Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Küresel Aynalar Soruları

Tümsek aynaya gönderilen işin şekildeki gibi yansıyor.
M L
K
Buna göre;
1. Aynanın odak noktası K'dır.
II. Aynanın odak noktası M-L arasındadır.
III. Aynanın odak noktası M'dir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
RYOPTIMUM
210
Fizik
Küresel Aynalar
Tümsek aynaya gönderilen işin şekildeki gibi yansıyor. M L K Buna göre; 1. Aynanın odak noktası K'dır. II. Aynanın odak noktası M-L arasındadır. III. Aynanın odak noktası M'dir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III RYOPTIMUM 210
7. Gerçek ve sanal görüntü ile ilgili olarak,
1.
Yansıyan ışınların uzantıları kesişerek oluşan
görüntü sanaldır.
II. Yansıyan işinlar kesişerek görüntü oluşuyorsa
görüntü gerçektir.
III. Gerçek görüntüler ayna önünde iken sanal gö-
rüntüler ayna içinde (arkasında) oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11 C) I ve 11
D) II ve III E) I, II ve III
Fizik
Küresel Aynalar
7. Gerçek ve sanal görüntü ile ilgili olarak, 1. Yansıyan ışınların uzantıları kesişerek oluşan görüntü sanaldır. II. Yansıyan işinlar kesişerek görüntü oluşuyorsa görüntü gerçektir. III. Gerçek görüntüler ayna önünde iken sanal gö- rüntüler ayna içinde (arkasında) oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve 11 D) II ve III E) I, II ve III
10
n
Çukur aynaya gönderilen paralel işinların davranışı
şekildeki gibidir.
L
asal
eksen
T
K
L
ITKI = [KL] olduğuna göre aynanın merkezi nerde-
dir?
A) TK arası
B) K noktası
C) KL arası
D) L noktası
E) L den ötede
Fizik
Küresel Aynalar
10 n Çukur aynaya gönderilen paralel işinların davranışı şekildeki gibidir. L asal eksen T K L ITKI = [KL] olduğuna göre aynanın merkezi nerde- dir? A) TK arası B) K noktası C) KL arası D) L noktası E) L den ötede
X
IY
asal
eksen
M
F
X
2. Odak noktası F, merkezi
M olan çukur aynanın
önüne şekildeki gibi X,
Y cisimleri konuluyor.
Cisimlerin görüntüleri-
nin boylan sırasıyla Hy,
H: görüntülerin aynaya
uzaklıklan da D, D, dir.
Buna göre, H, H, ile Dx, D, arasındaki ilişki ne-
dir?
A)
H = H,
D>D
B)
H>H, D,>D
C) H, > H, D D
D)
H, >H
D, ED
E)
H₃ = H, DED
X
Fizik
Küresel Aynalar
X IY asal eksen M F X 2. Odak noktası F, merkezi M olan çukur aynanın önüne şekildeki gibi X, Y cisimleri konuluyor. Cisimlerin görüntüleri- nin boylan sırasıyla Hy, H: görüntülerin aynaya uzaklıklan da D, D, dir. Buna göre, H, H, ile Dx, D, arasındaki ilişki ne- dir? A) H = H, D>D B) H>H, D,>D C) H, > H, D D D) H, >H D, ED E) H₃ = H, DED X
Eğrilik yarıçapı r = 40 cm olan şekildeki çukur aynanın asal
eksenine paralel bir I işini gönderiliyor.
C
Asal
eksen
r = 40 cm
Buna göre I işini aynada yansıdıktan sonra asal ekse-
nini kestiği noktanın çukur aynaya uzaklığı kaç cm'dir?
A) 40
B) 30
C) 20
D) 10
E) 5
Fizik
Küresel Aynalar
Eğrilik yarıçapı r = 40 cm olan şekildeki çukur aynanın asal eksenine paralel bir I işini gönderiliyor. C Asal eksen r = 40 cm Buna göre I işini aynada yansıdıktan sonra asal ekse- nini kestiği noktanın çukur aynaya uzaklığı kaç cm'dir? A) 40 B) 30 C) 20 D) 10 E) 5
3.
Bir çukur aynanın asal eksenini K noktasından ke-
serek çukur aynaya gelen bir I ışık ışını asal ekse-
ni L noktasından kesecek biçimde çukur aynadan
yansıyor.
Buna göre;
I. Aynanın merkezi KL arasındadır.
II. Aynanın odağı L noktası ile ayna arasındadır.
III. KL noktaları arasındaki bir cismin görüntüsü, KL
noktaları arasında oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) I ve II
B) Yalnız III
A) I ve II
E) I, II ve III
D) Yalnız!
RI
Fizik
Küresel Aynalar
3. Bir çukur aynanın asal eksenini K noktasından ke- serek çukur aynaya gelen bir I ışık ışını asal ekse- ni L noktasından kesecek biçimde çukur aynadan yansıyor. Buna göre; I. Aynanın merkezi KL arasındadır. II. Aynanın odağı L noktası ile ayna arasındadır. III. KL noktaları arasındaki bir cismin görüntüsü, KL noktaları arasında oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? C) I ve II B) Yalnız III A) I ve II E) I, II ve III D) Yalnız! RI
ma
Uzlem ve Küresel Aynalar
3
SORU BIZDEN
Görüntü aynaya
yaklaşıyor
Ar duzlem aynaya
sikişınları şekilde
gönderilmiştir.
Asal
1 2 F eksen
Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Çukur aynada hem gerçek hem de sanal görüntü oluşabilir.
B) Bir cismin tümsek aynada yalnız sanal görüntüsü oluşur.
C) Tümsek aynada cisim aynaya yaklaştıkça görüntü ayna-
dan uzaklaşır.
D) Çukur aynada merkezin dışındaki cismin görüntüsü, cis-
me göre ters ve odak ile merkez arasındadır.
E) Çukur aynada, cisim odak ile ayna arasında iken görüntü
sanal ve boyu cismin boyundan büyüktür.
ç Ö Z UM SIZDEN
Buna göre, işınlar
dan yansıdıktan sor
kilde verilen hangi
dan geçer? (Bölme
aralıklıdır.)
işini
örüntü daima odakla ay-
möre düz ve sanaldır.
1
A
2
B)
3
C
3
D)
4
€)
xlar
Fizik
Küresel Aynalar
ma Uzlem ve Küresel Aynalar 3 SORU BIZDEN Görüntü aynaya yaklaşıyor Ar duzlem aynaya sikişınları şekilde gönderilmiştir. Asal 1 2 F eksen Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Çukur aynada hem gerçek hem de sanal görüntü oluşabilir. B) Bir cismin tümsek aynada yalnız sanal görüntüsü oluşur. C) Tümsek aynada cisim aynaya yaklaştıkça görüntü ayna- dan uzaklaşır. D) Çukur aynada merkezin dışındaki cismin görüntüsü, cis- me göre ters ve odak ile merkez arasındadır. E) Çukur aynada, cisim odak ile ayna arasında iken görüntü sanal ve boyu cismin boyundan büyüktür. ç Ö Z UM SIZDEN Buna göre, işınlar dan yansıdıktan sor kilde verilen hangi dan geçer? (Bölme aralıklıdır.) işini örüntü daima odakla ay- möre düz ve sanaldır. 1 A 2 B) 3 C 3 D) 4 €) xlar