Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Basınç - Sıvı Soruları

Düşey kesiti şekildeki gibi olan silindirik kap birbirine karışma-
yan d, 2d özkütleli X, Y sıvılarıyla doludur.
-13
A) 1/12
2/50
X SIVISI
B) =//
Y SIVISI
L
MK noktasındaki sıvı basıncı PK, L noktasındaki de PL oldu-
PK
ğuna göre,
oranı kaçtır?
PL
3/5
h
C) /
h
K------
h
w/N
D) 1/32
E) //
Fizik
Basınç - Sıvı
Düşey kesiti şekildeki gibi olan silindirik kap birbirine karışma- yan d, 2d özkütleli X, Y sıvılarıyla doludur. -13 A) 1/12 2/50 X SIVISI B) =// Y SIVISI L MK noktasındaki sıvı basıncı PK, L noktasındaki de PL oldu- PK ğuna göre, oranı kaçtır? PL 3/5 h C) / h K------ h w/N D) 1/32 E) //
7.
P₁
V₁
UÇAK KANADI
P₂↑ V₂
Hava koridorunda test edilen ve düşey kesiti verilen uçak
kanadında oluşan hava akışı ve basınç değerleri şekildeki
gibidir.
Uçak mühendisi bu kanadı tasarlarken uçağın daha
kolay havalanması için;
V hızı V hızından büyük olmalı,
1
2
I.
II. V, hızı V hızından küçük olmalı,
1
A) Yalnız I
III. V hızı ile V hızı birbirine eşit büyüklükte olmalı
2
verilen durumlardan hangilerini sağlamalıdır?
B) Yalnız II
D) II veya III
C) Yalnız III
E) I veya III
Fizik
Basınç - Sıvı
7. P₁ V₁ UÇAK KANADI P₂↑ V₂ Hava koridorunda test edilen ve düşey kesiti verilen uçak kanadında oluşan hava akışı ve basınç değerleri şekildeki gibidir. Uçak mühendisi bu kanadı tasarlarken uçağın daha kolay havalanması için; V hızı V hızından büyük olmalı, 1 2 I. II. V, hızı V hızından küçük olmalı, 1 A) Yalnız I III. V hızı ile V hızı birbirine eşit büyüklükte olmalı 2 verilen durumlardan hangilerini sağlamalıdır? B) Yalnız II D) II veya III C) Yalnız III E) I veya III
A)
Bu durumda kap tabanındaki su basıncı
kaç P olur? (Birim kareler özdeştir.)
P
3
B)
3
Yer
2
Düşey kesiti şekil-
deki gibi olan kapta
3V hacminde su var-
dır. Suyun kap taba-
nına yaptığı basınç P
dir. Kaba 5V hac-
minde su ekleniyor.
C) 2
D)
5
| 2
E) 3
Fizik
Basınç - Sıvı
A) Bu durumda kap tabanındaki su basıncı kaç P olur? (Birim kareler özdeştir.) P 3 B) 3 Yer 2 Düşey kesiti şekil- deki gibi olan kapta 3V hacminde su var- dır. Suyun kap taba- nına yaptığı basınç P dir. Kaba 5V hac- minde su ekleniyor. C) 2 D) 5 | 2 E) 3
6.
2/3
yer
X ve Y muslukları aynı anda açılıp boş kap taşma düze-
yine kadar doldurulduğunda kabın tabanındaki sıvı basıncı
P olduğuna göre, sadece X musluğundan akan sivi ile dol-
durulsaydı kabın tabanındaki sıvı basıncı kaç P olurdu?
(Musluktan akan sıvılar aynı sıcaklıkta ve birbirlerine türdeş
olarak karışabilmektedir.)
D) =}/{
A) -—-—
(2d)
B)
Düşey kesiti şekildeki gibi olan
silindir biçimindeki boş kap d özküt-
-leli sivi akitan X musluğu ile 3 daki-
kada, 2d özkütleli sıvı akıtan Y mus-
luğu ile 4 dakikada taşma düzeyine
kadar doldurulabiliyor.
3. d.
7
10
6/5
Fizik
Basınç - Sıvı
6. 2/3 yer X ve Y muslukları aynı anda açılıp boş kap taşma düze- yine kadar doldurulduğunda kabın tabanındaki sıvı basıncı P olduğuna göre, sadece X musluğundan akan sivi ile dol- durulsaydı kabın tabanındaki sıvı basıncı kaç P olurdu? (Musluktan akan sıvılar aynı sıcaklıkta ve birbirlerine türdeş olarak karışabilmektedir.) D) =}/{ A) -—-— (2d) B) Düşey kesiti şekildeki gibi olan silindir biçimindeki boş kap d özküt- -leli sivi akitan X musluğu ile 3 daki- kada, 2d özkütleli sıvı akıtan Y mus- luğu ile 4 dakikada taşma düzeyine kadar doldurulabiliyor. 3. d. 7 10 6/5
Siti
-0.
