Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Enerji Kaynakları Soruları

6.
8.
1. Rüzgârlı günlerde havanın hızı arttığı için basıncı
düştüğünden suyun buharlaşma hızı artırması ve
balkona asılan islak elbiselerin daha kısa sürede
kuruması
II. Saç kurutma makinesi sıcak havayı üfleyerek verin
Havanın basıncı düşer, buharlaşma hızı artar ve
saçların erken kuruması
III. Hidrolik fren sistemlerinde fren pedalına basıldığında
aracın durması
olaylarından hangileri Bernoulli İlkesi'yle açıklanabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) ve II
D) Ive III
Ell ve III
Fizik
Enerji Kaynakları
6. 8. 1. Rüzgârlı günlerde havanın hızı arttığı için basıncı düştüğünden suyun buharlaşma hızı artırması ve balkona asılan islak elbiselerin daha kısa sürede kuruması II. Saç kurutma makinesi sıcak havayı üfleyerek verin Havanın basıncı düşer, buharlaşma hızı artar ve saçların erken kuruması III. Hidrolik fren sistemlerinde fren pedalına basıldığında aracın durması olaylarından hangileri Bernoulli İlkesi'yle açıklanabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) ve II D) Ive III Ell ve III
7. K ve L cisimleri sürtünmesiz hava ortamında VK ve v hız
büyüklükleriyle atıldıklarında izledikleri yörüngeler şekildeki
gibidir.
K
Yatay
4h
VL
Yatay
in
yer
Buna göre,
1. Cisimlerin havada kalma süreleri eşittir.
II. V > Vk dir.
III
. K'nin yere çarpma hızının büyüklüğü L'ninkinden fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Enerji Kaynakları
7. K ve L cisimleri sürtünmesiz hava ortamında VK ve v hız büyüklükleriyle atıldıklarında izledikleri yörüngeler şekildeki gibidir. K Yatay 4h VL Yatay in yer Buna göre, 1. Cisimlerin havada kalma süreleri eşittir. II. V > Vk dir. III . K'nin yere çarpma hızının büyüklüğü L'ninkinden fazladır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
I
TP= Indg
SON NUMARA YAYINLARI
K
Kesit alanı yukarı doğru artan K kabi, sabit sıcaklık ve debili
SIVI akitan musluk ile doldurulmaktadır.
Buna göre kap dolarken kapta biriken siviya ait grafik
aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz?
A) Basınç
B) Basınç
Derinlik
Zaman
C) Kütle
DY Yükseklik
Zaman
→ Zaman
(E) Yoğunluk
IT
Yükseklik
Fizik
Enerji Kaynakları
I TP= Indg SON NUMARA YAYINLARI K Kesit alanı yukarı doğru artan K kabi, sabit sıcaklık ve debili SIVI akitan musluk ile doldurulmaktadır. Buna göre kap dolarken kapta biriken siviya ait grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? A) Basınç B) Basınç Derinlik Zaman C) Kütle DY Yükseklik Zaman → Zaman (E) Yoğunluk IT Yükseklik
4.
Derinliği sabit bir dalga leğeninde ilerleyen KL doğrusal atma-
si şekilde verilmiştir.
A
K
30°
80°
a hizi
X
KL atması X engelinden yansıdıktan sonra Y engelinden yan-
simaktadır.
Buna göre KL atmasının Y engelinden yansıma açısı kaç
derece olur?
A) 20
B) 30
C) 60
D) 70
E) 80
173
Fizik
Enerji Kaynakları
4. Derinliği sabit bir dalga leğeninde ilerleyen KL doğrusal atma- si şekilde verilmiştir. A K 30° 80° a hizi X KL atması X engelinden yansıdıktan sonra Y engelinden yan- simaktadır. Buna göre KL atmasının Y engelinden yansıma açısı kaç derece olur? A) 20 B) 30 C) 60 D) 70 E) 80 173
HEME SERİSİ 04
SÜPERVİZÖR
B B B
B
Selim, bir ipin ucuna bağladığı taş parçasını aşağıda
görüldüğü gibi yatay düzlemde döndürmektedir.
