İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tork Soruları

20:08
NON %47
Turkcell
M
yatay
2P
çubuk şekildeki konumda
ni asılıyor ve çubuk dengede
ilme kuvveti 8P olduğuna
iştir?
D) L-M arası
+2P. X
E) M
14)
düşey
X 20 N
D) 30√5N-50N
T
37°
ip
yatay
50 N
O ucu etrafında dönebilen eşit bölmeli türdeş çubuk X ve Y
cisimleri ile şekildeki gibi dengededir. Buna göre, çubuğun
ağırlığını ve O noktasında çubuğa etki eden kuvveti
hesaplayıız. (sin37=0,6, cos37=0,8)
A) 20N-30N
B) 30N-20√5N
C) 30N-20√2N
E) 60N-40N
Fizik
Tork
20:08 NON %47 Turkcell M yatay 2P çubuk şekildeki konumda ni asılıyor ve çubuk dengede ilme kuvveti 8P olduğuna iştir? D) L-M arası +2P. X E) M 14) düşey X 20 N D) 30√5N-50N T 37° ip yatay 50 N O ucu etrafında dönebilen eşit bölmeli türdeş çubuk X ve Y cisimleri ile şekildeki gibi dengededir. Buna göre, çubuğun ağırlığını ve O noktasında çubuğa etki eden kuvveti hesaplayıız. (sin37=0,6, cos37=0,8) A) 20N-30N B) 30N-20√5N C) 30N-20√2N E) 60N-40N
2. Yarıçapı 2r ve r olan daire-
sel parçaları birbirine perçin-
lenerek büyüklükleri verilen
F₁, F2, F3 kuvvetleri şekilde-
ki gibi uygulanıyor.
Levhalar O noktasından
geçen dik eksen etrafında
hangi yönde ne kadarlık
bir momentle döner?
A) 1 yönünde; 15r
C) 2 yönünde; 15r
2r
F₁=20 N
2
E) 2 yönünde; 70r
D
20
F3=40 N
F₂=30 N
B) 1 yönünde; 30r
D) 2 yönünde; 30r
Fizik
Tork
2. Yarıçapı 2r ve r olan daire- sel parçaları birbirine perçin- lenerek büyüklükleri verilen F₁, F2, F3 kuvvetleri şekilde- ki gibi uygulanıyor. Levhalar O noktasından geçen dik eksen etrafında hangi yönde ne kadarlık bir momentle döner? A) 1 yönünde; 15r C) 2 yönünde; 15r 2r F₁=20 N 2 E) 2 yönünde; 70r D 20 F3=40 N F₂=30 N B) 1 yönünde; 30r D) 2 yönünde; 30r
1. Düzgün bir tekeri basa-
mağa çıkarması için, F₁,
F₂ ve F, kuvvetleri şekil-
ILL
F3
deki gibi ayn ayn uygu- F₁
lanıyor.
Buna göre,
1. Yalnız F₂ kuvveti tekeri basamağa çıkarabilir.
II. F₂ kuvveti tekeri basamağa çıkaramaz.
III. F kuvveti tekeri basamağa çıkarabilecek en kü-
çük kuvvettir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) Il ve Ill
B) Yalnız II
Basamak
E) I, II ve Ill
C) I ve Il
Fizik
Tork
1. Düzgün bir tekeri basa- mağa çıkarması için, F₁, F₂ ve F, kuvvetleri şekil- ILL F3 deki gibi ayn ayn uygu- F₁ lanıyor. Buna göre, 1. Yalnız F₂ kuvveti tekeri basamağa çıkarabilir. II. F₂ kuvveti tekeri basamağa çıkaramaz. III. F kuvveti tekeri basamağa çıkarabilecek en kü- çük kuvvettir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) Il ve Ill B) Yalnız II Basamak E) I, II ve Ill C) I ve Il
bir bölmesinin uzunluğu d olan çubuk O noktası çevresin-
de dönebilmektedir.
F₁ = F +
A) "+" yönde, 3Fd
C)"+" yönde, 4Fd
P
F₁ = 2F
F₂ = F
kalan çubuk hangi yönde kaç Fd'lik döndürme etkisi ile dö-
F₁ = 2F₁ F₂ = F₂ F3 = F büyüklüğündeki kuvvetlerin etkisinde
ner?
