Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Genleşme Soruları

arina
C)
V
3. Şekildeki aynı maddeden yapılmış eşit sıcaklıkta ve eşit
kalınlıktaki K, L ve M cisimleri yatay zemine sırasıyla X, Y ve
Z noktalarından sabitlenmiştir..
A)
B)
C)
D)
DE
Ka
E)
X
Y
a
Artar
Değişmez
Artar
K, L ve M çubuklarının sıcaklıkları eşit miktarda artırıldı-
ğında şekilde gösterilen a, ß ve 0 açıları nasıl değişir?
Değişmez
Artar
0 (
ß
Azalır
Z
Değişmez
Azalır
Azalır
Artar
yatay
yatay
yatay
zemin
0
Değişmez
Değişmez
Artar
Artar
Azalır
Fizik
Genleşme
arina C) V 3. Şekildeki aynı maddeden yapılmış eşit sıcaklıkta ve eşit kalınlıktaki K, L ve M cisimleri yatay zemine sırasıyla X, Y ve Z noktalarından sabitlenmiştir.. A) B) C) D) DE Ka E) X Y a Artar Değişmez Artar K, L ve M çubuklarının sıcaklıkları eşit miktarda artırıldı- ğında şekilde gösterilen a, ß ve 0 açıları nasıl değişir? Değişmez Artar 0 ( ß Azalır Z Değişmez Azalır Azalır Artar yatay yatay yatay zemin 0 Değişmez Değişmez Artar Artar Azalır
2020 MSÜ Benzeri
5. lc direnci ihmal edilen bir üreteç, özdeş K ve L ampülleri,
direnç ve X anahtan kullanılarak şekildeki elektrik devresi
kurulmuştur.
A
B)
C)
K
K Ampulü
Daha sönük yanar
Daha sönük yanar
Daha parlak yanar
Daha parlak yanar
E Parlaklığı değişmez
6. Kağan nil iletken tol un
XV
X anahtarı kapatıldığında K ve L ampullerinin ışık verme
ve parlaklık durumlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi
gözlemlenir?
m
L
R
14
LAmpulü
Daha sönük yanar
Daha parlak yanar
Daha sönük yanar
Işık vermez
Parlaklığı değişmez
Fizik
Genleşme
2020 MSÜ Benzeri 5. lc direnci ihmal edilen bir üreteç, özdeş K ve L ampülleri, direnç ve X anahtan kullanılarak şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. A B) C) K K Ampulü Daha sönük yanar Daha sönük yanar Daha parlak yanar Daha parlak yanar E Parlaklığı değişmez 6. Kağan nil iletken tol un XV X anahtarı kapatıldığında K ve L ampullerinin ışık verme ve parlaklık durumlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir? m L R 14 LAmpulü Daha sönük yanar Daha parlak yanar Daha sönük yanar Işık vermez Parlaklığı değişmez
l
klığı
YAYINLARI
6. Kve M metal çubuklarının perçinlenmesiyle oluşturulan
sistemin T sıcaklığındaki görünümü şekildeki gibidir.
K
M
X
-Yatay
Yatay
Buna göre, sıcaklık 2T'ye çıkarıldığında sistemin
görünümü;
Yer (Yatay)
Dove III
ihh
"U
Yatay
II ve III nolu şekillerden hangileri gibi olabilir?
(K ve L çubukları zeminde bulunan menteşede bulunan mil
etrafında serbestçe dönebilmektedir.)
A) Yalnız II
B) I ve II
-Yatay
E) I, II ve III
C) Ive III
10
Fizik
Genleşme
l klığı YAYINLARI 6. Kve M metal çubuklarının perçinlenmesiyle oluşturulan sistemin T sıcaklığındaki görünümü şekildeki gibidir. K M X -Yatay Yatay Buna göre, sıcaklık 2T'ye çıkarıldığında sistemin görünümü; Yer (Yatay) Dove III ihh "U Yatay II ve III nolu şekillerden hangileri gibi olabilir? (K ve L çubukları zeminde bulunan menteşede bulunan mil etrafında serbestçe dönebilmektedir.) A) Yalnız II B) I ve II -Yatay E) I, II ve III C) Ive III 10
6.
