Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Basit Harmonik Hareket Konusu Soruları

10. Her birinin yay sabiti k olan özdeş iki yay şekildeki gibi 2 kg
kütleli cisme bağlanmıştır.
Cisim, bir miktar aşağıya doğru çekilip bırakıldığında 0,6
saniye periyotla basit harmonik hareket yapmaktadır.
Buna göre, yay sabiti k kaç N/m dir?
(π = 3 aliniz.)
A) 50
B) 100
2 kg
AYDIN YAYINLARI
C) 200
D) 400
E) 800
D)
E
37
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
10. Her birinin yay sabiti k olan özdeş iki yay şekildeki gibi 2 kg kütleli cisme bağlanmıştır. Cisim, bir miktar aşağıya doğru çekilip bırakıldığında 0,6 saniye periyotla basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre, yay sabiti k kaç N/m dir? (π = 3 aliniz.) A) 50 B) 100 2 kg AYDIN YAYINLARI C) 200 D) 400 E) 800 D) E 37
G₂
Yay sabiti k olan yayın ucuna bağlanan 4 m kütleli cisim su
tünmesiz düzenekte K L noktaları arasında basit harmonik
hareket yapmaktadır.
fee
K
O
D) II ve III
m
Bir süre sonra düşey doğrultuda fırlatılan m kütleli bir oyun
hamuru cisim O noktasından geçerken cismin üzerine yapı-
şiyor.
Cisim K
devam ettiğine göre, T = 27 mi
L
-
L arasında basit harmonik hareket yapmaya
BYalnız II
Cismin periyodu artar.
Cismin O noktasından geçerken sahip olduğu hızının bü-
yüklüğü artar.
Mt. Cismin L noktasındaki ivmesi artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
a) I ve II
E) I ve Ill
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
G₂ Yay sabiti k olan yayın ucuna bağlanan 4 m kütleli cisim su tünmesiz düzenekte K L noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. fee K O D) II ve III m Bir süre sonra düşey doğrultuda fırlatılan m kütleli bir oyun hamuru cisim O noktasından geçerken cismin üzerine yapı- şiyor. Cisim K devam ettiğine göre, T = 27 mi L - L arasında basit harmonik hareket yapmaya BYalnız II Cismin periyodu artar. Cismin O noktasından geçerken sahip olduğu hızının bü- yüklüğü artar. Mt. Cismin L noktasındaki ivmesi artar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I a) I ve II E) I ve Ill
13.
1. Havalar güzel gidiyor
Sen de çiçek açtın erkenden
Küçük zerdali ağacım,
Aklın ermeden.
II. Bak kurt gibi kalın yapılı
Görmüş geçirmiş ağaçlara
(Küçük zerdali ağacım,
Pişman olursun sonra.
In. Şimdi okşar da hafif hafif
Bir gün yerden yere çalar rüzgár
Küçük zerdali ağacım,
Bakma güzel gitsin havalar.
IV. Sallasın dalların çocukların gibi
Bakma güneş ısıtsın varsın
Küçük zerdali ağacım,
Sonra donarsın
V. Zemheri bahar mı olur
Akşamları seyret anlarsın
Sakın erkenden çiçek açma
Küçük zerdali ağacım.
Numaralanmış dizelerin hangilerinde birden fazla
sifat vardır?
A) I ve II
B) I ve IV
D) III ve V
C) II ve III
E) IV ve V
üz
ATI
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
13. 1. Havalar güzel gidiyor Sen de çiçek açtın erkenden Küçük zerdali ağacım, Aklın ermeden. II. Bak kurt gibi kalın yapılı Görmüş geçirmiş ağaçlara (Küçük zerdali ağacım, Pişman olursun sonra. In. Şimdi okşar da hafif hafif Bir gün yerden yere çalar rüzgár Küçük zerdali ağacım, Bakma güzel gitsin havalar. IV. Sallasın dalların çocukların gibi Bakma güneş ısıtsın varsın Küçük zerdali ağacım, Sonra donarsın V. Zemheri bahar mı olur Akşamları seyret anlarsın Sakın erkenden çiçek açma Küçük zerdali ağacım. Numaralanmış dizelerin hangilerinde birden fazla sifat vardır? A) I ve II B) I ve IV D) III ve V C) II ve III E) IV ve V üz ATI
3
Ephesus Akademi
gibi
6. Ağırlığı önemsiz yay sabiti k olan bir yay, Şekil l'deki
dengededir. Bu yayın ucuna bir cisim bağlanınca sistem Şe-
kil Il'deki gibi dengeleniyor. Son olarak cisim Şekil IIl'teki gibi
X kadar çekilip serbest bırakılıyor.
