Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Enerji Kaynakları Soruları

Şekildeki alkalimetal levhanın eşik enerjisi
E - 3eV'tur.
foton demeti
fotosel levha
Levhaya enerjisi E,- 9eV olan foton gönderiliyor.
Foton enerjisi eşik enerjisinden büyük
olduğundan yüzeyden e kopar.
Ayşe
E, 3E olduğundan her foton 3 elekt-
ron kopanır.
Musa
Levhadan kopan e larin maksimum
kinetik enerjileri 6eV'tur.
Defne
Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin yo
rumları doğrudur?
A) Yalnış Ayşe
B) Yalnız Musa
C) Yalnız Defne
D) Ayşe ve Musa
E) Ayşe ve Defne
Fizik
Enerji Kaynakları
Şekildeki alkalimetal levhanın eşik enerjisi E - 3eV'tur. foton demeti fotosel levha Levhaya enerjisi E,- 9eV olan foton gönderiliyor. Foton enerjisi eşik enerjisinden büyük olduğundan yüzeyden e kopar. Ayşe E, 3E olduğundan her foton 3 elekt- ron kopanır. Musa Levhadan kopan e larin maksimum kinetik enerjileri 6eV'tur. Defne Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin yo rumları doğrudur? A) Yalnış Ayşe B) Yalnız Musa C) Yalnız Defne D) Ayşe ve Musa E) Ayşe ve Defne
PDF-
17
3.
Havanın açık ve güneşli olduğu bir günde, şe-
kildeki kardan adamın gölgesinin rengiyle ilgili
aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) Gölge oluşmaz.
B) Gri renkli gölge oluşur.
C) Mavimsi gölge oluşur.
IC?
D) Yeşilimsi gölge oluşur.
E) Siyah gölge oluşur.
Fizik
Enerji Kaynakları
PDF- 17 3. Havanın açık ve güneşli olduğu bir günde, şe- kildeki kardan adamın gölgesinin rengiyle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur? A) Gölge oluşmaz. B) Gri renkli gölge oluşur. C) Mavimsi gölge oluşur. IC? D) Yeşilimsi gölge oluşur. E) Siyah gölge oluşur.
6. İplerle asılı olan K çubuk mıknatısı ile özdeş L, M
elektromıknatısları
şekildeki konumda hareketsiz tu-
tuluyor.
K
M
-X
+X
N S
X
Y
P
Buna göre,
1. Yalnız X anahtarı kapatılırsa mıknatısı -x yö-
nünde hareket eder.
II. Yalnız Y anahtarı kapatılırsa M mıknatısı -x yö-
nünde hareket eder.
III. İki anahtarda aynı anda kapatılırsa, K mıknatısı
dengede kalabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Enerji Kaynakları
6. İplerle asılı olan K çubuk mıknatısı ile özdeş L, M elektromıknatısları şekildeki konumda hareketsiz tu- tuluyor. K M -X +X N S X Y P Buna göre, 1. Yalnız X anahtarı kapatılırsa mıknatısı -x yö- nünde hareket eder. II. Yalnız Y anahtarı kapatılırsa M mıknatısı -x yö- nünde hareket eder. III. İki anahtarda aynı anda kapatılırsa, K mıknatısı dengede kalabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları farklı avantaj
ve dezavantajlara sahiptir. Örneğin bazı kaynakların üretim
maliyeti yüksek bazılarının düşüktür. Bazılarının üretimi ko-
lay bazılarının zordur. Enerji kaynakları için yapılan değer-
lendirmeler kendi aralarında yapılan kıyaslamayla gerçekleş-
tirilmiştir. Az, çok; kolay, zor; çevre dostu ve çevre dostu de-
ğil şeklinde sınıflandırılma yapılmıştır.
Buna göre, aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangi-
sinin diğerlerine göre hem maliyeti az hem de çevre dos-
tudur?
A) Hidroelektrik
B) Rüzgâr
C) Fosil yakıt
D) Jeotermal
E) Nükleer enerji
Fizik
Enerji Kaynakları
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları farklı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Örneğin bazı kaynakların üretim maliyeti yüksek bazılarının düşüktür. Bazılarının üretimi ko- lay bazılarının zordur. Enerji kaynakları için yapılan değer- lendirmeler kendi aralarında yapılan kıyaslamayla gerçekleş- tirilmiştir. Az, çok; kolay, zor; çevre dostu ve çevre dostu de- ğil şeklinde sınıflandırılma yapılmıştır. Buna göre, aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangi- sinin diğerlerine göre hem maliyeti az hem de çevre dos- tudur? A) Hidroelektrik B) Rüzgâr C) Fosil yakıt D) Jeotermal E) Nükleer enerji
mn
3. Şekildeki sürtünmeli eğik düzlemde K cismi dengede dur-
maktadır.
