Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Vektörler Soruları

ü
den
keti
eyi
ç
Nitelik Yayıncılık
5.
K noktasındaki bir cisim, birim kareler üzerinde şe-
kildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına geliyor.
X ve Y noktalarında duran gözlemcilere göre
cismin yer değiştirme vektörü aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
D)
E)
X
Z
A
7
Z
Y
E
1
7
7
Z
Fizik
Vektörler
ü den keti eyi ç Nitelik Yayıncılık 5. K noktasındaki bir cisim, birim kareler üzerinde şe- kildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına geliyor. X ve Y noktalarında duran gözlemcilere göre cismin yer değiştirme vektörü aşağıdakilerden hangisidir? A) B) D) E) X Z A 7 Z Y E 1 7 7 Z
8.
35
*X
17
şeklinde verilen tanecik ile ilgili,
I. Anyondur.
II. Elektron sayısı 18'dir."
Nükleon sayısı 52'dir.
IV. Toplam alt tanecik sayışı 53'tür.
yargılarından hangileri yanlıştır?
-B)ive II
A) Yalnız III
D) III ve IV
E), Il ve IV
C) ii ve ill
11. Ma
Fizik
Vektörler
8. 35 *X 17 şeklinde verilen tanecik ile ilgili, I. Anyondur. II. Elektron sayısı 18'dir." Nükleon sayısı 52'dir. IV. Toplam alt tanecik sayışı 53'tür. yargılarından hangileri yanlıştır? -B)ive II A) Yalnız III D) III ve IV E), Il ve IV C) ii ve ill 11. Ma
1. Aynı düzlem üzerinde, büyüklüğü eşit vektörler ile K ve L
vektör grupları oluşturulmuştur.
^
K grubu
L grubu
K grubundaki vektörlerin bileşkesi RK, L grubundaki
RK
vektörlerin bileşkesi R₁ olduğuna göre
R₁
kaçtır?
A) 12/12
2
B) ²/3
C) 3/4
oranı
D) 1 E) 2
3.
Fizik
Vektörler
1. Aynı düzlem üzerinde, büyüklüğü eşit vektörler ile K ve L vektör grupları oluşturulmuştur. ^ K grubu L grubu K grubundaki vektörlerin bileşkesi RK, L grubundaki RK vektörlerin bileşkesi R₁ olduğuna göre R₁ kaçtır? A) 12/12 2 B) ²/3 C) 3/4 oranı D) 1 E) 2 3.
erden
0,-1)
er şe-
Paylaşım Yayınları
8. Aynı düzlemdek K, L, M, N ve P vektörleri şekildeki g
bidir.
A) N
IN
Buna göre, K + L+M+ N-Pişleminin sonucu
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
B) 3N
M
C) -2N
D) 2N
E)-N
2.
Buna göre,
A)
1
3
F
Ip
B)
23
oranı kaçtır?
Düşey kesiti verilen sürtünmesi önem
neklerindeki iple birbirine bağlı cisim
numlarda hareketsiz tutuluyor.
3 kg
Ip
C) 1
Yatay düzlem
D
O
Yate
Fizik
Vektörler
erden 0,-1) er şe- Paylaşım Yayınları 8. Aynı düzlemdek K, L, M, N ve P vektörleri şekildeki g bidir. A) N IN Buna göre, K + L+M+ N-Pişleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? B) 3N M C) -2N D) 2N E)-N 2. Buna göre, A) 1 3 F Ip B) 23 oranı kaçtır? Düşey kesiti verilen sürtünmesi önem neklerindeki iple birbirine bağlı cisim numlarda hareketsiz tutuluyor. 3 kg Ip C) 1 Yatay düzlem D O Yate
8.
Büyüklükleri eşit ve f olan aynı düzlemdeki iki kuvvetin
bileşkesinin büyüklüğü, kuvvetlerin arasındaki açıya
bağlı olarak farklı değerler alır.
Bu iki kuvvetin arasındaki açı 0, bileşkelerinin
büyüklüğü R olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)
BY
C)
D)
E)
0
0
30°
90°
120°
180°
Rention blobmels sley
Hab neistb
münby
2f
√3f
√2f
f
0
4
Fizik
Vektörler
8. Büyüklükleri eşit ve f olan aynı düzlemdeki iki kuvvetin bileşkesinin büyüklüğü, kuvvetlerin arasındaki açıya bağlı olarak farklı değerler alır. Bu iki kuvvetin arasındaki açı 0, bileşkelerinin büyüklüğü R olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) BY C) D) E) 0 0 30° 90° 120° 180° Rention blobmels sley Hab neistb münby 2f √3f √2f f 0 4
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
5. Şekildeki gibi O merkezli çember
üzerine konulmuş +4q. -q ve +4q
yükleri sabit tutulmaktadır.
