Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Basit Harmonik Hareket Konusu Soruları

11.
aç
G
cuna y
areket A
Y
k
A)
m
1
Şekil I
Şekil II
Yay sabiti k olan yay ve m kütleli cisimle kurulmuş
Şekil I'deki yaylı sarkacın periyodu T'dir.
B)
m
Yay tam ortadan ikiye bölünüp Şekil Il'deki gibi
bağlanırsa yeni sarkacın periyodu kaç T olur?
E) 4
4
C)
M.T
1
El d
22
D) 2
E
?M
2. Dü
U
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
11. aç G cuna y areket A Y k A) m 1 Şekil I Şekil II Yay sabiti k olan yay ve m kütleli cisimle kurulmuş Şekil I'deki yaylı sarkacın periyodu T'dir. B) m Yay tam ortadan ikiye bölünüp Şekil Il'deki gibi bağlanırsa yeni sarkacın periyodu kaç T olur? E) 4 4 C) M.T 1 El d 22 D) 2 E ?M 2. Dü U
apan
sında
2
10.
Uzanım
10
0
-10
1
3
6
5 cos(t)
Ax=5 cos
Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım-za-
man grafiği şekildeki gibidir.
9
Buna göre cismin uzanım denklemi aşağıdakiler-
den hangisi gibidir?
e) x = 10 cos
T
6
12
Zaman
Ja
(1₁) 2
B) x = 10 cos
x = 20 cos
3
x = 20 cos(t)
26
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
apan sında 2 10. Uzanım 10 0 -10 1 3 6 5 cos(t) Ax=5 cos Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım-za- man grafiği şekildeki gibidir. 9 Buna göre cismin uzanım denklemi aşağıdakiler- den hangisi gibidir? e) x = 10 cos T 6 12 Zaman Ja (1₁) 2 B) x = 10 cos x = 20 cos 3 x = 20 cos(t) 26
Hater
3.Aşağıda sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düz-
lemde basit harmonik hareket yapan X ve Y cisimle-
rine ait ivme-zaman grafiği verilmiştir.
ivme (m/s²)
4
0
-4
2 4
6
X
D) I ve II
Y
8 10 12
zaman(s)
W
Buna göre,
1. X ve Y'nin maksimum ivmeleri eşit büyüklüktedir.
II. X'in frekansı Y'nin frekansından büyüktür.
III. X ve Y'ye etki eden maksimum kuvvetler eşit bü-
yüklüktedir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
Hater 3.Aşağıda sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düz- lemde basit harmonik hareket yapan X ve Y cisimle- rine ait ivme-zaman grafiği verilmiştir. ivme (m/s²) 4 0 -4 2 4 6 X D) I ve II Y 8 10 12 zaman(s) W Buna göre, 1. X ve Y'nin maksimum ivmeleri eşit büyüklüktedir. II. X'in frekansı Y'nin frekansından büyüktür. III. X ve Y'ye etki eden maksimum kuvvetler eşit bü- yüklüktedir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
17
2tz periyot
1
anesi
(3
5. Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım
denklemi
G
I
YAYINEV
i
dir.
+23
x (t) = 5 cos (t)
Buna göre
1. Cismin genliği 5 cm'dir.
II. Cismin periyodu 12 s'dir.
III.
Cisim denge konumundan geçtikten 2 s sonra
denge konumuna uzaklığı
cm'dir.
2
yargılarından hangileri doğrudur?
AXYalnız I
B) I ve I
D) II ve III
e) I ve III
E) I, II ve III
5+10
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
17 2tz periyot 1 anesi (3 5. Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım denklemi G I YAYINEV i dir. +23 x (t) = 5 cos (t) Buna göre 1. Cismin genliği 5 cm'dir. II. Cismin periyodu 12 s'dir. III. Cisim denge konumundan geçtikten 2 s sonra denge konumuna uzaklığı cm'dir. 2 yargılarından hangileri doğrudur? AXYalnız I B) I ve I D) II ve III e) I ve III E) I, II ve III 5+10
nik Hareket
a
3-
et
ge
ir.