7. Dünya
eliptiky
sürede
yılabilecek metal Kone
kiliyor. Metal kürenin
düşey
G
enerjis
düşey konumdan
20
yor.
F
70°
Frer
mg
Yavas
Bu olayda;
gh Imun
Bu
• taş parçasının ağırlığı: G
• taş parçasına etki eden het kuvvet: F
• Selim'in ipe uyguladağı kuvvet: T
X=ut
* Esma
olduğuna göre, bu kuvvetlerin büyüklükleri
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A)
G = F = T
B) F>G>T
GF
ni
da serbest
ma göre nasıl
@T>6>
A
D) T>G>F
E)T> F>G
Fizik
Enerji Kaynakları
HEME SERİSİ 04 SÜPERVİZÖR B B B B Selim, bir ipin ucuna bağladığı taş parçasını aşağıda görüldüğü gibi yatay düzlemde döndürmektedir. 7. Dünya eliptiky sürede yılabilecek metal Kone kiliyor. Metal kürenin düşey G enerjis düşey konumdan 20 yor. F 70° Frer mg Yavas Bu olayda; gh Imun Bu • taş parçasının ağırlığı: G • taş parçasına etki eden het kuvvet: F • Selim'in ipe uyguladağı kuvvet: T X=ut * Esma olduğuna göre, bu kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A) G = F = T B) F>G>T GF ni da serbest ma göre nasıl @T>6> A D) T>G>F E)T> F>G
6.
Şekil-1
Şekil-11
Kati cisim şekil I'deki gibi dinamometrenin ucuna
asıldığında dinamometrenin gösterdiği değer G,
cisim dinamometrenin ucundayken şekil Il'deki gibi
suya daldırıldığında dinamometrenin gösterdiği de-
ğer G, oluyor.
Cisim şekil Il'deki gibi suya daldırıldığında kap-
ta oluşan ağırlaşma miktarını bulabilmek için,
G, değeri,
II. G, değeri,
III. Cisme etki eden kaldırma kuvvetinin değeri
verilenlerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve
yeterlidir?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II
O) I ve III E) Yalnız III
Fizik
Enerji Kaynakları
6. Şekil-1 Şekil-11 Kati cisim şekil I'deki gibi dinamometrenin ucuna asıldığında dinamometrenin gösterdiği değer G, cisim dinamometrenin ucundayken şekil Il'deki gibi suya daldırıldığında dinamometrenin gösterdiği de- ğer G, oluyor. Cisim şekil Il'deki gibi suya daldırıldığında kap- ta oluşan ağırlaşma miktarını bulabilmek için, G, değeri, II. G, değeri, III. Cisme etki eden kaldırma kuvvetinin değeri verilenlerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II O) I ve III E) Yalnız III
5. Güneşin tam tepede olduğu bir yaz günü bir kartal yer-
den belirli bir yükseklikteyken yerde hareket eden bir yi-
lan görür. Şekildeki gibi kartalın gölgesi K noktasında, yi-
lan L noktasındayken kartal yılanı M noktasında yakalıyor.
Kartalin
gölgesi
Yılan
M
Buna göre bu süreçte kartalın, kartalın gölgesinin ve
yılanın hızlarının büyüklüğü sırasıyla VK, VG Ve Vy oldu-
ğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerin han-
gisinde doğru verilmiştir?
