Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Newton’ın Hareket Yasaları Soruları

17. Cisimlerle zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayısı-
nin aynı olduğu şekildeki eğik düzlemlerde kütleleri sıra-
sıyla m, 2m, m olan K, L, M cisimleri O, P, R noktaların-
dan aşağı doğru OK, OL, OM ilk hızlarıyla atılıyor.
M
IK
R.
a
B
Ja
--- yatay
(a <B)
K cismi eğik düzlem üzerinde sabit hızla hareket etti-
ğine göre,
I. L cismi yavaşlayarak hareket ederlo
II. M cismi hızlanarak hareket eder.
III. K cismiyle zemin arasındaki kinetik sürtünme katsa-
yisi eğik düzlemin eğimine eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II CHI ve III
Dy II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
17. Cisimlerle zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayısı- nin aynı olduğu şekildeki eğik düzlemlerde kütleleri sıra- sıyla m, 2m, m olan K, L, M cisimleri O, P, R noktaların- dan aşağı doğru OK, OL, OM ilk hızlarıyla atılıyor. M IK R. a B Ja --- yatay (a <B) K cismi eğik düzlem üzerinde sabit hızla hareket etti- ğine göre, I. L cismi yavaşlayarak hareket ederlo II. M cismi hızlanarak hareket eder. III. K cismiyle zemin arasındaki kinetik sürtünme katsa- yisi eğik düzlemin eğimine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II CHI ve III Dy II ve III E) I, II ve III
5. Şekildeki düzenekte iki blok arası sürtünmeli, L ile zemin
arası sürtünmesizdir. Statik sürtünme katsayısı 0,5 ve kinetik
sürtünme katsayısı 0,4'tür.
K 2 kg
8
84 3 kg
32 N
Buna göre, K'nin ivmesinin yönü ve büyüküğü ile L'nin
ivmesinin büyüklüğü nedir?
ak (m/s)
al (m/s)
A)
6
B)
6
2; 1 yönünde
2; Il yönünde
4; Il yönünde
4; 1 yönünde
6; 1 yönünde
8 8
D)
E)
8
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
5. Şekildeki düzenekte iki blok arası sürtünmeli, L ile zemin arası sürtünmesizdir. Statik sürtünme katsayısı 0,5 ve kinetik sürtünme katsayısı 0,4'tür. K 2 kg 8 84 3 kg 32 N Buna göre, K'nin ivmesinin yönü ve büyüküğü ile L'nin ivmesinin büyüklüğü nedir? ak (m/s) al (m/s) A) 6 B) 6 2; 1 yönünde 2; Il yönünde 4; Il yönünde 4; 1 yönünde 6; 1 yönünde 8 8 D) E) 8
Atış Hareketleri
7. Fasikül
Örnek 3
DÜŞEY ATIŞ FORMÜLLERİ
Ok düzeyi
Hız Formülü
Şekildeki K düzeyinden serbest düşmeye bırakı-
lan bir cisim h, yüksekliğinit, saniyede, hz yüksek-
liğini de tasanlyede alıyor.
v=Votg.t
11/
he
= 2 olduğuna göre,
ha
oranı nedir?
Yer Değiştirme Formülü
-12
B)
GA
C) 1
un
DO
E) 2
ÖSYM Sorusu
Zamansız Hız Formülü
Çözüm
V2
Son
= vě + 29.1
A VIPUYARI
Formüllerde "+" şeklinde verilen işaret (ivmenin işaretl); eğer ci-
sim atıldıktan sonra hızlanmaya başlıyor ise "+" alınır, cisim atil-
diktan sonra yavaşlamaya başlıyor ise "-" alınır.
Yukarı Yönde Düşey Atış Hareketinin Özellikleri
Cismin maksimum yüksekliğe çıkış süresi, iniş süresine eşittir.
Uçuş süresi de bu sürelerden birinin iki katına eşittir.
tuşus =
2V0
g
AŞAĞI YÖNDE DÜŞEY ATIŞ HAREKETİ
Yerden belirli bir yükseklikten düşey aşağı doğru bir ilk hızla atılan
cisimlerin hareketidir. Bu hareketin serbest düşme hareketinden far-
ki, cismin ilk hızının olmasıdır.
Cisim, yörüngesi üzerindeki herhangi bir noktadan; çıkarken ve
inerken eşit büyüklükteki hızlar ile geçer.