Şekil I
Denge noktası
A)
Oll
B) 0₁₁
0₁
0₁
0₁
D)
E)
Şekil II
I
Buna göre basit harmonik hareket yapan bu cismin
denge noktası ve O, noktasındayken mekanik enerjisi
aşağıda verilenlerden hangisidir? (Sürtünmeler ihmal
edilecek ve kütle çekim potansiyel enerjisi cismin Şekil
III'teki konumuna göre hesaplanacaktır.)
Şekil III
Mekanik Enerji
KX²
2kX²
2kX²
kx²
4KX²
·0₁
0₁1
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
3 Ephesus Akademi gibi 6. Ağırlığı önemsiz yay sabiti k olan bir yay, Şekil l'deki dengededir. Bu yayın ucuna bir cisim bağlanınca sistem Şe- kil Il'deki gibi dengeleniyor. Son olarak cisim Şekil IIl'teki gibi X kadar çekilip serbest bırakılıyor. Şekil I Denge noktası A) Oll B) 0₁₁ 0₁ 0₁ 0₁ D) E) Şekil II I Buna göre basit harmonik hareket yapan bu cismin denge noktası ve O, noktasındayken mekanik enerjisi aşağıda verilenlerden hangisidir? (Sürtünmeler ihmal edilecek ve kütle çekim potansiyel enerjisi cismin Şekil III'teki konumuna göre hesaplanacaktır.) Şekil III Mekanik Enerji KX² 2kX² 2kX² kx² 4KX² ·0₁ 0₁1
7.
Sürtünmelerin önemsenmediği yatay tablada ipe bağlı cisim
düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
A) Yalnız I
ip
4N
Buna göre, cismin bağlı olduğu ip F kuvveti ile bir miktar
aşağı çekildiğinde cisme ait;
I
I. açısal momentum,
II. eylemsizlik momenti,
III. açısal hız
niceliklerinden hangileri değişmez?
D) II ve III
(rizik ( SERİSci
v
B) I ve II
L = Iu
ſte se
f
C) I ve III
E) I, II ve III
9.
(
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
7. Sürtünmelerin önemsenmediği yatay tablada ipe bağlı cisim düzgün çembersel hareket yapmaktadır. A) Yalnız I ip 4N Buna göre, cismin bağlı olduğu ip F kuvveti ile bir miktar aşağı çekildiğinde cisme ait; I I. açısal momentum, II. eylemsizlik momenti, III. açısal hız niceliklerinden hangileri değişmez? D) II ve III (rizik ( SERİSci v B) I ve II L = Iu ſte se f C) I ve III E) I, II ve III 9. (
5. Sürtünmelerin ihmal edildiği şekilde 2m ve m kütleli X ve Y
cisimleri F kuvveti yardımı ile durgun halde dengededir.
me korth
migh
Nigh
m.a
MD
{
T
2mg
A
[T
mg
G
AXYalnız I
X 2m
mY
DAXL ve
ve III
F
Buna göre, F kuvveti kaldırılır ise,
cisminin mekanik enerjisi artar.
1. X cisminin kaybettiği yerçekimi potansiyel enerjisi kazan-
dığı kinetik enerjiye eşit olur.
IX ve Y cisimleri hareket ederken hızları eşit olur.
Qeve
yargılarından hangileri doğrudur?
