Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bilim Araştırma Merkezleri Soruları

3.
Hastaneye giden bir kişi röntgen çektirmek için beklerken
çevresinde,
%
şekline sahip uyarı levhalarını görmüştür.
İnsanları bu zarara karşı korumak amaçlı olarak gerekli
önlemleri alan bilim merkezimiz aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) TAEK
B) TÜBİTAK
C) ASELSAN
D) CERN
E) ESA
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
3. Hastaneye giden bir kişi röntgen çektirmek için beklerken çevresinde, % şekline sahip uyarı levhalarını görmüştür. İnsanları bu zarara karşı korumak amaçlı olarak gerekli önlemleri alan bilim merkezimiz aşağıdakilerden hangi- sidir? A) TAEK B) TÜBİTAK C) ASELSAN D) CERN E) ESA
7.
momentum buyüklüğü P2 olduğu-
P₁
na göre
oranı kaçtır?
P2
x(m)
0-13r
(8
P
2
Şekildeki sistemde K ve L silindirleri merkezleri çakışacak şekilde perçin-
lenmiştir.
K silindirine ok yönünde 3 devir yaptırılınca P yükü hangi yönde kaç
Tr yerdeğiştirir?
0
X
2x
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
7. momentum buyüklüğü P2 olduğu- P₁ na göre oranı kaçtır? P2 x(m) 0-13r (8 P 2 Şekildeki sistemde K ve L silindirleri merkezleri çakışacak şekilde perçin- lenmiştir. K silindirine ok yönünde 3 devir yaptırılınca P yükü hangi yönde kaç Tr yerdeğiştirir? 0 X 2x
TYT Deneme-13
3. Bir ülke ya da ülkeler bilimsel araştırma merkezlerinin
çeşitliliği ve yürüttüğü faaliyetler sayesinde teknoloji-
de ileri seviyelere çıkabilir. Türkiye'de bu bağlamda
birçok bilimsel araştırma merkezi bulunmaktadır.
Buna göre, Türkiye'nin uzay çalışmalarını yürüten
bilimsel araştırma merkezi aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) TAEK
B) TUSAŞ
CNASA
D) TUBİTAK
E) ESA
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
TYT Deneme-13 3. Bir ülke ya da ülkeler bilimsel araştırma merkezlerinin çeşitliliği ve yürüttüğü faaliyetler sayesinde teknoloji- de ileri seviyelere çıkabilir. Türkiye'de bu bağlamda birçok bilimsel araştırma merkezi bulunmaktadır. Buna göre, Türkiye'nin uzay çalışmalarını yürüten bilimsel araştırma merkezi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) TAEK B) TUSAŞ CNASA D) TUBİTAK E) ESA
35. A. Einstein meşhur kütle - enerji eşdeğerliği formülü
E = m. c² yi, çekirdek dönüşümlerinde ortaya çıkan yük-
sek enerjili fotontann enerjisinin, geride kalan çekirdeğin
kütlesinden ayrılan enerjisinin eşdeğeri kadar küçüldüğü-
nü, E = Am. c² şeklinde açıklamıştır.
Buna göre, bir elementin toplam kütlesinin, nükleon-
lanının kütleleri toplamından küçük olmasını açıkla-
yan bu kütle kaybı eşdeğeri enerjiye ne ad verilir?
A) Çekirdek enerjisi B) Kararlılık enerjisi
D) Eşik enerjisi
C) Bağlama enerjisi
E) Kütle enerjisi
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
35. A. Einstein meşhur kütle - enerji eşdeğerliği formülü E = m. c² yi, çekirdek dönüşümlerinde ortaya çıkan yük- sek enerjili fotontann enerjisinin, geride kalan çekirdeğin kütlesinden ayrılan enerjisinin eşdeğeri kadar küçüldüğü- nü, E = Am. c² şeklinde açıklamıştır. Buna göre, bir elementin toplam kütlesinin, nükleon- lanının kütleleri toplamından küçük olmasını açıkla- yan bu kütle kaybı eşdeğeri enerjiye ne ad verilir? A) Çekirdek enerjisi B) Kararlılık enerjisi D) Eşik enerjisi C) Bağlama enerjisi E) Kütle enerjisi
1.
