Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yeryüzünde Hareket (Atışlar) Soruları

KX
Vo = 20 m/s
ÖT
yer
X cismi K noktasından 20 m/s büyüklüğündeki hızla şekildeki
gibi düşey olarak aşağı doğru fırlatıldığında yere 50 m/s bü-
yüklüğündeki hızla çarpmaktadır.
Buna göre, K noktasının yere olan uzaklığı kaç m dir?
(Sürtünmeler önemsizdir; g = 10 m/s2)
ara
ONDAS
=
D) 105
A) 45
B) 80
C) 90
E) 120
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
KX Vo = 20 m/s ÖT yer X cismi K noktasından 20 m/s büyüklüğündeki hızla şekildeki gibi düşey olarak aşağı doğru fırlatıldığında yere 50 m/s bü- yüklüğündeki hızla çarpmaktadır. Buna göre, K noktasının yere olan uzaklığı kaç m dir? (Sürtünmeler önemsizdir; g = 10 m/s2) ara ONDAS = D) 105 A) 45 B) 80 C) 90 E) 120
tasından
miye son-
11. Bir cisim şekildeki K noktasından v1 yatay hızı ile Lnok
tası nişan alınarak atıldığında M noktasına çarpıyor. Aynı
cisimi yine K noktasındano ya watay bindien noktasından
alınarak atıldığında bu kez N noktasına çarpıyor.
K
yatay
1h/
M
12 V.
N
yer (yatay)
ziy-
ta-
Buna göre, yatay hızların
tır?
V1
V2
büyüklükleri oranı kaç.
A) 4 B) 312
C) 3
D) 2 E) V2
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
tasından miye son- 11. Bir cisim şekildeki K noktasından v1 yatay hızı ile Lnok tası nişan alınarak atıldığında M noktasına çarpıyor. Aynı cisimi yine K noktasındano ya watay bindien noktasından alınarak atıldığında bu kez N noktasına çarpıyor. K yatay 1h/ M 12 V. N yer (yatay) ziy- ta- Buna göre, yatay hızların tır? V1 V2 büyüklükleri oranı kaç. A) 4 B) 312 C) 3 D) 2 E) V2
15. Eşit bölmelendirilen telem şeridine tenis topu bağla-
narak serbest bırakılıyor. Bu anda telem şeridine eşit
zaman aralıklannda nokta vuran makine çalışmaya
başlıyor.
Buna göre, telem şeridinin görüntüsü aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?
B)
)
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
15. Eşit bölmelendirilen telem şeridine tenis topu bağla- narak serbest bırakılıyor. Bu anda telem şeridine eşit zaman aralıklannda nokta vuran makine çalışmaya başlıyor. Buna göre, telem şeridinin görüntüsü aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? B) )
71
9. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda bir cisim yük-
sekliği 10 cm, genişliği 20 cm olan basamaklardan
oluşan merdivenden 8 m/s lik yatay hızla atılmıştır.
Buna göre cisim kaçıncı basamağa çarpar?
(g = 10 m/s)
A) 20
B) 24
C) 30
E) 40
D) 32
8
To
80
8+
AYT FİZİK VİDEO ANLATIM FASİKÜLLERI
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
71 9. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda bir cisim yük- sekliği 10 cm, genişliği 20 cm olan basamaklardan oluşan merdivenden 8 m/s lik yatay hızla atılmıştır. Buna göre cisim kaçıncı basamağa çarpar? (g = 10 m/s) A) 20 B) 24 C) 30 E) 40 D) 32 8 To 80 8+ AYT FİZİK VİDEO ANLATIM FASİKÜLLERI
2.
Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda K
noktasından serbest bırakılan m kütleli bir top, L ve M
noktalarından geçerek yere çarpıyor.
m 9 = 0
yatay
K
yatay
D
8h
yatay
M
Yer (yatay)
Dünya'nın K - L noktaları arasında cisme uyguladığı
itme
KL'
L-M noktaları arasında ise Ilm olduğuna
KL
oranı kaçtır?
ILM
göre,
1
A)
A)
B)
lo
D
D)
--
4
E) 1
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
2. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda K noktasından serbest bırakılan m kütleli bir top, L ve M noktalarından geçerek yere çarpıyor. m 9 = 0 yatay K yatay D 8h yatay M Yer (yatay) Dünya'nın K - L noktaları arasında cisme uyguladığı itme KL' L-M noktaları arasında ise Ilm olduğuna KL oranı kaçtır? ILM göre, 1 A) A) B) lo D D) -- 4 E) 1
4.
