Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Enerji ve Hareket Soruları

ma so
F.t
n üze-
izgisel
an ayni
inden
angisi
kine-
buna
ogo,
aha
Sekillerdeki hareketli makara düzeneklerinde P., P, ve
P, ağırklı yükler. F, F, ve F, kuvvetleri uygulanan es-
nek olmayan ipler çekilerek bir miktar yükseltilmektedir.
Düzeneklerin sürtünmeli olup olmadıkları ve makarala-
nn ağırlık durumlan tabloda belirtilmiştir.
Sistemin Sürtünme
Durumu
Sürtünmeli
Sürtünmesiz
Sürtünmesiz
Deneme Sınavı - 05
11
D) II ve III
Ip
a =
F₁
Makaraların Ağırlık
Durumu
Ağırlıksız
Ağırlıksız
Ağırlıklı
Buna göre, hangi şekillerde verim %100 olabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Enerji ve Hareket
ma so F.t n üze- izgisel an ayni inden angisi kine- buna ogo, aha Sekillerdeki hareketli makara düzeneklerinde P., P, ve P, ağırklı yükler. F, F, ve F, kuvvetleri uygulanan es- nek olmayan ipler çekilerek bir miktar yükseltilmektedir. Düzeneklerin sürtünmeli olup olmadıkları ve makarala- nn ağırlık durumlan tabloda belirtilmiştir. Sistemin Sürtünme Durumu Sürtünmeli Sürtünmesiz Sürtünmesiz Deneme Sınavı - 05 11 D) II ve III Ip a = F₁ Makaraların Ağırlık Durumu Ağırlıksız Ağırlıksız Ağırlıklı Buna göre, hangi şekillerde verim %100 olabilir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
etbol maçı öncesi
sel bir bölge üze-
arak Şekil-1'deki
düşümleri (O)
mail
İsmail
şümü
egzersiz
YAYINLARI
12. Kızaklar üzerinde bulunan Songül ve Şeyda'nın kütleleri
rasıyla 56 kg ve 68 kg'dır. Songül ve Şeyda sürtünmelerin
önemsenmediği düşey kesitli şekildeki gibi eğimi sabit olan
bir rampadan şekildeki konumlardan aynı anda kendilerini d
doğrultusunda serbest bırakıyorlar.
Songül
68²
A) I
AYT / FİZİK
Şeyda
B) 11
SI
Yatay
Buna göre, Songül ve Şeyda'nın rampadaki hareketleri
süresince,
1. İvmeleri eşittir.
Aral
Aralarındaki X uzaklığı değişmez.
IŞeyda'ya etki eden net kuvvet, Songül'e etki eden net
kuvvetten büyüktür.
IV. L doğrultusuna geldiklerinde hız büyüklükleri eşit olur.
V. Şeyda L doğrultusuna daha önce gelir.
yargılarından hangisi yanlıştır?
13. Üzerlerinden akım
yetik alan çizgileri
verilmiştir.
AYT/ FİZİK
D) IV E) V
Üzerlerinde
geçen dü
II.
Üzerlerin
geç
III.
Üzeri
geçe
çe
Buna
doğru
A) Ya
Fizik
Enerji ve Hareket
etbol maçı öncesi sel bir bölge üze- arak Şekil-1'deki düşümleri (O) mail İsmail şümü egzersiz YAYINLARI 12. Kızaklar üzerinde bulunan Songül ve Şeyda'nın kütleleri rasıyla 56 kg ve 68 kg'dır. Songül ve Şeyda sürtünmelerin önemsenmediği düşey kesitli şekildeki gibi eğimi sabit olan bir rampadan şekildeki konumlardan aynı anda kendilerini d doğrultusunda serbest bırakıyorlar. Songül 68² A) I AYT / FİZİK Şeyda B) 11 SI Yatay Buna göre, Songül ve Şeyda'nın rampadaki hareketleri süresince, 1. İvmeleri eşittir. Aral Aralarındaki X uzaklığı değişmez. IŞeyda'ya etki eden net kuvvet, Songül'e etki eden net kuvvetten büyüktür. IV. L doğrultusuna geldiklerinde hız büyüklükleri eşit olur. V. Şeyda L doğrultusuna daha önce gelir. yargılarından hangisi yanlıştır? 13. Üzerlerinden akım yetik alan çizgileri verilmiştir. AYT/ FİZİK D) IV E) V Üzerlerinde geçen dü II. Üzerlerin geç III. Üzeri geçe çe Buna doğru A) Ya
LAMA
7. Yatay düzlemde durmakta olan 2 kg kütleli cisme, şekildeki gibi
yatay zemine paralel uygulanan 30 N büyüklüğündeki kuvvetle
50 cm yol aldırılıyor.
m = 2 kg
Buna göre
F=30N
50 cm
cismin ivmenin büyüklüğü kaç m/s, dir?
b. kuvvetin yaptığı iş kaç Joule'dir?
8. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde bulunan cisme şekildek
ve E, kuvvetleri etki etmektedir.
F.
Fizik
Enerji ve Hareket
LAMA 7. Yatay düzlemde durmakta olan 2 kg kütleli cisme, şekildeki gibi yatay zemine paralel uygulanan 30 N büyüklüğündeki kuvvetle 50 cm yol aldırılıyor. m = 2 kg Buna göre F=30N 50 cm cismin ivmenin büyüklüğü kaç m/s, dir? b. kuvvetin yaptığı iş kaç Joule'dir? 8. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde bulunan cisme şekildek ve E, kuvvetleri etki etmektedir. F.
Kütlesi 2 kg olan şekildeki cismin ilk hızı 4 m/s, son
hızı 10 m/s dir.
2 kg
4 m/s
10 m/s
Buna göre, cismin kinetik enerji değişimi kaç j'dir?
A) 34
B) 60
C) 66
D) 72
E) 84
VOTR
ES
201
2pm
clonis
dolayı
omakta
Fizik
Enerji ve Hareket
Kütlesi 2 kg olan şekildeki cismin ilk hızı 4 m/s, son hızı 10 m/s dir. 2 kg 4 m/s 10 m/s Buna göre, cismin kinetik enerji değişimi kaç j'dir? A) 34 B) 60 C) 66 D) 72 E) 84 VOTR ES 201 2pm clonis dolayı omakta
8. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde ilk hızı V olan m kütleli K
cismine F, ve Fakuvvetleri etki ettiğinde cisim hızlanıyor ve
F₁, F₂ kuvvetleri t sürede W işini yapıyor.
FiSf₂
A) Yalnız I
K
Buna göre, hareket yönü aynı kalmak koşulu ile,
IF,'in büyüklüğünü artırma -1
F₁. X
D) I ve II
4. F₂'nin büyüklüğünü artırma-
III. Cismin ilk hızını artırma
işlemlerinden hangileri yapılırsa aynı t sürede yapılan
iş artar?
gore,
A) 1
-
B) Yalnız II.
B) 2
X= vett det?
E) I ve III
Yatay
C) 3
C) Yalnız III
D) 4
gun:
kattadır?
E) 5
Fizik
Enerji ve Hareket
8. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde ilk hızı V olan m kütleli K cismine F, ve Fakuvvetleri etki ettiğinde cisim hızlanıyor ve F₁, F₂ kuvvetleri t sürede W işini yapıyor. FiSf₂ A) Yalnız I K Buna göre, hareket yönü aynı kalmak koşulu ile, IF,'in büyüklüğünü artırma -1 F₁. X D) I ve II 4. F₂'nin büyüklüğünü artırma- III. Cismin ilk hızını artırma işlemlerinden hangileri yapılırsa aynı t sürede yapılan iş artar? gore, A) 1 - B) Yalnız II. B) 2 X= vett det? E) I ve III Yatay C) 3 C) Yalnız III D) 4 gun: kattadır? E) 5
SINAV SORULARI
1) Sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki
düzenekte eğik düzlemin K noktasından
serbest bırakılan 2 kg kütleli cisim yatay
düzlemdeki yaya çarpıyor. Yay sabiti 100
N/m olduğuna göre, cisim yayı en fazla kaç
metre sıkıştırabilir? (g=10m/s²)
10 m
yatay
K
m = 2 kg
k = 100 N/m
Fizik
Enerji ve Hareket
SINAV SORULARI 1) Sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki düzenekte eğik düzlemin K noktasından serbest bırakılan 2 kg kütleli cisim yatay düzlemdeki yaya çarpıyor. Yay sabiti 100 N/m olduğuna göre, cisim yayı en fazla kaç metre sıkıştırabilir? (g=10m/s²) 10 m yatay K m = 2 kg k = 100 N/m
9.
Ahmet düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz çember-
sel bir pistin K noktasından kaykayı ile durgun halden hare-
kete geçmektedir.
K
Ahmet
L
Ahmet K noktasından L noktasına doğru hareket eder-
ken O noktasına göre,
I. Açısal hızı artar
II. Açısal ivmesi azalır
Açısal momentumu değişmez
yargılarından hangileri doğrudur?
(Ahmet hareket boyunca, kaykaya göre duruşunu koruyor.)
