Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Isı ve Sıcaklık Soruları

2.
L
1. Isıca yalıtılmış ortamda Şekil-l'deki gibi birbirine dokundu-
rulan K ve L çubuklarının boyları, bir süre sonra Şekil-ll'deki
gibi eşitleniyor.
Cevaplarınızı, cevap kägidinda Fen
K
Şekil - 1
Buna göre,
K
L
Şekil - 11
K çubuğunun genleşme katsayısı, L çubuğunun
genleşme katsayısından büyüktür.
L çubuğunun ilk sıcaklığı, K çubuğunun ilk sıcak-
ğından büyüktür.
III. K ve L çubuklarının iç enerji değişimleri eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalnız III
C) I ve II
3. L
C
Fizik
Isı ve Sıcaklık
2. L 1. Isıca yalıtılmış ortamda Şekil-l'deki gibi birbirine dokundu- rulan K ve L çubuklarının boyları, bir süre sonra Şekil-ll'deki gibi eşitleniyor. Cevaplarınızı, cevap kägidinda Fen K Şekil - 1 Buna göre, K L Şekil - 11 K çubuğunun genleşme katsayısı, L çubuğunun genleşme katsayısından büyüktür. L çubuğunun ilk sıcaklığı, K çubuğunun ilk sıcak- ğından büyüktür. III. K ve L çubuklarının iç enerji değişimleri eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? B) Yalnız III C) I ve II 3. L C
3.
Özdeş iki termometreden biri K kabındaki kaynamakta olan
suya, diğeri L kabında bulunan ısıl dengedeki su-buz karı-
şıma batırılmıştır.
K
Buna göre termometrelerin gösterdiği denge değerleri-
ne bakılarak
I. K kabındaki su moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi,
L kabındaki su moleküllerinin ortalama kinetik enerjisin-
den büyüktür.
II. K kabındaki suyun iç enerjisi, L kabındaki su ve buzun
iç enerjileri toplamından büyüktür.
III. L kabındaki su ve buzun sıcaklıkları eşittir.
ifadelerinden hangileri kesin olarak söylenebilir?
B) I ve II
A) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Isı ve Sıcaklık
3. Özdeş iki termometreden biri K kabındaki kaynamakta olan suya, diğeri L kabında bulunan ısıl dengedeki su-buz karı- şıma batırılmıştır. K Buna göre termometrelerin gösterdiği denge değerleri- ne bakılarak I. K kabındaki su moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi, L kabındaki su moleküllerinin ortalama kinetik enerjisin- den büyüktür. II. K kabındaki suyun iç enerjisi, L kabındaki su ve buzun iç enerjileri toplamından büyüktür. III. L kabındaki su ve buzun sıcaklıkları eşittir. ifadelerinden hangileri kesin olarak söylenebilir? B) I ve II A) Yalnız III D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
4.
A
K ve L katılarının yalnızca birbiriyle isi alışverişi yapmaları
sağlandığında sıcaklıklarının zamana bağlı değişim grafiği
şekildeki gibi oluyor.
TYT Deneme Sınavı 01
9T
4T
2T
0
Sıcaklık
K
byli ve ili
II
Zaman
Buna göre, grafiğe bakılarak;
I. L'nin ısı iletkenlik katsayısının K'den fazla olduğu,
II. K'nin L'ye ısı verdiği,
✓
III. L'nin ısı sığasının K'den fazla olduğu
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız II
B) ve II
@₁
ju, u
CI ve III
E) I, II ve III
Fizik
Isı ve Sıcaklık
4. A K ve L katılarının yalnızca birbiriyle isi alışverişi yapmaları sağlandığında sıcaklıklarının zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi oluyor. TYT Deneme Sınavı 01 9T 4T 2T 0 Sıcaklık K byli ve ili II Zaman Buna göre, grafiğe bakılarak; I. L'nin ısı iletkenlik katsayısının K'den fazla olduğu, II. K'nin L'ye ısı verdiği, ✓ III. L'nin ısı sığasının K'den fazla olduğu çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız II B) ve II @₁ ju, u CI ve III E) I, II ve III
4.