A) VK = VG > Vy
C) VK > VG > Vy
B) VG > Vy > VK
D) VG > VK > Vy
E) Vy > VG > VK
Fizik
Enerji Kaynakları
5. Güneşin tam tepede olduğu bir yaz günü bir kartal yer- den belirli bir yükseklikteyken yerde hareket eden bir yi- lan görür. Şekildeki gibi kartalın gölgesi K noktasında, yi- lan L noktasındayken kartal yılanı M noktasında yakalıyor. Kartalin gölgesi Yılan M Buna göre bu süreçte kartalın, kartalın gölgesinin ve yılanın hızlarının büyüklüğü sırasıyla VK, VG Ve Vy oldu- ğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerin han- gisinde doğru verilmiştir? A) VK = VG > Vy C) VK > VG > Vy B) VG > Vy > VK D) VG > VK > Vy E) Vy > VG > VK
ar
11. Nükleer enerji ile ilgili,
Hava kirliliğine yol açar
M. Kullanımı güvenli değildir
IŲ. Yenilenebilir enerjidir
yargılarından hangileri doğrudur?
alınan
A) Yalnız!
B) Yalnız 11 C) Yalnız
ve 11
E) I, II ve III
alnız III
Fizik
Enerji Kaynakları
ar 11. Nükleer enerji ile ilgili, Hava kirliliğine yol açar M. Kullanımı güvenli değildir IŲ. Yenilenebilir enerjidir yargılarından hangileri doğrudur? alınan A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız ve 11 E) I, II ve III alnız III
FEN BİLİMLEI
KDS 1
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanla
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmı
1.
Kütle
1
2
3(x)
4
SM
Z
Hacim
Şekil-1
Şekil-II
Sivi yüzeyinden serbest bırakılan X, Y ve Z cisimleri ayni Si-
vida Şekil-I'deki gibi dengede duruyor.
X cisminin kütle-hacim grafiği Şekil-Il'deki 3 doğrusu
gibi olduğuna göre, Yve Z'nin kütle-hacim grafikleri
kaç numaralı doğrular olabilir?
Y'ninki
Z'ninki
A)
1
3 u
3
D)
4
E)
1
Fizik
Enerji Kaynakları
FEN BİLİMLEI KDS 1 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanla 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmı 1. Kütle 1 2 3(x) 4 SM Z Hacim Şekil-1 Şekil-II Sivi yüzeyinden serbest bırakılan X, Y ve Z cisimleri ayni Si- vida Şekil-I'deki gibi dengede duruyor. X cisminin kütle-hacim grafiği Şekil-Il'deki 3 doğrusu gibi olduğuna göre, Yve Z'nin kütle-hacim grafikleri kaç numaralı doğrular olabilir? Y'ninki Z'ninki A) 1 3 u 3 D) 4 E) 1
Ya
II. Feribotun yükselmesini saglayan kuvvet temas ge-
rektiren kuvvettir.
III. Feribotun alçalmasını sağlayan kuvvet temas ge-
rektirmeyen kuvvettir.
Irgılarından hangileri doğrudur?
Yalnız !
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I ll ve III
y
A
2.
Etki tepki kuvvetleri ile ilgili ödev hazırlayan öğrenci re-
simlerdeki cisimleri incelemiştir.
4.
1
Tavana asili
avize
Masada duran
bardak
Yörüngede
dolanan uydu
Öğrencinin yaptığı yorumlar aşağıdaki gibidir.
V I. Tavanın avizeye uyguladığı kuvvet etki ise dünya-
nin avizeye uyguladığı kuvvet tepkidir.
VII. Dünyanın bardağı uyguladığı kuvvet etki ise masa-
nin bardağı uyguladığı normal kuvveti tepkidir.
III. Uydunun dünyaya uyguladığı kuvvet etki ise dün-
yanın uyduya uyguladığı kuvvet tepkidir.
