Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüntüleme Teknolojileri Soruları

e has-
boyun-
z gribi
ki ter-
n has-
ünden
insan
ektro-
apar?
5. I. Ultrason grafi cihazı (USG)
II. Bilgisayarlı tomografi cihazı (BT)
III. Manyetik rezonans görüntüleme ci-
hazı (MRG)
X-ışınları günlük hayatta kullanılan
yukarıdaki cihazlarının hangilerinde
kullanılır?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve 11 E) II ve III
si
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
e has- boyun- z gribi ki ter- n has- ünden insan ektro- apar? 5. I. Ultrason grafi cihazı (USG) II. Bilgisayarlı tomografi cihazı (BT) III. Manyetik rezonans görüntüleme ci- hazı (MRG) X-ışınları günlük hayatta kullanılan yukarıdaki cihazlarının hangilerinde kullanılır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve 11 E) II ve III si
12. Vücuda damar yolu ile verilen radyoaktif maddenin dolaşı-
minin takip edilerek elde edilen bilgilerin
bilgisayar yardi-
miyla değerlendirilmesi yöntemi ile çalışır.
Yukarıda, görüntüleme cihazlarının birinin kullanımıyla il-
gili bilgi verilmiştir.
Buna göre, bu görüntüleme cihazının kısa adı aşağıda-
kilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Tomografi
B) PET
C) Röntgen
D) MR
E) Ultrason
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
12. Vücuda damar yolu ile verilen radyoaktif maddenin dolaşı- minin takip edilerek elde edilen bilgilerin bilgisayar yardi- miyla değerlendirilmesi yöntemi ile çalışır. Yukarıda, görüntüleme cihazlarının birinin kullanımıyla il- gili bilgi verilmiştir. Buna göre, bu görüntüleme cihazının kısa adı aşağıda- kilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Tomografi B) PET C) Röntgen D) MR E) Ultrason
8.
1. Hız ölçümü
II. Kablosuz internet
III. Mikrodalga fırınları
Yukarıdakilerden hangileri mikrodalgaların kul-
lanım alanları arasında yer alır?
A) Yalnız I. B) Yalnız 11 C) I ve II
D) I ve in
E) I, II ve I
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
8. 1. Hız ölçümü II. Kablosuz internet III. Mikrodalga fırınları Yukarıdakilerden hangileri mikrodalgaların kul- lanım alanları arasında yer alır? A) Yalnız I. B) Yalnız 11 C) I ve II D) I ve in E) I, II ve I
12. Termal kameralar ile ilgili,
1. Modern fiziğin “görüntüleme teknolojileri” ile ilgili uy-
gulama alanı kapsamındadır
.
II. Çalışma prensibi elektromanyetik dalgaların kullanımı-
na dayanır.
IID Tip alanında; iç yaralanmaların, iç kanamaların ve da-
mar tıkanıklıklarının tespiti gibi birçok konuda kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) I ve II
A) Yalnız
B) Yalnız III
E) I, II ve III
D) II ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
12. Termal kameralar ile ilgili, 1. Modern fiziğin “görüntüleme teknolojileri” ile ilgili uy- gulama alanı kapsamındadır . II. Çalışma prensibi elektromanyetik dalgaların kullanımı- na dayanır. IID Tip alanında; iç yaralanmaların, iç kanamaların ve da- mar tıkanıklıklarının tespiti gibi birçok konuda kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? C) I ve II A) Yalnız B) Yalnız III E) I, II ve III D) II ve III
tod
2A DENEME SINAVI
7.
Modern tıpta bazı hastalıkların teşhis ve tedavisinde bi-
yomedikal cihazlar kullanılır.
Buna göre,
Manyetik rezonans görüntüleme
Ultrason
- Sonar
- Tomografi
- Röntgen
cihazlarından kaç tanesi hastalıkların teşhis ve teda-
visinde kullanılan biyomedikal cihazlarından değil-
dir?