-q yükünün O noktasında oluş-
turduğu elektriksel alan E ise O
daki bileşke elektriksel alan şid-
deti kaç E'dir?
A) 2
B) 3
C) 4
Sürtünmesiz yatay düzlem üzeri-
ne ayn işaretli yukle yüklü K, L,
0
+4g
D) 5
+4q
E) 6
7.
Yalıtkan yatay ze
şekildeki konum
ye bağlı ipe uyg
K noktasın
sındaki yü
için ipin u
ka²
422
2
à F
24
8.
Yar
ker
du
da
tr
Fizik
Vektörler
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 5. Şekildeki gibi O merkezli çember üzerine konulmuş +4q. -q ve +4q yükleri sabit tutulmaktadır. -q yükünün O noktasında oluş- turduğu elektriksel alan E ise O daki bileşke elektriksel alan şid- deti kaç E'dir? A) 2 B) 3 C) 4 Sürtünmesiz yatay düzlem üzeri- ne ayn işaretli yukle yüklü K, L, 0 +4g D) 5 +4q E) 6 7. Yalıtkan yatay ze şekildeki konum ye bağlı ipe uyg K noktasın sındaki yü için ipin u ka² 422 2 à F 24 8. Yar ker du da tr
6. Aynı sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan F, F ve F3
büyüklüğündeki F., F ve F kuvvetlerinin etkisindeki
noktasal cisim şekildeki gibi dengededir.
Buna göre,
F₁ cosa =
F₁-sina +
F
A) Yalnız I
F.
Lo
cose
sine = F3
D) II ve III
8
F3
F
2
- Yatay
III. F₁+F₂ +F₂=0
2
3
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve th
sin (sota)
FL
cost
FI
Casil
F2. cosa = F₁. cast
cos
C) I ve III
E) I, II ve III
8. Ağırlığı G
F kuvvet
dengede
ipt
1.
||
1
Fizik
Vektörler
6. Aynı sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan F, F ve F3 büyüklüğündeki F., F ve F kuvvetlerinin etkisindeki noktasal cisim şekildeki gibi dengededir. Buna göre, F₁ cosa = F₁-sina + F A) Yalnız I F. Lo cose sine = F3 D) II ve III 8 F3 F 2 - Yatay III. F₁+F₂ +F₂=0 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve th sin (sota) FL cost FI Casil F2. cosa = F₁. cast cos C) I ve III E) I, II ve III 8. Ağırlığı G F kuvvet dengede ipt 1. || 1
K vektörünün x ekseni üzerindeki bileşeninin
büyüklüğü a olduğuna göre, y ekseni üzerin-
deki bileşeninin büyüklüğü aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
8a
B Ba
2
C√3a D2a
tu
Eşit bölmelendirilmiş sürtünmesiz yatay düzlem-
deki X cismine, düzleme paralel E, F, ve F₂ kuv-
vetleri aynı anda uygulandığında cisim bu kuvvet-
lerin bileşkesi yönünde hareket etmektedir.
4
F
2
X
2F²3
R
E) 3a
E) F₂ ve P
2
Buna göre; F₁, F₂ ve F, kuvvetlerinden hangile-
rinin yönü değiştirilmeden büyüklüğü iki katına
çıkarılırsa X cisminin hareket yönü değişmez?
A) Yalnız F₂ B) Yalnız F₂ G)F,ve F₂
3
D) F₁ ve F
1
2
Fizik
Vektörler
K vektörünün x ekseni üzerindeki bileşeninin büyüklüğü a olduğuna göre, y ekseni üzerin- deki bileşeninin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? A) 8a B Ba 2 C√3a D2a tu Eşit bölmelendirilmiş sürtünmesiz yatay düzlem- deki X cismine, düzleme paralel E, F, ve F₂ kuv- vetleri aynı anda uygulandığında cisim bu kuvvet- lerin bileşkesi yönünde hareket etmektedir. 4 F 2 X 2F²3 R E) 3a E) F₂ ve P 2 Buna göre; F₁, F₂ ve F, kuvvetlerinden hangile- rinin yönü değiştirilmeden büyüklüğü iki katına çıkarılırsa X cisminin hareket yönü değişmez? A) Yalnız F₂ B) Yalnız F₂ G)F,ve F₂ 3 D) F₁ ve F 1 2
6.
