Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Su Dalgası Soruları

5. Durgun suda yüzen ördek arkasında V şeklinde
dalga oluşturuyor.
Bu durumla ilgili olarak;
I. Ördeğin hızı oluşturduğu dalganın hızından
daha büyüktür
II. Bu dalgaya sudaki şok dalgası denir
III. Benzer dalgalar seste de gözlenir
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız ! B) Yalnız 10 C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgası
5. Durgun suda yüzen ördek arkasında V şeklinde dalga oluşturuyor. Bu durumla ilgili olarak; I. Ördeğin hızı oluşturduğu dalganın hızından daha büyüktür II. Bu dalgaya sudaki şok dalgası denir III. Benzer dalgalar seste de gözlenir yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız 10 C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
5. Su dalgaları ile işık dalgalarının bir çok ortak özelliği
vardır.
Buna göre,
I. Yayılma hızları ortamın fiziksel özelliklerine bağlıdır.
II. Birbirinin içinden geçip, hiç birşey olmamış gibi
yollarına devam ederler.
III. Ortam değişikliklerinde doğrultularını
değiştirebilirler.
ile verilenlerden hangileri bu ortak özelliklere örnek
olarak gösterilebilir?
C) I ve III
A) Yalnız!
B) I ve 11
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgası
5. Su dalgaları ile işık dalgalarının bir çok ortak özelliği vardır. Buna göre, I. Yayılma hızları ortamın fiziksel özelliklerine bağlıdır. II. Birbirinin içinden geçip, hiç birşey olmamış gibi yollarına devam ederler. III. Ortam değişikliklerinde doğrultularını değiştirebilirler. ile verilenlerden hangileri bu ortak özelliklere örnek olarak gösterilebilir? C) I ve III A) Yalnız! B) I ve 11 D) II ve III E) I, II ve III
.
Su derinliği sabit bir su dalgası leğeni ve yarık genişliği o
olan bir engelin kullanıldığı bir kırınım deneyinde, dalga
boyu î olan düzlemsel dalgalar şekildeki gibi kırınıma
uğramadan yoluna devam ediyor.
Engel
? EHL
0
FEE
Engel
Su
Su
Buna göre,
1.
I. leğene biraz daha su eklemek
II. kaynağın frekansını artırmak
III. kaypağın periyodunu artırmak
Kaymağın
eylemlerinden hangileri tek başına yapılırsa kırınım
gerçekleşebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
wamen
D) I ve II
B) I ve III
A
1.B 2.E
Fizik
Su Dalgası
. Su derinliği sabit bir su dalgası leğeni ve yarık genişliği o olan bir engelin kullanıldığı bir kırınım deneyinde, dalga boyu î olan düzlemsel dalgalar şekildeki gibi kırınıma uğramadan yoluna devam ediyor. Engel ? EHL 0 FEE Engel Su Su Buna göre, 1. I. leğene biraz daha su eklemek II. kaynağın frekansını artırmak III. kaypağın periyodunu artırmak Kaymağın eylemlerinden hangileri tek başına yapılırsa kırınım gerçekleşebilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III wamen D) I ve II B) I ve III A 1.B 2.E
KL
10. Deprem sonrası oluşan tsunami-dalgalarının
genliği kıyıya yaklaştıkça büyür.
Kıyıdan uzakta
Kıyıya yakında
Deprec
yukar
maliy
bölge
A)
C)
D
Dalga genliğinin artmasının nedeni,
1. Dalga boyunun küçülmesi
II. Dalga boyu içerisindeki su kütlelerinin birbiri-
ne yakın olması
. III. Dalga genliğinin simetrisinin bozulmasi
verilen ilkelerden hangileriyle açıklanabilir?
C) Yalnız III
B) Yalnız II
A) Yalnız!
E) Il ve III
D) I ve III
Fizik
Su Dalgası
KL 10. Deprem sonrası oluşan tsunami-dalgalarının genliği kıyıya yaklaştıkça büyür. Kıyıdan uzakta Kıyıya yakında Deprec yukar maliy bölge A) C) D Dalga genliğinin artmasının nedeni, 1. Dalga boyunun küçülmesi II. Dalga boyu içerisindeki su kütlelerinin birbiri- ne yakın olması . III. Dalga genliğinin simetrisinin bozulmasi verilen ilkelerden hangileriyle açıklanabilir? C) Yalnız III B) Yalnız II A) Yalnız! E) Il ve III D) I ve III
,
6.
