Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Basit Makineler Soruları

1.
TEST-6
Onoktası çevresinde dönebilen L ve M eş merkezli olup
yapışıktır. N r, L 4r, M 2r ve K 3r yarıçaplıdır.
20.
D)
YAY
ur
N bir kez ok yönünde çevrilirse K nin alacağı görü-
nüm nasıldır?
A)
B)
N.
E)
ml.
Zafer Yayınları
Fizik
Basit Makineler
1. TEST-6 Onoktası çevresinde dönebilen L ve M eş merkezli olup yapışıktır. N r, L 4r, M 2r ve K 3r yarıçaplıdır. 20. D) YAY ur N bir kez ok yönünde çevrilirse K nin alacağı görü- nüm nasıldır? A) B) N. E) ml. Zafer Yayınları
7.
yarıçaplı L uzunluğunda bir tornavida ile vida adımı a, ve
yarıçapı r₂ olan bir vida tahta bloğa monte ediliyor.
L
AT
ALLA) Yalnız ₁
ESUS
DEMT
Buna göre verilen niceliklerden hangileri tek başına
arttırıldığında daha küçük bir kuvvetle vidayı bloğa
monte etmek mümkün olurdu?
D) a ve L
12.
B) Yalnız 2
H
a
E) ₁, ₂ ve a
C) r₁ ve 2
Fizik
Basit Makineler
7. yarıçaplı L uzunluğunda bir tornavida ile vida adımı a, ve yarıçapı r₂ olan bir vida tahta bloğa monte ediliyor. L AT ALLA) Yalnız ₁ ESUS DEMT Buna göre verilen niceliklerden hangileri tek başına arttırıldığında daha küçük bir kuvvetle vidayı bloğa monte etmek mümkün olurdu? D) a ve L 12. B) Yalnız 2 H a E) ₁, ₂ ve a C) r₁ ve 2
1.
TEST-5
Vida somununu söküp takmak için bijon anahtarı modeli
veriliyor.
A) Yalnız I
K
Buna göre;
1. L uzunluğu daha büyük olursa kuvvetten kazanç artar.
II. d uzunluğu daha büyük olursa kuvvetten kazanç artar.
III. Vida adım daha büyük olursa kuvvetten kazanç
azalır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
D) I ve II
7
M
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
Zafer Yayınları
Fizik
Basit Makineler
1. TEST-5 Vida somununu söküp takmak için bijon anahtarı modeli veriliyor. A) Yalnız I K Buna göre; 1. L uzunluğu daha büyük olursa kuvvetten kazanç artar. II. d uzunluğu daha büyük olursa kuvvetten kazanç artar. III. Vida adım daha büyük olursa kuvvetten kazanç azalır. yargılarından hangileri doğru olabilir? D) I ve II 7 M B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III Zafer Yayınları
K, L ve M dişlilerinin yarıçapları sırasıyla 3r, 2r ve r olup P ve
X ağırlıkları ile şekildeki gibi dengededir.
23
K
A) 1/12
P
2r
3r
Buna göre, X cisminin ağırlığı kaç P'dir?
B) 1
D) 2
C)
M
32
X
E) 5/1
135
Fizik
Basit Makineler
K, L ve M dişlilerinin yarıçapları sırasıyla 3r, 2r ve r olup P ve X ağırlıkları ile şekildeki gibi dengededir. 23 K A) 1/12 P 2r 3r Buna göre, X cisminin ağırlığı kaç P'dir? B) 1 D) 2 C) M 32 X E) 5/1 135
2.
Ağırlıksız ve sürtünmesiz makaralarla kurulan düzenek
veriliyor.
A)
Yük
Kuvvet
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde aynı kuvvet
kazancı elde edilebilir?
2L
Kuvvet
Yük
-3d-
Kuvvet
wwwww
E) Kuvvet
ST
Yük
3L
B)
D)
Yük
Yük
A Kuvvet
Pense
Yük
Çıkrık
Kuvvet
Zafer Yayınlar
Fizik
Basit Makineler
2. Ağırlıksız ve sürtünmesiz makaralarla kurulan düzenek veriliyor. A) Yük Kuvvet Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde aynı kuvvet kazancı elde edilebilir? 2L Kuvvet Yük -3d- Kuvvet wwwww E) Kuvvet ST Yük 3L B) D) Yük Yük A Kuvvet Pense Yük Çıkrık Kuvvet Zafer Yayınlar
4.