Kve L cisimleri 2V ve V hızlarıyla şekildeki gibi düşey ati-
liyor. K cismi en fazla 4h yüksekliğe çıkıyor.
h
"
h
V FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
h
h
204
K
yer
K cismi atıldıktan t saniye sonra yere çarptığına göre,
L cismi atıldıktan kaç t saniye sonra yere çarpar?
(Yatay kesikli çizgiler eşit aralıklı ve hava direnci önemsen-
miyor.)
3
A)
B)
C) 1
D)
E) 2
2
2
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
4. Kve L cisimleri 2V ve V hızlarıyla şekildeki gibi düşey ati- liyor. K cismi en fazla 4h yüksekliğe çıkıyor. h " h V FEN BİLİMLERİ YAYINLARI h h 204 K yer K cismi atıldıktan t saniye sonra yere çarptığına göre, L cismi atıldıktan kaç t saniye sonra yere çarpar? (Yatay kesikli çizgiler eşit aralıklı ve hava direnci önemsen- miyor.) 3 A) B) C) 1 D) E) 2 2 2
ULAMA SORULARI 2
n
UMLARI
4-
K
h = 80 m vontato
o = 40 m's
=
Yer
m kütleli K cismi 80 m yükseklikten serbest bırakıldığı
anda 2m kütleli L cismi 40 mis hızla düşey yukarı firia-
trlryor.
Buna göre cisimler yerden kaç metre yükseklikte kar-
şılaşırlar? (Hava direnci önemsizdir. g = 10 m/s?)
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50
E) 60
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
ULAMA SORULARI 2 n UMLARI 4- K h = 80 m vontato o = 40 m's = Yer m kütleli K cismi 80 m yükseklikten serbest bırakıldığı anda 2m kütleli L cismi 40 mis hızla düşey yukarı firia- trlryor. Buna göre cisimler yerden kaç metre yükseklikte kar- şılaşırlar? (Hava direnci önemsizdir. g = 10 m/s?) A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60
5. Bir cisim, yatay düzlemde şekildeki yörüngeyi izleye-
B.80 cek biçimde, P noktasından eğik atış hareketine baş-
liyor. Cisim bu düzleme dik olan duvara çarparak geri
dönerek k noktasına düşüyor.
Duvar
car
Yatay
P.
N
M
K L
Buna göre, cisim N noktasından aynı hız ve açı ile
atılsaydı hangi noktaya
düşerdi?
C) M'ye
B) L'ye
E) P'ye
A) K'ye
D) N'ye
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
5. Bir cisim, yatay düzlemde şekildeki yörüngeyi izleye- B.80 cek biçimde, P noktasından eğik atış hareketine baş- liyor. Cisim bu düzleme dik olan duvara çarparak geri dönerek k noktasına düşüyor. Duvar car Yatay P. N M K L Buna göre, cisim N noktasından aynı hız ve açı ile atılsaydı hangi noktaya düşerdi? C) M'ye B) L'ye E) P'ye A) K'ye D) N'ye
&
12. Dünya'nın kütlesinin 8 katı olan X gezegenin yarıçapı, Dün-
ya'nın yarıçapının iki katına eşittir. Dünya'da yerden yukarıya
doğru düşey v hız büyüklüğü ile atılan cismin, uçuş süresit ve
çıkarabileceği maksimum yükseklik h olmaktadır.
Bu olay, aynı hız büyüküğünde aynı olmak şartı ile x ge-
zegeninde gerçekleşseydi uçuş süresi t ve çıkabileceği
maksimum yükseklik h hangi değerleri alabilir? (Sürtün-
meler önemsiz ve gezegenlerin yerçekim ivmeesi sabittir.
t
h
A
t
h
A)
B)
olbbilit
t
2
2t
C)
D)
2t
E)
14
2
12.SINIF
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
& 12. Dünya'nın kütlesinin 8 katı olan X gezegenin yarıçapı, Dün- ya'nın yarıçapının iki katına eşittir. Dünya'da yerden yukarıya doğru düşey v hız büyüklüğü ile atılan cismin, uçuş süresit ve çıkarabileceği maksimum yükseklik h olmaktadır. Bu olay, aynı hız büyüküğünde aynı olmak şartı ile x ge- zegeninde gerçekleşseydi uçuş süresi t ve çıkabileceği maksimum yükseklik h hangi değerleri alabilir? (Sürtün- meler önemsiz ve gezegenlerin yerçekim ivmeesi sabittir. t h A t h A) B) olbbilit t 2 2t C) D) 2t E) 14 2 12.SINIF
6. Sürtünmesiz ortamda eğik düzlemin K noktasından
şekildeki V hızı ile yatay doğrultuda fırlatılan cisim L
noktasına çarpıyor.