BX Kain
BXalnız III
yer
C) ve III
E) I, II ve III
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
5. Sürtünmelerin ihmal edildiği şekilde 2m ve m kütleli X ve Y cisimleri F kuvveti yardımı ile durgun halde dengededir. me korth migh Nigh m.a MD { T 2mg A [T mg G AXYalnız I X 2m mY DAXL ve ve III F Buna göre, F kuvveti kaldırılır ise, cisminin mekanik enerjisi artar. 1. X cisminin kaybettiği yerçekimi potansiyel enerjisi kazan- dığı kinetik enerjiye eşit olur. IX ve Y cisimleri hareket ederken hızları eşit olur. Qeve yargılarından hangileri doğrudur? BX Kain BXalnız III yer C) ve III E) I, II ve III
mde dö-
em üze-
er
ipte
1-T.A g = G.M.mk
13
12
4
kar
34
4. Aşağıda K ve L noktalarında kütleleri
ML
simler gösterilmiştir.Dünya'nın yarıçapır ve kütle çekim
sabiti G'dir.
g=G.M.mk
1²
mk ve
AML
olan ci-
KVA
sonigional
Suto
Buna göre L noktasındaki cisme etki eden kütle çe-
kim kuvvetinin şiddetinin, K noktasındaki cisme etki
eden kütle çekim ivmesinin şidddetine oranı aşağıda
verilenlerden hangisidir? (Dünya küresel kabul edilecektir.)
(B) ML
c) mk D) BML EYO ML
-M₁
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
mde dö- em üze- er ipte 1-T.A g = G.M.mk 13 12 4 kar 34 4. Aşağıda K ve L noktalarında kütleleri ML simler gösterilmiştir.Dünya'nın yarıçapır ve kütle çekim sabiti G'dir. g=G.M.mk 1² mk ve AML olan ci- KVA sonigional Suto Buna göre L noktasındaki cisme etki eden kütle çe- kim kuvvetinin şiddetinin, K noktasındaki cisme etki eden kütle çekim ivmesinin şidddetine oranı aşağıda verilenlerden hangisidir? (Dünya küresel kabul edilecektir.) (B) ML c) mk D) BML EYO ML -M₁
AF (N)
201
01
2
4 t(s)
199
Sürtünmesiz yatay düzlemde 10 m/s hızla gitmek-
te olan 2(kg kütleli cisme uygulanan kuvvetin za-
mana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi olduğu-
na göre, cismin 4s sonundaki hızı kaç m/s dir?
62
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
AF (N) 201 01 2 4 t(s) 199 Sürtünmesiz yatay düzlemde 10 m/s hızla gitmek- te olan 2(kg kütleli cisme uygulanan kuvvetin za- mana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi olduğu- na göre, cismin 4s sonundaki hızı kaç m/s dir? 62
4
pl p2 performance task 1
54. Bir ipin ucuna bağlı cisim şekildeki gibi K, L noktalan 56. Noktal
arasında basit harmonik hareket yaparken periyodu T.
O noktasından geçerkenki hizi v oluyor.
T
AT Artardı
Artardı
ODA
Değişmezdi
Değişmezdi
düşey
Buna göre, cismin kütlesi daha büyük olsaydı ve
v için ne söylenebilirdi?
E Azalırdı
ÖZEL SEV USES
2
2πr
T
pr
Artardı
Değismezdi
Artardı
Değişmezdi
Artardı
E
4
Nok
C
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
4 pl p2 performance task 1 54. Bir ipin ucuna bağlı cisim şekildeki gibi K, L noktalan 56. Noktal arasında basit harmonik hareket yaparken periyodu T. O noktasından geçerkenki hizi v oluyor. T AT Artardı Artardı ODA Değişmezdi Değişmezdi düşey Buna göre, cismin kütlesi daha büyük olsaydı ve v için ne söylenebilirdi? E Azalırdı ÖZEL SEV USES 2 2πr T pr Artardı Değismezdi Artardı Değişmezdi Artardı E 4 Nok C
EL SEV LİSESİ
erformance task_1
way-
basit
x
K
52. Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım-
zaman grafiği şekildeki gibidir.
uzanım (cm)
01400
str
Sm
Şekil 11
eket periyo-
0
-40
Buna göre;
Vi
Cismin maksimum hızı 0,6 m/s'dir.
II. t= 2. s'de cismin ivmesinin büyüklüğü 0,9 m/s² dir.
| t=
It=3. s'de cisme etki eden kuvvet sıfırdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(z = 3 aliniz.)