?
K
5x
O (denge)
Test 1
C)
3x
2x
K-L noktaları arasında basit harmonik hareket yapan
bir cismin O noktasındaki hızı 'dir.
Buna göre cismin M noktasındaki hızı kaç 'dir?
(B) ²/5
A) 1/15
E) /
D) 11/22
M
3/5
V₂w.r
V = wir
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
nik Hareket a 3- et ge ir. ? K 5x O (denge) Test 1 C) 3x 2x K-L noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin O noktasındaki hızı 'dir. Buna göre cismin M noktasındaki hızı kaç 'dir? (B) ²/5 A) 1/15 E) / D) 11/22 M 3/5 V₂w.r V = wir
TYT-FEN BİLİMLERİ
4.
KOR
M
RM
++
L
D) I ve III
wwww
İç direnci önemsiz pil ile oluşturulmuş şekildeki elektrik
devresinde K, L ve M lambalarının güçlerinin eşit olduğu
görülüyor.
Buna göre K, L ve M'nin dirençleri R₁, R₁ ve R ile ilgili;
1. R < R'dir.
II. Rk < RM 'dir.
III. R < R'dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
6.
C
L
C
a
F
C
D
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
TYT-FEN BİLİMLERİ 4. KOR M RM ++ L D) I ve III wwww İç direnci önemsiz pil ile oluşturulmuş şekildeki elektrik devresinde K, L ve M lambalarının güçlerinin eşit olduğu görülüyor. Buna göre K, L ve M'nin dirençleri R₁, R₁ ve R ile ilgili; 1. R < R'dir. II. Rk < RM 'dir. III. R < R'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II 6. C L C a F C D
7.
Bir cisim O denge noktası etrafında K ve N noktaları
arasında basit harmonik hareket yapmaktadır.
L
O
N
K
12
2
Buna göre, cismin M noktasından ardışık iki geçişi
için geçen süre aşağıda verilenlerden hangisi
olabilir? (Noktalar eşit aralıklıdır.)
A) 2 ya da 4 saniye
B) 3 ya da 9 saniye
C) 4 ya da 16 saniye
D) 5 ya da 8 saniye
E) 10 ya da 18 saniye
at
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
7. Bir cisim O denge noktası etrafında K ve N noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. L O N K 12 2 Buna göre, cismin M noktasından ardışık iki geçişi için geçen süre aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? (Noktalar eşit aralıklıdır.) A) 2 ya da 4 saniye B) 3 ya da 9 saniye C) 4 ya da 16 saniye D) 5 ya da 8 saniye E) 10 ya da 18 saniye at
m kütleli bir cisim K-L noktaları arasında şekildeki gibi basit
harmonik hareket yapıyor.
m
X
A) a> am> an
C) aan>am
3x
N
K
M O
Cismin ivmesinin büyüklüğü M, O ve N noktalarında
sırasıyla a ao ve an olduğuna göre; a. a ve a
arasındaki ilişki nasıldır?
|KO| = |OL|
E) am> anao
B) NamaO
D) an>a> am
L
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
m kütleli bir cisim K-L noktaları arasında şekildeki gibi basit harmonik hareket yapıyor. m X A) a> am> an C) aan>am 3x N K M O Cismin ivmesinin büyüklüğü M, O ve N noktalarında sırasıyla a ao ve an olduğuna göre; a. a ve a arasındaki ilişki nasıldır? |KO| = |OL| E) am> anao B) NamaO D) an>a> am L Diğer sayfaya geçiniz.
8.
X
E
Özdeş X, Y, Z sığaçlarıyla şekildeki devre oluşturul-
muştur.
