Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Denge ve Denge Şartları Soruları

12. Yarıçapı 10 cm, ağırlığı 120 N olan düzgün, türdeş K, L kürele-
ri sürtünmesiz iki duvar arasında şekildeki gibi dengededir.
duvar
duvar
K
L
36 cm
Buna göre, K nin L ye uyguladığı kuvvet kaç N dur?
(sin 37° = 0,6; sin 53° = 0,8)
A) 240
B) 200
C) 160
D) 120
E) 80
Fizik
Denge ve Denge Şartları
12. Yarıçapı 10 cm, ağırlığı 120 N olan düzgün, türdeş K, L kürele- ri sürtünmesiz iki duvar arasında şekildeki gibi dengededir. duvar duvar K L 36 cm Buna göre, K nin L ye uyguladığı kuvvet kaç N dur? (sin 37° = 0,6; sin 53° = 0,8) A) 240 B) 200 C) 160 D) 120 E) 80
10
8.
K L
hava
F
A
su
Yarısı su içinde yarısı hava ortamında
olacak şekilde yüzen A cisminin bu-
lunduğu şekildeki sistemde hava sız-
dırmayan piston, K den L ye itiliyor.
Buna göre;
1. Suyun bulunduğu kabin tabanındaki
toplam basınç artar.
II. A cismine etkiyen kaldırma kuvveti
artar.
III. A cisminin su içindeki hacmi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Hava su içinde çözünmemektedir.
Havanın kaldırma kuvveti önemsizdir.)
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I ve II
A) Yalnız!
C) I, II ve III
Fizik
Denge ve Denge Şartları
10 8. K L hava F A su Yarısı su içinde yarısı hava ortamında olacak şekilde yüzen A cisminin bu- lunduğu şekildeki sistemde hava sız- dırmayan piston, K den L ye itiliyor. Buna göre; 1. Suyun bulunduğu kabin tabanındaki toplam basınç artar. II. A cismine etkiyen kaldırma kuvveti artar. III. A cisminin su içindeki hacmi artar. yargılarından hangileri doğrudur? (Hava su içinde çözünmemektedir. Havanın kaldırma kuvveti önemsizdir.) B) Yalnız II D) II ve III E) I ve II A) Yalnız! C) I, II ve III
O noktasından men
5
ki gibi dengededir.
tinin şiddeti T
ip'
teşeli metal çubuk
iple asılarak şekilde-
ip
Ipteki gerilme kuvve-
bu
yatay
kuvvetin O noktasına göre torkun şiddeti t dir. Me-
tal çubuğun sıcaklığı bir miktar artırıyor.
Buna göre, Tin ve T değerleri ilk duruma göre
nasıl değişir?
TiO
T
ESEN YAYINLARI
ip
A) Azalır
B) Artar
C) Artar
Azalır
Azalır
Değişmez
Artar
Artar
D) Değişmez
E) Artar
Fizik
Denge ve Denge Şartları
O noktasından men 5 ki gibi dengededir. tinin şiddeti T ip' teşeli metal çubuk iple asılarak şekilde- ip Ipteki gerilme kuvve- bu yatay kuvvetin O noktasına göre torkun şiddeti t dir. Me- tal çubuğun sıcaklığı bir miktar artırıyor. Buna göre, Tin ve T değerleri ilk duruma göre nasıl değişir? TiO T ESEN YAYINLARI ip A) Azalır B) Artar C) Artar Azalır Azalır Değişmez Artar Artar D) Değişmez E) Artar
15. Civa atomlarının bazı enerji seviyeleri
şekildeki gibidir.
A Enerji (eV)
n= o
İyonlaşma
10,40
n=4
19. l.
8,84
n=3
1
6,67
.
n=2
4,86
be
n=1
0
Temel hâlde bulunan civa buharı 7,67 eV
enerjili elektronlarla bombardıman ediliyor.
Buna göre yayılan fotonlardan en düşük
frekanslı ışımanın enerjisi kaç eV olabilir?
A) 1
B) 1,81 C) 2,17 D) 3,98 E) 4,86
Fizik
Denge ve Denge Şartları
15. Civa atomlarının bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. A Enerji (eV) n= o İyonlaşma 10,40 n=4 19. l. 8,84 n=3 1 6,67 . n=2 4,86 be n=1 0 Temel hâlde bulunan civa buharı 7,67 eV enerjili elektronlarla bombardıman ediliyor. Buna göre yayılan fotonlardan en düşük frekanslı ışımanın enerjisi kaç eV olabilir? A) 1 B) 1,81 C) 2,17 D) 3,98 E) 4,86
14. O noktasında sabitlenmiş ve o noktası etrafında dönebi-
len düzgün türdeş çubuğu İsmail omzunun üstüne alarak
yatayda dengeliyor.