TYT FIZIK SORU BANKASI
7. Isıl dengede bulunan X, Y ve Z metal çubukları Şekil l'deki
gibi metal çiftleri haline getirilmiştir. Metal çiftleri su içerisi-
ne atıldıklarında Şekil Il'deki görünümü almaktadır.
27
2
X
l
A) Yalnız I
Z
Şekil -1
Y
l
D) I ve II
Su
Buna göre X, Y ve Z metal çubuklarının genleşme kat-
sayıları arasındaki ilişki,
Şekil - II
I. Y>Z>X
II. X>Z>Y
H. X=Y=Z
durumlarından hangileri gibi olabilir?
B) Yalnız
yazax
E) tt ve ttl
G) Yalnız III
Fizik
Genleşme
6. TYT FIZIK SORU BANKASI 7. Isıl dengede bulunan X, Y ve Z metal çubukları Şekil l'deki gibi metal çiftleri haline getirilmiştir. Metal çiftleri su içerisi- ne atıldıklarında Şekil Il'deki görünümü almaktadır. 27 2 X l A) Yalnız I Z Şekil -1 Y l D) I ve II Su Buna göre X, Y ve Z metal çubuklarının genleşme kat- sayıları arasındaki ilişki, Şekil - II I. Y>Z>X II. X>Z>Y H. X=Y=Z durumlarından hangileri gibi olabilir? B) Yalnız yazax E) tt ve ttl G) Yalnız III
Kemal, yazın arabasında unuttuğu küçük futbol topunun
şiştiğini fark ediyor.
sıcaklık
hacim
Bunun nedeni,
1. Topun içine hava akışının olması,
II Topun içindeki havanın hacminin artması,
III. Topun yapıldığı maddenin genleşme katsayısının, hava-
nın genleşme katsayısından küçük olması
yargılarından hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnızl
D) II ve III
A) AL
B: M
B) Yalnız II
D) A: M
B:L
t = 0 anında her ikisi de noktalar arası uzakligin eşit ve
x olduğu KS yolunun hangi noktasında olabilir?
-E)t, ti ve tit
C)Ivell
-B) A:L
B:R
E) A: S
B:L
C) A: P
B:L
TYT FIZIK SORU BANKASI
Fizik
Genleşme
Kemal, yazın arabasında unuttuğu küçük futbol topunun şiştiğini fark ediyor. sıcaklık hacim Bunun nedeni, 1. Topun içine hava akışının olması, II Topun içindeki havanın hacminin artması, III. Topun yapıldığı maddenin genleşme katsayısının, hava- nın genleşme katsayısından küçük olması yargılarından hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnızl D) II ve III A) AL B: M B) Yalnız II D) A: M B:L t = 0 anında her ikisi de noktalar arası uzakligin eşit ve x olduğu KS yolunun hangi noktasında olabilir? -E)t, ti ve tit C)Ivell -B) A:L B:R E) A: S B:L C) A: P B:L TYT FIZIK SORU BANKASI
6.
A)
B)
C)
D)
E)
a
Türdeş metal bir tel şekildeki gibi bükülüyor.
Buna göre, telin sıcaklığı AT kadar azaltıldığında a ve b
mesafeleri nasıl değişir?
Artar
Azalır
Azalır
Artar
Azalır
b
b
Artar
Azalır
Artar
Azalır
Değişmez
Jakobiven Yayınla
Fizik
Genleşme
6. A) B) C) D) E) a Türdeş metal bir tel şekildeki gibi bükülüyor. Buna göre, telin sıcaklığı AT kadar azaltıldığında a ve b mesafeleri nasıl değişir? Artar Azalır Azalır Artar Azalır b b Artar Azalır Artar Azalır Değişmez Jakobiven Yayınla
6. Şekildeki gibi hazırlanmış elektrik devresinde X, Y ve Z
metallerinin genleşme özelliklerinden faydalanılarak or-
tamın sıcaklığı değiştirildiğinde lambaların ışık vermesi
amaçlanmaktadır.
