Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Işığın Dalga Doğası Soruları

ana gelir?
3.
Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde merkezi aydınlık sa-
çağın üstündeki 2. karanlık saçak ile altındaki 3. aydınlık
saçak arasındaki uzaklık 18 mm dir.
Ki
2K
Ao
3A
Buna göre, merkezi aydınlık saçağın genişliği kaç mm
Fizik
Işığın Dalga Doğası
ana gelir? 3. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde merkezi aydınlık sa- çağın üstündeki 2. karanlık saçak ile altındaki 3. aydınlık saçak arasındaki uzaklık 18 mm dir. Ki 2K Ao 3A Buna göre, merkezi aydınlık saçağın genişliği kaç mm
69
K
Hava ortamında çift yarıkla yapılan girişim deneyinde ekranın
P noktasında 2. Aydınlık çizgi oluşuyor.
Kaynak
Fant
D) II ve III
P
$4)
P noktasında 3. Karanlık saçağın oluşması için;
1. yanklar arası mesafe d artmalı
II. fant, ekran arası mesafe azalmalı
III. daiga boyu daha küçük olan ışık kaynağı kullanmak
B) I ve II
Ekran
ifadelerinde belirtilen niceliklerden hangileri tek başına
yapılabilir?
A) Yalnız !
E), Il ve III
C)ive III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
69 K Hava ortamında çift yarıkla yapılan girişim deneyinde ekranın P noktasında 2. Aydınlık çizgi oluşuyor. Kaynak Fant D) II ve III P $4) P noktasında 3. Karanlık saçağın oluşması için; 1. yanklar arası mesafe d artmalı II. fant, ekran arası mesafe azalmalı III. daiga boyu daha küçük olan ışık kaynağı kullanmak B) I ve II Ekran ifadelerinde belirtilen niceliklerden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız ! E), Il ve III C)ive III
AYT/FİZİK
5. Tek yarıkta yapılan girişim deneyinde yarığı tam ortalayacak
şekilde bir takoz yerleştirilmiştir.
S
300⁰
200
Buna göre,
1. Saçak genişliği azalır.
II. Merkezî aydınlık saçağının genişliği yarıya düşer.
III. Merkezî aydınlığın (A) yeri değişmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
Ao
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
AYT/FİZİK 5. Tek yarıkta yapılan girişim deneyinde yarığı tam ortalayacak şekilde bir takoz yerleştirilmiştir. S 300⁰ 200 Buna göre, 1. Saçak genişliği azalır. II. Merkezî aydınlık saçağının genişliği yarıya düşer. III. Merkezî aydınlığın (A) yeri değişmez. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III Ao C) I ve II E) I, II ve III
AYT/FIZIK
5. Tek yarıkta yapılan girişim deneyinde yarığı tam ortalayacak
şekilde bir takoz yerleştirilmiştir.
Buna göre,
300
200
1.
Saçak genişliği azalır.
II. Merkezî aydınlık saçağının genişliği yarıya düşer.
III. Merkezî aydınlığın (A) yeri değişmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
AO
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
AYT/FIZIK 5. Tek yarıkta yapılan girişim deneyinde yarığı tam ortalayacak şekilde bir takoz yerleştirilmiştir. Buna göre, 300 200 1. Saçak genişliği azalır. II. Merkezî aydınlık saçağının genişliği yarıya düşer. III. Merkezî aydınlığın (A) yeri değişmez. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III AO C) I ve II E) I, II ve III
9.
Hava ortamında tek renkli ışık yayan noktasal kaynak ile tek
yarıkla yapılan kırınım deneyinde yarık düzlemi ile perde
arasına havadan daha yoğun bir ortam yerleştiriliyor.
Buna göre,
nt
Saçak genişliği azalır.
Saçak sayısı artar.
III. Işığın ortam içinde frekansı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
*DX = 2.2
an.d
C) I ve III
E) I, II ve III
12.
Fizik
Işığın Dalga Doğası
9. Hava ortamında tek renkli ışık yayan noktasal kaynak ile tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde yarık düzlemi ile perde arasına havadan daha yoğun bir ortam yerleştiriliyor. Buna göre, nt Saçak genişliği azalır. Saçak sayısı artar. III. Işığın ortam içinde frekansı artar. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III *DX = 2.2 an.d C) I ve III E) I, II ve III 12.
