Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan Soruları

1.
Sonsuz uzunluktaki düz telden i akımı geçirildiğinde,,
1. Akımın yarattığı manyetik alanın yönü, akımın yönüne
bağlıdır.
II. Oluşan manyetik alan kuvvet çizgileri akımı çevreleyen
eş merkezli çemberler şeklindedir.
III. Akımın yarattığı manyetik alanda kuvvet çizgilerinin yönü
sağ el kuralı ile bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
1. Sonsuz uzunluktaki düz telden i akımı geçirildiğinde,, 1. Akımın yarattığı manyetik alanın yönü, akımın yönüne bağlıdır. II. Oluşan manyetik alan kuvvet çizgileri akımı çevreleyen eş merkezli çemberler şeklindedir. III. Akımın yarattığı manyetik alanda kuvvet çizgilerinin yönü sağ el kuralı ile bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
7.
Fizik dersinde öğretim programının "Etki-tepki kuvvetlerini ör-
neklerle açıklar” kazanımını öğrencilerine kavratmaya çalışan
bir öğretmen; konuyu anlattıktan sonra Ali'den yerde duran bir
sandığı iterek hareket ettirmesini söyler. Öğretmen öğrenci-
lerinden, bu durumla ilgili yorum yapmalarını istediğinde bazı
öğrencileri şu ifadeleri kullanmıştır.
●
●
• Asmin: Ali'nin sandığa uyguladığı etki kuvvetinin büyüklüğü
sandığın Ali'ye uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğüne
eşittir.
2it sell
Betül: Ali'nin sandığa uyguladığı etki kuvvetiyle sandığın
Ali'ye uyguladığı tepki kuvvetinin bileşkesi sıfırdır.
Zeliha: Ali'nin sandığa uyguladığı kuvvetin büyüklüğü
sandığa etki eden statik sürtünme kuvvetinden büyüktür.
Bu ifadelerine göre, hangi öğrencilerin konuyu iyi anlama-
dıkları söylenebilir?
AYalnız Betül'ün
CLASmin
C) Asmin ve Betül'ün
CARI2
Betül ve Zeliha'nın
Yalnız Zeliha'nın
Asmin ve Zeliha'nın
Her
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
7. Fizik dersinde öğretim programının "Etki-tepki kuvvetlerini ör- neklerle açıklar” kazanımını öğrencilerine kavratmaya çalışan bir öğretmen; konuyu anlattıktan sonra Ali'den yerde duran bir sandığı iterek hareket ettirmesini söyler. Öğretmen öğrenci- lerinden, bu durumla ilgili yorum yapmalarını istediğinde bazı öğrencileri şu ifadeleri kullanmıştır. ● ● • Asmin: Ali'nin sandığa uyguladığı etki kuvvetinin büyüklüğü sandığın Ali'ye uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. 2it sell Betül: Ali'nin sandığa uyguladığı etki kuvvetiyle sandığın Ali'ye uyguladığı tepki kuvvetinin bileşkesi sıfırdır. Zeliha: Ali'nin sandığa uyguladığı kuvvetin büyüklüğü sandığa etki eden statik sürtünme kuvvetinden büyüktür. Bu ifadelerine göre, hangi öğrencilerin konuyu iyi anlama- dıkları söylenebilir? AYalnız Betül'ün CLASmin C) Asmin ve Betül'ün CARI2 Betül ve Zeliha'nın Yalnız Zeliha'nın Asmin ve Zeliha'nın Her
. Şekil I 'deki içi boş, iletken ve yüksüz K silindiri-
nin içine pozitif yüklü L küresi sarkıtılıyor ve sonra
Şekil Il 'deki gibi silindirin iç yüzeyine toprak bağlantısı
yapılıyor.
UU
G
Şekil 1
Bir süre sonra toprak bağlantısı kesilerek L kü-
resi ortamdan uzaklaştırıldığında K silindirinin
yük durumu nasıl olur?
