İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Isıl Denge Soruları

A
7. Aynı maddeden yapılmış K ve L cisimlerinin kütleleri sırasıy-
la m, 2m; eşit kütleli türdeş X ve Y cisimlerinin öz isilanı sıra-
sıyla c, 2c'dir. İlk sıcaklıklanı eşit olan cisimler özdeş ısıtıcılar
ile aynı anda ısıtılmaya başlanıyor.
Buna göre, cisimlerin sıcaklık-zaman grafikleri aşağıda-
kilerden hangisi gibi olabilir? (Håâl değişimi olmuyor.)
B)
Sıcaklık
Sıcaklık
K
K
X
0
C)
Sıcaklık
L
2m
K
Y
L
X
E)
Zaman 0
D)
Y
0
Zaman 0.
Sıcaklık
Sıcaklık
xlu
L
x9
C 2C
X
X
K
L
K
Zaman
Zaman
Y
→ Zaman
Fizik
Isıl Denge
A 7. Aynı maddeden yapılmış K ve L cisimlerinin kütleleri sırasıy- la m, 2m; eşit kütleli türdeş X ve Y cisimlerinin öz isilanı sıra- sıyla c, 2c'dir. İlk sıcaklıklanı eşit olan cisimler özdeş ısıtıcılar ile aynı anda ısıtılmaya başlanıyor. Buna göre, cisimlerin sıcaklık-zaman grafikleri aşağıda- kilerden hangisi gibi olabilir? (Håâl değişimi olmuyor.) B) Sıcaklık Sıcaklık K K X 0 C) Sıcaklık L 2m K Y L X E) Zaman 0 D) Y 0 Zaman 0. Sıcaklık Sıcaklık xlu L x9 C 2C X X K L K Zaman Zaman Y → Zaman
3. Isica yalıtılmış bir ortamda öz issi 4190 JgX
olan 40 "C sıcaklıktaki 500 g suyun içine 6z
440 J/kg K olan 20 "C sıcaklıktaki 500 g demir
parçası atılıyor.
Buna göre,
1. Isi akışı sudan demir parçasına doğru olar
II. Termal dengeye ulaşıldığında demirin i
enerji değişimi daha fazla olur.
III. Denge sicaklığı 20 "C ile 30 "C arasında
olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız
D) I ve Il
E) I ve Ill
Fizik
Isıl Denge
3. Isica yalıtılmış bir ortamda öz issi 4190 JgX olan 40 "C sıcaklıktaki 500 g suyun içine 6z 440 J/kg K olan 20 "C sıcaklıktaki 500 g demir parçası atılıyor. Buna göre, 1. Isi akışı sudan demir parçasına doğru olar II. Termal dengeye ulaşıldığında demirin i enerji değişimi daha fazla olur. III. Denge sicaklığı 20 "C ile 30 "C arasında olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız D) I ve Il E) I ve Ill
Mike
14. Bir termometrenin üzerine ispirtolu bez sarıldığında,
sıcaklığın düştüğü gözleniyor.
Bu olay ile;
1. Kar erirken hava biraz soğur.
II. Yüzümüze kolorya sürdüğümüzde serinleriz.
III. Denizden çıkan elbiseli insan daha çok üşür.
olaylarından hangileri aynı ilke ile açıklanır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
19
Fizik
Isıl Denge
Mike 14. Bir termometrenin üzerine ispirtolu bez sarıldığında, sıcaklığın düştüğü gözleniyor. Bu olay ile; 1. Kar erirken hava biraz soğur. II. Yüzümüze kolorya sürdüğümüzde serinleriz. III. Denizden çıkan elbiseli insan daha çok üşür. olaylarından hangileri aynı ilke ile açıklanır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 19
Günümüzde buzulların erimesiyle ekolojik denge bo-
zulmaya başlamıştır. Buzulların bir kısmı ana karaya tu-
tunmuş iken bir kısmı da denizde buz dağları şeklinde
serbest hâldedir.
Buna göre,
1. Karaya tutunmuş buzullar erirse deniz düzeyinde ar-
tış olur.
II. Buz dağları erirse iklim değişimleri olsa da deniz dü-
zeyinde değişme olmaz.
III. Serbest olan buz dağlarının çevresindeki sular dona-
rak buz dağına tutunursa, deniz düzeyinde azalma
olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) Yalnız I
E) Yalnız II
Fizik
Isıl Denge
Günümüzde buzulların erimesiyle ekolojik denge bo- zulmaya başlamıştır. Buzulların bir kısmı ana karaya tu- tunmuş iken bir kısmı da denizde buz dağları şeklinde serbest hâldedir. Buna göre, 1. Karaya tutunmuş buzullar erirse deniz düzeyinde ar- tış olur. II. Buz dağları erirse iklim değişimleri olsa da deniz dü- zeyinde değişme olmaz. III. Serbest olan buz dağlarının çevresindeki sular dona- rak buz dağına tutunursa, deniz düzeyinde azalma olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) Yalnız I E) Yalnız II
2)
37
G=15N
10 N ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuk ve 15 N ağırlığındaki
cisim gerilme kuvveti T olan iple şekildeki gibi dengededir.
