Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dalgalar Soruları

FEN BİLİMLERİ TESTİ
11. Doğrusal su dalgaları şekildeki gibi iki engelin ara-
sindan geçerken kırınıma uğrar. Sabit derinlikli
dalga leğeninde doğrusal su dalgalarının kırınımı-
na ait modelleme aşağıdaki gibi veriliyor.
Engel
Buna göre,
1. su dalgalarının dalga boyu,
II. su derinliği,
III. engellerin arasındaki açıklık
niceliklerinden hangileri kırınımı etkiler?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
Fizik
Dalgalar
FEN BİLİMLERİ TESTİ 11. Doğrusal su dalgaları şekildeki gibi iki engelin ara- sindan geçerken kırınıma uğrar. Sabit derinlikli dalga leğeninde doğrusal su dalgalarının kırınımı- na ait modelleme aşağıdaki gibi veriliyor. Engel Buna göre, 1. su dalgalarının dalga boyu, II. su derinliği, III. engellerin arasındaki açıklık niceliklerinden hangileri kırınımı etkiler? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
5.
Aynı fazlı, özdes K ve K, kaynakları 2 = 5 cm dalga boylu
dalgalar üretiliyor.
Kaynaklar arası uzaklık 33 cm olduğuna göre, girişim
deseninde kaç tane dalga katarı oluşur?
A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9
L >
A
Y
S
Fizik
Dalgalar
5. Aynı fazlı, özdes K ve K, kaynakları 2 = 5 cm dalga boylu dalgalar üretiliyor. Kaynaklar arası uzaklık 33 cm olduğuna göre, girişim deseninde kaç tane dalga katarı oluşur? A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9 L > A Y S
5. Dalga kavramı ile ilgili;
1. Elektromanyetik dalgalar boşlukta ya-
yılabilir.
II. Ses dalgaları sadece hava ortamında
yayılır.
III. Elektromanyetik dalgalar maddesel or-
tamlarda yayılamaz.
ifadelerinde belirtilenlerden hangileri
doğrudur?
Yalnız!
BXI ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Dalgalar
5. Dalga kavramı ile ilgili; 1. Elektromanyetik dalgalar boşlukta ya- yılabilir. II. Ses dalgaları sadece hava ortamında yayılır. III. Elektromanyetik dalgalar maddesel or- tamlarda yayılamaz. ifadelerinde belirtilenlerden hangileri doğrudur? Yalnız! BXI ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III