Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dinamik Soruları

Can ve aynı tahtadan
K ve Lok
yönüne
ÖSYM tipi - 2
1.
m kütleli bir cisim sürtünmesiz masa üzerinde üç farklı kuv-
om
tinin büyak
olduğuna
votin etkisinde sabit V hızıyla şekilde gösterilen doğrultuda
hareket etmektedir. Cisme etki eden kuvvetlerden iki tanesi
sistemde F, ve F, vektörleri ile gösterilmiştir.
M
+y
+
1 birim
1 birim
Buna göre, cisme uygulanan üçüncü kuvvet hangi
yönde kaç birimdir?
Yön
Büyüklük
TA)
+y
1
+x
lo
2
-X
1
-y
1
E)
-X
2
Fizik
Dinamik
Can ve aynı tahtadan K ve Lok yönüne ÖSYM tipi - 2 1. m kütleli bir cisim sürtünmesiz masa üzerinde üç farklı kuv- om tinin büyak olduğuna votin etkisinde sabit V hızıyla şekilde gösterilen doğrultuda hareket etmektedir. Cisme etki eden kuvvetlerden iki tanesi sistemde F, ve F, vektörleri ile gösterilmiştir. M +y + 1 birim 1 birim Buna göre, cisme uygulanan üçüncü kuvvet hangi yönde kaç birimdir? Yön Büyüklük TA) +y 1 +x lo 2 -X 1 -y 1 E) -X 2
2. Karacı ok yönünde ilerlerken ona yapışık olmayan
L cismi şeklideki gibi düşmeden durmaktadır.
ok
K
Buna göre;
1. Karacı yavaşlayan hareket yapmaktadır.
II. Karacı yönünü değiştirmeden ivmesini azaltır-
sa, L cismi düşmeden yoluna devam eder.
III. L cismi daha büyük kütleli olsaydı düşerdi.
yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız!
DI ve III
B) Yalnız 11 C) I ve II
E) II ve III
Fizik
Dinamik
2. Karacı ok yönünde ilerlerken ona yapışık olmayan L cismi şeklideki gibi düşmeden durmaktadır. ok K Buna göre; 1. Karacı yavaşlayan hareket yapmaktadır. II. Karacı yönünü değiştirmeden ivmesini azaltır- sa, L cismi düşmeden yoluna devam eder. III. L cismi daha büyük kütleli olsaydı düşerdi. yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? A) Yalnız! DI ve III B) Yalnız 11 C) I ve II E) II ve III
24
24
22. Şekildeki sürtünmesiz sistemde üç blok ağırlığı önemsen-
meyen iplerle bağlanıp serbest bırakılıyor.
m = 3 kg
T1
T2
m = 5 kg
mg = 2 kg
25
10
37°
30°
yatay
İplerde oluşan gerilme kuvvetleri T4 ve T2 olduğuna
1
göre oranı kaçtır?
T2
13
sin 30º = ;cos 30º =
; sin 37° = 0,6;cos 37 = 0,8; g = 10 m/s
2
Fizik
Dinamik
24 24 22. Şekildeki sürtünmesiz sistemde üç blok ağırlığı önemsen- meyen iplerle bağlanıp serbest bırakılıyor. m = 3 kg T1 T2 m = 5 kg mg = 2 kg 25 10 37° 30° yatay İplerde oluşan gerilme kuvvetleri T4 ve T2 olduğuna 1 göre oranı kaçtır? T2 13 sin 30º = ;cos 30º = ; sin 37° = 0,6;cos 37 = 0,8; g = 10 m/s 2
30.
Wisity
7
10 m
10 cm
kum
2 kg kütleli metal bir top 10 m yüksek-
likten bir kum havuzuna serbest bırakı-
liyor.
Top kum içinde 10 cm yol alarak
durduğuna göre kum tarafından
topa uygulanan ortalama kuvvet kaç
N dur?
.
(g = 10 m/s2; Hava sürtünmesi önem-
sizdir.)
Fizik
Dinamik
30. Wisity 7 10 m 10 cm kum 2 kg kütleli metal bir top 10 m yüksek- likten bir kum havuzuna serbest bırakı- liyor. Top kum içinde 10 cm yol alarak durduğuna göre kum tarafından topa uygulanan ortalama kuvvet kaç N dur? . (g = 10 m/s2; Hava sürtünmesi önem- sizdir.)
m ni
m2
3 m
370
mi
=
Problem 5.13
5.13 Şekildeki 37° eğimli sürtünmesiz düzlem üzerindeki
1 kg kütlesi, sürtünmesiz bir makaradan geçen iple
2 kg kütlesine bağlanmıştır. Başlangıçta m2 kütlesi
yerden 3 m yüksekten serbest bırakılıyor. m2 kütlesi yere
hangi hızla ulaşır?