• Vo hızı ile düşey yukarı atılan cismin maksimum yüksekliği aşağı-
daki bağıntı ile bulunur.
YUKARI YÖNDE DÜŞEY ATIŞ HAREKETİ
hmaks =
2g
Bir ilk hızla düşey yukarı (yer çekimi kuwetine zıt yönde) atılan Cl-
simlerin hareketidir.
. V hızıyla atılan cisim, yer çekimi ivmes! (g) lie yavaşlayarak du-
rur ve maksimum yükseklikten itibaren serbest düşme hareketi
yapar.
(D VİPNOT
Tek boyutta sabit ivmeli hareketlerde ortalama hız,
ilk hız ile son hızın aritmetik ortalamasından bulu-
nur.
Vson
Yukarı Yönde Düşey Atış Grafikleri
Konum
Hız
+ Ivme
h.
VO
Von =
Vilk + Vson
2
Zaman
Zaman
0
1
1
21
VİP Yayınları
Düşey doğrultudakı yer değiştirme, pratik olarak;
X = Vort formülünden de bulunur.
t
-9.
21
Zaman
-VO
duşey
F Fizik
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
Atış Hareketleri 7. Fasikül Örnek 3 DÜŞEY ATIŞ FORMÜLLERİ Ok düzeyi Hız Formülü Şekildeki K düzeyinden serbest düşmeye bırakı- lan bir cisim h, yüksekliğinit, saniyede, hz yüksek- liğini de tasanlyede alıyor. v=Votg.t 11/ he = 2 olduğuna göre, ha oranı nedir? Yer Değiştirme Formülü -12 B) GA C) 1 un DO E) 2 ÖSYM Sorusu Zamansız Hız Formülü Çözüm V2 Son = vě + 29.1 A VIPUYARI Formüllerde "+" şeklinde verilen işaret (ivmenin işaretl); eğer ci- sim atıldıktan sonra hızlanmaya başlıyor ise "+" alınır, cisim atil- diktan sonra yavaşlamaya başlıyor ise "-" alınır. Yukarı Yönde Düşey Atış Hareketinin Özellikleri Cismin maksimum yüksekliğe çıkış süresi, iniş süresine eşittir. Uçuş süresi de bu sürelerden birinin iki katına eşittir. tuşus = 2V0 g AŞAĞI YÖNDE DÜŞEY ATIŞ HAREKETİ Yerden belirli bir yükseklikten düşey aşağı doğru bir ilk hızla atılan cisimlerin hareketidir. Bu hareketin serbest düşme hareketinden far- ki, cismin ilk hızının olmasıdır. Cisim, yörüngesi üzerindeki herhangi bir noktadan; çıkarken ve inerken eşit büyüklükteki hızlar ile geçer. • Vo hızı ile düşey yukarı atılan cismin maksimum yüksekliği aşağı- daki bağıntı ile bulunur. YUKARI YÖNDE DÜŞEY ATIŞ HAREKETİ hmaks = 2g Bir ilk hızla düşey yukarı (yer çekimi kuwetine zıt yönde) atılan Cl- simlerin hareketidir. . V hızıyla atılan cisim, yer çekimi ivmes! (g) lie yavaşlayarak du- rur ve maksimum yükseklikten itibaren serbest düşme hareketi yapar. (D VİPNOT Tek boyutta sabit ivmeli hareketlerde ortalama hız, ilk hız ile son hızın aritmetik ortalamasından bulu- nur. Vson Yukarı Yönde Düşey Atış Grafikleri Konum Hız + Ivme h. VO Von = Vilk + Vson 2 Zaman Zaman 0 1 1 21 VİP Yayınları Düşey doğrultudakı yer değiştirme, pratik olarak; X = Vort formülünden de bulunur. t -9. 21 Zaman -VO duşey F Fizik
Prt Yayın
6.
Bat
Doğu
F, = 10N
F5N
2 kg
Yatay ve sürtünmeli bir yolda doğuya doğru hareket eden 2 kg
kütleli cismin ivmesinin büyüklüğü 5 m/s2 dir.
