Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Işığın Dalga Doğası Soruları

?
5.
Işığın tek yanıkta kırınımı ile ilgili;
1. En parlak saçak merkezi aydınlık saçaktır.
II. Tüm saçak genişlikleri eşittir.
III. Kaynağın ışık şiddeti arttırılırsa saçak parlaklıkları ar-
tar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1.
6.
B) Yalnız III.
D) I ve III.
C) I ve II.
E) II ve III.
Fizik
Işığın Dalga Doğası
? 5. Işığın tek yanıkta kırınımı ile ilgili; 1. En parlak saçak merkezi aydınlık saçaktır. II. Tüm saçak genişlikleri eşittir. III. Kaynağın ışık şiddeti arttırılırsa saçak parlaklıkları ar- tar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1. 6. B) Yalnız III. D) I ve III. C) I ve II. E) II ve III.
13. Bir grup öğrenci kırmızı ışık kaynağı kullanarak ışığın çift
yanıkla girişim deneyini yapıyor ve ekran üzerinde girişim
deseni elde ediyor.
Öğrenciler deney düzeneğinde sadece ışığın rengini
mavi olacak şekilde değiştirirlerse;
y
1. Ekran üzerinde oluşan saçak sayısı değişmez.
II. Merkezi aydınlık saçağın yeri değişmez.
III. Saçak genişlikleri azalır.
olaylarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
4x = dn
C) Yalnız III
jus
15. Peri
LAL
bil
B
Fizik
Işığın Dalga Doğası
13. Bir grup öğrenci kırmızı ışık kaynağı kullanarak ışığın çift yanıkla girişim deneyini yapıyor ve ekran üzerinde girişim deseni elde ediyor. Öğrenciler deney düzeneğinde sadece ışığın rengini mavi olacak şekilde değiştirirlerse; y 1. Ekran üzerinde oluşan saçak sayısı değişmez. II. Merkezi aydınlık saçağın yeri değişmez. III. Saçak genişlikleri azalır. olaylarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III 4x = dn C) Yalnız III jus 15. Peri LAL bil B
ci
öğreten Soru 25
D
S₂
Fant
K
A.
LF
Perde
d
2x
2X
6x
X=XD
(
3
17
Karm
Şekildeki tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde merkezi aydınlık
saçağa 2x uzaklıktaki K noktasında 2. karanlık saçak oluşmak-
tadır.
Buna göre, merkezi aydınlık saçağa 6x uzaklığındaki L nok-
tasında hangi saçak oluşur?
JA
Fizik
Işığın Dalga Doğası
ci öğreten Soru 25 D S₂ Fant K A. LF Perde d 2x 2X 6x X=XD ( 3 17 Karm Şekildeki tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde merkezi aydınlık saçağa 2x uzaklıktaki K noktasında 2. karanlık saçak oluşmak- tadır. Buna göre, merkezi aydınlık saçağa 6x uzaklığındaki L nok- tasında hangi saçak oluşur? JA
Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde yarıklar
arası uzaklık azaltılırsa, perde üzerindeki saçak-
ların,
1. Sayısı
Il Genişliği
III
Parlaklıkları
niceliklerinden hangileri değişir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) I ve Il
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde yarıklar arası uzaklık azaltılırsa, perde üzerindeki saçak- ların, 1. Sayısı Il Genişliği III Parlaklıkları niceliklerinden hangileri değişir? A) Yalnız B) Yalnız II D) I ve Il C) Yalnız III E) II ve III
32. Bir Young deneyinde fant düzlemi I konumunda
iken merkezi aydınlık saçak A da oluşmaktadır.
11
AX
K
Fant
A) Yalnız I
Buna göre, fant düzlemi II konumuna getirilir-
se;
1. Saçak genişlikleri artar
II. Perdede oluşan saçak sayısı artar
III. A 'ın hareketi için kesin birşey söylenemez
yargılarından hangileri doğrudur?
Ao
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
32. Bir Young deneyinde fant düzlemi I konumunda iken merkezi aydınlık saçak A da oluşmaktadır. 11 AX K Fant A) Yalnız I Buna göre, fant düzlemi II konumuna getirilir- se; 1. Saçak genişlikleri artar II. Perdede oluşan saçak sayısı artar III. A 'ın hareketi için kesin birşey söylenemez yargılarından hangileri doğrudur? Ao B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
9.