Bir öğrenci dalga leğeninde yaptığı deneyde suyun derin-
liğini sürekli değiştirerek periyodik dalgalar oluşturuyor.
Buna göre, deney sürecinde oluşturulan dalgalara ait,
I. Yayılma hizi u
I. Frekans
bio
III. Dalga boyu V
niceliklerin hangileri kesinlikle değişir?
A) Yalnız
B) Yalnız IT C) Yalnız III
D) tveir
E). Il ve It
Fizik
Su Dalgası
, 6. Bir öğrenci dalga leğeninde yaptığı deneyde suyun derin- liğini sürekli değiştirerek periyodik dalgalar oluşturuyor. Buna göre, deney sürecinde oluşturulan dalgalara ait, I. Yayılma hizi u I. Frekans bio III. Dalga boyu V niceliklerin hangileri kesinlikle değişir? A) Yalnız B) Yalnız IT C) Yalnız III D) tveir E). Il ve It
4.
Derinliği her yerde sabit dalga leğeninde ilerleyen 1 dal-
gaboylu doğrusal su dalgalanı aralarındaki uzaklık olan
engeller arasından geçerken kırınıma uğruyor.
Bu dalgaların kirinima uğramadan geçmesi için yapıl-
ması gereken aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
A) a dalgaboyunu azaltmak
B) engeller arası uzaklığı artırmak
C) dalga leğenine su ilave etmek
D) dalganın frekansını artırmak
E) dalganın periyodunu azaltmak
Fizik
Su Dalgası
4. Derinliği her yerde sabit dalga leğeninde ilerleyen 1 dal- gaboylu doğrusal su dalgalanı aralarındaki uzaklık olan engeller arasından geçerken kırınıma uğruyor. Bu dalgaların kirinima uğramadan geçmesi için yapıl- ması gereken aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? A) a dalgaboyunu azaltmak B) engeller arası uzaklığı artırmak C) dalga leğenine su ilave etmek D) dalganın frekansını artırmak E) dalganın periyodunu azaltmak
14. Derinliği her yerde sabit dalga leğeninde ilerleyen à dal-
gaboylu doğrusal su dalgaları aralarındaki uzaklik o olan
engeller arasından geçerken kırınıma uğruyor.
Bu dalgaların kırınıma uğramadan geçmesi için yapıl-
ması gereken aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
A) 2. dalgaboyunu azaltmak
B) O engeller arası uzaklığı artırmak
C) dalga leğenine su ilave etmek
D) dalganın frekansını artırmak
E) dalganın periyodunu azaltmak
Fizik
Su Dalgası
14. Derinliği her yerde sabit dalga leğeninde ilerleyen à dal- gaboylu doğrusal su dalgaları aralarındaki uzaklik o olan engeller arasından geçerken kırınıma uğruyor. Bu dalgaların kırınıma uğramadan geçmesi için yapıl- ması gereken aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? A) 2. dalgaboyunu azaltmak B) O engeller arası uzaklığı artırmak C) dalga leğenine su ilave etmek D) dalganın frekansını artırmak E) dalganın periyodunu azaltmak
TEST 3
Su dalgalarında kırınımı azaltmak
için;
1. Suyun derinliğini azaltmak,
Fz
II. Suyun derinliğini artırmak,
III. Dalgaların periyodunu artırmak
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
Yalnız
B) Yalnız 11
C) I ve III
D) II ve III
E) I ve II
2
Fizik
Su Dalgası
TEST 3 Su dalgalarında kırınımı azaltmak için; 1. Suyun derinliğini azaltmak, Fz II. Suyun derinliğini artırmak, III. Dalgaların periyodunu artırmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve III D) II ve III E) I ve II 2
3.
Bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalga-
lann görünümü şekildeki gibidir.
Dalga Kaynağı
HACHE
X
Anil:
Dalga leğeninin sağ tarafı daha
derindir.
Mustafa:
Dalga kaynağı sola doğru sabit
hızla hareket etmektedir.
Hasan:
X ve Y bölgelerinde dalgalarının
hızları eşittir.
