Dalgaların Genel Özellikleri Soruları

Aşağıda verilen etkinlikte verilen dalgalaria dalga für-
leri eşleştirilmesi yapılacaktır.
Yay dalgalan
Ses dalgalanı
Elektromanyetik dalgalar
Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri
doğrudur?
A)
61
XX.
N
B)
● Enine dalga
Boyuna dalga
E)
C)
41
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
Aşağıda verilen etkinlikte verilen dalgalaria dalga für- leri eşleştirilmesi yapılacaktır. Yay dalgalan Ses dalgalanı Elektromanyetik dalgalar Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A) 61 XX. N B) ● Enine dalga Boyuna dalga E) C) 41
Türdeş esnek bir yayda oluşturulan atmalar şekildeki yön-
erde hareket etmektedir.
Buna göre, atmalar tam üst üste geldiği anda yayın gö-
rünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (Birim kareler
özdeştir.)
Q
P
P
•30=1800
49
EY
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
Türdeş esnek bir yayda oluşturulan atmalar şekildeki yön- erde hareket etmektedir. Buna göre, atmalar tam üst üste geldiği anda yayın gö- rünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (Birim kareler özdeştir.) Q P P •30=1800 49 EY
5.
O noktasında birbirine eklenmiş kalın ve ince tellerden
kalın telde aşağıdaki gibi baş yukarı bir atma oluşturulu-
yor. Bu atma, eklem noktasına ulaştıktan sonra bir kısmı
yansırken bir kısmı iletiliyor.
kalın
ince
JRA JA
Buna göre, yansıyan ve iletilen atma aşağıdakiler-
vay den hangisindeki gibi olabilir?
-simunololeb
A)
tidse
B)
D)
E)
X d 2d
x d
2d
←
-inse T 91dp enigibshali emlöd abovinse seism)A
Sivio haen Umlinghop →
C)
X d 2d
2x
d
2d
2x
2d
2x
ev tasche2
sonnesú
(1Heigo ulomi08)
2x
d X
2x
(A
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
5. O noktasında birbirine eklenmiş kalın ve ince tellerden kalın telde aşağıdaki gibi baş yukarı bir atma oluşturulu- yor. Bu atma, eklem noktasına ulaştıktan sonra bir kısmı yansırken bir kısmı iletiliyor. kalın ince JRA JA Buna göre, yansıyan ve iletilen atma aşağıdakiler- vay den hangisindeki gibi olabilir? -simunololeb A) tidse B) D) E) X d 2d x d 2d ← -inse T 91dp enigibshali emlöd abovinse seism)A Sivio haen Umlinghop → C) X d 2d 2x d 2d 2x 2d 2x ev tasche2 sonnesú (1Heigo ulomi08) 2x d X 2x (A
na duran
diğer di-
mesi ola-
ddet
148. Esnek bir yayda oluşturulan periyodik titreşimlerin uzanım
-zaman grafiği şekildeki gibidir.
▲ Uzanım (cm)
8
6
1.
II.
4
2
O
zaman (s)
3
25
Dalgaların dalga boyu 4 cm olduğuna göre, dalgaların
Yayılma hızı 2 cm/s dir.
Frekansı 0,5s-¹'dir.
A
1
2
4
III. Genliği 4 cm dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
14
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
na duran diğer di- mesi ola- ddet 148. Esnek bir yayda oluşturulan periyodik titreşimlerin uzanım -zaman grafiği şekildeki gibidir. ▲ Uzanım (cm) 8 6 1. II. 4 2 O zaman (s) 3 25 Dalgaların dalga boyu 4 cm olduğuna göre, dalgaların Yayılma hızı 2 cm/s dir. Frekansı 0,5s-¹'dir. A 1 2 4 III. Genliği 4 cm dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III 14
6. Atakan, hava ortamındaki ince kenarlı merceğe K, L ve Mışık
ışınlarını asal eksenlere paralel olacak biçimde göndermiş ve
ışınların kırılmalarını şekildeki gibi gözlemlemiştir.
M
d
d
Buna göre,
I. K, L ve M ışık ışınlarının üçü de farklı renklidir.
II. mavi renkli ise L kırmızı renkli olabilir.
III. L yeşil renkli ise M kırmızı renkli olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
Asal eksen
B) Yalnız III
E) II ve III
Cve Il
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
6. Atakan, hava ortamındaki ince kenarlı merceğe K, L ve Mışık ışınlarını asal eksenlere paralel olacak biçimde göndermiş ve ışınların kırılmalarını şekildeki gibi gözlemlemiştir. M d d Buna göre, I. K, L ve M ışık ışınlarının üçü de farklı renklidir. II. mavi renkli ise L kırmızı renkli olabilir. III. L yeşil renkli ise M kırmızı renkli olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III Asal eksen B) Yalnız III E) II ve III Cve Il
ÖRNEK-5
Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde K-L doğrusal
atması bir düzlem engele doğru şekildeki gibi ilerliyor.