Şekildeki düzenekte paralel ışık demeti kullanılarak ışığın
tek yarıkta kırınımı deneyi yapılmış ve ekran üzerinde
girişim deseni elde edilmiştir.
bibeg all
augintinaimalzop Bouh
AY
B)
es
Paralel ışık demeti
D)
201
EX
Ok
Buna göre, ekran üzerinde girişim deseni varken ışık
demeti ve ekran oklar yönünde kaydırıldığında girişim
desenindeki saçakların genişliği ve parlaklığı için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Saçak genişliği
Saçak parlaklığı
Değişmez
Azalır
Azalır
Azalır
Artar
Yarık
düzlemi
Ok
ulo
Ekran
Değişmez
Aitbible feine Artar
hu
hgey hellpos Azalırlmneba
#1 STAIRY (8
Değişmez
Değişmez
Fizik
Işığın Dalga Doğası
Şekildeki düzenekte paralel ışık demeti kullanılarak ışığın tek yarıkta kırınımı deneyi yapılmış ve ekran üzerinde girişim deseni elde edilmiştir. bibeg all augintinaimalzop Bouh AY B) es Paralel ışık demeti D) 201 EX Ok Buna göre, ekran üzerinde girişim deseni varken ışık demeti ve ekran oklar yönünde kaydırıldığında girişim desenindeki saçakların genişliği ve parlaklığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Saçak genişliği Saçak parlaklığı Değişmez Azalır Azalır Azalır Artar Yarık düzlemi Ok ulo Ekran Değişmez Aitbible feine Artar hu hgey hellpos Azalırlmneba #1 STAIRY (8 Değişmez Değişmez
15
Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde,
ekran üzerinde 3. aydınlık saçağın oldu-
ğu yerde 2. aydınlık saçağın oluşması
için;
I. Yarık düzlemi ile ekran arası uzaklık
artırılmalı
II. Işığın dalga boyu artırılmalı
III. Yarık genişliği artırılmalı
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
15 Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde, ekran üzerinde 3. aydınlık saçağın oldu- ğu yerde 2. aydınlık saçağın oluşması için; I. Yarık düzlemi ile ekran arası uzaklık artırılmalı II. Işığın dalga boyu artırılmalı III. Yarık genişliği artırılmalı işlemlerinden hangileri yapılabilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
zaman
eti
E) 70
ne-
:-3t)
03/
polimal
10. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum-zaman
grafiği aşağıdaki gibidir.
ivme
2x
a
konum
0
X
ivme
h
a
t
0
Bu aracın ivme-zaman grafiği aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
A)
t
2t
2t
E)
t
0
-a
2t
ivme
A
B)
zaman
zaman 0
ivme
t
a
D)
ivme
a
zaman
0
-a
2t
t
2t
zaman
t 2t
zaman
zaman
Fizik
Işığın Dalga Doğası
zaman eti E) 70 ne- :-3t) 03/ polimal 10. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum-zaman grafiği aşağıdaki gibidir. ivme 2x a konum 0 X ivme h a t 0 Bu aracın ivme-zaman grafiği aşağıdakilerden han- gisi olabilir? A) t 2t 2t E) t 0 -a 2t ivme A B) zaman zaman 0 ivme t a D) ivme a zaman 0 -a 2t t 2t zaman t 2t zaman zaman
arı
a-
ile
9.
2h
a a
Şekildeki U borusunda sivilar dengededir.
P₁, P2, P3 ve P4 basınç değerleri hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?
A) P₁ = P₂<P3 = P4
2
Baª
C) P₁ = P₂ > P4> P3
2
B) P₁ P₂ P₂ = P₁
D) P₁ = P₂ > P3 > P₁
E) P3<P < P₁ < P₂
AKIŞKA
Akışkar
adının v
Fizik
Işığın Dalga Doğası
arı a- ile 9. 2h a a Şekildeki U borusunda sivilar dengededir. P₁, P2, P3 ve P4 basınç değerleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) P₁ = P₂<P3 = P4 2 Baª C) P₁ = P₂ > P4> P3 2 B) P₁ P₂ P₂ = P₁ D) P₁ = P₂ > P3 > P₁ E) P3<P < P₁ < P₂ AKIŞKA Akışkar adının v
2.
Bir öğrenci, ışığın tek yarıkta kırınımı ile ilgili yaptığı deneyde
ekranda önce Şekil l'deki deseni elde ediyor. Daha sonra de-
ney düzeneğinde değişiklikler yaparak deneyi tekrarladığında
ekranda Şekil Il'deki deseni elde ediyor.
Şekil I
D) I ve II
Şekil II
Buna göre, öğrenci Şekil Il'deki deseni elde etmek için;
Işığın frekansını arttırmıştır.
Yarık düzlemini ekrana yaklaştırmıştır.
