Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Newton’ın Hareket Yasaları Soruları

Sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki K, L, M cisimleri F
kuvveti etkisiyle şekildeki gibi çekiliyor.
Xipi
Yipi
K
F
M
L
Cisimler hareket ederken önce X, sonra Y ipi kesilirse
L'nin hızının değişimi için ne söylenir?
X ipi kesildikten sora
Y ipi kesildikten sonra
A)
Hızlanır
Yavaşlar
B)
Yavaşlar
Yavaşlar
C)
Hızlanır
Sabit hızlı
D)
Sabit hızlı
Sabit hızlı
E)
Yavaşlar
Hızlanır
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
Sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki K, L, M cisimleri F kuvveti etkisiyle şekildeki gibi çekiliyor. Xipi Yipi K F M L Cisimler hareket ederken önce X, sonra Y ipi kesilirse L'nin hızının değişimi için ne söylenir? X ipi kesildikten sora Y ipi kesildikten sonra A) Hızlanır Yavaşlar B) Yavaşlar Yavaşlar C) Hızlanır Sabit hızlı D) Sabit hızlı Sabit hızlı E) Yavaşlar Hızlanır
2 kg
8 m
Esneklik sabiti 100 N/m olan yayın üze
rinde 8 m yüksekten 2 kg kütleli cisim
serbest bırakılıyor.
Cisim yaya çarpıp yapıştığına göre
yay en fazla kaç m sikişır?
(Sürtünmeler ve enerji kayıpları önem-
sizdir, g = 10 m/s2)
-
e
Sik
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
2 kg 8 m Esneklik sabiti 100 N/m olan yayın üze rinde 8 m yüksekten 2 kg kütleli cisim serbest bırakılıyor. Cisim yaya çarpıp yapıştığına göre yay en fazla kaç m sikişır? (Sürtünmeler ve enerji kayıpları önem- sizdir, g = 10 m/s2) - e Sik
Şekilde yatay düzlem sürtünmesiz, cisimler arası
sürtünmeli ve sürtünme katsayısı k= 0,25 dir.
F
2 kg
5 kg
Yatay
Buna göre, cisimleri aynı ivme ile hareket etti-
rebilecek en büyük kuvvetin değeri kaç N dur?
(g = 10 N/kg aliniz.)
A) 3
B) 5
C) 7
D) 9.
E) 10
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
Şekilde yatay düzlem sürtünmesiz, cisimler arası sürtünmeli ve sürtünme katsayısı k= 0,25 dir. F 2 kg 5 kg Yatay Buna göre, cisimleri aynı ivme ile hareket etti- rebilecek en büyük kuvvetin değeri kaç N dur? (g = 10 N/kg aliniz.) A) 3 B) 5 C) 7 D) 9. E) 10
B4258882
v=0
30 m/s
tu
Yatay
Ki
L
Yatay ve sürtünmesiz düzlemde k noktasında duran 2 kg
kütleli cisme sabit F kuvveti uygulandığında L noktasından
VL = 30 m/s hızla geçiyor.
Buna göre, KL arasında yapılan iş kaç J olur?
A) 900
B) 800
C) 600
D) 400
E) 200
he
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
B4258882 v=0 30 m/s tu Yatay Ki L Yatay ve sürtünmesiz düzlemde k noktasında duran 2 kg kütleli cisme sabit F kuvveti uygulandığında L noktasından VL = 30 m/s hızla geçiyor. Buna göre, KL arasında yapılan iş kaç J olur? A) 900 B) 800 C) 600 D) 400 E) 200 he
1.
Bilgi: Dengelenmiş kuvvetler etkisindeki cisimlerin
denge durumlarını sürdürme eğilimlerine cisimlerin
eylemsizliği adı verilir. Duran cisimler durmaya devam
eder, hareket hâlindeki cisimler ise sabit hızla hareketi-
ni korumak ister.
Buna göre,
I. fren yapılarak araç harzt değiştirildiğinde yolcuların
öne dağru eğilmesi,
II. bardağın üzerine, kâğıt ve kâğıdın üzerine metal
para konulduğunda, kagit hızla çekilirse paranın
bardağın içine düşmesi,
III. arabalarda emniyet kemeri takılması
durumlarından hangileri eylemsizlikle ilgilidir?