2
F, = 10N luk kuvvetin yönü batıya doğru, F, = 5N luk kuvve-
tin yönü doğuya doğru olduğuna göre,
1. Cisim yavaşlamaktadır.
sustenme
2N olomozmi
II. Cisim hızlanmaktadır.
III. Sürtünme kuwetinin büyüklüğü batıya doğru 5N dur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve in
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
Prt Yayın 6. Bat Doğu F, = 10N F5N 2 kg Yatay ve sürtünmeli bir yolda doğuya doğru hareket eden 2 kg kütleli cismin ivmesinin büyüklüğü 5 m/s2 dir. 2 F, = 10N luk kuvvetin yönü batıya doğru, F, = 5N luk kuvve- tin yönü doğuya doğru olduğuna göre, 1. Cisim yavaşlamaktadır. sustenme 2N olomozmi II. Cisim hızlanmaktadır. III. Sürtünme kuwetinin büyüklüğü batıya doğru 5N dur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız II D) I ve II E) I ve in
1
9. Yatay düzlemde hareket eden bir cisme etki eden net
kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Net kuvvet (N)
30
6
7
0
Yol (m)
2
-10
Kuvvet etkisiyle hareket eden cisim üzerinde, (0-4) m
yol aralığında yapılan iş W, ve (0-7) m yol aralığında
Wq
yapılan iş W2 olduğuna göre, oranı kaçtır?
Wz
A)
18
21
About
18
15
D)
3
E) 6
FX
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
1 9. Yatay düzlemde hareket eden bir cisme etki eden net kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Net kuvvet (N) 30 6 7 0 Yol (m) 2 -10 Kuvvet etkisiyle hareket eden cisim üzerinde, (0-4) m yol aralığında yapılan iş W, ve (0-7) m yol aralığında Wq yapılan iş W2 olduğuna göre, oranı kaçtır? Wz A) 18 21 About 18 15 D) 3 E) 6 FX
1. Şekilde verilen asansörün içinde asılı 2 kg kütleli cisim
dengededir.
1
2 kg
2
t
o
Asansör harekete başladığı anda ip kesiliyor. 2 kg
2
kütleli cismin asansör içinde hareketsiz kalması için
asansör hangi yönde kaç m/s2'lik ivme ile hareket
etmelidir? (g = 10 m/s2)
A) 1 yönünde 5 m/s2 ivme ile hızlanan
B) 2 yönünde 5 m/s2 ivme ile hızlanan
C) 1 yönünde 10 m/s2 ivme ile hızlanan
Dyönünde 10 m/s2 ivme ile yavaşlayan
E) Pyönünde 10 m/s2 ivme ile hızlanan
rasa
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
1. Şekilde verilen asansörün içinde asılı 2 kg kütleli cisim dengededir. 1 2 kg 2 t o Asansör harekete başladığı anda ip kesiliyor. 2 kg 2 kütleli cismin asansör içinde hareketsiz kalması için asansör hangi yönde kaç m/s2'lik ivme ile hareket etmelidir? (g = 10 m/s2) A) 1 yönünde 5 m/s2 ivme ile hızlanan B) 2 yönünde 5 m/s2 ivme ile hızlanan C) 1 yönünde 10 m/s2 ivme ile hızlanan Dyönünde 10 m/s2 ivme ile yavaşlayan E) Pyönünde 10 m/s2 ivme ile hızlanan rasa
7. Sürtünmesiz bir düzenek üzerinde bulunan m kütleli cisim
üzerine, iki ayrı kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor.
5 N
10V2N
71
45°
37°
m = 2 kg olduğuna göre, zemin tarafından cisme uygulanan
kuvvet FN ve cismin ivmesi a kaçtır?
FN
a
a
A)
7
5
B)
13
7
C)
13
7,5
D)
14
14
E)
14
15
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
7. Sürtünmesiz bir düzenek üzerinde bulunan m kütleli cisim üzerine, iki ayrı kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor. 5 N 10V2N 71 45° 37° m = 2 kg olduğuna göre, zemin tarafından cisme uygulanan kuvvet FN ve cismin ivmesi a kaçtır? FN a a A) 7 5 B) 13 7 C) 13 7,5 D) 14 14 E) 14 15
2. I. Havasız ortamda serbest düşme hareketi
yapan bir cisim
5.