A) 1
B) 2
D) 4 5
E) 5
C) 3
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
tod 2A DENEME SINAVI 7. Modern tıpta bazı hastalıkların teşhis ve tedavisinde bi- yomedikal cihazlar kullanılır. Buna göre, Manyetik rezonans görüntüleme Ultrason - Sonar - Tomografi - Röntgen cihazlarından kaç tanesi hastalıkların teşhis ve teda- visinde kullanılan biyomedikal cihazlarından değil- dir? A) 1 B) 2 D) 4 5 E) 5 C) 3
DO
3-
-
AYT
1
4. Bazı tibbi görüntüleme cihazlarına ait özellikler aşağıda
verilmiştir.
Görüntülenecek doku veya organa gönderilen
dalgalar, boşlukta yayılamayan özelliktedir.
Görüntüleme sürecinde oldukça güçlü bir manyetik
alan üretilir.
Görüntülenme öncesinde hastaya radyoaktif olarak
işaretlenmiş glikoz enjekte edilir.
X ışınları ile farklı açılardan gerçekleştirilen çekimlerle
vücudun belirli bir bölgesinin kesitsel görüntüsü elde
edilir. Ce
Buna göre, aşağıdaki görüntüleme cihazlarından
hangisine ait özellik verilmemiştir?
ALPET UB) MR
C) Röntgen
P BY
E) Ultrason
royoso
leosiysene i bamionom
no
Periyodik sistemin 3. periyot elementleri olan X ve Y
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
DO 3- - AYT 1 4. Bazı tibbi görüntüleme cihazlarına ait özellikler aşağıda verilmiştir. Görüntülenecek doku veya organa gönderilen dalgalar, boşlukta yayılamayan özelliktedir. Görüntüleme sürecinde oldukça güçlü bir manyetik alan üretilir. Görüntülenme öncesinde hastaya radyoaktif olarak işaretlenmiş glikoz enjekte edilir. X ışınları ile farklı açılardan gerçekleştirilen çekimlerle vücudun belirli bir bölgesinin kesitsel görüntüsü elde edilir. Ce Buna göre, aşağıdaki görüntüleme cihazlarından hangisine ait özellik verilmemiştir? ALPET UB) MR C) Röntgen P BY E) Ultrason royoso leosiysene i bamionom no Periyodik sistemin 3. periyot elementleri olan X ve Y
töder
AYT FEN BİLİMLEF
1.
Bu testte sırasıyla, Fizik (1-14)
Kimya (15 -27)
Biyoloji (28 - 40) ile ilgili 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kı
1
3.
1.
ai=3
Modern tipta bazı hastalıkların teşhis ve tedavisinde bi-
yomedikal cihazlar kullanılır.
Buna göre,
- Manyetik rezonans görüntüleme
- Ultrason
Sonar
Tomografi
Röntgen
cihazlarından kaç tanesi hastalıkların teşhis ve teda-
visinde kullanılan biyomedikal cihazlarından değil-
dik?
5
-39
-
1
1
A) 1
B) 2
C) 3
DA
3x +36
x
19
7 26
mlo
5
5
olan
us!
5
X
19
2.
0,4 metre uzunluğundaki ipin bir ucuna m kütleli X cismi
bağlanarak şekildeki basit sarkaç oluşturuluyor.
K2
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
töder AYT FEN BİLİMLEF 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-14) Kimya (15 -27) Biyoloji (28 - 40) ile ilgili 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kı 1 3. 1. ai=3 Modern tipta bazı hastalıkların teşhis ve tedavisinde bi- yomedikal cihazlar kullanılır. Buna göre, - Manyetik rezonans görüntüleme - Ultrason Sonar Tomografi Röntgen cihazlarından kaç tanesi hastalıkların teşhis ve teda- visinde kullanılan biyomedikal cihazlarından değil- dik? 5 -39 - 1 1 A) 1 B) 2 C) 3 DA 3x +36 x 19 7 26 mlo 5 5 olan us! 5 X 19 2. 0,4 metre uzunluğundaki ipin bir ucuna m kütleli X cismi bağlanarak şekildeki basit sarkaç oluşturuluyor. K2
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
3-E
AYT
14. Bazı tibbi görüntüleme cihazlarına ait özellikler aşağıda
verilmiştir.
