K'den L'ye giderken açısal hızının büyüklüğü artar. L'den M'ye giderken merkezinden geçen eksene göre açısal momentumu değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III Yatay C) Yalnız III E) I, II ve III 6. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda bir ucu itlonmis diğer ucuna da m 7. Büle son kor Ay ipi bi a
8
ÖĞRENME ALANI
Aynı maddeden yapılmış
Şekil - I'de içi dolu, Şekil -
Il'de içi boş silindir w açısal
hızıyla dönmektedir.
Buna göre iki silindirin,
Li
11.
eylemsizlik momenti, M
açısal momentumları, Me
III. birim zamanda taradıkları
açı
niceliklerinden hangileri
birbirinden farklı olur?
Şekil - 1
Açısal Momentum Vektörünün Yönü
It
Şekil - 11
E=Lw d
hesaplanat
Açısal
L=m
L=k
L=
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
8 ÖĞRENME ALANI Aynı maddeden yapılmış Şekil - I'de içi dolu, Şekil - Il'de içi boş silindir w açısal hızıyla dönmektedir. Buna göre iki silindirin, Li 11. eylemsizlik momenti, M açısal momentumları, Me III. birim zamanda taradıkları açı niceliklerinden hangileri birbirinden farklı olur? Şekil - 1 Açısal Momentum Vektörünün Yönü It Şekil - 11 E=Lw d hesaplanat Açısal L=m L=k L=