B) "-" yönde, 3Fd
D) "-" yönde, 4Fd
E) "+" yönde, 6Fd
Torkun
lan; tür
nifland
SEN YAYINLARI
Fizik
Tork
bir bölmesinin uzunluğu d olan çubuk O noktası çevresin- de dönebilmektedir. F₁ = F + A) "+" yönde, 3Fd C)"+" yönde, 4Fd P F₁ = 2F F₂ = F kalan çubuk hangi yönde kaç Fd'lik döndürme etkisi ile dö- F₁ = 2F₁ F₂ = F₂ F3 = F büyüklüğündeki kuvvetlerin etkisinde ner? B) "-" yönde, 3Fd D) "-" yönde, 4Fd E) "+" yönde, 6Fd Torkun lan; tür nifland SEN YAYINLARI
A) 1
. P
B))
ağırlığındaki,
eşit bölmeli türdeş
çubuk şekildeki
konumda denge-
(8
dedir.
nah
2
owux amlitog nole
Buna göre X cis-
minin ağırlığı
kaç P'dir?
(Makara ağırlıkları
A) 1
B) 2
D) 3 E) 3
X
3P
önemsenmiyor)
C) 3
D) 4
E) 5
P
Fizik
Tork
A) 1 . P B)) ağırlığındaki, eşit bölmeli türdeş çubuk şekildeki konumda denge- (8 dedir. nah 2 owux amlitog nole Buna göre X cis- minin ağırlığı kaç P'dir? (Makara ağırlıkları A) 1 B) 2 D) 3 E) 3 X 3P önemsenmiyor) C) 3 D) 4 E) 5 P
EST 1
14. Aynı düzlemdeki büyüklükleri
eşit F₁, F₂, F3 kuvvetleri bir
çubuğa şekildeki gibi uygu-
lanıyor.
KO
F₁
IL
++
Bu kuvvetlerin çubuğun K
dönme noktasına göre tork-
larının büyüklükleri sırasıy-
la T₁, T₂, T3 olduğuna göre, bunlar arasındaki iliş-
ki nedir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
Fizik
Tork
EST 1 14. Aynı düzlemdeki büyüklükleri eşit F₁, F₂, F3 kuvvetleri bir çubuğa şekildeki gibi uygu- lanıyor. KO F₁ IL ++ Bu kuvvetlerin çubuğun K dönme noktasına göre tork- larının büyüklükleri sırasıy- la T₁, T₂, T3 olduğuna göre, bunlar arasındaki iliş- ki nedir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
6)
530
AT
Yer
Ağırlığı P olan üç eşit bölmeli homojen
çubuk şekildeki gibi kıvrılıyor.
Çubuk düşey düzlemde dengede
olduğuna göre, ipteki gerilme kuvveti
kaç P dir? (Sin530-0,8)
A) 5 B) 3 C) D)
E)
//
5
Fizik
Tork
6) 530 AT Yer Ağırlığı P olan üç eşit bölmeli homojen çubuk şekildeki gibi kıvrılıyor. Çubuk düşey düzlemde dengede olduğuna göre, ipteki gerilme kuvveti kaç P dir? (Sin530-0,8) A) 5 B) 3 C) D) E) // 5
11. Şekildeki levha, O nokta-
sından geçen dik eksen et-
rafında dönebilmektedir.
Levhaya aynı düzlemde ve
birbirine eşit üç kuvvet uy-
gulanmıştır.
Bu kuvvetlerin bileşke
torkunun büyüklüğü ve
levhanın dönme yönü ne-
dir?
A) 4Fr, "-" yönde
C) 5Fr, "-" yönde
F
B) 4Fr,"+" yönde
D) 5Fr, "+"yönde
E) Fr, "-" yönde
Fizik
Tork
11. Şekildeki levha, O nokta- sından geçen dik eksen et- rafında dönebilmektedir. Levhaya aynı düzlemde ve birbirine eşit üç kuvvet uy- gulanmıştır. Bu kuvvetlerin bileşke torkunun büyüklüğü ve levhanın dönme yönü ne- dir? A) 4Fr, "-" yönde C) 5Fr, "-" yönde F B) 4Fr,"+" yönde D) 5Fr, "+"yönde E) Fr, "-" yönde
14. Aynı düzlemdeki büyüklüklerl
eşit F₁, F₂, F, kuvvetleri bir
çubuğa şekildeki gibi uygu-
lanıyor.
