Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Enerji ve Hareket Soruları

2.
m
bir cisim şekilde gösterildiği konumdan serbest bırakılıyor.
Sürtünmenin önemsiz olduğu ortam iple K noktasına bağlı
K
Buna göre cisim düşey konuma gelinceye kadar geçen
süre içinde;
A) Yalnız I
4*
Düşey
konum
1. K noktasına göre toplam tork büyüklüğü azalır.
II. Cisme etkiyen net kuvvetin büyüklüğü artar.
III. Cismin ivmesinin büyüklüğü artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Enerji ve Hareket
2. m bir cisim şekilde gösterildiği konumdan serbest bırakılıyor. Sürtünmenin önemsiz olduğu ortam iple K noktasına bağlı K Buna göre cisim düşey konuma gelinceye kadar geçen süre içinde; A) Yalnız I 4* Düşey konum 1. K noktasına göre toplam tork büyüklüğü azalır. II. Cisme etkiyen net kuvvetin büyüklüğü artar. III. Cismin ivmesinin büyüklüğü artar. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
Suuntanshen swie
MCD
5. m kütleli cisim A noktasından v hızı ile atılıyor ve düşey-
deki yay sabiti k olan yayı x kadar sıkıştırıyor.
m,
Bu sistemde yay daha çok sıkıştırılmak isteniyorsa;
MIK
k
m A
D) II ve III
niceliklerinden hangilerini büyütmek gerekir?
A) Yalnız I
BI ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Enerji ve Hareket
Suuntanshen swie MCD 5. m kütleli cisim A noktasından v hızı ile atılıyor ve düşey- deki yay sabiti k olan yayı x kadar sıkıştırıyor. m, Bu sistemde yay daha çok sıkıştırılmak isteniyorsa; MIK k m A D) II ve III niceliklerinden hangilerini büyütmek gerekir? A) Yalnız I BI ve II C) I ve III E) I, II ve III
5.
200m
How
45
ABODE
X
A) 1
B)
C)
L
M
Özdeş K, L, M cisimleri sırası ile 3 m/s, 2 m/s ve 1 m/s
hızları ile hareket ederken birbirleri ile şekildeki gibi tam esnek
çarpışma yapıyorlar.
K
-2
3
D) -1
1
E)
yatay
Buna göre, tüm çarpışmalardan sonra cisimlerin son
hızları kaç m/s olur?
V
K
C
3m/s 2m/s
L
21 22
-2
3
M3
3
- 2
N
1
1m/s
-3
2 mil
V=24 Part
Fizik
Enerji ve Hareket
5. 200m How 45 ABODE X A) 1 B) C) L M Özdeş K, L, M cisimleri sırası ile 3 m/s, 2 m/s ve 1 m/s hızları ile hareket ederken birbirleri ile şekildeki gibi tam esnek çarpışma yapıyorlar. K -2 3 D) -1 1 E) yatay Buna göre, tüm çarpışmalardan sonra cisimlerin son hızları kaç m/s olur? V K C 3m/s 2m/s L 21 22 -2 3 M3 3 - 2 N 1 1m/s -3 2 mil V=24 Part
SÜ
cla
n
aş
m
6 m/s
1 m
k = 0,2
M
h=?
m kütleli cisim 6 m/s lik hızla atılınca sürtünmeli KL
yolunu geçip M noktasına kadar yükselebiliyor.
KL yolunun uzunluğu 1 metre ve sürtünme kat-
sayısı k =
0,2 olduğuna göre, h yüksekliği kaç
metredir? (g = 10 m/s²)
A) 1
B) 1,2 C) 1,4 D) 1,6 E) 1,8
5
K
DENKBA
Di
ni
kin
R
du
Be
Fizik
Enerji ve Hareket
SÜ cla n aş m 6 m/s 1 m k = 0,2 M h=? m kütleli cisim 6 m/s lik hızla atılınca sürtünmeli KL yolunu geçip M noktasına kadar yükselebiliyor. KL yolunun uzunluğu 1 metre ve sürtünme kat- sayısı k = 0,2 olduğuna göre, h yüksekliği kaç metredir? (g = 10 m/s²) A) 1 B) 1,2 C) 1,4 D) 1,6 E) 1,8 5 K DENKBA Di ni kin R du Be
5. Mehmet, elindeki topu yerle aynı seviyedeki O
noktasından yatayla 30° açı yapacak şekilde v hızıyla
fırlatarak maymunun elindeki Hindistan cevizini vurmak
istiyor. Mehmet, atışı yaptığı anda korkan maymun
elindeki hindistan cevizini yerden 20 metre yüksekteki K
noktasından serbest bırakıyor. Hindistan cevizi ve top L
noktasına aynı anda çarpıyor.