Bilimsel araştırma kurumları ile ilgili sunum hazırlayan
Tolga, kurumlara ait bilgileri kısa notlar hâlinde etiket-
lere yazıyor.
Türkiye'nin askeri
teknolojiler alanında
araştırma ve
geliştirme faaliyetleri
yürüten kurumudur.
Ülkemizde bilim ve
teknolojiyi destekleyen
ve teşvik eden
kurumdur.
Evrenin oluşumunu
araştıran atom altı
parçacıklarla ilgili
çalışma yapan
dünyanın en büyük
parçacık hızlandırma
laboratuvarını içinde
barındıran kurumdur.
Nükleer enerjinin
barışçıl amaçlarla ülke
yararına kullanılmasını
sağlayan kurumdur.
Buna göre Tolga'nın hazırladığı etiketlerde aşağı-
daki kurumlardan hangisine yer verilmemiştir?
A) TÜBİTAK
B) ASELSAN
C) TAEK
D) CERN
NASA
E
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
1. Bilimsel araştırma kurumları ile ilgili sunum hazırlayan Tolga, kurumlara ait bilgileri kısa notlar hâlinde etiket- lere yazıyor. Türkiye'nin askeri teknolojiler alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten kurumudur. Ülkemizde bilim ve teknolojiyi destekleyen ve teşvik eden kurumdur. Evrenin oluşumunu araştıran atom altı parçacıklarla ilgili çalışma yapan dünyanın en büyük parçacık hızlandırma laboratuvarını içinde barındıran kurumdur. Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasını sağlayan kurumdur. Buna göre Tolga'nın hazırladığı etiketlerde aşağı- daki kurumlardan hangisine yer verilmemiştir? A) TÜBİTAK B) ASELSAN C) TAEK D) CERN NASA E
9.
NASA'nın 21. Yüzyılda gerçekleştirilmesi planlanan projeleri
arasında büyük uzay istasyonları, Ay istasyonu ve Mars
seferi bulunmaktadır.
NASA'nin bu projeleri planlamasının sebeplerinden biri
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Dünya'nın su ihtiyacını diğer gezegenlerden karşılamak
B) Mars'ta yaşam için gerekli koşulların var olup olmadığını
araştırmak
C) Uzayda bulunan gök cisimleri hakkında bilgiler toplamak
DWEvrenin oluşumu hakkında veriler toplamak x
E) Ay'ın yapısı ve oluşumu ile ilgili veriler toplamak
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
9. NASA'nın 21. Yüzyılda gerçekleştirilmesi planlanan projeleri arasında büyük uzay istasyonları, Ay istasyonu ve Mars seferi bulunmaktadır. NASA'nin bu projeleri planlamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Dünya'nın su ihtiyacını diğer gezegenlerden karşılamak B) Mars'ta yaşam için gerekli koşulların var olup olmadığını araştırmak C) Uzayda bulunan gök cisimleri hakkında bilgiler toplamak DWEvrenin oluşumu hakkında veriler toplamak x E) Ay'ın yapısı ve oluşumu ile ilgili veriler toplamak
Soru 10;
Bilim araştırma merkezlerinden TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN,
CERN, NASA, ESA gibi kurumlar fizik bilimine çok önemli
katkılarda bulunmuşlardır.
Buna göre hangisi bu katkılardan biri değildir?
A) Genel ağ (internet) ağının oluşturulması
B) Atom altı parçacık ailesinin keşfedilmesi
C) İnsansız casus uçaklarinin üretilmesi
D) Nükleer enerji ile elektrik üretiminin yapılması
E) Birçok insana iş sahasının açılması
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
Soru 10; Bilim araştırma merkezlerinden TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN, CERN, NASA, ESA gibi kurumlar fizik bilimine çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Buna göre hangisi bu katkılardan biri değildir? A) Genel ağ (internet) ağının oluşturulması B) Atom altı parçacık ailesinin keşfedilmesi C) İnsansız casus uçaklarinin üretilmesi D) Nükleer enerji ile elektrik üretiminin yapılması E) Birçok insana iş sahasının açılması
AYT FİZİK DENEME SINAVI - 6
ir
p
3. Uçurum kenarında duran Peri, elindeki oyuncak tabancayla
küçük bir topu yatay olarak fırlatıyor. Topun tabancadan
fırladığını gören bir marti, topu yiyecek sanarak, aynı anda
sabit bir yatay hızla uçmaya başlıyor ve topu A noktasında
yakalıyor
Perio
st²=20
t=2
20 m
az agh
marti
.