Z metali
Y metali
X metali
3999
D) II ve III
Ortamın sıcaklığı yavaş yavaş arttırıldığında önce kırmızı
lambanın ışık verdiği, daha sonra ise mavi ve yeşil lamba-
ların aynı anda ışık vermeye başladığı gözlenmektedir.
Buna göre,
I. X metali, Y metalinden daha iyi genleşebilmektedir.
II. X metali, Z metalinden daha iyi genleşebilmektedir.
III. Y metali, Z metalinden daha iyi genleşebilmektedir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
karekök & dak
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Genleşme
6. Şekildeki gibi hazırlanmış elektrik devresinde X, Y ve Z metallerinin genleşme özelliklerinden faydalanılarak or- tamın sıcaklığı değiştirildiğinde lambaların ışık vermesi amaçlanmaktadır. Z metali Y metali X metali 3999 D) II ve III Ortamın sıcaklığı yavaş yavaş arttırıldığında önce kırmızı lambanın ışık verdiği, daha sonra ise mavi ve yeşil lamba- ların aynı anda ışık vermeye başladığı gözlenmektedir. Buna göre, I. X metali, Y metalinden daha iyi genleşebilmektedir. II. X metali, Z metalinden daha iyi genleşebilmektedir. III. Y metali, Z metalinden daha iyi genleşebilmektedir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II karekök & dak E) I, II ve III C) I ve III
liteit gsbrett Yleen X
2.
novimapep
Jovim
X
-->>>
Genleşme katsayı olan uzunluğundaki bir çu-
buk şekildeki gibi duvara monte edilerek çubuğun
altına duvardan x kadar uzaklıkta r yarıçaplı bir si-
lindir şekildeki gibi yerleştiriliyor. Çubuğun sıcaklı-
ğı T kadar artırıldığında silindir ok yönünde döne-
rek n tur atıyor.
Buna göre silindirin tur sayısın aşağıdakiler-
den hangisine bağlı değildir?
ANT B)
C) D) X
K
E) M
bry
hmi
Fizik
Genleşme
liteit gsbrett Yleen X 2. novimapep Jovim X -->>> Genleşme katsayı olan uzunluğundaki bir çu- buk şekildeki gibi duvara monte edilerek çubuğun altına duvardan x kadar uzaklıkta r yarıçaplı bir si- lindir şekildeki gibi yerleştiriliyor. Çubuğun sıcaklı- ğı T kadar artırıldığında silindir ok yönünde döne- rek n tur atıyor. Buna göre silindirin tur sayısın aşağıdakiler- den hangisine bağlı değildir? ANT B) C) D) X K E) M bry hmi
11. SINI
KONU
SINAVI
9.
Ağırlıkları önemsiz eşit bölmeli K ve L çubukları düşey
düzlemde O, ve O₂ noktaları çevresinde serbestçe döne-
bilmektedir. Bu çubuklara şekilde gösterildiği gibi F ve 2F
büyüklüğündeki kuvvetler etki ediyor.
VF
4F
✓
ok
2F
(
K çubuğu
0₁
RF
A
D) Ive I
F
4F
FEN BİL
.0₂
Buna göre,
. K çubuğu ok yönünde döner.
244.
L çubuğu ok yönünün tersine döner.
III. K ve L çubuklarına etki eden net torklar eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
At Yalnız I
B) Yalnız II
L çubuğu
E), ve III
C) ve II
2F
polimal
Fizik
Genleşme
11. SINI KONU SINAVI 9. Ağırlıkları önemsiz eşit bölmeli K ve L çubukları düşey düzlemde O, ve O₂ noktaları çevresinde serbestçe döne- bilmektedir. Bu çubuklara şekilde gösterildiği gibi F ve 2F büyüklüğündeki kuvvetler etki ediyor. VF 4F ✓ ok 2F ( K çubuğu 0₁ RF A D) Ive I F 4F FEN BİL .0₂ Buna göre, . K çubuğu ok yönünde döner. 244. L çubuğu ok yönünün tersine döner. III. K ve L çubuklarına etki eden net torklar eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? At Yalnız I B) Yalnız II L çubuğu E), ve III C) ve II 2F polimal
17. Arda bir maddenin sıcaklığını değiştirmek için gerekli olan
Isı miktarının o maddenin kütlesine ve öz ısısına bağlılığını
incelemek istiyor. Bunun için üç düzenek kuruyor. Kurduğu
düzeneklerden birisi şu şekildedir:
30°C
Buna göre Arda'nın kurduğu diğer iki düzenek aşağıda-
kilerden hangisi olabilir?
