Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mekanik Enerji Soruları

5.
Düşey kesiti şekilde verilen yolun X ve V noktalarından aynı
anda serbest bırakılan K ve L cisimleri Z noktasında ilk gel-
diklerinde karşılaşıyorlar.
²x>
X
Y
a
Buna göre,
I. XYZ yolu VTZ yolundan uzundur.
II. VT yolu ZT yolundan uzundur.
III. XY yolu YZ yolundan uzundur.
yargılarından hangileri kesin doğrudur?
(Sürtünmeler ve cisim boyutları önemsizdir)
A) Yalnız I
D) I ve II
a
B) Yalnız II
Yatay
E) I ve III
Yer
7.
2,100 = 1₁ 1²
¥. 1.600=₁400x²
C) Yalnız III
Ya
le
S
V=2
Fizik
Mekanik Enerji
5. Düşey kesiti şekilde verilen yolun X ve V noktalarından aynı anda serbest bırakılan K ve L cisimleri Z noktasında ilk gel- diklerinde karşılaşıyorlar. ²x> X Y a Buna göre, I. XYZ yolu VTZ yolundan uzundur. II. VT yolu ZT yolundan uzundur. III. XY yolu YZ yolundan uzundur. yargılarından hangileri kesin doğrudur? (Sürtünmeler ve cisim boyutları önemsizdir) A) Yalnız I D) I ve II a B) Yalnız II Yatay E) I ve III Yer 7. 2,100 = 1₁ 1² ¥. 1.600=₁400x² C) Yalnız III Ya le S V=2
k
8.
Şekildeki KLM yolunun sadece yatay LM arası sürtün-
meli ve sürtünme katsayısı sabittir.
K'dan serbest bırakılan cisim M noktasında duruyor.
K
h
yer (yatay)
a
Buna göre, cismin M'den daha ileride durması için;
1. Cismin kütlesi arttırılmalıdır...
Li
yüksekliği arttırılmalıdır.
III. cismin bırakıldığı yükseklik olan h değişmeyecek şe-
kilde a açısı arttırılmalıdır.
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Dve Ill
Cve Il
M
E) I, II ve III
Fizik
Mekanik Enerji
k 8. Şekildeki KLM yolunun sadece yatay LM arası sürtün- meli ve sürtünme katsayısı sabittir. K'dan serbest bırakılan cisim M noktasında duruyor. K h yer (yatay) a Buna göre, cismin M'den daha ileride durması için; 1. Cismin kütlesi arttırılmalıdır... Li yüksekliği arttırılmalıdır. III. cismin bırakıldığı yükseklik olan h değişmeyecek şe- kilde a açısı arttırılmalıdır. işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II Dve Ill Cve Il M E) I, II ve III
2
Turkcell
X
Celal (2m)
4. Kütleleri sırasıyla 2m ve m olan Celal ve oğlu Berkay Bek-
taş Yaylasına kızakla kaymaya gidiyor. Celal yalnız bindiği
kızakla O noktasından ilk hızsız kaymaya başladığında M
noktasında duruyor.
2mg h
Berkay
(m)
A) K noktası
C) KL arası
18:54
E) LM arası
Çözümü nasıl buldun?
K L
M
Sürtünme kuvveti yol boyunca sabit ve noktalar eşit
aralıklı olduğuna göre, Celal şekildeki gibi oğlu Berkay
ile aynı kızağa binip O noktasından ilk hızsız kaymaya
başlarlarsa kızak hangi nokta ya da noktalar arasında
durur?
%53
B) L noktası
D) M noktası
N
Yatay
Ip
Fizik
Mekanik Enerji
2 Turkcell X Celal (2m) 4. Kütleleri sırasıyla 2m ve m olan Celal ve oğlu Berkay Bek- taş Yaylasına kızakla kaymaya gidiyor. Celal yalnız bindiği kızakla O noktasından ilk hızsız kaymaya başladığında M noktasında duruyor. 2mg h Berkay (m) A) K noktası C) KL arası 18:54 E) LM arası Çözümü nasıl buldun? K L M Sürtünme kuvveti yol boyunca sabit ve noktalar eşit aralıklı olduğuna göre, Celal şekildeki gibi oğlu Berkay ile aynı kızağa binip O noktasından ilk hızsız kaymaya başlarlarsa kızak hangi nokta ya da noktalar arasında durur? %53 B) L noktası D) M noktası N Yatay Ip
3
F
25
-10
ne₁ (N)
10
25
3b
x (m)
Yatay düzlemde sabit hızla hareket eden bir
cismin Fnet - x grafiği şekildeki gibidir.
a)Buna göre yapılan net işi bulunuz.
b)Cismin 30 m sonundaki hızı kaç m/s olur?