Ebru, yarım bardak sütü çok sıcak olduğu için içemiyor. Bunun
üzerine bardağın diğer yarısına bir miktar soğuk su dökerek
sütü istediği sıcaklığa getirdikten sonra içmeyi tercih ediyor.
Buna göre,
cakkından
I. Isıl denge sıcaklığı, sütün ilk sıcaklığından düşüktür.
W.
Isıl denge sağlandığında bardaktaki süt ve su karışımının
iç enerjisi, sütün ilk iç enerjisinden fazladır.
Sistemin üzerind
III. Isıl denge sağlanana kadar geçen süreçte sütün ısısı azal yapılmissa
mıştır.
B. Jo
yargılarından hangileri doğrudur? (Is) alışverişinin yalnız süt
ve su arasında olduğunu varsayınız. Buharlaşma önemsizdir.
Hâl değişimi olmamıştır.)
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I ve III
) I ve II
Fizik
Isı ve Sıcaklık
4. Ebru, yarım bardak sütü çok sıcak olduğu için içemiyor. Bunun üzerine bardağın diğer yarısına bir miktar soğuk su dökerek sütü istediği sıcaklığa getirdikten sonra içmeyi tercih ediyor. Buna göre, cakkından I. Isıl denge sıcaklığı, sütün ilk sıcaklığından düşüktür. W. Isıl denge sağlandığında bardaktaki süt ve su karışımının iç enerjisi, sütün ilk iç enerjisinden fazladır. Sistemin üzerind III. Isıl denge sağlanana kadar geçen süreçte sütün ısısı azal yapılmissa mıştır. B. Jo yargılarından hangileri doğrudur? (Is) alışverişinin yalnız süt ve su arasında olduğunu varsayınız. Buharlaşma önemsizdir. Hâl değişimi olmamıştır.) A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I ve III ) I ve II
2. To sıcaklığında boyları birbirine eşit olan ince X, Y, Z metal qu
bukları şekildeki gibi birleştiriliyor. Çubuklar T, dan T sıcaklığ
na kadar ısıtıldığında S ile N noktaları arasındaki yatay uzaklık
P ile R noktaları arasındaki yatay uzaklıktan büyük oluyor.
düşey
Buna göre,
X
A) Yalnız I
Bs
D) I ve II
N
TYT DENEME-3
N
1. X in boyca genleşme katsayısı, Y ninkinden büyüktür.
II. Z nin boyca genleşme katsayısı, X inkinden küçüktür.
III. Z nin boyca genleşme katsayısı, Y ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
(Çubukların yatay konumu değişmiyor.)
R
N
B) Yalnız II
E) II ve III
Yanıt Yayınları
C) Yalnız III
t
Fizik
Isı ve Sıcaklık
2. To sıcaklığında boyları birbirine eşit olan ince X, Y, Z metal qu bukları şekildeki gibi birleştiriliyor. Çubuklar T, dan T sıcaklığ na kadar ısıtıldığında S ile N noktaları arasındaki yatay uzaklık P ile R noktaları arasındaki yatay uzaklıktan büyük oluyor. düşey Buna göre, X A) Yalnız I Bs D) I ve II N TYT DENEME-3 N 1. X in boyca genleşme katsayısı, Y ninkinden büyüktür. II. Z nin boyca genleşme katsayısı, X inkinden küçüktür. III. Z nin boyca genleşme katsayısı, Y ninkinden büyüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (Çubukların yatay konumu değişmiyor.) R N B) Yalnız II E) II ve III Yanıt Yayınları C) Yalnız III t
Örnek-12
X, Y ve Z cisimlerinin sıcaklıkları sırasıyla 60 °C, 140 °F
ve 333 K olarak ölçülüyor.
(0
Buna göre, cisimlerin sıcaklıklarının büyüklükle-
ri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
A) Tx = Ty = T₂
C) T₂ > Ty > Tx
Çözüm-12
B) TX > Tv > T₂
D) Tx= T₂ > Ty
E) Tv > Tx = T₂
✓
Fizik
Isı ve Sıcaklık
Örnek-12 X, Y ve Z cisimlerinin sıcaklıkları sırasıyla 60 °C, 140 °F ve 333 K olarak ölçülüyor. (0 Buna göre, cisimlerin sıcaklıklarının büyüklükle- ri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Tx = Ty = T₂ C) T₂ > Ty > Tx Çözüm-12 B) TX > Tv > T₂ D) Tx= T₂ > Ty E) Tv > Tx = T₂ ✓
3.
