Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Enerji Kaynakları Soruları

Karma Test : 20
7/ Düdüklü tenceredeki yemek pişerken kapağın üstündeki
bir noktadan buhar çıkışı sağlanır.
Bu durumun nedeni olarak,
I. Yüksek basıncın tencereyi parçalaması önlenir.
II. İç basınç sabit tutulur.
III. Yemeğin kokusunun yayılması sağlanır.
yargılarından hangileri gösterilebilir?
A) I ve II
B) Yalnız!
C) Yalnız
D) II ve III
E) I ve III
Fizik
Enerji Kaynakları
Karma Test : 20 7/ Düdüklü tenceredeki yemek pişerken kapağın üstündeki bir noktadan buhar çıkışı sağlanır. Bu durumun nedeni olarak, I. Yüksek basıncın tencereyi parçalaması önlenir. II. İç basınç sabit tutulur. III. Yemeğin kokusunun yayılması sağlanır. yargılarından hangileri gösterilebilir? A) I ve II B) Yalnız! C) Yalnız D) II ve III E) I ve III
2. Dünyada örnek sayılan enerji türlerinden birisi hidroelektrik
santrallerdir. Barajlarda depolanan su kullanılarak elektrik
enerjisi elde edilir.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisi hidroelektrik santral-
lerin enerji dönüşümünü ve enerji türünü doğru olarak
vermektedir?
(KE: Kinetik Enerji PE: Potansiyel Enerji,ME: Mekanik
et
Enerji
)
Enerji Dönüşümü
Enerji Türü
Yenilenebilir
A
KE - PE
Yenilenemez
B)
KE PE
Yenilenebilir
C)
PE - KE
Yenilenemez
D
PE → KE
Yenilenebilir
E
ME → KE
Fizik
Enerji Kaynakları
2. Dünyada örnek sayılan enerji türlerinden birisi hidroelektrik santrallerdir. Barajlarda depolanan su kullanılarak elektrik enerjisi elde edilir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi hidroelektrik santral- lerin enerji dönüşümünü ve enerji türünü doğru olarak vermektedir? (KE: Kinetik Enerji PE: Potansiyel Enerji,ME: Mekanik et Enerji ) Enerji Dönüşümü Enerji Türü Yenilenebilir A KE - PE Yenilenemez B) KE PE Yenilenebilir C) PE - KE Yenilenemez D PE → KE Yenilenebilir E ME → KE
6. Isı enerjisinin işiniarla dalgalar şeklinde yayılması
olayına ışıma denir.
Buna göre,
I. Kamp ateşinde isinan çocuk
II. Güneşin dünyayı ısıtması
III. Güneş ocakları
örneklerinden hangileri isinin ışıma yolu ile
transferine aittir?
A) Yalnız! B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Enerji Kaynakları
6. Isı enerjisinin işiniarla dalgalar şeklinde yayılması olayına ışıma denir. Buna göre, I. Kamp ateşinde isinan çocuk II. Güneşin dünyayı ısıtması III. Güneş ocakları örneklerinden hangileri isinin ışıma yolu ile transferine aittir? A) Yalnız! B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
Doğrusal bir yolda doğu yönünde sabit 10 m/s hızla giden K
sürücüsü, aynı yönde hareket eden L aracının hızını 15 m/s
olarak görüyor.
Buna göre, L aracı Karacını kaç m/s hız büyüklüğünde
görür?
A) 5
B) 10
C) 15 D) 25 E) 35
Fizik
Enerji Kaynakları
Doğrusal bir yolda doğu yönünde sabit 10 m/s hızla giden K sürücüsü, aynı yönde hareket eden L aracının hızını 15 m/s olarak görüyor. Buna göre, L aracı Karacını kaç m/s hız büyüklüğünde görür? A) 5 B) 10 C) 15 D) 25 E) 35
7. Enerji tasarrufu için;
I. Enerji verimliliği yüksek cihazlar seçilmeli
II. Ev aletlerinde G sınıfı olanlar kullanılmalı
III. Binalarda isi yalıtımı yapılmalı
IV. Akkor ampuller kullanılmalı
yargılarından hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II
D) I ve III
E) II, III ve IV
Fizik
Enerji Kaynakları
7. Enerji tasarrufu için; I. Enerji verimliliği yüksek cihazlar seçilmeli II. Ev aletlerinde G sınıfı olanlar kullanılmalı III. Binalarda isi yalıtımı yapılmalı IV. Akkor ampuller kullanılmalı yargılarından hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II D) I ve III E) II, III ve IV
1.
