Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dalgaların Genel Özellikleri Soruları

Esnek ortamda yayılan bir periyodik dalganın yayılma
Yansıtna, kırılma girişim
girim dayları
doğrultusu titreşim doğrultusuna paraleldir.
1. Mikrodalga fırında üretilen elektromanyetik dalga
II. Havada yayılan ses dalgası
III. Yayda yayılan yay dalgası
Ortamda ilerleyen bu dalga yukarıda verilenlerden
hangileri olabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
Çözüm-6
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, ve III
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
Esnek ortamda yayılan bir periyodik dalganın yayılma Yansıtna, kırılma girişim girim dayları doğrultusu titreşim doğrultusuna paraleldir. 1. Mikrodalga fırında üretilen elektromanyetik dalga II. Havada yayılan ses dalgası III. Yayda yayılan yay dalgası Ortamda ilerleyen bu dalga yukarıda verilenlerden hangileri olabilir? A) Yalnız I D) II ve III Çözüm-6 B) Yalnız III C) I ve II E) I, ve III
Boşluk Doldurma
Aşağıda karışık olarak verilen kavramları cümlelerdeki uygun boşluklara yazınız.
atma
stroboskop
mekanik
baş yukan
8. Suyun
artar
titreşim hareketi
dalga tepesi
bas asas
enine
azalır
dalga cukuru
111
derinliği
denir.
boyuna
dalga hareketi
periyodik dalga
1. Kısa süreli oluşturulan dalga parçasına
2. Elektromanyetik dalgalar titreşim doğrultularına göre
3. Cisimlerin sabit bir eksen veya denge konumuna göre tekrarlanan hareketine
4. Fiziksel özellikleri değişmeyen bir ortamda dalganın genliği artırıldıkça
5. Bir sarsıntının ve titreşimlerin esnek ortamda yayılmasına
6. Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgalarının üzerindeki en yüksek noktalara.
7. Özellikleri değişmeyen bir ortamda oluşan periyodik dalgaların frekansı artırılırsa
değiştirilmeden kaynağın frekansı artırılırsa dalga boyu küçülür.
9. Doğrusal su dalgalarının frekansının ve dalga boyunun ölçülmesinde kullanılan alete
10. Yayılabilmeleri için maddesel ortamlara ihtiyaç duyulan dalgalara
11. Ince bir yaydan baş yukarı kalın yaya gönderilen atma_______
12. Derin ortamdan sığ ortama gönderilen su dalgalarının hizi.
13. Parabolik engelin
noktasına yerleştirilmiş noktasal dalga kaynağının oluşturduğu dairesel su
dalgaları engelin çukur yüzeyinden yansıdıktan sonra doğrusal dalga haline gelerek engelden uzaklaşır.
14. Bir dalga kaynağı, eşit zaman aralıklarında art arda dalga üretirse sürekli bir dalga hareketi oluşur; oluşan
bu dalgalara.
* denir.
dalgalardır.
denir.
dalga boya
enerji
de artar.
şekilde yansır.
odak
dalga denir
denir.
denir
azahr
denir
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
Boşluk Doldurma Aşağıda karışık olarak verilen kavramları cümlelerdeki uygun boşluklara yazınız. atma stroboskop mekanik baş yukan 8. Suyun artar titreşim hareketi dalga tepesi bas asas enine azalır dalga cukuru 111 derinliği denir. boyuna dalga hareketi periyodik dalga 1. Kısa süreli oluşturulan dalga parçasına 2. Elektromanyetik dalgalar titreşim doğrultularına göre 3. Cisimlerin sabit bir eksen veya denge konumuna göre tekrarlanan hareketine 4. Fiziksel özellikleri değişmeyen bir ortamda dalganın genliği artırıldıkça 5. Bir sarsıntının ve titreşimlerin esnek ortamda yayılmasına 6. Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgalarının üzerindeki en yüksek noktalara. 7. Özellikleri değişmeyen bir ortamda oluşan periyodik dalgaların frekansı artırılırsa değiştirilmeden kaynağın frekansı artırılırsa dalga boyu küçülür. 9. Doğrusal su dalgalarının frekansının ve dalga boyunun ölçülmesinde kullanılan alete 10. Yayılabilmeleri için maddesel ortamlara ihtiyaç duyulan dalgalara 11. Ince bir yaydan baş yukarı kalın yaya gönderilen atma_______ 12. Derin ortamdan sığ ortama gönderilen su dalgalarının hizi. 13. Parabolik engelin noktasına yerleştirilmiş noktasal dalga kaynağının oluşturduğu dairesel su dalgaları engelin çukur yüzeyinden yansıdıktan sonra doğrusal dalga haline gelerek engelden uzaklaşır. 14. Bir dalga kaynağı, eşit zaman aralıklarında art arda dalga üretirse sürekli bir dalga hareketi oluşur; oluşan bu dalgalara. * denir. dalgalardır. denir. dalga boya enerji de artar. şekilde yansır. odak dalga denir denir. denir azahr denir
X
Tek renkli bir ışık demeti, ilerlediği K ortamından kırma
indisi farklı olan başka bir L ortamına geçerken
kınlmaya uğramaktadır.