Buna göre öğrencinin yorumlarından hangileri doğ-
rudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
YENİ NESİL
Fizik
Enerji Kaynakları
Ya II. Feribotun yükselmesini saglayan kuvvet temas ge- rektiren kuvvettir. III. Feribotun alçalmasını sağlayan kuvvet temas ge- rektirmeyen kuvvettir. Irgılarından hangileri doğrudur? Yalnız ! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I ll ve III y A 2. Etki tepki kuvvetleri ile ilgili ödev hazırlayan öğrenci re- simlerdeki cisimleri incelemiştir. 4. 1 Tavana asili avize Masada duran bardak Yörüngede dolanan uydu Öğrencinin yaptığı yorumlar aşağıdaki gibidir. V I. Tavanın avizeye uyguladığı kuvvet etki ise dünya- nin avizeye uyguladığı kuvvet tepkidir. VII. Dünyanın bardağı uyguladığı kuvvet etki ise masa- nin bardağı uyguladığı normal kuvveti tepkidir. III. Uydunun dünyaya uyguladığı kuvvet etki ise dün- yanın uyduya uyguladığı kuvvet tepkidir. Buna göre öğrencinin yorumlarından hangileri doğ- rudur? A) Yalnız ! B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III YENİ NESİL
5. Güneşin tam tepede olduğu bir yaz günü bir kartal yer-
den belirli bir yükseklikteyken yerde hareket eden bir yi-
lan görür. Şekildeki gibi kartalın gölgesi k noktasında, yl-
lan L noktasındayken kartal yılanı M noktasında yakalıyor.
MOB YAYI
Kartalin
gölgesi
Yılan
M
K
Buna göre bu süreçte kartalın, kartalın gölgesinin ve
yılanın hızlarının büyüklüğü sırasıyla VK, VG Ve Vy oldu-
ğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerin han-
gisinde doğru verilmiştir?
A) VK = VG > Vy
C) VK > VG > Vy
B) VG > Vy > VK
D) VG > VK > Vy
E) Vy > VG > VK
34
Fizik
Enerji Kaynakları
5. Güneşin tam tepede olduğu bir yaz günü bir kartal yer- den belirli bir yükseklikteyken yerde hareket eden bir yi- lan görür. Şekildeki gibi kartalın gölgesi k noktasında, yl- lan L noktasındayken kartal yılanı M noktasında yakalıyor. MOB YAYI Kartalin gölgesi Yılan M K Buna göre bu süreçte kartalın, kartalın gölgesinin ve yılanın hızlarının büyüklüğü sırasıyla VK, VG Ve Vy oldu- ğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerin han- gisinde doğru verilmiştir? A) VK = VG > Vy C) VK > VG > Vy B) VG > Vy > VK D) VG > VK > Vy E) Vy > VG > VK 34
14.
K
M
16. Ma
ort
"n
0,4 c
0,8 c
0,5 c
L
ji
Hızlarının büyüklükleri sırasıyla 0,4 c, 0,8 c ve 0,5 c olan K,
L ve M araçları şekildeki gibi hareket etmektedirler.
aracının üzerindeki ışık kaynağından c hızıyla yayılan işı-
ğın hızını Karacındaki gözlemci Vk, M aracındaki gözlemci
VM olarak ölçtüğüne göre, c, VK ve VM arasındaki büyüklük
ilişkisi nedir? (c: Işık hızı)
C) VK >c>VM
A) C > VK > VM
B) c = VK >VM
D) VM>c> VK
=C
@yk = VM
Fizik
Enerji Kaynakları
14. K M 16. Ma ort "n 0,4 c 0,8 c 0,5 c L ji Hızlarının büyüklükleri sırasıyla 0,4 c, 0,8 c ve 0,5 c olan K, L ve M araçları şekildeki gibi hareket etmektedirler. aracının üzerindeki ışık kaynağından c hızıyla yayılan işı- ğın hızını Karacındaki gözlemci Vk, M aracındaki gözlemci VM olarak ölçtüğüne göre, c, VK ve VM arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? (c: Işık hızı) C) VK >c>VM A) C > VK > VM B) c = VK >VM D) VM>c> VK =C @yk = VM
1.
Batuhan fizik laboratuvarında gördüğü aşağıdaki ölçüm
aletinin ne olduğunu sorduğunda arkadaşı Poyraz "Ben
biliyorum, sana ipucu vericem sen bil bakalım ne ölçü-
2.
yor." diyor.