- Evde, kullanımına ihtiyaç duyulmayan ya da
çöp haline gelmiş atık maddelere te se!
atık denir.
.....ngen
Bitki ve hayvan kaynaklı atıklara ise
.....atik denir.
- Atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek ham
madde haline getirilip yeniden
kullanan hale getirilmesine ..................
hic adı
Yukarıdaki cümlelerde yer alan boşluklar anlamlı bir
şekilde doldurulacaktır.
Bu boşluklara sırası ile aşağıdaki ifadelerden
hangileri yazılmalıdır?
A) Evsel - Kimyasal - Geri Dönüşüm
B) Sanayi – Organik - Geri Dönüşüm
C) Evsel - Organik - Geri Kazanım
D) Evsel - Organik - Geri Dönüşüm
Fizik
Enerji Kaynakları
1. - Evde, kullanımına ihtiyaç duyulmayan ya da çöp haline gelmiş atık maddelere te se! atık denir. .....ngen Bitki ve hayvan kaynaklı atıklara ise .....atik denir. - Atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek ham madde haline getirilip yeniden kullanan hale getirilmesine .................. hic adı Yukarıdaki cümlelerde yer alan boşluklar anlamlı bir şekilde doldurulacaktır. Bu boşluklara sırası ile aşağıdaki ifadelerden hangileri yazılmalıdır? A) Evsel - Kimyasal - Geri Dönüşüm B) Sanayi – Organik - Geri Dönüşüm C) Evsel - Organik - Geri Kazanım D) Evsel - Organik - Geri Dönüşüm
Aşağıdaki grafikler bir yıl içinde beş farklı yerdeki ortalama
rüzgar hızını göstermektedir.
Buna göre, rüzgar hızının yıl içindeki değişimi
değerlendirildiğinde aşağıdaki grafiklerden hangisindeki
yere rüzgar türbini kurmak diğerlerine göre daha
uygundur?
A) Rüzgar Hızı
B)
Rüzgar Hızı
► Ay
Ay
0
O
C) ARüzgar Hizi
D)
Rüzgar Hızı
0
-Ay
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
►Ay
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
E) Rüzgar Hızı
→ Ay
Fizik
Enerji Kaynakları
Aşağıdaki grafikler bir yıl içinde beş farklı yerdeki ortalama rüzgar hızını göstermektedir. Buna göre, rüzgar hızının yıl içindeki değişimi değerlendirildiğinde aşağıdaki grafiklerden hangisindeki yere rüzgar türbini kurmak diğerlerine göre daha uygundur? A) Rüzgar Hızı B) Rüzgar Hızı ► Ay Ay 0 O C) ARüzgar Hizi D) Rüzgar Hızı 0 -Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık ►Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık E) Rüzgar Hızı → Ay
6.
Şekildeki asansör yukarı yönde 4 m/s2 lik ivme ile hızlanmakta-
dir. Asansör tavanına 2 kg kütleli cisim iple baglidir.
9=14
Famia
4 m/s2
2 kg
21-28
12
Buna göre, ipteki gerilme kuvveti kaç N'dir?
A) 16
B) 20
C) 24
D) 48
E) 32
Fizik
Enerji Kaynakları
6. Şekildeki asansör yukarı yönde 4 m/s2 lik ivme ile hızlanmakta- dir. Asansör tavanına 2 kg kütleli cisim iple baglidir. 9=14 Famia 4 m/s2 2 kg 21-28 12 Buna göre, ipteki gerilme kuvveti kaç N'dir? A) 16 B) 20 C) 24 D) 48 E) 32
TYT/Fen Bilimleri
5. Eşit ve sabit derinlikte su bulunan K ve L bölgelerinden
oluşan bir dalga leğeninin K bölgesinde oluşturulan
doğrusal su dalgaları bir süre sonra L bölgesine
geçiyor.
1.)
K bölgesi L bölgesi
Dalgaların L bölgesindeki görünümü şekildeki gibi
olduğuna göre dalgalar,
1. K bölgesinde çukur engelden yansıdıktah sonra
L bölgesine geçmiştir. kvilna
II. K bölgesinde tümsek engelden yansıdıktan sonra
L bölgesine geçmiştir.