Bu işığın K ve L ortamlarındaki;
Portalama hızı,
H. frekansı,
III. dalga boyu
niceliklerinden hangileri birbirinden farklıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
CI ve II
ve III
E I ve Ill
10.0.
ba
ŞE
hi
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
X Tek renkli bir ışık demeti, ilerlediği K ortamından kırma indisi farklı olan başka bir L ortamına geçerken kınlmaya uğramaktadır. Bu işığın K ve L ortamlarındaki; Portalama hızı, H. frekansı, III. dalga boyu niceliklerinden hangileri birbirinden farklıdır? A) Yalnız I B) Yalnız III CI ve II ve III E I ve Ill 10.0. ba ŞE hi
Bir dalga leğeninde doğrusal dalga kaynağı ile periyodik
dalgalar oluşturuluyor. Derinliği her yerde aynı olan dalga
leğeninde kaynak 2 saniyede 4 dalga uretmektedir.
60 cm
Su
Oluşan periyodik dalga tepeleri şekildeki gibi olduğu-
na göre su dalgalarının yayılma hızı kaç cm/s dir?
NEM
HEALIN
A) 20
B) 24
C) 48
D) 50
E) 60
PRESTANE
P
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
Bir dalga leğeninde doğrusal dalga kaynağı ile periyodik dalgalar oluşturuluyor. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde kaynak 2 saniyede 4 dalga uretmektedir. 60 cm Su Oluşan periyodik dalga tepeleri şekildeki gibi olduğu- na göre su dalgalarının yayılma hızı kaç cm/s dir? NEM HEALIN A) 20 B) 24 C) 48 D) 50 E) 60 PRESTANE P
2
ir yayda o
Yayı ger
II. Dalgala
III. Yayın k
İfadeleri
A) Yalnız I
B) Yalnız
Ive Ill
D) II vel
E) I, II v
Soru
Periyodik bir dalganın görünümü şeklideki gibidir.
Soru 5
1₁ £ = 1
T. 5-1
A) 1
B) 2
Dalganın hızı 3 cm/s olduğuna göre periyodu kaç saniyedir?
C) 3
D) 4
E) 5
th
12 cm
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Soru 9
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
N
1 br
1 br
Soru 10
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
2 ir yayda o Yayı ger II. Dalgala III. Yayın k İfadeleri A) Yalnız I B) Yalnız Ive Ill D) II vel E) I, II v Soru Periyodik bir dalganın görünümü şeklideki gibidir. Soru 5 1₁ £ = 1 T. 5-1 A) 1 B) 2 Dalganın hızı 3 cm/s olduğuna göre periyodu kaç saniyedir? C) 3 D) 4 E) 5 th 12 cm ifadelerinden hangileri doğrudur? Soru 9 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III N 1 br 1 br Soru 10
şturdu-
ültmek
Soru 8
3.5.
Bir yayda üretilen periyodik dalgaların ardışık 3 dalga tepesi
arasındaki uzaklık 8 cm'dir.
Dalgaların periyodu 1/4 olduğuna göre dalgaların ilerleme
hızı kaç cm/s'dir?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 12
E) 16
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
şturdu- ültmek Soru 8 3.5. Bir yayda üretilen periyodik dalgaların ardışık 3 dalga tepesi arasındaki uzaklık 8 cm'dir. Dalgaların periyodu 1/4 olduğuna göre dalgaların ilerleme hızı kaç cm/s'dir? A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16
41=8
45 = t
d=2
245
2.48=96
Soru 4
fs=45+205=12²
Bir dalga leğenindeki su dalgalarına 4 yarıklı bir stroboskobun
arkasından bakıldığında dalgalar ilk kez duruyormuş gibi
görünüyor.
Dalga kaynağı 3 s'de 18 dalga oluşturduğuna göre
stroboskobun frekansı kaç Hertz' dir?