Fizik
Mekanik Enerji
3 F 25 -10 ne₁ (N) 10 25 3b x (m) Yatay düzlemde sabit hızla hareket eden bir cismin Fnet - x grafiği şekildeki gibidir. a)Buna göre yapılan net işi bulunuz. b)Cismin 30 m sonundaki hızı kaç m/s olur?
Şekildeki siste-
min KL kısmı-
nin sürtünmesi
önemsiz,
LM
kısmı sürtünme-
li olup katsayısı
0,2 dir. K nokta-
M
m = 2 kg
h = 5 m
sından serbest bırakılan cisim, yatay LM yolunu alıp
M de duruyor.
Buna göre,
a) Cismin L noktasındaki hızı kaç m/s olur?
b) LM arası kaç metredir? (g = 10 m/s²)
Fizik
Mekanik Enerji
Şekildeki siste- min KL kısmı- nin sürtünmesi önemsiz, LM kısmı sürtünme- li olup katsayısı 0,2 dir. K nokta- M m = 2 kg h = 5 m sından serbest bırakılan cisim, yatay LM yolunu alıp M de duruyor. Buna göre, a) Cismin L noktasındaki hızı kaç m/s olur? b) LM arası kaç metredir? (g = 10 m/s²)
erjisi artar. V
II. Topun K noktasındaki kinetik enerjisi, M noktasındaki
kinetik enerjisinden büyüktür.
III. Topun L noktasında kinetik enerjisi sıfırdır.X
yargılarından hangileri doğrudur?
(L yörüngenin en üst noktasıdır.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
K - 10
L = 10
●
23
20
M = S
10. Yatay düzlem üzerinde hareket etmekte olan K, L ve M
araçlarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
D) ve Il
sına gelinceye kadar
9. Sınıf Deneme Sınavı 05
E) II ve III
K ve L araçlarının kütlesi eşit, M aracının kütlesinden
büyüktür
C) Yalnız III
• L ve M araçlarının sürati eşit, K aracın süratinden
büyüktür
K, L ve M araçlarının kinetik enerjileri sırasıyla EK, EL
ve Em olduğuna göre,
1. EK > EL > EM X
II. EL > EK > EM
III. EL > EK = EM V
eşitliklerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız
M.V
2
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Buna göre
açıklamas
A) Yalnız
27
12. Metal bird
metalin de
Örneğin H
C
Yukarıda
bileşikler
kullanılm
ALP
13. Hidrojen
daha güç
Buna gö
bağının
olmasın
A) Aynı
B) Oda
bour
C) H-
fazla
D) Oda
-halir
PH₂
ragn
kay
Fizik
Mekanik Enerji
erjisi artar. V II. Topun K noktasındaki kinetik enerjisi, M noktasındaki kinetik enerjisinden büyüktür. III. Topun L noktasında kinetik enerjisi sıfırdır.X yargılarından hangileri doğrudur? (L yörüngenin en üst noktasıdır.) A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II K - 10 L = 10 ● 23 20 M = S 10. Yatay düzlem üzerinde hareket etmekte olan K, L ve M araçlarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. D) ve Il sına gelinceye kadar 9. Sınıf Deneme Sınavı 05 E) II ve III K ve L araçlarının kütlesi eşit, M aracının kütlesinden büyüktür C) Yalnız III • L ve M araçlarının sürati eşit, K aracın süratinden büyüktür K, L ve M araçlarının kinetik enerjileri sırasıyla EK, EL ve Em olduğuna göre, 1. EK > EL > EM X II. EL > EK > EM III. EL > EK = EM V eşitliklerinden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız M.V 2 B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III Buna göre açıklamas A) Yalnız 27 12. Metal bird metalin de Örneğin H C Yukarıda bileşikler kullanılm ALP 13. Hidrojen daha güç Buna gö bağının olmasın A) Aynı B) Oda bour C) H- fazla D) Oda -halir PH₂ ragn kay
deki
buż
6 m
6.