DUF01
Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan nok-
tasal X cismi F, ve F, kuvvetlerinin etkisi altındadır.
2
F₁ + 2F ve F₂ kuvvetleri Şekil l'deki gibidir.
F. +2F 2
5.
X
|||
Şekil I
Şekil II
Buna göre, X cismi Şekil Il'deki numaralan-
mış vektörlerden hangisinin yönünde hareket
eder?
A) I
B) I CI
DYTV EX
Aynı sürtünmesiz düzlemdeki F 2
YO
lagunt
7.
8.
Fizik
Vektörler
6. DUF01 Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan nok- tasal X cismi F, ve F, kuvvetlerinin etkisi altındadır. 2 F₁ + 2F ve F₂ kuvvetleri Şekil l'deki gibidir. F. +2F 2 5. X ||| Şekil I Şekil II Buna göre, X cismi Şekil Il'deki numaralan- mış vektörlerden hangisinin yönünde hareket eder? A) I B) I CI DYTV EX Aynı sürtünmesiz düzlemdeki F 2 YO lagunt 7. 8.
11
PON,
40 N,
I 50 N
niceliklerinden hangileri olabilir?
1
√√3
(sin30° = 2; cos30º = 2
A) Yalnız I
DI ve II
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) II ve III
5. K, L ve M vektörleri aynı düzlemdedir.
K
Ľ
Buna göre, vektörlerin K + L + M toplamı aşa-
ğıdakilerden hangisine eşittir?
A) 0
B) 2K
(C) 2M-LE-2K
Ders Uygulama Föyü | Fizik
Fizik
Vektörler
11 PON, 40 N, I 50 N niceliklerinden hangileri olabilir? 1 √√3 (sin30° = 2; cos30º = 2 A) Yalnız I DI ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III 5. K, L ve M vektörleri aynı düzlemdedir. K Ľ Buna göre, vektörlerin K + L + M toplamı aşa- ğıdakilerden hangisine eşittir? A) 0 B) 2K (C) 2M-LE-2K Ders Uygulama Föyü | Fizik
DUF01
6. Eşit bölmelendirilmiş sürtünmesiz yatay düzlem-
deki K cismine F₁, F₂ ve F Buvvetleri şekildeki gibi
uygulanıyor.
y
F₂
3
Buna göre, K cisminin hareketi ile ilgili,
Dy doğrultusunda hareket eder.
Başlangıçta F, kuvveti yarıya indirilirse hare-
ketsiz kalır.
DHI ve III
32
A. Başlangıçta F, kuvveti iki katına çıkarılırsa cis-
min hareket yönü değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) ve Il
C) Tve III
E) I, II ve III
7. Eşit bölmelendirilmiş düzleme F věktörü şekildeki
gibi yerl A
9.
8.
r
M
Av
bu
Fizik
Vektörler
DUF01 6. Eşit bölmelendirilmiş sürtünmesiz yatay düzlem- deki K cismine F₁, F₂ ve F Buvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. y F₂ 3 Buna göre, K cisminin hareketi ile ilgili, Dy doğrultusunda hareket eder. Başlangıçta F, kuvveti yarıya indirilirse hare- ketsiz kalır. DHI ve III 32 A. Başlangıçta F, kuvveti iki katına çıkarılırsa cis- min hareket yönü değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) ve Il C) Tve III E) I, II ve III 7. Eşit bölmelendirilmiş düzleme F věktörü şekildeki gibi yerl A 9. 8. r M Av bu
12
B)
er
OT
E)
|F₂|
100 N
36 N
50 N
48 N
48 N
9. Aynı düzlemdeki başlangıç noktaları aynı noktada
bulunan her birinin büyüklüğü 6 birim olan iki vek-
törün arasındaki açı 60° dir.
