Isıl Denge Soruları

4. Isıca yalıtılmış bir kaba K, L musluklarından su akıtılı-
yor. Akan suyun hacim - zaman grafikleri şekildeki gi-
bidir. Kapta toplanan su karışımının t, anındaki sıcaklığı
T₁, t₂ anındaki T2, t3 anındaki ise T3 oluyor.
3V
2V
V
0
Hacim
K
A) T₁ > T₂ > T3
C) T₂ > T₁ < T3
L
Zaman
t₁ t₂
t3
K musluğundan akan suyun sıcaklığı 3T, L muslu-
ğundan akan suyun sıcaklığı T olduğuna göre, T₁,
T2, T3 sıcaklıkları arasındaki ilişki nedir
E) T₁ = T₂ > T3
B) T3 > T₂ > T₁
D) T₁ > T3 > T2
18 Analitik Fizik
Fizik
Isıl Denge
4. Isıca yalıtılmış bir kaba K, L musluklarından su akıtılı- yor. Akan suyun hacim - zaman grafikleri şekildeki gi- bidir. Kapta toplanan su karışımının t, anındaki sıcaklığı T₁, t₂ anındaki T2, t3 anındaki ise T3 oluyor. 3V 2V V 0 Hacim K A) T₁ > T₂ > T3 C) T₂ > T₁ < T3 L Zaman t₁ t₂ t3 K musluğundan akan suyun sıcaklığı 3T, L muslu- ğundan akan suyun sıcaklığı T olduğuna göre, T₁, T2, T3 sıcaklıkları arasındaki ilişki nedir E) T₁ = T₂ > T3 B) T3 > T₂ > T₁ D) T₁ > T3 > T2 18 Analitik Fizik
in si-
ğına
vila-
Imi
ula-
ÖRNEK - 5
Düşey kesiti verilen K, L ve M kaplarında yarı yüksekliğine ka-
dar 20°C su bulunmaktadır.
h
20° C
K
A) Yalnız I
Su
20° C
Su
L
D) II ve III
20 °C
Buna göre,
1.
Kaplarda bulunan suların öz ısıları aynıdır.
II. Kaplar doluncaya kadar 40°C su konulursa denge si-
caklığı en yüksek olan su L kabinda olur.
Su
III. Kaplar doluncaya kadar 10°C su konulursa denge si-
caklığı en yüksek olan M kabi olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
M
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Isıl Denge
in si- ğına vila- Imi ula- ÖRNEK - 5 Düşey kesiti verilen K, L ve M kaplarında yarı yüksekliğine ka- dar 20°C su bulunmaktadır. h 20° C K A) Yalnız I Su 20° C Su L D) II ve III 20 °C Buna göre, 1. Kaplarda bulunan suların öz ısıları aynıdır. II. Kaplar doluncaya kadar 40°C su konulursa denge si- caklığı en yüksek olan su L kabinda olur. Su III. Kaplar doluncaya kadar 10°C su konulursa denge si- caklığı en yüksek olan M kabi olur. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II M E) I, II ve III C) I ve II
ÖRNEK-6
30°C'de 100 gram demir parçası ile 50°C'de 100 gram bakır
parçası ısıca yalıtılmış ortamda ısı alışverişinde bulunuyorlar.
Buna göre,
Denge sıcaklığı 40°C'dir.
Isı sığaları eşittir.
III. Demir parçasının kütlesi artırılırsa denge sıcaklığı düşer.
II.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Sa
B
Fizik
Isıl Denge
ÖRNEK-6 30°C'de 100 gram demir parçası ile 50°C'de 100 gram bakır parçası ısıca yalıtılmış ortamda ısı alışverişinde bulunuyorlar. Buna göre, Denge sıcaklığı 40°C'dir. Isı sığaları eşittir. III. Demir parçasının kütlesi artırılırsa denge sıcaklığı düşer. II. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III Sa B
Sıcaklığı T olan K Sıvısıyla sıcaklığı 4T
olan L sıvısı karıştırıldığında denge sıcak-
liği 2T oluyor.
