Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mıknatıslar Soruları

6. Birer uçlarından K, L ipleriyle tutturulan 2d, d uzun-
luğundaki X, Y çubuk mıknatısları sürtünmesiz yatay
düzlemde şekildeki konumda dengededir. Mıknatıs-
lar birbirine manyetik kuvvet uygulayarak K, L iple-
rinde sırasıyla TK, TL gerilme kuvvetlerini oluşturu-
yor.
X
Lipi
Kipi
Y
s N S
N
d
d
2d
2d
Buna göre, gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri-
TK
nin
oranı kaçtır?
TL
A) 1
)
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
4
(2008/Fen 1)
Fizik
Mıknatıslar
6. Birer uçlarından K, L ipleriyle tutturulan 2d, d uzun- luğundaki X, Y çubuk mıknatısları sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konumda dengededir. Mıknatıs- lar birbirine manyetik kuvvet uygulayarak K, L iple- rinde sırasıyla TK, TL gerilme kuvvetlerini oluşturu- yor. X Lipi Kipi Y s N S N d d 2d 2d Buna göre, gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri- TK nin oranı kaçtır? TL A) 1 ) B) 1 2 C) 1 D) 2 E) 4 4 (2008/Fen 1)
18. Uzun
farklı
1. ÜNİTE
16. Pusulaların ibresi Dünya'nın manyetik alan
çizgileri doğrultusunda yönelir.
Mişi
20°
25
M
Bu
K
sira
...2
Kore
Buna göre K L ve M pusula ibrelerin-
den hangisi ya da hangileri doğru ola-
rak
konumlanmıştır?
M.
21M
...
ELEKTRİK VE MANYETİZMA - ÖLÇME DEĞERLENDİRME
felmer.co.
M
19.
17. Sürtünmesiz bir düzlemde K ve L mikna-
tisları aralarında 2d uzaklik olacak şekilde,
tonları da aralarında d uzaklık
Fizik
Mıknatıslar
18. Uzun farklı 1. ÜNİTE 16. Pusulaların ibresi Dünya'nın manyetik alan çizgileri doğrultusunda yönelir. Mişi 20° 25 M Bu K sira ...2 Kore Buna göre K L ve M pusula ibrelerin- den hangisi ya da hangileri doğru ola- rak konumlanmıştır? M. 21M ... ELEKTRİK VE MANYETİZMA - ÖLÇME DEĞERLENDİRME felmer.co. M 19. 17. Sürtünmesiz bir düzlemde K ve L mikna- tisları aralarında 2d uzaklik olacak şekilde, tonları da aralarında d uzaklık
6.
Maknatısın dışındaki manyetik alan çizgileri ile ilgili
olarak;
Siklaştığı yerlerde manyetik alan azalır.
1. S'den N'a doğrudur.
HIL Birbirini kesmezler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1.
B) Yalnız ll. C) Yalnız III.
D) Ive fun E) Il ve III.
Fizik
Mıknatıslar
6. Maknatısın dışındaki manyetik alan çizgileri ile ilgili olarak; Siklaştığı yerlerde manyetik alan azalır. 1. S'den N'a doğrudur. HIL Birbirini kesmezler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) Ive fun E) Il ve III.
N
N
Şekildeki çubuk mıknatısın K,L,M
noktalarındaki manyetik alanları
sırasıyla BK, BL BM dir.
K
N
S
aki
Buna göre, BK, BL, BM nin yönleri aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru verilmiştir?
BK
BL
BM
A)
B)
Fizik
Mıknatıslar
N N Şekildeki çubuk mıknatısın K,L,M noktalarındaki manyetik alanları sırasıyla BK, BL BM dir. K N S aki Buna göre, BK, BL, BM nin yönleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? BK BL BM A) B)
azma
X
Sürtünmesiz yatay düzlemde özdeş miknatıslar şekildeki
konumda tutulmaktadır.
pekme
ir.
✓
klılığı
NXs
Z S
1
2
3
Y miknatısı serbest bırakılınca hareket etmediğine göre
1, 2 ve 3 numaralı kutupların işareti için,
✓
1. 1: N 2: N 3: N
X 11. IN 2: S 3: N
III. 1: S 2: S 3: S
yukarıdakilerden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11 Ctve 11
DHI ve 111
E) 1 I ve III
33
Diğer sayfaya geçini
Fizik
Mıknatıslar
azma X Sürtünmesiz yatay düzlemde özdeş miknatıslar şekildeki konumda tutulmaktadır. pekme ir. ✓ klılığı NXs Z S 1 2 3 Y miknatısı serbest bırakılınca hareket etmediğine göre 1, 2 ve 3 numaralı kutupların işareti için, ✓ 1. 1: N 2: N 3: N X 11. IN 2: S 3: N III. 1: S 2: S 3: S yukarıdakilerden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 Ctve 11 DHI ve 111 E) 1 I ve III 33 Diğer sayfaya geçini
TK
A) Artar
B) Artar
C) Değişmez
D) Değişmez
E) Azalır
TI
Artar
Değişmez
Artar
Azalır
Artar
X
7.