Buna göre Tip gerilmesinin büyüklüğü kaç N'dur?
(sin37°=0,6, cos37°=0,8)
Fizik
Isıl Denge
2) 37 G=15N 10 N ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuk ve 15 N ağırlığındaki cisim gerilme kuvveti T olan iple şekildeki gibi dengededir. Buna göre Tip gerilmesinin büyüklüğü kaç N'dur? (sin37°=0,6, cos37°=0,8)
2. Sıcaklıkları farklı iki madde isica yalıtılmış bir ortamda
bir araya getirildiğinde, denge sıcaklığına gelinceye
kadar ki sürede maddelerin sıcaklık değişimleri biliniyor.
Bu süreçte hal değişimi gözlenmediğine göre mad-
delerin,
I. ÖZ ISI
II. Maddelerin aldıkları ya da verdikleri ısı
III. Isi sığaları
niceliklerinden hangileri karşılaştırılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Isıl Denge
2. Sıcaklıkları farklı iki madde isica yalıtılmış bir ortamda bir araya getirildiğinde, denge sıcaklığına gelinceye kadar ki sürede maddelerin sıcaklık değişimleri biliniyor. Bu süreçte hal değişimi gözlenmediğine göre mad- delerin, I. ÖZ ISI II. Maddelerin aldıkları ya da verdikleri ısı III. Isi sığaları niceliklerinden hangileri karşılaştırılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) Yalnız III
Örnek-2
Bir elektron düşük hızlarla hareket ettiğinde sahip ol
duğu kinetik enerji değişimi
e
e™
e™
V
2V
→→3V
E
4E
9E
şeklinde ifade ediliyor.
Eğer elektron ışık hızında hareket etseydi enerjisi art
sa bile hızı değişmezdi.
e
e™
e
C
C
E
4E
9E
Buna göre;
Newton mekaniğine göre hız arttıkça cismin ki-
netik enerjisi artar.
Işık hızında hareket eden bir cismin enerjisi art-
masına rağmen hızının sabit kalması Newton
mekaniği ile açıklanamaz.
M. Klasik fizik yüksek hızlardaki durumu açıklamak-
ta yetersiz kalmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Isıl Denge
Örnek-2 Bir elektron düşük hızlarla hareket ettiğinde sahip ol duğu kinetik enerji değişimi e e™ e™ V 2V →→3V E 4E 9E şeklinde ifade ediliyor. Eğer elektron ışık hızında hareket etseydi enerjisi art sa bile hızı değişmezdi. e e™ e C C E 4E 9E Buna göre; Newton mekaniğine göre hız arttıkça cismin ki- netik enerjisi artar. Işık hızında hareket eden bir cismin enerjisi art- masına rağmen hızının sabit kalması Newton mekaniği ile açıklanamaz. M. Klasik fizik yüksek hızlardaki durumu açıklamak- ta yetersiz kalmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve III E) I, II ve III
2. Coğrafya öğretmeni Bilal Bey, "Yerküre yüzeyi, deniz ve
kara parçalarından meydana gelmiştir. Deniz suyunun
sıcaklığı, kara parçasının sıcaklığına göre kış aylarında
daha yüksek olurken yaz aylarında daha düşüktür."
açıklamasını yapmıştır.
Bu açıklamaya göre,
I.
kara
Deniz suyunun sıcaklık değişiminin k
parçalarına göre daha az olmasının nedeni suyun
Öz ısısının kara parçalarına göre daha yüksek
olmasıyla ilgilidir.
II. Yaz ve kış aylarında, deniz suyu ile kara parçalanı
Isıl denge hâlindedir.