İsmail, çubuğun yatay doğrultusu bozulmadan omzu O
noktasına yaklaşacak şekilde yürüyor.
CAP
Yer
Buna göre,
Dismaili
Ismail'in omzuna etki eden kuvvet artar
9. O noktasına etki eden tepki kuvveti artar.
III. İsmail'in omzunun uyguladığı tepki kuvvetin torku
azalır.
verilenlerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız! B) Yalnız II
C) I ve II
D) Il ve III E) I, II ve III
Fizik
Denge ve Denge Şartları
14. O noktasında sabitlenmiş ve o noktası etrafında dönebi- len düzgün türdeş çubuğu İsmail omzunun üstüne alarak yatayda dengeliyor. İsmail, çubuğun yatay doğrultusu bozulmadan omzu O noktasına yaklaşacak şekilde yürüyor. CAP Yer Buna göre, Dismaili Ismail'in omzuna etki eden kuvvet artar 9. O noktasına etki eden tepki kuvveti artar. III. İsmail'in omzunun uyguladığı tepki kuvvetin torku azalır. verilenlerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) Il ve III E) I, II ve III
ip
3. Sürtünmesi önemsiz
eğik düzlem
üzerindeki m kütleli
cisim, esnemeyen bir
ip ve esnek bir yayla
şekildeki gibi
dengededir.
yay
mssing
Buna göre, eğik
düzlemin eğim açısi a kadar artırıldığında ipteki
gerilme kuvvetinin büyüklüğü ve yaydaki gerilme
kuvvetinin büyüklüğü için aşağıdakilerin hangisinde
verilenler söylenebilir?
Ipteki gerilme Yaydaki gerilme
A) Artar
Değişmez
B) Artar
Artar
C) Azalır
Artar
D) Değişmez
Artar
E) Değişmez
Değişmez
Fizik
Denge ve Denge Şartları
ip 3. Sürtünmesi önemsiz eğik düzlem üzerindeki m kütleli cisim, esnemeyen bir ip ve esnek bir yayla şekildeki gibi dengededir. yay mssing Buna göre, eğik düzlemin eğim açısi a kadar artırıldığında ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü ve yaydaki gerilme kuvvetinin büyüklüğü için aşağıdakilerin hangisinde verilenler söylenebilir? Ipteki gerilme Yaydaki gerilme A) Artar Değişmez B) Artar Artar C) Azalır Artar D) Değişmez Artar E) Değişmez Değişmez
7.
50°
M
K
L
P
P ağırlıklı yük, K, L ve M ipleriyle şekildeki gibi denge-
dedir.
Kipi koparılıp sistem tekrar dengeye geldiğinde, L
ve M iplerindeki gerilme kuvvetleri nasıl değişir?
L
M
A)
Artar
Değişmez
Azalır
Artar
B) Artar
C) Değişmez
D) Değişmez
E) Azalır
Azalır
Azalır
Fizik
Denge ve Denge Şartları
7. 50° M K L P P ağırlıklı yük, K, L ve M ipleriyle şekildeki gibi denge- dedir. Kipi koparılıp sistem tekrar dengeye geldiğinde, L ve M iplerindeki gerilme kuvvetleri nasıl değişir? L M A) Artar Değişmez Azalır Artar B) Artar C) Değişmez D) Değişmez E) Azalır Azalır Azalır
X
Y
Z
Ağırlıkları Px, Py, Pz olan X, Y, Z cisimleri şekildeki gibi denge
lendiğinde iplerde eşit büyüklükte gerilme kuweti oluşmak
tadır.
Buna göre, PX, Py ve Pz arasındaki ilişki nasıldır?
(a > 0)
A) Px > Py > PZ B) Py > Pz > PX C) Pz > Px > PY
D) Py > Px > PZ E) Pz > Py > PX
Fizik
Denge ve Denge Şartları
X Y Z Ağırlıkları Px, Py, Pz olan X, Y, Z cisimleri şekildeki gibi denge lendiğinde iplerde eşit büyüklükte gerilme kuweti oluşmak tadır. Buna göre, PX, Py ve Pz arasındaki ilişki nasıldır? (a > 0) A) Px > Py > PZ B) Py > Pz > PX C) Pz > Px > PY D) Py > Px > PZ E) Pz > Py > PX
novver, Tork ve Denge
3.