Görüntülenecek doku veya organa gönderilen
dalgalar, boşlukta yayılamayan özelliktedir.
• Görüntüleme sürecinde oldukça güçlü bir manyetik
alan üretilir.
• Görüntülenme öncesinde hastaya radyoaktif olarak
işaretlenmiş glikoz enjekte edilir.
• X işinları ile farklı açılardan gerçekleştirilen çekimlerle
vücudun belirli bir bölgesinin kesitsel görüntüsü elde
edilir.
Buna göre, aşağıdaki görüntüleme cihazlarndan
hangisine ait özellik verilmemiştir?
A) PET
B) MR
C) Röntgen
D) BT
E) Ultrason
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI 3-E AYT 14. Bazı tibbi görüntüleme cihazlarına ait özellikler aşağıda verilmiştir. Görüntülenecek doku veya organa gönderilen dalgalar, boşlukta yayılamayan özelliktedir. • Görüntüleme sürecinde oldukça güçlü bir manyetik alan üretilir. • Görüntülenme öncesinde hastaya radyoaktif olarak işaretlenmiş glikoz enjekte edilir. • X işinları ile farklı açılardan gerçekleştirilen çekimlerle vücudun belirli bir bölgesinin kesitsel görüntüsü elde edilir. Buna göre, aşağıdaki görüntüleme cihazlarndan hangisine ait özellik verilmemiştir? A) PET B) MR C) Röntgen D) BT E) Ultrason
14. Görüntüleme amacıyla kullanılan;
I. uçak radari,
II. termal kamera,
III. ultrason
cihazlarında hangi dalgalar yardımıyla görüntüleme
yapılır?
5Ado
II
Morötesi
X işin
A) Mikrodalga
B) Kızılötesi
Ses dalgası
lötesi
Mikrodalga
Mikrodalga
Xişim
C) Kizilotesi
Kiztötesi
X işini
D) Mikrodatga
Kızılötesi
Ses dalgası
El Mikrodalga
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
14. Görüntüleme amacıyla kullanılan; I. uçak radari, II. termal kamera, III. ultrason cihazlarında hangi dalgalar yardımıyla görüntüleme yapılır? 5Ado II Morötesi X işin A) Mikrodalga B) Kızılötesi Ses dalgası lötesi Mikrodalga Mikrodalga Xişim C) Kizilotesi Kiztötesi X işini D) Mikrodatga Kızılötesi Ses dalgası El Mikrodalga
1.
Modem tipta bazı hastalkların teşhis ve tedavisinde bl
yomedikal cihazlar kullanılır.
Buna göre,
Manyetik rezonans görüntüleme
Ultrason
Sonar
Tomografi
- Röntgen
cihazlarından kaç tanesi hastalıkların teşhis ve teda-
visinde kullanılan biyomedikal cihazlarından değil-
dir?
C) 3 D) 4
E) 5
A) 1
B) 2
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
1. Modem tipta bazı hastalkların teşhis ve tedavisinde bl yomedikal cihazlar kullanılır. Buna göre, Manyetik rezonans görüntüleme Ultrason Sonar Tomografi - Röntgen cihazlarından kaç tanesi hastalıkların teşhis ve teda- visinde kullanılan biyomedikal cihazlarından değil- dir? C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2
OSO
OT
En
3- B.
AYT
16. Ideal bir
göstere
14. Bazı tibbi görüntüleme cihazlarına ait özellikler aşağıda
verilmiştir.
Görüntülenecek doku veya organa gönderilen
dalgalar, boşlukta yayılamayan özelliktedir.
Görüntüleme sürecinde oldukça güçlü bir manyetik
alan üretilir.
AP(a
Görüntülenme öncesinde hastaya radyoaktif olarak
işaretlenmiş glikoz enjekte edilir.
X ışınları ile farklı açılardan gerçekleştirilen çekimlerle
vücudun belirli bir bölgesinin kesitsel görüntüsü elde
edilir.
(N
Buna göre, aşağıdaki görüntüleme cihazlarından
hangisine ait özellik
verilmemiştir?