B) Yalnız II
Te
xa
E) II ve III
PALME
YAYINEVİ
lic. Yarık genişliğini büyütmüştür.
işlemlerinden hangilerini tek başına yapmış olabilir?
AYalnız I
C) Yalnız III
LA
w.n
4.
PALME
YAYINEVİ
Fizik
Işığın Dalga Doğası
2. Bir öğrenci, ışığın tek yarıkta kırınımı ile ilgili yaptığı deneyde ekranda önce Şekil l'deki deseni elde ediyor. Daha sonra de- ney düzeneğinde değişiklikler yaparak deneyi tekrarladığında ekranda Şekil Il'deki deseni elde ediyor. Şekil I D) I ve II Şekil II Buna göre, öğrenci Şekil Il'deki deseni elde etmek için; Işığın frekansını arttırmıştır. Yarık düzlemini ekrana yaklaştırmıştır. B) Yalnız II Te xa E) II ve III PALME YAYINEVİ lic. Yarık genişliğini büyütmüştür. işlemlerinden hangilerini tek başına yapmış olabilir? AYalnız I C) Yalnız III LA w.n 4. PALME YAYINEVİ
5.
bi isst inye av
Çift yarıkta yapılan bir girişim deneyinde, deney yapan öğ-
renci ekran üzerinde bazı noktaları şekildeki gibi harflendiri-
yor.
A)
nese B)
-18 C)
D)
naha E)
0
Işık
kaynağı
X
1. karanlık
1. aydınlık
1. karanlık
1. karanlık
1. aydınlık
2d
Y
2. aydınlık
3. aydınlık
2. aydınlık
2. karanlık
3. karantik
d
2d
821
1.A
z 1₁ A
X, Y ve Z noktalarında aydınlık ve karanlık saçakların
oluştuğu bilindiğine göre; X, Y ve Z noktalarının bulun-
dukları saçaklar aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
+x1
Ao
n
(Merkezi
aydınlık saçak)
Z
1. aydınlık
2. aydınlık
2. karanlık
3. aydınlık
4. aydınlık
PALME
YAYINEVİ
ENAKER
7.
Fizik
Işığın Dalga Doğası
5. bi isst inye av Çift yarıkta yapılan bir girişim deneyinde, deney yapan öğ- renci ekran üzerinde bazı noktaları şekildeki gibi harflendiri- yor. A) nese B) -18 C) D) naha E) 0 Işık kaynağı X 1. karanlık 1. aydınlık 1. karanlık 1. karanlık 1. aydınlık 2d Y 2. aydınlık 3. aydınlık 2. aydınlık 2. karanlık 3. karantik d 2d 821 1.A z 1₁ A X, Y ve Z noktalarında aydınlık ve karanlık saçakların oluştuğu bilindiğine göre; X, Y ve Z noktalarının bulun- dukları saçaklar aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? +x1 Ao n (Merkezi aydınlık saçak) Z 1. aydınlık 2. aydınlık 2. karanlık 3. aydınlık 4. aydınlık PALME YAYINEVİ ENAKER 7.
7. İçerisinde farklı miktarlarda K sIVISI bulunan özdeş 1
ve 2 kaplarına, bu sıvıyla karışmayan aynı sıcaklıkta L ve
M sıvıları ekleniyor. Son durumda sıvı seviyeleri aynı
olan kaplardaki kütle artışları da eşittir.
(1)
L
K
D) I ve II
(2)
E) I ve III
M
Buna göre K, L, M sıvılarının dx, di, dm özkütleleriyle
ilgili,
1. dk > dm > d₁
II. dk = dm > dl III. dx > dl >dm
yapılan karşılaştırmalardan hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
K
Fizik
Işığın Dalga Doğası
7. İçerisinde farklı miktarlarda K sIVISI bulunan özdeş 1 ve 2 kaplarına, bu sıvıyla karışmayan aynı sıcaklıkta L ve M sıvıları ekleniyor. Son durumda sıvı seviyeleri aynı olan kaplardaki kütle artışları da eşittir. (1) L K D) I ve II (2) E) I ve III M Buna göre K, L, M sıvılarının dx, di, dm özkütleleriyle ilgili, 1. dk > dm > d₁ II. dk = dm > dl III. dx > dl >dm yapılan karşılaştırmalardan hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III K
4. Başlangıçta boş olan silindir biçimindeki kap, sabit
sıcaklıkta sıvı akıtan muslukla dolduruluyor. Kaptaki sıvı
yüksekliğinin zamana bağlı değişimi grafikte verilmiştir.