Hal değişimi olmadığına göre;
I. K nin kütlesi L ninkinden büyüktür.
II. K nın özısısı Lninkinden büyüktür.
III. K nın ısı sığası L ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğ-
rudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve II
Fizik
Isıl Denge
Sıcaklığı T olan K Sıvısıyla sıcaklığı 4T olan L sıvısı karıştırıldığında denge sıcak- liği 2T oluyor. Hal değişimi olmadığına göre; I. K nin kütlesi L ninkinden büyüktür. II. K nın özısısı Lninkinden büyüktür. III. K nın ısı sığası L ninkinden büyüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğ- rudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III D) I ve II
2.
D) I ve III
E) II ve III
D) II ve v
C) I ve III
Sıcaklık ve
madde miktarına
bağlı
Isı, sıcaklık ve iç enerji ile ilgili olarak,
Bir maddeden ısı alındığında sıcaklık azalır.
II. Bir maddeye ısı verildiğinde iç enerjisi artar.
III. 80 K sıcaklığındaki bir maddenin sıcaklığı, 40 K si-
caklığındaki bir maddenin sıcaklığının iki katıdır.
E) NI ve IV
4.
Sabit
de kalabilir
IV. Buzdolabının aynı rafında bir süre beklemiş ve ısıl
dengeye ulaşmış tencerenin, çelik kısmının sıcaklı-
ğı plastik tutacağının sıcaklığından azdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) I ve
B) I ve I
thôi dê
C) II ve III
43
K, L, M made
nama noktal
pilerek sıcak
K.
L
M
Do
Bu sıcaklı
sonra siv
leridir?
A) Yalnız
Fizik
Isıl Denge
2. D) I ve III E) II ve III D) II ve v C) I ve III Sıcaklık ve madde miktarına bağlı Isı, sıcaklık ve iç enerji ile ilgili olarak, Bir maddeden ısı alındığında sıcaklık azalır. II. Bir maddeye ısı verildiğinde iç enerjisi artar. III. 80 K sıcaklığındaki bir maddenin sıcaklığı, 40 K si- caklığındaki bir maddenin sıcaklığının iki katıdır. E) NI ve IV 4. Sabit de kalabilir IV. Buzdolabının aynı rafında bir süre beklemiş ve ısıl dengeye ulaşmış tencerenin, çelik kısmının sıcaklı- ğı plastik tutacağının sıcaklığından azdır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) I ve B) I ve I thôi dê C) II ve III 43 K, L, M made nama noktal pilerek sıcak K. L M Do Bu sıcaklı sonra siv leridir? A) Yalnız
ÖRNEK - 2
Saf iki madde arasında gerçekleşen ısı alışverişi olayı ile
ilgili,
T
Jası büyük olan sísı küçük olana ısı verir.
Maddelerin sıcaklık değişimleri eşit ise ısı sığaları
eşittir.
H. İki maddenin de iç enerjisi değişir.
II
yargılarından hangileri doğrudur?
Fizik
Isıl Denge
ÖRNEK - 2 Saf iki madde arasında gerçekleşen ısı alışverişi olayı ile ilgili, T Jası büyük olan sísı küçük olana ısı verir. Maddelerin sıcaklık değişimleri eşit ise ısı sığaları eşittir. H. İki maddenin de iç enerjisi değişir. II yargılarından hangileri doğrudur?
ÖRNEK: 13
Bir araştırmacı laboratuvarda erime sıcaklığındaki K ve L ka-
dener
tılarını sıcaklıkları değişmeden erittiğinde KSIVISının hacminin
K katısının hacminden büyük olduğunu, L sıvısının hacminin
de L katısının hacminden küçük olduğunu gözlemliyor. bu
Buna göre K ve L maddeleri için,
I. K katısı erirken hacmi arttığından, basınç artışında K'nin
erime noktası, azalır.
II. L katısı erirken hacmi azaldığından, basınç artışında L'nin
erime noktası azalır.
