Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Işığın Dalga Doğası Soruları

SORU 6.
ģi
Tek renkli noktasal ışık kaynağı ile yapılan çift
yarıkta girişim deneyi ile ilgili,
re-
1. Aydınlık bölgelerin meydana gelmesi durumuna
yapıcı girişim denir.
II. Aydınlık ve karanlık saçaklar merkezi aydınlık sa-
çağın iki yanına simetrik olarak sıralanmıştır.
III. Merkezi aydınlık saçaktan uzaklaştıkça aydınlık
saçakların genişliği azalır.
yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
i artt
(alnı
unes
Ge
V6
Fizik
Işığın Dalga Doğası
SORU 6. ģi Tek renkli noktasal ışık kaynağı ile yapılan çift yarıkta girişim deneyi ile ilgili, re- 1. Aydınlık bölgelerin meydana gelmesi durumuna yapıcı girişim denir. II. Aydınlık ve karanlık saçaklar merkezi aydınlık sa- çağın iki yanına simetrik olarak sıralanmıştır. III. Merkezi aydınlık saçaktan uzaklaştıkça aydınlık saçakların genişliği azalır. yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III i artt (alnı unes Ge V6
10:01 0 1 1
X
2) Değişmez
Artar
4G
ON 93
>> W
Hava ortamında, ışıkla yapılan kırınım deneyinden
aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A Işık farklı kırılma indisli ortamlara girdiğinde doğrultusu-
sli ortamlara girdiği
nu değiştirebilir.
B) Işık dar aralıktan geçerken doğrultusunu değiştirebilir.
şık girişim yapabilir.
D) Işık dalga özelliği gösterir!
E) Işık kırınıma uğrayabilir. ✔
O
AYT DENEME-2
Fizik
Işığın Dalga Doğası
10:01 0 1 1 X 2) Değişmez Artar 4G ON 93 >> W Hava ortamında, ışıkla yapılan kırınım deneyinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A Işık farklı kırılma indisli ortamlara girdiğinde doğrultusu- sli ortamlara girdiği nu değiştirebilir. B) Işık dar aralıktan geçerken doğrultusunu değiştirebilir. şık girişim yapabilir. D) Işık dalga özelliği gösterir! E) Işık kırınıma uğrayabilir. ✔ O AYT DENEME-2
5.
Işığın tek yarıkta kırınımı ile ilgili;
1. En parlak saçak merkezi aydınlık saçaktır.
II. Tüm saçak genişlikleri eşittir.
III. Kaynağın ışık şiddeti arttırılırsa saçak parlaklıkları ar-
tar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
D) I ve III.
C) I ve II.
E) II ve III.
Fizik
Işığın Dalga Doğası
5. Işığın tek yarıkta kırınımı ile ilgili; 1. En parlak saçak merkezi aydınlık saçaktır. II. Tüm saçak genişlikleri eşittir. III. Kaynağın ışık şiddeti arttırılırsa saçak parlaklıkları ar- tar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. D) I ve III. C) I ve II. E) II ve III.
Mor ışık kullanılarak yapılan çift yanıkta girişim deneyinde
bir P noktası perde üzerine şekildeki gibi işaretlenmiştir.
W
L
P
Merkezi
Aydınlık
saçak
Ekran
Yarıklar
düzlemi
P noktasının 1. karanlık saçakta oluşabilmesi için;
1. Yeşil renkli ışık kaynağı kullanmak
II. Yarık genişliği (w) azaltmak
III. Yanıklar düzlemini ekrana yaklaştırmak
hangileri tek başına yapılabilir?
Fizik
Işığın Dalga Doğası
Mor ışık kullanılarak yapılan çift yanıkta girişim deneyinde bir P noktası perde üzerine şekildeki gibi işaretlenmiştir. W L P Merkezi Aydınlık saçak Ekran Yarıklar düzlemi P noktasının 1. karanlık saçakta oluşabilmesi için; 1. Yeşil renkli ışık kaynağı kullanmak II. Yarık genişliği (w) azaltmak III. Yanıklar düzlemini ekrana yaklaştırmak hangileri tek başına yapılabilir?
