Isıl Denge Soruları

Isıca yalıtılmış bir kabın içerisinde bulunan suya bir
parça buz atılıyor..
Buna göre;
I. buz erirken suyun donması,
II. buzun ve suyun kütlelerinin değişmemesi,
III. buz erirken suyun sıcaklığının azalması
durumlarından hangileri gözlenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C), Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Isıl Denge
Isıca yalıtılmış bir kabın içerisinde bulunan suya bir parça buz atılıyor.. Buna göre; I. buz erirken suyun donması, II. buzun ve suyun kütlelerinin değişmemesi, III. buz erirken suyun sıcaklığının azalması durumlarından hangileri gözlenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C), Yalnız III E) I, II ve III
11. Kütleleri eşit olan K ve L sıvılarının sıcaklık - isi gra-
fiği şekildeki gibidir.
3T
2T
T
113
0
Q 2Q
3Q 4Q
Buna göre, K ve L nin özısıları oranı,
Sıcaklık
40
1
B)-
- IN
K
C) 1
D) 2
Isi
CK kaçtır?
CL
E) 3
Fizik
Isıl Denge
11. Kütleleri eşit olan K ve L sıvılarının sıcaklık - isi gra- fiği şekildeki gibidir. 3T 2T T 113 0 Q 2Q 3Q 4Q Buna göre, K ve L nin özısıları oranı, Sıcaklık 40 1 B)- - IN K C) 1 D) 2 Isi CK kaçtır? CL E) 3
10
Isıca yalıtılmış X, Y, Z kaplarında sırasıyla, 40 °C SI-
caklıkta 2m kütleli, 80 °C sıcaklıkta m kütleli, 60 °C
sıcaklıkta m kütleli sulara, 0 °C sıcaklıkta ve m kütle-
li buz parçası atılıyor.
2m
X
Buz
40 °C
A) Yalnız X
m
D) X ve Z
Buz
80 °C
N
B) Yalnız Y
Buz
Buna göre, ısıl denge sağlandığında hangi kapta-
ki suyun sıcaklığı 0 °C olur? (L = 80 cal/g)
60 °C
m
E) X, Y ve Z
C) X ve Y
25
Fizik
Isıl Denge
10 Isıca yalıtılmış X, Y, Z kaplarında sırasıyla, 40 °C SI- caklıkta 2m kütleli, 80 °C sıcaklıkta m kütleli, 60 °C sıcaklıkta m kütleli sulara, 0 °C sıcaklıkta ve m kütle- li buz parçası atılıyor. 2m X Buz 40 °C A) Yalnız X m D) X ve Z Buz 80 °C N B) Yalnız Y Buz Buna göre, ısıl denge sağlandığında hangi kapta- ki suyun sıcaklığı 0 °C olur? (L = 80 cal/g) 60 °C m E) X, Y ve Z C) X ve Y 25
2
Sıcaklığı 20 °C olan 4m gram kütleli saf su içerisine
0 °C de m gram buz atılıyor.
0 °C
A) Yalnız I
buz m
20 °C
Isı alış verişi yalnız su ile buz arasında olduğu-
na göre,
DI ve III
4m su
I. Buzun tamamı erir.
II. Buzun bir kısmı erir.
III. Denge sıcaklığı 0 °C olur.
yargılarından hangileri doğrudur? (L₂ = 80 cal/g)
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Isıl Denge
2 Sıcaklığı 20 °C olan 4m gram kütleli saf su içerisine 0 °C de m gram buz atılıyor. 0 °C A) Yalnız I buz m 20 °C Isı alış verişi yalnız su ile buz arasında olduğu- na göre, DI ve III 4m su I. Buzun tamamı erir. II. Buzun bir kısmı erir. III. Denge sıcaklığı 0 °C olur. yargılarından hangileri doğrudur? (L₂ = 80 cal/g) B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
8.
Erime Isısı; saf bir maddenin katı hâlden sivi hâ-
le geçmesi için birim kütlesine sağlanması gere-
ken enerji miktarıdır.
Madde
Buz
Demir
Erime Isis (j/g)
334,4
D) Yalnız I
117,04
Kurşun
Tabloda verilen erime sıcaklıklarındaki maddeler-
den eşit kütlede alınıp kaplara ayrı aynı konuluyor.
Özdeş ısıtıcılarda aynı anda sürekli ısıtılan
maddeler için;
1. İlk olarak buzun tamamı erir.
II. Demir erimeye başladığında kurşunda erime
gözlenmez.