A) PET
B) MR
C) Röntgen
D) BT
E) Ultrason
15. Periyodik sistemin 3. periyot elementleri olan X ve Y
elementlerinin oksitleri ile ilgili,
XO(k) + H₂O (3)
YO2(g) + H208)
->
X(OH)2(suda)
H2YO3(suda)
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
OSO OT En 3- B. AYT 16. Ideal bir göstere 14. Bazı tibbi görüntüleme cihazlarına ait özellikler aşağıda verilmiştir. Görüntülenecek doku veya organa gönderilen dalgalar, boşlukta yayılamayan özelliktedir. Görüntüleme sürecinde oldukça güçlü bir manyetik alan üretilir. AP(a Görüntülenme öncesinde hastaya radyoaktif olarak işaretlenmiş glikoz enjekte edilir. X ışınları ile farklı açılardan gerçekleştirilen çekimlerle vücudun belirli bir bölgesinin kesitsel görüntüsü elde edilir. (N Buna göre, aşağıdaki görüntüleme cihazlarından hangisine ait özellik verilmemiştir? A) PET B) MR C) Röntgen D) BT E) Ultrason 15. Periyodik sistemin 3. periyot elementleri olan X ve Y elementlerinin oksitleri ile ilgili, XO(k) + H₂O (3) YO2(g) + H208) -> X(OH)2(suda) H2YO3(suda)
44. Bazı tibbi görüntüleme cihazlarına ait özellikler aşağıda
verilmiştir.
Görüntülenecek doku veya organa gönderilen
dalgalar, boşlukta yayılamayan özelliktedir.
Görüntüleme sürecinde oldukça güçlü bir manyetik
alan üretilir.
Görüntülenme öncesinde hastaya radyoaktif olarak
işaretlenmiş glikoz enjekte edilir.
X işinları ile farklı açılardan gerçekleştirilen çekimlerle
vücudun belirli bir bölgesinin kesitsel görüntüsü elde
edilir.
Buna göre, aşağıdaki görüntüleme cihazlarından
hangisine ait özellik verilmemiştir?
A) PET
B) MR
C) Röntgen
D) BT
E) Ultrason
8
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
44. Bazı tibbi görüntüleme cihazlarına ait özellikler aşağıda verilmiştir. Görüntülenecek doku veya organa gönderilen dalgalar, boşlukta yayılamayan özelliktedir. Görüntüleme sürecinde oldukça güçlü bir manyetik alan üretilir. Görüntülenme öncesinde hastaya radyoaktif olarak işaretlenmiş glikoz enjekte edilir. X işinları ile farklı açılardan gerçekleştirilen çekimlerle vücudun belirli bir bölgesinin kesitsel görüntüsü elde edilir. Buna göre, aşağıdaki görüntüleme cihazlarından hangisine ait özellik verilmemiştir? A) PET B) MR C) Röntgen D) BT E) Ultrason 8
14. Bakı tibbi görüntüleme teknolojilerinin temel çalışma
prensipleri aşağıda verilmiştir.
1. Cihazın probu içindeki piezoelektrik kristalleri tarafından
üretilen yüksek frekansli ses dalgaları vücudun
görüntülenecek kesitine gönderilerek yansımaları
incelenir
. Dokulardan ve organlardan geri yansıyarak
cihaza geri dönen ses dalgaları, cihaz tarafından
elektrik sinyallerine dönüştürülür. Bu sinyallerde
görüntüye dönüştürülür.
II. Görüntülenmek istenen vücut bölgesinin 360° dönen
X işinlarıyla taranarak elde edilen verilerin bilgisayar
yazılımı ile işlenmesi yoluyla yüksek çözünürlüklü
görüntü elde edilmesi yöntemidir.
III. Damardan radyoaktif madde bağlanmış şeker
molekülleri enjekte edilen hasta belirli bir süre ilacın
kanserli dokuda yeterli miktarda birikmesi için bekletilir.
Kanserli hücrelerin bu süreçte kullandığı radyoaktif
olarak işaretlenen şekerin görüntülenmesiyle kanserli
dokuların yeri saptanabilmektedir.