A)
40°C
30°C
40°C/
2V
A
30°C
2V
B)
D)
30°C
2V
30°C
18
30°C
30°C
Fizik
Genleşme
17. Arda bir maddenin sıcaklığını değiştirmek için gerekli olan Isı miktarının o maddenin kütlesine ve öz ısısına bağlılığını incelemek istiyor. Bunun için üç düzenek kuruyor. Kurduğu düzeneklerden birisi şu şekildedir: 30°C Buna göre Arda'nın kurduğu diğer iki düzenek aşağıda- kilerden hangisi olabilir? A) 40°C 30°C 40°C/ 2V A 30°C 2V B) D) 30°C 2V 30°C 18 30°C 30°C
Test
36
1. Düzgün türdeş levhanın içinden üçgen şeklinde bir parça
kesilerek boşluk oluşturuluyor. Daha sonra boşluğun bo-
yutu ile aynı büyüklükte genleşme katsayısı daha küçük
olan levha boşluğa konuluyor.
Ortamın sıcaklığı artırılırsa,
A) Yalnız I
GENLEŞME, ISI İLET
durumlarından hangileri oluşabilir? (α = ß)
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
||
C) I ve II
2. Genleşmesi önemsenmeyen kapta 2°C sıcaklığı
3.
Fizik
Genleşme
Test 36 1. Düzgün türdeş levhanın içinden üçgen şeklinde bir parça kesilerek boşluk oluşturuluyor. Daha sonra boşluğun bo- yutu ile aynı büyüklükte genleşme katsayısı daha küçük olan levha boşluğa konuluyor. Ortamın sıcaklığı artırılırsa, A) Yalnız I GENLEŞME, ISI İLET durumlarından hangileri oluşabilir? (α = ß) B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III || C) I ve II 2. Genleşmesi önemsenmeyen kapta 2°C sıcaklığı 3.
BİLİMLERİ TESTİ
(15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
3.
evegneb isulat siy
Deneme -7
Düşey kesiti verilen düzgün kesitli kap V hacminde sıvı ile
doludur.
SIVI
D) I ve III
616
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
youlos kap
Kap ve sıvının sıcaklığı AT kadar artırıldığında,
I.
Kaptaki sıvı yüksekliği artar.
dirir.
II.
Kaptaki sıvı yüksekliği azalır. L
III. Kaptaki sıvı yüksekliği değişmez.
abrigibleg
abonelig sy
LLEY (A
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Genleşme
BİLİMLERİ TESTİ (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır. 3. evegneb isulat siy Deneme -7 Düşey kesiti verilen düzgün kesitli kap V hacminde sıvı ile doludur. SIVI D) I ve III 616 yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II youlos kap Kap ve sıvının sıcaklığı AT kadar artırıldığında, I. Kaptaki sıvı yüksekliği artar. dirir. II. Kaptaki sıvı yüksekliği azalır. L III. Kaptaki sıvı yüksekliği değişmez. abrigibleg abonelig sy LLEY (A C) Yalnız III E) I, II ve III
CAP/TYT
5. İç direnci önemsiz özdeş üreteçler ve özdeş lambalar-
dan oluşmuş şekildeki devrede önce K anahtarı, sonra
da L anahtarı kapatılıyor.
X
L
K
Buna göre, X ve Y lambalarının parlaklıkları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
X
A) Önce değişmez, sonra
azalır.
B)
Önce artar, sonra
değişmez.
C)
Önce değişmez, sonra
azalır.
Önce değişmez, sonra
artar.
E) Önce değişmez, sonra
artar.
D)
Y
Y
Önce değişmez, sonra
azalır.
Önce azalır, sonra
değişmez.
Önce değişmez, sonra
artar.
Önce değişmez, sonra
azalır.
Önce değşimez, sonra
artar.