22,57
III. Önce kurşun sonra demir, son olarak buzun
tamamı erir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) II ve III
C) Yalnız III
E) Yalnız II
Fizik
Isıl Denge
8. Erime Isısı; saf bir maddenin katı hâlden sivi hâ- le geçmesi için birim kütlesine sağlanması gere- ken enerji miktarıdır. Madde Buz Demir Erime Isis (j/g) 334,4 D) Yalnız I 117,04 Kurşun Tabloda verilen erime sıcaklıklarındaki maddeler- den eşit kütlede alınıp kaplara ayrı aynı konuluyor. Özdeş ısıtıcılarda aynı anda sürekli ısıtılan maddeler için; 1. İlk olarak buzun tamamı erir. II. Demir erimeye başladığında kurşunda erime gözlenmez. 22,57 III. Önce kurşun sonra demir, son olarak buzun tamamı erir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve III B) II ve III C) Yalnız III E) Yalnız II
2.
-20 °C sıcaklıktaki buz parçası ısıtıldığında sıcaklık-ısı
değişim grafiği şekildeki gibi olmaktadır.
Sıcaklık (°C)
100
-20
40 320 400
A) Yalnız I
2160
Grafikteki verilere göre;
1. Suyun Öz ISISının, buzun dź Isisina oranı,
II. buzun yarısını eritebilmek için buza verilmesi gereken
ISI,
d/alitelionen nobr
III. suyun buharlaşma sisi
niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?
B) Yalnız II
D) I ve III
Isı (cal)
Yavulo
men
3
ebenslighey
Sinley (A
E), II ve III
I ve II
Fizik
Isıl Denge
2. -20 °C sıcaklıktaki buz parçası ısıtıldığında sıcaklık-ısı değişim grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Sıcaklık (°C) 100 -20 40 320 400 A) Yalnız I 2160 Grafikteki verilere göre; 1. Suyun Öz ISISının, buzun dź Isisina oranı, II. buzun yarısını eritebilmek için buza verilmesi gereken ISI, d/alitelionen nobr III. suyun buharlaşma sisi niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? B) Yalnız II D) I ve III Isı (cal) Yavulo men 3 ebenslighey Sinley (A E), II ve III I ve II
6.
Yaz aylarında buzdolabından soda şişesini çıkardığımız
zaman şişenin dış yüzeyinin buğulandığı gözlemlenir.
Bunun nedeni sıcaklık farkı altında hareket eden havanın
içindeki su buharı moleküllerinin şişenin yüzeyine değerek
yoğunlaşmasıdır.
Bu olay,
I. Isı akışı sıcaktan soğuğa doğrudur.
II. Su buharı ısı kaybederek su olur.
III. Cam şişe isi aldığı için sıcaklığı artar.
bilgilerinden hangileriyle açıklanır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
Dve III
FİZİK VE SEN SORU BANKASI
E) I, II ve II
Cell
n
Fizik
Isıl Denge
6. Yaz aylarında buzdolabından soda şişesini çıkardığımız zaman şişenin dış yüzeyinin buğulandığı gözlemlenir. Bunun nedeni sıcaklık farkı altında hareket eden havanın içindeki su buharı moleküllerinin şişenin yüzeyine değerek yoğunlaşmasıdır. Bu olay, I. Isı akışı sıcaktan soğuğa doğrudur. II. Su buharı ısı kaybederek su olur. III. Cam şişe isi aldığı için sıcaklığı artar. bilgilerinden hangileriyle açıklanır? A) Yalnız I B) Yalnız III Dve III FİZİK VE SEN SORU BANKASI E) I, II ve II Cell n
V
e
3.
ISI - SICAKLIK-HAL DEĞİŞİMİ
İlk sıcaklıkları eşit ve aynı maddeden yapılmış r, 2r yarıçaplı K
ve L küreleri fırında ısıtılmaya başlanıyor.
K
r
A) Yalnız
2r
Kısa bir süre sonunda,
I. L'nin aldığı ısı miktarı K'nınkinden büyüktür.
II. K'nin sıcaklığı L'ninkinden büyüktür.
III. K ve L'nin iç enerji değişimleri eşittir.
karşılaştırmalarından hangileri gerçekleşmiştir?