Y kondansatörünün levhaları arası uzaklık
Z
azaltılırsa;
I. X sığacının yükü artar.
II. Y sığacının potansiyeli azalır.
III. Z sığasının enerjisi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) Yalnız II
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
8. X E Özdeş X, Y, Z sığaçlarıyla şekildeki devre oluşturul- muştur. Y kondansatörünün levhaları arası uzaklık Z azaltılırsa; I. X sığacının yükü artar. II. Y sığacının potansiyeli azalır. III. Z sığasının enerjisi artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) Yalnız II
ihmal edildiği ortamda, özdeş yaylar O denge G
L noktasına kadar şekildeki gibi çekilip, serbest
1. Sürtünmelerin
konumundan
bırakılıyor.
K
O
1
1
X
Y
Kütlesi m olan X cismi L noktasına ilk kez geri döndü-
ğünde, kütlesi 4m olan Y cismi nerede olur?
A) K noktasında
B) K-L arasında
C) L noktasında
D) L - M arasında
E) M noktasında
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
ihmal edildiği ortamda, özdeş yaylar O denge G L noktasına kadar şekildeki gibi çekilip, serbest 1. Sürtünmelerin konumundan bırakılıyor. K O 1 1 X Y Kütlesi m olan X cismi L noktasına ilk kez geri döndü- ğünde, kütlesi 4m olan Y cismi nerede olur? A) K noktasında B) K-L arasında C) L noktasında D) L - M arasında E) M noktasında
12.
A)
B)
Buna göre, salıncağa L ve O noktalarında etki eden
geri çağırıcı kuvvetler aşağıdakilerden hangisidir?
C)
D)
Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda bir ço-
cuk şekildeki gibi salıncakta sallanarak K-L noktaları ara-
sında basit harmonik hareket yapıyor.
E)
L
mgsina
0
K
mgcosa
mgsina
mgcosa
a
O
0
mgsina
mgsina
mg
mg
CEVAP ANAHTARI
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
12. A) B) Buna göre, salıncağa L ve O noktalarında etki eden geri çağırıcı kuvvetler aşağıdakilerden hangisidir? C) D) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda bir ço- cuk şekildeki gibi salıncakta sallanarak K-L noktaları ara- sında basit harmonik hareket yapıyor. E) L mgsina 0 K mgcosa mgsina mgcosa a O 0 mgsina mgsina mg mg CEVAP ANAHTARI
52
Şekil 1'deki sistemde 40 uzunluğundaki ipin ucuna bağlı cisim
serbest bırakıldığında 4 s sonra tekrar aynı noktaya geliyor.
m
40
8
Düşey
Şekil 1
810°
C)
m
2
40
0
Civi
Düşey
Sekil 2
Şekil 2'deki gibi sisteme ipin takılması için bir çivi ekleniyor.
Buna göre Şekil 2'de cisim yine başlangıçtaki aynı konu-
mundan serbest bırakılırsa tekrar aynı noktaya gelmesi
kaç saniye sürer?
3
A) 22
B) 2
30
D) 3
E)
2
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
52 Şekil 1'deki sistemde 40 uzunluğundaki ipin ucuna bağlı cisim serbest bırakıldığında 4 s sonra tekrar aynı noktaya geliyor. m 40 8 Düşey Şekil 1 810° C) m 2 40 0 Civi Düşey Sekil 2 Şekil 2'deki gibi sisteme ipin takılması için bir çivi ekleniyor. Buna göre Şekil 2'de cisim yine başlangıçtaki aynı konu- mundan serbest bırakılırsa tekrar aynı noktaya gelmesi kaç saniye sürer? 3 A) 22 B) 2 30 D) 3 E) 2
0.
Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket
apak bir cisme yukarıdan şekildeki gibi paralel işik d
meti düşürülüp yatay düzlemde oluşan cismin
gözlemleniyor.
C
yatay!
K
Paralel ışık demeti
↓↓↓
D) I ve III
L
BYalnız II
B
D
M
Beyaz
Ekran
E
Gölgenin hareketi ile ilgili,
arX
1. Gölge sabit ivmeli hareket yapar.
II. Cisim B noktasından geçerken gölgenin hiz
en büyük değerini alır.