Isıca yalıtılmış bir kaba demirden yapılmış K ve L
küreleri konuluyor. Kap içinde birbirine temas eden
kürelerden K ve L'nin sıcaklığı birbirinden farklıdır.
Isıl denge sağlanıncaya kadar geçen sürede
aşağıdaki durumlardan hangisi kesinlikle
gözlenemez?
A) K'nin iç enerjisi azalır.
B) L'nin iç enerjisi artar.
CK ve L'nin sıcaklık değişimleri eşittir.
O
L hâl değiştirir.
E) K'nin sıcaklığı artar.
Fizik
Isı ve Sıcaklık
3. Isıca yalıtılmış bir kaba demirden yapılmış K ve L küreleri konuluyor. Kap içinde birbirine temas eden kürelerden K ve L'nin sıcaklığı birbirinden farklıdır. Isıl denge sağlanıncaya kadar geçen sürede aşağıdaki durumlardan hangisi kesinlikle gözlenemez? A) K'nin iç enerjisi azalır. B) L'nin iç enerjisi artar. CK ve L'nin sıcaklık değişimleri eşittir. O L hâl değiştirir. E) K'nin sıcaklığı artar.
4.
Suyun sıcaklık-genleşme ilişkisinin belli sıcaklık ara-
lıklarında diğer maddelerden farklı özellikte olduğunu
anlatmak isteyen Çetin Oğretmen, aşağıdaki örnekle-
ri veriyor.
1. Cam şişe tamamen su ile doldurularak kapağı sı-
kica kapatılıp buzluğa konursa su donduğunda
cam şişe patlayabilir.
II. Yaz mevsiminde denize girildiğinde yüzeyden de-
rine doğru inildikçe su sıcaklığı azalır.
III. Bir buz kalıbı, su dolu bardağın içerisine atıldığın-
da su donarken hacmi arttığı için buz kalıbı su yü-
zeyinde yüzer.
Buna göre, Çetin Öğretmen'in verdiği örneklerden
hangileri suyun sıcaklık-genleşme ilişkisi için yu-
karıda ifade edilen amaca uygun örneklerdir?
B) Yalnız
A) Yalnız
D) I ve III
F) Hve l
C) Le
Fizik
Isı ve Sıcaklık
4. Suyun sıcaklık-genleşme ilişkisinin belli sıcaklık ara- lıklarında diğer maddelerden farklı özellikte olduğunu anlatmak isteyen Çetin Oğretmen, aşağıdaki örnekle- ri veriyor. 1. Cam şişe tamamen su ile doldurularak kapağı sı- kica kapatılıp buzluğa konursa su donduğunda cam şişe patlayabilir. II. Yaz mevsiminde denize girildiğinde yüzeyden de- rine doğru inildikçe su sıcaklığı azalır. III. Bir buz kalıbı, su dolu bardağın içerisine atıldığın- da su donarken hacmi arttığı için buz kalıbı su yü- zeyinde yüzer. Buna göre, Çetin Öğretmen'in verdiği örneklerden hangileri suyun sıcaklık-genleşme ilişkisi için yu- karıda ifade edilen amaca uygun örneklerdir? B) Yalnız A) Yalnız D) I ve III F) Hve l C) Le
7.
A ve B saf maddelerin sıcaklıklarının verilen ısıya bağ-
li değişim grafiği şekildeki gibidir.
