Kaldırma Kuvveti Soruları

inamometrenin uc
blu kapta tartilyo
4.
Eşit hacimli X, Y, Z cisimleri, içinde aynı sıcaklıkta su bulu-
nan kaplarda şekildeki gibi dengededir.
su
X
su
A) mx = my = mz
C) my=m₂ > mx
19
Y
N
su
Buna göre, cisimlerin kütleleri my, my, my arasındaki
ilişki nedi
Fizik
Kaldırma Kuvveti Soru Çözümü
inamometrenin uc blu kapta tartilyo 4. Eşit hacimli X, Y, Z cisimleri, içinde aynı sıcaklıkta su bulu- nan kaplarda şekildeki gibi dengededir. su X su A) mx = my = mz C) my=m₂ > mx 19 Y N su Buna göre, cisimlerin kütleleri my, my, my arasındaki ilişki nedir? B) mx > my > mz Dm₂ > my = mx 80E) m₂ > my > mx 4,0 S 7.
Bilgi: Yüzen ve sivi içinde askida kalan cisimler için.
kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit, batan cisimler
için kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür. Kal-
dırma kuvveti her zaman yer değiştiren sıvının ağırlı-
gina eşittir.
K kabındaki X cism
Fizik
Kaldırma Kuvveti Soru Çözümü
Bilgi: Yüzen ve sivi içinde askida kalan cisimler için. kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit, batan cisimler için kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür. Kal- dırma kuvveti her zaman yer değiştiren sıvının ağırlı- gina eşittir. K kabındaki X cismi alınıp suya bırakılıyor. Buna göre, 1. hazak II. h değişmez III. h artar ✔ olaylarından hangileri gerçekleşebilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız D) I ve fl ✓ C)Yalnız III E) I, II ve III D Diğer sayfaya geçiniz.
6. Havadaki ağrio Pclan cisim suda tanidonda ağr
CSP X ssnda tartidğında 05PY ssnda tanğında
02 diçümektedir.
Tx=05P
D) Il ve III
P
X SMS
Y sivisi
Aktif Ogre
Buna göre;
L Cismin özkütlesi Y sivisnin özkütlesinden küçüktür.
IL Y sıvısının özkütlesi X sivisi
Fizik
Kaldırma Kuvveti Soru Çözümü
6. Havadaki ağrio Pclan cisim suda tanidonda ağr CSP X ssnda tartidğında 05PY ssnda tanğında 02 diçümektedir. Tx=05P D) Il ve III P X SMS Y sivisi Aktif Ogre Buna göre; L Cismin özkütlesi Y sivisnin özkütlesinden küçüktür. IL Y sıvısının özkütlesi X sivisinin özkütlesinden büyüktür. IL X. sıvanın özkütlesi suyun özkütlesinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II E) I ve II C) Yalnız III
17. K ve L kati cisimleri sıvı içerisinde Şekil l'deki gibi
dengededir. Sıvının sıcaklığı AT kadar arttırılıp ısıl
denge sağlandığında cisimlerin denge konumu
Şekil Il'deki gibi oluyor.
K
SIVI
Şekil
www
SIVI
Şekil II
Buna göre,
1. Sıvının Özkütlesi azalmış
Fizik
Kaldırma Kuvveti Soru Çözümü
17. K ve L kati cisimleri sıvı içerisinde Şekil l'deki gibi dengededir. Sıvının sıcaklığı AT kadar arttırılıp ısıl denge sağlandığında cisimlerin denge konumu Şekil Il'deki gibi oluyor. K SIVI Şekil www SIVI Şekil II Buna göre, 1. Sıvının Özkütlesi azalmıştır. II. L'ye etkiyen kaldırma kuvveti artmıştır. III. K ve L'ye etkiyen kaldırma kuvveti değişmemiştir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I ve III
23. K ve L cisimleri Sivi
dolu taşırma kabına
bırakıldığında
şekildeki gibi
dengede kalıyor.
Cisimler eşit
hacimde SIVI
taşırdığına göre,
K SIVI
VI. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir.
II. L'nin hacmi K'ninkinden büyüktür.
Ill. K'nin özkütlesi
Fizik
Kaldırma Kuvveti Soru Çözümü
23. K ve L cisimleri Sivi dolu taşırma kabına bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Cisimler eşit hacimde SIVI taşırdığına göre, K SIVI VI. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. II. L'nin hacmi K'ninkinden büyüktür. Ill. K'nin özkütlesi, L'ninkinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve Il E) I, II ve III
9.
Sıvı dolu kabin tabanından serbest bırakılan katı
cisim sıvı yüzeyine çıkarken şekildeki üç konumda
cisme etkiyen kaldırma kuvveti sırasıyla F₁, F₂ ve
F3 oluyor.
A) F₁ > F₂ > F3
C) F₁ = F₂ = F3
fk ≤ 6
f/x = 6
$26
Şekil - I
Buna göre; F₁, F₂ ve F3 kuvvet
Fizik
Kaldırma Kuvveti Soru Çözümü
9. Sıvı dolu kabin tabanından serbest bırakılan katı cisim sıvı yüzeyine çıkarken şekildeki üç konumda cisme etkiyen kaldırma kuvveti sırasıyla F₁, F₂ ve F3 oluyor. A) F₁ > F₂ > F3 C) F₁ = F₂ = F3 fk ≤ 6 f/x = 6 $26 Şekil - I Buna göre; F₁, F₂ ve F3 kuvvetleri arasındaki 2 ilişki nasıldır? ||| Şekil - II E) F₂ = F3 > F₁ B) F3 > F₂ > F₁ D) F₁ > F₂ = F3 www.sina
r.
r.