i
Vo = 20 m/s
K
37°
Buna göre IKLI uzaklığı kaç m'dir?
m (g = 10 m/s2, sin37° = 0,6, cos37° = 0,8)
=
A) 75
B) 60
C) 50
D) 45
E) 30
toimiels
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
6. Sürtünmesiz ortamda eğik düzlemin K noktasından şekildeki V hızı ile yatay doğrultuda fırlatılan cisim L noktasına çarpıyor. i Vo = 20 m/s K 37° Buna göre IKLI uzaklığı kaç m'dir? m (g = 10 m/s2, sin37° = 0,6, cos37° = 0,8) = A) 75 B) 60 C) 50 D) 45 E) 30 toimiels
15. Ders
4.3. Mekanik Enerji
ve Korunumu
3.
S
1.
k noktasından serbest bırakılan m kütleli cisim L den
geçerek M noktasında yere çarpıyor.
V=0
K
I LET
Pleast
Que
M
Yer
Cisim K den Lye hızlanarak L den M ye ise sabit
hızla geldiğine göre,
1. Cismin K ve L noktalarında yere göre potansiyel
enerjileri birbirine eşittir.
(II.
ve M noktaları arasında kinetik enerji değişimi
sifırdır.
III. Knoktasındaki yere göre potansiyel enerjinin tama-
mi M noktasında kinetik enerjiye dönüşür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
EMI ve III
Geniu
afadengi
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
15. Ders 4.3. Mekanik Enerji ve Korunumu 3. S 1. k noktasından serbest bırakılan m kütleli cisim L den geçerek M noktasında yere çarpıyor. V=0 K I LET Pleast Que M Yer Cisim K den Lye hızlanarak L den M ye ise sabit hızla geldiğine göre, 1. Cismin K ve L noktalarında yere göre potansiyel enerjileri birbirine eşittir. (II. ve M noktaları arasında kinetik enerji değişimi sifırdır. III. Knoktasındaki yere göre potansiyel enerjinin tama- mi M noktasında kinetik enerjiye dönüşür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II EMI ve III Geniu afadengi
VIP FİZİK YOUTUBE VIDEO DERS NOTLARI
VIP F
X noktasın-
nda şekildeki
99. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda noktasal X ve
Y cisimleri aynı noktadan sırasıyla 9x ve 9 hızlarıyla
eğik atılıyorlar ve cisimler yatay yolda aynı noktaya
düşüyor.
itr
1.
3,
9+
e
169
37°
yatay
-25
hy
hy
X ve Y cisimlerin çıkabilecekleri maksimum yük-
seklikler sırasıyla hy ve hy olduğuna göre
oranı kaçtır?
(sin 53° = cos 37° = 0,8 sin 37° = cos 53° = 0,6)
B)
C) 1
D)
E) 16
=
göre
9
A) 16
8
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
VIP FİZİK YOUTUBE VIDEO DERS NOTLARI VIP F X noktasın- nda şekildeki 99. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda noktasal X ve Y cisimleri aynı noktadan sırasıyla 9x ve 9 hızlarıyla eğik atılıyorlar ve cisimler yatay yolda aynı noktaya düşüyor. itr 1. 3, 9+ e 169 37° yatay -25 hy hy X ve Y cisimlerin çıkabilecekleri maksimum yük- seklikler sırasıyla hy ve hy olduğuna göre oranı kaçtır? (sin 53° = cos 37° = 0,8 sin 37° = cos 53° = 0,6) B) C) 1 D) E) 16 = göre 9 A) 16 8
Yatay ve Eğik Atış - 1)
TEST-34
3
Yer çekimi ivmesinin sabit ve hava direncinin önem-
senmediği bir ortamda yerden h kadar yükseklikten
yatay olarak fırlatılan bir cisim şekildeki yörüngeyi izli-
yor.
Vo
h
Yer
X
Buna göre;
I. Cismin yatayda aldığı yol h yüksekliğine bağlı değil-
dir.