T(sıcaklık)
0
CA > CB
>
Q(verilen isi)
A ve B saf maddelerinin sırasıyla kütleleri m ve
m, Özısıları ise CA ve C olduğuna göre,
8
mA = m₂ ise c
II. m <m ise CA = CB
A
B
TYT 11
D) I ve II
III. m > m₂ ise CA > CB
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
Eve Ill
Fizik
Isı ve Sıcaklık
7. A ve B saf maddelerin sıcaklıklarının verilen ısıya bağ- li değişim grafiği şekildeki gibidir. T(sıcaklık) 0 CA > CB > Q(verilen isi) A ve B saf maddelerinin sırasıyla kütleleri m ve m, Özısıları ise CA ve C olduğuna göre, 8 mA = m₂ ise c II. m <m ise CA = CB A B TYT 11 D) I ve II III. m > m₂ ise CA > CB ifadelerinden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III Eve Ill
LERİ TESTİ
loji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3. Birim yüzey başına eşit miktarda güneş enerjisi dü-
şen 0 °C'deki beton üzerine 0 °C'deki K, L, M buzları
şekildeki gibi konmuştur.
a
god
a M
L
2a
a
a
K
2a
a
E) tm > tk>tL
a
2a
Deney, güneş ışınlarının yere dik düştüğü zaman
diliminde yapıldığına göre buz kalıplarının erime
süreleri tk, t₁, tarasındaki ilişki aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir? (G
A) t-tL=tM
B) tM> tK = tL
C) tk = tL > tm
D) tk=tM>tL
BABY $185 nebehov av uni68 ||
Fizik
Isı ve Sıcaklık
LERİ TESTİ loji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır. için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Birim yüzey başına eşit miktarda güneş enerjisi dü- şen 0 °C'deki beton üzerine 0 °C'deki K, L, M buzları şekildeki gibi konmuştur. a god a M L 2a a a K 2a a E) tm > tk>tL a 2a Deney, güneş ışınlarının yere dik düştüğü zaman diliminde yapıldığına göre buz kalıplarının erime süreleri tk, t₁, tarasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (G A) t-tL=tM B) tM> tK = tL C) tk = tL > tm D) tk=tM>tL BABY $185 nebehov av uni68 ||
4.
Isıca yalıtılmış bir kaba X sivisindan my kütlede, Y
mx
SIVISından da my kütlede konuluyor.
Sıvıların homojen bir şekilde karışması sağlanır-
sa,
1. Sıvıların enerji değişimleri eşittir.
II. Sıvıların sıcaklık değişimleri eşittir.
III. Denge sıcaklığı kütlesi büyük olanın sıcaklığına
yakındır.
verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur?
(Kabın ısı alışverişi önemsenmemektedir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Isı ve Sıcaklık
4. Isıca yalıtılmış bir kaba X sivisindan my kütlede, Y mx SIVISından da my kütlede konuluyor. Sıvıların homojen bir şekilde karışması sağlanır- sa, 1. Sıvıların enerji değişimleri eşittir. II. Sıvıların sıcaklık değişimleri eşittir. III. Denge sıcaklığı kütlesi büyük olanın sıcaklığına yakındır. verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? (Kabın ısı alışverişi önemsenmemektedir.) A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
4.
K
Boşluk
İlk sıcaklıkları farklı K, L metal cisimleri ısı yalıtımlı hava-
si alınmış kap içine şekildeki gibi konuluyor.
2
Yeteri kadar beklendiğinde ısıl denge sağlandığına
göre,
1. Cisimlerin sıcaklık değişimleri eşittir.
D) II ve III
II. Isıl denge iletim ve ışıma (radyasyon) yolu ile sağ-
lanır.
III. Cisimlerin ısı enerji değişimleri eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) YalnızT
B) Yalnız III
45
-C) tvettt
E, Hve III
TYT DENEMESİ
Fizik
Isı ve Sıcaklık
4. K Boşluk İlk sıcaklıkları farklı K, L metal cisimleri ısı yalıtımlı hava- si alınmış kap içine şekildeki gibi konuluyor. 2 Yeteri kadar beklendiğinde ısıl denge sağlandığına göre, 1. Cisimlerin sıcaklık değişimleri eşittir. D) II ve III II. Isıl denge iletim ve ışıma (radyasyon) yolu ile sağ- lanır. III. Cisimlerin ısı enerji değişimleri eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) YalnızT B) Yalnız III 45 -C) tvettt E, Hve III TYT DENEMESİ
12.
Bir Z
termometresi suyun donma sıcaklığını 10 Z kaynama sıcaklığını 110Z olarak ölçmektedir. Buna
göre 60Z kaç Kelvin olarak ölçülür.