Gazoz kapağı açacağının modellemesi şekildeki gibidir.
X ve Y noktaları arası yatay uzaklık L₁, X ve Z noktaları ara-
si yatay uzaklık L₂ ve L₂ > L, olduğuna göre,
1. X noktası gazoz kapağını açarken destek noktasıdır.
II. Gazoz kapağı açacağı kuvvetten kazandıran kaldıraç-
tır.
zancı artar.
L₂
oranı arttıkça gazoz kapağı açacağının kuvvet ka-
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
Z
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve !!!
Fizik
Basit Makineler
4. Gazoz kapağı açacağının modellemesi şekildeki gibidir. X ve Y noktaları arası yatay uzaklık L₁, X ve Z noktaları ara- si yatay uzaklık L₂ ve L₂ > L, olduğuna göre, 1. X noktası gazoz kapağını açarken destek noktasıdır. II. Gazoz kapağı açacağı kuvvetten kazandıran kaldıraç- tır. zancı artar. L₂ oranı arttıkça gazoz kapağı açacağının kuvvet ka- ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III Z B) I ve II E) I, II ve III C) I ve !!!
8.
Salim, vida adımı a olan vidayı kol uzunluğu R olan alyan
anahtara F büyüklüğünde kuvvet uygulayarak n tur döndü-
rünce vida, zemin içerisinde h kadar ilerliyor. Bu sırada ze-
minin vidaya uyguladığı tepki kuvvetlerinin bileşkesi P bü-
yüklüğünde oluyor.
at
A) Yalnız I
R
Buna göre,
1. Vidanın tur sayısı iki katına çıkarılırsa vidanın zeminde
ilerleme miktarı da iki katına çıkar.
D) II ve III
F
II. Alyan anahtarın kol uzunluğu iki katına çıkarılırsa zemi-
nin vidaya uyguladığı tepki kuvvetlerinin bileşkesi de iki
katına çıkar.
III. Vidanın vida adımı iki katına çıkarılırsa zeminin vidaya
uyguladığı tepki kuvvetlerinin bileşkesi de iki katına çı-
kar.
yargılarından hangileri doğrudur?
Zemin
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Basit Makineler
8. Salim, vida adımı a olan vidayı kol uzunluğu R olan alyan anahtara F büyüklüğünde kuvvet uygulayarak n tur döndü- rünce vida, zemin içerisinde h kadar ilerliyor. Bu sırada ze- minin vidaya uyguladığı tepki kuvvetlerinin bileşkesi P bü- yüklüğünde oluyor. at A) Yalnız I R Buna göre, 1. Vidanın tur sayısı iki katına çıkarılırsa vidanın zeminde ilerleme miktarı da iki katına çıkar. D) II ve III F II. Alyan anahtarın kol uzunluğu iki katına çıkarılırsa zemi- nin vidaya uyguladığı tepki kuvvetlerinin bileşkesi de iki katına çıkar. III. Vidanın vida adımı iki katına çıkarılırsa zeminin vidaya uyguladığı tepki kuvvetlerinin bileşkesi de iki katına çı- kar. yargılarından hangileri doğrudur? Zemin B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
4.
Basit Makineler - I
Sürtünmesi önemsiz 10 Nağırlı-
ğındaki makaraya bağlı 10 kg küt-
leli cisim Ahmet tarafından şekil-
deki gibi dengede tutulmaktadır.
11YT01/ASERİSİ
C) 100
10 kg
T
Buna göre, duvara bağlı ip gerilmesi T kaç Newton
olur? (g = 10 m/s²)
A) 20
B) 25
D) 110
Ahmet
E) 210
Fizik
Basit Makineler
4. Basit Makineler - I Sürtünmesi önemsiz 10 Nağırlı- ğındaki makaraya bağlı 10 kg küt- leli cisim Ahmet tarafından şekil- deki gibi dengede tutulmaktadır. 11YT01/ASERİSİ C) 100 10 kg T Buna göre, duvara bağlı ip gerilmesi T kaç Newton olur? (g = 10 m/s²) A) 20 B) 25 D) 110 Ahmet E) 210
7.
Buna gore, levhanın kütle merkezi başlangıçtakine
göre, kaç cm yer değiştirmiştir?