A) Yalnız
B) Yalnız II
C)Yalnız III
Dve II
E) III ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Enerji ve Hareket
9. Ahmet düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz çember- sel bir pistin K noktasından kaykayı ile durgun halden hare- kete geçmektedir. K Ahmet L Ahmet K noktasından L noktasına doğru hareket eder- ken O noktasına göre, I. Açısal hızı artar II. Açısal ivmesi azalır Açısal momentumu değişmez yargılarından hangileri doğrudur? (Ahmet hareket boyunca, kaykaya göre duruşunu koruyor.) A) Yalnız B) Yalnız II C)Yalnız III Dve II E) III ve III Diğer sayfaya geçiniz.
8. Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmeli yolun K noktasın
dan hızı ile atılan m kütleli cisim L noktasına kadar ancak
çıkabiliyor.
0
m
do
K
A) Yalnız II
niceliklerinden hangileri azalır?
B) I ve II
Buna göre, K dan L ye doğru hareket ederken;
I. Mekanik enerjisi
II. Kinetik enerjisi
III. Yere göre potansiyel enerjisi
L
D) I ve III
yer
B
C) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Enerji ve Hareket
8. Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmeli yolun K noktasın dan hızı ile atılan m kütleli cisim L noktasına kadar ancak çıkabiliyor. 0 m do K A) Yalnız II niceliklerinden hangileri azalır? B) I ve II Buna göre, K dan L ye doğru hareket ederken; I. Mekanik enerjisi II. Kinetik enerjisi III. Yere göre potansiyel enerjisi L D) I ve III yer B C) II ve III E) I, II ve III
2
h yüksekliğinden ser-
best bırakılan 2 kg cisim
K'den itibaren sürtünme
3
h
katsayısı 0,4 olan yola
giriyor. Cisim K'dan iti-
baren 8 m yol alarak
L'de duruyor.
Buna göre h yüksekliği kaç metredir? (g=10 m/s²)
A) 2,4 B) 3
C) 3,2
D) 4
E) 4,8
m=2 kg
yatay
K
k=0,4
L
Bu
y
Fizik
Enerji ve Hareket
2 h yüksekliğinden ser- best bırakılan 2 kg cisim K'den itibaren sürtünme 3 h katsayısı 0,4 olan yola giriyor. Cisim K'dan iti- baren 8 m yol alarak L'de duruyor. Buna göre h yüksekliği kaç metredir? (g=10 m/s²) A) 2,4 B) 3 C) 3,2 D) 4 E) 4,8 m=2 kg yatay K k=0,4 L Bu y
3
BİLİMLERİ TESTİ
16D
ne
T.
3.
15,25
ji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
ayrılan kısmına işaretleyiniz.
34
Sm
Papağan K
Durgun bir hava ortamında kütleleri m ve 2m olan
papağan ve karga, bulundukları ağaçların K ve L
noktalarından aynı anda uçmaya başlayıp sırasıyla
3t ve 2t süre sonra şekildeki tepenin
P noktasına konuyor.
PRO
1
D36
1939
P
(D) ve III
et
yargılarından hangileri doğrudur?
(Kuşların boyutları önemsizdir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
2m
TEPE
finan
Buna göre,
I. Karganın yer çekimine karşı yaptığı iş, papağanın
yer çekimine karşı yaptığı işten büyüktür.
E) II ve III
4.
yale
Karga
II. Kuşlar P noktasına konduğunda yere göre potansiye
enerjileri eşittir.
XEM
TYT/Fen Bilimleri
12
III. Uçuş hareketinin tamamında karganın oluşturduğu
ortalama güç, papağanın oluşturduğu ortalama
güçten büyüktür.