Or
D) II ve III
pişey kesiti şekildeki gibi olan ve içinde su bulunan bileşik
kabin yatay kolu bir tipa yardımıyla kapatılmıştır.
A kolu
2018 45
Su
E) I, II ve III
D) II ve III
ve III
B kolu
Buna göre, tipa çıkarıldığında;
1. Bileşik kabin A kolundaki su seviyesi B kolundaki su
seviyesine göre daha hızlı azalır,
1. Bileşik kabın B kolunun tabanındaki toplam basınç, A
kolunun tabanındaki toplam basınçtan küçüktür,
III. Su akış hızı zamanla artar
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
Tipa
C) I ve III
E) I, II ve III
Darbe
Da
ku
verile
rak k
A) Ya
221
Fizik
Basınç - Sıvı
Siti -0. Or D) II ve III pişey kesiti şekildeki gibi olan ve içinde su bulunan bileşik kabin yatay kolu bir tipa yardımıyla kapatılmıştır. A kolu 2018 45 Su E) I, II ve III D) II ve III ve III B kolu Buna göre, tipa çıkarıldığında; 1. Bileşik kabin A kolundaki su seviyesi B kolundaki su seviyesine göre daha hızlı azalır, 1. Bileşik kabın B kolunun tabanındaki toplam basınç, A kolunun tabanındaki toplam basınçtan küçüktür, III. Su akış hızı zamanla artar yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II Tipa C) I ve III E) I, II ve III Darbe Da ku verile rak k A) Ya 221
Örnek-2
Taban alanları eşit düşey kesitleri şekildeki gibi olan X,
Y, Z kaplarında aynı yükseklikler de su bulunmaktadır.
Y
Su
A
(Sıcaklık sabit)
A) Yalnız I
Su
A
A
Kaplara kaplardan taşmayacak biçimde eşit hacim-
li sular eklendiğinde,
Örnek-3
Z
I. Y deki toplam su hacmi en büyük olur.
II. X kabının tabanına uygulanan sivi basıncı, Z nin
tabanına uygulanan sivi basıncından büyük olur.
III. Y nin tabanındaki sivi basınç artışı en küçük olur
durumlarından hangileri gerçekleşir? kile²
B) Yalnız II
D) II ve III
Su
h
C) I ve II
E) Il ve III
Örnek
Düşey
kapta
ken ka
ci P ka
Buna
muslu
ile d
taban
zama
A) A Ba
3P
2P
P+
CAB
4P+
3P+
2P+
P.
Fizik
Basınç - Sıvı
Örnek-2 Taban alanları eşit düşey kesitleri şekildeki gibi olan X, Y, Z kaplarında aynı yükseklikler de su bulunmaktadır. Y Su A (Sıcaklık sabit) A) Yalnız I Su A A Kaplara kaplardan taşmayacak biçimde eşit hacim- li sular eklendiğinde, Örnek-3 Z I. Y deki toplam su hacmi en büyük olur. II. X kabının tabanına uygulanan sivi basıncı, Z nin tabanına uygulanan sivi basıncından büyük olur. III. Y nin tabanındaki sivi basınç artışı en küçük olur durumlarından hangileri gerçekleşir? kile² B) Yalnız II D) II ve III Su h C) I ve II E) Il ve III Örnek Düşey kapta ken ka ci P ka Buna muslu ile d taban zama A) A Ba 3P 2P P+ CAB 4P+ 3P+ 2P+ P.
A)
& Düşey kesitleri şekildeki gibi olan kaplar, ince boru yardımıy-
la birbirine bağlanmış olup M musluğu kapalı durumdayken
A noktasındaki sıvı basıncı P kadardır.
2h
2
h
h
E-I-II-III
11-111-/-1V
1.8 2.0 3.B 4.E
S
M
B
Buna göre, musluk açılıp sıvı akışı durduğunda B nokta-
sındaki sıvı basıncı kaç P olur?
(Bağlantı borusunun hacmi önemsizdir.)
1
B) 1
IV-1
25
3
2
D) 2
E)
B
Fizik
Basınç - Sıvı
A) & Düşey kesitleri şekildeki gibi olan kaplar, ince boru yardımıy- la birbirine bağlanmış olup M musluğu kapalı durumdayken A noktasındaki sıvı basıncı P kadardır. 2h 2 h h E-I-II-III 11-111-/-1V 1.8 2.0 3.B 4.E S M B Buna göre, musluk açılıp sıvı akışı durduğunda B nokta- sındaki sıvı basıncı kaç P olur? (Bağlantı borusunun hacmi önemsizdir.) 1 B) 1 IV-1 25 3 2 D) 2 E) B
1. Su içinde bulunan esnek balon F kuvveti ile den-
gede tutulmaktadır.