KO
A) T₁ > T₂ = 1₂
C) Tg > T₁ = T₂
F
Bu kuvvetlerin çubuğun K
dönme noktasına göre tork-
larının büyüklükleri sırasıy-
la T₁, T₂, Ta olduğuna göre, bunlar arasındaki iliş
ki nedir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
ILL
B) T₁ = T₂ > T3
D) T₁ = T₂ = 13
E) T₂ > T₁ > T₂
Fizik
Tork
14. Aynı düzlemdeki büyüklüklerl eşit F₁, F₂, F, kuvvetleri bir çubuğa şekildeki gibi uygu- lanıyor. KO A) T₁ > T₂ = 1₂ C) Tg > T₁ = T₂ F Bu kuvvetlerin çubuğun K dönme noktasına göre tork- larının büyüklükleri sırasıy- la T₁, T₂, Ta olduğuna göre, bunlar arasındaki iliş ki nedir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) ILL B) T₁ = T₂ > T3 D) T₁ = T₂ = 13 E) T₂ > T₁ > T₂
SORU 2
| J₁₂= +
1₂=0
r
E₁ = F
D) Ⓡ, Fr
r
↑F₂=3F
F3 = 3F
F₂ = 2F
O noktasından dönebilen, ağırlığı ihmal edilen levhaya
F₁, F₂ ve F kuvvetleri şekildeki gibi uygulanmaktadır.
Buna göre, kuvvetlerin O noktasında oluşturduğu
bileşke torkun yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(O: Sayfa düzlemine dik dışarı doğru)
(: Sayfa düzlemine dik içeri doğru)
A) O, 2Fr
B) , 2Fr
+
E) Sıfır
C) O, Fr
Fizik
Tork
SORU 2 | J₁₂= + 1₂=0 r E₁ = F D) Ⓡ, Fr r ↑F₂=3F F3 = 3F F₂ = 2F O noktasından dönebilen, ağırlığı ihmal edilen levhaya F₁, F₂ ve F kuvvetleri şekildeki gibi uygulanmaktadır. Buna göre, kuvvetlerin O noktasında oluşturduğu bileşke torkun yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (O: Sayfa düzlemine dik dışarı doğru) (: Sayfa düzlemine dik içeri doğru) A) O, 2Fr B) , 2Fr + E) Sıfır C) O, Fr
8. Eşit bölmeli türdeş çubuk şekildeki konumdayken desteğin
tepkisi N, ip gerilmesi ise T kadardır.
KL
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Destek K konumuna getirilirse çubuğun dengesi bozul-
maz.
B) Destek L konumuna getirilirse desteğin dengesi bozul-
maz.
C) ip K yerine L'den bağlanırsa ip gerilmesi artar.
D) İp K yerine L'den bağlanırsa desteğin tepkisi azalır.
E) İp K yerine L'den bağlanırsa çubuğun dengesi bozul-
maz.
1.
Fizik
Tork
8. Eşit bölmeli türdeş çubuk şekildeki konumdayken desteğin tepkisi N, ip gerilmesi ise T kadardır. KL Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Destek K konumuna getirilirse çubuğun dengesi bozul- maz. B) Destek L konumuna getirilirse desteğin dengesi bozul- maz. C) ip K yerine L'den bağlanırsa ip gerilmesi artar. D) İp K yerine L'den bağlanırsa desteğin tepkisi azalır. E) İp K yerine L'den bağlanırsa çubuğun dengesi bozul- maz. 1.
ESTI
da bir
aşa-
a
7-
?
1.
mo PC e mor
Türdeş küre şekildeki gibi F kuvveti ile yüksekliği 2
cm olan basamağın üzerine çıkarılmak isteniyor.
F
FEN BİLİMLE
B) 60
r=10 cm. yatay
Kürenin ağırlığı 120 N ve yarıçapı 10 cm olduğu-
na göre F kuvvetinin en küçük değeri kaç New-
ton dur?
A) 30
C) 80
2 cm
D) 90
E) 100
YAYINLARI
3.