10. Hacimleri eşit şekildeki cisimler su içerisinde
dengede olup cisimlerin bağlı olduğu iplerdeki
gerilme kuvvetleri arasında T₁ = T₂ > T3 bağıntısı
vardır.
2
T₁
A) T₁ = T₂ > T3
C) T₁ = T3 > T₂
Su
T₂
Suya bir miktar tuz karıştırılırsa iplerdeki yeni
Fizik
Kaldırma Kuvveti Soru Çözümü
r. r. 10. Hacimleri eşit şekildeki cisimler su içerisinde dengede olup cisimlerin bağlı olduğu iplerdeki gerilme kuvvetleri arasında T₁ = T₂ > T3 bağıntısı vardır. 2 T₁ A) T₁ = T₂ > T3 C) T₁ = T3 > T₂ Su T₂ Suya bir miktar tuz karıştırılırsa iplerdeki yeni gerilme büyüklükleri arasındaki ilişki nasıl olur? T3 B) T₁ > T3 > T₂ D) T₂ > T₁ > T3 E) T₂ > T₁ = T₂
11. Aynı sıcaklıktaki farklı X, Y ve Z sıvılarında K
cisminin denge durumları şekildeki gibidir.
K
X
Buna göre,
Y
DI ve III
K
N
K
Sıvıların K cismine uyguladıkları kaldırma
kuvvetleri eşittir.
II. Özkütlesi en büyük olan X sıvısıdır.
I. K cisminin özkütles
Fizik
Kaldırma Kuvveti Soru Çözümü
11. Aynı sıcaklıktaki farklı X, Y ve Z sıvılarında K cisminin denge durumları şekildeki gibidir. K X Buna göre, Y DI ve III K N K Sıvıların K cismine uyguladıkları kaldırma kuvvetleri eşittir. II. Özkütlesi en büyük olan X sıvısıdır. I. K cisminin özkütlesi Z SIVISının özkütlesine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
13. K kabındaki X
cisminin denge
durumu şekildeki
gibidir. X cisminin
Özkütlesi sıvının
özkütlesinden
büyüktür.
A) Artar
B) Azalır
Azalır
h₂
D Değişmez
E) Artar
K
Buna göre, X cismi kaptan çıkarılıp sıvıya
bırakılırsa h, ve h₂ için ne söylenebilir?
h₁
h₂
A
Fizik
Kaldırma Kuvveti Soru Çözümü
13. K kabındaki X cisminin denge durumu şekildeki gibidir. X cisminin Özkütlesi sıvının özkütlesinden büyüktür. A) Artar B) Azalır Azalır h₂ D Değişmez E) Artar K Buna göre, X cismi kaptan çıkarılıp sıvıya bırakılırsa h, ve h₂ için ne söylenebilir? h₁ h₂ Artar Azalır Artar X Değişmez Değişmez h₁
18. K, L, M cisimleri sıvı dolu bir kapta Şekil I, II ve III'
te görüldüğü gibi dengededir.
SIVI
K
da
SIVI
A) mk>m > MM
C) mM > ML > MK
11
POP
MO
(E) mk = ML = MM
L M
€
(1)
(II)
Buna göre K, L, M cisimlerinin kütleleri nasıl
sıralanır?
(III)
POP
B) mL > MM
Fizik
Kaldırma Kuvveti Soru Çözümü
18. K, L, M cisimleri sıvı dolu bir kapta Şekil I, II ve III' te görüldüğü gibi dengededir. SIVI K da SIVI A) mk>m > MM C) mM > ML > MK 11 POP MO (E) mk = ML = MM L M € (1) (II) Buna göre K, L, M cisimlerinin kütleleri nasıl sıralanır? (III) POP B) mL > MM>MK D) m₁ = MM > mk 2
SINAV
22. İçlerinde boşluk olmayan ve eşit ağırlıkta bulunan
K, L, M cisimlerinin sıvıdaki denge konumu
şekildeki gibidir.
K
21
Buna göre,
M
SIVI
Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir.
II. Cisimlerin özkütleleri eşittir.
Cisimlerin SIVI içerisind
Fizik
Kaldırma Kuvveti Soru Çözümü
SINAV 22. İçlerinde boşluk olmayan ve eşit ağırlıkta bulunan K, L, M cisimlerinin sıvıdaki denge konumu şekildeki gibidir. K 21 Buna göre, M SIVI Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. II. Cisimlerin özkütleleri eşittir. Cisimlerin SIVI içerisindeki hacimleri eşittir. D) I ve III yargılarından hangileri doğrudur? A Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III
23. K ve L cisimleri Sivi
dolu taşırma kabına
bırakıldığında
şekildeki gibi
dengede kalıyor.
Cisimler eşit
hacimde SIVI
taşırdığına göre,
K SIVI
1. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir.
II. L'nin hacmi K'ninkinden büyüktür.
III. K'nin özkütlesi,
Fizik
Kaldırma Kuvveti Soru Çözümü
23. K ve L cisimleri Sivi dolu taşırma kabına bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Cisimler eşit hacimde SIVI taşırdığına göre, K SIVI 1. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. II. L'nin hacmi K'ninkinden büyüktür. III. K'nin özkütlesi, L'ninkinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II