Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Madde ve Özkütle Soruları

9.
Dinlenmeye alınan bisküvi ürünler sırlanır, süslenir ve ardından tekrar pişmeye alınır.
Sa
ku
a
7. Porselen yapimi kaolin, kuvars ve feldspatların pudra kıvamında toz haline getirilmiş karışımının su ilave et
çamur kıvamına getirilmesi ile başlar. Bu yoğun çamur (hamur) şekil verilerek yüksek sıcaklıklarda firlani.
Porselen yapım aşamaları genel olarak benzerlik gösterse de tarih boyunca yapılan porselenler yapı bakım
farklılık göstermiştir. Örneğin ilk olarak Çinlilerin kullandığı porselen sert iken Avrupa'da yapılan ilk çalışmalar
yumuşak porselendir. Bunun sebebi ham madde olarak kullanılan ürünlerin farklılığıdır.
Genel olarak bir porselen yapı hacimce % 50 kaolen, % 25 kuvars ve % 25 feldsipatdan meydana gelir.
Feldspatlar Ortalama yoğunluklar(g/cm)
Albit
2,61
Anortit
2,75
Mikroklin
2,56
Ortoz
2,55
Kaolenin yoğunluğu 2,62 ve kuvars yoğunluğu 2,65 g/cm3'tür.
Bu bilgiler doğrultusunda;
Elde edilebilecek pudra kıvamındaki toz karışımın yoğunluğu 2,55 ve 2,75 g/cm arasında bir değer alır
II. Ağır bir porselen türü üretmek için feldspat olarak anortit tercih edilmelidir.
III. Hafif bir porselen türü elde etmek için feldspat olarak albit tercih edilmelidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.
A) Yalnızl.
B) Yalnız II.
nlantik risayi inceleyen öğrenci aşağıdaki işlem basamaklarını takip ediyor.
Fizik
Madde ve Özkütle
9. Dinlenmeye alınan bisküvi ürünler sırlanır, süslenir ve ardından tekrar pişmeye alınır. Sa ku a 7. Porselen yapimi kaolin, kuvars ve feldspatların pudra kıvamında toz haline getirilmiş karışımının su ilave et çamur kıvamına getirilmesi ile başlar. Bu yoğun çamur (hamur) şekil verilerek yüksek sıcaklıklarda firlani. Porselen yapım aşamaları genel olarak benzerlik gösterse de tarih boyunca yapılan porselenler yapı bakım farklılık göstermiştir. Örneğin ilk olarak Çinlilerin kullandığı porselen sert iken Avrupa'da yapılan ilk çalışmalar yumuşak porselendir. Bunun sebebi ham madde olarak kullanılan ürünlerin farklılığıdır. Genel olarak bir porselen yapı hacimce % 50 kaolen, % 25 kuvars ve % 25 feldsipatdan meydana gelir. Feldspatlar Ortalama yoğunluklar(g/cm) Albit 2,61 Anortit 2,75 Mikroklin 2,56 Ortoz 2,55 Kaolenin yoğunluğu 2,62 ve kuvars yoğunluğu 2,65 g/cm3'tür. Bu bilgiler doğrultusunda; Elde edilebilecek pudra kıvamındaki toz karışımın yoğunluğu 2,55 ve 2,75 g/cm arasında bir değer alır II. Ağır bir porselen türü üretmek için feldspat olarak anortit tercih edilmelidir. III. Hafif bir porselen türü elde etmek için feldspat olarak albit tercih edilmelidir. yargılarından hangileri doğrudur? C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. A) Yalnızl. B) Yalnız II. nlantik risayi inceleyen öğrenci aşağıdaki işlem basamaklarını takip ediyor.
3.
Aynı sıcaklıkta, özkütleleri (g/cm3 ve 2 g/cm3 olan K
ve L sivilarından K'den daha fazla hacimde alınarak
bir karışım yapılıyor.
Buna göre karışımın özkütlesi aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
D) 1,8
E) 2.
