Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Görüntüleme Teknolojileri Soruları

9.
LCD ve LED monitörlerle ilgili,
1. Sıvı kristallerden yapılırlar.
o
t
II. Enerji tüketimleri azdır.
III. Her açıdan aynı görüntü kalitesi vermezler.-
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Ive II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
9. LCD ve LED monitörlerle ilgili, 1. Sıvı kristallerden yapılırlar. o t II. Enerji tüketimleri azdır. III. Her açıdan aynı görüntü kalitesi vermezler.- yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Ive II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
B
B
B
Fen Bilimleri
11. Nükleer tıpta kullanılan görüntüleme yöntemlerinin
en gelişmişlerinden biri olan PET (Pozitron Emisyon
Tomografisi) görüntüleme ile ilgili,
1. Vücuda verilen fotonların çift oluşum tepkimesi mey-
dana getirmesi sonucu yayınlanan pozitronlar yardı-
mıyla görüntüleme sağlar.
II. Üç boyutlu görüntüleme sağlar.
III. Özellikle onkolojik hastalıkların tanısında kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
B B B Fen Bilimleri 11. Nükleer tıpta kullanılan görüntüleme yöntemlerinin en gelişmişlerinden biri olan PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) görüntüleme ile ilgili, 1. Vücuda verilen fotonların çift oluşum tepkimesi mey- dana getirmesi sonucu yayınlanan pozitronlar yardı- mıyla görüntüleme sağlar. II. Üç boyutlu görüntüleme sağlar. III. Özellikle onkolojik hastalıkların tanısında kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur?
14. I. MR cihazı✔✔
II. Bilgisayarlı tomografi (BT)✔
III. Röntgen cihazı
Yukarıda verilen görüntüleme cihazlarından
hangilerinde X ışınları kullanılır?
A) Yalnız
B) ve Il
C) I ve III
D) || ve t
E) I ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
14. I. MR cihazı✔✔ II. Bilgisayarlı tomografi (BT)✔ III. Röntgen cihazı Yukarıda verilen görüntüleme cihazlarından hangilerinde X ışınları kullanılır? A) Yalnız B) ve Il C) I ve III D) || ve t E) I ve III
2. Maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerinin yanında dör-
düncü bir hâli de plazma hâlidir.
Maddelerin plazma hâli ile ilgili;
1. Elektrik ve ısıyı iyi iletir.
II. İyonize olmuş gaz durumudur.V
III. Elektrik ve manyetik alandan etkilenir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
ve
ve Ill
E) II ve III
D) II ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
2. Maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerinin yanında dör- düncü bir hâli de plazma hâlidir. Maddelerin plazma hâli ile ilgili; 1. Elektrik ve ısıyı iyi iletir. II. İyonize olmuş gaz durumudur.V III. Elektrik ve manyetik alandan etkilenir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II ve ve Ill E) II ve III D) II ve III
5.
Termal kameralarla ilgili olarak;
1. Maddelerden yayılan kızılberisi ışınları tespit ederler.
+II. Kamera ekranında sıcaklığa göre farklı renkler oluşur.
+III. Gece ve gündüz görüntü oluşturabilirler.
yargılarından hangileri doğrudur?
PRO
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
DII ve III
E) I, II ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
5. Termal kameralarla ilgili olarak; 1. Maddelerden yayılan kızılberisi ışınları tespit ederler. +II. Kamera ekranında sıcaklığa göre farklı renkler oluşur. +III. Gece ve gündüz görüntü oluşturabilirler. yargılarından hangileri doğrudur? PRO A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III DII ve III E) I, II ve III
14. Dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve
televizyon gibi cihazlarda görüntü oluşumu için
kullanılan LCD teknolojisi ile ilgili aşağıda verilen,
1. Sıvı kristallerin yönlendirilmesi ile görüntü
oluşur.
II. Sıcaklığa duyarlı sivi kristaller sıcaklık değişimi
ile değişik tonlarda renk oluşturur.
III. Her bir pikselde bulunan neon ve ksenon gazları
cihaza verilen elektrik ile plazma haline dönüşür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
51
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
14. Dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve televizyon gibi cihazlarda görüntü oluşumu için kullanılan LCD teknolojisi ile ilgili aşağıda verilen, 1. Sıvı kristallerin yönlendirilmesi ile görüntü oluşur. II. Sıcaklığa duyarlı sivi kristaller sıcaklık değişimi ile değişik tonlarda renk oluşturur. III. Her bir pikselde bulunan neon ve ksenon gazları cihaza verilen elektrik ile plazma haline dönüşür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 51
14. Tüm elektrikle çalışan cihazların kullanım kılavuzlarında
cihazların kararlı çalışma sıcaklık aralığı belirtilir.