Fizik
Tork
ESTI da bir aşa- a 7- ? 1. mo PC e mor Türdeş küre şekildeki gibi F kuvveti ile yüksekliği 2 cm olan basamağın üzerine çıkarılmak isteniyor. F FEN BİLİMLE B) 60 r=10 cm. yatay Kürenin ağırlığı 120 N ve yarıçapı 10 cm olduğu- na göre F kuvvetinin en küçük değeri kaç New- ton dur? A) 30 C) 80 2 cm D) 90 E) 100 YAYINLARI 3.
10
Buna göre, çubuğa etki eden toplam tork kaç N x m dir?
Şekildeki homojen levha O nokta-
F
sından geçen bir mil etrafında
dönebilmektedir.
VF
Buna göre, kuvvetlerin O nokta-
sına göre oluşturdukları toplam
torkun büyüklüğü kaç F.r dir?
30 403)
2010
er alla
Fizik
Tork
10 Buna göre, çubuğa etki eden toplam tork kaç N x m dir? Şekildeki homojen levha O nokta- F sından geçen bir mil etrafında dönebilmektedir. VF Buna göre, kuvvetlerin O nokta- sına göre oluşturdukları toplam torkun büyüklüğü kaç F.r dir? 30 403) 2010 er alla
valav
A)
10
B)
15
C) 10
D) 50
E) 25
K
ip T
Eşit bölmeli türdeş K-çubuğu ile türdeş L çu-
buğu şekildeki gibi dengededir.
20
10
T yatay
T, ip gerilme kuvveti 5 N, T₂ ipindeki ge-
rilme kuvveti 15 N olduğuna göre, K ve L
çubuklarının ağırlıkları kaçar N dur?
K
L
5
5
25
113
Fizik
Tork
valav A) 10 B) 15 C) 10 D) 50 E) 25 K ip T Eşit bölmeli türdeş K-çubuğu ile türdeş L çu- buğu şekildeki gibi dengededir. 20 10 T yatay T, ip gerilme kuvveti 5 N, T₂ ipindeki ge- rilme kuvveti 15 N olduğuna göre, K ve L çubuklarının ağırlıkları kaçar N dur? K L 5 5 25 113
37.
E
K
Dikdörtgen prizması şeklindeki özdeş cisimlerin bir-
birine yapıştırılması ile oluşturulmuş şekildeki siste-
min yatay olarak dengede kalabilmesi için K cismi-
nin üzerine kaç tane daha cisim yerleştirilmelidir?
A) 8
B) 12
C) 16
D) 24
E) 36
Fizik
Tork
37. E K Dikdörtgen prizması şeklindeki özdeş cisimlerin bir- birine yapıştırılması ile oluşturulmuş şekildeki siste- min yatay olarak dengede kalabilmesi için K cismi- nin üzerine kaç tane daha cisim yerleştirilmelidir? A) 8 B) 12 C) 16 D) 24 E) 36
z III
f
PRAK
4.
P noktasından geçen bir mil etrafında sürtünmesiz düzlemde
serbestçe dönebilen eşit bölmelendirilmiş ve ağırlığı ihmal edi-
len çubuk, şekilde gösterildiği gibi kendisine dik olarak uygula-
nan F ve F kuvvetlerinin etkisiyle dengede durmaktadır.
FK
P
K
Fk kuvvetinin P noktasına göre çubuğa uyguladığı tork
olduğuna göre, F kuvvetinin P noktasına göre çubuğa uy-
guladığı tork aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 3T
B) T
C)
FL
TH/3
D) -T
E) -3
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Tork
z III f PRAK 4. P noktasından geçen bir mil etrafında sürtünmesiz düzlemde serbestçe dönebilen eşit bölmelendirilmiş ve ağırlığı ihmal edi- len çubuk, şekilde gösterildiği gibi kendisine dik olarak uygula- nan F ve F kuvvetlerinin etkisiyle dengede durmaktadır. FK P K Fk kuvvetinin P noktasına göre çubuğa uyguladığı tork olduğuna göre, F kuvvetinin P noktasına göre çubuğa uy- guladığı tork aşağıdakilerden hangisidir? A) 3T B) T C) FL TH/3 D) -T E) -3 Diğer sayfaya geçiniz.