1. O noktasından geçen yatay miller etrafında serbest-
çe dönebilen türdeş X ve Y çubukları düşey düzlem-
de, iplerle şekildeki gibi dengelenmiştir. Bu durumda
iplerde oluşan gerilme kuvvetleri eşit büyüklüktedir.
Tip
X
Y
0
0
ip
30°
Yatay
Düşey
X ve Y'nin ağırlıkları sırasıyla Gx ve Gy olduğuna
Gx
göre, oranı kaçtır? (sin30º = 0,5)
Gy
? I
A) *
B)
2
C) 1
D) 2.
E) 4
Fizik
Denge ve Denge Şartları
novver, Tork ve Denge 3. 1. O noktasından geçen yatay miller etrafında serbest- çe dönebilen türdeş X ve Y çubukları düşey düzlem- de, iplerle şekildeki gibi dengelenmiştir. Bu durumda iplerde oluşan gerilme kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Tip X Y 0 0 ip 30° Yatay Düşey X ve Y'nin ağırlıkları sırasıyla Gx ve Gy olduğuna Gx göre, oranı kaçtır? (sin30º = 0,5) Gy ? I A) * B) 2 C) 1 D) 2. E) 4
2.
Tork, kuvvet ve cismin hareketi arasındaki ilişki ile il-
gili,
Bir cisme uygulanan net tork sıfır ise cisim dönmez.
Bir cisme uygulanan net tork sıfır ise cisim sabit açısal
hız ile döner.
III. Bir cisme uygulanan net kuwet sıfır ise cisim dönmez.
bilgilerinden hangileri doğru olabilir?
C) I ve II
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
E) I, II ve III
D) Il ve III
83
Fizik
Denge ve Denge Şartları
2. Tork, kuvvet ve cismin hareketi arasındaki ilişki ile il- gili, Bir cisme uygulanan net tork sıfır ise cisim dönmez. Bir cisme uygulanan net tork sıfır ise cisim sabit açısal hız ile döner. III. Bir cisme uygulanan net kuwet sıfır ise cisim dönmez. bilgilerinden hangileri doğru olabilir? C) I ve II A) Yalnız! B) Yalnız 11 E) I, II ve III D) Il ve III 83
Yatay
T
64
X
Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği düze-
nekte ağırlıkları Gy ve G, olan cisimler dengededir.
ip gerilmesi T olduğuna göre,
1. G =G,
II. T>GY
III. T> 2G
ifadelerinden hangileri doğrudur?
C) Yalnız III
B) Yalnız 11
A) Yalnız!
E) II ve III
D) I ve II
Fizik
Denge ve Denge Şartları
Yatay T 64 X Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği düze- nekte ağırlıkları Gy ve G, olan cisimler dengededir. ip gerilmesi T olduğuna göre, 1. G =G, II. T>GY III. T> 2G ifadelerinden hangileri doğrudur? C) Yalnız III B) Yalnız 11 A) Yalnız! E) II ve III D) I ve II
8.
Şekildeki eşit bölmeli homojen çubuğun
ağırlığı 2P dir.
4P
K
L
M N
P.
4P ağırlıklı cisim ok yönünde harekete
geçtikten sonra çubuğun dengesi bo-
zulmadan en fazla nereye kadar gide-
bilir?
A) MN arasına
B) M noktasına
C) LM arasına
D) L noktasına
E) KL arasına
Fizik
Denge ve Denge Şartları
8. Şekildeki eşit bölmeli homojen çubuğun ağırlığı 2P dir. 4P K L M N P. 4P ağırlıklı cisim ok yönünde harekete geçtikten sonra çubuğun dengesi bo- zulmadan en fazla nereye kadar gide- bilir? A) MN arasına B) M noktasına C) LM arasına D) L noktasına E) KL arasına
Sorular
Kazanım
Gdakll
glanmis
5.
dedir.
e
çubuklar şekildeki gibi dengededir.
Agirliklari PK ve P, olan eşit bölmeli düzgün türdeş
272 = 4k k=1
2
3T2=26
LE
yata
yatay
1.3
2 ]
yatay
daha
Buna göre,
oranı kaçtır?
A)
B) 5
D)
E) 1
3
ndan
ve ill
UcD
OS
Agiriigi önemsiz düzgün bir çubuk, üzerine bağlı P
agırlığındaki bir cisim ile şekildeki gibi dengededir. Bu
Fizik
Denge ve Denge Şartları
Sorular Kazanım Gdakll glanmis 5. dedir. e çubuklar şekildeki gibi dengededir. Agirliklari PK ve P, olan eşit bölmeli düzgün türdeş 272 = 4k k=1 2 3T2=26 LE yata yatay 1.3 2 ] yatay daha Buna göre, oranı kaçtır? A) B) 5 D) E) 1 3 ndan ve ill UcD OS Agiriigi önemsiz düzgün bir çubuk, üzerine bağlı P agırlığındaki bir cisim ile şekildeki gibi dengededir. Bu
Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli türdeş çubuk şekildeki
gibi dengededir.