A)
Buna göre, atmanın engelden tümü ile yansıdıktan sonraki
görünümü aşağıdakilerden hangisidir?
K
30°
F
K
D)
30°
Düzlem engel
B)
60%
K
K
60°
E)
30°
30°
K
BHY
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
ÖRNEK-5 Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde K-L doğrusal atması bir düzlem engele doğru şekildeki gibi ilerliyor. A) Buna göre, atmanın engelden tümü ile yansıdıktan sonraki görünümü aşağıdakilerden hangisidir? K 30° F K D) 30° Düzlem engel B) 60% K K 60° E) 30° 30° K BHY
6.
Esnek bir yayda ok yönünde ilerleyen şekildeki atmanın süra-
ti4 cm/s, genişliği 2 cm ve genliği 3 cm'dir. Atma bir süre son-
a engele bağlı sabit uçtan geri yansımıştır.
v = 4 cm/s
A)
D)
E)
Buna göre, atma yansıdıktan sonra sürat, genişlik ve genlik
büyüklükleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril-
miştir? (Sürtünmeler önemsizdir.)
Sürat (cm/s)
4
2
4
3
Genişlik (cm)
FEN BİLİMLERİ PURO 1
2
2
3
Engel
2
Sabit Genişliky
Suratle
depry
gratılı
uç
Genlik (cm)
2
8.
3
2
29
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
6. Esnek bir yayda ok yönünde ilerleyen şekildeki atmanın süra- ti4 cm/s, genişliği 2 cm ve genliği 3 cm'dir. Atma bir süre son- a engele bağlı sabit uçtan geri yansımıştır. v = 4 cm/s A) D) E) Buna göre, atma yansıdıktan sonra sürat, genişlik ve genlik büyüklükleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril- miştir? (Sürtünmeler önemsizdir.) Sürat (cm/s) 4 2 4 3 Genişlik (cm) FEN BİLİMLERİ PURO 1 2 2 3 Engel 2 Sabit Genişliky Suratle depry gratılı uç Genlik (cm) 2 8. 3 2 29
re-
iş-
&
5. Homojen bir yayda ok yönünde ilerleyen atmalar t sürede 1
birim yol almaktadır.
tt
Buna göre, atmaların 7t süre sonraki görünümleri aşa-
ğıdakilerden hangisi gibi olur?
B)
EM
A)
C)
sabit
uç
F
E),
D)
serbest
N
uç
H
10. Sınıf Fizik Modüler Soru Bankası
15
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
re- iş- & 5. Homojen bir yayda ok yönünde ilerleyen atmalar t sürede 1 birim yol almaktadır. tt Buna göre, atmaların 7t süre sonraki görünümleri aşa- ğıdakilerden hangisi gibi olur? B) EM A) C) sabit uç F E), D) serbest N uç H 10. Sınıf Fizik Modüler Soru Bankası 15
sabit
UC
K
H
L
serbest
UÇ
Gerilmiş ve esnek yayda oluşturulan şekildeki
yönlerde ilerleyen atmalar t sürede bir bölme
hareket etmektedir.
Buna göre, şekilde görülen konumlarından iti-
baren 5t süre sonra K ve L atmalarının görü-
nümleri nasıl olur? (Halka sürtünmesizdir.)
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
sabit UC K H L serbest UÇ Gerilmiş ve esnek yayda oluşturulan şekildeki yönlerde ilerleyen atmalar t sürede bir bölme hareket etmektedir. Buna göre, şekilde görülen konumlarından iti- baren 5t süre sonra K ve L atmalarının görü- nümleri nasıl olur? (Halka sürtünmesizdir.)
3. Şekildeki dalga görünümünü elde etmek için
geçen süre 6s dir.
365
1 25
A
4 cm
4 cm
Buna göre,
Dalgaların frekansı 8s¹ dir.
Dalgaların yayılma hızı 2 cm/s dir.
Dlyve ll
41.
KU Dalgaların genliği 8 cm dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Al Yalnız I
BDYalnız II
E) ve III
Yalniz
i
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
3. Şekildeki dalga görünümünü elde etmek için geçen süre 6s dir. 365 1 25 A 4 cm 4 cm Buna göre, Dalgaların frekansı 8s¹ dir. Dalgaların yayılma hızı 2 cm/s dir. Dlyve ll 41. KU Dalgaların genliği 8 cm dir. yargılarından hangileri doğrudur? Al Yalnız I BDYalnız II E) ve III Yalniz i
Derinliği sabit dalga leğeninde oluşturulan
x dalgası 3s'de 24 cm ilerliyor. Aynı leğende
başka bir kaynak ile oluşturulan Y dalgasından
ise saniyede 4 dalga elde ediliyor.
Buna göre, Y dalgasının dalga boyu kaç cm
dir?