Smah 3mgh = mgh
Tamamı sürtünmeli yolun K noktasından v hızıyla fırlatılan
bir cisim L ve N noktalarından v₁ ve VN hızlarıyla geçiyor.
K
114
10
A) EK<EL < EN
C) EK = EL = EN
N
B) EK = EN <EL
D) EL < EN <EK
E) EN <EL < EK/
R
Buna göre, cismin bu noktalardaki mekanik enerjileri N
EK, EL, EN arasındaki ilişki nasıldır?
Ġ
C
9
K
Fizik
Mekanik Enerji
deki buż 6 m 6. Smah 3mgh = mgh Tamamı sürtünmeli yolun K noktasından v hızıyla fırlatılan bir cisim L ve N noktalarından v₁ ve VN hızlarıyla geçiyor. K 114 10 A) EK<EL < EN C) EK = EL = EN N B) EK = EN <EL D) EL < EN <EK E) EN <EL < EK/ R Buna göre, cismin bu noktalardaki mekanik enerjileri N EK, EL, EN arasındaki ilişki nasıldır? Ġ C 9 K
lis
şel
yakıt türlerinden hangileri
petrol ürünüdür?
A) Yalny I B) Yalnız II
D) I ve III
9. Ebru lunaparkta sabit hızla dönmek-
te olan dönme dolabın en alt kabininde
oturmakta ve en yüksek noktaya gitmek-
tedir.
potansiyel enerjisi,
C) I ve II
Buna göre, Ebru'nun en yükseğe çı-
karken;
I, II ve III
D) II ve III
II. kinetik enerjisi,
III. mekanik enerjisi
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız I
B) I ve II
9. Sınıf / Fizik
C) I ve III
I, II ve III
II. uçma,
III. yüzme
olayların
remezdi
A) Yalnız
C
12. Günlük
1. uyur
II. ayal
III. ders
işlerde
A) Yalr
13. Ay
ölc
II. Fa
tib
(M).
B
Ö
İki fa
rak
rar
rind
A) Y
Fizik
Mekanik Enerji
lis şel yakıt türlerinden hangileri petrol ürünüdür? A) Yalny I B) Yalnız II D) I ve III 9. Ebru lunaparkta sabit hızla dönmek- te olan dönme dolabın en alt kabininde oturmakta ve en yüksek noktaya gitmek- tedir. potansiyel enerjisi, C) I ve II Buna göre, Ebru'nun en yükseğe çı- karken; I, II ve III D) II ve III II. kinetik enerjisi, III. mekanik enerjisi niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız I B) I ve II 9. Sınıf / Fizik C) I ve III I, II ve III II. uçma, III. yüzme olayların remezdi A) Yalnız C 12. Günlük 1. uyur II. ayal III. ders işlerde A) Yalr 13. Ay ölc II. Fa tib (M). B Ö İki fa rak rar rind A) Y
1. X, Y ve Z yaylarına asılı ve dengede olan
K, L, M cisimlerinin kütleleri m₁, m₂ ve m³
tür.
n
X
Km₁
Y
Z
Yatay
...Yer
Cisimlerin mekanik enerjileri eşit ol-
duğuna göre,
1. Cisimlerin çekim potansiyel enerjileri
eşittir.
II. Yaylarda depolanan esneklik potan-
siyel enerjileri eşittir.
III. Cisimlerin çekim potansiyel ve yay-
larda depoladıkları esneklik potansi-
yel enerjilerinin toplamı eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğ-
rudur?
A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
Yatay zeminde bulunan K cismi şekilde-
3. Yatay düzlem
vetinin etkisin
sına getirilme
Ek = 4E
D
A
A cisminin
tik enerjisi
1.
