Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bilim Araştırma Merkezleri Soruları

14.
1. Mikrodalga modül tasarımı (haberleşme için)
II. Kanser tedavisi için akıllı ilaç üretimi
II. Radyoaktif atıkların depolanması
Olayları Türkiye'deki hangi Bilim Araştırma Merkezle-
rinde gerçekleşiyor olabilir?
1
II
A) TUBİTAK
TAEK
ESA
B) ESA
TAEK
ASELSAN
C) TUBİTAK
ASELSAN
TAEK
D) ASELSAN
TUBİTAK
TAEK
E) TAEK
ASELSAN
TUBİTAK
8.D
9 F
14
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
14. 1. Mikrodalga modül tasarımı (haberleşme için) II. Kanser tedavisi için akıllı ilaç üretimi II. Radyoaktif atıkların depolanması Olayları Türkiye'deki hangi Bilim Araştırma Merkezle- rinde gerçekleşiyor olabilir? 1 II A) TUBİTAK TAEK ESA B) ESA TAEK ASELSAN C) TUBİTAK ASELSAN TAEK D) ASELSAN TUBİTAK TAEK E) TAEK ASELSAN TUBİTAK 8.D 9 F 14
Eşit zaman aralıklarında eşit hacimde su akıtan Kve L mus-
luklarından K musluğu Şekil - I'deki kabi, L musluğu da
Şekil - ll'deki kabit sürede dolduruyor.
K
ak K
120
12v
2
Şekil - 1
Şekil - 11
Şekil - III
Kaplar eşit hacim bölmeli olduğuna göre, iki musluk
birden Şekil - III'teki kabi kaç t sürede doldurur?
A) &
C)
B)
3
D) 2 /
colo
E)
5
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
Eşit zaman aralıklarında eşit hacimde su akıtan Kve L mus- luklarından K musluğu Şekil - I'deki kabi, L musluğu da Şekil - ll'deki kabit sürede dolduruyor. K ak K 120 12v 2 Şekil - 1 Şekil - 11 Şekil - III Kaplar eşit hacim bölmeli olduğuna göre, iki musluk birden Şekil - III'teki kabi kaç t sürede doldurur? A) & C) B) 3 D) 2 / colo E) 5
10. Fiziksel niceliklerden bazıları birimsizdir.
Buna göre, birimi olmayan niceliklere örnek olarak,
1. Bir yayın yay sabiti
II. Bir cisimle yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısı
III. Bir ortamın işığı kırma indisi
yukarıdakilerden hangileri verilebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
FEN BİLİMLERİ
31
Sınav kodu (2127)
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
10. Fiziksel niceliklerden bazıları birimsizdir. Buna göre, birimi olmayan niceliklere örnek olarak, 1. Bir yayın yay sabiti II. Bir cisimle yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısı III. Bir ortamın işığı kırma indisi yukarıdakilerden hangileri verilebilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III FEN BİLİMLERİ 31 Sınav kodu (2127)
10. Bilim araştırdırma merkezleri bilimin gelişmesi ve günlük
yaşama kazandırılması amacıyla kuruluan Dünyamızda
ve ülkemizde de olan merkezlerdir.
ESA
TAEK
CERN
Büyük Hadron çarpıştırıcısın-
da yapılan deneylerden elde
edilen verilerle parçacıklar si-
niflandırılır.
Evren ve Dünya hakkındaki
bilgileri arttırmayı, uydu ta-
banlı teknolojiler geliştirimeyi
ve Avrupa uzay endüstrisin-
deki gelişmeleri tanıtmayı
amaçlar.
Tarım ve gıda malzemeleri ile
hava, su ve topraktaki radyo-
aktivite analizleri tıpta kanser
teşhis ve tedavisinde kulla-
nilan cihazların kontrolü gibi
işlemler gerçekleştirilir.
Türk savunma sanayisinin
birçok alanında olduğu gibi
haberleşme konusunda da
önder olan bir kuruluştur.
TUBITAK
NASA
ASELSAN
Bilim araştırma merkezlerinin isimlerini kendileriyle
ilgili tanımların yanındaki kutucuğa yazılarak doğru
eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?