BYalnız II
D) Lett
30
E), # ve fil
C) Yalnız III
Fizik
Isıl Denge
V e 3. ISI - SICAKLIK-HAL DEĞİŞİMİ İlk sıcaklıkları eşit ve aynı maddeden yapılmış r, 2r yarıçaplı K ve L küreleri fırında ısıtılmaya başlanıyor. K r A) Yalnız 2r Kısa bir süre sonunda, I. L'nin aldığı ısı miktarı K'nınkinden büyüktür. II. K'nin sıcaklığı L'ninkinden büyüktür. III. K ve L'nin iç enerji değişimleri eşittir. karşılaştırmalarından hangileri gerçekleşmiştir? BYalnız II D) Lett 30 E), # ve fil C) Yalnız III
7.
Aşağıda verilen bilgilerden,
1.
Bir cismin sıcaklığı 20° Kelvin olabilir.
II.
Evrende -10 Kelvin sıcaklığı ölçülemez.
III. Kelvin ve Celcius termometreleri aynı ortamda aynı
değerleri gösterebilir.
yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ye III
I/II ve III
C) ve Il
Fizik
Isıl Denge
7. Aşağıda verilen bilgilerden, 1. Bir cismin sıcaklığı 20° Kelvin olabilir. II. Evrende -10 Kelvin sıcaklığı ölçülemez. III. Kelvin ve Celcius termometreleri aynı ortamda aynı değerleri gösterebilir. yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III D) I ye III I/II ve III C) ve Il
9.
hogbo Madde
Demir
Tahta
Beton
Isı İletim Katsayısı 2018
us straig
80
0,17
2,5
Şekildeki tabloda demir, tahta ve betonun isi iletim katsayı-
ları verilmiştir.
Buna göre,
1. Betondan yapılmış bir evin dış yüzeyini tahta matkerhe
ile kaplamak,
II. Soğuk bölgelerde beton yapılan daha kalın yapmak
III. Ütü tabanlarını demirden yapmak
D) Yalnız II
I, II ve III ile verilen işlemlerden hangileri, tablodaki de-
ğerler göz önüne alınarak yapılmıştır?
A) I've Ill
B) II ve III
E) Yalnız III
C) I ve II
95
Fizik
Isıl Denge
9. hogbo Madde Demir Tahta Beton Isı İletim Katsayısı 2018 us straig 80 0,17 2,5 Şekildeki tabloda demir, tahta ve betonun isi iletim katsayı- ları verilmiştir. Buna göre, 1. Betondan yapılmış bir evin dış yüzeyini tahta matkerhe ile kaplamak, II. Soğuk bölgelerde beton yapılan daha kalın yapmak III. Ütü tabanlarını demirden yapmak D) Yalnız II I, II ve III ile verilen işlemlerden hangileri, tablodaki de- ğerler göz önüne alınarak yapılmıştır? A) I've Ill B) II ve III E) Yalnız III C) I ve II 95
8.
Ayşe Hanım hava sıcaklığının 30 °C olduğu bir yaz
gününde, arkadaşı Emel Hanım ile pikniğe giderler. Ayşe
Hanım yanlarında getirdikleri termos (içindeki çayın
sıcaklığı 90 °C) ile özdeş bardaklara çay servisi yapar-
ken Emel Hanım'ın bardağını şekildeki gibi tam doldur-
duktan sonra kalan çayla kendi bardağını ancak yarısına
kadar doldurabilmiştir.
Emel hanım'ın
bardağı
Tam çay koyma işi bittikten sonra sohbete dalip uzunca
bir süre sohbet ettikten sonra çaylarını içmediklerini fark
ederler.
1-E
Çaylar bu sürede ısıl dengeye ulaştığına göre,
1. Ayşe Hanım'ın çayı daha hızlı soğumuştur.
II. Emel Hanım'ın çayı ortama daha fazla ısı vermiştir.
Q=M.CAT
T
III. Çayların son sıcaklıkları eşittir.
sıcaklıkları
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) We ll
Ayşe hanım'ın
bardağı
D) Il ve III
2-D
3-D
C) I ve III
E) II ve III
4-A
polimal
5-E
E) K ve M
da yaln
Isil den
10. Tamamer
daklarınd
zeytinyağ
Buna g
1. Bir
kin
II. LE
III. Isi
da
yargıla
A) Yala
6-D
Fizik
Isıl Denge
8. Ayşe Hanım hava sıcaklığının 30 °C olduğu bir yaz gününde, arkadaşı Emel Hanım ile pikniğe giderler. Ayşe Hanım yanlarında getirdikleri termos (içindeki çayın sıcaklığı 90 °C) ile özdeş bardaklara çay servisi yapar- ken Emel Hanım'ın bardağını şekildeki gibi tam doldur- duktan sonra kalan çayla kendi bardağını ancak yarısına kadar doldurabilmiştir. Emel hanım'ın bardağı Tam çay koyma işi bittikten sonra sohbete dalip uzunca bir süre sohbet ettikten sonra çaylarını içmediklerini fark ederler. 1-E Çaylar bu sürede ısıl dengeye ulaştığına göre, 1. Ayşe Hanım'ın çayı daha hızlı soğumuştur. II. Emel Hanım'ın çayı ortama daha fazla ısı vermiştir. Q=M.CAT T III. Çayların son sıcaklıkları eşittir. sıcaklıkları yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) We ll Ayşe hanım'ın bardağı D) Il ve III 2-D 3-D C) I ve III E) II ve III 4-A polimal 5-E E) K ve M da yaln Isil den 10. Tamamer daklarınd zeytinyağ Buna g 1. Bir kin II. LE III. Isi da yargıla A) Yala 6-D
10 °C taki 10 gram saf suya 7000 calorilik Isı veriliyor.