sce.LL.
isbe
AK
V
nimelybnitzablonog mineral nue
30°
DE
h = 20 m
L
minisin bisbnins smais eelnimes nisive (A
ninieende zamel stelnimex nisive (8
Tüm sürtünmeler önemsiz olduğuna göre, v hızının
büyüklüğü kaç m/s'dir?
ninende igbrigep
nug = 10 m/s², sin30 = 0,5) eneinimes nisive (
A) 20
B) 30 sbs C) 35 alu (D) 40
E) 50
ninomli
ya
A
Fizik
Enerji ve Hareket
5. Mehmet, elindeki topu yerle aynı seviyedeki O noktasından yatayla 30° açı yapacak şekilde v hızıyla fırlatarak maymunun elindeki Hindistan cevizini vurmak istiyor. Mehmet, atışı yaptığı anda korkan maymun elindeki hindistan cevizini yerden 20 metre yüksekteki K noktasından serbest bırakıyor. Hindistan cevizi ve top L noktasına aynı anda çarpıyor. sce.LL. isbe AK V nimelybnitzablonog mineral nue 30° DE h = 20 m L minisin bisbnins smais eelnimes nisive (A ninieende zamel stelnimex nisive (8 Tüm sürtünmeler önemsiz olduğuna göre, v hızının büyüklüğü kaç m/s'dir? ninende igbrigep nug = 10 m/s², sin30 = 0,5) eneinimes nisive ( A) 20 B) 30 sbs C) 35 alu (D) 40 E) 50 ninomli ya A
ulaşır?
A) K ve N
Cisim
D) K ve L
m
B) L ve M
2. Hava direncinin ve tüm sürtünmelerin ihmâl edildiği deney
düzeneğinde V hızı ile m kütleli bir cisim yatayla a açısı
yapacak şekilde eğik olarak atılıyor.
a
C) N ve M
E) K ve M
Tabla
DopingHafıza
h₁
Yatay
Yatay
Cisim, yayların bağlı olduğu yatay tablaya esnek olarak
çarparak h, yüksekliğine çıkıyor.
Buna göre h, yüksekliğini aşağıda verilen seçenekler-
den hangisi etkiler? (g: Yerçekimi ivmesi, sina ve cosa
değerleri biliniyor.)
1 av ² + 1 Ev² = this
A) Cismin kütlesi
B) Tablaya bağlı olan yayların sayısı
C) Yayların esneklik sabiti
D) Cismin çarpma noktasına olan yatay uzaklığı
E Atış hızının düşey bileşeni
Fizik
Enerji ve Hareket
ulaşır? A) K ve N Cisim D) K ve L m B) L ve M 2. Hava direncinin ve tüm sürtünmelerin ihmâl edildiği deney düzeneğinde V hızı ile m kütleli bir cisim yatayla a açısı yapacak şekilde eğik olarak atılıyor. a C) N ve M E) K ve M Tabla DopingHafıza h₁ Yatay Yatay Cisim, yayların bağlı olduğu yatay tablaya esnek olarak çarparak h, yüksekliğine çıkıyor. Buna göre h, yüksekliğini aşağıda verilen seçenekler- den hangisi etkiler? (g: Yerçekimi ivmesi, sina ve cosa değerleri biliniyor.) 1 av ² + 1 Ev² = this A) Cismin kütlesi B) Tablaya bağlı olan yayların sayısı C) Yayların esneklik sabiti D) Cismin çarpma noktasına olan yatay uzaklığı E Atış hızının düşey bileşeni
2
5.
Hakan ve Selçuk sürtünmesiz makaradan geçen ipin
ucuna cisim bağlayıp birlikte çekerek Şekil - I'deki gibi
cismi yerden sabit hızla h kadar yükseltiyorlar Hakan
ipi bıraktığında Selçuk Şekil - Il'deki gibi yükseliyor.