C) 1,5
B) 1,2
A) 1
Fizik
Madde ve Özkütle
3. Aynı sıcaklıkta, özkütleleri (g/cm3 ve 2 g/cm3 olan K ve L sivilarından K'den daha fazla hacimde alınarak bir karışım yapılıyor. Buna göre karışımın özkütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? D) 1,8 E) 2. C) 1,5 B) 1,2 A) 1
159. Ahmet görünümleri aynı olan içi dolu iki metal parçasının
aynı maddeden mi yapılmış olduğunu anlamak için özdeş
taşırma kaplarına bu cisimleri yavaşça bıraktığında,
cisimlerin kap içindeki denge durumlar şekillerdeki gibi
oluyor. Ahmet taşırma kaplarından K ve L kaplarına akan
siviların eşit hacimde olduğunu tespit ediyor,
V
V
16
K
11
Buna göre, Ahmet'in cisimlerin aynı olup olmadığını
anlaması için,
1. Cisimlerin ağrıklartölçmek
II. Cisimlerin taşırdığı sıvının ağırlığını ölçmek.
III. Cisimleri eriterek aynı deneyi tekrarlamak
öncüllerde verilenlerden hangilerini yapması yeterli
ve gereklidir?
ako
C) Yalniz III
A) Yalnızł
D) I ve II
B) Yalnız II
E ve
Fizik
Madde ve Özkütle
159. Ahmet görünümleri aynı olan içi dolu iki metal parçasının aynı maddeden mi yapılmış olduğunu anlamak için özdeş taşırma kaplarına bu cisimleri yavaşça bıraktığında, cisimlerin kap içindeki denge durumlar şekillerdeki gibi oluyor. Ahmet taşırma kaplarından K ve L kaplarına akan siviların eşit hacimde olduğunu tespit ediyor, V V 16 K 11 Buna göre, Ahmet'in cisimlerin aynı olup olmadığını anlaması için, 1. Cisimlerin ağrıklartölçmek II. Cisimlerin taşırdığı sıvının ağırlığını ölçmek. III. Cisimleri eriterek aynı deneyi tekrarlamak öncüllerde verilenlerden hangilerini yapması yeterli ve gereklidir? ako C) Yalniz III A) Yalnızł D) I ve II B) Yalnız II E ve
II. 24 ayar bilezik saf altından oluşurs
III. 22 ayar altının öz kütlesi 18 ayar altının öz kütle-
sinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) II ve III
D) I ve II
5.
11
Y
Z
X
Özdeş kaplarda aynı yüksekliklerde d, 2d öz kütleli
d Sivilar bulunmaktadır. Esit hacimli X, Y, Z cisimleri
bu sivilarda şekildeki gibi dengededir. Kaplardaki
Sivilar homojen karıştırıldığında oluşan karışımların
öz kütlesi sırasıyla dy, dą, dz oluyor.
Buna göre d,, d, ve dg arasındaki ilişki aşağıda-
kilerden hangisi gibidir?
A) d, > dy > dz B) dy > dy > dz
C) da > dz > dy D) dz > dz > dy
E) dz >d> dz
MADDE VE ÖZELLİKLERİ
FİZİK HIZ VE RENK SORU BANKASI
Fizik
Madde ve Özkütle
II. 24 ayar bilezik saf altından oluşurs III. 22 ayar altının öz kütlesi 18 ayar altının öz kütle- sinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III D) I ve II 5. 11 Y Z X Özdeş kaplarda aynı yüksekliklerde d, 2d öz kütleli d Sivilar bulunmaktadır. Esit hacimli X, Y, Z cisimleri bu sivilarda şekildeki gibi dengededir. Kaplardaki Sivilar homojen karıştırıldığında oluşan karışımların öz kütlesi sırasıyla dy, dą, dz oluyor. Buna göre d,, d, ve dg arasındaki ilişki aşağıda- kilerden hangisi gibidir? A) d, > dy > dz B) dy > dy > dz C) da > dz > dy D) dz > dz > dy E) dz >d> dz MADDE VE ÖZELLİKLERİ FİZİK HIZ VE RENK SORU BANKASI
1.
Isı ve sıcaklık ile ilgili olarak verilen,
I. 100° deki suya isi verildiğinde suyun sıcaklığı artar.
II. -10° deki buza isi verilirse buz erimeye başlar.
III. Aynı ortamda bulunan tahta ve demirin sıcaklıkları bir-
birlerine eşittir
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) I, II ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) Yalnız 11
E) Yalnız!
Fizik
Madde ve Özkütle
1. Isı ve sıcaklık ile ilgili olarak verilen, I. 100° deki suya isi verildiğinde suyun sıcaklığı artar. II. -10° deki buza isi verilirse buz erimeye başlar. III. Aynı ortamda bulunan tahta ve demirin sıcaklıkları bir- birlerine eşittir yargılarından hangileri doğru olabilir? A) I, II ve III B) I ve II C) II ve III D) Yalnız 11 E) Yalnız!
