Tork Soruları

20:08
NON %47
Turkcell
M
yatay
2P
çubuk şekildeki konumda
ni asılıyor ve çubuk dengede
ilme kuvveti 8P olduğuna
iştir?
D) L-M arası
+2P. X
E) M
14)
düşey
X 20 N
D) 30√5N-50N
T
37°
ip
yatay
50 N
O ucu etrafında dönebilen eşit bölmeli türdeş çubuk X ve Y
cisimleri ile şekildeki gibi dengededir. Buna göre, çubuğun
ağırlığını ve O noktasında çubuğa etki eden kuvveti
hesaplayıız. (sin37=0,6, cos37=0,8)
A) 20N-30N
B) 30N-20√5N
C) 30N-20√2N
E) 60N-40N
Fizik
Tork
20:08 NON %47 Turkcell M yatay 2P çubuk şekildeki konumda ni asılıyor ve çubuk dengede ilme kuvveti 8P olduğuna iştir? D) L-M arası +2P. X E) M 14) düşey X 20 N D) 30√5N-50N T 37° ip yatay 50 N O ucu etrafında dönebilen eşit bölmeli türdeş çubuk X ve Y cisimleri ile şekildeki gibi dengededir. Buna göre, çubuğun ağırlığını ve O noktasında çubuğa etki eden kuvveti hesaplayıız. (sin37=0,6, cos37=0,8) A) 20N-30N B) 30N-20√5N C) 30N-20√2N E) 60N-40N
2. Yarıçapı 2r ve r olan daire-
sel parçaları birbirine perçin-
lenerek büyüklükleri verilen
F₁, F2, F3 kuvvetleri şekilde-
ki gibi uygulanıyor.
Levhalar O noktasından
geçen dik eksen etrafında
hangi yönde ne kadarlık
bir momentle döner?
A) 1 yönünde; 15r
C) 2 yönünde; 15r
2r
F₁=20 N
2
E) 2 yönünde; 70r
D
20
F3=40 N
F₂=30 N
B) 1 yönünde; 30r
D) 2 yönünde; 30r
Fizik
Tork
2. Yarıçapı 2r ve r olan daire- sel parçaları birbirine perçin- lenerek büyüklükleri verilen F₁, F2, F3 kuvvetleri şekilde- ki gibi uygulanıyor. Levhalar O noktasından geçen dik eksen etrafında hangi yönde ne kadarlık bir momentle döner? A) 1 yönünde; 15r C) 2 yönünde; 15r 2r F₁=20 N 2 E) 2 yönünde; 70r D 20 F3=40 N F₂=30 N B) 1 yönünde; 30r D) 2 yönünde; 30r
1. Düzgün bir tekeri basa-
mağa çıkarması için, F₁,
F₂ ve F, kuvvetleri şekil-
ILL
F3
deki gibi ayn ayn uygu- F₁
lanıyor.
Buna göre,
1. Yalnız F₂ kuvveti tekeri basamağa çıkarabilir.
II. F₂ kuvveti tekeri basamağa çıkaramaz.
III. F kuvveti tekeri basamağa çıkarabilecek en kü-
çük kuvvettir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) Il ve Ill
B) Yalnız II
Basamak
E) I, II ve Ill
C) I ve Il
Fizik
Tork
1. Düzgün bir tekeri basa- mağa çıkarması için, F₁, F₂ ve F, kuvvetleri şekil- ILL F3 deki gibi ayn ayn uygu- F₁ lanıyor. Buna göre, 1. Yalnız F₂ kuvveti tekeri basamağa çıkarabilir. II. F₂ kuvveti tekeri basamağa çıkaramaz. III. F kuvveti tekeri basamağa çıkarabilecek en kü- çük kuvvettir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) Il ve Ill B) Yalnız II Basamak E) I, II ve Ill C) I ve Il
bir bölmesinin uzunluğu d olan çubuk O noktası çevresin-
de dönebilmektedir.
F₁ = F +
A) "+" yönde, 3Fd
C)"+" yönde, 4Fd
P
F₁ = 2F
F₂ = F
kalan çubuk hangi yönde kaç Fd'lik döndürme etkisi ile dö-
F₁ = 2F₁ F₂ = F₂ F3 = F büyüklüğündeki kuvvetlerin etkisinde
ner?