162=2.10.10
A
24 m
O=2
x=vit
Hava direnci ihmal edildiğine göre topun tabancadan
çıkma süratiyle martinin
uçuş süratinin toplamı kaç
m/s'dir? (g = 10 m/s2)
A) 6
C) 16 D) 18 E) 24
a
B) 12
20
ertansinansahin.com
4. Sürtünmelerin ihmal edildiği şekildeki sistemde, yarım
çember biçimindeki yolun düşey kesiti gösterilmiştir. K ve L
cisimleri aynı yükseklikten aynı anda serbest bırakıldıklarında o
noktasında merkezi ve esnek olarak carpisiyorlar.
K
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
AYT FİZİK DENEME SINAVI - 6 ir p 3. Uçurum kenarında duran Peri, elindeki oyuncak tabancayla küçük bir topu yatay olarak fırlatıyor. Topun tabancadan fırladığını gören bir marti, topu yiyecek sanarak, aynı anda sabit bir yatay hızla uçmaya başlıyor ve topu A noktasında yakalıyor Perio st²=20 t=2 20 m az agh marti . 162=2.10.10 A 24 m O=2 x=vit Hava direnci ihmal edildiğine göre topun tabancadan çıkma süratiyle martinin uçuş süratinin toplamı kaç m/s'dir? (g = 10 m/s2) A) 6 C) 16 D) 18 E) 24 a B) 12 20 ertansinansahin.com 4. Sürtünmelerin ihmal edildiği şekildeki sistemde, yarım çember biçimindeki yolun düşey kesiti gösterilmiştir. K ve L cisimleri aynı yükseklikten aynı anda serbest bırakıldıklarında o noktasında merkezi ve esnek olarak carpisiyorlar. K
3. Türkiye'de bulunan bilim araştırma merkezlerinden birisi
olan TAEK ile ilgili;
1. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun kla adıdır.
II. Başlıca görevi nükleer enerjinin ülke yararwia kullanımını
sağlamaktır.
III. Tipta kullanılan radyoaktif atıkların toplanıp geçici olarak
depolanması, görevleri arasında yer alır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Ive II
C) I ve III
A) Yalnız
D) II ve III
E) I, IWe III
re-
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
3. Türkiye'de bulunan bilim araştırma merkezlerinden birisi olan TAEK ile ilgili; 1. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun kla adıdır. II. Başlıca görevi nükleer enerjinin ülke yararwia kullanımını sağlamaktır. III. Tipta kullanılan radyoaktif atıkların toplanıp geçici olarak depolanması, görevleri arasında yer alır. yargılarından hangileri doğrudur? B) Ive II C) I ve III A) Yalnız D) II ve III E) I, IWe III re-
BENIM HO
5.
90°
Güneş sisteminde birçok gök cismi bulunmaktadır. Bu gök
cisimleri için birçok farklı isimlendirme yapılır.
Bir gök cisminin gezegen olarak tanımlanabilmesi
için,
VI. küresel bir yapı oluşturabilecek kadar kütleye sahip
olması,
yörüngesi üzerindeki ve yakın çevresindeki tüm gök
cisimlerini temizlemiş olması,
II. kendi ekseni çevresinde periyodik olarak dönmesi
koşullarından hangilerini sağlamış olması gerekir?
A) Yalnız
D) 1 ve i
B) Yalnız III
E) II ve III
C) Yve ||
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
BENIM HO 5. 90° Güneş sisteminde birçok gök cismi bulunmaktadır. Bu gök cisimleri için birçok farklı isimlendirme yapılır. Bir gök cisminin gezegen olarak tanımlanabilmesi için, VI. küresel bir yapı oluşturabilecek kadar kütleye sahip olması, yörüngesi üzerindeki ve yakın çevresindeki tüm gök cisimlerini temizlemiş olması, II. kendi ekseni çevresinde periyodik olarak dönmesi koşullarından hangilerini sağlamış olması gerekir? A) Yalnız D) 1 ve i B) Yalnız III E) II ve III C) Yve ||
Türkiye'de virüs ve bakterilerin sebep olduğu hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirmek için kullanılan
aşıların %70'i Sağlık Bakanlığı, %30'u özel sektör tarafından ithal edilmektedir. Aşı gereksinimini kar-
şılamak için her yıl yaklaşık 13 milyon dolar hacminde ithalat yapılmaktadır. Türkiye'de uygulanmakta
olan tüm bakteri ve virüs aşılarının üretilebileceği yeni bir aşı üretim tesisinin kurulması ise 40 milyon
dolar olarak hesaplanmıştır.