Hakan Selçuk
Il simboy
Şekil - I
Tavan
A) Yalnız I
Selçuk
Hakan
algebrui ob izboli neler
Buna göre,
X. Hakan ve Selçuk'un uyguladıkları kuvvetlerin
toplamının büyüklüğü cismin ağırlık kuvvetinin
büyüklüğüne eşittir. Büyüktürd
D) II ve III
Şekil-110 Bru
Cismin ağırlığı Selçuk'un ağırlığından büyüktür.
Şekil - I'de Hakan ve Selçuk yer çekimine karşı iş
yapmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Il ev 1 (0
B) Yalnız III
Tavan
E) I, II ve III
C) I ve II
1263n68 102
Fizik
Enerji ve Hareket
2 5. Hakan ve Selçuk sürtünmesiz makaradan geçen ipin ucuna cisim bağlayıp birlikte çekerek Şekil - I'deki gibi cismi yerden sabit hızla h kadar yükseltiyorlar Hakan ipi bıraktığında Selçuk Şekil - Il'deki gibi yükseliyor. Hakan Selçuk Il simboy Şekil - I Tavan A) Yalnız I Selçuk Hakan algebrui ob izboli neler Buna göre, X. Hakan ve Selçuk'un uyguladıkları kuvvetlerin toplamının büyüklüğü cismin ağırlık kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. Büyüktürd D) II ve III Şekil-110 Bru Cismin ağırlığı Selçuk'un ağırlığından büyüktür. Şekil - I'de Hakan ve Selçuk yer çekimine karşı iş yapmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? Il ev 1 (0 B) Yalnız III Tavan E) I, II ve III C) I ve II 1263n68 102
6.
Sürtünmeli yatay bir düzlemdeki durmakta olan dolabı
Egemen yatay bir kuvvet uygulayarak K noktasından
L noktasına hareket ettiriyor.
K
Dolabın L noktasında kazandığı enerji,
1. Egemen'in uyguladığı yatay kuvvet,
II. KL yolunun uzunluğu,
v
III. dolabın kütlesi, X
IV. yol ile dolap arasındaki sürtünme katsayısı
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
BYI, II ve IV
A) I, II, III ve IV
140
D) I ve It
C) I, II ve III
E) III ve IV
Fizik
Enerji ve Hareket
6. Sürtünmeli yatay bir düzlemdeki durmakta olan dolabı Egemen yatay bir kuvvet uygulayarak K noktasından L noktasına hareket ettiriyor. K Dolabın L noktasında kazandığı enerji, 1. Egemen'in uyguladığı yatay kuvvet, II. KL yolunun uzunluğu, v III. dolabın kütlesi, X IV. yol ile dolap arasındaki sürtünme katsayısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? BYI, II ve IV A) I, II, III ve IV 140 D) I ve It C) I, II ve III E) III ve IV
So.
Bir
Suvi
ki kov
Uzman
6. Yerden 20 m yükseklikte sabit büyüklükteki 20 m/s
hızla uçan bir kuşun kinetik enerjisi 40 j'dur.
Buna göre, bu kuşun yere göre potansiyel enerjisi
kaç jouledür? (g = 10 m/s²)
A) 10 B) 10
C) 30
D) 35 E) 40
9.
A
1
Fizik
Enerji ve Hareket
So. Bir Suvi ki kov Uzman 6. Yerden 20 m yükseklikte sabit büyüklükteki 20 m/s hızla uçan bir kuşun kinetik enerjisi 40 j'dur. Buna göre, bu kuşun yere göre potansiyel enerjisi kaç jouledür? (g = 10 m/s²) A) 10 B) 10 C) 30 D) 35 E) 40 9. A 1
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alan
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısr
Batuhan, resimdeki gibi bir kaykay parkurundaki rampanın
tepe noktasından kendini serbest bıraktığında hızlandıktan
sonra ulaştığı yatay düzlemde bir süre hareket ettikten son-
ra duruyor.
Buna göre, Batuhan'ın hareketini izleyen bir öğrenci-
nin yaptığı;
I. Batuhan'ın, rampanın tepe noktasında sahip olduğu yer
çekimi potansiyel enerjisi, yatay düzleme ulaştığı anda
sahip olduğu kinetik enerjiye eşittir.
II. Batuhan'ın hareketi süresince sürtünme kuvvetlerinden
dolayı ısıya dönüşen enerji, harekete başladığı andaki
yer çekimi potansiyel enerjisine eşittir.