B) "-" yönde, 3Fd
D) "-" yönde, 4Fd
E) "+" yönde, 6Fd
Torkun
lan; tür
nifland
SEN YAYINLARI
Fizik
Tork
bir bölmesinin uzunluğu d olan çubuk O noktası çevresin- de dönebilmektedir. F₁ = F + A) "+" yönde, 3Fd C)"+" yönde, 4Fd P F₁ = 2F F₂ = F kalan çubuk hangi yönde kaç Fd'lik döndürme etkisi ile dö- F₁ = 2F₁ F₂ = F₂ F3 = F büyüklüğündeki kuvvetlerin etkisinde ner? B) "-" yönde, 3Fd D) "-" yönde, 4Fd E) "+" yönde, 6Fd Torkun lan; tür nifland SEN YAYINLARI
A) 1
. P
B))
ağırlığındaki,
eşit bölmeli türdeş
çubuk şekildeki
konumda denge-
(8
dedir.
nah
2
owux amlitog nole
Buna göre X cis-
minin ağırlığı
kaç P'dir?
(Makara ağırlıkları
A) 1
B) 2
D) 3 E) 3
X
3P
önemsenmiyor)
C) 3
D) 4
E) 5
P
Fizik
Tork
A) 1 . P B)) ağırlığındaki, eşit bölmeli türdeş çubuk şekildeki konumda denge- (8 dedir. nah 2 owux amlitog nole Buna göre X cis- minin ağırlığı kaç P'dir? (Makara ağırlıkları A) 1 B) 2 D) 3 E) 3 X 3P önemsenmiyor) C) 3 D) 4 E) 5 P
EST 1
14. Aynı düzlemdeki büyüklükleri
eşit F₁, F₂, F3 kuvvetleri bir
çubuğa şekildeki gibi uygu-
lanıyor.
KO
F₁
IL
++
Bu kuvvetlerin çubuğun K
dönme noktasına göre tork-
larının büyüklükleri sırasıy-
la T₁, T₂, T3 olduğuna göre, bunlar arasındaki iliş-
ki nedir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
Fizik
Tork
EST 1 14. Aynı düzlemdeki büyüklükleri eşit F₁, F₂, F3 kuvvetleri bir çubuğa şekildeki gibi uygu- lanıyor. KO F₁ IL ++ Bu kuvvetlerin çubuğun K dönme noktasına göre tork- larının büyüklükleri sırasıy- la T₁, T₂, T3 olduğuna göre, bunlar arasındaki iliş- ki nedir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
6)
530
AT
Yer
Ağırlığı P olan üç eşit bölmeli homojen
çubuk şekildeki gibi kıvrılıyor.
Çubuk düşey düzlemde dengede
olduğuna göre, ipteki gerilme kuvveti
kaç P dir? (Sin530-0,8)
A) 5 B) 3 C) D)
E)
//
5
Fizik
Tork
6) 530 AT Yer Ağırlığı P olan üç eşit bölmeli homojen çubuk şekildeki gibi kıvrılıyor. Çubuk düşey düzlemde dengede olduğuna göre, ipteki gerilme kuvveti kaç P dir? (Sin530-0,8) A) 5 B) 3 C) D) E) // 5
11. Şekildeki levha, O nokta-
sından geçen dik eksen et-
rafında dönebilmektedir.
Levhaya aynı düzlemde ve
birbirine eşit üç kuvvet uy-
gulanmıştır.
Bu kuvvetlerin bileşke
torkunun büyüklüğü ve
levhanın dönme yönü ne-
dir?
A) 4Fr, "-" yönde
C) 5Fr, "-" yönde
F
B) 4Fr,"+" yönde
D) 5Fr, "+"yönde
E) Fr, "-" yönde
Fizik
Tork
11. Şekildeki levha, O nokta- sından geçen dik eksen et- rafında dönebilmektedir. Levhaya aynı düzlemde ve birbirine eşit üç kuvvet uy- gulanmıştır. Bu kuvvetlerin bileşke torkunun büyüklüğü ve levhanın dönme yönü ne- dir? A) 4Fr, "-" yönde C) 5Fr, "-" yönde F B) 4Fr,"+" yönde D) 5Fr, "+"yönde E) Fr, "-" yönde
14. Aynı düzlemdeki büyüklüklerl
eşit F₁, F₂, F, kuvvetleri bir
çubuğa şekildeki gibi uygu-
lanıyor.
