Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa Soruları

8.
Tunç, bir pile şekildeki gibi bagladigi bugacyük hale geldikter
sonra sığacı pilden ayırarak sigacin lovhalarini bir tak-
laştırıyor.
9=V.C
f
Tunç, sığacın levhalarını birbirinden uzaklaştırırken sığacın
levhaları arasında oluşan potansiyel fark ile sığacın lev-
haları arasındaki elektrik alan (E) için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
V
A) Azalır
B) Artar
C) Artar
D) Değişmez
E) Değişmez
Azalır
Değişmez
Artar
Değişmez
Azalır
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
8. Tunç, bir pile şekildeki gibi bagladigi bugacyük hale geldikter sonra sığacı pilden ayırarak sigacin lovhalarini bir tak- laştırıyor. 9=V.C f Tunç, sığacın levhalarını birbirinden uzaklaştırırken sığacın levhaları arasında oluşan potansiyel fark ile sığacın lev- haları arasındaki elektrik alan (E) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? V A) Azalır B) Artar C) Artar D) Değişmez E) Değişmez Azalır Değişmez Artar Değişmez Azalır Diğer sayfaya geçiniz.
2. Katı bir iletken ortamda elektrik yüklü serbest parçacıkların
hareketleri şekildeki gibidir.
Şekilde mavi ile gösterilen yol iletken ortama potansiyel fark
uygulanmadığı, kırmızı ile gösterilen yol ise bir potansiyel
fark uygulandığında yüklü parçacıkların izlediği yolu temsil
etmektedir.
Buna göre, iletken ortama uygulanan elektrik alanın yö-
nü aşağıdakilerden hangisi gibidir?
A)
BA
C)
D)
E)
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
2. Katı bir iletken ortamda elektrik yüklü serbest parçacıkların hareketleri şekildeki gibidir. Şekilde mavi ile gösterilen yol iletken ortama potansiyel fark uygulanmadığı, kırmızı ile gösterilen yol ise bir potansiyel fark uygulandığında yüklü parçacıkların izlediği yolu temsil etmektedir. Buna göre, iletken ortama uygulanan elektrik alanın yö- nü aşağıdakilerden hangisi gibidir? A) BA C) D) E)
Şekilde; noktasal ışık kaynağı, elektrik yüklü noktasal cisim
ve yeterince küçük çubuk mıknatıs verilmiştir.
Işık
Kaynağı
Yüklü
Noktasal
Cisim
S
N
Çubuk
miknatis
Bunların her birinin içi boş bir kürenin merkezinde
olduğu düşünüldüğünde küre yüzeylerinde sırasıyla
oluşturdukları toplam ışık akısı, elektrik alan akısı ve
manyetik aki niceliklerinden hangileri sıfırdır?
IS IN
s
A) Yalnız ışık akısı
Yalnız manyetik aki
C) Işık akısı ve elektrik alan akısı
D) Işık akısı ve manyetik akı
F) Elektrik alan akısı ve manyetik akı
hoe cleftile
ieleerd
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Şekilde; noktasal ışık kaynağı, elektrik yüklü noktasal cisim ve yeterince küçük çubuk mıknatıs verilmiştir. Işık Kaynağı Yüklü Noktasal Cisim S N Çubuk miknatis Bunların her birinin içi boş bir kürenin merkezinde olduğu düşünüldüğünde küre yüzeylerinde sırasıyla oluşturdukları toplam ışık akısı, elektrik alan akısı ve manyetik aki niceliklerinden hangileri sıfırdır? IS IN s A) Yalnız ışık akısı Yalnız manyetik aki C) Işık akısı ve elektrik alan akısı D) Işık akısı ve manyetik akı F) Elektrik alan akısı ve manyetik akı hoe cleftile ieleerd
at
43.
boşluk
HK gazi:
2h
Kesik koni bicic
kapalı kapta sivu
şekildeki gibi de
ken kap taban
noktaya etki ed
sinci Ps, gaz
ve gazin sivy
guladığı bası
Buna göre,
Civa
- Civa
SE
1. Ps azalı
Bir öğrenci civalı bir barometre ve civalı bir mano-
metre ile şekilde gösterilen deneyleri aynı anda
aynı yerde yapıyor.
Açık hava basıncı Po olduğuna göre, K gazının
basıncı kaç Po dur?