K
N
Fs
mgsina
mgcosa
mg
|
||
|||
Buna göre, cisme etki eden numaralanmış kuvvet diyag-
ramlarından hangileri doğru gösterilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IL
C) I ve Il
D) II ve III
E) I, I ve III
Fs
N
mg
Fs
Fizik
Enerji Kaynakları
mn 3. Şekildeki sürtünmeli eğik düzlemde K cismi dengede dur- maktadır. K N Fs mgsina mgcosa mg | || ||| Buna göre, cisme etki eden numaralanmış kuvvet diyag- ramlarından hangileri doğru gösterilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız IL C) I ve Il D) II ve III E) I, I ve III Fs N mg Fs
Bepanthol
FİZİK
Kalesi 1 kg olan homojen bir çubuğun alt ucu yatay ve
sürtünmesiz bir masa üzerinde olup, üst ucu ise sürtünme
katsayısı 0,5 olan düşey duvar ile temas halindedir.
Düşey
k = 0,5
F 37⁰
Yatay
Çubuk alt ucuna şekildeki gibi etki etmekte olan F kuv-
vetiyle dengede olduğuna göre F kuvveti aşağıda verilen
değerlerden hangisini alamaz?
(sin 37°= 0,6; cos 37°= 0,8; g = 10 m/s²)
A) 5
B) 10
C) 15
E) 25
D) 20
9.
Eşit kare böl
yen ve yeter
Buna g
A) 2
10.
Kütlesi
makar
yatayl
Fizik
Enerji Kaynakları
Bepanthol FİZİK Kalesi 1 kg olan homojen bir çubuğun alt ucu yatay ve sürtünmesiz bir masa üzerinde olup, üst ucu ise sürtünme katsayısı 0,5 olan düşey duvar ile temas halindedir. Düşey k = 0,5 F 37⁰ Yatay Çubuk alt ucuna şekildeki gibi etki etmekte olan F kuv- vetiyle dengede olduğuna göre F kuvveti aşağıda verilen değerlerden hangisini alamaz? (sin 37°= 0,6; cos 37°= 0,8; g = 10 m/s²) A) 5 B) 10 C) 15 E) 25 D) 20 9. Eşit kare böl yen ve yeter Buna g A) 2 10. Kütlesi makar yatayl
12. Hidroelektrik enerji santrali en eski yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Akan suyun hareket enerjisi kullanılarak
elektrik üretilir. Barajın yapılabilirliği arazi koşullarına bağlı olmasına rağmen çok ucuza elektrik enerjisi bu sistem ile
üretilebilir. Yapılış aşamasında maliyet yüksek olmasına rağmen suyun döndürdüğü türbinlerin kullanım ömrü çok
uzun olduğu için ve bakımlarının çok fazla maliyet getirmediği için tercih edilen enerji üretme yöntemidir.
Verilen parçaya göre hidroelektrik enerji santrali ile ilgili hangisine ulaşılamaz?
A) Ucuz bir enerji kaynağıdır.
B) Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesi esasına dayanır.
C) Yalnızca baraj yapmaya uygun alanlarda inşa edilir.
D) Başlangıç maliyeti yüksektir.
E) Inşa edildiği bölgenin doğasında keskin değişime sebep olabilir.
Fizik
Enerji Kaynakları
12. Hidroelektrik enerji santrali en eski yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Akan suyun hareket enerjisi kullanılarak elektrik üretilir. Barajın yapılabilirliği arazi koşullarına bağlı olmasına rağmen çok ucuza elektrik enerjisi bu sistem ile üretilebilir. Yapılış aşamasında maliyet yüksek olmasına rağmen suyun döndürdüğü türbinlerin kullanım ömrü çok uzun olduğu için ve bakımlarının çok fazla maliyet getirmediği için tercih edilen enerji üretme yöntemidir. Verilen parçaya göre hidroelektrik enerji santrali ile ilgili hangisine ulaşılamaz? A) Ucuz bir enerji kaynağıdır. B) Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesi esasına dayanır. C) Yalnızca baraj yapmaya uygun alanlarda inşa edilir. D) Başlangıç maliyeti yüksektir. E) Inşa edildiği bölgenin doğasında keskin değişime sebep olabilir.