A) Yalnız! B) i ve III
Si alnız II
DL ve il
E) Il ve III
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
1. Bilgi: Dengelenmiş kuvvetler etkisindeki cisimlerin denge durumlarını sürdürme eğilimlerine cisimlerin eylemsizliği adı verilir. Duran cisimler durmaya devam eder, hareket hâlindeki cisimler ise sabit hızla hareketi- ni korumak ister. Buna göre, I. fren yapılarak araç harzt değiştirildiğinde yolcuların öne dağru eğilmesi, II. bardağın üzerine, kâğıt ve kâğıdın üzerine metal para konulduğunda, kagit hızla çekilirse paranın bardağın içine düşmesi, III. arabalarda emniyet kemeri takılması durumlarından hangileri eylemsizlikle ilgilidir? A) Yalnız! B) i ve III Si alnız II DL ve il E) Il ve III
21.
7 kg
3 kg
F-50 N
Sürtünmesiz yatay düzlem-
de K ve L cisimlerine şekil-
deki 50 N luk kuvvet uygu-
lanmakadr.
K
Buna göre,
a) Sistemin ivmesi kaç m/s2 dir?
b) K cisminin L ye uyguladığı kuvvet kaç N dur?
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
21. 7 kg 3 kg F-50 N Sürtünmesiz yatay düzlem- de K ve L cisimlerine şekil- deki 50 N luk kuvvet uygu- lanmakadr. K Buna göre, a) Sistemin ivmesi kaç m/s2 dir? b) K cisminin L ye uyguladığı kuvvet kaç N dur?
18. Sürtünmenin önemsenmediği eğik bir düzlemde v büyük
lüğündeki hızla Şekil I deki gibi aşağı doğru firlatilan is
min ivmesinin büyüklüğü a dir,
D
1-3mg
5
3ng + Vza
37°
37
Şekil !
Şekil II
Buna göre, cisim aynı eğik düzlemde Şekil il deki gibi
aşağıdan yukarıya V büyüklüğündeki hızla fırlatılırsa
yukarı çıkış ivmesinin büyüklüğü kaç a olur?
(sin 37° = 0.6: cos37° = 0,8)
3
A)
B)
C)
5
D) 1
4
ol
11. Sınıf Çalışma Kitabi - 3
17
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
18. Sürtünmenin önemsenmediği eğik bir düzlemde v büyük lüğündeki hızla Şekil I deki gibi aşağı doğru firlatilan is min ivmesinin büyüklüğü a dir, D 1-3mg 5 3ng + Vza 37° 37 Şekil ! Şekil II Buna göre, cisim aynı eğik düzlemde Şekil il deki gibi aşağıdan yukarıya V büyüklüğündeki hızla fırlatılırsa yukarı çıkış ivmesinin büyüklüğü kaç a olur? (sin 37° = 0.6: cos37° = 0,8) 3 A) B) C) 5 D) 1 4 ol 11. Sınıf Çalışma Kitabi - 3 17
M, kütleli cisim M kütleli cisim üzerinde yerini değiştirme
diğine göre, M, kütleli cisme uygulanan eylemsizlik kuv-
veti sürtünme kuvvetine eşittir.
Mark Mg dirka
g
Dimaniğin temel prensibinden,
F = Mopa
F
a =
dir. ivme değeri yerine yazılırsa
M, + MY
F
k=
1
olur.
Cevap: D
M, + M, 9
SORU - 8
Yatay düzlemdeki sürtünmesi önemsiz eğik düzlem ok yo-
nünde 5 m/s2 lik ivmeyle hızlanan hareket yapıyor.
2 kg
a = 5 m/s2
37
yer (yatay)
Buna göre, eğik düzlem üzerindeki kütlesi 2 kg olan cis-
min eğik düzlemdeki ivmesi kaç m/s2 dir?
(g = 10 m/s2; sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8)
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
M, kütleli cisim M kütleli cisim üzerinde yerini değiştirme diğine göre, M, kütleli cisme uygulanan eylemsizlik kuv- veti sürtünme kuvvetine eşittir. Mark Mg dirka g Dimaniğin temel prensibinden, F = Mopa F a = dir. ivme değeri yerine yazılırsa M, + MY F k= 1 olur. Cevap: D M, + M, 9 SORU - 8 Yatay düzlemdeki sürtünmesi önemsiz eğik düzlem ok yo- nünde 5 m/s2 lik ivmeyle hızlanan hareket yapıyor. 2 kg a = 5 m/s2 37 yer (yatay) Buna göre, eğik düzlem üzerindeki kütlesi 2 kg olan cis- min eğik düzlemdeki ivmesi kaç m/s2 dir? (g = 10 m/s2; sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8) A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
yang
A)
2. Bir otomobil arkasına takılan karavanı çekmek için kuvvet
uygularken, karavan da otomobile zıt yönde tepki kuvveti
uygular.