III. Batuhan daha hafif bir kaykay kullansaydı yatay düzlem-
de daha uzun yol alabilirdi.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
T
B). Yalnız II
E) I, II ve Ill
C) Yalnız III
2.
Yanıt Yayınları
Fizik
Enerji ve Hareket
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alan 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısr Batuhan, resimdeki gibi bir kaykay parkurundaki rampanın tepe noktasından kendini serbest bıraktığında hızlandıktan sonra ulaştığı yatay düzlemde bir süre hareket ettikten son- ra duruyor. Buna göre, Batuhan'ın hareketini izleyen bir öğrenci- nin yaptığı; I. Batuhan'ın, rampanın tepe noktasında sahip olduğu yer çekimi potansiyel enerjisi, yatay düzleme ulaştığı anda sahip olduğu kinetik enerjiye eşittir. II. Batuhan'ın hareketi süresince sürtünme kuvvetlerinden dolayı ısıya dönüşen enerji, harekete başladığı andaki yer çekimi potansiyel enerjisine eşittir. III. Batuhan daha hafif bir kaykay kullansaydı yatay düzlem- de daha uzun yol alabilirdi. çıkarımlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III T B). Yalnız II E) I, II ve Ill C) Yalnız III 2. Yanıt Yayınları
AYT FİZİK
3. Hooke Kanunu'na uyan, ağırlığı önemsiz esnek bir lastik,
normal boyunda olacak biçimde iki duvar arasına
şekildeki gibi sabitlenmiştir. Lastiğe geçirilmiş sürtünmesi
önemsiz halkaya G ağırlığında bir cisim asılarak düşey
düzlemde denge sağlanmıştır.
Halka
Buna göre,
Lastik D
VO
Bu durumda halka h kadar aşağıya inmiş, lastikte G
büyüklüğünde gerilme kuvveti oluşmuştur.
I. Lastik h kadar uzamıştır.
II. Halkanın solunda ve sağında
uzunlukları eşit olmuştur.
kalan lastik
kalan la
D) I ve II
III. Lastik tam orta noktasından 120° lik açı ile
bükülmüştür.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Halkanın ağırlığı ve boyutları önemsenmiyor.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Yatay
E) II ve III
C) Yalnız III
E
Şekildeki ideal transformatörün girişinde 3N, çıkışında ise
2N ve N olmak üzere iki farklı sarım hulu
iki sarım hir dira
Fizik
Enerji ve Hareket
AYT FİZİK 3. Hooke Kanunu'na uyan, ağırlığı önemsiz esnek bir lastik, normal boyunda olacak biçimde iki duvar arasına şekildeki gibi sabitlenmiştir. Lastiğe geçirilmiş sürtünmesi önemsiz halkaya G ağırlığında bir cisim asılarak düşey düzlemde denge sağlanmıştır. Halka Buna göre, Lastik D VO Bu durumda halka h kadar aşağıya inmiş, lastikte G büyüklüğünde gerilme kuvveti oluşmuştur. I. Lastik h kadar uzamıştır. II. Halkanın solunda ve sağında uzunlukları eşit olmuştur. kalan lastik kalan la D) I ve II III. Lastik tam orta noktasından 120° lik açı ile bükülmüştür. yargılarından hangileri doğrudur? (Halkanın ağırlığı ve boyutları önemsenmiyor.) A) Yalnız I B) Yalnız II Yatay E) II ve III C) Yalnız III E Şekildeki ideal transformatörün girişinde 3N, çıkışında ise 2N ve N olmak üzere iki farklı sarım hulu iki sarım hir dira
81. ÖRNEK
F= 20 N
U₁= 10 m/s
2 kg
F= 20 N
2m
AEK = m (-₁²)
son
Wnet = AEK
(20+F) 2=2 (10²-6³)
F₁ = 12 N olur.
Vion=6 m/s
Wnet Fnet X
Wnet (F.x+F₁-x) = (F+F.).x
=
2 kg
Cisim L noktasına geldiğinde hızının büyüklüğü 6 m/s olduğuna göre cisimle KL yolu arasındaki
sürtünme katsayısı kaçtır? (g = 10 N/kg aliniz.)
ÇÖZÜM
Cisme uygulanan kuvvetler hareket yönüne zıt olduğu için kuvvetlerin yaptığı iş cismin kinetik ener-
jisini azaltır ve yavaşlamasına neden olur.