A) 1
B) √2
A) 1 ve 2
2
O
C) √3
D) 1 ve 5
Fizik (2. Kitap) / 06
3
4
5
3
Eşit bölmeli, türdeş kare levhanın kütle merkezi O nok-
tasıdır.
D) 2
Buna göre, levhadan numaralandırılmış parçalardan
hangi ikisi çıkarılırsa levhanın kütle merkezi şekildeki
ok yönünde kayar?
B) 1 ve 3
E) √5
eis
Yayınlan
E) 3 ve 5
C2 ve 4
10
Fizik
Basit Makineler
7. Buna gore, levhanın kütle merkezi başlangıçtakine göre, kaç cm yer değiştirmiştir? A) 1 B) √2 A) 1 ve 2 2 O C) √3 D) 1 ve 5 Fizik (2. Kitap) / 06 3 4 5 3 Eşit bölmeli, türdeş kare levhanın kütle merkezi O nok- tasıdır. D) 2 Buna göre, levhadan numaralandırılmış parçalardan hangi ikisi çıkarılırsa levhanın kütle merkezi şekildeki ok yönünde kayar? B) 1 ve 3 E) √5 eis Yayınlan E) 3 ve 5 C2 ve 4 10
(
36лr
KAL
2
K
X
3r
A) 1 yönünde, 2 tur
C) 2 yönünde, 2 tur
3x
Şekildeki kasnaklara bağlanmış X ve Y cisimlerinin
yatay doğrultuda yan yana gelebilmeleri için K kas-
nağı hangi yönde kaç tur döndürülmelidir?
G
E) 1 yönünde, 4 tur
B) 1 yönünde, 3 tur
D) 2 yönünde, 3 tur
Fizik
Basit Makineler
( 36лr KAL 2 K X 3r A) 1 yönünde, 2 tur C) 2 yönünde, 2 tur 3x Şekildeki kasnaklara bağlanmış X ve Y cisimlerinin yatay doğrultuda yan yana gelebilmeleri için K kas- nağı hangi yönde kaç tur döndürülmelidir? G E) 1 yönünde, 4 tur B) 1 yönünde, 3 tur D) 2 yönünde, 3 tur
7. Şekildeki dü nekte
eşmerkezli K L te-
kerlerinin yai apları
sırasıyla r, 3r in.
L tekeri kaytadan
ok yönünde 3 devir
yapınca G yü cü kaç
лr yerdeğiştir <?
A) 3
B) 4
G
C) 6
L(3r)
K(r)
D) 8
-Yalay
E) 12
Fizik
Basit Makineler
7. Şekildeki dü nekte eşmerkezli K L te- kerlerinin yai apları sırasıyla r, 3r in. L tekeri kaytadan ok yönünde 3 devir yapınca G yü cü kaç лr yerdeğiştir <? A) 3 B) 4 G C) 6 L(3r) K(r) D) 8 -Yalay E) 12
5.
Sari
Yeşil
Turuncu
63
D) Sari
Mavi
K
Mor
L
Asal eksene dik kesiti şekildeki gibi olan dik silin-
dirin yan yüzeyleri şekildeki gibi renklerde boyan-
mıştır.
2
3
Silindir ok yönünde tur dönerse, silindirin
hangi renkteki yüzeyini K ve L noktalarından
bakan gözlemcilerden her ikisi de görür?
A) Mor
B) Mavi
C) Yeşil
E) Turuncu
7.
vo
Fizik
Basit Makineler
5. Sari Yeşil Turuncu 63 D) Sari Mavi K Mor L Asal eksene dik kesiti şekildeki gibi olan dik silin- dirin yan yüzeyleri şekildeki gibi renklerde boyan- mıştır. 2 3 Silindir ok yönünde tur dönerse, silindirin hangi renkteki yüzeyini K ve L noktalarından bakan gözlemcilerden her ikisi de görür? A) Mor B) Mavi C) Yeşil E) Turuncu 7. vo
A) 2P
2. Yarıçapları şekil üzerinde verilen X, Y, Z dişlileri şe-
kildeki konumdayken Z dişlisi ok yönünde 180° dön-
dürülüyor.
D)
B) 3P
K
X = 3P
L
X
Bunun sonucunda X dişlisinin konumu aşağıda-
kilerden hangisi gibi olur?