Günümüzde, elektronik elemanlarının temel ham madde-
si yarı-iletkenlerdir. Yarı-iletkenler sağladıkları avantajlar-
la elektroniğin gelişmesini sağlamıştır. Fakat yarı-iletken-
lerin önemli bir dezavantaji bulunmaktadır. Yari-iletken
malzemelerin performansları belirli bir sıcaklık aralığının
dışında önemli derecede bozulmaktadır.
4 elektronik malzeme
Z
Y
X
Sicaklık
-55
-40
0
70
85
125
Bu nedenle üretici firmalar çalışma alanına göre belir-
li sıcaklık aralıklarında malzeme üretirler. Askeriyede bu
malzemeler farklı coğrafi bölgelerde çalışmaya uygun ol-
malıdır. Endüstride bu çalışma alanı daha sınırlıdır. Ti-
cari uygulamalarda ise halkın hobi amaçlı kullanımına
uygun olacak şekilde üretilmektedir.
Buna göre, verilen elektronik malzeme - sıcaklık gra-
fiği dikkate alındığında X, Y ve Z malzemeleri hangi
çalışma alanı için üretilmiş olabilir?
i
en
Ö=
Z
X
Y
A) Endüstri Askeri
Ticari
Ticari
Askeri
Endüstri
Endüstri
Tigari
C) Askeri
D) Askeri
Ticari
Endüstri
E) Ticari
Endüstri
Askeri
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
14. Tüm elektrikle çalışan cihazların kullanım kılavuzlarında cihazların kararlı çalışma sıcaklık aralığı belirtilir. Günümüzde, elektronik elemanlarının temel ham madde- si yarı-iletkenlerdir. Yarı-iletkenler sağladıkları avantajlar- la elektroniğin gelişmesini sağlamıştır. Fakat yarı-iletken- lerin önemli bir dezavantaji bulunmaktadır. Yari-iletken malzemelerin performansları belirli bir sıcaklık aralığının dışında önemli derecede bozulmaktadır. 4 elektronik malzeme Z Y X Sicaklık -55 -40 0 70 85 125 Bu nedenle üretici firmalar çalışma alanına göre belir- li sıcaklık aralıklarında malzeme üretirler. Askeriyede bu malzemeler farklı coğrafi bölgelerde çalışmaya uygun ol- malıdır. Endüstride bu çalışma alanı daha sınırlıdır. Ti- cari uygulamalarda ise halkın hobi amaçlı kullanımına uygun olacak şekilde üretilmektedir. Buna göre, verilen elektronik malzeme - sıcaklık gra- fiği dikkate alındığında X, Y ve Z malzemeleri hangi çalışma alanı için üretilmiş olabilir? i en Ö= Z X Y A) Endüstri Askeri Ticari Ticari Askeri Endüstri Endüstri Tigari C) Askeri D) Askeri Ticari Endüstri E) Ticari Endüstri Askeri
era
Diyotlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Diyotann yapısında P ve N tipi yan iletkenler kullanstor.
lol Elektrik akımım tek yönde geçirmek için kullanılabilir.
C) Bazı diyotlar doğru ynde gerilim uygulanunca ışık yayar.
D) Devrelerde gerilimi yo Aseltmek ya da alçaltmak için kulla-
mur.
thansistor
Alematif akam, doğru akına çeviren sistemlerde kullanılır.
5.
Tipta kullanılan bazı görüntüleme cihazlannda vücudumuz
radyasyona maruz kalır. Vücudumuza ne kadar zarar verdiği,
radyasyon yayan cihazda ne kadar süre geçirdiğimiz ve ciha.
zin yaydığı iş qanun enerjisi ke ilgilidir.
Buna göre, hangisinin vücudumuza radyasyon etkisi en
fazladır?