A)
B)
C)
CERN
ESA
CERN
NASA
ESA
NASA
TUBITAK
TUBITAK
TAEK
ASELSAN
ASELSAN
TUBİTAK
D)
ESA
E)
CERN
NASA
ESA
CERN
TAEK
TAEK
ASELSAN
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
10. Bilim araştırdırma merkezleri bilimin gelişmesi ve günlük yaşama kazandırılması amacıyla kuruluan Dünyamızda ve ülkemizde de olan merkezlerdir. ESA TAEK CERN Büyük Hadron çarpıştırıcısın- da yapılan deneylerden elde edilen verilerle parçacıklar si- niflandırılır. Evren ve Dünya hakkındaki bilgileri arttırmayı, uydu ta- banlı teknolojiler geliştirimeyi ve Avrupa uzay endüstrisin- deki gelişmeleri tanıtmayı amaçlar. Tarım ve gıda malzemeleri ile hava, su ve topraktaki radyo- aktivite analizleri tıpta kanser teşhis ve tedavisinde kulla- nilan cihazların kontrolü gibi işlemler gerçekleştirilir. Türk savunma sanayisinin birçok alanında olduğu gibi haberleşme konusunda da önder olan bir kuruluştur. TUBITAK NASA ASELSAN Bilim araştırma merkezlerinin isimlerini kendileriyle ilgili tanımların yanındaki kutucuğa yazılarak doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru veril- miştir? A) B) C) CERN ESA CERN NASA ESA NASA TUBITAK TUBITAK TAEK ASELSAN ASELSAN TUBİTAK D) ESA E) CERN NASA ESA CERN TAEK TAEK ASELSAN
SE Çoktan seç
Aşağıda yer alan çoktan seçmeli so
7
6
Sürtünme kuvveti ile yüzeyin tepki kuvveti
arasındaki ilişkiyi gözlemlemek için bir deney düzeneği
hazırlanıyor. Yatay zeminde cismi sabit hızla hareket
ettirmeye yetecek kadar kuvvet uygulanacaktır. Bu
deneyde; m ve 2m kütleli tahta blok, m kütleli bakır blok
ile asfalt ve ahşap zemin kullanılabilir.
2m
1
Tahta
Blok
Baku
SOS
Ahşap Zemin
Asfalt Zemin
Buna göre; aşağıda verilenlerden hangilerini kullan-
mak yeterli olur?
Blok
A) m kütleli tahta
Zemin
Asfalt
B) m kütleli tahta
m kütleli bakir
Ahşap
Asfalt
Asfalt
() 2m kütleli tahta
m kütleli bakır
D) 2m kütleli tahta
Asfalt
Ahşap
Asfalt
E) m kütleli tahta
2m kütleli tahta
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
SE Çoktan seç Aşağıda yer alan çoktan seçmeli so 7 6 Sürtünme kuvveti ile yüzeyin tepki kuvveti arasındaki ilişkiyi gözlemlemek için bir deney düzeneği hazırlanıyor. Yatay zeminde cismi sabit hızla hareket ettirmeye yetecek kadar kuvvet uygulanacaktır. Bu deneyde; m ve 2m kütleli tahta blok, m kütleli bakır blok ile asfalt ve ahşap zemin kullanılabilir. 2m 1 Tahta Blok Baku SOS Ahşap Zemin Asfalt Zemin Buna göre; aşağıda verilenlerden hangilerini kullan- mak yeterli olur? Blok A) m kütleli tahta Zemin Asfalt B) m kütleli tahta m kütleli bakir Ahşap Asfalt Asfalt () 2m kütleli tahta m kütleli bakır D) 2m kütleli tahta Asfalt Ahşap Asfalt E) m kütleli tahta 2m kütleli tahta
1.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi, fen bilimlerinde
bilimsel yaklaşımın savunduğu bir görüş değildir?
A) Bilim, sürekli bir gelişim içindedir.
B) Bilimsel bilgiler, belirli koşullarda doğru sonuç verir.
C) Bilimsel bilgiler, mutlak doğrulardır.
D) Bilim değişmektedir.
E) Bilimsel bilgiler, öznel olamaz.
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi, fen bilimlerinde bilimsel yaklaşımın savunduğu bir görüş değildir? A) Bilim, sürekli bir gelişim içindedir. B) Bilimsel bilgiler, belirli koşullarda doğru sonuç verir. C) Bilimsel bilgiler, mutlak doğrulardır. D) Bilim değişmektedir. E) Bilimsel bilgiler, öznel olamaz.
TYT/Fen Bilimleri
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 - 7), Kimya (8 - 14), Biyoloji (15 - 20
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan
1.