211
A) 1 yönünde,
TELE
çekilmeli
Fant
Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde şekildeki P
noktası 3. aydınlık saçak üzerindedir.
B) 2 yönünde,
C) 1 yönünde, çekilmeli
4
3L
D) 2 yönünde, çekilmeli
4
E) 1 yönünde, L çekilmeli
P
P noktasının 2. karanlık saçak üzerinde olması
için perde hangi yönde kaç L çekilmelidir?
çekilmeli
3L
Ao
✓
Perde
X
qu
2
Fizik
Işığın Dalga Doğası
9. 211 A) 1 yönünde, TELE çekilmeli Fant Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde şekildeki P noktası 3. aydınlık saçak üzerindedir. B) 2 yönünde, C) 1 yönünde, çekilmeli 4 3L D) 2 yönünde, çekilmeli 4 E) 1 yönünde, L çekilmeli P P noktasının 2. karanlık saçak üzerinde olması için perde hangi yönde kaç L çekilmelidir? çekilmeli 3L Ao ✓ Perde X qu 2
Yeşil ışıkla yapılan tek yarıkta kırınım deneyinde hava yerine su doldurulursa saçak genişliği azalıyor.
Buna göre;
I. Yarık genişliği artırılırsa
11.
Perde fanta yaklaştırılırsa
Deney kırmızı ışıkla tekrarlanırsa
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa azalan saçak genişliği ilk haline döner?
III.
Fizik
Işığın Dalga Doğası
Yeşil ışıkla yapılan tek yarıkta kırınım deneyinde hava yerine su doldurulursa saçak genişliği azalıyor. Buna göre; I. Yarık genişliği artırılırsa 11. Perde fanta yaklaştırılırsa Deney kırmızı ışıkla tekrarlanırsa işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa azalan saçak genişliği ilk haline döner? III.
Tek yarıkta ışığın kırınımı deneyinde kullanılan ışığın dalga boyu λ, perdedeki bir P noktasının yarığın uçla-
rına olan uzaklıkları 82 ve 12,5% dir.
Buna göre P noktası girişim deseninde hangi saçak üzerindedir?
Fizik
Işığın Dalga Doğası
Tek yarıkta ışığın kırınımı deneyinde kullanılan ışığın dalga boyu λ, perdedeki bir P noktasının yarığın uçla- rına olan uzaklıkları 82 ve 12,5% dir. Buna göre P noktası girişim deseninde hangi saçak üzerindedir?
Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde ₁
dalga boylu ışık kullanıldığında perde üze-
rinde 2. karanlık saçağın olduğu yerde, ₂
dalga boylu ışık kullanıldığında 5. aydınlık
saçak oluşuyor.
Buna göre, ^1 oranı kaçtır?
22
11
9
A) 1 B) 5 C) D) 2 E)
7
4
Fizik
Işığın Dalga Doğası
Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde ₁ dalga boylu ışık kullanıldığında perde üze- rinde 2. karanlık saçağın olduğu yerde, ₂ dalga boylu ışık kullanıldığında 5. aydınlık saçak oluşuyor. Buna göre, ^1 oranı kaçtır? 22 11 9 A) 1 B) 5 C) D) 2 E) 7 4
Şekildeki ekran paralel ışık demetinin içinde iken,
ekrandaki ışık akısı 'dir.
A) 1/20
B)
Ekran ok yönünde 30° döndürülürse, yüzeyine
düşen toplam ışık akısı kaç olur?
√3
Cos30° =
2
1¹1)
2
-; cos60° =
=
√√3
2
Ľ
C) 1
L
yok
D) √3
E) 2
1
12-C 3-B 4-B
Fizik
Işığın Dalga Doğası
Şekildeki ekran paralel ışık demetinin içinde iken, ekrandaki ışık akısı 'dir. A) 1/20 B) Ekran ok yönünde 30° döndürülürse, yüzeyine düşen toplam ışık akısı kaç olur? √3 Cos30° = 2 1¹1) 2 -; cos60° = = √√3 2 Ľ C) 1 L yok D) √3 E) 2 1 12-C 3-B 4-B
AFOREMI
|
Ao
Perde
Dalga boyu λ olan tek renkli bir ışıkla yapılan şe-
kildeki çift yanık deneyinde, üzerinde S, ve S₂ ya-
niklan olan levha kullanılıyor.