X isini
A Röntgen
B) Ultrason X
C) Manyetik Rezonans
D) Dijital çer x
E Tomografi
(141)
k/index.html
14.05.2022 12:55
Sayfa 17/18
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
era Diyotlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Diyotann yapısında P ve N tipi yan iletkenler kullanstor. lol Elektrik akımım tek yönde geçirmek için kullanılabilir. C) Bazı diyotlar doğru ynde gerilim uygulanunca ışık yayar. D) Devrelerde gerilimi yo Aseltmek ya da alçaltmak için kulla- mur. thansistor Alematif akam, doğru akına çeviren sistemlerde kullanılır. 5. Tipta kullanılan bazı görüntüleme cihazlannda vücudumuz radyasyona maruz kalır. Vücudumuza ne kadar zarar verdiği, radyasyon yayan cihazda ne kadar süre geçirdiğimiz ve ciha. zin yaydığı iş qanun enerjisi ke ilgilidir. Buna göre, hangisinin vücudumuza radyasyon etkisi en fazladır? X isini A Röntgen B) Ultrason X C) Manyetik Rezonans D) Dijital çer x E Tomografi (141) k/index.html 14.05.2022 12:55 Sayfa 17/18
A
5. Görüntüleme teknolojileri, modern fiziğin hayata
cihazları sayesinde teşhis ve tedavi olanakları
en önemli araçlardandır. Görüntüleme
7
artmiştır.
Aşağıda bazı görüntüleme cihazları ile kullanılan
dalgaların eşleştirmesi yapılmıştır.
Ultrason cihazı - Ses dalgaları
Bilgisayarlı tomografi cihazı (BT) – Radyo
→
dalgalari X
Manyetik rezonans görüntüleme cihazı (MR)
X işinlari
X. Termal kameralar - Kızılötesi ışınları
Buna göre, hangi eşleştirmeler doğrudur?
A) Yalnız Ill
B) Yalnız IV
Chlvell
D) I ve IV
E) I, II ve IV
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
A 5. Görüntüleme teknolojileri, modern fiziğin hayata cihazları sayesinde teşhis ve tedavi olanakları en önemli araçlardandır. Görüntüleme 7 artmiştır. Aşağıda bazı görüntüleme cihazları ile kullanılan dalgaların eşleştirmesi yapılmıştır. Ultrason cihazı - Ses dalgaları Bilgisayarlı tomografi cihazı (BT) – Radyo → dalgalari X Manyetik rezonans görüntüleme cihazı (MR) X işinlari X. Termal kameralar - Kızılötesi ışınları Buna göre, hangi eşleştirmeler doğrudur? A) Yalnız Ill B) Yalnız IV Chlvell D) I ve IV E) I, II ve IV
14. X ışınlarının kas ve kemik dokularından geçerken şiddetinin
uzaklığa bağlı değişimi aşağıdaki grafikteki gibi oluyor.
X işini şiddeti
Hava
Doku
Hava
Kas
Kemik
Uzaklık
Buna göre, aşağıdaki görüntüleme cihazlarının
hangisinin temel çalışma prensibi yukarıdaki grafik ile
ilgilidir?
AMIR cihazı
B) Röntgen cihazı
C) PET cihazı
D) Ultrason cihazı
E) Termal kamera
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
14. X ışınlarının kas ve kemik dokularından geçerken şiddetinin uzaklığa bağlı değişimi aşağıdaki grafikteki gibi oluyor. X işini şiddeti Hava Doku Hava Kas Kemik Uzaklık Buna göre, aşağıdaki görüntüleme cihazlarının hangisinin temel çalışma prensibi yukarıdaki grafik ile ilgilidir? AMIR cihazı B) Röntgen cihazı C) PET cihazı D) Ultrason cihazı E) Termal kamera
11. Ultrasonun çalışma şekli ve kullanımıyla ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Ses dalgaları kullanılır.
B) Dalgaların farklı dokularda yayılma hızının farklı ol-
masından yararlanılır.
C) Görüntüleme cihazları olarak kullanılır.
D) Yüksek frekanslı dalgalar kullanılır.
LE E) Hızları fazla olan ses dalgaları kullanılır.
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
11. Ultrasonun çalışma şekli ve kullanımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Ses dalgaları kullanılır. B) Dalgaların farklı dokularda yayılma hızının farklı ol- masından yararlanılır. C) Görüntüleme cihazları olarak kullanılır. D) Yüksek frekanslı dalgalar kullanılır. LE E) Hızları fazla olan ses dalgaları kullanılır.