A) Yalnız
zaman (s)
B) Lvell
D) II ve III
-e)tve
E) Live
54.
te ge
27r 23.0
asılı X cismi şekildeki gibi basit harmo-
nr.
27 m
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
EL SEV LİSESİ erformance task_1 way- basit x K 52. Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım- zaman grafiği şekildeki gibidir. uzanım (cm) 01400 str Sm Şekil 11 eket periyo- 0 -40 Buna göre; Vi Cismin maksimum hızı 0,6 m/s'dir. II. t= 2. s'de cismin ivmesinin büyüklüğü 0,9 m/s² dir. | t= It=3. s'de cisme etki eden kuvvet sıfırdır. yargılarından hangileri doğrudur? (z = 3 aliniz.) A) Yalnız zaman (s) B) Lvell D) II ve III -e)tve E) Live 54. te ge 27r 23.0 asılı X cismi şekildeki gibi basit harmo- nr. 27 m
yarısına
nden B
irma S
n
34
A 8. Aşağıda bazı moleküller ve aralarındaki etkileşimler model-
lenmiştir.
R
M
H
H
Buna göre, kesikli çizgiler (---) ile gösterilen baskın
etkileşim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş-
tir? (₁H, 17Cl)
A) Polar kovalent bağ
B) Hidrojen bağı
C) Dipol-dipol-etkileşimleri
D) London kuvvetleri
E) Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
yarısına nden B irma S n 34 A 8. Aşağıda bazı moleküller ve aralarındaki etkileşimler model- lenmiştir. R M H H Buna göre, kesikli çizgiler (---) ile gösterilen baskın etkileşim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- tir? (₁H, 17Cl) A) Polar kovalent bağ B) Hidrojen bağı C) Dipol-dipol-etkileşimleri D) London kuvvetleri E) Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri Diğer Sayfaya Geçiniz.
Periyodu 3s olan ve genliği 10m olan 2kg kütleli cisim basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre; A) Cismin açısal hızı kaç rad/s dir?
B) Cismin maksimum hızının büyüklüğü kaç m/s dir? C) Cismin maksimum ivmesinin büyüklüğü kaç m/s² dir? D) Cisme etki eden
maksimum kuvvetin büyüklüğü kaç N dur? E) Uzanım 6m olduğu anda hızın büyüklüğü kaç m/s dir? F) Uzanım 8m olduğunda kuvvetin
büyüklüğü kaç N dur? Hesaplayınız.
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
Periyodu 3s olan ve genliği 10m olan 2kg kütleli cisim basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre; A) Cismin açısal hızı kaç rad/s dir? B) Cismin maksimum hızının büyüklüğü kaç m/s dir? C) Cismin maksimum ivmesinin büyüklüğü kaç m/s² dir? D) Cisme etki eden maksimum kuvvetin büyüklüğü kaç N dur? E) Uzanım 6m olduğu anda hızın büyüklüğü kaç m/s dir? F) Uzanım 8m olduğunda kuvvetin büyüklüğü kaç N dur? Hesaplayınız.
Şekildeki yüklü levhalar arasında basit harmonik hareket
yapan m kütleli +q yüklü cisimlerin periyotları eşittir.
I I
+q
m
Anahtar açıldığında yüklü cisimlerin periyotları nasıl
değişir? (g = yerçekimi ivmesi)
Basit sarkaç
Değişmez
Azalır
Artar
Azalır
Artar
A)
B)
JOH
9.
C)
K
Anahtar
L
1
S
m
Yay sarkacı
Azalır
Artar
Değişmez
Değişmez
Artar
25
(n
11.
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
Şekildeki yüklü levhalar arasında basit harmonik hareket yapan m kütleli +q yüklü cisimlerin periyotları eşittir. I I +q m Anahtar açıldığında yüklü cisimlerin periyotları nasıl değişir? (g = yerçekimi ivmesi) Basit sarkaç Değişmez Azalır Artar Azalır Artar A) B) JOH 9. C) K Anahtar L 1 S m Yay sarkacı Azalır Artar Değişmez Değişmez Artar 25 (n 11.