Esnek
balon
AF
su
F kuvveti artırılarak ip çekilirse;
L. Balona etki eden kaldırma kuvveti azalır.
D) I ve II
II. Balon içindeki gazın basıncı azalır.
III. Kap tabanına yapılan sıvı basıncı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
Fizik
Basınç - Sıvı
1. Su içinde bulunan esnek balon F kuvveti ile den- gede tutulmaktadır. Esnek balon AF su F kuvveti artırılarak ip çekilirse; L. Balona etki eden kaldırma kuvveti azalır. D) I ve II II. Balon içindeki gazın basıncı azalır. III. Kap tabanına yapılan sıvı basıncı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III
ni
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kaplarda dx, dy özkütleli X, Y si-
vıları vardır. Sıvıların kapların tabanlarına uyguladıkları basınç
kuvvetlerinin büyüklükleri eşittir.
d<.
Buna göre,
A) 4
dx
dy
B) 2
X
S
oranı kaçtır?
C) 1
Y
2S
D) 2/1/2
E) 4
Fizik
Basınç - Sıvı
ni Düşey kesiti şekildeki gibi olan kaplarda dx, dy özkütleli X, Y si- vıları vardır. Sıvıların kapların tabanlarına uyguladıkları basınç kuvvetlerinin büyüklükleri eşittir. d<. Buna göre, A) 4 dx dy B) 2 X S oranı kaçtır? C) 1 Y 2S D) 2/1/2 E) 4
5. Eşit hacim bölmeli kaplardan I. sinde birbirine karış-
mayan d ve 2d özkütleli sıvılar şekildeki gibi denge-
dedir. Bu durumda kap tabanına etki eden toplam
SIVI basıncı 3P'dir.
D
Indg
2hdg+2₁/hag
21rhdg
= 30
undla
=3P
9=
2ndg
d
2d
licha
B) 5
hag
||
C) 6
af sha
Bu sıvılar, eşit hacim bölmeli II. kaba boşaltılırsa
kap tabanındaki toplam sivi basıncı kaç P olur?
(İki kabın da bölmeleri özdeştir.)
A) 4
2ndg
undg
7hdg
D) 7
E) 8
8.
4 hag 7hdg
1
no
Fizik
Basınç - Sıvı
5. Eşit hacim bölmeli kaplardan I. sinde birbirine karış- mayan d ve 2d özkütleli sıvılar şekildeki gibi denge- dedir. Bu durumda kap tabanına etki eden toplam SIVI basıncı 3P'dir. D Indg 2hdg+2₁/hag 21rhdg = 30 undla =3P 9= 2ndg d 2d licha B) 5 hag || C) 6 af sha Bu sıvılar, eşit hacim bölmeli II. kaba boşaltılırsa kap tabanındaki toplam sivi basıncı kaç P olur? (İki kabın da bölmeleri özdeştir.) A) 4 2ndg undg 7hdg D) 7 E) 8 8. 4 hag 7hdg 1 no
4.
Kesik koni biçimindeki bir kapalı kap içerisinde su ve
gaz şekildeki gibi dengededir.
Gaz
A)
bB)
C)
D)
E)
Su
Buna göre, kap ters çevrilirse kap tabanına etkiyen
su basıncı ile gaz basıncı için ne söylenebilir?
Yer
Su basıncı
Artar
Azalır
Azalır
Değişmez
Azalır
Gaz basıncı
Değişmez
Artar
Değişmez
Azalır
Azalır
Fizik
Basınç - Sıvı
4. Kesik koni biçimindeki bir kapalı kap içerisinde su ve gaz şekildeki gibi dengededir. Gaz A) bB) C) D) E) Su Buna göre, kap ters çevrilirse kap tabanına etkiyen su basıncı ile gaz basıncı için ne söylenebilir? Yer Su basıncı Artar Azalır Azalır Değişmez Azalır Gaz basıncı Değişmez Artar Değişmez Azalır Azalır
3.
3S
A) 1
3d
S
d
K
8h
Birbirine karışmayan sıvılar arasında ara bölme
kaldırıldığında K noktasında sıvı basıncı kaç P olur?
Düşey kesiti şekilde verilen
kapta ara bölme ile 3d ve d
yoğunluklu sıvılar birbirinden
ayrılmıştır.
K noktasında sıvı basıncı P'dir.
