Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Radyoaktivite Soruları

4.
I. Beta + (8 +) işıması
+
II. Nötron yakalama
III. Beta- (B) işıması
IV. Elektron yakalama
V. Gama işimasi
Radyoaktif atomların daha kararlı olmak için bir
takım ışıma ve yakalama reaksiyonları gerçekleş-
tirirler. Bunlardan bazıları yukarıdaki gibidir.
Buna göre, I, II, III, IV ve V ile gösterilen reak-
siyonların hangi ikisi atomda aynı etkiyi yapar?
A) I ve U
B) II ve III
C) Ill ve V
E) TV ve v
D) I ve IV
FİZİK TESTİ
98
Fizik
Radyoaktivite
4. I. Beta + (8 +) işıması + II. Nötron yakalama III. Beta- (B) işıması IV. Elektron yakalama V. Gama işimasi Radyoaktif atomların daha kararlı olmak için bir takım ışıma ve yakalama reaksiyonları gerçekleş- tirirler. Bunlardan bazıları yukarıdaki gibidir. Buna göre, I, II, III, IV ve V ile gösterilen reak- siyonların hangi ikisi atomda aynı etkiyi yapar? A) I ve U B) II ve III C) Ill ve V E) TV ve v D) I ve IV FİZİK TESTİ 98
13. Radyoaktif A çekirdeğinin bozunması sonucu B ele-
menti ve X parçacığı elde edilmektedir.
234 B+X
238
AL
92
90
Buna göre,
1. Radyoaktif A çekirdeği, beta bozunumu yapmış.
II. Bozunum sonucunda atom numarası ve kütle
numarası değişmiştir.
Kardi
III. B elementinin 144 tane protony vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) 1 ye 11
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Radyoaktivite
13. Radyoaktif A çekirdeğinin bozunması sonucu B ele- menti ve X parçacığı elde edilmektedir. 234 B+X 238 AL 92 90 Buna göre, 1. Radyoaktif A çekirdeği, beta bozunumu yapmış. II. Bozunum sonucunda atom numarası ve kütle numarası değişmiştir. Kardi III. B elementinin 144 tane protony vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) 1 ye 11 D) I ve III E) I, II ve III
88
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Kazanım Testi - 4
1. Radyoaktif bir atomun çekirdeğinde ß bozunması
gerçekleşiyor.
Bu reaksiyon sonunda;
I. Proton sayisi
KAN
II. Kütle numarası
III. Nötron sayisi
niceliklerinden hangileri kesinlikle değişmemiş-
tir?
A) Yalniz
B) Yalnız II C) Vahiz III
D) I ve II
E) I, II ve III
Bir atom çekirdeğinde sırasıyla
Fizik
Radyoaktivite
88 Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite Kazanım Testi - 4 1. Radyoaktif bir atomun çekirdeğinde ß bozunması gerçekleşiyor. Bu reaksiyon sonunda; I. Proton sayisi KAN II. Kütle numarası III. Nötron sayisi niceliklerinden hangileri kesinlikle değişmemiş- tir? A) Yalniz B) Yalnız II C) Vahiz III D) I ve II E) I, II ve III Bir atom çekirdeğinde sırasıyla
10Fisyon ve füzyon tepkimelerinin gerçekleşmesi için;
1. Fisyon reaksiyonunda bozunan elementin çıkan ürün-
den daha çok kararsız olması,
II. Füzyon reaksiyonunda birleşen elementlerin çıkan
üründen daha çok kararsız olması,
III. Füzyon olayında birleşen elementlerin kararlılıklarının
eşit olması
koşullarından hangilerinin olması gereklidir?
A) Yalnız!
B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
Fizik
Radyoaktivite
10Fisyon ve füzyon tepkimelerinin gerçekleşmesi için; 1. Fisyon reaksiyonunda bozunan elementin çıkan ürün- den daha çok kararsız olması, II. Füzyon reaksiyonunda birleşen elementlerin çıkan üründen daha çok kararsız olması, III. Füzyon olayında birleşen elementlerin kararlılıklarının eşit olması koşullarından hangilerinin olması gereklidir? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
İki hidrojen atomu çekirdeğinin birleşerek helyum
çekirdeğine dönüştüğü füzyon tepkimesi aşağıdaki
gibidir.