N
Y
2
S2
S1
1
TTTTT
3
d
2d
Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan X, Y ve Z
miknatısları şekildeki gibi dengede durmaktadır.
ip gerilmeleri sıfırdan farklı olduğuna göre,
mıknatısların 1, 2 ve 3 numaralı kutuplarının
işaretleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
1
2
3
A)
N
S
S
N
B) N
C) S S
D) S
E) S
Z Z Z
N
S
N
S
S
N
s
8.
I. Miknatıslık özelliği gösteren maddelerin çevre-
sinde oluşan alana manyetik alan denir.
I Maddelerin manyetik özelliği, maddenin elektrik
Fizik
Mıknatıslar
TK A) Artar B) Artar C) Değişmez D) Değişmez E) Azalır TI Artar Değişmez Artar Azalır Artar X 7. N Y 2 S2 S1 1 TTTTT 3 d 2d Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan X, Y ve Z miknatısları şekildeki gibi dengede durmaktadır. ip gerilmeleri sıfırdan farklı olduğuna göre, mıknatısların 1, 2 ve 3 numaralı kutuplarının işaretleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1 2 3 A) N S S N B) N C) S S D) S E) S Z Z Z N S N S S N s 8. I. Miknatıslık özelliği gösteren maddelerin çevre- sinde oluşan alana manyetik alan denir. I Maddelerin manyetik özelliği, maddenin elektrik
4.
2.
X, Y miknatıslarının oluşturduğu manyetik alan çizgileri
nin konumu ve biçimi şekildeki gibidir.
X
0
dy>d, olduğuna göre,
X ve Y'nin I, II uçlarının kutup işareti S'dir.
11. X'in manyetik kutup şiddeti, Y'ninkinden küçüktür.
O noktasındaki manyetik alan sıfırdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) H ve III
Fizik
Mıknatıslar
4. 2. X, Y miknatıslarının oluşturduğu manyetik alan çizgileri nin konumu ve biçimi şekildeki gibidir. X 0 dy>d, olduğuna göre, X ve Y'nin I, II uçlarının kutup işareti S'dir. 11. X'in manyetik kutup şiddeti, Y'ninkinden küçüktür. O noktasındaki manyetik alan sıfırdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) H ve III
Wyetik
ala
Nuos
Sizde - 10
Sira
Skutka
var
V
N
Lo
N
.
K
t
M
NS
Uç çubuk mıknatısın arasında oluşan manyetik alan çizgileri şekildeki
gibidir.
elendiğinde
bu görülür
bölgelerde
Buna göre
L ve M uçları S kutbudur.
1/ Kucu L ucunu çeker.
K ve M uçları zıt kutuptur.
guladığı
Kioğüne
dığı için
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Fizik
Mıknatıslar
Wyetik ala Nuos Sizde - 10 Sira Skutka var V N Lo N . K t M NS Uç çubuk mıknatısın arasında oluşan manyetik alan çizgileri şekildeki gibidir. elendiğinde bu görülür bölgelerde Buna göre L ve M uçları S kutbudur. 1/ Kucu L ucunu çeker. K ve M uçları zıt kutuptur. guladığı Kioğüne dığı için yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
1. Plastik çubuk, çubuk mıknatıs ve bir bobin şekildeki gibi
yerleştiriliyor.
ip
İp
plastik çubuk
NIS
Anahtar
Çubuk
miknatıs
+
Bobin üzerindeki anahtar kapatılırsa plastik çubuk ve
çubuk mıknatısın hareket yönleri nasıl olur?
Plastik Çubuk
Çubuk Mıknatıs
e →
A)
B)
18A
Hareket etmez
a
150
de
D)
E)
Soinsto
obnou
ta'al Hareket etmez
1
Fizik
Mıknatıslar
1. Plastik çubuk, çubuk mıknatıs ve bir bobin şekildeki gibi yerleştiriliyor. ip İp plastik çubuk NIS Anahtar Çubuk miknatıs + Bobin üzerindeki anahtar kapatılırsa plastik çubuk ve çubuk mıknatısın hareket yönleri nasıl olur? Plastik Çubuk Çubuk Mıknatıs e → A) B) 18A Hareket etmez a 150 de D) E) Soinsto obnou ta'al Hareket etmez 1
ÇÖZÜM:
9) (10puan)
X ve Z miknatıslan arasına bırakılan Y miknatısı verilen ko-
numda dengede kalıyor.
K
x
NS
Y
L
Z
Buna göre,
Rx kutbu Nise L kutbu.N dir. V
K kutbu Sise L kutbu N dir.
W. K kutbu S ise L kutbu S dir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) I, W ve III
B) Il ve III
Eyl ve III
ve II
E) Yalnız 1
Sinay süresi 40 dakikadır. BAŞARILAR DİLERİZZZ!