yatay (ye
Cve Il
Oper
mak
Bazı evlerde, kuruyan
kalorifer peteklerinin
bulunan ağzı açık ka
buharlaşarak ortame
Buna göre, bu
kaptaki suya a
ÖZ ISI,
II. Isi Siğası
III. kütle
niceliklerind
A) Yalnız II
Fizik
Enerji ve Hareket
3 BİLİMLERİ TESTİ 16D ne T. 3. 15,25 ji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır. ayrılan kısmına işaretleyiniz. 34 Sm Papağan K Durgun bir hava ortamında kütleleri m ve 2m olan papağan ve karga, bulundukları ağaçların K ve L noktalarından aynı anda uçmaya başlayıp sırasıyla 3t ve 2t süre sonra şekildeki tepenin P noktasına konuyor. PRO 1 D36 1939 P (D) ve III et yargılarından hangileri doğrudur? (Kuşların boyutları önemsizdir.) A) Yalnız I B) Yalnız III 2m TEPE finan Buna göre, I. Karganın yer çekimine karşı yaptığı iş, papağanın yer çekimine karşı yaptığı işten büyüktür. E) II ve III 4. yale Karga II. Kuşlar P noktasına konduğunda yere göre potansiye enerjileri eşittir. XEM TYT/Fen Bilimleri 12 III. Uçuş hareketinin tamamında karganın oluşturduğu ortalama güç, papağanın oluşturduğu ortalama güçten büyüktür. yatay (ye Cve Il Oper mak Bazı evlerde, kuruyan kalorifer peteklerinin bulunan ağzı açık ka buharlaşarak ortame Buna göre, bu kaptaki suya a ÖZ ISI, II. Isi Siğası III. kütle niceliklerind A) Yalnız II
5
7. İki arkadaş olan Cenk ve Efe, bir dağın yamacından
aynı hizadan ilk hızsız kaymaya başlıyorlar.
Cenk
Efe
Cenk
A) I, II ve III
K
Yatay yola geldiklerinde Cenk K noktasında, Efe L
noktasında duruyor.
D) Yalnız III
Efe
Kayaklara etki eden sürtünme kuvvetlerinin büyük-
lükleri eşit ve sabit olduğuna göre,
1. Cenk'in kütlesi Efe'nin kütlesinden daha büyüktür.
II. Cenk ve Efe'nin hareketi boyunca mekanik enerji-
leri korunmuştur.
yatay
yol
III. Dağın yamacında Efe'nin yere göre potansiyel
enerjisi, Cenk'in yere göre potansiyel enerjisinden
daha büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) II ve III
E) Yalnız I
Ene
C) I ve III
Fizik
Enerji ve Hareket
5 7. İki arkadaş olan Cenk ve Efe, bir dağın yamacından aynı hizadan ilk hızsız kaymaya başlıyorlar. Cenk Efe Cenk A) I, II ve III K Yatay yola geldiklerinde Cenk K noktasında, Efe L noktasında duruyor. D) Yalnız III Efe Kayaklara etki eden sürtünme kuvvetlerinin büyük- lükleri eşit ve sabit olduğuna göre, 1. Cenk'in kütlesi Efe'nin kütlesinden daha büyüktür. II. Cenk ve Efe'nin hareketi boyunca mekanik enerji- leri korunmuştur. yatay yol III. Dağın yamacında Efe'nin yere göre potansiyel enerjisi, Cenk'in yere göre potansiyel enerjisinden daha büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? B) II ve III E) Yalnız I Ene C) I ve III
Hava sürtünmelerinin önemsenmediği bir ortamda m
kütleli bir mermi V hızıyla hareket ederek duran M küt-
leli takoza saplanıyor ve takozla beraber şekildeki gib
en fazla h kadar yükselebiliyor.
m
V
M
Buna göre,
I. m kütleli merminin kinetik enerjisi mermi sap-
lanmış takozun h yüksekliğindeki potansiyel
enerjisine eşittir.
II. M kütlesi artarsa h yüksekliği azalır.
III. Çarpışmada momentum korunuy
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Ad Soyad:
C) I ve III
h
II ve III
Fizik
Enerji ve Hareket
Hava sürtünmelerinin önemsenmediği bir ortamda m kütleli bir mermi V hızıyla hareket ederek duran M küt- leli takoza saplanıyor ve takozla beraber şekildeki gib en fazla h kadar yükselebiliyor. m V M Buna göre, I. m kütleli merminin kinetik enerjisi mermi sap- lanmış takozun h yüksekliğindeki potansiyel enerjisine eşittir. II. M kütlesi artarsa h yüksekliği azalır. III. Çarpışmada momentum korunuy yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III Ad Soyad: C) I ve III h II ve III
4.
K
m
I
1216
M
P
R
S
Buna göre,
1. L ve R noktalarındaki hızları eşittir.
h
h
Yer
Düşey kesiti verilen sürtünmesi önemsiz yolun K nok-
tasından serbest bırakılan cisim şekildeki yörüngeyi
izlemektedir.
II. N'deki kinetik enerjisi R'deki potansiyel enerjisine
eşittir.
III. M ve P'deki kinetik enerjileri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Fizik
Enerji ve Hareket
4. K m I 1216 M P R S Buna göre, 1. L ve R noktalarındaki hızları eşittir. h h Yer Düşey kesiti verilen sürtünmesi önemsiz yolun K nok- tasından serbest bırakılan cisim şekildeki yörüngeyi izlemektedir. II. N'deki kinetik enerjisi R'deki potansiyel enerjisine eşittir. III. M ve P'deki kinetik enerjileri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur?
cisim
er
de,
en
gibi
PALME
YAYINEVİ
5. Bir bisikletli düşey kesiti verilen şekildeki KLMN yolunun
K noktasından N noktasına geliyor.