014 /016
AV/2
BY 3
E) 8
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
Derinliği sabit dalga leğeninde oluşturulan x dalgası 3s'de 24 cm ilerliyor. Aynı leğende başka bir kaynak ile oluşturulan Y dalgasından ise saniyede 4 dalga elde ediliyor. Buna göre, Y dalgasının dalga boyu kaç cm dir? 014 /016 AV/2 BY 3 E) 8
Haber yayını yapan bir radyo kanalının verici-
sinden yayınlanan radyo dalgalarının frekansı
100 MHz dir.
Buna göre, bu dalgaların dalga boyu kaç m
dir? (Radyo dalgalarının ilerleme hızı 3.108
m/s dir.)
A
0,03 B10,05 1,3
B10,05 C1/6,3
D) $/ €) 26
13/
E) 30
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
Haber yayını yapan bir radyo kanalının verici- sinden yayınlanan radyo dalgalarının frekansı 100 MHz dir. Buna göre, bu dalgaların dalga boyu kaç m dir? (Radyo dalgalarının ilerleme hızı 3.108 m/s dir.) A 0,03 B10,05 1,3 B10,05 C1/6,3 D) $/ €) 26 13/ E) 30
4. Şekildeki periyodik dalganın K ve L noktalarının
Üretilmeleri arasında geçen süre 3s dir.
V.T
3/4
Ff
K
3cm
Buna göre,
I. Dalgaların periyodu 6s dir.
11. Dalgaların genliği 3 cm dir.
D) ve III
3 cm
Dalgaların yayılma hızı 4 cm/s dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yanız 11
B) ve ll
CLI ve III
E) I, II ve III
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
4. Şekildeki periyodik dalganın K ve L noktalarının Üretilmeleri arasında geçen süre 3s dir. V.T 3/4 Ff K 3cm Buna göre, I. Dalgaların periyodu 6s dir. 11. Dalgaların genliği 3 cm dir. D) ve III 3 cm Dalgaların yayılma hızı 4 cm/s dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yanız 11 B) ve ll CLI ve III E) I, II ve III
7.
λ
A) 4. karanlık
C) 5. karanlık
Kaynak
Fant
E) 6. karanlık
5X
10)
P
Ao
Perde
Hava ortamında tek renkli ışık yayan noktasal kaynak ile tek
yarıkla yapılan kırınım deneyinde P noktasının yarığın ke-
narlarına olan uzaklığı şekildeki gibidir.
Buna göre, P noktası hangi saçak üzerindedir?
AS-ST
B) 4. aydınlık
D) 5. aydınlık
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
7. λ A) 4. karanlık C) 5. karanlık Kaynak Fant E) 6. karanlık 5X 10) P Ao Perde Hava ortamında tek renkli ışık yayan noktasal kaynak ile tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde P noktasının yarığın ke- narlarına olan uzaklığı şekildeki gibidir. Buna göre, P noktası hangi saçak üzerindedir? AS-ST B) 4. aydınlık D) 5. aydınlık
est unspisid nolo aque
5 Şekildeki dalgalar +x yönünde hareket etmektedir.
Y (cm)
illey A) 1
20
0
-20
10
20
Dalgaların hızı 5 cm/s olduğuna göre, peri-
yodu kaç saniyedir?
Vurub
B) 2 nieY C) 3
1950X (cm)
D) 4 leY E) 5
Il ev (0)
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
est unspisid nolo aque 5 Şekildeki dalgalar +x yönünde hareket etmektedir. Y (cm) illey A) 1 20 0 -20 10 20 Dalgaların hızı 5 cm/s olduğuna göre, peri- yodu kaç saniyedir? Vurub B) 2 nieY C) 3 1950X (cm) D) 4 leY E) 5 Il ev (0)
Cisimlerin sabit bir eksene göre tekrarlanan hareketlerine
Titreşim hareketi sonucunda esnek bir ortama aktarılan enerjinin bir noktadan başka bir noktaya ile-
tilirken ortamda oluşturduğu şekil değişikliğine
denir.
denir.
Bir hareketin eşit zaman aralıklarında kendini tekrar etmesiyle gerçekleşen harekete
denir.
Titreşen bir dalga kaynağının bir tam titreşimi için geçen süreye
Periyodik hareket yapan cisimlerin birim zamandaki titreşim sayısına
denir.
denir.
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
Cisimlerin sabit bir eksene göre tekrarlanan hareketlerine Titreşim hareketi sonucunda esnek bir ortama aktarılan enerjinin bir noktadan başka bir noktaya ile- tilirken ortamda oluşturduğu şekil değişikliğine denir. denir. Bir hareketin eşit zaman aralıklarında kendini tekrar etmesiyle gerçekleşen harekete denir. Titreşen bir dalga kaynağının bir tam titreşimi için geçen süreye Periyodik hareket yapan cisimlerin birim zamandaki titreşim sayısına denir. denir.