A) ½/2 B) 1 3/2
D) 2 E) 5/2
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
41=8 45 = t d=2 245 2.48=96 Soru 4 fs=45+205=12² Bir dalga leğenindeki su dalgalarına 4 yarıklı bir stroboskobun arkasından bakıldığında dalgalar ilk kez duruyormuş gibi görünüyor. Dalga kaynağı 3 s'de 18 dalga oluşturduğuna göre stroboskobun frekansı kaç Hertz' dir? A) ½/2 B) 1 3/2 D) 2 E) 5/2
ze-
lip
ar-
ğı
14. Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde kırmızı ışık kullanıldığın-
da perde üzerinde gözlenen saçaklar şekildeki gibi oluyor.
Buna göre, deney düzeneğinde başka bir değişiklik yap-
madan kırmızı ışık yerine mavi ışık kullanılırsa aynı per-
de üzerinde gözlenen saçaklar aşağıdakilerin hangisi gibi
olabilir?
AT
<TA
B)
C)
D)
E
Ax= 2.x
az Liri
09
V=2.f
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
ze- lip ar- ğı 14. Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde kırmızı ışık kullanıldığın- da perde üzerinde gözlenen saçaklar şekildeki gibi oluyor. Buna göre, deney düzeneğinde başka bir değişiklik yap- madan kırmızı ışık yerine mavi ışık kullanılırsa aynı per- de üzerinde gözlenen saçaklar aşağıdakilerin hangisi gibi olabilir? AT <TA B) C) D) E Ax= 2.x az Liri 09 V=2.f
4. Farklı kalınlıktaki yay-
ların uçuca eklenme-
siyle şekildeki sistem
oluşturulmuştur.
Il numaralı yayda baş
yukarı oluşturulan
atmanın yansıyanı ve
iletileni şekildeki gibidir.
AV₁ <V₂
X₁ = x₂
O
B) V > V₂
Sv₂
x₁ < x₂
X₁
1. yay
D) Y₁ < V₂
X₁ < x₂
ince
Buna göre v₁, v₂ hızları ile x₁, x₂ genişlikleri arasında-
ki ilişki nasıldır?
x₂
ZV₁ < V₂
X₁ > X₂
kalın
II. yay
==
12
X₂
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
4. Farklı kalınlıktaki yay- ların uçuca eklenme- siyle şekildeki sistem oluşturulmuştur. Il numaralı yayda baş yukarı oluşturulan atmanın yansıyanı ve iletileni şekildeki gibidir. AV₁ <V₂ X₁ = x₂ O B) V > V₂ Sv₂ x₁ < x₂ X₁ 1. yay D) Y₁ < V₂ X₁ < x₂ ince Buna göre v₁, v₂ hızları ile x₁, x₂ genişlikleri arasında- ki ilişki nasıldır? x₂ ZV₁ < V₂ X₁ > X₂ kalın II. yay == 12 X₂
8. Derinliği sabit bir dalga leğeninde doğrusal dalga-
lar üreten kaynağın frekansı azaltılmaktadır.
Buna göre,
1. Dalgaların genliği artar.
II. Dalgaların yayılma hızı artar.
III. Dalgaların dalga boyu artar
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalniet
B) Yalnız π
D) Ive Ti
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
8. Derinliği sabit bir dalga leğeninde doğrusal dalga- lar üreten kaynağın frekansı azaltılmaktadır. Buna göre, 1. Dalgaların genliği artar. II. Dalgaların yayılma hızı artar. III. Dalgaların dalga boyu artar yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalniet B) Yalnız π D) Ive Ti C) Yalnız III E) II ve III
ORTA
Dazey
K
L
M
0
Frekans
2f
f
21
A)
B)
C)
D)
E)
Genlik
K
I
11
11
1
Genlik
0
r
2r
3r
• Biyoloji (15-20)
alanlarına ait toplam 20 soru va
Zaman
Genlik
||
Aynı ortamda yayılan K, L ve
Menine dalgalarının frekans
ve genlikleri tablodaki gibidir.
0
Genlik
M V
Yola paralel I, II, III ile numaralandırılmış ve mili-
metrik kağıda çizilmiş Genlik-Zaman grafikleri K, L,
M dalgalarının eşleştirilmesi aşağıdakilerden han-
gisinde doğru verilmiştir?