II. Cismin yere çarpma hızı yer çekimi ivmesine bağlı
değildir.
III. Cismin yere düşme süresi V, hızına bağlı değildir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve 11
E) Il ve III
Sürtünmenin önemsenmediği şekildeki düzenekte
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Yatay ve Eğik Atış - 1) TEST-34 3 Yer çekimi ivmesinin sabit ve hava direncinin önem- senmediği bir ortamda yerden h kadar yükseklikten yatay olarak fırlatılan bir cisim şekildeki yörüngeyi izli- yor. Vo h Yer X Buna göre; I. Cismin yatayda aldığı yol h yüksekliğine bağlı değil- dir. II. Cismin yere çarpma hızı yer çekimi ivmesine bağlı değildir. III. Cismin yere düşme süresi V, hızına bağlı değildir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve 11 E) Il ve III Sürtünmenin önemsenmediği şekildeki düzenekte
16. Sürtünmesiz yatay yolda durmakta olan X, Y cisimle.
ri arasında sürtünme vardır.
X2 kg
►FSON
Y
8 kg
X cismine F = 80N luk kuvvet uygulandığında ci:
simler aynı ivme ile hareket ettiğine göre cisimler
arasındaki sürtünme kuvveti kaç N'dur?
A) 36
B) 48 C) 54 D) 64 E) 74
tama
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
16. Sürtünmesiz yatay yolda durmakta olan X, Y cisimle. ri arasında sürtünme vardır. X2 kg ►FSON Y 8 kg X cismine F = 80N luk kuvvet uygulandığında ci: simler aynı ivme ile hareket ettiğine göre cisimler arasındaki sürtünme kuvveti kaç N'dur? A) 36 B) 48 C) 54 D) 64 E) 74 tama
ak
ki
n
10. Bir askeri tatbikat sırasında top arabası kullanılıyor. Sürtünme-
lerin önemsenmediği ortamda top mermisi ile k noktasındaki
hedef vurulmak istenmektedir. Fakat yapılan ilk atışta top mermi-
si şekildeki yörüngeyi izleyerek k noktasındaki hedefin altındaki
bir noktaya çarpıyor.
K.
Yatay
Top
arabası
a
Yatay
Top arabası yatayla a açısı yaptığına ve top mermisinin ilk
hizi v olduğuna göre;
I. a açısını azaltma,
II. a açısını artırma,
III. v hızını artırma
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa top mermisi K
noktasındaki hedefi vurabilir?
B) I ve II
C) I ve III
A) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
32
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
ak ki n 10. Bir askeri tatbikat sırasında top arabası kullanılıyor. Sürtünme- lerin önemsenmediği ortamda top mermisi ile k noktasındaki hedef vurulmak istenmektedir. Fakat yapılan ilk atışta top mermi- si şekildeki yörüngeyi izleyerek k noktasındaki hedefin altındaki bir noktaya çarpıyor. K. Yatay Top arabası a Yatay Top arabası yatayla a açısı yaptığına ve top mermisinin ilk hizi v olduğuna göre; I. a açısını azaltma, II. a açısını artırma, III. v hızını artırma işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa top mermisi K noktasındaki hedefi vurabilir? B) I ve II C) I ve III A) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 32 Diğer sayfaya geçiniz.
Joven h viit.
Unemsenme
en
ü
9.
U
Hava direncinin önemsenmediği ortamda 15 m/s
büyüklüğündeki sabit hızla yükselmekte olan balona bağlı
platform yerden 80 m yüksekte iken K ve L cisimleri balona
göre şekildeki 9 büyüklüğündeki hızla aynı anda fırlatılıyorlar.
15 m/s
*****
yatay
Platform
in
80m
...yatay
L cismi yatay atış hareketi yaptığına göre; K cismi, L yere
çarptıktan kaç saniye sonra yere çarpar? (g = 10 m/s2)
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
TU
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Joven h viit. Unemsenme en ü 9. U Hava direncinin önemsenmediği ortamda 15 m/s büyüklüğündeki sabit hızla yükselmekte olan balona bağlı platform yerden 80 m yüksekte iken K ve L cisimleri balona göre şekildeki 9 büyüklüğündeki hızla aynı anda fırlatılıyorlar. 15 m/s ***** yatay Platform in 80m ...yatay L cismi yatay atış hareketi yaptığına göre; K cismi, L yere çarptıktan kaç saniye sonra yere çarpar? (g = 10 m/s2) A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 TU