Yatay düzlemde 10 m/s büyüklüğündeki
sabit hızla hareket eden 2 kg kütleli cisim
sabit sürtünmeli KL yoluna girmiştir. Cis-
im K noktasından itibaren hareket yönüne
zıt 20 N büyüklüğündeki sabit kuvvet et-
kisinde kalmaktadır.
F₁=k.m.g➡12=k-2.10➡k= bulunur.
V = 10 m/s
F = 20 N
F₁2 kg
2m
Vson = 6 m/s
F = 20 N
F2 kg
Fizik
Enerji ve Hareket
81. ÖRNEK F= 20 N U₁= 10 m/s 2 kg F= 20 N 2m AEK = m (-₁²) son Wnet = AEK (20+F) 2=2 (10²-6³) F₁ = 12 N olur. Vion=6 m/s Wnet Fnet X Wnet (F.x+F₁-x) = (F+F.).x = 2 kg Cisim L noktasına geldiğinde hızının büyüklüğü 6 m/s olduğuna göre cisimle KL yolu arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? (g = 10 N/kg aliniz.) ÇÖZÜM Cisme uygulanan kuvvetler hareket yönüne zıt olduğu için kuvvetlerin yaptığı iş cismin kinetik ener- jisini azaltır ve yavaşlamasına neden olur. Yatay düzlemde 10 m/s büyüklüğündeki sabit hızla hareket eden 2 kg kütleli cisim sabit sürtünmeli KL yoluna girmiştir. Cis- im K noktasından itibaren hareket yönüne zıt 20 N büyüklüğündeki sabit kuvvet et- kisinde kalmaktadır. F₁=k.m.g➡12=k-2.10➡k= bulunur. V = 10 m/s F = 20 N F₁2 kg 2m Vson = 6 m/s F = 20 N F2 kg
A) 10
B) 25
11. Birbirlerine
A)
2000
iple
bağlı kendi için-
p.
de türdeş X ve Y
cisimleri F kuvveti
etkisi altında şekil-
deki gibi dengede-
dir.
9
Ağırlığı önemsiz Ox
iplerdeki gerilme
kuvvetleri T,₁ = 4N
ve T₂ = 2N oldu-
ğuna göre, cisim-
lerin zemine göre
potansiyel enerji-
leri oranı
Epx
Epy
B) 2
C)
5. S
12/7 = 3
kaçtır?
h
F=7N
7
C) 2
110T20
X
T₁ = 4N
2hu idilebi
Y
D) 3
T₂ = 2N
E) 100
E)
Zemi
54
Fizik
Enerji ve Hareket
A) 10 B) 25 11. Birbirlerine A) 2000 iple bağlı kendi için- p. de türdeş X ve Y cisimleri F kuvveti etkisi altında şekil- deki gibi dengede- dir. 9 Ağırlığı önemsiz Ox iplerdeki gerilme kuvvetleri T,₁ = 4N ve T₂ = 2N oldu- ğuna göre, cisim- lerin zemine göre potansiyel enerji- leri oranı Epx Epy B) 2 C) 5. S 12/7 = 3 kaçtır? h F=7N 7 C) 2 110T20 X T₁ = 4N 2hu idilebi Y D) 3 T₂ = 2N E) 100 E) Zemi 54
AAA
4. Açısal momentum herhangi bir cismin dönüş hareketi-
ne devam etme isteğinin bir göstergesidir ve bu nicelik
cismin kütlesine, şekline ve hızına bağlıdır.
AYT
Açısal momentum bir vektörel büyüklük olup cismin be-
lirli eksenler üzerinde sahip olduğu dönüş eylemsizliği
ve açısal hızı ile doğru orantılıdır.
L = I.W
Buna göre,
1. Helikopterin tepesinde ve kuyruğunda bulunan per-
vanelerin zıt yönde dönmeleri
II. Kedilerin düşerken kuyruklarını, vücutlannin dönme
yönlerine zıt yönde çevirmesi
III. Tablet veya cep telefonu ile oyun oynayan bir kişinin
ekranı yan yatırıp. cihazı direksiyon gibi kullanması
hangileri açısal momentum ile ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
L = 4₁W
Mr
IK
A
11
6.