Buna göre,
1. Ülkemizdeki aşı ihtiyacı ithalatla karşılanmaktadır.
II. Ülkemiz sağlık alanında kullanılan tüm ürünleri ithal etmektedir.
III. Aşı üretim tesislerinin kurulması başlangıçta maliyetli olsa da uzun vadede aşı ihtiyacının karşılan
ması açısından önemli bir yatırımdır.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
Yalnız!
B) I ve II
Cve th
D) I, II ve III
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
Türkiye'de virüs ve bakterilerin sebep olduğu hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirmek için kullanılan aşıların %70'i Sağlık Bakanlığı, %30'u özel sektör tarafından ithal edilmektedir. Aşı gereksinimini kar- şılamak için her yıl yaklaşık 13 milyon dolar hacminde ithalat yapılmaktadır. Türkiye'de uygulanmakta olan tüm bakteri ve virüs aşılarının üretilebileceği yeni bir aşı üretim tesisinin kurulması ise 40 milyon dolar olarak hesaplanmıştır. Buna göre, 1. Ülkemizdeki aşı ihtiyacı ithalatla karşılanmaktadır. II. Ülkemiz sağlık alanında kullanılan tüm ürünleri ithal etmektedir. III. Aşı üretim tesislerinin kurulması başlangıçta maliyetli olsa da uzun vadede aşı ihtiyacının karşılan ması açısından önemli bir yatırımdır. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Yalnız! B) I ve II Cve th D) I, II ve III
5. Önce su, sonra yağ, uou açık U şeklindeki bir tüpe
doldurulmuştur ve sivilar şekildeki gibi dengededir.
12 cm
30 cm
Yağ
u
12
Islom su
Suyun Özkütlesi 1 g/cm² olduğuna göre, yağın
Özkütlesi kaç g/cm3 tür?
A) 0,3
B) 0,4 C) 0,6 D) 0,8 E) 0,9
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
5. Önce su, sonra yağ, uou açık U şeklindeki bir tüpe doldurulmuştur ve sivilar şekildeki gibi dengededir. 12 cm 30 cm Yağ u 12 Islom su Suyun Özkütlesi 1 g/cm² olduğuna göre, yağın Özkütlesi kaç g/cm3 tür? A) 0,3 B) 0,4 C) 0,6 D) 0,8 E) 0,9
9. Bohr atom modeline göre, hidrojen atomunun n = 1. kararlı
yörüngesinin yarıçapır ve bu yörüngede dolanan elektronun
hizi v'dır.
11. Hidrojen aton
elektronun er
244
Buna göre;
Buna göre, hidrojen atomunun n = 2. kararlı yörüngesinin
yarıçapı ve bu yörüngede dolanan elektronun hızı nedir?
1. Hidroje
II. Hidroje
Yarıçap
Hız
2r
v/2
III. Hidroje
elektron
soğurdt
2r
2v
preto
40
v/2
yargılarındar
40
2v
)
E)
4r
v/4
A) Yalnız
D
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
9. Bohr atom modeline göre, hidrojen atomunun n = 1. kararlı yörüngesinin yarıçapır ve bu yörüngede dolanan elektronun hizi v'dır. 11. Hidrojen aton elektronun er 244 Buna göre; Buna göre, hidrojen atomunun n = 2. kararlı yörüngesinin yarıçapı ve bu yörüngede dolanan elektronun hızı nedir? 1. Hidroje II. Hidroje Yarıçap Hız 2r v/2 III. Hidroje elektron soğurdt 2r 2v preto 40 v/2 yargılarındar 40 2v ) E) 4r v/4 A) Yalnız D
11. I. Kanser dedektörü
II. Zenginleştirilmiş bebek mamasi,
III. Katlanabilir esnek ekranlar
Yukarıda verilen gelişmelerin hangilerinde NASA'nın
yaptığı çalışmaların katkısı vardır?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C Yalnız III
Anh
D) Ave 11
E) I ve III
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
11. I. Kanser dedektörü II. Zenginleştirilmiş bebek mamasi, III. Katlanabilir esnek ekranlar Yukarıda verilen gelişmelerin hangilerinde NASA'nın yaptığı çalışmaların katkısı vardır? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C Yalnız III Anh D) Ave 11 E) I ve III
4. Bilim araştırma merkezleri içeriğine, kuruluş amaci-
na, aldığı desteğe, hedeflerine göre çeşitlilik göster-
mektedir. Dünyada, benzer çalışmaları yürüten ve
i soruları soran pek çok araştırmacinin fikirlerini
tartışabileceği, ortak çalışmalar yürütebileceği bu
alanlardan en önemlileri Uluslararası Havacılık ve
Uzay Dairesi (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezidir (CERN).