III. L katısı erirken hacmi azaldığından, basınç artışında kay-
kaynama noktası yükselir.
yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
enero
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Isıl Denge
ÖRNEK: 13 Bir araştırmacı laboratuvarda erime sıcaklığındaki K ve L ka- dener tılarını sıcaklıkları değişmeden erittiğinde KSIVISının hacminin K katısının hacminden büyük olduğunu, L sıvısının hacminin de L katısının hacminden küçük olduğunu gözlemliyor. bu Buna göre K ve L maddeleri için, I. K katısı erirken hacmi arttığından, basınç artışında K'nin erime noktası, azalır. II. L katısı erirken hacmi azaldığından, basınç artışında L'nin erime noktası azalır. III. L katısı erirken hacmi azaldığından, basınç artışında kay- kaynama noktası yükselir. yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I enero D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
ari
7.
Kaplarda T sıcaklığında aynı sividan h yüksekliğinde
varken üzerlerine 3 T sıcaklıklı aynı sıvıdan kaplar
doluncaya kadar ekleniyor. Isı alışverişi sadece
sıvılar arasında oluyor.
I. kap
h
h
T°C
-|~
A) - 12/22
II. kap
Denge sıcaklığı I. kapta T₁, II. kapta T₂ olduğuna
2
2
B) - /
T°C
T.
göre 1 oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
T₂
(C)=1/12
5
h
h
D) 1 E) 2
Fizik
Isıl Denge
ari 7. Kaplarda T sıcaklığında aynı sividan h yüksekliğinde varken üzerlerine 3 T sıcaklıklı aynı sıvıdan kaplar doluncaya kadar ekleniyor. Isı alışverişi sadece sıvılar arasında oluyor. I. kap h h T°C -|~ A) - 12/22 II. kap Denge sıcaklığı I. kapta T₁, II. kapta T₂ olduğuna 2 2 B) - / T°C T. göre 1 oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? T₂ (C)=1/12 5 h h D) 1 E) 2
Kütleleri sırasıyla m ve 2m olan -40 °C sıcaklıkta-
ki K ve L demir bilyeleri Şekil - I ve Şekil - Il'deki
0 °C sıcaklıktaki m ve 2m kütleli Isıca yalıtılmış kap-
lardaki suların içine bırakılıyor.
m
0 °C
- 40 °C
m
A) Yalnız I
Şekil - 1
X
2m
0 °C
D) I ve III
- 40 °C
2m
Şekil - II
Isıl denge sağlandığında kaplarda bir miktar su
ve buz bulunduğuna göre,
B) Yalnız II
Y
1. Demir bilyelerin iç enerjileri artmıştır.
II. Y kabında daha fazla buz oluşmuştur.
III. İki kaptaki ısıl denge sıcaklığı 0 °C dir.
yargılarından hangileri doğrudur? (L = 80 cal/g)
L
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Isıl Denge
Kütleleri sırasıyla m ve 2m olan -40 °C sıcaklıkta- ki K ve L demir bilyeleri Şekil - I ve Şekil - Il'deki 0 °C sıcaklıktaki m ve 2m kütleli Isıca yalıtılmış kap- lardaki suların içine bırakılıyor. m 0 °C - 40 °C m A) Yalnız I Şekil - 1 X 2m 0 °C D) I ve III - 40 °C 2m Şekil - II Isıl denge sağlandığında kaplarda bir miktar su ve buz bulunduğuna göre, B) Yalnız II Y 1. Demir bilyelerin iç enerjileri artmıştır. II. Y kabında daha fazla buz oluşmuştur. III. İki kaptaki ısıl denge sıcaklığı 0 °C dir. yargılarından hangileri doğrudur? (L = 80 cal/g) L E) I, II ve III C) I ve II
3
Isıca yalıtılmış kaptaki suyun içine bir buz parçası atılıyor
II.
Kaptaki buz ve su kütlesi zamanla değişmediğing
göre, suyun ve buzun ilk sıcaklıkları,
Tbuz
III.
Tall
T.
su
0 °C
-15 °C
-15 °C
verilenlerden hangileri olabilir?