Perde üzerindeki K noktasının S, ve S₂ yarıkları-
na uzaklıkları birbirine eşit (S,K= S₂K) olmasına
rağmen merkezi aydınlık saçak (A), K noktasının
altında oluşuyor.
Buna göre,
1. Merkezi aydınlık saçağın K noktasında oluş-
ması için ışık kaynağı aşağı yönde çekilmeli-
dir.
II. Merkezi aydınlık saçağın genişliği diğer aydın-
lık saçakların genişliğinden daha büyüktür
D) II ve III
III. Perde doğrusal olarak yarıklardan uzaklaştırı-
lirsa, merkezi aydınlık saçak K noktasında olu-
şabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız 1
B) Yalnız III
C) I ve II
Eve III
14.
Fizik
Işığın Dalga Doğası
AFOREMI | Ao Perde Dalga boyu λ olan tek renkli bir ışıkla yapılan şe- kildeki çift yanık deneyinde, üzerinde S, ve S₂ ya- niklan olan levha kullanılıyor. Perde üzerindeki K noktasının S, ve S₂ yarıkları- na uzaklıkları birbirine eşit (S,K= S₂K) olmasına rağmen merkezi aydınlık saçak (A), K noktasının altında oluşuyor. Buna göre, 1. Merkezi aydınlık saçağın K noktasında oluş- ması için ışık kaynağı aşağı yönde çekilmeli- dir. II. Merkezi aydınlık saçağın genişliği diğer aydın- lık saçakların genişliğinden daha büyüktür D) II ve III III. Perde doğrusal olarak yarıklardan uzaklaştırı- lirsa, merkezi aydınlık saçak K noktasında olu- şabilir. yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız 1 B) Yalnız III C) I ve II Eve III 14.
10.
AL
JX= ₂L
d.n
Yarık düzlemi
λ dalga boylu tek renkli ışıkla yapılan tek yarıklı
girişim deneyinde A, merkezi aydınlık saçağın ok
yönünde kayması için,
I. Yarık düzlemi ile perde arasını daha kırıcı say-
dam bir ortamla doldurma,
II. K₂ yarığının ucuna saydam olmayan bir cisim yer-
leştirme,
A) Yalnız I
III. K₁ yarığının ucuna perde ile yarık düzlemi ara-
sındaki ortamın kırıcılık indisinden daha büyük
kırıcılık indisli saydam bir cisim yerleştirme
işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?
C) I ve II
D) I ve III
Perde
B) Yalnız II
E) II ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
10. AL JX= ₂L d.n Yarık düzlemi λ dalga boylu tek renkli ışıkla yapılan tek yarıklı girişim deneyinde A, merkezi aydınlık saçağın ok yönünde kayması için, I. Yarık düzlemi ile perde arasını daha kırıcı say- dam bir ortamla doldurma, II. K₂ yarığının ucuna saydam olmayan bir cisim yer- leştirme, A) Yalnız I III. K₁ yarığının ucuna perde ile yarık düzlemi ara- sındaki ortamın kırıcılık indisinden daha büyük kırıcılık indisli saydam bir cisim yerleştirme işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? C) I ve II D) I ve III Perde B) Yalnız II E) II ve III
4.
Sürtünmelerin ve makara ağırlığının önemsiz olduğu sis-
temde 1 kg ve 6 kg kütleli cisimler şekildeki konumdan
serbest bırakılıyor.
1 kg
B) 8
JO
C) 10
nipjo
Isab
6 kg
Buna göre, ipte oluşan gerilme kuvveti kaç N'dur?
(g = 10 m/s²)
A) 6
60=
D) 12
E) 16
Fizik
Işığın Dalga Doğası
4. Sürtünmelerin ve makara ağırlığının önemsiz olduğu sis- temde 1 kg ve 6 kg kütleli cisimler şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. 1 kg B) 8 JO C) 10 nipjo Isab 6 kg Buna göre, ipte oluşan gerilme kuvveti kaç N'dur? (g = 10 m/s²) A) 6 60= D) 12 E) 16
13. Karanlık bir ortamda yapılan ışığın çift yarıkta giri-
şimi deneyinde (Young deneyi) şekildeki K, ve K₂
yarıkları arasındaki X parçası çıkarılıp aynı işlem
aynı ışıkla tekrarlanıyor.
Işık
kaynağı
K.