II. Po aza
III. F arta
K
yargıları
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
at 43. boşluk HK gazi: 2h Kesik koni bicic kapalı kapta sivu şekildeki gibi de ken kap taban noktaya etki ed sinci Ps, gaz ve gazin sivy guladığı bası Buna göre, Civa - Civa SE 1. Ps azalı Bir öğrenci civalı bir barometre ve civalı bir mano- metre ile şekilde gösterilen deneyleri aynı anda aynı yerde yapıyor. Açık hava basıncı Po olduğuna göre, K gazının basıncı kaç Po dur? II. Po aza III. F arta K yargıları
Levhalar arasında
rik kat sayısı daha küçük
bir madda olsaydı q. E ve C
nasıl değişir?
C
9
E
Azalır Azalid Azalır
B) Artar
Artal Artar
C) Azalır Azalır Değişmez
D) Artar Azalır Azalır
E) Azalır Artar
Değişmez
6. Şekildeki devreler- C. = 5 uf CE 5 F
de sığaçlar yük-
lendikten sonra
yük kaybi
olma-
dan devrelerinden
V. = 3V
V = 10
ayrılıyor.
C, sığacının (+) yüklü iletkeni, C2 sığacının (-)
yüklü iletkenine denk gelecek şekilde bağlanıyor.
Buna göre, hangi sığaçtan diğerine ne kadar
yük geçmiştir?
C, den C2 ye 10 uc
B) C2 den C, e 10 uc
C) Cyden C, e 15 uc
D) C, den Cz ye 15 C
E) C2 den C, e 20 uc
YOK
7. Bir sığacın yükünün
(q) uygulanan gerili
me (V) bağlı grafigi
dok cihidi
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Levhalar arasında rik kat sayısı daha küçük bir madda olsaydı q. E ve C nasıl değişir? C 9 E Azalır Azalid Azalır B) Artar Artal Artar C) Azalır Azalır Değişmez D) Artar Azalır Azalır E) Azalır Artar Değişmez 6. Şekildeki devreler- C. = 5 uf CE 5 F de sığaçlar yük- lendikten sonra yük kaybi olma- dan devrelerinden V. = 3V V = 10 ayrılıyor. C, sığacının (+) yüklü iletkeni, C2 sığacının (-) yüklü iletkenine denk gelecek şekilde bağlanıyor. Buna göre, hangi sığaçtan diğerine ne kadar yük geçmiştir? C, den C2 ye 10 uc B) C2 den C, e 10 uc C) Cyden C, e 15 uc D) C, den Cz ye 15 C E) C2 den C, e 20 uc YOK 7. Bir sığacın yükünün (q) uygulanan gerili me (V) bağlı grafigi dok cihidi
Elektrik alan çizgileri şekildeki gibi olan bir ortama yalit-
kan A ve B levhaları yerleştiriliyor. K noktası A levhası,
L noktası da B levhası üzerindedir.
Elektrik
alan
çizgileri
B
Yer çekimi ivmesi önemsenmediğine göre;
1. K noktasının elektrik alan şiddeti
, L noktasının
elektrik alan şiddetinden büyüktür.
II. L noktasından serbest bírakılan negatif yüklü bir
cisim, A levhasına doğu hareket eder.
III. Yüksüz noktasal bir cisim A ve B levhaları arasın-
da serbest bıraklırsa B levhasına doğru harekete
geçer.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
Yalnız 11
I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Elektrik alan çizgileri şekildeki gibi olan bir ortama yalit- kan A ve B levhaları yerleştiriliyor. K noktası A levhası, L noktası da B levhası üzerindedir. Elektrik alan çizgileri B Yer çekimi ivmesi önemsenmediğine göre; 1. K noktasının elektrik alan şiddeti , L noktasının elektrik alan şiddetinden büyüktür. II. L noktasından serbest bírakılan negatif yüklü bir cisim, A levhasına doğu hareket eder. III. Yüksüz noktasal bir cisim A ve B levhaları arasın- da serbest bıraklırsa B levhasına doğru harekete geçer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız Yalnız 11 I ve II D) II ve III E) I, II ve III
bol
190
a
4.
e
a
Doğru akım kaynağına bağlandığında çok hızlı şekilde şarj
olup gerektiğinde çok hızlı deşarj olan elektronik devre
elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Transistor
D) Sığaç
B) Diyot
C) LED
E) Transformatör
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
bol 190 a 4. e a Doğru akım kaynağına bağlandığında çok hızlı şekilde şarj olup gerektiğinde çok hızlı deşarj olan elektronik devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Transistor D) Sığaç B) Diyot C) LED E) Transformatör
ELEKTRIK
3.
