Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atom Fiziği Soruları

15. I. Atomun uyarılması için dışarıdan enerji alması ge-
rekir.
II. Bir fotonun atomu uyarabilmesi için enerjisinin ato-
mun uyarılma enerjisinden birine eşit olması gere-
kir.
III. Uyarılmış atom temel hale dönerken işıma yapar.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
D) I ve III
Fizik
Atom Fiziği
15. I. Atomun uyarılması için dışarıdan enerji alması ge- rekir. II. Bir fotonun atomu uyarabilmesi için enerjisinin ato- mun uyarılma enerjisinden birine eşit olması gere- kir. III. Uyarılmış atom temel hale dönerken işıma yapar. Yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III D) I ve III
10 Ocale 2022
Atom Mc
anini
tayin
4. 1. Bol
angisidir?
Enerji
A
Iyonlaşma enerjisi
II. De
11 eV
n = oo
III. SO
9 eV
n = 4
7 eV
n = 3
Yuka
tum
5 eV
n = 2
n=1_Temel hal
A) Y
Enerji düzeyleri verilen bir atom 10 eV enerjili elektron-
larla uyarılıyor.
Buna göre atom temel hale dönerken yaydığı ışıma-
nin spektrumunda çizgi sayısı en fazla kaç tane olur?
ir.
A) 2
B) 4
C) 6
5.
D) 8
E) 10
omlarından
Ja atomları
erjisi en az
Tek elektronlu bir atomda elektronun yörüngesinde do-
Lilinmektedir
Fizik
Atom Fiziği
10 Ocale 2022 Atom Mc anini tayin 4. 1. Bol angisidir? Enerji A Iyonlaşma enerjisi II. De 11 eV n = oo III. SO 9 eV n = 4 7 eV n = 3 Yuka tum 5 eV n = 2 n=1_Temel hal A) Y Enerji düzeyleri verilen bir atom 10 eV enerjili elektron- larla uyarılıyor. Buna göre atom temel hale dönerken yaydığı ışıma- nin spektrumunda çizgi sayısı en fazla kaç tane olur? ir. A) 2 B) 4 C) 6 5. D) 8 E) 10 omlarından Ja atomları erjisi en az Tek elektronlu bir atomda elektronun yörüngesinde do- Lilinmektedir
u101. Birden fazla elektronun bir
2 1. Atomu
II. Atom
11. I.
Manyetik alan etkisindeki atomun yaptığı işımanın alt
çizgilere ayrılması
Birden fazla elektronun bir atom içinde olduğu du-
rumda elektronların birbiriyle etkileşmesi
III. Atomların enerjisinin belirli düzeylerde bulunması
Yukarıdaki olaylardan hangilerini Bohr atom modeli
açıklayamaz?
III. Aton
220
Yukarı
62
A) Yalr
8
A) Yalnız!
Crtvoll
B) Yalnız ||
) ve
E)T, II ve III
ENT
36
D) Il ve III
? D 275145
270
žo Tool
Fizik
Atom Fiziği
u101. Birden fazla elektronun bir 2 1. Atomu II. Atom 11. I. Manyetik alan etkisindeki atomun yaptığı işımanın alt çizgilere ayrılması Birden fazla elektronun bir atom içinde olduğu du- rumda elektronların birbiriyle etkileşmesi III. Atomların enerjisinin belirli düzeylerde bulunması Yukarıdaki olaylardan hangilerini Bohr atom modeli açıklayamaz? III. Aton 220 Yukarı 62 A) Yalr 8 A) Yalnız! Crtvoll B) Yalnız || ) ve E)T, II ve III ENT 36 D) Il ve III ? D 275145 270 žo Tool
YAYI
5. Enerji seviyeleri verilen civa atomu 7 eV'luk elektronlar-
la bombardıman ediliyor.