Buna göre, vektörlerin
1
kaç birimdir? (cos60° =
AYO
B) 3
D) 6+2
|F3|
48 N
48 N
100 N
100 N
36 N
bileşkesinin büyüklüğü
2
e) 6
E) 6√3
Fizik
Vektörler
12 B) er OT E) |F₂| 100 N 36 N 50 N 48 N 48 N 9. Aynı düzlemdeki başlangıç noktaları aynı noktada bulunan her birinin büyüklüğü 6 birim olan iki vek- törün arasındaki açı 60° dir. Buna göre, vektörlerin 1 kaç birimdir? (cos60° = AYO B) 3 D) 6+2 |F3| 48 N 48 N 100 N 100 N 36 N bileşkesinin büyüklüğü 2 e) 6 E) 6√3
A) Yalnız I
A)
D) I ve III
Ỹ
6. Eşit bölmelendirilmiş yatay düzlemde X ve Y vek-
törlerinin X + Y ve X - Y işlemleri şekildeki gibidir.
X+Y
B) Yalnız II
tx
X
Buna göre, X ve Y vektörleri aşağıdakilerden
hangisi gibidir?
1X
Ders Uygulama Föyü | Fizik
X
O
Ÿ
C) I ve Il
E) II ve III
1
X-V
C)
tx
1>
Fizik
Vektörler
A) Yalnız I A) D) I ve III Ỹ 6. Eşit bölmelendirilmiş yatay düzlemde X ve Y vek- törlerinin X + Y ve X - Y işlemleri şekildeki gibidir. X+Y B) Yalnız II tx X Buna göre, X ve Y vektörleri aşağıdakilerden hangisi gibidir? 1X Ders Uygulama Föyü | Fizik X O Ÿ C) I ve Il E) II ve III 1 X-V C) tx 1>
TEST 07
7. Eşit birim karelere ayrılmış düzleme K vektörü şe-
kildeki gibi yerleştirilmiştir.
A)
K vektörünün x ekseni üzerindeki bileşeninin
büyüklüğü a olduğuna göre, y ekseni üzerin-
deki bileşeninin büyüklüğü aşağıdakilerden
hangisidir?
B
K
8a
2
212=9
√√3a
D2a E) 3a
8. Eşit bölmelendirilmiş sürtünmesiz yatay düzlem-
deki X cismine, düzleme paralel F., F, ve F kuv-
vetleri aynı anda uygulandığında cisim bu kuvvet-
Fizik
Vektörler
TEST 07 7. Eşit birim karelere ayrılmış düzleme K vektörü şe- kildeki gibi yerleştirilmiştir. A) K vektörünün x ekseni üzerindeki bileşeninin büyüklüğü a olduğuna göre, y ekseni üzerin- deki bileşeninin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? B K 8a 2 212=9 √√3a D2a E) 3a 8. Eşit bölmelendirilmiş sürtünmesiz yatay düzlem- deki X cismine, düzleme paralel F., F, ve F kuv- vetleri aynı anda uygulandığında cisim bu kuvvet-
TEST 08
Tarama Testi - III
1. Şekildeki K, L, M, N, P, X ve Y vektörleri aynı düz-
lemdedir.
-1X
ta
P
K
IZ
Ñ
Ľ
M
Buna göre, vektörlerin bileşkesi aşağıdakiler-
den hangisine eşittir?
AZK
B)
C) M
DIN EY
3.
Fizik
Vektörler
TEST 08 Tarama Testi - III 1. Şekildeki K, L, M, N, P, X ve Y vektörleri aynı düz- lemdedir. -1X ta P K IZ Ñ Ľ M Buna göre, vektörlerin bileşkesi aşağıdakiler- den hangisine eşittir? AZK B) C) M DIN EY 3.
Birim karelerden oluşmuş düzlemde bulunan K, L
ve M vektörlerinin bileşkesinin doğrultusu, şekilde
verilen d doğrultusuna paraleldir.
+y
3
2
1
-3 -2 -1 0
-2
-3
1 2 3
45
Buna göre, M vektörü,
1. M : (1, -1)
II. M :(-2,-2)
III. M :(-5, -3)
D) II ve III
K
B) I ve II
1
d doğrultusu
ifadelerinde verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
C) I ve III
+X
E) I, II ve III
Fizik
Vektörler
Birim karelerden oluşmuş düzlemde bulunan K, L ve M vektörlerinin bileşkesinin doğrultusu, şekilde verilen d doğrultusuna paraleldir. +y 3 2 1 -3 -2 -1 0 -2 -3 1 2 3 45 Buna göre, M vektörü, 1. M : (1, -1) II. M :(-2,-2) III. M :(-5, -3) D) II ve III K B) I ve II 1 d doğrultusu ifadelerinde verilenlerden hangileri olabilir? A) Yalnız I C) I ve III +X E) I, II ve III