11.
k
X
E
A) Yalnız
LL
F
I
Y
D) II ve
Yay sabit k olan yayın ucuna bağlı m kütleli cisim XY
noktaları arasında şekildeki gibi sabit periyotlu harmonik
hareket yapıyor. Cismin O'daki hız büyüklüğü v, Y'de
cisme etki eden geri çağırıcı kuvvetin şiddeti F'dir.
I. Cismin yaptığı hareketin periyodu artar.
II. F artar. V
III. v azalır.
Yalnız cismin kütlesi artırılarak yine X - Y arasında basit
harmonik hareket yapması sağlanırsa,
ifadelerinden hangileri doğrudur?
rela
B) I ve II
AYT | FEN
Yatay
T=21² m²
ym
C) I ve H
II ve III
321.0
T1
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
11. k X E A) Yalnız LL F I Y D) II ve Yay sabit k olan yayın ucuna bağlı m kütleli cisim XY noktaları arasında şekildeki gibi sabit periyotlu harmonik hareket yapıyor. Cismin O'daki hız büyüklüğü v, Y'de cisme etki eden geri çağırıcı kuvvetin şiddeti F'dir. I. Cismin yaptığı hareketin periyodu artar. II. F artar. V III. v azalır. Yalnız cismin kütlesi artırılarak yine X - Y arasında basit harmonik hareket yapması sağlanırsa, ifadelerinden hangileri doğrudur? rela B) I ve II AYT | FEN Yatay T=21² m² ym C) I ve H II ve III 321.0 T1
8.
Z
O
D) II ve III
Sürtünmesiz yatay düzlemde -Q yükleri X ve Y'de
sabitlenmiştir. +q yükü K'den ilk hızsız serbest bı-
rakılıyor. KL arasını t₁, LO arasını t₂, OM arasını
t3 ve MN arasını da t sürede alıyor.
Buna göre;
1. t₁>t₂'dir.
II. t₁ = t₁'tür.
III. t₂ = t3 tür.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Birim kareler özdeştir.)
A) I, II ve III
H
AM
N
B) I ve II
C) I ve III
E) Yalnız III
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
8. Z O D) II ve III Sürtünmesiz yatay düzlemde -Q yükleri X ve Y'de sabitlenmiştir. +q yükü K'den ilk hızsız serbest bı- rakılıyor. KL arasını t₁, LO arasını t₂, OM arasını t3 ve MN arasını da t sürede alıyor. Buna göre; 1. t₁>t₂'dir. II. t₁ = t₁'tür. III. t₂ = t3 tür. yargılarından hangileri doğrudur? (Birim kareler özdeştir.) A) I, II ve III H AM N B) I ve II C) I ve III E) Yalnız III
or
150
36
$6.
S
R
M
R
P no
olsaydı yatay afiş
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
AYYalnız I
7
D) I ve III
ON
13m/²
Şekildeki doğrultuda basit harmonik hareket yapan bir e
3 m/s²
1
K
min 40 cm aralıklı K ve L noktalarındaki ivmeleri:
2m/s² dir.
x
40 cm
40²
•X=2
7²
0,04
C) I 've ||
E) I, II ve III
CY3
X
Buna göre, bu cismin periyodu kaç saniyedir?
(²=10 alınacaktır.)
A) 1
B) 2
2 m/s²
L
D) 4
w²r
C
Q(²2) =
W
E) 5
Diğer Sayfaya Geçiniz
8.
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
or 150 36 $6. S R M R P no olsaydı yatay afiş yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II AYYalnız I 7 D) I ve III ON 13m/² Şekildeki doğrultuda basit harmonik hareket yapan bir e 3 m/s² 1 K min 40 cm aralıklı K ve L noktalarındaki ivmeleri: 2m/s² dir. x 40 cm 40² •X=2 7² 0,04 C) I 've || E) I, II ve III CY3 X Buna göre, bu cismin periyodu kaç saniyedir? (²=10 alınacaktır.) A) 1 B) 2 2 m/s² L D) 4 w²r C Q(²2) = W E) 5 Diğer Sayfaya Geçiniz 8.