III. K bölgesinden L bölgesine direkt geçerek
kırılmaya uğramışlardır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalmis!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
Dl ya da II E) I ya da ih
6. Bir çukur aynaya gönderilen I ışık ışınının bu aynadan
yansıması şekildeki gibi modellenmiştir.
nan
indan
Fizik
Enerji Kaynakları
TYT/Fen Bilimleri 5. Eşit ve sabit derinlikte su bulunan K ve L bölgelerinden oluşan bir dalga leğeninin K bölgesinde oluşturulan doğrusal su dalgaları bir süre sonra L bölgesine geçiyor. 1.) K bölgesi L bölgesi Dalgaların L bölgesindeki görünümü şekildeki gibi olduğuna göre dalgalar, 1. K bölgesinde çukur engelden yansıdıktah sonra L bölgesine geçmiştir. kvilna II. K bölgesinde tümsek engelden yansıdıktan sonra L bölgesine geçmiştir. III. K bölgesinden L bölgesine direkt geçerek kırılmaya uğramışlardır. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalmis! B) Yalnız 11 C) Yalnız III Dl ya da II E) I ya da ih 6. Bir çukur aynaya gönderilen I ışık ışınının bu aynadan yansıması şekildeki gibi modellenmiştir. nan indan
A
LL
Yüzücü
ZZ
K
i
Akıntı hızının ve olduğu bir nehirde suya göre
v hızıyla yüzen bir yüzücü K'dan L'ye t sürede
gidip, L'den K'ya 3t sürede geri dönüyor.
Buna göre
oranı kaçtır?
-
va
A)
)
B) 1
C) 2.
D) 3
E) 4
2
Fizik
Enerji Kaynakları
A LL Yüzücü ZZ K i Akıntı hızının ve olduğu bir nehirde suya göre v hızıyla yüzen bir yüzücü K'dan L'ye t sürede gidip, L'den K'ya 3t sürede geri dönüyor. Buna göre oranı kaçtır? - va A) ) B) 1 C) 2. D) 3 E) 4 2
Hız (m/s)
1
9. Doğrusal yolda hare-
ket eden bir aracın
5
hiz-zaman grafiği şekil-
deki gibidir.
3
Buna göre,
1. Hızlanma ivmesi
2 m/s2 dir.
0
4 Zaman (s)
II. 1. saniyedeki hızı 4 m/s olur.
III. (0 - 4) s arasındaki yer değiştirme 20 m olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve II
Fizik
Enerji Kaynakları
Hız (m/s) 1 9. Doğrusal yolda hare- ket eden bir aracın 5 hiz-zaman grafiği şekil- deki gibidir. 3 Buna göre, 1. Hızlanma ivmesi 2 m/s2 dir. 0 4 Zaman (s) II. 1. saniyedeki hızı 4 m/s olur. III. (0 - 4) s arasındaki yer değiştirme 20 m olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III D) I ve II
Bir su pompası yenn 5 metre altından 2 kg kütleli suyu yüze-
ye çikarip yüzeyde 10m's hzla dışan forlatıyor.
Pompa bu işi 20 saniyede yapıyor ise pompanın gücü
kac warttır? (g. 10 Nkg)
A) 2 B) 5 C) 10
Dj 2o . E) 200
F.
Fizik
Enerji Kaynakları
Bir su pompası yenn 5 metre altından 2 kg kütleli suyu yüze- ye çikarip yüzeyde 10m's hzla dışan forlatıyor. Pompa bu işi 20 saniyede yapıyor ise pompanın gücü kac warttır? (g. 10 Nkg) A) 2 B) 5 C) 10 Dj 2o . E) 200 F.
TYT
4.
3. Kullandıkça tükenmeyen, doğal süreçlerle kendini
yenileyebilen ve böylece sürekli ve tekrar kullanılabilen
Güneş, rüzgâr gibi enerji kaynaklarına yenilenebilir
enerji kaynakları; hızla tükenen ve doğal süreçlerle
kendini yenileyemeyen kömür, petrol gibi enerji
kaynaklarına ise yenilenemez enerji kaynaklan denir.