Aynı sistemde zıt yönde oluşan bu iki kuvvete rağ-
men karavanın hareket ediyor olmasını;
1. Etki kuvvetinin tepki kuvvetinden büyük olması
II. Etki - tepki kuvvetlerinin farklı cisimler üzerinde uygu-
lanıyor olması
III
. Otomobil ve karavanın kütlelerinin farklı olması
ifadelerinden hangilerl en iyi açıklar?
A) Yalnız
B) Yalniz II
val
C Yalnız ili
D I vevi
E) II ve III
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
yang A) 2. Bir otomobil arkasına takılan karavanı çekmek için kuvvet uygularken, karavan da otomobile zıt yönde tepki kuvveti uygular. Aynı sistemde zıt yönde oluşan bu iki kuvvete rağ- men karavanın hareket ediyor olmasını; 1. Etki kuvvetinin tepki kuvvetinden büyük olması II. Etki - tepki kuvvetlerinin farklı cisimler üzerinde uygu- lanıyor olması III . Otomobil ve karavanın kütlelerinin farklı olması ifadelerinden hangilerl en iyi açıklar? A) Yalnız B) Yalniz II val C Yalnız ili D I vevi E) II ve III
3.
TEST 15
1. Bir asansör, tavanına esnemeyen iple bağlı
8 kg kütleli cisimle birlikte yukarı doğru sabit hız-
la çıkarken 3 m/s? lik ivme ile yavaşlamaya baş-
lamıştır.
T
1
8 kg
ta
Buna göre, asansör yavaşlamaya başlama-
dan önce ipte var olan gerilme kuvvetinin
T, 'in büyüklüğünün yavaşlama sırasında
[
oluşan gerilme kuvveti , 'nin büyüklüğüne
2
oranı kaçtır? (g = 10 m/s)
=
10
10
10
8
A)
B) 1
C)
D)
E)
13
7
3
m
3
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
3. TEST 15 1. Bir asansör, tavanına esnemeyen iple bağlı 8 kg kütleli cisimle birlikte yukarı doğru sabit hız- la çıkarken 3 m/s? lik ivme ile yavaşlamaya baş- lamıştır. T 1 8 kg ta Buna göre, asansör yavaşlamaya başlama- dan önce ipte var olan gerilme kuvvetinin T, 'in büyüklüğünün yavaşlama sırasında [ oluşan gerilme kuvveti , 'nin büyüklüğüne 2 oranı kaçtır? (g = 10 m/s) = 10 10 10 8 A) B) 1 C) D) E) 13 7 3 m 3
M
K L
2
W3
yer
d.
CAP
da
3h
5h
11. Bir öğrenci grubu K
cismini sürtünmesiz
bir eğik düzlemin üze-
rinde bıraktığı anda L
cismini de aynı yük-
seklikten serbest düş-
meye bırakıyor. Eğik
düzlemin uzunluğunu
dy, dy ve dz gibi uzun-
luklara, düşey doğrultuyu da h, 3h ve 5h gibi uzunluk
lara ayırıyorlar.
Buna göre öğrenciler,
os
yer
Zaman
(s)
1. Cisimlerin yere ulaşma sürelerini eşit olarak ölçerler.
II. Cisimlerin yerden aynı yükseklikten eşit süratlerle
geçtiğini belirlerler.
III. K cisminin dy, dz, dz yollarını eşit sürelerde aldığı-
ni ölçerler.
sonuçlarından hangilerine ulaşırlar? (Hava direnci
önemsizdir.)
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
M K L 2 W3 yer d. CAP da 3h 5h 11. Bir öğrenci grubu K cismini sürtünmesiz bir eğik düzlemin üze- rinde bıraktığı anda L cismini de aynı yük- seklikten serbest düş- meye bırakıyor. Eğik düzlemin uzunluğunu dy, dy ve dz gibi uzun- luklara, düşey doğrultuyu da h, 3h ve 5h gibi uzunluk lara ayırıyorlar. Buna göre öğrenciler, os yer Zaman (s) 1. Cisimlerin yere ulaşma sürelerini eşit olarak ölçerler. II. Cisimlerin yerden aynı yükseklikten eşit süratlerle geçtiğini belirlerler. III. K cisminin dy, dz, dz yollarını eşit sürelerde aldığı- ni ölçerler. sonuçlarından hangilerine ulaşırlar? (Hava direnci önemsizdir.)
VE LİMİT HIZ - 2
3.
v (hız)
ot
(zaman)
3v
Hava sürtünmelerinin ihmal edildiği ortamda cisme ait
hız - zaman grafiği şekildeki gibidir.