F kuvve
II. Net iş s
III. K-L yüz
yargılarınc
A) Yalnız I
D)
4. Sürtünm-
yatay ze
de Çina
Fizik
Mekanik Enerji
1. X, Y ve Z yaylarına asılı ve dengede olan K, L, M cisimlerinin kütleleri m₁, m₂ ve m³ tür. n X Km₁ Y Z Yatay ...Yer Cisimlerin mekanik enerjileri eşit ol- duğuna göre, 1. Cisimlerin çekim potansiyel enerjileri eşittir. II. Yaylarda depolanan esneklik potan- siyel enerjileri eşittir. III. Cisimlerin çekim potansiyel ve yay- larda depoladıkları esneklik potansi- yel enerjilerinin toplamı eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğ- rudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III Yatay zeminde bulunan K cismi şekilde- 3. Yatay düzlem vetinin etkisin sına getirilme Ek = 4E D A A cisminin tik enerjisi 1. F kuvve II. Net iş s III. K-L yüz yargılarınc A) Yalnız I D) 4. Sürtünm- yatay ze de Çina
4. Yatay düzlemde duran ve küt-
lesi 2 kg olan aracın net kuv-
vet-zaman grafiği şekildeki 20-
gibidir.
Buna göre aracın,
1. Kinetik enerjisi artar.
II. Hızı zamanla düzgün ar-
tar.
0
D) I ve II
F(N)
III. Mekanik enerjisi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
8
C) Yalnız III
E) I, II ve III
t(s)
Fizik
Mekanik Enerji
4. Yatay düzlemde duran ve küt- lesi 2 kg olan aracın net kuv- vet-zaman grafiği şekildeki 20- gibidir. Buna göre aracın, 1. Kinetik enerjisi artar. II. Hızı zamanla düzgün ar- tar. 0 D) I ve II F(N) III. Mekanik enerjisi artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II 8 C) Yalnız III E) I, II ve III t(s)
B
Kafa Deng
uzunluğundaki K yayına kuvvet uygulandığında uzama
miktarını gösteren grafik Şekil l'deki gibidir.
A kuvvet (N)
-0,1
-30
30
Fen Bilimleri Testi
0,1
Şekil 1
D) 600
uzama
miktarı (m)
8. Doğrusal bir yolda h
l l
B) 360
</2
32
Buna göre, K yayından
22
alınarak ucuna 48 kg kütleli cisim Şekil Il'deki gibi
asıldığında sistemde depolanan toplam esneklik
potansiyel enerjisi kaç J olur?
(g = 10 m/s²)
A) 120
E) 720
Şekil II
3
48 kg
ve uzunluğunda yaylar
2
C) 480
Fizik
Mekanik Enerji
B Kafa Deng uzunluğundaki K yayına kuvvet uygulandığında uzama miktarını gösteren grafik Şekil l'deki gibidir. A kuvvet (N) -0,1 -30 30 Fen Bilimleri Testi 0,1 Şekil 1 D) 600 uzama miktarı (m) 8. Doğrusal bir yolda h l l B) 360 </2 32 Buna göre, K yayından 22 alınarak ucuna 48 kg kütleli cisim Şekil Il'deki gibi asıldığında sistemde depolanan toplam esneklik potansiyel enerjisi kaç J olur? (g = 10 m/s²) A) 120 E) 720 Şekil II 3 48 kg ve uzunluğunda yaylar 2 C) 480
8.
7.
A KİTAPÇIĞI
Şekildeki sürtünmeli yolun K noktasından serbest
bırakılan oyuncak traktör L ve M noktalarından
geçmektedir.
K
Traktörün K, L ve M noktalarındaki toplam ener-
jileri sırasıyla Ek, EL ve EM olduğuna göre, bun-
lar arasındaki ilişki nedir?
✔ K>EL > EM
C) EK > EM> EL
B
M
B) EL > EK > EM
D) EL > EM> EK
E) EM> EL > EK
Sedat Öğretmen kimya dersinde tahtaya bazı bile-
riklerin yaygın adlarını yazmış, öğrencilerinden bu
Fizik
Mekanik Enerji
8. 7. A KİTAPÇIĞI Şekildeki sürtünmeli yolun K noktasından serbest bırakılan oyuncak traktör L ve M noktalarından geçmektedir. K Traktörün K, L ve M noktalarındaki toplam ener- jileri sırasıyla Ek, EL ve EM olduğuna göre, bun- lar arasındaki ilişki nedir? ✔ K>EL > EM C) EK > EM> EL B M B) EL > EK > EM D) EL > EM> EK E) EM> EL > EK Sedat Öğretmen kimya dersinde tahtaya bazı bile- riklerin yaygın adlarını yazmış, öğrencilerinden bu
3. Düşey kesiti verilen sürtünmesiz sistemin K noktasındaki
cisim serbest bırakılıyor.