Enerji (eV)
IN
iyonlaşma enerjisi ley
10,4
n=4
8,84
-3
n=3
6,67
4,86
To
Temel hal
sbo
n=2
but n=1 de
da sam
Buna göre uyarılan civa atomları temel hale döner-
ken;
I. 2,14 eV
II. 4,86 eV
IS
III. 6,67 eV
1
enerjili fotonlardan hangilerini yayabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II C) Yalnız III
Il ve III
E) I, II ve III
.
4. ÜNİTE. Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Fizik
Atom Fiziği
YAYI 5. Enerji seviyeleri verilen civa atomu 7 eV'luk elektronlar- la bombardıman ediliyor. Enerji (eV) IN iyonlaşma enerjisi ley 10,4 n=4 8,84 -3 n=3 6,67 4,86 To Temel hal sbo n=2 but n=1 de da sam Buna göre uyarılan civa atomları temel hale döner- ken; I. 2,14 eV II. 4,86 eV IS III. 6,67 eV 1 enerjili fotonlardan hangilerini yayabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III Il ve III E) I, II ve III . 4. ÜNİTE. Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
1'
7. Hidrojen atomunda n = 3 seviyesinde dolanan
elektronunu hızı vy, Lit+ iyonunda n = 2 seviyesinde
dolanan elektronun hızı v2 dir.
Buna göre,
VA
oranı kaçtır?
V2
(H için Z = 1, Li++ için Z = 3)
A)
1
2
B)
2 C
c) DE)
)
C)
3
2
Fizik
Atom Fiziği
1' 7. Hidrojen atomunda n = 3 seviyesinde dolanan elektronunu hızı vy, Lit+ iyonunda n = 2 seviyesinde dolanan elektronun hızı v2 dir. Buna göre, VA oranı kaçtır? V2 (H için Z = 1, Li++ için Z = 3) A) 1 2 B) 2 C c) DE) ) C) 3 2
en
9. Şekildeki düzenekte E, enerji düzeyine gelen foton elektronu
uyarmaktadır. Elektron eski hâline dönerken bir işima yap-
maktadır.
E
2
11.
Yayılan foton
Gelen foton
E,
HIZ VE RENK YAYINLARI
Buna göre,
1.
Gelen foton yok olur.
II.
İki foton birden yayılır.
III. Bu olaya tersine birikim denir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Yalnız
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) Yalnız III
Fizik
Atom Fiziği
en 9. Şekildeki düzenekte E, enerji düzeyine gelen foton elektronu uyarmaktadır. Elektron eski hâline dönerken bir işima yap- maktadır. E 2 11. Yayılan foton Gelen foton E, HIZ VE RENK YAYINLARI Buna göre, 1. Gelen foton yok olur. II. İki foton birden yayılır. III. Bu olaya tersine birikim denir. ifadelerinden hangileri doğrudur? Yalnız B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) Yalnız III
10. Bohr atom modeline göre, temel halde bulunan
bir elektron 3. enerji seviyesine uyarıldığında
açısal momentumu nasıl değişir?
A)
h
270
kadar artar.
B)
h
kadar azalır.
2T
h
C)
C
kadar azalır.
D) kadar artar.
TT
E)
3h
kadar artar.
2n
Fizik
Atom Fiziği
10. Bohr atom modeline göre, temel halde bulunan bir elektron 3. enerji seviyesine uyarıldığında açısal momentumu nasıl değişir? A) h 270 kadar artar. B) h kadar azalır. 2T h C) C kadar azalır. D) kadar artar. TT E) 3h kadar artar. 2n
V: 2
121 Bohr atom modeline göre uyarılmış bir hidrojen
atomundaki elektron, bir alt yörüngeye geçtiğinde;
t. açısal momentum
II. çizgisel hız,
III. toplam enerji
niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır?
A) Yalnız!
B) | Ye III
C) I ve It
DI ve IN
E) Yalnız All
B
Fizik
Atom Fiziği
V: 2 121 Bohr atom modeline göre uyarılmış bir hidrojen atomundaki elektron, bir alt yörüngeye geçtiğinde; t. açısal momentum II. çizgisel hız, III. toplam enerji niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır? A) Yalnız! B) | Ye III C) I ve It DI ve IN E) Yalnız All B