Bu suyun sıcaklık - verilen isi grafiği aşağıdaki-
lerden hangisi gibi olabilir?
(Isı kayıplan önemsenmiyor. L = 540 cal/g;
Csu = 1 cal/g.°C; Cbuhar = 0,5 cal/g.°C))
A)
240
100
4 Sıcaklık (°C)
10
C)
0 900
170
100
4 Sıcaklık (°C)
0 900
Verilen
Isı (cal)
6300 7000
Verilen
Isı (cal)
6300 7000
E)
170
100
B)
0
4 Sıcaklık (°C)
100
D)
10
0 900
4 Sıcaklık (°C)
170
100
4 Sıcaklık (°C)
10
0.900
Verilen
Isı (cal)
6300 7000
Verilen
Isı (cal)
7000
Verilen
Isı (cal)
5400 7000
Fizik
Isıl Denge
10 °C taki 10 gram saf suya 7000 calorilik Isı veriliyor. Bu suyun sıcaklık - verilen isi grafiği aşağıdaki- lerden hangisi gibi olabilir? (Isı kayıplan önemsenmiyor. L = 540 cal/g; Csu = 1 cal/g.°C; Cbuhar = 0,5 cal/g.°C)) A) 240 100 4 Sıcaklık (°C) 10 C) 0 900 170 100 4 Sıcaklık (°C) 0 900 Verilen Isı (cal) 6300 7000 Verilen Isı (cal) 6300 7000 E) 170 100 B) 0 4 Sıcaklık (°C) 100 D) 10 0 900 4 Sıcaklık (°C) 170 100 4 Sıcaklık (°C) 10 0.900 Verilen Isı (cal) 6300 7000 Verilen Isı (cal) 7000 Verilen Isı (cal) 5400 7000
1.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde kurak-
lık nedeniyle şehre su sağlayan bir gölün yüzeyine şekilde-
ki gibi kanserojen özelliği olmayan, milyonlarca özel plas-
tikten yapılmış içi bos siyah toplar bırakılmıştır. Böylece, bu
önlem sayesinde yılda 300 milyon dolar değerinde tasarruf
sağlanmıştır.
su
Buna göre, bu olayda aşağıdakilerden hangisinden söz
edilemez?
A) Toplar, gölün yüzey sıcaklığının artışını engelleme göre-
vi yapar.
porn remangeter
B) Göl yüzeyi gölgede kalarak buharlaşma öhlenmiş olur.
C) Göl suyu arttığında, ikinci sıradaki toplar su yüzeyine
inerek genişleyen yüzeyin güneş almasını önler.
D) Topların siyah seçilmesi, güneş ışınlarını ve ultraviyole
ışınlarını absorbe etmesi içindir.
E) Bu önlem, "Su her sıcaklıkta buharlaşma yapar" bilgisi
Azerine yapılmıştır.
2.
Fizik
Isıl Denge
1. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde kurak- lık nedeniyle şehre su sağlayan bir gölün yüzeyine şekilde- ki gibi kanserojen özelliği olmayan, milyonlarca özel plas- tikten yapılmış içi bos siyah toplar bırakılmıştır. Böylece, bu önlem sayesinde yılda 300 milyon dolar değerinde tasarruf sağlanmıştır. su Buna göre, bu olayda aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez? A) Toplar, gölün yüzey sıcaklığının artışını engelleme göre- vi yapar. porn remangeter B) Göl yüzeyi gölgede kalarak buharlaşma öhlenmiş olur. C) Göl suyu arttığında, ikinci sıradaki toplar su yüzeyine inerek genişleyen yüzeyin güneş almasını önler. D) Topların siyah seçilmesi, güneş ışınlarını ve ultraviyole ışınlarını absorbe etmesi içindir. E) Bu önlem, "Su her sıcaklıkta buharlaşma yapar" bilgisi Azerine yapılmıştır. 2.