Hava ortamında Melike ve Atlas ayrı ayrı ışığın çift yarıkta
girişimi deneyi yapıyorlar ve oluşan girişim deseni şekildeki
gibi modelleniyor.
Melike
Atlas
Buna göre;
1. Melike ve Atlas'ın deney düzeneğinde ışık kaynağının
rengi dışında tüm faktörler aynıdır.
II. Atlas'ın deney düzeneğinde yarıklar düzlemi 0< 90° ola-
cak şekilde döndürülmüştür.
III. Melike'nin deney düzeneğinde yanıklar düzlemi 0< 90°
olacak şekilde döndürülmüştür.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
Fizik
Işığın Dalga Doğası
Hava ortamında Melike ve Atlas ayrı ayrı ışığın çift yarıkta girişimi deneyi yapıyorlar ve oluşan girişim deseni şekildeki gibi modelleniyor. Melike Atlas Buna göre; 1. Melike ve Atlas'ın deney düzeneğinde ışık kaynağının rengi dışında tüm faktörler aynıdır. II. Atlas'ın deney düzeneğinde yarıklar düzlemi 0< 90° ola- cak şekilde döndürülmüştür. III. Melike'nin deney düzeneğinde yanıklar düzlemi 0< 90° olacak şekilde döndürülmüştür. ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
Hava ortamında yapılan ışığın çift yarıkta girişim
deneyinde ekranda oluşan saçak sayısını arttırmak için,
I. yarık genişliğini artırmak,
II. yarıklar düzlemi ile ekran arası kırıcılık indisi havanın
kırıcılık indisinden daha büyük saydam bir ortam ile
doldurmak,
III. aynı deney düzeneğinde frekansı daha büyük bir ışık
kaynağı kullanmak
ifadelerinden hangileri tek başına yapılabilir?
Fizik
Işığın Dalga Doğası
Hava ortamında yapılan ışığın çift yarıkta girişim deneyinde ekranda oluşan saçak sayısını arttırmak için, I. yarık genişliğini artırmak, II. yarıklar düzlemi ile ekran arası kırıcılık indisi havanın kırıcılık indisinden daha büyük saydam bir ortam ile doldurmak, III. aynı deney düzeneğinde frekansı daha büyük bir ışık kaynağı kullanmak ifadelerinden hangileri tek başına yapılabilir?
Işığın çift yarıkta yapılan girişim deneyi düzeneği
şekildeki gibidir.
S₁
S₂
Yarıklar
düzlemi
Aa
Ekran
Merkezi aydınlık saçağın (-y) yönünde kayması için,
1. Kaynak 2 yönünde kaydırılmalıdır.
II. Kaynak 3 yönünde kaydırılmalıdır.
III. S2 kaynağının önüne saydam cam konulmalıdır.
ifadelerinden hangileri tek başına yapılabilir?
Fizik
Işığın Dalga Doğası
Işığın çift yarıkta yapılan girişim deneyi düzeneği şekildeki gibidir. S₁ S₂ Yarıklar düzlemi Aa Ekran Merkezi aydınlık saçağın (-y) yönünde kayması için, 1. Kaynak 2 yönünde kaydırılmalıdır. II. Kaynak 3 yönünde kaydırılmalıdır. III. S2 kaynağının önüne saydam cam konulmalıdır. ifadelerinden hangileri tek başına yapılabilir?
?
5.
Işığın tek yanıkta kırınımı ile ilgili;
1. En parlak saçak merkezi aydınlık saçaktır.
II. Tüm saçak genişlikleri eşittir.
III. Kaynağın ışık şiddeti arttırılırsa saçak parlaklıkları ar-
tar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1.