Buna göre, I, II ve Ill nolu tibbi görüntüleme cihazlan
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
1
II
MI
A) Ultrason
PET
Röntgen
Tomografi
B) MR
Ultrason
C)
C) MR
Röntgen
Ultrason
D
Ultrason
Tomografi
PET
E) MR
PET
Tomografi
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
14. Bakı tibbi görüntüleme teknolojilerinin temel çalışma prensipleri aşağıda verilmiştir. 1. Cihazın probu içindeki piezoelektrik kristalleri tarafından üretilen yüksek frekansli ses dalgaları vücudun görüntülenecek kesitine gönderilerek yansımaları incelenir . Dokulardan ve organlardan geri yansıyarak cihaza geri dönen ses dalgaları, cihaz tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülür. Bu sinyallerde görüntüye dönüştürülür. II. Görüntülenmek istenen vücut bölgesinin 360° dönen X işinlarıyla taranarak elde edilen verilerin bilgisayar yazılımı ile işlenmesi yoluyla yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesi yöntemidir. III. Damardan radyoaktif madde bağlanmış şeker molekülleri enjekte edilen hasta belirli bir süre ilacın kanserli dokuda yeterli miktarda birikmesi için bekletilir. Kanserli hücrelerin bu süreçte kullandığı radyoaktif olarak işaretlenen şekerin görüntülenmesiyle kanserli dokuların yeri saptanabilmektedir. Buna göre, I, II ve Ill nolu tibbi görüntüleme cihazlan aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1 II MI A) Ultrason PET Röntgen Tomografi B) MR Ultrason C) C) MR Röntgen Ultrason D Ultrason Tomografi PET E) MR PET Tomografi
14. Günümüzde tip alanındaki bir çok görüntüleme cihazında kul-
lanılan dalgalar, yüklü taneciklerin ivmeli hareketi ile oluştu-
rulur.
Buna göre, aşağıda verilen görüntüleme cihazlarından han-
gisinde kullanılan dalga, yüklü taneciklerin ivmeli hareketi
ile oluşturulmaz?
A) Röntgen
B) BT tomografisi
C) PET
D) MR
E) Ultrasonografi
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
14. Günümüzde tip alanındaki bir çok görüntüleme cihazında kul- lanılan dalgalar, yüklü taneciklerin ivmeli hareketi ile oluştu- rulur. Buna göre, aşağıda verilen görüntüleme cihazlarından han- gisinde kullanılan dalga, yüklü taneciklerin ivmeli hareketi ile oluşturulmaz? A) Röntgen B) BT tomografisi C) PET D) MR E) Ultrasonografi
487. Plazma ve LCD (Sivi kristal ekran) teknolojileriyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
İkisi de görüntüleme teknolojisidir.
B) LCD ekranda pikseller içinde gaz bulunur.
C) Plazma ekranlarda görüntü kalitesi daha iyidir.
D) İkisi de düz ekran teknolojidir.
E) Plazma ve LCD teknolojileri kullanılan ekranlardaki
enerji tüketimi daha azdır.
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
487. Plazma ve LCD (Sivi kristal ekran) teknolojileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İkisi de görüntüleme teknolojisidir. B) LCD ekranda pikseller içinde gaz bulunur. C) Plazma ekranlarda görüntü kalitesi daha iyidir. D) İkisi de düz ekran teknolojidir. E) Plazma ve LCD teknolojileri kullanılan ekranlardaki enerji tüketimi daha azdır.
14. Bilgisayarlı tomografi ve Röntgen cihazları için,
1.
X - ışınları kullanılarak görüntüleme sağlar.
II.
İki boyutlu görüntü oluşturur.
IL Vücuttan yayılan y ışınları kullanılır.
verilenlerden hangileri ortak özelliklerindendir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
14. Bilgisayarlı tomografi ve Röntgen cihazları için, 1. X - ışınları kullanılarak görüntüleme sağlar. II. İki boyutlu görüntü oluşturur. IL Vücuttan yayılan y ışınları kullanılır. verilenlerden hangileri ortak özelliklerindendir? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III