B) 1,5
C) 2
D) 2,5
E) 3
Fizik
Basınç - Sıvı
3. 3S A) 1 3d S d K 8h Birbirine karışmayan sıvılar arasında ara bölme kaldırıldığında K noktasında sıvı basıncı kaç P olur? Düşey kesiti şekilde verilen kapta ara bölme ile 3d ve d yoğunluklu sıvılar birbirinden ayrılmıştır. K noktasında sıvı basıncı P'dir. B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) 3
85.
h
SU
Kap ters çevrilirse kap tabanına yapılan sıvı ba-
sinci (P) ve sivi basınç kuvveti (F) nasıl değişir?
P
A) Artar
B) Artar
C) Artar
D) Değişmez
E) Azalır
F
Artar
Düşey kesiti şekildeki
gibi verilen kap yarı
yüksekliğine kadar su
ile doludur.
Değişmez
Azalır
Azalır
Azalır
Fizik
Basınç - Sıvı
85. h SU Kap ters çevrilirse kap tabanına yapılan sıvı ba- sinci (P) ve sivi basınç kuvveti (F) nasıl değişir? P A) Artar B) Artar C) Artar D) Değişmez E) Azalır F Artar Düşey kesiti şekildeki gibi verilen kap yarı yüksekliğine kadar su ile doludur. Değişmez Azalır Azalır Azalır
Çözmeden Olmaz
karışma- 3. Birbirine karışmayan ve X, Y sivilari U borusu şeklindeki
kapta M musluğu kapalı iken şekildeki gibi dengededir.
X SIVI-
Z SIVI-
2d'dir.
Ta
52
C)
dydy
M musluğu açılırsa sıvılar aşağıdakilerden hangisi
gibi dengede kalabilir?
A)
X
X
E)
X
Y
Y
MH
X
Y
B)
D)
X
X
Y
Y
Y
6.
d
20
Fizik
Basınç - Sıvı
Çözmeden Olmaz karışma- 3. Birbirine karışmayan ve X, Y sivilari U borusu şeklindeki kapta M musluğu kapalı iken şekildeki gibi dengededir. X SIVI- Z SIVI- 2d'dir. Ta 52 C) dydy M musluğu açılırsa sıvılar aşağıdakilerden hangisi gibi dengede kalabilir? A) X X E) X Y Y MH X Y B) D) X X Y Y Y 6. d 20
Şekildeki tamamen kapalı kapta K gazı, sızdırmaz ağırlığı
önemsiz, sürtünmesiz piston, üzerindeki su ve L gazı ile ipe
bağlı X cismi dengededir.
K gazi
A) Yalnız I
su
L gazi
ip
D) I ve III
X
Buna göre ip kesilirse,
1. K gazının basıncı azalır.
II. Hareketli piston üzerindeki su basıncı artar.
III. L gazının basıncı artar.
yargılarından hangileri doğru olur?
Hareketli
piston
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
3.
Fizik
Basınç - Sıvı
Şekildeki tamamen kapalı kapta K gazı, sızdırmaz ağırlığı önemsiz, sürtünmesiz piston, üzerindeki su ve L gazı ile ipe bağlı X cismi dengededir. K gazi A) Yalnız I su L gazi ip D) I ve III X Buna göre ip kesilirse, 1. K gazının basıncı azalır. II. Hareketli piston üzerindeki su basıncı artar. III. L gazının basıncı artar. yargılarından hangileri doğru olur? Hareketli piston B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 3.
TYT GENEL TEKRAR
63. Şekil 1 ve Şekil 2 de d özkütleli sivilar sırasıyla 2h ve h yük-
seklikli olacak şekilde kaplara konulmuştur.
P₂ olduğuna göre,
2A
Şekil 2
Sıvıların kap tabanlarına yaptığı basınçlar sırasıyla P, ve
A)
1
4
B)
1
Şekil 1
P
k
h
oranı kaçtır?
C) 1
20
D) 2
E) 4
65. Birbirin
leri A
olaral
64. Düşey kesiti şekildeki gibi verilen eşit hacim bölmeli kaba
şekildeki gibi V hacminde su konulunca suyun kabin tabani-
na yaptığı basınç P oluyor.
Fizik
Basınç - Sıvı
TYT GENEL TEKRAR 63. Şekil 1 ve Şekil 2 de d özkütleli sivilar sırasıyla 2h ve h yük- seklikli olacak şekilde kaplara konulmuştur. P₂ olduğuna göre, 2A Şekil 2 Sıvıların kap tabanlarına yaptığı basınçlar sırasıyla P, ve A) 1 4 B) 1 Şekil 1 P k h oranı kaçtır? C) 1 20 D) 2 E) 4 65. Birbirin leri A olaral 64. Düşey kesiti şekildeki gibi verilen eşit hacim bölmeli kaba şekildeki gibi V hacminde su konulunca suyun kabin tabani- na yaptığı basınç P oluyor.