0 °C
0 °C
+15 °C
A) Yalnız I
Buz
SU
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Isıl Denge
3 Isıca yalıtılmış kaptaki suyun içine bir buz parçası atılıyor II. Kaptaki buz ve su kütlesi zamanla değişmediğing göre, suyun ve buzun ilk sıcaklıkları, Tbuz III. Tall T. su 0 °C -15 °C -15 °C verilenlerden hangileri olabilir? 0 °C 0 °C +15 °C A) Yalnız I Buz SU D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
Kesişen Kuvvetlerin Dengesi
K
M. Sind
yatay
D) I ve II
yatay düzlem
5
M
L
Sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki L cismi, düşey düz-
lemde K ve M cisimleri ile şekildeki gibi dengededir.
Buna göre;
1. K nin ağırlığı, L nin ağırlığından büyüktür.
II. L nin ağırlığı, M nin ağırlığından küçüktür.
III. M nin ağırlığı, K nin ağırlığından büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
(Makaralardaki sürtünmeler önemsizdir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
7
E) II ve III
(C) Yalnız III
Ya
B
Fizik
Isıl Denge
Kesişen Kuvvetlerin Dengesi K M. Sind yatay D) I ve II yatay düzlem 5 M L Sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki L cismi, düşey düz- lemde K ve M cisimleri ile şekildeki gibi dengededir. Buna göre; 1. K nin ağırlığı, L nin ağırlığından büyüktür. II. L nin ağırlığı, M nin ağırlığından küçüktür. III. M nin ağırlığı, K nin ağırlığından büyüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (Makaralardaki sürtünmeler önemsizdir.) A) Yalnız I B) Yalnız II 7 E) II ve III (C) Yalnız III Ya B
10.
Murat, yazın buzdolabından çıkardığı sürahiden bir
bardağa su dolduruyor.
Bardağı ve sürahiyi yeterince odada beklettiğinde,
1. Başlangıçta sürahideki suyun iç enerjisi,
bardaktaki sudan büyüktür.
II. Sürahideki suyun oda ile ısıl dengeye geldiğinde
aldığı ısı, bardaktaki suyun aldığından daha
fazladır.
III. Sürahideki ve bardaktaki suyun son sıcaklıkları
eşit olur.
yargılarından hangileri doğrudur? (Odanın ısı
sığası yeterince büyüktür. Sürahide kalan su miktarı
bardaktakinden büyüktür.)
A) Yalnız I
D) N ve Ill
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve Il
A) Yalnız
3.
Kütle
verilo
eşit
Bu
Fizik
Isıl Denge
10. Murat, yazın buzdolabından çıkardığı sürahiden bir bardağa su dolduruyor. Bardağı ve sürahiyi yeterince odada beklettiğinde, 1. Başlangıçta sürahideki suyun iç enerjisi, bardaktaki sudan büyüktür. II. Sürahideki suyun oda ile ısıl dengeye geldiğinde aldığı ısı, bardaktaki suyun aldığından daha fazladır. III. Sürahideki ve bardaktaki suyun son sıcaklıkları eşit olur. yargılarından hangileri doğrudur? (Odanın ısı sığası yeterince büyüktür. Sürahide kalan su miktarı bardaktakinden büyüktür.) A) Yalnız I D) N ve Ill B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve Il A) Yalnız 3. Kütle verilo eşit Bu
ÖRNEK: 2 / ÖSYM
Su dolu çaydanlık ocağın üzerine koyuluyor ve t süre sonra
çaydanlıktaki sudan özdeş K ve L kaplarına, 3m ve 2m kütleli
su koyuluyor.
Buna göre,
1.
A) Yalnız I
3m
Çözüm
K
Çaydanlıktaki suyun t süresi boyunca iç enerjisi artar.
K'deki suyun iç enerjisi L'dekinden büyüktür.
II.