KO
A) T₁ > T₂ = 1₂
C) Tg > T₁ = T₂
F
Bu kuvvetlerin çubuğun K
dönme noktasına göre tork-
larının büyüklükleri sırasıy-
la T₁, T₂, Ta olduğuna göre, bunlar arasındaki iliş
ki nedir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
ILL
B) T₁ = T₂ > T3
D) T₁ = T₂ = 13
E) T₂ > T₁ > T₂
Fizik
Tork
14. Aynı düzlemdeki büyüklüklerl eşit F₁, F₂, F, kuvvetleri bir çubuğa şekildeki gibi uygu- lanıyor. KO A) T₁ > T₂ = 1₂ C) Tg > T₁ = T₂ F Bu kuvvetlerin çubuğun K dönme noktasına göre tork- larının büyüklükleri sırasıy- la T₁, T₂, Ta olduğuna göre, bunlar arasındaki iliş ki nedir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) ILL B) T₁ = T₂ > T3 D) T₁ = T₂ = 13 E) T₂ > T₁ > T₂
SORU 2
| J₁₂= +
1₂=0
r
E₁ = F
D) Ⓡ, Fr
r
↑F₂=3F
F3 = 3F
F₂ = 2F
O noktasından dönebilen, ağırlığı ihmal edilen levhaya
F₁, F₂ ve F kuvvetleri şekildeki gibi uygulanmaktadır.
Buna göre, kuvvetlerin O noktasında oluşturduğu
bileşke torkun yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(O: Sayfa düzlemine dik dışarı doğru)
(: Sayfa düzlemine dik içeri doğru)
A) O, 2Fr
B) , 2Fr
+
E) Sıfır
C) O, Fr
Fizik
Tork
SORU 2 | J₁₂= + 1₂=0 r E₁ = F D) Ⓡ, Fr r ↑F₂=3F F3 = 3F F₂ = 2F O noktasından dönebilen, ağırlığı ihmal edilen levhaya F₁, F₂ ve F kuvvetleri şekildeki gibi uygulanmaktadır. Buna göre, kuvvetlerin O noktasında oluşturduğu bileşke torkun yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (O: Sayfa düzlemine dik dışarı doğru) (: Sayfa düzlemine dik içeri doğru) A) O, 2Fr B) , 2Fr + E) Sıfır C) O, Fr
8. Eşit bölmeli türdeş çubuk şekildeki konumdayken desteğin
tepkisi N, ip gerilmesi ise T kadardır.
KL
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Destek K konumuna getirilirse çubuğun dengesi bozul-
maz.
B) Destek L konumuna getirilirse desteğin dengesi bozul-
maz.
C) ip K yerine L'den bağlanırsa ip gerilmesi artar.
D) İp K yerine L'den bağlanırsa desteğin tepkisi azalır.
E) İp K yerine L'den bağlanırsa çubuğun dengesi bozul-
maz.
1.
Fizik
Tork
8. Eşit bölmeli türdeş çubuk şekildeki konumdayken desteğin tepkisi N, ip gerilmesi ise T kadardır. KL Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Destek K konumuna getirilirse çubuğun dengesi bozul- maz. B) Destek L konumuna getirilirse desteğin dengesi bozul- maz. C) ip K yerine L'den bağlanırsa ip gerilmesi artar. D) İp K yerine L'den bağlanırsa desteğin tepkisi azalır. E) İp K yerine L'den bağlanırsa çubuğun dengesi bozul- maz. 1.
ESTI
da bir
aşa-
a
7-
?
1.
mo PC e mor
Türdeş küre şekildeki gibi F kuvveti ile yüksekliği 2
cm olan basamağın üzerine çıkarılmak isteniyor.
F
FEN BİLİMLE
B) 60
r=10 cm. yatay
Kürenin ağırlığı 120 N ve yarıçapı 10 cm olduğu-
na göre F kuvvetinin en küçük değeri kaç New-
ton dur?
A) 30
C) 80
2 cm
D) 90
E) 100
YAYINLARI
3.