?H+ 3H
3H → He + bn
Bu tepkime ile ilgili,
1. Tepkime sonucunda enerji açığa çıkar. L
II. Tepkimede toplam kütle korunmaz.
III. He çekirdeği ?H çekirdeğinden daha kararlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Radyoaktivite
İki hidrojen atomu çekirdeğinin birleşerek helyum çekirdeğine dönüştüğü füzyon tepkimesi aşağıdaki gibidir. ?H+ 3H 3H → He + bn Bu tepkime ile ilgili, 1. Tepkime sonucunda enerji açığa çıkar. L II. Tepkimede toplam kütle korunmaz. III. He çekirdeği ?H çekirdeğinden daha kararlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
4.
Dünyada tartılan bir cismin kütlesi m ağırlığı G olarak öl-
çülüyor.
20
Ayni cising özkütlesi Dünya özkütlesinin 2 katı yarıça-
pi Dünya yarıçapının yarısı olan bir gezegende tartıl-
sa kütlesi kaç m, ağırlığı kaç G ölçülürdü?
Kütle
Ağırlık
6.M
4G
A) m
B) 2m
C)
ES
2G
2G
G.M
m m
G
s=1
D)
olo
E)
m
G
Fizik
Radyoaktivite
4. Dünyada tartılan bir cismin kütlesi m ağırlığı G olarak öl- çülüyor. 20 Ayni cising özkütlesi Dünya özkütlesinin 2 katı yarıça- pi Dünya yarıçapının yarısı olan bir gezegende tartıl- sa kütlesi kaç m, ağırlığı kaç G ölçülürdü? Kütle Ağırlık 6.M 4G A) m B) 2m C) ES 2G 2G G.M m m G s=1 D) olo E) m G
5.
dir.
Günlük hayatta karşılaştığımız bazı olaylar aşağıdaki gibi
ifade edilmiştir.
1. Polislerin, radar cihazı kullanarak, hız ihlali yapan
araçları tespit etmesi
II. Uçak radarı kullanılarak, uçmakta olan bir uçağın
konumunun tespit edilmesi
III. Dünya'dan uzaklaşan yıldızların renk spektrum
çizgilerinin kırmızıya kayması
Buna göre, verilen bu olaylardan hangileri doppler
etkisiyle gerçekleşmiştir?
ktrik
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
EX1, II ve III
Fizik
Radyoaktivite
5. dir. Günlük hayatta karşılaştığımız bazı olaylar aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. 1. Polislerin, radar cihazı kullanarak, hız ihlali yapan araçları tespit etmesi II. Uçak radarı kullanılarak, uçmakta olan bir uçağın konumunun tespit edilmesi III. Dünya'dan uzaklaşan yıldızların renk spektrum çizgilerinin kırmızıya kayması Buna göre, verilen bu olaylardan hangileri doppler etkisiyle gerçekleşmiştir? ktrik A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III EX1, II ve III
Buna göre, manyetik alan hangi yöndedir?
B)
A) X
C)-
D) -
E)-2
13.
Radyoaktif tepkimeler sonucunda bozunmaya uğrayan ele.
mentier farklı olementlere dönüşebilir. Aşağıda iki tane radyo-
aktif bozunma tepkimesi verilmiştir.
X-Ra + Het
228
Y-220Ac+_e
Buna göre,
1. X. 23 Th elementidir.
. IL Y , 220Ra elementidir.
III. Tepkimeler sonucunda enerji açığa çıkar. V
yargılarından hangileri doğrudur?
C) I ve III
B) Yalnız 11
A) Yalnız !
E) I, II ve III
D) Il ve III
. Aşağıda bazı fiziksel niceliklere ait birimler verilmiştir.
1.
weber
saniye
Henry. Amper
tor kuv-
Fizik
Radyoaktivite
Buna göre, manyetik alan hangi yöndedir? B) A) X C)- D) - E)-2 13. Radyoaktif tepkimeler sonucunda bozunmaya uğrayan ele. mentier farklı olementlere dönüşebilir. Aşağıda iki tane radyo- aktif bozunma tepkimesi verilmiştir. X-Ra + Het 228 Y-220Ac+_e Buna göre, 1. X. 23 Th elementidir. . IL Y , 220Ra elementidir. III. Tepkimeler sonucunda enerji açığa çıkar. V yargılarından hangileri doğrudur? C) I ve III B) Yalnız 11 A) Yalnız ! E) I, II ve III D) Il ve III . Aşağıda bazı fiziksel niceliklere ait birimler verilmiştir. 1. weber saniye Henry. Amper tor kuv-