Dalgaları gözlemleyen öğrencilerden hangile-
rinin yorumları doğru olabilir?
yral
Ay Yalnız Anil
B) Anil ve Mustafa
D) Mustafa ve Hasan
C) Anil ve Hasan
Anil, Mustafa ve Hasan
Fizik
Su Dalgası
3. Bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalga- lann görünümü şekildeki gibidir. Dalga Kaynağı HACHE X Anil: Dalga leğeninin sağ tarafı daha derindir. Mustafa: Dalga kaynağı sola doğru sabit hızla hareket etmektedir. Hasan: X ve Y bölgelerinde dalgalarının hızları eşittir. Dalgaları gözlemleyen öğrencilerden hangile- rinin yorumları doğru olabilir? yral Ay Yalnız Anil B) Anil ve Mustafa D) Mustafa ve Hasan C) Anil ve Hasan Anil, Mustafa ve Hasan
8.
Bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan iki noktasal kay-
nak arasındaki uzaklık 6 cm ve dalgaların dalga boyu
2 cm dir.
Buna göre, kaç tane düğüm çizgisi oluşur?
Episo
A) 2
B) 3 C) 4 D) 5
MLERİ YAYINLARI
D
Fizik
Su Dalgası
8. Bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan iki noktasal kay- nak arasındaki uzaklık 6 cm ve dalgaların dalga boyu 2 cm dir. Buna göre, kaç tane düğüm çizgisi oluşur? Episo A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 MLERİ YAYINLARI D
3.
Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgasının gö-
rünümü şekildeki gibidir.
kaynak
su
İlerleyen su dalgaları ile ilgili;
1. Su dalgası, aynı anda enine ve boyuna titreşim
yapan özel bir dalgadır.
II. Dalganın tepe ve cukur noktasının denge nok-
tasına olan uzaklığına genlik denir.
III. Su yüzeyinde bulunan bir su molekülünün bu-
lunduğu yerden bir tam dalga geçtiğinde yer
değiştirmesi sıfır olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 11 B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgası
3. Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgasının gö- rünümü şekildeki gibidir. kaynak su İlerleyen su dalgaları ile ilgili; 1. Su dalgası, aynı anda enine ve boyuna titreşim yapan özel bir dalgadır. II. Dalganın tepe ve cukur noktasının denge nok- tasına olan uzaklığına genlik denir. III. Su yüzeyinde bulunan bir su molekülünün bu- lunduğu yerden bir tam dalga geçtiğinde yer değiştirmesi sıfır olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 11 B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
32. Derinligi ner yerde aynı su leğeninde KL doğrusal su
dalgası engele şekildeki gibi gelmektedir.
250
K
Buna göre o noktası engele çarptığı anda görünü-
mü nasıldır?
A)
B)
50°
50°
60°
V60
K
K
"L
C)
D)
40°
40°
50°
40°
K
K.
E)
50°
50°
Fizik
Su Dalgası
32. Derinligi ner yerde aynı su leğeninde KL doğrusal su dalgası engele şekildeki gibi gelmektedir. 250 K Buna göre o noktası engele çarptığı anda görünü- mü nasıldır? A) B) 50° 50° 60° V60 K K "L C) D) 40° 40° 50° 40° K K. E) 50° 50°
8.
Bir dalga leğeninde S dalga kaynağından oluşturulan
dalgaların, K ve L bölgelerindeki ilerleyişi şekildeki gibidir.
K bölgesi
L bölgesi
S
kaynağı
FH
Su
Su
Buna göre, K bölgesinden L bölgesine geçen dalgalar
ile ilgili,
W Dalga boyları artmıştır.
LH. Yayılma hızları artmıştır.
III. Frekansları azalmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I ve IV
D) I ve III
E) II ve III
Dör
Fizik
Su Dalgası
8. Bir dalga leğeninde S dalga kaynağından oluşturulan dalgaların, K ve L bölgelerindeki ilerleyişi şekildeki gibidir. K bölgesi L bölgesi S kaynağı FH Su Su Buna göre, K bölgesinden L bölgesine geçen dalgalar ile ilgili, W Dalga boyları artmıştır. LH. Yayılma hızları artmıştır. III. Frekansları azalmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve IV D) I ve III E) II ve III Dör