K₂
Yarıklar
düzlemi
A
Teke
dondo
E) I, II ve III
MINOP
sus
Ekran 18 (1-0)
Bu olay sonucunda,
US
Merkezî aydınlık saçağın genişliği artar.com
II. Merkezî aydınlık saçağın yeri değişmez.
u. Ekranda görülen toplam saçak sayıs azalır.
yargılarından hangileri gerçekleşir?sney (A
AYalnız II ev B) I ve II
C) I ve III
DYTI ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
13. Karanlık bir ortamda yapılan ışığın çift yarıkta giri- şimi deneyinde (Young deneyi) şekildeki K, ve K₂ yarıkları arasındaki X parçası çıkarılıp aynı işlem aynı ışıkla tekrarlanıyor. Işık kaynağı K. K₂ Yarıklar düzlemi A Teke dondo E) I, II ve III MINOP sus Ekran 18 (1-0) Bu olay sonucunda, US Merkezî aydınlık saçağın genişliği artar.com II. Merkezî aydınlık saçağın yeri değişmez. u. Ekranda görülen toplam saçak sayıs azalır. yargılarından hangileri gerçekleşir?sney (A AYalnız II ev B) I ve II C) I ve III DYTI ve III
KOLA
Işığın; tanecik ve dalga olarak iki farklı doğası vardır. Bazı
ışık olaylarında ışığın tanecik doğası, bazılarında dalga do-
ğası öne çıkar. Işık ile ilgili yapılan deneylerde de ışığın fark-
li bir doğası ön planda olabilir.
Işık ile ilgili tasarlanmış K, L ve M deneylerine ait düzenek
veya modeller aşağıda verilmiştir.
Işık kaynağı di
O
Yarıklar düzlemi
K: Işığın çift yarıkta girişimi deney düzeneği
Işık kaynağı
Yarık düzlemi
Ekran
L: Işığın tek yarıkta kırınımı deney düzeneği
Gelen foton
Çarpışma öncesi
Elektron
Ekran
K deneyinde
A) Dalga
Dalga
Dalga
D) Tanecik
E) Tanecik
Saçılan
foton
MA
Saçılan
elektron
M: Compton saçılması deney modeli
Buna göre; K, L ve M deneylerinde ışığın öne çıkan doğ
si aşağıdakilerden hangisinde doğru sınıflandırılmıştı
Çarpışma sonrası
L deneyinde
Dalga
Dalga
Tanecik
Tanecik
Tanecik
M deneyinde
Dalga
Tanecik
Dalga
Tanecik
Dalga
Fizik
Işığın Dalga Doğası
KOLA Işığın; tanecik ve dalga olarak iki farklı doğası vardır. Bazı ışık olaylarında ışığın tanecik doğası, bazılarında dalga do- ğası öne çıkar. Işık ile ilgili yapılan deneylerde de ışığın fark- li bir doğası ön planda olabilir. Işık ile ilgili tasarlanmış K, L ve M deneylerine ait düzenek veya modeller aşağıda verilmiştir. Işık kaynağı di O Yarıklar düzlemi K: Işığın çift yarıkta girişimi deney düzeneği Işık kaynağı Yarık düzlemi Ekran L: Işığın tek yarıkta kırınımı deney düzeneği Gelen foton Çarpışma öncesi Elektron Ekran K deneyinde A) Dalga Dalga Dalga D) Tanecik E) Tanecik Saçılan foton MA Saçılan elektron M: Compton saçılması deney modeli Buna göre; K, L ve M deneylerinde ışığın öne çıkan doğ si aşağıdakilerden hangisinde doğru sınıflandırılmıştı Çarpışma sonrası L deneyinde Dalga Dalga Tanecik Tanecik Tanecik M deneyinde Dalga Tanecik Dalga Tanecik Dalga
4
kaynak
Şekildeki kaynak 2 dakikada 240 dalga üretmektedir.
Art arda gelen üç dalga tepesi arasındaki uzak-
lık 30 cm olduğuna göre dalgaların,
1. Periyodu 0,5 s dir.
II. Dalga boyu 10 cm dir.
III. Yayılma hızı 30 cm/s dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
.12
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
4 kaynak Şekildeki kaynak 2 dakikada 240 dalga üretmektedir. Art arda gelen üç dalga tepesi arasındaki uzak- lık 30 cm olduğuna göre dalgaların, 1. Periyodu 0,5 s dir. II. Dalga boyu 10 cm dir. III. Yayılma hızı 30 cm/s dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III .12 C) I ve III E) I, II ve III