1. Bir araştırmacı, yapacağı deneysel çalışmanın de-
ğişkenleri ile ilgili olarak aşağıdaki tabloyu dolduru-
yor.
siz
Pis
yüz
Değişkenin Türü
Bağımlı değişken
Bağımsız değişken
Sabit tutulan değiş-
kenler
Değişkenin Adi
Cisimlerin yere düşme
süresi
Cisimlerin kütlesi
Cisimlerin şekilleri,
hacimleri, yüzey alan-
ları ve hava sürtünmesi
Bu tabloya göre, araştırmacının hipotez cümlesi
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Pig
içi
A)
A) Cisimlerin kütleleri artarsa hacimleri de artar.
B) Cisimlerin kütleleri artarsa yüzey alanları da ar-
tar.
C) Cisimlerin kütleleri artarsa yere düşme süreleri
de artar.
D) Cisimlerin yüzey alanları artarsa hava sürtünme-
si de artar.
E) Cisimlerin yüzey alanları artarsa yere düşme sü-
releri de artar.
B)
A
Y
A
Y
E
N
4.
Bi
Fizik
Madde ve Özkütle
1. Bir araştırmacı, yapacağı deneysel çalışmanın de- ğişkenleri ile ilgili olarak aşağıdaki tabloyu dolduru- yor. siz Pis yüz Değişkenin Türü Bağımlı değişken Bağımsız değişken Sabit tutulan değiş- kenler Değişkenin Adi Cisimlerin yere düşme süresi Cisimlerin kütlesi Cisimlerin şekilleri, hacimleri, yüzey alan- ları ve hava sürtünmesi Bu tabloya göre, araştırmacının hipotez cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Pig içi A) A) Cisimlerin kütleleri artarsa hacimleri de artar. B) Cisimlerin kütleleri artarsa yüzey alanları da ar- tar. C) Cisimlerin kütleleri artarsa yere düşme süreleri de artar. D) Cisimlerin yüzey alanları artarsa hava sürtünme- si de artar. E) Cisimlerin yüzey alanları artarsa yere düşme sü- releri de artar. B) A Y A Y E N 4. Bi
OURO
OS
16D 24
6
TYT/Fen Bilimleri
FEN BİLİMLER
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8 - 14), Biyoloji (15-20)
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kis
1.
3.
Laboratuvar ortamında yapılan bir deneyde özkütleleri
sırasıyla 8,9 g/cm2 ve 19,3 g/cm2 olan esit hacimli bakır
ve altın külçeler ayrı ayrı agzina kadar su dolu olan
taşırma kabına yavaşça bırakılmıştır. Bu sırada deney
sürecini takip eden Özlem, Onur ve Erdem taşırma
kabında gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki yorumları
yapmışlardır.
• Özlem: Altın külçenin kaptan taşırdığı su hacmi, bakır
külçeninkinden fazladır.
Onur: Altın külçenin kaptan taşırdığı su kütlesi,
bakır külçeninkine eşittir.
Erdem: Suyun altın külçeye uyguladığı kaldırma
kuvvetinin büyüklüğü, bakır külçeninkine
eşittir.
Buna göre, Özlem, Onur ve Erdem'in yorumlarından
hangileri doğrudur?
= 1 g/cm°)
(dsu
A) Yalnız Onur
B) Yalnız Erdem
C) Özlem ve Onur
D) Onur ve Erdem
E) Özlem ve Erdem
Fizik
Madde ve Özkütle
OURO OS 16D 24 6 TYT/Fen Bilimleri FEN BİLİMLER 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8 - 14), Biyoloji (15-20) 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kis 1. 3. Laboratuvar ortamında yapılan bir deneyde özkütleleri sırasıyla 8,9 g/cm2 ve 19,3 g/cm2 olan esit hacimli bakır ve altın külçeler ayrı ayrı agzina kadar su dolu olan taşırma kabına yavaşça bırakılmıştır. Bu sırada deney sürecini takip eden Özlem, Onur ve Erdem taşırma kabında gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki yorumları yapmışlardır. • Özlem: Altın külçenin kaptan taşırdığı su hacmi, bakır külçeninkinden fazladır. Onur: Altın külçenin kaptan taşırdığı su kütlesi, bakır külçeninkine eşittir. Erdem: Suyun altın külçeye uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü, bakır külçeninkine eşittir. Buna göre, Özlem, Onur ve Erdem'in yorumlarından hangileri doğrudur? = 1 g/cm°) (dsu A) Yalnız Onur B) Yalnız Erdem C) Özlem ve Onur D) Onur ve Erdem E) Özlem ve Erdem