C
Fizik
Genleşme
CAP/TYT 5. İç direnci önemsiz özdeş üreteçler ve özdeş lambalar- dan oluşmuş şekildeki devrede önce K anahtarı, sonra da L anahtarı kapatılıyor. X L K Buna göre, X ve Y lambalarının parlaklıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? X A) Önce değişmez, sonra azalır. B) Önce artar, sonra değişmez. C) Önce değişmez, sonra azalır. Önce değişmez, sonra artar. E) Önce değişmez, sonra artar. D) Y Y Önce değişmez, sonra azalır. Önce azalır, sonra değişmez. Önce değişmez, sonra artar. Önce değişmez, sonra azalır. Önce değşimez, sonra artar. C
d₁
d.
D
nda me-
1
I
1
larının
1
ey ve Isi-
gibi per- 1
in Il du-
oluyor. 1
1
1
1
d₁ > dz!
arasın- 1
1
1
0
Bir metal levhanın orta kısmında şekil-
deki gibi bir boşluk oluşturuluyor.
Levhanın sıcaklığı artırıldığında sıra
sıyla açısı ve r yarıçapı nasıl deği
şir?
A) Artar, Artar
B) Artar, Azalır
C) Değişmez, Artar
D) Değişmez, Azalır
E) Azalır, Değişmez
Fa
ka
nin
BL
1.
II.
III.
yul
A)
Fizik
Genleşme
d₁ d. D nda me- 1 I 1 larının 1 ey ve Isi- gibi per- 1 in Il du- oluyor. 1 1 1 1 d₁ > dz! arasın- 1 1 1 0 Bir metal levhanın orta kısmında şekil- deki gibi bir boşluk oluşturuluyor. Levhanın sıcaklığı artırıldığında sıra sıyla açısı ve r yarıçapı nasıl deği şir? A) Artar, Artar B) Artar, Azalır C) Değişmez, Artar D) Değişmez, Azalır E) Azalır, Değişmez Fa ka nin BL 1. II. III. yul A)
8. İçinde ışık kaynağı bulunan bir cam prizma düzlem
aynanın önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
cam
ışık
kaynağı
hava
P
7. A
ayna
A) KL noktaları arasında
B) L noktasında
C) LM noktaları arasında
D) M noktasında
E) M noktasından ötede
K
Kaynaktan çıkan ışınlar aynada yansıyarak bir görüntü
oluşuyor.
Bu görüntünün yeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
(Noktalar arası uzaklıklar birbirine eşittir.)
Diop snus
abielmeho
M
amption
lloy ilmnamun ilJ!
(SDGY (A
110
8. C
Fizik
Genleşme
8. İçinde ışık kaynağı bulunan bir cam prizma düzlem aynanın önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. cam ışık kaynağı hava P 7. A ayna A) KL noktaları arasında B) L noktasında C) LM noktaları arasında D) M noktasında E) M noktasından ötede K Kaynaktan çıkan ışınlar aynada yansıyarak bir görüntü oluşuyor. Bu görüntünün yeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Noktalar arası uzaklıklar birbirine eşittir.) Diop snus abielmeho M amption lloy ilmnamun ilJ! (SDGY (A 110 8. C
Şekildeki ağırlığı önem-
senmeyen düşey düzlem-
de bulunan türdeş çubuğa
F₁ = 8 N ve F₂
F₂ = 12 N'lik
kuvvetler uygulanıyor.
yatay
K
F₁ = 8 N
||
|||
L
Yukan
Aşağı
F₂ = 12 N
Buna göre çubuğun
yatay olarak dengede kalması için hangi bölgeden, kaç N kuvvet uygu-
lanmalıdır?
Fizik
Genleşme
Şekildeki ağırlığı önem- senmeyen düşey düzlem- de bulunan türdeş çubuğa F₁ = 8 N ve F₂ F₂ = 12 N'lik kuvvetler uygulanıyor. yatay K F₁ = 8 N || ||| L Yukan Aşağı F₂ = 12 N Buna göre çubuğun yatay olarak dengede kalması için hangi bölgeden, kaç N kuvvet uygu- lanmalıdır?