Uç öğrenci, Bilim Araştırma Merkezleri ile ilgili aşağıdaki
yorumları yapmışlardır.
Zeynep: TÜBİTAK; bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki
projeleri destekler.
Alara:
ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme
ve teknolojik ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılar.
Ahmet: TAEK; radyoaktif atıkların depolanması ve baca
gazlarının arıtılması gibi çalışmalar yapar.
Buna göre, Zeynep, Alara ve Ahmet'in yaptığı
yorumlardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız Alara
B) Zeynep ve Alara
By Jayne
C) Zeynep ve Ahmet
D) Alara ve Ahmet
E) Zeynep, Alara ve Ahmet
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
TYT/Fen Bilimleri 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 - 7), Kimya (8 - 14), Biyoloji (15 - 20 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan 1. Uç öğrenci, Bilim Araştırma Merkezleri ile ilgili aşağıdaki yorumları yapmışlardır. Zeynep: TÜBİTAK; bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki projeleri destekler. Alara: ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ve teknolojik ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılar. Ahmet: TAEK; radyoaktif atıkların depolanması ve baca gazlarının arıtılması gibi çalışmalar yapar. Buna göre, Zeynep, Alara ve Ahmet'in yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur? A) Yalnız Alara B) Zeynep ve Alara By Jayne C) Zeynep ve Ahmet D) Alara ve Ahmet E) Zeynep, Alara ve Ahmet
3.
1.
Günlük hayatta karşımıza çıkan uyarı tabelalarından
bazıları fiziğin alt dalları ile ilgilidir.
Buna göre,
II
I, II, III numaralı uyarı tabelalarında dikkat çeken durumu
inceleyen fiziğin alt dalı aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
1
II
III
A) Elektromanyetizma Optik Nükleer fizik
B/ Elektromanyetizma Mekanik Nükleer fizik
Nükleer fizik Optik Elektromanyetizma
Atom fiziği
Nükleer Mekanik
fizik
E) Nükleer fizik Mekanik Optik
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
3. 1. Günlük hayatta karşımıza çıkan uyarı tabelalarından bazıları fiziğin alt dalları ile ilgilidir. Buna göre, II I, II, III numaralı uyarı tabelalarında dikkat çeken durumu inceleyen fiziğin alt dalı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 1 II III A) Elektromanyetizma Optik Nükleer fizik B/ Elektromanyetizma Mekanik Nükleer fizik Nükleer fizik Optik Elektromanyetizma Atom fiziği Nükleer Mekanik fizik E) Nükleer fizik Mekanik Optik
depo edilebilir
6. Aşağıdakilerden hangisi Fransa'nın başkenti Paris'te
kurulan ve Avrupa'nın uzay programlarını hazırlamak
ve geliştirmek için kurulmuş bilim araştırma merkezi-
dir?
i kullanabilir mi-
mürlü yapılabilir
A) NASA
B) PISA
SESA
E) ASELSAN
D) TAEK
çok işık verebi-
TYT Fizik
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
depo edilebilir 6. Aşağıdakilerden hangisi Fransa'nın başkenti Paris'te kurulan ve Avrupa'nın uzay programlarını hazırlamak ve geliştirmek için kurulmuş bilim araştırma merkezi- dir? i kullanabilir mi- mürlü yapılabilir A) NASA B) PISA SESA E) ASELSAN D) TAEK çok işık verebi- TYT Fizik
11. Ankara'da bulunan bir okul her ay öğrencilerini gezi kap-
samında önce Feza Gürsey Bilim Merkezine, sonra Etnog-
rafya Müzesine bir sonraki ay da TÜBİTAK'a, daha sonra
ASELSAN'a ve en sonunda Türk Dil Kurumu'na götürmüş-
tür.
Buna göre bu okulun öğrencileri kaç tane bilimsel
araştırma merkezini ziyaret etmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
11. Ankara'da bulunan bir okul her ay öğrencilerini gezi kap- samında önce Feza Gürsey Bilim Merkezine, sonra Etnog- rafya Müzesine bir sonraki ay da TÜBİTAK'a, daha sonra ASELSAN'a ve en sonunda Türk Dil Kurumu'na götürmüş- tür. Buna göre bu okulun öğrencileri kaç tane bilimsel araştırma merkezini ziyaret etmiştir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5