III. Bu açıklama, fizik bilimi ile elde edilen bilgilerin
hal diğer disiplinlerdeki birçok olayı açıklamada
kullanılabileceğine bir örnektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
da dax
B) I ve II de C) I ve III
E) I, II ve III
D) II ve III
A) B
Fizik
Isıl Denge
2. Coğrafya öğretmeni Bilal Bey, "Yerküre yüzeyi, deniz ve kara parçalarından meydana gelmiştir. Deniz suyunun sıcaklığı, kara parçasının sıcaklığına göre kış aylarında daha yüksek olurken yaz aylarında daha düşüktür." açıklamasını yapmıştır. Bu açıklamaya göre, I. kara Deniz suyunun sıcaklık değişiminin k parçalarına göre daha az olmasının nedeni suyun Öz ısısının kara parçalarına göre daha yüksek olmasıyla ilgilidir. II. Yaz ve kış aylarında, deniz suyu ile kara parçalanı Isıl denge hâlindedir. III. Bu açıklama, fizik bilimi ile elde edilen bilgilerin hal diğer disiplinlerdeki birçok olayı açıklamada kullanılabileceğine bir örnektir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I da dax B) I ve II de C) I ve III E) I, II ve III D) II ve III A) B
6.
Isıca yalıtılmış bir ortamda iki madde birbirine temas
ettirildiğinde aralarında ısı alışverişi oluyor.
Buna göre, başlangıçta maddelerin;
1. İç enerjileri
II. Sıcaklıkları
III. Kütleleri
niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) ve ll
E) I, II ve III
C) Yalnız III
8
28
Fizik
Isıl Denge
6. Isıca yalıtılmış bir ortamda iki madde birbirine temas ettirildiğinde aralarında ısı alışverişi oluyor. Buna göre, başlangıçta maddelerin; 1. İç enerjileri II. Sıcaklıkları III. Kütleleri niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) ve ll E) I, II ve III C) Yalnız III 8 28
3.
C
Can
Arda
Eda
Elektrik yüklü bulutların yere çok yaklaştığını gören üç arkadaş-
tan Arda denize giriyor, Can metal bir barakanın içine giriyor,
Eda bir ağacın altında duruyor.
Buna göre, hangi arkadaşların yıldırım düşmesi ile hayatı
tehlikededir?
A) Yalnız Can
B) Yalnız Eda
C) Arda ve Eda
D) Can ve Eda
E) Arda ve Can
Fizik
Isıl Denge
3. C Can Arda Eda Elektrik yüklü bulutların yere çok yaklaştığını gören üç arkadaş- tan Arda denize giriyor, Can metal bir barakanın içine giriyor, Eda bir ağacın altında duruyor. Buna göre, hangi arkadaşların yıldırım düşmesi ile hayatı tehlikededir? A) Yalnız Can B) Yalnız Eda C) Arda ve Eda D) Can ve Eda E) Arda ve Can
7.
Your tutt
+4 C°
+4 C°
I. kap
II. kap
I ve II nolu özdeş kaplarda sıcaklığı +4°C de sular bu-
lunmaktadır. 1. kaptaki su Isıtılıp II. kaptaki su soğu-
tuluyor. Kaplardaki suların son sıcaklığı sırası +8°C
ve 0°C oluyor.
Buna göre,
(A
1. Her iki kaptaki su yüksekliği artmıştır.
II. Kaplardaki suların son durumdaki hacimleri aynı-
dır.
III. I. kaptaki su yüksekliği artar, II. kaptaki su yüksek-
liği azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
*
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III
N=1
Fizik
Isıl Denge
7. Your tutt +4 C° +4 C° I. kap II. kap I ve II nolu özdeş kaplarda sıcaklığı +4°C de sular bu- lunmaktadır. 1. kaptaki su Isıtılıp II. kaptaki su soğu- tuluyor. Kaplardaki suların son sıcaklığı sırası +8°C ve 0°C oluyor. Buna göre, (A 1. Her iki kaptaki su yüksekliği artmıştır. II. Kaplardaki suların son durumdaki hacimleri aynı- dır. III. I. kaptaki su yüksekliği artar, II. kaptaki su yüksek- liği azalır. yargılarından hangileri doğrudur? * A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve II E) I, II ve III N=1
Soru 4:
Sıcaklıkları farklı iki katı madde yalıtılmış bir ortamda
birbirine dokundurularak yeterince bekletiliyor.
Bu iki katı madde arasında gerçekleşen isi
alışverişinin gerçekleşme süreci aşağıdakilerden
hangisiyle en doğru şekilde ifade edilmiştir?
A) Isıları eşitleninceye kadar devam eder.
B) İç enerjileri eşitleninceye kadar devam eder.
C) Sıcaklık değişimleri eşitleninceye kadar devam eder.
D) Maddelerden biri eriyinceye kadar devam eder.
E) Sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder.
Fizik
Isıl Denge
Soru 4: Sıcaklıkları farklı iki katı madde yalıtılmış bir ortamda birbirine dokundurularak yeterince bekletiliyor. Bu iki katı madde arasında gerçekleşen isi alışverişinin gerçekleşme süreci aşağıdakilerden hangisiyle en doğru şekilde ifade edilmiştir? A) Isıları eşitleninceye kadar devam eder. B) İç enerjileri eşitleninceye kadar devam eder. C) Sıcaklık değişimleri eşitleninceye kadar devam eder. D) Maddelerden biri eriyinceye kadar devam eder. E) Sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder.