K
L
Hava direnci önemsenmediğine göre;
1. K-L arasında mekanik enerjisi artar.
11 K - L arasında kinetik enerjisi artar.
III.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
M
L - M arasında mekanik enerjisi değişmez.
D) ve III
B) I ve II
-
Ctve III
E) I, II ve III
Fizik
Mekanik Enerji
3. Düşey kesiti verilen sürtünmesiz sistemin K noktasındaki cisim serbest bırakılıyor. K L Hava direnci önemsenmediğine göre; 1. K-L arasında mekanik enerjisi artar. 11 K - L arasında kinetik enerjisi artar. III. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız M L - M arasında mekanik enerjisi değişmez. D) ve III B) I ve II - Ctve III E) I, II ve III
in 1
er
a-
3.
10 ADIMDA ENERJİ
Orta Düzey Sorular
Özdeş X ve Y cisimleri şekildeki sürtür-
mesiz düzenekte F kuvveti yardımı ile
sabit hızlı çekiliyor.
X cismi h kadar yol aldığında,
1. F kuvveti iş yapmıştır.
II. X in mekanik enerjisi azalmıştır.
III. Ynin mekanik enerjisi artmıştır.
IV. Sistemin mekanik enerjisi değişme
miştir.
V. Sistemin kinetik enerjisi değişme
yukarıdaki yargılardan hangisi yanlış
olur?
A) I
B) II
Sabit
hızlı
C) III
D) IV
E)
10
2
Fizik
Mekanik Enerji
in 1 er a- 3. 10 ADIMDA ENERJİ Orta Düzey Sorular Özdeş X ve Y cisimleri şekildeki sürtür- mesiz düzenekte F kuvveti yardımı ile sabit hızlı çekiliyor. X cismi h kadar yol aldığında, 1. F kuvveti iş yapmıştır. II. X in mekanik enerjisi azalmıştır. III. Ynin mekanik enerjisi artmıştır. IV. Sistemin mekanik enerjisi değişme miştir. V. Sistemin kinetik enerjisi değişme yukarıdaki yargılardan hangisi yanlış olur? A) I B) II Sabit hızlı C) III D) IV E) 10 2
9.
K
6h
L
Buna göre EM
EL
A)
B)
K noktasından ilk hızsız kaymaya başlayan çocuğun
sürtünmesiz karla kaplı yüzeyde L. ve M noktaların-
dan geçerken sahip olduğu kinetik enerjileri E, ve
EM'dir.
oranı kaçtır?
23
M
D) 1
2h
3
Fizik
Mekanik Enerji
9. K 6h L Buna göre EM EL A) B) K noktasından ilk hızsız kaymaya başlayan çocuğun sürtünmesiz karla kaplı yüzeyde L. ve M noktaların- dan geçerken sahip olduğu kinetik enerjileri E, ve EM'dir. oranı kaçtır? 23 M D) 1 2h 3
aki
7. Sevgi sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda
trombolinde zıplıyor.
Buna göre,
1. Sevgi tromboline düştüğünde kütle çekim
potansiyel enerjisi, yay esneklik potansiyel
enerjisine dönüşür.
II. Sevginin mekanik enerjisi değişmez.
III. Sevgi her seferinde daha az yükseğe çıkar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) II ve III
9.
E:
as
d
B
A
Fizik
Mekanik Enerji
aki 7. Sevgi sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda trombolinde zıplıyor. Buna göre, 1. Sevgi tromboline düştüğünde kütle çekim potansiyel enerjisi, yay esneklik potansiyel enerjisine dönüşür. II. Sevginin mekanik enerjisi değişmez. III. Sevgi her seferinde daha az yükseğe çıkar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) II ve III 9. E: as d B A