yerleştirdikleri takozu bulmak amacıyla elektronik takoz
Tesisatçılar, duvar arkasına çivi çakmak için önceden
malzemenin cinsine göre değişimi mantığıyla çalışırlar.
bulucuları kullanırlar. Bu cihazlar, sığanın dielektrik
Tesisat ustası elinde tuttugu cihazı duvar üzerinde
gezdirirken cihaz, hava yerine tahta olan kisma
cihazdaki sığacın sığasında meydana gelen değişiklik
cihazın sinyal Üretmesine sebep olur ve böylece takozun
geldiğinde
yeri bulunur.
Buna göre elektronik takoz bulucu, takoz üzerinden
geçerken;
1. Cihazdaki sığacın sığası artar.
II. Cihazdaki sığacın depoladığı yük miktarı artar.
III. Takoz ile sığacın levhaları arasında elektron geçişi
olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
ELEKTRIK 3. yerleştirdikleri takozu bulmak amacıyla elektronik takoz Tesisatçılar, duvar arkasına çivi çakmak için önceden malzemenin cinsine göre değişimi mantığıyla çalışırlar. bulucuları kullanırlar. Bu cihazlar, sığanın dielektrik Tesisat ustası elinde tuttugu cihazı duvar üzerinde gezdirirken cihaz, hava yerine tahta olan kisma cihazdaki sığacın sığasında meydana gelen değişiklik cihazın sinyal Üretmesine sebep olur ve böylece takozun geldiğinde yeri bulunur. Buna göre elektronik takoz bulucu, takoz üzerinden geçerken; 1. Cihazdaki sığacın sığası artar. II. Cihazdaki sığacın depoladığı yük miktarı artar. III. Takoz ile sığacın levhaları arasında elektron geçişi olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
VIAVA
4. Sedeki duga
ve N noktalar
2. Düzgün elektrik alanı içine aynı düzlemde bulunan
nötr, +q ve -9 yüklü K, L ve M cisimleri yerleştiriliyor.
E
60
.
d
-9
M
Nötr .
d
+9
K
B
Cisimler ayrı ayrı bulundukları noktalardan o nok-
tasına kesikli çizgilerle gösterilen yollardan taşı
nirsa,
1. K cismi taşınırken elektriksel kuvvetler iş yapar.
II. L cismi taşınırken elektriksel kuvvetlere karşı iş
yapılır.
III. M cismi taşınırken elektriksel kuwetler iş yapmaz
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
Dve hit
B) Yalnız it
C) t vell
E) I, II ve III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
VIAVA 4. Sedeki duga ve N noktalar 2. Düzgün elektrik alanı içine aynı düzlemde bulunan nötr, +q ve -9 yüklü K, L ve M cisimleri yerleştiriliyor. E 60 . d -9 M Nötr . d +9 K B Cisimler ayrı ayrı bulundukları noktalardan o nok- tasına kesikli çizgilerle gösterilen yollardan taşı nirsa, 1. K cismi taşınırken elektriksel kuvvetler iş yapar. II. L cismi taşınırken elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. III. M cismi taşınırken elektriksel kuwetler iş yapmaz yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! Dve hit B) Yalnız it C) t vell E) I, II ve III
Levhalar
Arası Uzaklık
Levhaların
Alanı
Sığa
X
d
12A
2C
Y
2d
A
3C
N
12d
2A
C
X, Y, Z sığaçlarının levhalarının arasındaki uzaklığı, levha-
larının alanını ve sığa değerlerini gösteren tablo şekildeki
gibidir.
Buna göre, bu sığaçların levhaları arasında kullanı-
lan yalıtkan malzemenin aynı olup olmadığı hakkında
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) X ile Y'ninki aynı olabilir, Z'ninki kesinlikle farklıdır.
B) X ile Z'ninki aynı olabilir, Y'ninki kesinlikle farklıdır.
C) Y ile Z'ninki aynı olabilir, X'inki kesinlikle farklıdır.
D) Üçü de aynı olabilir.
E) Üçü de kesinlikle birbirinden farklıdır.