2T
3T
T (°C)
2Q=Jt. c
. Yalıtılmış ortamda 0 °C sıcaklığındaki 1 kg suyun içine 1100 °C sıcaklığında demir konulunca su kayna-
maya başladığına göre demirin kütlesi en az kaç g olmalıdır? (Cemir=0,1 cal/g.°C alınız.)
*T (°C)
A
Fizik
Isıl Denge
2T 3T T (°C) 2Q=Jt. c . Yalıtılmış ortamda 0 °C sıcaklığındaki 1 kg suyun içine 1100 °C sıcaklığında demir konulunca su kayna- maya başladığına göre demirin kütlesi en az kaç g olmalıdır? (Cemir=0,1 cal/g.°C alınız.) *T (°C) A
Deniz düzeyinde şekildeki düdüklü tencerede, kaynamakta
olan su içine yerleştirilen tavuk pişirilmektedir.
vielseb idig bleblihing
SSS ↑
Seit
I serik
Buna göre,
nin 30
2009 en
Tenceredeki su buharının basıncı, açık hava basıncın-
dan büyüktür.
II. Tencere içindeki suyun kaynama sıcaklığı 100°C nin
üzerindedir.
H. Aynı düzenek ağzı açık olarak kullanıldığında, tavuk da-
ha kısa sü
sürede pişer.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
(AB)
Fizik
Isıl Denge
Deniz düzeyinde şekildeki düdüklü tencerede, kaynamakta olan su içine yerleştirilen tavuk pişirilmektedir. vielseb idig bleblihing SSS ↑ Seit I serik Buna göre, nin 30 2009 en Tenceredeki su buharının basıncı, açık hava basıncın- dan büyüktür. II. Tencere içindeki suyun kaynama sıcaklığı 100°C nin üzerindedir. H. Aynı düzenek ağzı açık olarak kullanıldığında, tavuk da- ha kısa sü sürede pişer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Yalnız III D) I ve II E) II ve III (AB)
Isıca yalıtılmış bir kap içerisinde bulunan 25 °C
sıcaklıkta 4 g su içerisine, -20 °C de 2 g buz parçası
bırakılıyor.
Sadece buz ve su arasındaki ısı alışverişi dikkate
alındığında ve aralarında ısıl denge oluştuğunda;
kapta kalan buz ve su Kulelerinin miktarları
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Buzun erime ISISI, L = 80 cal/g;
Suyun öz Isısı, Csu = 1 cal/g °C;
Oc
Buzun öz ısısı, Cbuz = 0,5 cal/g °C;
Buharlaşmanın olmadığı varsayılacaktır.)
Buz kütlesi (g) Su kütlesi (g)
1
5
2
4
3
4
E)
5
3
2
1
bu
Lo
80
(3
Fizik
Isıl Denge
Isıca yalıtılmış bir kap içerisinde bulunan 25 °C sıcaklıkta 4 g su içerisine, -20 °C de 2 g buz parçası bırakılıyor. Sadece buz ve su arasındaki ısı alışverişi dikkate alındığında ve aralarında ısıl denge oluştuğunda; kapta kalan buz ve su Kulelerinin miktarları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Buzun erime ISISI, L = 80 cal/g; Suyun öz Isısı, Csu = 1 cal/g °C; Oc Buzun öz ısısı, Cbuz = 0,5 cal/g °C; Buharlaşmanın olmadığı varsayılacaktır.) Buz kütlesi (g) Su kütlesi (g) 1 5 2 4 3 4 E) 5 3 2 1 bu Lo 80 (3
Deniz seviyesinde isica, yalıtılmış bir kaptaki saf
suyun içerisine bir buz parçası atıldığında, buzun
kütlesinin sadece bir miktar azaldığı gözleniyor.
Buna göre,
1. Buzun ilk sıcaklığı 0°C nin altındadır.
II. Denge sıcaklığı 0°C dir.
III. Suyun ilk sıcaklığı 0°C den büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve !!!
E) !! ve !!!
Fizik
Isıl Denge
Deniz seviyesinde isica, yalıtılmış bir kaptaki saf suyun içerisine bir buz parçası atıldığında, buzun kütlesinin sadece bir miktar azaldığı gözleniyor. Buna göre, 1. Buzun ilk sıcaklığı 0°C nin altındadır. II. Denge sıcaklığı 0°C dir. III. Suyun ilk sıcaklığı 0°C den büyüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve II D) I ve !!! E) !! ve !!!