III. Gölgenin K noktasından M noktasına geliş sü
resi düzgün dairesel hareket yapan cismin pe
riyoduna eşittir.
argılarından hangileri doğrudur?
Yalnızl
C) Yalnız III
yape
EY II ve III
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
0. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket apak bir cisme yukarıdan şekildeki gibi paralel işik d meti düşürülüp yatay düzlemde oluşan cismin gözlemleniyor. C yatay! K Paralel ışık demeti ↓↓↓ D) I ve III L BYalnız II B D M Beyaz Ekran E Gölgenin hareketi ile ilgili, arX 1. Gölge sabit ivmeli hareket yapar. II. Cisim B noktasından geçerken gölgenin hiz en büyük değerini alır. III. Gölgenin K noktasından M noktasına geliş sü resi düzgün dairesel hareket yapan cismin pe riyoduna eşittir. argılarından hangileri doğrudur? Yalnızl C) Yalnız III yape EY II ve III
51
4
L
000
0
Düşey
8<5°
M
N
Uzunluklanı 41, olan iplerin
ucuna bağii özdeş cisimler
düşey düzlemde basit harmonik
hareket yapıyorlar.
K ve N hizalanında tutulan
cisimler aynı anda serbest bıra-
kiliyorlar.
Buna göre cisimleri tutan ipier ilk kez nerede karşılaşır?
A) L hizasında
B) O hizasında
C) M hizasında
D) LO arasında
E) OM arasında
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
51 4 L 000 0 Düşey 8<5° M N Uzunluklanı 41, olan iplerin ucuna bağii özdeş cisimler düşey düzlemde basit harmonik hareket yapıyorlar. K ve N hizalanında tutulan cisimler aynı anda serbest bıra- kiliyorlar. Buna göre cisimleri tutan ipier ilk kez nerede karşılaşır? A) L hizasında B) O hizasında C) M hizasında D) LO arasında E) OM arasında
31
SAMPIYON
Basit harmonik hareket yapan bir cisme ait uzanım - zaman
grafiği şekildeki gibidir.
4y (cm)
Buna göre,
20
<-20
2
8
D) I ve III
1. Denge noktasından 8 cm uzaklıktaki ivmesi
4,5 cm/s² dir.
t(s)
II. Denge noktasından 4 saniye sonraki hızı 15 cm/s dir.
III. Cismin periyodu 8 s dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (x = 3)
A) Yalnız!
B) Yalniz II
C) Lve Il
E) I, II ve Ill
amox = w'r
= wir
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
31 SAMPIYON Basit harmonik hareket yapan bir cisme ait uzanım - zaman grafiği şekildeki gibidir. 4y (cm) Buna göre, 20 <-20 2 8 D) I ve III 1. Denge noktasından 8 cm uzaklıktaki ivmesi 4,5 cm/s² dir. t(s) II. Denge noktasından 4 saniye sonraki hızı 15 cm/s dir. III. Cismin periyodu 8 s dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (x = 3) A) Yalnız! B) Yalniz II C) Lve Il E) I, II ve Ill amox = w'r = wir
TYT
Test
Fizik Bilin
Fizik evrendeki olayları açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır.
Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi fiziğin uğraş ala-
nma girmez?
A) Ses dalgalarının oluşumu
BYıldırım ve şimşek gibi gök olaylarının oluşumu
Gökkuşağının oluşumu
D) Evrenin oluşumu ile ilgili teoriler
E) Farklı iklim koşullarında yaşayan ayıların renklerinin farklı
olması
PALME
YAYINEVİ
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
TYT Test Fizik Bilin Fizik evrendeki olayları açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi fiziğin uğraş ala- nma girmez? A) Ses dalgalarının oluşumu BYıldırım ve şimşek gibi gök olaylarının oluşumu Gökkuşağının oluşumu D) Evrenin oluşumu ile ilgili teoriler E) Farklı iklim koşullarında yaşayan ayıların renklerinin farklı olması PALME YAYINEVİ