K
DENEME 3
A) n₁ = n₂>n3
M
KL, LM ve MN yollarının uzunlukları eşit olup,
bisikletin arka tekerleğinin KL aralığındaki devir
sayısı n₁, LM aralığındaki devir sayısı n₂ ve MN
aralığındaki devir sayısı ne olduğuna göre n₁, no ve n
arasındaki ilişki nasıldır?
CO
N
(Bisikletin tekerleği kaymadan dönüyor. Tekerleğin
boyutu yeteri kadar büyüktür.)
B) n₁>n₂>n3
D) n3 > n₁ = n₂
Yatay
En₁>3>n2
C) n₂>n₂>n
6.
nam
Bir saat üre
bir saat üre
döndüğün
sonra saa
10
11012
Saat
göre
hang
A)
B)
D
Fizik
Enerji ve Hareket
cisim er de, en gibi PALME YAYINEVİ 5. Bir bisikletli düşey kesiti verilen şekildeki KLMN yolunun K noktasından N noktasına geliyor. K DENEME 3 A) n₁ = n₂>n3 M KL, LM ve MN yollarının uzunlukları eşit olup, bisikletin arka tekerleğinin KL aralığındaki devir sayısı n₁, LM aralığındaki devir sayısı n₂ ve MN aralığındaki devir sayısı ne olduğuna göre n₁, no ve n arasındaki ilişki nasıldır? CO N (Bisikletin tekerleği kaymadan dönüyor. Tekerleğin boyutu yeteri kadar büyüktür.) B) n₁>n₂>n3 D) n3 > n₁ = n₂ Yatay En₁>3>n2 C) n₂>n₂>n 6. nam Bir saat üre bir saat üre döndüğün sonra saa 10 11012 Saat göre hang A) B) D
5.
6.
eis
Yayınlanı
*****
M..h
ip
X
kütlesi
es wor
1
M..h
ip
Wittes?
era
Y
= Mgh
İplerle asılı X, Y, Z cisimlerinin yere göre yer çekimi
potansiyel enerjisi birbirine eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Sürtünmeler önemsenmiyor.)
A) I, II ve III
D) Ive Il
ip
Buna göre,
I. X cisminin kütlesi en büyüktür.
II. Cisimlere bağlı ipler kesildiğinde, cisimlerin yere
çarpma kinetik enerjileri birbirine eşittir.
B)
N
III. Cisimlere bağlı ipler kesildiğinde cisimlerin yere
göre potansiyel enerjileri azalırken, kinetik enerji-
leri artar.
yer
III
E) Yalnız III
C) I ve III
7. İki ar
aynı
eis
Fizik
Enerji ve Hareket
5. 6. eis Yayınlanı ***** M..h ip X kütlesi es wor 1 M..h ip Wittes? era Y = Mgh İplerle asılı X, Y, Z cisimlerinin yere göre yer çekimi potansiyel enerjisi birbirine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? (Sürtünmeler önemsenmiyor.) A) I, II ve III D) Ive Il ip Buna göre, I. X cisminin kütlesi en büyüktür. II. Cisimlere bağlı ipler kesildiğinde, cisimlerin yere çarpma kinetik enerjileri birbirine eşittir. B) N III. Cisimlere bağlı ipler kesildiğinde cisimlerin yere göre potansiyel enerjileri azalırken, kinetik enerji- leri artar. yer III E) Yalnız III C) I ve III 7. İki ar aynı eis
X²2.36.25
Pop
Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda, bir cisim şekildeki
yolun K noktasından 2 m/s lik hızla fırlatılıyor ve cisim M
noktasında yere çarpıyor.
2)
v=2 m/s
2m
C) 7
L
M
Buna göre, cisim M noktasında yere kaç m/s'lik hızla
çarpar? (g = 10 m/s²)
A) 5
B) 6
D) 8
210
p
star
E) 9
Fizik
Enerji ve Hareket
X²2.36.25 Pop Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda, bir cisim şekildeki yolun K noktasından 2 m/s lik hızla fırlatılıyor ve cisim M noktasında yere çarpıyor. 2) v=2 m/s 2m C) 7 L M Buna göre, cisim M noktasında yere kaç m/s'lik hızla çarpar? (g = 10 m/s²) A) 5 B) 6 D) 8 210 p star E) 9