Fizik
Mıknatıslar
ÇÖZÜM: 9) (10puan) X ve Z miknatıslan arasına bırakılan Y miknatısı verilen ko- numda dengede kalıyor. K x NS Y L Z Buna göre, Rx kutbu Nise L kutbu.N dir. V K kutbu Sise L kutbu N dir. W. K kutbu S ise L kutbu S dir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) I, W ve III B) Il ve III Eyl ve III ve II E) Yalnız 1 Sinay süresi 40 dakikadır. BAŞARILAR DİLERİZZZ!
3. Bölmeleri eşit hacimli şekildeki boş
kaba sabit debili musluktan 1 dakika
su akıtıldığında su yüksekliği k sevi-
yesinde olup kap tabanındaki sivi
basıncı 1000 pascal oluyor.
K-
Kaba 1 dakika daha su akıtıldığında kap tabanındaki
su basıncı için aşağıda verilenlerden hangisi doğru
olur?
A) 1000 ile 2000 pascal arası
B) 2000 pascal
C) 2000 ile 3000 pascal arası
D) 3000 pascal
3000 ile 4000 pascal arası
Fizik
Mıknatıslar
3. Bölmeleri eşit hacimli şekildeki boş kaba sabit debili musluktan 1 dakika su akıtıldığında su yüksekliği k sevi- yesinde olup kap tabanındaki sivi basıncı 1000 pascal oluyor. K- Kaba 1 dakika daha su akıtıldığında kap tabanındaki su basıncı için aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur? A) 1000 ile 2000 pascal arası B) 2000 pascal C) 2000 ile 3000 pascal arası D) 3000 pascal 3000 ile 4000 pascal arası
ip
ip
Miknatis
Demir
çubuk
Bakır
çubuk
yer
Şekildeki sistem oda sıcaklığındadır. Demir çubuğun si-
caklığı AT kadar artılıyor. Bakır çubuğun sıcaklığı AT ka-
dar azaltılıyor. İkisi ayna anda yapılıyor. Demir çubuğun
yere yaptığı basınç Po, bakır çubuğun yere yaptığı basınç
Po'dir. İp ve mıknatısın sıcaklıkları sabittir.
Buna göre Pve Pg nasıl değişir?
[Bakırın boyca uzama katsayısı (^B) > Demirin boyca uza-
ma katsayısı (ap)]
A) Po artar
B) P, değişmez
Pe artar
Pe değişmez
C) Po artar
D) Po azalır
Pe azalır
artar
po
E) Po azalır
Po azalır
Fizik
Mıknatıslar
ip ip Miknatis Demir çubuk Bakır çubuk yer Şekildeki sistem oda sıcaklığındadır. Demir çubuğun si- caklığı AT kadar artılıyor. Bakır çubuğun sıcaklığı AT ka- dar azaltılıyor. İkisi ayna anda yapılıyor. Demir çubuğun yere yaptığı basınç Po, bakır çubuğun yere yaptığı basınç Po'dir. İp ve mıknatısın sıcaklıkları sabittir. Buna göre Pve Pg nasıl değişir? [Bakırın boyca uzama katsayısı (^B) > Demirin boyca uza- ma katsayısı (ap)] A) Po artar B) P, değişmez Pe artar Pe değişmez C) Po artar D) Po azalır Pe azalır artar po E) Po azalır Po azalır
3. Yeterince uzun ipin ucuna bağlı çok hafif demir bilye
nin yakınına şekildeki gibi bir miknatis konuluyor
5. K, L,
natis
getir
ip
plerle birbiri-
unda tavana
e Tz oluyor
II
(2)
(1)
N
- T3
Çok hafif
demir bilye
3d
Demir bilyenin hareketiyle ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?
A) Hareket etmez.
B (2) yönünde hareket ederek miknatısa yapışır
.
sürekli öyle kalır.
göre; TT,
skisi na-
C) (1) yönünde hareket eder ve orada kalır.
T3
D) (2) yönünde hareket ederek miknatısa yaklaşır,
ancak yapışmaz.
E) (1) ve (2) yönünde gidip-gelme hareketi yapar.
T₃
incilik©
Fizik
Mıknatıslar
3. Yeterince uzun ipin ucuna bağlı çok hafif demir bilye nin yakınına şekildeki gibi bir miknatis konuluyor 5. K, L, natis getir ip plerle birbiri- unda tavana e Tz oluyor II (2) (1) N - T3 Çok hafif demir bilye 3d Demir bilyenin hareketiyle ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur? A) Hareket etmez. B (2) yönünde hareket ederek miknatısa yapışır . sürekli öyle kalır. göre; TT, skisi na- C) (1) yönünde hareket eder ve orada kalır. T3 D) (2) yönünde hareket ederek miknatısa yaklaşır, ancak yapışmaz. E) (1) ve (2) yönünde gidip-gelme hareketi yapar. T₃ incilik©