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Levhalar Arası Uzaklık Levhaların Alanı Sığa X d 12A 2C Y 2d A 3C N 12d 2A C X, Y, Z sığaçlarının levhalarının arasındaki uzaklığı, levha- larının alanını ve sığa değerlerini gösteren tablo şekildeki gibidir. Buna göre, bu sığaçların levhaları arasında kullanı- lan yalıtkan malzemenin aynı olup olmadığı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) X ile Y'ninki aynı olabilir, Z'ninki kesinlikle farklıdır. B) X ile Z'ninki aynı olabilir, Y'ninki kesinlikle farklıdır. C) Y ile Z'ninki aynı olabilir, X'inki kesinlikle farklıdır. D) Üçü de aynı olabilir. E) Üçü de kesinlikle birbirinden farklıdır.
an-IV
1. Düşey düzlemdeki paralel levhalar arasına bırakılan m
kütleli +q yüklü parçacık şekildeki gibi dengede kalıyor.
++
m
+9
d
Parçacığın düşey yukarı hareket etmesini sağlamak
için;
I. Levhalar arası uzaklık
II. Parçacığın yükü
III. Üretecin gerilimi
niceliklerinden hangileri tek başına arttırılabilir?
A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
an-IV 1. Düşey düzlemdeki paralel levhalar arasına bırakılan m kütleli +q yüklü parçacık şekildeki gibi dengede kalıyor. ++ m +9 d Parçacığın düşey yukarı hareket etmesini sağlamak için; I. Levhalar arası uzaklık II. Parçacığın yükü III. Üretecin gerilimi niceliklerinden hangileri tek başına arttırılabilir? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
8. Iç direnci ihmal edilen özdeş üreteçler ile özdeş kondan-
satörler kullanılarak şekildeki elektrik devreleri oluşturu-
luyor.
L
K
M
A
A
V
+
V
V
Buna göre, ideal ampermetrelerden geçen akım sıfır
olduğunda,
1. K, L ve M kondansatörlerinin levhaları arasındaki
potansiyel farklar eşit olur.
II. M kondansatöründe depolanan elektriksel enerji, K
ve L kondansatöründen depolanan elektriksel ener-
jiden küçüktür.
III. K, L ve M kondansatörlerinin levhalarındaki net yük
miktarları eşittir.
verilenlerden hangileri doğru olur?
A) I, II ve III
B) I ve II
Syli ve II
D) I ve III
E) Yalnız !
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
8. Iç direnci ihmal edilen özdeş üreteçler ile özdeş kondan- satörler kullanılarak şekildeki elektrik devreleri oluşturu- luyor. L K M A A V + V V Buna göre, ideal ampermetrelerden geçen akım sıfır olduğunda, 1. K, L ve M kondansatörlerinin levhaları arasındaki potansiyel farklar eşit olur. II. M kondansatöründe depolanan elektriksel enerji, K ve L kondansatöründen depolanan elektriksel ener- jiden küçüktür. III. K, L ve M kondansatörlerinin levhalarındaki net yük miktarları eşittir. verilenlerden hangileri doğru olur? A) I, II ve III B) I ve II Syli ve II D) I ve III E) Yalnız !
8.
Plakaları arası boş olan paralel plakalı bir kondansatör,
bir üretecin kutuplarına şekildeki gibi bağlanarak doldu-
rulmuş ve S anahtarı açılmıştır.
Kondansatör
HH
ů 3-7
7.
S
Üretec
Buna göre, kondansatörün plakaları arası uzaklık
değiştirilmeden plakaların arasına seramik malzeme
yerleştirilirse kondansatör için,
I. Sığası artar.
II. Plakaları arasındaki potansiyel fark artar.
III. Depoladığı yük miktarı azalır.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalniz !
B) Yalnız II
C) I ve 11
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
8. Plakaları arası boş olan paralel plakalı bir kondansatör, bir üretecin kutuplarına şekildeki gibi bağlanarak doldu- rulmuş ve S anahtarı açılmıştır. Kondansatör HH ů 3-7 7. S Üretec Buna göre, kondansatörün plakaları arası uzaklık değiştirilmeden plakaların arasına seramik malzeme yerleştirilirse kondansatör için, I. Sığası artar. II. Plakaları arasındaki potansiyel fark artar. III. Depoladığı yük miktarı azalır. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalniz ! B) Yalnız II C) I ve 11 D) I ve III E) I, II ve III