A)
B)
K
180°
L
3r
K
Nihat Bilgin Yayıncılık
UOP-1
Fizik
Basit Makineler
A) 2P 2. Yarıçapları şekil üzerinde verilen X, Y, Z dişlileri şe- kildeki konumdayken Z dişlisi ok yönünde 180° dön- dürülüyor. D) B) 3P K X = 3P L X Bunun sonucunda X dişlisinin konumu aşağıda- kilerden hangisi gibi olur? A) B) K 180° L 3r K Nihat Bilgin Yayıncılık UOP-1
SARTLARI/BASIT MAKİNELER
ÖRNEK 16
Tüm sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemde bir P yo
çıkrık ve K hareketli makarası ile şekildeki gibi denge
kür ve 2r yarıçaplı silindirlerle oluşturulan ağırlıksız
lenmiştir.
37%
Düşey
M
aydinyayinlari.com th
53
yatay
200
Jo
P
K hareketli makarasının merkezine bağlı olan ipin diğer
ucu çıkrığı oluşturan silindirlerden küçük olanının yüze-
yindeki M noktasına bağlanmıştır.
Sistemde dengeyi sağlayan T ip gerilmesi P kadar
olduğuna göre K makarasının ağırlığı kaç P'dir?
(cos 53° = 0,6)
Fizik
Basit Makineler
SARTLARI/BASIT MAKİNELER ÖRNEK 16 Tüm sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemde bir P yo çıkrık ve K hareketli makarası ile şekildeki gibi denge kür ve 2r yarıçaplı silindirlerle oluşturulan ağırlıksız lenmiştir. 37% Düşey M aydinyayinlari.com th 53 yatay 200 Jo P K hareketli makarasının merkezine bağlı olan ipin diğer ucu çıkrığı oluşturan silindirlerden küçük olanının yüze- yindeki M noktasına bağlanmıştır. Sistemde dengeyi sağlayan T ip gerilmesi P kadar olduğuna göre K makarasının ağırlığı kaç P'dir? (cos 53° = 0,6)
sistem sabit hız-
la hareket ettiğine göre Y cisminin kütlesi kaç
kg'dır?
A)
A)
(sin 30
B) 3
12
1
L
2. Hareketli makaralarla ve K, L cisimleriyle kurulan
eğik düzlem dengededir.
a
yükselir? sina =
a
-16
C) 5
B)
3) -—-—-
K cismi h kadar aşağıya çekilirse L cismi kaç h
2
-3-1-)
D) 15
E) 30
C) ²/3
K
Aydın Yayınları
D) 1 E
N/W
A)
4.
Fizik
Basit Makineler
sistem sabit hız- la hareket ettiğine göre Y cisminin kütlesi kaç kg'dır? A) A) (sin 30 B) 3 12 1 L 2. Hareketli makaralarla ve K, L cisimleriyle kurulan eğik düzlem dengededir. a yükselir? sina = a -16 C) 5 B) 3) -—-—- K cismi h kadar aşağıya çekilirse L cismi kaç h 2 -3-1-) D) 15 E) 30 C) ²/3 K Aydın Yayınları D) 1 E N/W A) 4.
le
40. Ağırlıkları sırasıyla GK ve G₁ büyüklüğünde olan K ve L
cisimleri, eşit bölmeli ağırlıksız çubuk, ağırlıksız ip ve makara ile
oluşturulan düzenekte şekildeki gibi dengede iken ipte oluşan
gerilme kuvvetinin büyüklüğü T oluyor.
C
Ip
K
ip T
...Yatay
P
Buna göre T, Gk ve G₁ nicelikleri arasındaki ilişki nedir?
A) T> G >G
B) TG>GK
(C) K>T> GL
D) GKGT
E) T>G GL
Fizik
Basit Makineler
le 40. Ağırlıkları sırasıyla GK ve G₁ büyüklüğünde olan K ve L cisimleri, eşit bölmeli ağırlıksız çubuk, ağırlıksız ip ve makara ile oluşturulan düzenekte şekildeki gibi dengede iken ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü T oluyor. C Ip K ip T ...Yatay P Buna göre T, Gk ve G₁ nicelikleri arasındaki ilişki nedir? A) T> G >G B) TG>GK (C) K>T> GL D) GKGT E) T>G GL