ayni
Buna göre,
1. Mars'ta inceleme yapmak için 1997'de gönderi-
len Pathfinder NASA'nin projesidir.
II. ESA'da hazırlanan programlar; evren ve Dünya
hakkındaki bilgileri arttırmayı, uydu tabanlı tek-
nolojiler geliştirmeyi, Avrupa Uzay Endüstrisin-
deki gelişmeleri tanıtmayı amaçlar.
III. CERN'de atom altı parçacıkları sınıflandırma, ta-
nimlama ve ayrıca evreni, evrenin oluşumunu ve
geleceğini anlamaya yönelik deneyler yapılmak-
tadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız III
C) I ve il
D) II ve III
2021-29
E) I, II ve III
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
4. Bilim araştırma merkezleri içeriğine, kuruluş amaci- na, aldığı desteğe, hedeflerine göre çeşitlilik göster- mektedir. Dünyada, benzer çalışmaları yürüten ve i soruları soran pek çok araştırmacinin fikirlerini tartışabileceği, ortak çalışmalar yürütebileceği bu alanlardan en önemlileri Uluslararası Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezidir (CERN). ayni Buna göre, 1. Mars'ta inceleme yapmak için 1997'de gönderi- len Pathfinder NASA'nin projesidir. II. ESA'da hazırlanan programlar; evren ve Dünya hakkındaki bilgileri arttırmayı, uydu tabanlı tek- nolojiler geliştirmeyi, Avrupa Uzay Endüstrisin- deki gelişmeleri tanıtmayı amaçlar. III. CERN'de atom altı parçacıkları sınıflandırma, ta- nimlama ve ayrıca evreni, evrenin oluşumunu ve geleceğini anlamaya yönelik deneyler yapılmak- tadır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve il D) II ve III 2021-29 E) I, II ve III
rilmem
IV. bob
damarlarının hangilerinden geçmek zorundadır?
eyle
B) I, II ve IV
A) I, II ve 111
ve IV
D) II ve III
E) III ve IV
ince bağırsakta sindirim sonucu oluşmuş bir glikoz
molekülüne, beyin hücrelerinde kullanılmadan önce;
1. kalp, L
A. böbrek,
L
bo
III
. karaciğer,
7. akciğer
organlarından hangilerine ait kılcallarda mutlaka
rastlanır?
Alt, Il ve tit-
& uliven
RL Il ve IV
C) I ve II
D) Ive It
ENLL ve TV
"ce bağırsaklardan emilen yağ asidi ve gliserol ile
cudun alt bölümünden toplanan lenf sivisi;
peke sarnici,
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
rilmem IV. bob damarlarının hangilerinden geçmek zorundadır? eyle B) I, II ve IV A) I, II ve 111 ve IV D) II ve III E) III ve IV ince bağırsakta sindirim sonucu oluşmuş bir glikoz molekülüne, beyin hücrelerinde kullanılmadan önce; 1. kalp, L A. böbrek, L bo III . karaciğer, 7. akciğer organlarından hangilerine ait kılcallarda mutlaka rastlanır? Alt, Il ve tit- & uliven RL Il ve IV C) I ve II D) Ive It ENLL ve TV "ce bağırsaklardan emilen yağ asidi ve gliserol ile cudun alt bölümünden toplanan lenf sivisi; peke sarnici,