Cismet = 0 anında etki eden sürtünme kuvveti ağır-
lığının kaç katıdır? (g = 10 m/s2)
A) 1
B) 3
C) 6
D) 8
59
& A. Veim = mig
h = /gt
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
VE LİMİT HIZ - 2 3. v (hız) ot (zaman) 3v Hava sürtünmelerinin ihmal edildiği ortamda cisme ait hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismet = 0 anında etki eden sürtünme kuvveti ağır- lığının kaç katıdır? (g = 10 m/s2) A) 1 B) 3 C) 6 D) 8 59 & A. Veim = mig h = /gt
Soru 2:
E) 20
F(N)
10
Sort
0
x(m)
10
20
30
Sürtünmesiz yatay zemin üzerinde bulunan 5 kg kütleli cisme
uygulanan kuvvetin yer değiştirmeye bağlı grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre 30 m yolun sonunda cismin kazandığı kinetik enerji
kaç J' dur?
Kü
no
sa
su
B
A) 50
B) 100
C) 150
D) 200
E) 300
E
C
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
Soru 2: E) 20 F(N) 10 Sort 0 x(m) 10 20 30 Sürtünmesiz yatay zemin üzerinde bulunan 5 kg kütleli cisme uygulanan kuvvetin yer değiştirmeye bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 30 m yolun sonunda cismin kazandığı kinetik enerji kaç J' dur? Kü no sa su B A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 300 E C
10. Kemal, yatay sürtünmeli düzlemde durmakta olan
10 kg kütleli bir koliyi yatay doğrultuda 80 N'lik yatay
kuvvetle itmeye başlıyor.
isim
10 kg
Fs: k.N-kong,
0,400,10 404
40Nm.
go
10
um/s2
yatay
401
Koli ile atay aüzlem arasındaki sürtünme katsayısı
0,4 olduguna göre, koli 1 saniyede kaç metre yol
alır?
(g = 10 m/s)
& Vort+ 2 oth
A) 1
2
B)
C) 3
D) 4
E) 8
4
89
Kafa Dengi
2
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
10. Kemal, yatay sürtünmeli düzlemde durmakta olan 10 kg kütleli bir koliyi yatay doğrultuda 80 N'lik yatay kuvvetle itmeye başlıyor. isim 10 kg Fs: k.N-kong, 0,400,10 404 40Nm. go 10 um/s2 yatay 401 Koli ile atay aüzlem arasındaki sürtünme katsayısı 0,4 olduguna göre, koli 1 saniyede kaç metre yol alır? (g = 10 m/s) & Vort+ 2 oth A) 1 2 B) C) 3 D) 4 E) 8 4 89 Kafa Dengi 2
10
Şekildeki yatay düzlemi sürtünmeli olan sistem ser-
best bırakılıyor.
m=4kg
T
k=0,5
T
m=1kg
m, -5kg
Cisim ivmelendiğinde düzlemin kinetik sürtünme
katsayısı k = 0,5 olduğuna göre Iplerdeki gerilme
T.
kuvvetleri oranı
T,
kaçtır?
A) 0,1
B) 0,2
C) 0,25
D) 0,3
E) 0,4
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
10 Şekildeki yatay düzlemi sürtünmeli olan sistem ser- best bırakılıyor. m=4kg T k=0,5 T m=1kg m, -5kg Cisim ivmelendiğinde düzlemin kinetik sürtünme katsayısı k = 0,5 olduğuna göre Iplerdeki gerilme T. kuvvetleri oranı T, kaçtır? A) 0,1 B) 0,2 C) 0,25 D) 0,3 E) 0,4
F-3 kg
6. Kütlesi 3 kg olan X cismi, düşey
duvarda şekildeki gibi dengededir.
Sürtünme katsayısı k = 0,5 oldu-
ğuna göre,
1. Cisme etki eden sürtünme kuv-
vetinin değeri 30 N olur.
30
II. F kuvveti artarsa sürtünme kuvveti artar.
III. F kuvveti 80 N olabilir.
=
verilenlerinden hangileri doğrudur? (g = 10 N/kg)
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
F-3 kg 6. Kütlesi 3 kg olan X cismi, düşey duvarda şekildeki gibi dengededir. Sürtünme katsayısı k = 0,5 oldu- ğuna göre, 1. Cisme etki eden sürtünme kuv- vetinin değeri 30 N olur. 30 II. F kuvveti artarsa sürtünme kuvveti artar. III. F kuvveti 80 N olabilir. = verilenlerinden hangileri doğrudur? (g = 10 N/kg) A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III