7.
8.
Ⓒ
ETKİNLİK - 13
Aşağıda verilen bilgileri doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz.
D
1.
Sabit sıcaklıktaki maddenin kütlesi arttıkça iç enerjisi de artar.
2.
Konveksiyonel Isı iletimi için maddesel ortama ihtiyaç yoktur.
3.
Isıl dengede olan iki maddenin iç enerjileri birbirine eşittir.
4.
Sıcaklık bir enerji çeşidir.
5.
Kaynama sıcaklığındaki sıvı maddenin isi enerjisi olarak gaz
haline geçmesine buharlaşma denir.
6.
Su ve buz karışımı denge halinde ise ikisi de sıfır derecededir.
Su donarak buz haline geçerken sıcaklığı azalır.
Katılarda genleşme madde cinsi önemlidir.
Y
Fizik
Enerji Kaynakları
7. 8. Ⓒ ETKİNLİK - 13 Aşağıda verilen bilgileri doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz. D 1. Sabit sıcaklıktaki maddenin kütlesi arttıkça iç enerjisi de artar. 2. Konveksiyonel Isı iletimi için maddesel ortama ihtiyaç yoktur. 3. Isıl dengede olan iki maddenin iç enerjileri birbirine eşittir. 4. Sıcaklık bir enerji çeşidir. 5. Kaynama sıcaklığındaki sıvı maddenin isi enerjisi olarak gaz haline geçmesine buharlaşma denir. 6. Su ve buz karışımı denge halinde ise ikisi de sıfır derecededir. Su donarak buz haline geçerken sıcaklığı azalır. Katılarda genleşme madde cinsi önemlidir. Y
7. Aşağıda bazı temel büyüklükler ve ölçme aletleri verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen fiziksel
büyüklük karşısındaki ölçme aleti ile ölçülemez?
Nicelik
Ölçme Aleti
A) Sıcaklık
Termoretre
B) Uzunluk
Kumpas
C) Akım şiddeti
Voltmetre
D) Kütle
Terazi
E) Işık şiddeti
Fotometre
Fizik
Enerji Kaynakları
7. Aşağıda bazı temel büyüklükler ve ölçme aletleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen fiziksel büyüklük karşısındaki ölçme aleti ile ölçülemez? Nicelik Ölçme Aleti A) Sıcaklık Termoretre B) Uzunluk Kumpas C) Akım şiddeti Voltmetre D) Kütle Terazi E) Işık şiddeti Fotometre
kors
is
+
yapılmış
Olur
OE
+ Ba
D
d
A+q
Düzgün elektrik alanı içinde bulunan +q yükü,
şekildeki A-B, B-C, C-D ve D-E yolunda hareket
ettirilirken yapılan elektriksel işlerin arasındaki
ilişki nedir?
Vi IC 1
A) WAB <WBC= WCD<WDE
B) WBC= WCD < WAB=WDE
C) WAB=WBC = WCD <WDE
AC
D) WDE <WBC= WCD < WAB
E) WCD <WDE <WBC < WAB
UCLA
10.
ta
d
8
10
Fizik
Enerji Kaynakları
kors is + yapılmış Olur OE + Ba D d A+q Düzgün elektrik alanı içinde bulunan +q yükü, şekildeki A-B, B-C, C-D ve D-E yolunda hareket ettirilirken yapılan elektriksel işlerin arasındaki ilişki nedir? Vi IC 1 A) WAB <WBC= WCD<WDE B) WBC= WCD < WAB=WDE C) WAB=WBC = WCD <WDE AC D) WDE <WBC= WCD < WAB E) WCD <WDE <WBC < WAB UCLA 10. ta d 8 10
Prf Yayın
7.
A)
1. Ok atmak için gerilmiş yay
II. Balkona konmuş saksi
III. Barajda birikmiş su
Yukarıdaki varlıkların hangilerinde potansiyel enerji vardır?
C) I ve II
B) Yalnız 11
A) Yalnız!