II. Sabit süratle çembersel yörüngede hareket
eden cisim
III. Sabit süratle doğrusal yörüngede hareket
eden bir cisim
Yukarıda verilen hareketlerden hangileri den-
gelenmemiş kuvvetlerin etkisinde gerçekleşir?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
B
i
L
G
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
2. I. Havasız ortamda serbest düşme hareketi yapan bir cisim 5. II. Sabit süratle çembersel yörüngede hareket eden cisim III. Sabit süratle doğrusal yörüngede hareket eden bir cisim Yukarıda verilen hareketlerden hangileri den- gelenmemiş kuvvetlerin etkisinde gerçekleşir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III B i L G
1.
Freni bozulmuş bir tir, yatay bir yolda küçük bir hızla
hareket ederken önünde durmakta olan bir otomobile
çarpıyor.
Buna göre,
1. Tir otomobile çarptığı anda durur.
II. Tinin otomobile uyguladığı kuvvet ile otomobilin
tira uyguladığı kuvvet aynı büyüklüktedir.
III. Tinin otomobile uyguladığı kuvvet, otomobili tra
uyguladığı kuvvetten büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız il
C) Yalniz II
D) I ve II
E) I ve III
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
1. Freni bozulmuş bir tir, yatay bir yolda küçük bir hızla hareket ederken önünde durmakta olan bir otomobile çarpıyor. Buna göre, 1. Tir otomobile çarptığı anda durur. II. Tinin otomobile uyguladığı kuvvet ile otomobilin tira uyguladığı kuvvet aynı büyüklüktedir. III. Tinin otomobile uyguladığı kuvvet, otomobili tra uyguladığı kuvvetten büyüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız il C) Yalniz II D) I ve II E) I ve III
FİZİK
1.
Sürtünmelerin önemsenmediği eğik düzlemde G ağırlikls
küp şeklindeki türdeş cisim F1, F2 ve F3 büyüklüğündeki
kuvvetler etkisinde ayrı ayrı şekildeki gibi dengededir.
3.
KU
Y
2
ol
fr.out
S fost
F2
yatay ----
fa
F3
G
a
yatay-
Buna göre F1, F2 ve F3 arasındaki ilişki nedir?
:
<
A) F3 <F2 <F1
C) F1 = F2 F3
B) F1 <F2 F3
D) F3 <F2 = F1
E) F1 = F2 = F3
ILERI YAYINLARI
2
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
FİZİK 1. Sürtünmelerin önemsenmediği eğik düzlemde G ağırlikls küp şeklindeki türdeş cisim F1, F2 ve F3 büyüklüğündeki kuvvetler etkisinde ayrı ayrı şekildeki gibi dengededir. 3. KU Y 2 ol fr.out S fost F2 yatay ---- fa F3 G a yatay- Buna göre F1, F2 ve F3 arasındaki ilişki nedir? : < A) F3 <F2 <F1 C) F1 = F2 F3 B) F1 <F2 F3 D) F3 <F2 = F1 E) F1 = F2 = F3 ILERI YAYINLARI 2
Yatay yüzeydek statik sürünme katsayısı 0,5 olan şe-
Kildeki sistemde birbirine iple bağlı 4 kg kütleli ve 8 kg
kütleli isimler serbest bıraktiyor.
8
k=05
hilo
Buna göre, cisimler arasındaki ip gerilmesi kaç N
olur? (g = 10 m/s
Fs=64
876
LO
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
Yatay yüzeydek statik sürünme katsayısı 0,5 olan şe- Kildeki sistemde birbirine iple bağlı 4 kg kütleli ve 8 kg kütleli isimler serbest bıraktiyor. 8 k=05 hilo Buna göre, cisimler arasındaki ip gerilmesi kaç N olur? (g = 10 m/s Fs=64 876 LO
Doğrusal bir yolda. A noktasından harekete geçen araba şekildeki yörüngeyi izleyerek C noktasına 10 s'de ulaşıyor
Araç
40 metre
A
Sometre
Buna göre, aracin hızı ve sürati kao misdir
6
7
Surat
7
5
6
7
0)
7
4
5
Lve M noktaların
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
Doğrusal bir yolda. A noktasından harekete geçen araba şekildeki yörüngeyi izleyerek C noktasına 10 s'de ulaşıyor Araç 40 metre A Sometre Buna göre, aracin hızı ve sürati kao misdir 6 7 Surat 7 5 6 7 0) 7 4 5 Lve M noktaların