[C: 5.3 m/s.]
m2 =
Fizik
Dinamik
m ni m2 3 m 370 mi = Problem 5.13 5.13 Şekildeki 37° eğimli sürtünmesiz düzlem üzerindeki 1 kg kütlesi, sürtünmesiz bir makaradan geçen iple 2 kg kütlesine bağlanmıştır. Başlangıçta m2 kütlesi yerden 3 m yüksekten serbest bırakılıyor. m2 kütlesi yere hangi hızla ulaşır? [C: 5.3 m/s.] m2 =
17/Kütleleri şekil üzerinde verilen sürtünmesiz sistem
serbest bırakıldığında ivme a, ipteki gerilme kuvveti
T oluyor.
m1 = 2m
ip T
=
T
ip
Fo=m.a
mg = 3gha zog'ozeph.ca
ra
21
m2 =
9-a
2g=a
a
3
Cisimlerin yerleri kendi aralarında değiştirilip
sistem serbest bırakıldığında a ve T nasıl deği-
şir?
F-m a
T
mg - Tum.g
A) Değişmez Değişmez
2000913
3
B) Artar
Azalır
ling-T= 2m.2g
1
Artar V Değişmez
D) Artar
Artar
-2mg
E) Azalır
Değişmez
ailk? mg g
a sony
Fizik
Dinamik
17/Kütleleri şekil üzerinde verilen sürtünmesiz sistem serbest bırakıldığında ivme a, ipteki gerilme kuvveti T oluyor. m1 = 2m ip T = T ip Fo=m.a mg = 3gha zog'ozeph.ca ra 21 m2 = 9-a 2g=a a 3 Cisimlerin yerleri kendi aralarında değiştirilip sistem serbest bırakıldığında a ve T nasıl deği- şir? F-m a T mg - Tum.g A) Değişmez Değişmez 2000913 3 B) Artar Azalır ling-T= 2m.2g 1 Artar V Değişmez D) Artar Artar -2mg E) Azalır Değişmez ailk? mg g a sony
5.
Sürtünmeli yatay düzlemde bulunan özdeş K, L, M
cisimleri ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı eşit-
tir. Durgun haldeki cisimlerden L ve M cismine yatay
düzleme paralel şekildeki gibi F ve 2F değerindeki
"kuvvetler uygulanmaktadır.
2F
F
fs
M
L
K
Yatay
Şekil
Şekil II
Şekil 111
F=fs
2F> fs
L cismi hareket etmezken M cismi ivmeli hareket
ettiğine göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi
kesinlikle yanlıştır? X
Al cismi dengelemiş kuvvetler etkisindedir.
B) M cismine 2F yerine 4F büyüklüğünde kuvvet uy-
gulandığında ivmesi iki katına çıkar.
C) K cismine sürtünme kuvveti etki etmez.
D) cismine etki eden sürtünme kuvveti F değerin-
dedir.
E M cismine etki eden sürtünme kuvveti F değerin-
den küçüktür.
Fizik
Dinamik
5. Sürtünmeli yatay düzlemde bulunan özdeş K, L, M cisimleri ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı eşit- tir. Durgun haldeki cisimlerden L ve M cismine yatay düzleme paralel şekildeki gibi F ve 2F değerindeki "kuvvetler uygulanmaktadır. 2F F fs M L K Yatay Şekil Şekil II Şekil 111 F=fs 2F> fs L cismi hareket etmezken M cismi ivmeli hareket ettiğine göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? X Al cismi dengelemiş kuvvetler etkisindedir. B) M cismine 2F yerine 4F büyüklüğünde kuvvet uy- gulandığında ivmesi iki katına çıkar. C) K cismine sürtünme kuvveti etki etmez. D) cismine etki eden sürtünme kuvveti F değerin- dedir. E M cismine etki eden sürtünme kuvveti F değerin- den küçüktür.
5.
3.
Kütleleri m, 2m, 3m olan K, L, M cisimleri yatay sürtün-
meli düzlemlerde şekildeki gibi yatay doğrultuda uygula-
nan F, F, 2F büyüklüğündeki kuvvetlerin etkisinde sabit
hızlarla hareket ediyor. Cisimlere etki eden sürtünme
kuvvetlerinin büyüklükleri fk, fui fimi
fm'dir.
3m
2m
m
2F
F
M
F
L
K
yatay
yatay
yatay
Buna göre, tk, fu, fm arasındaki ilişki nedir?
fk
A) fk = f =
B) fk <fı = 'M
C) fk = P_ < fM
D) fx<<tM
E) f_ <tk < PM
Fizik
Dinamik
5. 3. Kütleleri m, 2m, 3m olan K, L, M cisimleri yatay sürtün- meli düzlemlerde şekildeki gibi yatay doğrultuda uygula- nan F, F, 2F büyüklüğündeki kuvvetlerin etkisinde sabit hızlarla hareket ediyor. Cisimlere etki eden sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri fk, fui fimi fm'dir. 3m 2m m 2F F M F L K yatay yatay yatay Buna göre, tk, fu, fm arasındaki ilişki nedir? fk A) fk = f = B) fk <fı = 'M C) fk = P_ < fM D) fx<<tM E) f_ <tk < PM