UA
Bu aletin ölçtüğü büyüklük,
• Temel büyüklüktür.
Birim zamanda geçen yük miktarıdır.
Skaler büyüklüktür.
Negatif yüklerin hareketinin tersi yönünde oluştuğu
kabul edilir.
* Birim yükün devreyi dolaşması için gereken enerjidir.
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
Poyraz'ın verdiği ipuçlarından biri yanlış olduğuna
göre, yanlış ipucu hangisidir?
D)
ght
A)
B)1
Fizik
Enerji Kaynakları
1. Batuhan fizik laboratuvarında gördüğü aşağıdaki ölçüm aletinin ne olduğunu sorduğunda arkadaşı Poyraz "Ben biliyorum, sana ipucu vericem sen bil bakalım ne ölçü- 2. yor." diyor. UA Bu aletin ölçtüğü büyüklük, • Temel büyüklüktür. Birim zamanda geçen yük miktarıdır. Skaler büyüklüktür. Negatif yüklerin hareketinin tersi yönünde oluştuğu kabul edilir. * Birim yükün devreyi dolaşması için gereken enerjidir. FEN BİLİMLERİ YAYINLARI Poyraz'ın verdiği ipuçlarından biri yanlış olduğuna göre, yanlış ipucu hangisidir? D) ght A) B)1
1.
Fizik öğretmeni sınavda sorduğu soruda, düzlem aynalar
önüne konulan K, L ve M cisimlerinin görüntülerinin çizilme-
sini istiyor. Selim'in çizdiği görüntüler aşağıdaki şekillerde
verildiği gibidir.
düz
ayna
K'
düz
ayna
K
L
düz
ayna
GAZİA
M
M
Buna göre Selim K, L ve M cisimlerinden hangilerinin
görüntüsünü doğru olarak çizmiştir?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız K
B) Yalnız L
C) Yalnız M
D) Kve L
S sh N
Fizik
Enerji Kaynakları
1. Fizik öğretmeni sınavda sorduğu soruda, düzlem aynalar önüne konulan K, L ve M cisimlerinin görüntülerinin çizilme- sini istiyor. Selim'in çizdiği görüntüler aşağıdaki şekillerde verildiği gibidir. düz ayna K' düz ayna K L düz ayna GAZİA M M Buna göre Selim K, L ve M cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü doğru olarak çizmiştir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) Yalnız K B) Yalnız L C) Yalnız M D) Kve L S sh N
enmediği ortamda yerden h yüksekliğin-
bir cisim yere 25 m/s hızla çarpıyor.
lir?
Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda yerden 70m yüksek-
likten 25 m/s hızla atılan cisim yere v hızı ile çarpıyor.
Buna göre, v kaç m/s dir?
(g = 10 m/s)
C) 20
D) 15
E) 5
A) 5
B) 15
C) 25
D) 35
E) 45
Fizik
Enerji Kaynakları
enmediği ortamda yerden h yüksekliğin- bir cisim yere 25 m/s hızla çarpıyor. lir? Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda yerden 70m yüksek- likten 25 m/s hızla atılan cisim yere v hızı ile çarpıyor. Buna göre, v kaç m/s dir? (g = 10 m/s) C) 20 D) 15 E) 5 A) 5 B) 15 C) 25 D) 35 E) 45
6. Havada ilerleyen ses dalgası suya geçince hızlanmaktadır
Buna göre ses dalgasının;
2, dalga boyu
f, frekans
V, hız
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız a
B) a ve f
C) a ve v
D) f ve v E) 2, f ve v
126
Fizik
Enerji Kaynakları
6. Havada ilerleyen ses dalgası suya geçince hızlanmaktadır Buna göre ses dalgasının; 2, dalga boyu f, frekans V, hız niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız a B) a ve f C) a ve v D) f ve v E) 2, f ve v 126