Musluk
SIVI
Yükseklik
Yükseklik-zaman grafiğinden,
Musluğun debisi sabittir.
Kapla su arasında ısı alışverişi olmamıştır.
J. Sivi saftır.
D) II ve III
a
çıkarımlarından hangileri yapılabilir? (Buharlaşmayı
ihmal ediniz.)
A) Yalnız I
B) I ve II
Zaman
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
4. Başlangıçta boş olan silindir biçimindeki kap, sabit sıcaklıkta sıvı akıtan muslukla dolduruluyor. Kaptaki sıvı yüksekliğinin zamana bağlı değişimi grafikte verilmiştir. Musluk SIVI Yükseklik Yükseklik-zaman grafiğinden, Musluğun debisi sabittir. Kapla su arasında ısı alışverişi olmamıştır. J. Sivi saftır. D) II ve III a çıkarımlarından hangileri yapılabilir? (Buharlaşmayı ihmal ediniz.) A) Yalnız I B) I ve II Zaman E) I, II ve III C) I ve III
2)
40 m
3)
im yer
Buna göre, 9 kaçdir? (g = 10 m/s²)
10mis
Xzut
una
Tek yarıkla yapılan bir kırınım deneyinde girişim dese-
ni üzerindeki 6.aydınlık saçağın yanığın uçlanına olan
uzaklıkları arasındaki fark (yol farkı) kaç olur?
(2 kullanılan ışığın dalga boyudur.)
A) 5
B) 5,5 C) 6 D) 6,5
t=4
to
E) 7
___lo
1.
8
Sabit hızla alçalmakta olan bir asansörün içinde
harmonik hareket yapan cisimlerden yaya bağlı c
periyodu T₁, ipe bağlı olanınki T₂'dir.
Fizik
Işığın Dalga Doğası
2) 40 m 3) im yer Buna göre, 9 kaçdir? (g = 10 m/s²) 10mis Xzut una Tek yarıkla yapılan bir kırınım deneyinde girişim dese- ni üzerindeki 6.aydınlık saçağın yanığın uçlanına olan uzaklıkları arasındaki fark (yol farkı) kaç olur? (2 kullanılan ışığın dalga boyudur.) A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 t=4 to E) 7 ___lo 1. 8 Sabit hızla alçalmakta olan bir asansörün içinde harmonik hareket yapan cisimlerden yaya bağlı c periyodu T₁, ipe bağlı olanınki T₂'dir.
w.n
diblote tidea
JabupA
14. Işığın tek yarıkta kırınımı deneyinde ekran üzerindeki
P noktasında 1. aydınlık saçak oluşmuştur.
Buna göre, aynı noktada 1. karanlık saçağın
oluşabilmesi için;
I. yarık düzlemi ile ekran arasındaki uzaklığı artırma,
II. yarık genişliğini azaltma,
III. deneyde dalga boyu daha büyük olan ışık kullanma
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız H
B).I ve II
D) II ve III
Give III
E) I, II ve III
16. Sabit haci
sıcaklıkta
bileşenler
2NI
lov
Buna gör
basınçla
A) P
NH
>
C) P >
Fizik
Işığın Dalga Doğası
w.n diblote tidea JabupA 14. Işığın tek yarıkta kırınımı deneyinde ekran üzerindeki P noktasında 1. aydınlık saçak oluşmuştur. Buna göre, aynı noktada 1. karanlık saçağın oluşabilmesi için; I. yarık düzlemi ile ekran arasındaki uzaklığı artırma, II. yarık genişliğini azaltma, III. deneyde dalga boyu daha büyük olan ışık kullanma işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız H B).I ve II D) II ve III Give III E) I, II ve III 16. Sabit haci sıcaklıkta bileşenler 2NI lov Buna gör basınçla A) P NH > C) P >
2)
Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde özdeş
ve aynı fazlı K, L kaynaklarının oluşturduğu girişim
desenindeki P noktası 3. düğüm çizgisi üzerindedir.
merkez doğrusu
K
40 cm
P
3. d.ç
30 cm
L
|PK| = 40 cm, |PL| = 30 cm ve kaynakların titreşim
frekansı 4 s olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı
kaç cm/s'dir?
Fizik
Işığın Dalga Doğası
2) Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde özdeş ve aynı fazlı K, L kaynaklarının oluşturduğu girişim desenindeki P noktası 3. düğüm çizgisi üzerindedir. merkez doğrusu K 40 cm P 3. d.ç 30 cm L |PK| = 40 cm, |PL| = 30 cm ve kaynakların titreşim frekansı 4 s olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cm/s'dir?