13. I. Sonar cihazı
II. Röntgen cihazı
III. Tomografi cihazı
Yukarıdaki görüntüleme teknolojilerinden han-
gileri elektromanyetik dalga ile çalışır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve 11
D) I ve III
E) II ve III
Tie snoe
o nabo
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
13. I. Sonar cihazı II. Röntgen cihazı III. Tomografi cihazı Yukarıdaki görüntüleme teknolojilerinden han- gileri elektromanyetik dalga ile çalışır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve 11 D) I ve III E) II ve III Tie snoe o nabo
5. X-ışınları, kristalografide kristallerin yapısını belirlemek
için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bragg Yasası'na dayanan bu analizde;
I. durdurucu potansiyel farkı,
t
II. X-ışınlarının dalga boyu,
III. atomik düzlemler arası mesafe, f
IV. kristali oluşturan atomların elektron yoğunluğu
niceliklerinden hangilerinin belirlenmesi bir amaç
olabilir?
Yalnız!
B) I ve II
III ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
5. X-ışınları, kristalografide kristallerin yapısını belirlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bragg Yasası'na dayanan bu analizde; I. durdurucu potansiyel farkı, t II. X-ışınlarının dalga boyu, III. atomik düzlemler arası mesafe, f IV. kristali oluşturan atomların elektron yoğunluğu niceliklerinden hangilerinin belirlenmesi bir amaç olabilir? Yalnız! B) I ve II III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV
13. Radyasyon enerjisinin kullanım alanları ile
ilgili;
I. Gıda sterilizasyonunda kullanılır.
II. Kanser tanı ve teşhisinde kullanılır.
III. Enerji üretiminde kullanılır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
c6zigk
CH+ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
13. Radyasyon enerjisinin kullanım alanları ile ilgili; I. Gıda sterilizasyonunda kullanılır. II. Kanser tanı ve teşhisinde kullanılır. III. Enerji üretiminde kullanılır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III c6zigk CH+ve III
18.SORU:
1. röntgen cihazı,
II. manyetik rezonans cihazı,
III. bilgisayarlı tomografi cihazı
Yukarıda verilen tibbi görüntüleme cihazlarından
hangilerinde X-ışınları kullanılır?
B) Yalnız II
A) Yalnız 11
D) I ve III
C) I ve 11
E) I Il ve 111
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
18.SORU: 1. röntgen cihazı, II. manyetik rezonans cihazı, III. bilgisayarlı tomografi cihazı Yukarıda verilen tibbi görüntüleme cihazlarından hangilerinde X-ışınları kullanılır? B) Yalnız II A) Yalnız 11 D) I ve III C) I ve 11 E) I Il ve 111
rat
14. Bazı tıbbi görüntüleme cihazlarına ait özellikler aşağıda
verilmiştir.
.
Görüntülenecek doku veya organa gönderilen
dalgalar, boşlukta yayılamayan özelliktedir.
Görüntüleme sürecinde oldukça güçlü bir manyetik
.
alan üretilir.
Görüntülenme öncesinde hastaya radyoaktif olarak
işaretlenmiş glikoz enjekte edilir. -> PERMETT.
=
X ışınları ile farklı açılardan gerçekleştirilen çekimlerle
vücudun belirli bir bölgesinin kesitsel görüntüsü elde
edilir.
Buna göre, aşağıdaki görüntüleme cihazlarından
hangisine ait özellik verilmemiştir?
A) PET
B) MR
C) Röntgen
D) BT,
E) Ultrason
(1
L
CT
U
smopreto
support
X lsinler
X
Laserli
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
rat 14. Bazı tıbbi görüntüleme cihazlarına ait özellikler aşağıda verilmiştir. . Görüntülenecek doku veya organa gönderilen dalgalar, boşlukta yayılamayan özelliktedir. Görüntüleme sürecinde oldukça güçlü bir manyetik . alan üretilir. Görüntülenme öncesinde hastaya radyoaktif olarak işaretlenmiş glikoz enjekte edilir. -> PERMETT. = X ışınları ile farklı açılardan gerçekleştirilen çekimlerle vücudun belirli bir bölgesinin kesitsel görüntüsü elde edilir. Buna göre, aşağıdaki görüntüleme cihazlarından hangisine ait özellik verilmemiştir? A) PET B) MR C) Röntgen D) BT, E) Ultrason (1 L CT U smopreto support X lsinler X Laserli