Fizik
Tork
ESTI da bir aşa- a 7- ? 1. mo PC e mor Türdeş küre şekildeki gibi F kuvveti ile yüksekliği 2 cm olan basamağın üzerine çıkarılmak isteniyor. F FEN BİLİMLE B) 60 r=10 cm. yatay Kürenin ağırlığı 120 N ve yarıçapı 10 cm olduğu- na göre F kuvvetinin en küçük değeri kaç New- ton dur? A) 30 C) 80 2 cm D) 90 E) 100 YAYINLARI 3.
10
Buna göre, çubuğa etki eden toplam tork kaç N x m dir?
Şekildeki homojen levha O nokta-
F
sından geçen bir mil etrafında
dönebilmektedir.
VF
Buna göre, kuvvetlerin O nokta-
sına göre oluşturdukları toplam
torkun büyüklüğü kaç F.r dir?
30 403)
2010
er alla
Fizik
Tork
10 Buna göre, çubuğa etki eden toplam tork kaç N x m dir? Şekildeki homojen levha O nokta- F sından geçen bir mil etrafında dönebilmektedir. VF Buna göre, kuvvetlerin O nokta- sına göre oluşturdukları toplam torkun büyüklüğü kaç F.r dir? 30 403) 2010 er alla
valav
A)
10
B)
15
C) 10
D) 50
E) 25
K
ip T
Eşit bölmeli türdeş K-çubuğu ile türdeş L çu-
buğu şekildeki gibi dengededir.
20
10
T yatay
T, ip gerilme kuvveti 5 N, T₂ ipindeki ge-
rilme kuvveti 15 N olduğuna göre, K ve L
çubuklarının ağırlıkları kaçar N dur?
K
L
5
5
25
113
Fizik
Tork
valav A) 10 B) 15 C) 10 D) 50 E) 25 K ip T Eşit bölmeli türdeş K-çubuğu ile türdeş L çu- buğu şekildeki gibi dengededir. 20 10 T yatay T, ip gerilme kuvveti 5 N, T₂ ipindeki ge- rilme kuvveti 15 N olduğuna göre, K ve L çubuklarının ağırlıkları kaçar N dur? K L 5 5 25 113
37.
E
K
Dikdörtgen prizması şeklindeki özdeş cisimlerin bir-
birine yapıştırılması ile oluşturulmuş şekildeki siste-
min yatay olarak dengede kalabilmesi için K cismi-
nin üzerine kaç tane daha cisim yerleştirilmelidir?
A) 8
B) 12
C) 16
D) 24
E) 36
Fizik
Tork
37. E K Dikdörtgen prizması şeklindeki özdeş cisimlerin bir- birine yapıştırılması ile oluşturulmuş şekildeki siste- min yatay olarak dengede kalabilmesi için K cismi- nin üzerine kaç tane daha cisim yerleştirilmelidir? A) 8 B) 12 C) 16 D) 24 E) 36
z III
f
PRAK
4.
P noktasından geçen bir mil etrafında sürtünmesiz düzlemde
serbestçe dönebilen eşit bölmelendirilmiş ve ağırlığı ihmal edi-
len çubuk, şekilde gösterildiği gibi kendisine dik olarak uygula-
nan F ve F kuvvetlerinin etkisiyle dengede durmaktadır.
FK
P
K
Fk kuvvetinin P noktasına göre çubuğa uyguladığı tork
olduğuna göre, F kuvvetinin P noktasına göre çubuğa uy-
guladığı tork aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 3T
B) T
C)
FL
TH/3
D) -T
E) -3
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Tork
z III f PRAK 4. P noktasından geçen bir mil etrafında sürtünmesiz düzlemde serbestçe dönebilen eşit bölmelendirilmiş ve ağırlığı ihmal edi- len çubuk, şekilde gösterildiği gibi kendisine dik olarak uygula- nan F ve F kuvvetlerinin etkisiyle dengede durmaktadır. FK P K Fk kuvvetinin P noktasına göre çubuğa uyguladığı tork olduğuna göre, F kuvvetinin P noktasına göre çubuğa uy- guladığı tork aşağıdakilerden hangisidir? A) 3T B) T C) FL TH/3 D) -T E) -3 Diğer sayfaya geçiniz.