6.
B) Yalnız III.
D) I ve III.
C) I ve II.
E) II ve III.
Fizik
Işığın Dalga Doğası
? 5. Işığın tek yanıkta kırınımı ile ilgili; 1. En parlak saçak merkezi aydınlık saçaktır. II. Tüm saçak genişlikleri eşittir. III. Kaynağın ışık şiddeti arttırılırsa saçak parlaklıkları ar- tar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1. 6. B) Yalnız III. D) I ve III. C) I ve II. E) II ve III.
13. Bir grup öğrenci kırmızı ışık kaynağı kullanarak ışığın çift
yanıkla girişim deneyini yapıyor ve ekran üzerinde girişim
deseni elde ediyor.
Öğrenciler deney düzeneğinde sadece ışığın rengini
mavi olacak şekilde değiştirirlerse;
y
1. Ekran üzerinde oluşan saçak sayısı değişmez.
II. Merkezi aydınlık saçağın yeri değişmez.
III. Saçak genişlikleri azalır.
olaylarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
4x = dn
C) Yalnız III
jus
15. Peri
LAL
bil
B
Fizik
Işığın Dalga Doğası
13. Bir grup öğrenci kırmızı ışık kaynağı kullanarak ışığın çift yanıkla girişim deneyini yapıyor ve ekran üzerinde girişim deseni elde ediyor. Öğrenciler deney düzeneğinde sadece ışığın rengini mavi olacak şekilde değiştirirlerse; y 1. Ekran üzerinde oluşan saçak sayısı değişmez. II. Merkezi aydınlık saçağın yeri değişmez. III. Saçak genişlikleri azalır. olaylarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III 4x = dn C) Yalnız III jus 15. Peri LAL bil B
ci
öğreten Soru 25
D
S₂
Fant
K
A.
LF
Perde
d
2x
2X
6x
X=XD
(
3
17
Karm
Şekildeki tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde merkezi aydınlık
saçağa 2x uzaklıktaki K noktasında 2. karanlık saçak oluşmak-
tadır.
Buna göre, merkezi aydınlık saçağa 6x uzaklığındaki L nok-
tasında hangi saçak oluşur?
JA
Fizik
Işığın Dalga Doğası
ci öğreten Soru 25 D S₂ Fant K A. LF Perde d 2x 2X 6x X=XD ( 3 17 Karm Şekildeki tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde merkezi aydınlık saçağa 2x uzaklıktaki K noktasında 2. karanlık saçak oluşmak- tadır. Buna göre, merkezi aydınlık saçağa 6x uzaklığındaki L nok- tasında hangi saçak oluşur? JA
Bir dalga leğeninde aynı fazda titreşen özdeş nok-
tasal kaynaklardan yayılan dalgaların girişim dese-
ni şekildeki gibidir. Kaynaklann frekansı 0,5 s¹ ve
yayılan dalgaların hızı 6 cm/s olduğuna göre,
a) 2. dalga katarının merkez doğrusuna olan
uzaklığı d, kaç cm'dir?
b)
3. düğüm çizgisinin merkez doğrusuna olan
uzaklığı d₂ kaç cm'dir?
Fizik
Işığın Dalga Doğası
Bir dalga leğeninde aynı fazda titreşen özdeş nok- tasal kaynaklardan yayılan dalgaların girişim dese- ni şekildeki gibidir. Kaynaklann frekansı 0,5 s¹ ve yayılan dalgaların hızı 6 cm/s olduğuna göre, a) 2. dalga katarının merkez doğrusuna olan uzaklığı d, kaç cm'dir? b) 3. düğüm çizgisinin merkez doğrusuna olan uzaklığı d₂ kaç cm'dir?
Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde yarıklar
arası uzaklık azaltılırsa, perde üzerindeki saçak-
ların,
1. Sayısı
Il Genişliği
III
Parlaklıkları
niceliklerinden hangileri değişir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) I ve Il
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde yarıklar arası uzaklık azaltılırsa, perde üzerindeki saçak- ların, 1. Sayısı Il Genişliği III Parlaklıkları niceliklerinden hangileri değişir? A) Yalnız B) Yalnız II D) I ve Il C) Yalnız III E) II ve III
n.d
Işığın çift yarıkla yapılan girişim deneyinde yalnızca ışık
kaynağı yarıklar düzlemine yaklaştırılırsa;
1. Merkezi aydınlık saçağın parlaklığı diğer aydınlık
açaklara oranla daha fazla artar.
Saçak genişliği değişmez.
III. Ekranda oluşan saçak sayısı artar.
yargılarından hangileri doğru olur?
Fizik
Işığın Dalga Doğası
n.d Işığın çift yarıkla yapılan girişim deneyinde yalnızca ışık kaynağı yarıklar düzlemine yaklaştırılırsa; 1. Merkezi aydınlık saçağın parlaklığı diğer aydınlık açaklara oranla daha fazla artar. Saçak genişliği değişmez. III. Ekranda oluşan saçak sayısı artar. yargılarından hangileri doğru olur?
32. Bir Young deneyinde fant düzlemi I konumunda
iken merkezi aydınlık saçak A da oluşmaktadır.
11
AX
K
Fant
A) Yalnız I
Buna göre, fant düzlemi II konumuna getirilir-
se;
1. Saçak genişlikleri artar
II. Perdede oluşan saçak sayısı artar
III. A 'ın hareketi için kesin birşey söylenemez
yargılarından hangileri doğrudur?
Ao
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
32. Bir Young deneyinde fant düzlemi I konumunda iken merkezi aydınlık saçak A da oluşmaktadır. 11 AX K Fant A) Yalnız I Buna göre, fant düzlemi II konumuna getirilir- se; 1. Saçak genişlikleri artar II. Perdede oluşan saçak sayısı artar III. A 'ın hareketi için kesin birşey söylenemez yargılarından hangileri doğrudur? Ao B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
9.
211
A) 1 yönünde,
TELE
çekilmeli
Fant
Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde şekildeki P
noktası 3. aydınlık saçak üzerindedir.
B) 2 yönünde,
C) 1 yönünde, çekilmeli
4
3L
D) 2 yönünde, çekilmeli
4
E) 1 yönünde, L çekilmeli
P
P noktasının 2. karanlık saçak üzerinde olması
için perde hangi yönde kaç L çekilmelidir?
çekilmeli
3L
Ao
✓
Perde
X
qu
2
Fizik
Işığın Dalga Doğası
9. 211 A) 1 yönünde, TELE çekilmeli Fant Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde şekildeki P noktası 3. aydınlık saçak üzerindedir. B) 2 yönünde, C) 1 yönünde, çekilmeli 4 3L D) 2 yönünde, çekilmeli 4 E) 1 yönünde, L çekilmeli P P noktasının 2. karanlık saçak üzerinde olması için perde hangi yönde kaç L çekilmelidir? çekilmeli 3L Ao ✓ Perde X qu 2
Yeşil ışıkla yapılan tek yarıkta kırınım deneyinde hava yerine su doldurulursa saçak genişliği azalıyor.
Buna göre;
I. Yarık genişliği artırılırsa
11.
Perde fanta yaklaştırılırsa
Deney kırmızı ışıkla tekrarlanırsa
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa azalan saçak genişliği ilk haline döner?
III.
Fizik
Işığın Dalga Doğası
Yeşil ışıkla yapılan tek yarıkta kırınım deneyinde hava yerine su doldurulursa saçak genişliği azalıyor. Buna göre; I. Yarık genişliği artırılırsa 11. Perde fanta yaklaştırılırsa Deney kırmızı ışıkla tekrarlanırsa işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa azalan saçak genişliği ilk haline döner? III.