-373
MO
60-1-18
O
L273
klığını T kadar artırmak için Q kadar ısı enerjisi veriliyor. Buna
Fizik
Isı ve Sıcaklık
12. Bir Z termometresi suyun donma sıcaklığını 10 Z kaynama sıcaklığını 110Z olarak ölçmektedir. Buna göre 60Z kaç Kelvin olarak ölçülür. -373 MO 60-1-18 O L273 klığını T kadar artırmak için Q kadar ısı enerjisi veriliyor. Buna
1
4.
Deniz düzeyinde yapılan deneyde bir sıvıya daldırılan Celsius
termometresinde sıcaklık değişimi 20 °C olurken, aynı sıvıya dal-
dırılan X termometresinde sıcaklık değişimi 10 °X oluyor.
X termometresi suyun kaynama noktasını 80 °X olarak ölçtü-
ğüne göre, donma noktasını kaç °X olarak ölçer?
Ao
10
D) 30
E) 40
TYT / FİZİK
Fizik
Isı ve Sıcaklık
1 4. Deniz düzeyinde yapılan deneyde bir sıvıya daldırılan Celsius termometresinde sıcaklık değişimi 20 °C olurken, aynı sıvıya dal- dırılan X termometresinde sıcaklık değişimi 10 °X oluyor. X termometresi suyun kaynama noktasını 80 °X olarak ölçtü- ğüne göre, donma noktasını kaç °X olarak ölçer? Ao 10 D) 30 E) 40 TYT / FİZİK
Başlangıçta katı hâlde olan ve özdeş ısıtıcılarla
Isıtılan K ve L saf maddelerinin ısıya bağlı sıcaklık Sıcaklık
değişimi grafikte verilmiştir.
Buna göre,
a) K ve Laynı cins madde olabilir mi? Neden?
b) Hangisinin fiziksel hâlini değiştirmek için daha
fazla ısı enerjisi gerekir? K
c) K ve L maddeleri eşit kütlede ise erime ısıları
arasındaki ilişki nedir?
K>L
c) K ve L'nin hâl değişimi için geçen süreler hak-
kında yorum yapılabilir mi? Açıklayınız.
• Hayr/E. N-lart farklı k
Z
0
1
yorum you
1
Cuti prime süresince ISPIC
Fizik
Isı ve Sıcaklık
Başlangıçta katı hâlde olan ve özdeş ısıtıcılarla Isıtılan K ve L saf maddelerinin ısıya bağlı sıcaklık Sıcaklık değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre, a) K ve Laynı cins madde olabilir mi? Neden? b) Hangisinin fiziksel hâlini değiştirmek için daha fazla ısı enerjisi gerekir? K c) K ve L maddeleri eşit kütlede ise erime ısıları arasındaki ilişki nedir? K>L c) K ve L'nin hâl değişimi için geçen süreler hak- kında yorum yapılabilir mi? Açıklayınız. • Hayr/E. N-lart farklı k Z 0 1 yorum you 1 Cuti prime süresince ISPIC
1. Termosların iç ve dış yüzeylerinde
gümüş gibi parlak malzemeler kullanı-
lir. Bunu yapmadaki amaç enerji ka-
yıplarını en aza indirmek içindir.
362627
Buna göre, (termos sistemi) ışıma,
konveksiyon, iletim enerji yayılma
yollarından hangilerinin kayıplarını
en aza indirir?
A) Yalnız ışıma
B) Yalnız iletim
MUCK
Yalnız konveksiyon
D) Isma ve iletim
PA
E) Konveksiyon ve ışıma
JUNIOR
Fizik
Isı ve Sıcaklık
1. Termosların iç ve dış yüzeylerinde gümüş gibi parlak malzemeler kullanı- lir. Bunu yapmadaki amaç enerji ka- yıplarını en aza indirmek içindir. 362627 Buna göre, (termos sistemi) ışıma, konveksiyon, iletim enerji yayılma yollarından hangilerinin kayıplarını en aza indirir? A) Yalnız ışıma B) Yalnız iletim MUCK Yalnız konveksiyon D) Isma ve iletim PA E) Konveksiyon ve ışıma JUNIOR