A)
U
E)
Şekil II
B)
D)
U
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
. Şekil I 'deki içi boş, iletken ve yüksüz K silindiri- nin içine pozitif yüklü L küresi sarkıtılıyor ve sonra Şekil Il 'deki gibi silindirin iç yüzeyine toprak bağlantısı yapılıyor. UU G Şekil 1 Bir süre sonra toprak bağlantısı kesilerek L kü- resi ortamdan uzaklaştırıldığında K silindirinin yük durumu nasıl olur? A) U E) Şekil II B) D) U
7.
Pozitif yüklü bir X cismi, yalıtkan zeminde duran
düşey olarak aynı hizadaki nötr iletken bir küreye
şekildeki gibi etki mesafesinde yaklaştırılmıştır. Bu
durumda kürenin K olarak adlandırılan üst yarısına
etkiyen bileşke elektriksel kuvvet F. L olarak
adlandınlan alt yarısına etkiyen bileşke elektriksel
kuvvet Fu dir.
Buna göre;
Yalıtkan zemin
K
1. Fx yukarı yönlüdür.
II. FL yukan yönlüdür.
III. F'nin büyüklüğü F'nin büyüklüğüne eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalniz II
D) I ve Ill
C) Yalniz Ill
E) Il ve Ill
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
7. Pozitif yüklü bir X cismi, yalıtkan zeminde duran düşey olarak aynı hizadaki nötr iletken bir küreye şekildeki gibi etki mesafesinde yaklaştırılmıştır. Bu durumda kürenin K olarak adlandırılan üst yarısına etkiyen bileşke elektriksel kuvvet F. L olarak adlandınlan alt yarısına etkiyen bileşke elektriksel kuvvet Fu dir. Buna göre; Yalıtkan zemin K 1. Fx yukarı yönlüdür. II. FL yukan yönlüdür. III. F'nin büyüklüğü F'nin büyüklüğüne eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalniz II D) I ve Ill C) Yalniz Ill E) Il ve Ill
4.
Kondansatörler, elektrikli bir cihazın herhangi bir sebep-
le enerji kaynağından ayrılmasının ardından bir süre da-
ha kullanılmasını sağlar. Kondansatör için öğrenciler-
den günlük hayatımızdan örnekler vermeleri isteniyor.
Buna göre,
1. Kalp pili
II. Elektroşok cihazı
III. Aydınlatma otomatiği
verilen örneklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik TYT-AY
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
4. Kondansatörler, elektrikli bir cihazın herhangi bir sebep- le enerji kaynağından ayrılmasının ardından bir süre da- ha kullanılmasını sağlar. Kondansatör için öğrenciler- den günlük hayatımızdan örnekler vermeleri isteniyor. Buna göre, 1. Kalp pili II. Elektroşok cihazı III. Aydınlatma otomatiği verilen örneklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III Fizik TYT-AY
1. İletken ve yüklü X, Y cisimleri yalıtkan ipler ile Şekil-I, II ve III'teki
gibi tavana asılıyor.
S
X
Şekil-I
A) Yalnız I
Y
X
D) ve III
Şekil-III
Y
Buna göre, hangi şekillerdeki cisimler verilen konumlardan
serbest bırakıldığında hareket etmeyebilir?
B) Yalnız III
X Y
Şekil-Il
CI ve II
E) ve III
3.
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
1. İletken ve yüklü X, Y cisimleri yalıtkan ipler ile Şekil-I, II ve III'teki gibi tavana asılıyor. S X Şekil-I A) Yalnız I Y X D) ve III Şekil-III Y Buna göre, hangi şekillerdeki cisimler verilen konumlardan serbest bırakıldığında hareket etmeyebilir? B) Yalnız III X Y Şekil-Il CI ve II E) ve III 3.
1.
Mıknatıs kutupları arasındaki manyetik kuvvet,
I. Mıknatısların kutup şiddetleri
II. Mıknatıslar arası uzaklık
III. Manyetik geçirgenlik katsayısı
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C)I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
1. Mıknatıs kutupları arasındaki manyetik kuvvet, I. Mıknatısların kutup şiddetleri II. Mıknatıslar arası uzaklık III. Manyetik geçirgenlik katsayısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C)I ve III E) I, II ve III