Fizik
Enerji ve Hareket
AAA 4. Açısal momentum herhangi bir cismin dönüş hareketi- ne devam etme isteğinin bir göstergesidir ve bu nicelik cismin kütlesine, şekline ve hızına bağlıdır. AYT Açısal momentum bir vektörel büyüklük olup cismin be- lirli eksenler üzerinde sahip olduğu dönüş eylemsizliği ve açısal hızı ile doğru orantılıdır. L = I.W Buna göre, 1. Helikopterin tepesinde ve kuyruğunda bulunan per- vanelerin zıt yönde dönmeleri II. Kedilerin düşerken kuyruklarını, vücutlannin dönme yönlerine zıt yönde çevirmesi III. Tablet veya cep telefonu ile oyun oynayan bir kişinin ekranı yan yatırıp. cihazı direksiyon gibi kullanması hangileri açısal momentum ile ilgilidir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III L = 4₁W Mr IK A 11 6.
içini yemek
serbest bıra-
51
Şekil 1 ve Şekil 2'de verilen sürtünmesiz eğik düzlemleri kullanan
Ahmet ve Faruk özdeş cisimleri sabit hızla h yüksekliğine çıkarı-
yorlar.
Ahmet
m
Faruk
Yer M
X
omgh ali svima minge
h
D) I ve III,
Yer
2x
Şekil 1
Şekil 2
Pev istem qirise avbilleso uğubyub prylfij) ninivanse
Sürtünmeler önemsenmediğine ve cisimlerin hareketleri sıra-
sında hız büyüklükleri birbirine eşit olduğuna göre,
vel. Ahmet ve Faruk'un yaptığı işler eşittir.
I.
erop enfa
II. Faruk'un birim zamanda yaptığı iş, Ahmet'in birim zamanda
yaptığı işten büyüktür.
gibnerfum inuisto me (A
III. Ahmet ve Faruk yer çekimine karşı iş yapmışlardır.
28 (8
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
Yalnız III
K
C) I ve Il
E) I, II ve III (3
Fizik
Enerji ve Hareket
içini yemek serbest bıra- 51 Şekil 1 ve Şekil 2'de verilen sürtünmesiz eğik düzlemleri kullanan Ahmet ve Faruk özdeş cisimleri sabit hızla h yüksekliğine çıkarı- yorlar. Ahmet m Faruk Yer M X omgh ali svima minge h D) I ve III, Yer 2x Şekil 1 Şekil 2 Pev istem qirise avbilleso uğubyub prylfij) ninivanse Sürtünmeler önemsenmediğine ve cisimlerin hareketleri sıra- sında hız büyüklükleri birbirine eşit olduğuna göre, vel. Ahmet ve Faruk'un yaptığı işler eşittir. I. erop enfa II. Faruk'un birim zamanda yaptığı iş, Ahmet'in birim zamanda yaptığı işten büyüktür. gibnerfum inuisto me (A III. Ahmet ve Faruk yer çekimine karşı iş yapmışlardır. 28 (8 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız Yalnız III K C) I ve Il E) I, II ve III (3
CAP/TYT
Bu denemede 7 soru vardır. (Olasılık 3: Son TYT'den daha zor)
Kütlesi 5 kg olan bir cismin potansiyel enerjisinin ki-
netik enerjisine bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
* Ep (1)
900
600
300
0
300 600 900
DENEME-3
Ek (j)
Buna göre,
I. Cismin hızı sıfırken yerden yüksekliği 18 m'dir.
II. Cismin mekanik enerjisi 1800 joule dür.
D) I ve III
III. Cismin yerden yüksekliği 6 m iken kinetik
enerjisi 600 joule dür.
yargılarından hangileri doğrudur? (g = 10 m/s²)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Enerji ve Hareket
CAP/TYT Bu denemede 7 soru vardır. (Olasılık 3: Son TYT'den daha zor) Kütlesi 5 kg olan bir cismin potansiyel enerjisinin ki- netik enerjisine bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. * Ep (1) 900 600 300 0 300 600 900 DENEME-3 Ek (j) Buna göre, I. Cismin hızı sıfırken yerden yüksekliği 18 m'dir. II. Cismin mekanik enerjisi 1800 joule dür. D) I ve III III. Cismin yerden yüksekliği 6 m iken kinetik enerjisi 600 joule dür. yargılarından hangileri doğrudur? (g = 10 m/s²) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III