E) I, II ve III
D) II ve III
Fizik
Enerji Kaynakları
Prf Yayın 7. A) 1. Ok atmak için gerilmiş yay II. Balkona konmuş saksi III. Barajda birikmiş su Yukarıdaki varlıkların hangilerinde potansiyel enerji vardır? C) I ve II B) Yalnız 11 A) Yalnız! E) I, II ve III D) II ve III
Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin merkez-
cil kuvveti için;
1. Merkezkaç kuvvetiyle dengelenir
.
II. Cisme etki eden net kuvvettir.
III. Cisme yaptığı iş sıfırdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız
C) Ive
D) II ve III
E) I, I ve III
AAAAAAAAAAAAAA
Fizik
Enerji Kaynakları
Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin merkez- cil kuvveti için; 1. Merkezkaç kuvvetiyle dengelenir . II. Cisme etki eden net kuvvettir. III. Cisme yaptığı iş sıfırdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız C) Ive D) II ve III E) I, I ve III AAAAAAAAAAAAAA
2. Ki
1. Hava sürtünmelerinin önemsenmediği ortamda sabit
hızla hareket eden bir arabadan bir cisim arabaya göre
düşey yukarı doğru atılıyor.
nd
hiz
ar
Buna göre,
I. Arabadaki durgun gözlemciye göre, cisim düşey
atış hareketi yapar.
II
. Yerdeki durgun gözlemciye göre, cisim eğik atış
hareketi yapar.
III. Bir süre sonra cisim tekrar arabanın içine düşer.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve II
Palme Yayınevi
Fizik
Enerji Kaynakları
2. Ki 1. Hava sürtünmelerinin önemsenmediği ortamda sabit hızla hareket eden bir arabadan bir cisim arabaya göre düşey yukarı doğru atılıyor. nd hiz ar Buna göre, I. Arabadaki durgun gözlemciye göre, cisim düşey atış hareketi yapar. II . Yerdeki durgun gözlemciye göre, cisim eğik atış hareketi yapar. III. Bir süre sonra cisim tekrar arabanın içine düşer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve II Palme Yayınevi
1.
lç
direnci önemsiz üretecler
ve özdeş lambalar ile kurulan
devre şekildeki gibidir.
K
ww
ww
+
+
Buna göre devre, aynı devre elemanları ile,
K
K
K
ww
wwy
tww
www
ww
+
devrelerinden hangileri gibi kurulduğunda K lamba-
sinin parlaklığı değişmez!
A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve 11
D) Ive til
E Il ve III
Fizik
Enerji Kaynakları
1. lç direnci önemsiz üretecler ve özdeş lambalar ile kurulan devre şekildeki gibidir. K ww ww + + Buna göre devre, aynı devre elemanları ile, K K K ww wwy tww www ww + devrelerinden hangileri gibi kurulduğunda K lamba- sinin parlaklığı değişmez! A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve 11 D) Ive til E Il ve III
TEST 12
1)
1. Biyokütle enerjisi
II. Petrol enerjisi
III. Jeotermal enerjisi
IV. Rüzgâr enerjisi
Yukarıdaki enerji
enerjilerdendir?
A) I ve IV
D) II, III ve IV
çeşitlerinden
hangileri
yenilenebilir
C) II ve III
B) I ve II
E) I, III ve IV
Fizik
Enerji Kaynakları
TEST 12 1) 1. Biyokütle enerjisi II. Petrol enerjisi III. Jeotermal enerjisi IV. Rüzgâr enerjisi Yukarıdaki enerji enerjilerdendir? A) I ve IV D) II, III ve IV çeşitlerinden hangileri yenilenebilir C) II ve III B) I ve II E) I, III ve IV
4) Enerji kaynakları ile kaynaklardan enerjinin üretildiği tesisler
arasında yapılan,
I. Güneş güneş santralleri
II. Sıcak su kaynakları → jeotermal tesis
III. Petrol → nükleer tesis
IV. Su → hidroelektrik santral
eşleştirmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) I, II, III
D) I, II, IV
E) II, III, IV
Fizik
Enerji Kaynakları
4) Enerji kaynakları ile kaynaklardan enerjinin üretildiği tesisler arasında yapılan, I. Güneş güneş santralleri II. Sıcak su kaynakları → jeotermal tesis III. Petrol → nükleer tesis IV. Su → hidroelektrik santral eşleştirmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I, II, III D) I, II, IV E) II, III, IV