Güneş panelleri
Petrol rafinerisi
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile
ilgili,
1. Yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenemez enerji
kaynaklarına göre genellikle daha maliyetlidir.
II. Yenilenemez enerji kaynaklarndan elde edilen
enerji dönüştürülemez, tükenir ve biter.
III. Yenilenemez enerji kaynaklarının çevreye olumsuz
etkileri vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
LIMIT YAYINLARI
A) Yalnız
B) I ve 1
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Enerji Kaynakları
TYT 4. 3. Kullandıkça tükenmeyen, doğal süreçlerle kendini yenileyebilen ve böylece sürekli ve tekrar kullanılabilen Güneş, rüzgâr gibi enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları; hızla tükenen ve doğal süreçlerle kendini yenileyemeyen kömür, petrol gibi enerji kaynaklarına ise yenilenemez enerji kaynaklan denir. Güneş panelleri Petrol rafinerisi Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili, 1. Yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenemez enerji kaynaklarına göre genellikle daha maliyetlidir. II. Yenilenemez enerji kaynaklarndan elde edilen enerji dönüştürülemez, tükenir ve biter. III. Yenilenemez enerji kaynaklarının çevreye olumsuz etkileri vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? LIMIT YAYINLARI A) Yalnız B) I ve 1 C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
9
T1
s
X
N
5. Özdeş X ve Y miknatısları şekildeki gibi
dengededir. İplerdeki gerilme kuvveti T,
ve T, sıfırdan farklıdır.
Y'yi tutan ip biraz daha uzun yapılarak
miknatıslar serbest bırakılırsa T, ve T2
nasıl değişir?
A) İkisi de artar.
B) İkisi de azalır.
T₂
N
S
Y
N
C) T, değişmez, Tz azalır.
D) T, değişmez, T2 artar.
E) T, artar, T2 azalır.
Fizik
Enerji Kaynakları
9 T1 s X N 5. Özdeş X ve Y miknatısları şekildeki gibi dengededir. İplerdeki gerilme kuvveti T, ve T, sıfırdan farklıdır. Y'yi tutan ip biraz daha uzun yapılarak miknatıslar serbest bırakılırsa T, ve T2 nasıl değişir? A) İkisi de artar. B) İkisi de azalır. T₂ N S Y N C) T, değişmez, Tz azalır. D) T, değişmez, T2 artar. E) T, artar, T2 azalır.
7.
katlarına çıkarmak istediği çimento torbası için K, L ipleri ve
Bir binanın inşaatında çalışmakta olan işçi, binanın list
kütlesi önemsenmeyen makara ile bir düzenek oluşturuyor.
İşçi oluşturduğu düzende yardım ile çimento torbasını
Şekil 1'deki konumda dengede tutarken ok yönünde geri
geri giderek k noktasından L noktasına gelerek çimento
torbasını tekrar dengede tutuyor.
Kipi
Lipi
LE
CLE
POL
Çimento
ok
L
-yer
Şekil 1
Kipi
Lipi
Çimento
-yer
K
L
Şekil 2
Buna göre, K ve L iplerinde oluşan gerilme kuvvetleri
nasıl değişir?
Kipindeki gerilme kuvveti
Değişmez
Lipindeki gerilme kuvveti
Artar
A)
B)
Değişmez
Değişmez
C)
Azalır
Değişmez
D)
Azalır
Artar
E)
Artar
Azalır
Fizik
Enerji Kaynakları
7. katlarına çıkarmak istediği çimento torbası için K, L ipleri ve Bir binanın inşaatında çalışmakta olan işçi, binanın list kütlesi önemsenmeyen makara ile bir düzenek oluşturuyor. İşçi oluşturduğu düzende yardım ile çimento torbasını Şekil 1'deki konumda dengede tutarken ok yönünde geri geri giderek k noktasından L noktasına gelerek çimento torbasını tekrar dengede tutuyor. Kipi Lipi LE CLE POL Çimento ok L -yer Şekil 1 Kipi Lipi Çimento -yer K L Şekil 2 Buna göre, K ve L iplerinde oluşan gerilme kuvvetleri nasıl değişir? Kipindeki gerilme kuvveti Değişmez Lipindeki gerilme kuvveti Artar A) B) Değişmez Değişmez C) Azalır Değişmez D) Azalır Artar E) Artar Azalır