L
||
M
A
I
I
.1
Zaman
Zaman
tonguç KAMPÜS
2.
r
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
ORTA Dazey K L M 0 Frekans 2f f 21 A) B) C) D) E) Genlik K I 11 11 1 Genlik 0 r 2r 3r • Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru va Zaman Genlik || Aynı ortamda yayılan K, L ve Menine dalgalarının frekans ve genlikleri tablodaki gibidir. 0 Genlik M V Yola paralel I, II, III ile numaralandırılmış ve mili- metrik kağıda çizilmiş Genlik-Zaman grafikleri K, L, M dalgalarının eşleştirilmesi aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? L || M A I I .1 Zaman Zaman tonguç KAMPÜS 2. r
Kalınlığı her yerde aynı olan bir yayda ilerleyen dal-
galar şekildeki gibidir.
m
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zamanla
azalır?
Dalga
Kaynağı
Kaynağın frekansı,
Kaynağın periyodu,
Dalgaların dalga boyları,
Dalgaların yayılma hızı,
B)
C)
D)
E) Dalgaların genliği
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
Kalınlığı her yerde aynı olan bir yayda ilerleyen dal- galar şekildeki gibidir. m Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zamanla azalır? Dalga Kaynağı Kaynağın frekansı, Kaynağın periyodu, Dalgaların dalga boyları, Dalgaların yayılma hızı, B) C) D) E) Dalgaların genliği
52
Vesis
Aynı ortamda ilerleyen dalgaların frekansı azaltılırsa,
1. Hızı artar.
II. Periyodu artar.
III. Dalga boyu azalır. X
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
-B) Ivell
12= 1 T. f = 1
S
D) | vell
18
Ctive tit
Et , live !!!
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
52 Vesis Aynı ortamda ilerleyen dalgaların frekansı azaltılırsa, 1. Hızı artar. II. Periyodu artar. III. Dalga boyu azalır. X yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız -B) Ivell 12= 1 T. f = 1 S D) | vell 18 Ctive tit Et , live !!!
Aşağıda verilen etkinlikte verilen dalgalaria dalga für-
leri eşleştirilmesi yapılacaktır.
Yay dalgalan
Ses dalgalanı
Elektromanyetik dalgalar
Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri
doğrudur?
A)
61
XX.
N
B)
● Enine dalga
Boyuna dalga
E)
C)
41
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
Aşağıda verilen etkinlikte verilen dalgalaria dalga für- leri eşleştirilmesi yapılacaktır. Yay dalgalan Ses dalgalanı Elektromanyetik dalgalar Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A) 61 XX. N B) ● Enine dalga Boyuna dalga E) C) 41
Türdeş esnek bir yayda oluşturulan atmalar şekildeki yön-
erde hareket etmektedir.
Buna göre, atmalar tam üst üste geldiği anda yayın gö-
rünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (Birim kareler
özdeştir.)
Q
P
P
•30=1800
49
EY
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
Türdeş esnek bir yayda oluşturulan atmalar şekildeki yön- erde hareket etmektedir. Buna göre, atmalar tam üst üste geldiği anda yayın gö- rünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (Birim kareler özdeştir.) Q P P •30=1800 49 EY
5.
O noktasında birbirine eklenmiş kalın ve ince tellerden
kalın telde aşağıdaki gibi baş yukarı bir atma oluşturulu-
yor. Bu atma, eklem noktasına ulaştıktan sonra bir kısmı
yansırken bir kısmı iletiliyor.
kalın
ince
JRA JA
Buna göre, yansıyan ve iletilen atma aşağıdakiler-
vay den hangisindeki gibi olabilir?
-simunololeb
A)
tidse
B)
D)
E)
X d 2d
x d
2d
←
-inse T 91dp enigibshali emlöd abovinse seism)A
Sivio haen Umlinghop →
C)
X d 2d
2x
d
2d
2x
2d
2x
ev tasche2
sonnesú
(1Heigo ulomi08)
2x
d X
2x
(A
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
5. O noktasında birbirine eklenmiş kalın ve ince tellerden kalın telde aşağıdaki gibi baş yukarı bir atma oluşturulu- yor. Bu atma, eklem noktasına ulaştıktan sonra bir kısmı yansırken bir kısmı iletiliyor. kalın ince JRA JA Buna göre, yansıyan ve iletilen atma aşağıdakiler- vay den hangisindeki gibi olabilir? -simunololeb A) tidse B) D) E) X d 2d x d 2d ← -inse T 91dp enigibshali emlöd abovinse seism)A Sivio haen Umlinghop → C) X d 2d 2x d 2d 2x 2d 2x ev tasche2 sonnesú (1Heigo ulomi08) 2x d X 2x (A