1.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde kurak-
lık nedeniyle şehre su sağlayan bir gölün yüzeyine şekilde-
ki gibi kanserojen özelliği olmayan, milyonlarca özel plas-
tikten yapılmış içi bos siyah toplar bırakılmıştır. Böylece, bu
önlem sayesinde yılda 300 milyon dolar değerinde tasarruf
sağlanmıştır.
su
Buna göre, bu olayda aşağıdakilerden hangisinden söz
edilemez?
A) Toplar, gölün yüzey sıcaklığının artışını engelleme göre-
vi yapar.
B) Göl yüzeyi gölgede kalarak buharlaşma önlenmiş olur.
C) Göl suyu arttığında, ikinci sıradaki toplar su yüzeyine
inerek genişleyen yüzeyin güneş almasını önler.
D) Topların siyah seçilmesi, güneş ışınlarını ve ultraviyole
Işınlarını absorbe etmesi içindir.
E) Bu önlem, "Su her sıcaklıkta buharlaşma yapar" bilgisi
Azerine yapılmıştır.
2.
Fizik
Isıl Denge
1. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde kurak- lık nedeniyle şehre su sağlayan bir gölün yüzeyine şekilde- ki gibi kanserojen özelliği olmayan, milyonlarca özel plas- tikten yapılmış içi bos siyah toplar bırakılmıştır. Böylece, bu önlem sayesinde yılda 300 milyon dolar değerinde tasarruf sağlanmıştır. su Buna göre, bu olayda aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez? A) Toplar, gölün yüzey sıcaklığının artışını engelleme göre- vi yapar. B) Göl yüzeyi gölgede kalarak buharlaşma önlenmiş olur. C) Göl suyu arttığında, ikinci sıradaki toplar su yüzeyine inerek genişleyen yüzeyin güneş almasını önler. D) Topların siyah seçilmesi, güneş ışınlarını ve ultraviyole Işınlarını absorbe etmesi içindir. E) Bu önlem, "Su her sıcaklıkta buharlaşma yapar" bilgisi Azerine yapılmıştır. 2.
Bir odanın sıcaklığını X termometresinin 40 °X gösterdiği yerde
Y termometresi 50 °Y değerini göstermektedir. Odanın sıcak-
lığını biraz artırdığımızda X termometresi 60 °X i gösterirken
Y termometresi 90 °Y yi gösteriyor.
Odanın sıcaklığı azaldığında X termometresi 20 Xº yi
gösterdiğinde Y termometresi kaç °Y gösterir?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 60
Fizik
Isıl Denge
Bir odanın sıcaklığını X termometresinin 40 °X gösterdiği yerde Y termometresi 50 °Y değerini göstermektedir. Odanın sıcak- lığını biraz artırdığımızda X termometresi 60 °X i gösterirken Y termometresi 90 °Y yi gösteriyor. Odanın sıcaklığı azaldığında X termometresi 20 Xº yi gösterdiğinde Y termometresi kaç °Y gösterir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 60
18.
2d
d
yer
Düşey kesiti şekildeki gibi verilen kap içerisinde d
ve 2d özkütleli birbirine karışmayan sıvılar vardır.
Kap ters çevrilip denge sağlandığında suların
yere göre toplam potansiyel enerjisi nasıl deği-
şir?
A) Değişmez.
B) Azalır.
C) Artar.
D) Önce artar sonra azalır.
E) Önce azalır sonra artar.
EĞİTİM DÜNYASIEĞİTİM DÜNYASI EĞİTİM DÜNYASIEĞİTİM DÜNYASI EĞİTİM DÜNYASIEĞİTİM DÜNYASI EĞİTİM D
20
Fizik
Isıl Denge
18. 2d d yer Düşey kesiti şekildeki gibi verilen kap içerisinde d ve 2d özkütleli birbirine karışmayan sıvılar vardır. Kap ters çevrilip denge sağlandığında suların yere göre toplam potansiyel enerjisi nasıl deği- şir? A) Değişmez. B) Azalır. C) Artar. D) Önce artar sonra azalır. E) Önce azalır sonra artar. EĞİTİM DÜNYASIEĞİTİM DÜNYASI EĞİTİM DÜNYASIEĞİTİM DÜNYASI EĞİTİM DÜNYASIEĞİTİM DÜNYASI EĞİTİM D 20