III. K ve L'deki suların ısıları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
de fo
B) Yalnız II
2m
D) II ve III
L
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Isıl Denge
ÖRNEK: 2 / ÖSYM Su dolu çaydanlık ocağın üzerine koyuluyor ve t süre sonra çaydanlıktaki sudan özdeş K ve L kaplarına, 3m ve 2m kütleli su koyuluyor. Buna göre, 1. A) Yalnız I 3m Çözüm K Çaydanlıktaki suyun t süresi boyunca iç enerjisi artar. K'deki suyun iç enerjisi L'dekinden büyüktür. II. III. K ve L'deki suların ısıları eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? de fo B) Yalnız II 2m D) II ve III L E) I, II ve III C) I ve II
zensk
3. Uyarılan sinirlerde, kimyasal nitelikte sinyal iletimi
olduğuna aşağıdakilerden hangisi kanıtlar?
nipilou
Sinyalin dendritlerden aksonlara doğru taşınması
B) Aksonlarda pozitif ve negatif iyonların yer değiştir-
mesi
Nöron zarlarında lipoprotein bulunması
D) Bir nörondan diğer bir nörona doğru hormon salgı-
lanması
Nöronların bölünme yeteneğinden yoksun olması
nigi imitali aiuqml (3
Fizik
Isıl Denge
zensk 3. Uyarılan sinirlerde, kimyasal nitelikte sinyal iletimi olduğuna aşağıdakilerden hangisi kanıtlar? nipilou Sinyalin dendritlerden aksonlara doğru taşınması B) Aksonlarda pozitif ve negatif iyonların yer değiştir- mesi Nöron zarlarında lipoprotein bulunması D) Bir nörondan diğer bir nörona doğru hormon salgı- lanması Nöronların bölünme yeteneğinden yoksun olması nigi imitali aiuqml (3
omşu tabaga olan uzaklıgi
38. Dünyanın ortalama yarıçapı 6,37 × 10° m, ay'ın yarıça-
pi 1,74 × 108 cm olduğuna göre; (a) Dünya'nın yüzey
alanının ay'ın yüzey alanına oranını (b) Dünya'nın
hacminin ay'ın hacmine oranını hesaplayınız. Bir kü-
renin yüzey alanı 4² ve kürenin hacmi ³ dür.
2
4
3
Fizik
Isıl Denge
omşu tabaga olan uzaklıgi 38. Dünyanın ortalama yarıçapı 6,37 × 10° m, ay'ın yarıça- pi 1,74 × 108 cm olduğuna göre; (a) Dünya'nın yüzey alanının ay'ın yüzey alanına oranını (b) Dünya'nın hacminin ay'ın hacmine oranını hesaplayınız. Bir kü- renin yüzey alanı 4² ve kürenin hacmi ³ dür. 2 4 3
silindiri, içe-
-Il deki gibi
getirilerek,
X in çev-
değişiklik
....
eis
Yayınlan
5.
7
Tamer bir kaba, bir miktar su ve bir parça buz koyup uzun süre
beklediğinde suyun ve buzun kütlesinin değişmediğini gözlem-
Hyor.
Tamer yalnız bu gözleme dayanarak su ve buzun hangi ni-
celiklerinin eşit olduğu sonucuna ulaşabilir?
(Kap dış ortamdan ısıca yalıtılmıştır.)
A) Kütlelerinin
C
Ik sıcaklıklarının
E) İlk hacimlerinin
B) Ist sığalarının
D) Son sıcaklıklarının
Fizik
Isıl Denge
silindiri, içe- -Il deki gibi getirilerek, X in çev- değişiklik .... eis Yayınlan 5. 7 Tamer bir kaba, bir miktar su ve bir parça buz koyup uzun süre beklediğinde suyun ve buzun kütlesinin değişmediğini gözlem- Hyor. Tamer yalnız bu gözleme dayanarak su ve buzun hangi ni- celiklerinin eşit olduğu sonucuna ulaşabilir? (Kap dış ortamdan ısıca yalıtılmıştır.) A) Kütlelerinin C Ik sıcaklıklarının E) İlk hacimlerinin B) Ist sığalarının D) Son sıcaklıklarının