Buna göre; X cisminin ağırlığı aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
B) 17 C) 25 D) 40 (
eran
A) 16
6.
T,
K
L
P2P
st
T
M
N
Ağırlıkları 2P ve P olan eşit bölmeli türdeş K-L ve M-N
çubukları ipler yardımıyla şekildeki gibi dengededir.
İplerde oluşan gerilme kuvvetleri T, ve T, oldu
TA
oranı kaçtır?
T2
7
5
A)
B) 3 c) D) 2
2
ğuna göre;
E)
Fizik
Denge ve Denge Şartları
Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli türdeş çubuk şekildeki gibi dengededir. Buna göre; X cisminin ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? B) 17 C) 25 D) 40 ( eran A) 16 6. T, K L P2P st T M N Ağırlıkları 2P ve P olan eşit bölmeli türdeş K-L ve M-N çubukları ipler yardımıyla şekildeki gibi dengededir. İplerde oluşan gerilme kuvvetleri T, ve T, oldu TA oranı kaçtır? T2 7 5 A) B) 3 c) D) 2 2 ğuna göre; E)
&
K
Y
L
6. Şekildeki gibi bir-
leştirilen kendi iç-
lerinde düzgün,
türdeş X ve Y çu-
bukları, desteğin
üzerinde dengede-
dir.
M
X
Çubukların kalin-
lıkları eşit olduğu-
na göre,
1. X ve Y'nin kütleleri eşittir.
II. Çubukların ortak kütle merkezi M'dedir.
III. X'in yapıldığı maddenin özkütlesi Y'nin yapıldığı
maddenin özkütlesinden küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) II ve III
E) I, II ve III
D) I ve III
Fizik
Denge ve Denge Şartları
& K Y L 6. Şekildeki gibi bir- leştirilen kendi iç- lerinde düzgün, türdeş X ve Y çu- bukları, desteğin üzerinde dengede- dir. M X Çubukların kalin- lıkları eşit olduğu- na göre, 1. X ve Y'nin kütleleri eşittir. II. Çubukların ortak kütle merkezi M'dedir. III. X'in yapıldığı maddenin özkütlesi Y'nin yapıldığı maddenin özkütlesinden küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) II ve III E) I, II ve III D) I ve III
B) 3
A)
c) Ź
D
3
E) 1
PR.1= 73
Sistem denged
kuvvetinin büy
(sin53° = 0,8.
A) 10
B
2
T. 2 = 0
?T=Pk
PL = 37
2
4.
Ağırlığı önemsiz düzgün bir çubuk, üzerine bağlı P
ağırlığındaki bir cisim ile şekildeki gibi dengededir. Bu
durumda ipteki gerilme kuvvetinin desteğe göre torkut,
desteğin çubuğa uyguladığı tepki kuvveti N olmaktadır.
Bus
6.
ok
Uzunluğu
şekildeki
menteşel
cisim ası
ip
yatay
Destek
P
TTTTT Yer
Cisim ve destek ok yönünde eşit miktar hareket
ettirilirse t ve N niceliklerinin büyüklükleri için ne
söylenebilir?
T
N
A)
Artar
Artar
B)
Değişmez
Artar
Azalır
Azalır
Çul
gib
ka
(si
D)
Artar
Değişmez
E)
Değişmez
Azalır
A
LD 4.B
Fizik
Denge ve Denge Şartları
B) 3 A) c) Ź D 3 E) 1 PR.1= 73 Sistem denged kuvvetinin büy (sin53° = 0,8. A) 10 B 2 T. 2 = 0 ?T=Pk PL = 37 2 4. Ağırlığı önemsiz düzgün bir çubuk, üzerine bağlı P ağırlığındaki bir cisim ile şekildeki gibi dengededir. Bu durumda ipteki gerilme kuvvetinin desteğe göre torkut, desteğin çubuğa uyguladığı tepki kuvveti N olmaktadır. Bus 6. ok Uzunluğu şekildeki menteşel cisim ası ip yatay Destek P TTTTT Yer Cisim ve destek ok yönünde eşit miktar hareket ettirilirse t ve N niceliklerinin büyüklükleri için ne söylenebilir? T N A) Artar Artar B) Değişmez Artar Azalır Azalır Çul gib ka (si D) Artar Değişmez E) Değişmez Azalır A LD 4.B